Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Brisanje podatkov iz

Brisanje podatkov iz zunanjega pomnilnika Izbrišete lahko vse nepotrebne podatke. 1 Če je v enoto vstavljen disk, ga odstranite. 2 Pritisnite na HOME. 3 S puščicama C/c izberite [Video]. 4 S puščicama X/x izberite [BD Data] in pritisnite na . 5 Izberite ime diska in pritisnite na OPTIONS. 6 Izberite [Erase] in pritisnite na . 7 Izberite [OK] in pritisnite na . Podatki o izbranem disku se izbrišejo. Opomba • Pri nekaterih diskih BD-ROM se ime ne prikaže. Nasveta. • Če želite izbrisati vse podatke v notranjem pomnilniku hkrati, v koraku 6 izberite »Erase All«. • V koraku 5 namesto OPTIONS pritisnite na in s tem preskočite 6. korak. Predvajanje CD-ja C/X/x/c, HOME FUNCTION N MUTING 2 +/– 1 4 7 1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže “BD/DVD”. 2 Vstavite CD. Prikaže se zaslon ‘Music Player’. 3 Pritisnite na N. Predvajanje se začne. 2 5 8 0 3 6 9 TIME OPTIONS ./> m/M x X Music CD Stereo Številka trenutnega posnetka in pretekli čas 4 Nastavite glasnost s tipko 2+/–. Na TV zaslonu in na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže nivo glasnosti . 46

Izbira posnetka 1 Pritisnite na tipko HOME. 2 S puščicama C/c izberite [Music]. Music 3 Pritisnite na . Prikaže se glasbeni seznam. 4 S puščicama X/x izberite posnetek in pritisnite na N ali . Sistem predvaja izbrani posnetek. Ostale funkcije Za Pritisnite ustavitev x začasno ustavitev X nadaljevanje X ali N predvajanja po začasni ustavitvi začetek predvajanja od N mesta, kjer ste pritisnili na XX pomik na naslednji posnetek pomik na predhodni posnetek > . dvakrat v sekundi. Če pritisnete na . enkrat, se lahko premaknete na začetek trenutnega posnetka. začasni izklop zvoka % Za preklic ponovno pritisnite na tipko ali s tipko 2+/– nastavite glasnost zvoka. odstranitev diska Z na enoti. hitro vrtenje nazaj/ naprej Music CD m ali M med predvajanjem. Razpoložljive možnosti (OPTIONS) 1 Pritisnite na tipko OPTIONS. Prikaže se meni z možnostmi. 2 S puščicama X/x izberite postavko in pritisnite na . Razpoložljivost postavk je odvisna od vrste diska in od stanja sistema. Postavke [Play] [Play from start] (during playback) [Play from start] (in stop mode) [Stop] Podrobnosti Predvaja se izbrani posnetek. Predvaja se trenutni posnetek od začetka. Predvaja se izbrani posnetek od začetka. Predvajanje se ustavi. Opomba • Mesto, kjer ste ustavili predvajanje (Resume Point) se iz pomnilnika izbriše, če: – ste odprli nosilec diska, – izklopili sistem. Preverjanje časa predvajanja in preostalega časa na prikazovalniku sprednje plošče Večkrat pritisnite na TIME. Vsakič ko med predvajanjem diska pritisnete na TIME, se prikaz spremeni: 1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ... 1 Čas predvajanja trenutnega posnetka 2 Preostali čas trenutnega posnetka 3 Čas predvajanja diska 4 Preostali čas diska 47