Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

8 Potrdite rezultate

8 Potrdite rezultate meritev [Auto Calibration]. Rezultati meritev se prikažejo na TV zaslonu. S puščicama C/c lahko obračate strani. Na prvi strani je navedena razdalja zvočnikov. Na drugi strani je naveden nivo zvočnikov. Opomba • Če meritev spodleti, sledite sporočilu in ponovite postopek samodejnega kalibriranja. 9 S puščicama X/x izberete [OK] ali [Cancel] in nato pritisnite . x Meritve so pravilne Izdklopite kalibracijski mikrofon in izberite možnost [OK]. Rezultat se uporabi. x Meritve so napačne Sledite sporočili in nato izberite [OK] za ponovni poskus. Opomba • Med izvajanjem funkcije samodejnih meritev: – Ne izklapljajte naprave, – Ne pritiskajte na tipke, – Ne spreminjajte glasnosti, – Ne menjajte funkcij, – Ne menjajte diska, – Ne vstavljajte in ne odstranjujte diska, – Ne priključujte slušalke v prostorski ojačevalnik, – Ne izključujte kalibracijskega mikrofona. Nastavitev zvočnikov [Speaker Settings] Če želite poslušati najboljši možni prostorski zvok, najprej določite velikost priključenih zvočnikov in njihovo oddaljenost od mesta poslušanja. Nato nastavite razmerje in nivo zvoka. Uporabite testni zvok za nastavitev glasnosti zvočnikov na enak nivo.. 1 Pritisnite na HOME. Prikaže se domači meni. 2 S puščicama C/c izberite [Setup]. 3 S puščicama X/x izberite [Audio Settings], nato pritisnite na . 4 S puščicama X/x izberite [Speaker Settings], nato pritisnite na . Prikaže se zaslon za potrditev funkcije [Speaker Settings]. 5 S puščicama X/x izberite postavko in pritisnite na . x CONNECTION Če ne želite priključiti srednjega in prostorskih zvočnikov, nastavite parametre postavk [Center] in [Surround]. Nastavitev prednjih zvočnikov ni mogoče spreminjati. Če uporabljate pribor za brezžične prostorske zvočnike (WAHT-SBP1, ni priložen) za prostorske zadnje zvočnike (strarn 16), nastavite tudi [Surround Back]. [Front] [Yes] [Center] [Yes]: običajna izbira. [None]: izberite to postavko, če ne želite priključiti srednjega zvočnika [Surround] [Yes]: običajna izbira. [None]: Izberite, če ne uporabljate prostorskih zvočnikov. 70 [Surround Back] [Yes]: izberite, če uporabljate prostorske zadnje zvočnike. [None]: Izberite, če ne uporabljate prostorskih zadnjih zvočnikov.

[Subwoofer] [Yes] x [Distance] Če zvočnike premaknete, ne pozabite nastaviti parametre za razdaljo (A) med mestom poslušanja in zvočniki. Parameter lahko nastavite od 0.0 do 7.0 m. Zvočniki na sliki: 1 Srednji zvočnik 2 Sprednji levi zvočik (L) 3 Sprednji desni zvočnik (R) 4 Nizkotonec 5 Prostorski levi zvočik (L) 6 Prostorski desni zvočnik (R) 7 Prostorski levi zadnji zvočik (L) (ni priložen) 8 Prostorski desni zadnji zvočnik (R) (ni priložen) 2 4 5 1 A A 7 8 6 3 [Front L/R] 3.0m: nastavite oddaljenost sprednjih zvočnikov. [Center] 3.0m*: nastavite oddaljenost srednjega zvočnika. [Surround L/R] 3.0m*: nastavite oddaljenost prostorskih zvočnikov. [Surround Back L/R] 3.0m*: nastavite oddaljenost prostorskih zadnjih zvočnikov. [Subwoofer] 3.0m: nastavite oddaljenost nizkotonca. * Postavka se prikaže, če v nastavitvah [Connection] izberete [Yes]. Opomba • Pri nekaterih vhodnih signalih možnost [Distance] morda ne bo imela učinka. x [Level] Možnost imate spreminjati nivo posameznih zvočnikov. Parametre lahko nastavite med -0,6 dB in +6,0 dB za. Ne pozabite nastaviti “TEST TONE” na “ON” za poenostavitev nastavitve. [Front L/R] 0.0dB: Nastavite nivo sprednjih zvočnikov. [Center] 0.0dB*: Nastavite nivo srednjega zvočnika. [Surround L/R] 0.0dB*: nastavite nivo prostorskih zvočnikov. [Surround Back L/R] 0.0dB*: nastavite nivo prostorskih zadnjih zvočnikov. [Subwoofer] 0.0dB: nastavite nivo nizkotonca. * Postavka se prikaže, če v nastavitvah [Connection] izberete [Yes]. x [Test Tone] Zvočniki bodo oddajali testni ton za nastavitev postavke [Level]. [Off]: zvočniki ne oddajajo testnega tona. [On]: testni ton potuje iz obeh zvočnikov, levega in desnega, hkrati, medtem pa se nastavlja razmerje. Če izberete eno od postavk v [Speakers Settings], testni ton potuje iz obeh zvočnikov zaporedoma. Nastavitev nivoja zvoka 1 Nastavite [Test Tone] na [On]. 2 S puščicami X/x izberite [Level] in pritisnite na . 3 S puščicama X/x izberite želeno vrsto zvočnikov in pritisnite na . 4 S puščicama C/c izberite levi ali desni zvočnik, nato s puščicama X/x nastavite nivo. 5 Pritisnite na . 6 Ponovite korake od 3 do 5. 7 Pritisnite na RETURN. Sistem se vrne na predhodni prikaz. 8 S puščicami X/x izberite [Test Tone] in pritisnite na . 9 S puščicami X/x izberite [Off] in pritisnite na . 71