Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Uporaba časovnika

Uporaba časovnika izklopa Sistem lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi ob nastavljenem času in tako lahko zaspite med poslušanjem glasbe. Čas lahko nastavite v 10-minutnih korakih. Pritisnite SLEEP. Z vsakim pritiskom tipke SLEEP se prikaz minut (preostali čas) spremeni za 10 minut. Ko nastavite časovnik za samodejni izklop, na prikazovalniku utripa »SLEEP«. Preverjanje preostalega časa Enkrat pritisnite tipko SLEEP. Spreminjanje preostalega časa Zaporedoma pritisnite SLEEP za izbiro želenega časa. Nastavitev časovnika preko sistemskega menija 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Zaporedoma pritisnite na X/x, da se na prikazovalniku prikaže »SLEEP« in nato pritisnite ali c. 3 Pritisnite na X/x za izbiro nastavitve. Minutni prikaz (preostali čas) se spreminja v 10-minutnih korakih. Nasvet. • Preostali čas lahko izberete s pritiskom številskih tipk. V tem primeru lahko čas nastavite v enominutnih korakih. 4 Pritisnite . Nastavitev se izvede in v prikazovalniku utripa »SLEEP«. 5 Pritisnite SYSTEM MENU. Sistemski meni se izklopi. Spreminjanje osvetlitve prikazovalnika sprednje plošče Svetlost prikazovalnika lahko nastavite na dve stopnji. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Zaporedoma pritisnite na X/x, da se na prikazovalniku prikaže »DISP MENU« in nato pritisnite ali c. 3 Zaporedoma pritisnite na X/x, da se na prikazovalniku prikaže »DIMMER« in nato pritisnite ali c. 4 Pritisnite na X/x za izbiro svetlosti prikazovalnika na sprednji plošči. • »DIMMER OFF«: Svetlo. • »DIMMER ON«: Temno. 5 Pritisnite . Nastavitev se izvede. 6 Pritisnite SYSTEM MENU. Sistemski meni se izklopi. 74

Zaklep tipk na enoti (Child Lock) Tipke na enoti (razen tipke @/1) lahko zaklenete in tako preprečite neželeno upravljanje enote (npr. otroka). Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipko x na enoti. Na prikazovalniku sprednje plošče se prikažeta napisa “CHILD LOCK” in “ON”. Funkcija zaklepa je vklopljena in tipke na enoti se zaklenejo. (Sistem lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom). Za preklic pritisnite in več kot 5 sekund držite tipko x, da se na prikazovalniku sprednje plošče prikažeta napisa “CHILD LOCK” in “OFF”. Opomba • Če pritisnete na tipke na enoti, medtem ko deluje funkcija ‘Child Lock’, se bo na prikazovalniku sprednje plošče prikazal napis “CHILD LOCK”. Nekaj o demonstraciji Demonstracijo na prikazovalniku sprednje plošče lahko vklopite ali izklopite, medtem ko je sistem v stanju pripravljenosti. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Zaporedoma pritisnite na X/x, da se na prikazovalniku prikaže »DISP MENU« in nato pritisnite ali c. 3 Zaporedoma pritisnite na X/x, da se na prikazovalniku prikaže »DEMO« in nato pritisnite ali c. 4 S puščicama X/x izberite nastavitev. • »DEMO ON«: Vklop • »DEMO OFF«: Izklop 5 Pritisnite . Nastavitev se izvede. 6 Pritisnite SYSTEM MENU. Sistemski meni se izklopi. Nasvet. • Ko kupite nov sistem ali če je sistem nastavljen na tovarniške nastavitve (stran 89), lahko demonstracijo izklopite preprosto tako, da pritisnete na tipko @/1 na daljinskem upravljalniku. 75