Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Za vpis znakov lahko

Za vpis znakov lahko uporabite naslednje tipke: Tipke Podrobnosti Rdeča tipka [Letter Type] Zelena tipka [A/a] Rumena tipka [Symbol] Modra tipka [Finish] Preklapljanje med črkami in številkami. Nastavitev velikih in malih črk. Prikaz simbolov. Potrditev vnosa. Vrnitev na prejšnji zaslon. CLEAR Vrnitev na prejšnji zaslon in [Clear]/[Clear All] preklic vnosa. RETURN Prikažete informacije. [Cancel] X/x/C/c, • S pomočjo tipk X/x/C/c izberite vhodno funkcijo in pritisnite . • Vnesite znake po naslednjem postopku: 1 S pomočjo tipk X/x/ C/c izberite znak in pritisnite . 2 S pomočjo tipk C/c izberite znak in pritisnite . [Easy Setup] (Osnovne nastavitve) Prikličete lahko funkcijo ‘Easy Setup’ in opravite osnovne nastavitve. 1 S pomočjo tipk C/c izberite [Start] in pritisnite na . 2 Držite se navodil koraka 4 pod »Korak 3: Osnovne nastavitve« na strani 31. 88

[Resetting] (Ponastavitev) Ponastavitev nastavitev sistema, ki se ne nanašajo na geslo Vse nastavitve lahko prekličete in povrnete tovarniške nastavitve. Nastavitve lahko ponastavite po skupinah. 1 Pritisnite na in izberite [Reset to Factory Default] in pritisnite ENTER. 2 S puščicama X/x izberite nastavitve, ki jih želite ponastaviti in nato pritisnite na . Ponastavite lahko naslednje nastavitve: – Video Settings – Audio Settings – BD/DVD Viewing Settings (razen nastavitev [BD Parental Control], [DVD Parental Control], [Parental Control Region Code], [Password]), – Photo Settings – HDMI Settings – System Settings – Network Settings – All Settings (razen nastavitev [BD Parental Control], [DVD Parental Control], [Parental Control Region Code], [Password]). Vrnitev vseh nastavitev sistema na tovarniške nastavitve Vse nastavitve sistema lahko vrnete na tovarniške nastavitve. 1 S tipko izberite [Reset to Factory Default Settings], nato pritisnite na . 2 S puščicama X/x izberite [All Settings], nato pritisnite na . Prikaz vas prosi za potrditev. 3 Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipki x in VOLUME – na enoti hkrati. Vse nastavitve sistema se vrnejo na tovarniške nastavitve in sistem se izklopi. Opomba • Nastavitve za “Nastavitev slike za video posnetke” (stran 44) se ne ponastavijo. Opombi • Če izberete možnost [All Settings], se ponastavijo vse nastavitve, ki se ne nanašajo na geslo in sistem se izklopi. • Nastavitve za “Nastavitev slike za video posnetke” (stran 44) se ne ponastavijo. 3 S pomočjo tipk C/c izberite [Start] in pritisnite . Za preklic izberite [Cancel]. 89