Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

6 Pritiskajte na

6 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis „START”, nato pritisnite na . Enota začne s postopkom združevanja in na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže napis “SEARCH”. Za preklic združevanja pritisnite na SYSTEM MENU. 7 Začnite z združevanjem pod-enote S-AIR. x Za prostorski ojačevalnik Pritisnite na tipko POWER na prostorskem ojačevalniku in ga tako vklopite, nato pa na njegovi hrbtni strani pritisnite na tipko PAIRNING. Ko se združevanje začne, indikator PAIRING začne utripati rdeče. Ko se vzpostavi prenos zvoka, indikator PAIRING na prostorskem ojačevalniku zasveti rdeče in na prikazovalniku sprednje plošče se izmenično prikazujeta napisa “PAIRING” in “COMPLETE”. 64 Nasvet. • Za pritisk na tipko PAIRING na hrbtni strani prostorskega ojačevalnika lahko uporabite tanek predmet, na primer, sponko za papir. x Za sprejemnik S-AIR Oglejte si navodila za uporabo sprejemnika S-AIR. Ko se vzpostavi prenos zvoka, na prikazovalniku sprednje plošče se izmenično prikazujeta napisa “PAIRING” in “COMPLETE”. Opomba • Opravite postopek združevanja v roku nekaj minut po koraku 5. Če ne, se bosta na prikazovalniku sprednje plošče izmenično prikazovala napisa “PAIRING” in “INCOMPLETE”. Če želite opraviti postopek združevanja, pritisnite na in začnite znova od koraka 5. Za preklic združevanja pritisnite na SYSTEM MENU. 8 Pritisnite na SYSTEM MENU. Meni se izklopi. Preklic združevanja S stikalom S-AIR ID spremenite nastavitev ID-ja za enoto. Če izberete nov ID, se združevanje prekliče. Preverjanje statusa S-AIR za enoto Preverite lahko status S-AIR, kot so S-AIR ID in informacije o združevanju. 1 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU. 2 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis „S-AIR MENU”, nato pritisnite na ali c. 3 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis „S-AIR INFO”, nato pritisnite na ali c. Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže S-AIR ID enote. Ko je enota združena, se poleg ID-ja prikaže napis “(PAIRING)”. 4 Pritisnite na SYSTEM MENU. Meni se izklopi. Če je prenos zvoka nestabilen Za prostorski ojačevalnik Za sprejemnik S-AIR Če uporabljate več brezžičnih sistemov, ki si delijo 2,4 GHz frekvenčni pas, na primer brezžični LAN ali Bluetooth, utegne biti prenos iz izdelkov S-AIR ali drugih brezžičnih sistemov, nestabilen. V tem primeru lahko izboljšate prenos tako, da spremenite naslednjo nastavitev “RF CHANGE”. 1 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU. 2 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis „S-AIR MENU”, nato pritisnite na ali c. 3 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis „RF CHANGE”, nato pritisnite na ali c. Opomba • Če brezžični oddajnik ni vstavljen v enoto, možnosti “RF-CHANGE” ni mogoče izbrati.

4 S puščicama X/x izberite želeno nastavitev. • [AUTO]: običajna izbira. Sistem samodejno spremeni nastavitev “RF CHANGE” na “ON” ali “OFF”. • [ON]: sistem oddaja zvok tako, da poišče boljši kanal za prenos zvoka. • [OFF]: sistem oddaja zvok tako, da nastavi kanal za prenos zvoka. 5 Pritisnite na . Nastavitev je opravljena. 6 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU. Meni se izklopi. 7 Če nastavite “RF CHANGE” na “OFF”, izberite ID, da bo prenos zvoka kar najbolj stabilen (stran 60). Opomba • V večini primerov bo potrebna sprememba nastavitve. – Če je možnost “RF CHANGE” nastav ljena na “OFF”, lahko prenos med enoto in pod-enoto S-AIR pod-enoto opravite z uporabo enega od naslednjih kanalov. – S-AIR ID A: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 1 – S-AIR ID B: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 6 – S-AIR ID C: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 11 • Prenos lahko izboljšate tako, da spremenite kanal prenosa (frekvenco) drugega brezžičnega sistema. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo drugega brezžičnega sistema. 65