Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Radijski sprejemnik

Radijski sprejemnik Poslušanje radia Zvok iz radia lahko poslušate prek zvočnikov tega sistema. CLEAR D.TUNING C/X/x/c, HOME FUNCTION TUNING +/– 2 +/– Trenutni frekvenčni pas in nastavitvena številka FM 7 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 "/1 Številčne Number tipke buttons SYSTEM MENU OPTIONS PRESET +/– x DISPLAY Trenutna postaja 2 Izberite radijsko postajo. Samodejno uglaševanje Pritisnite in držite tipko TUNING +/–, dokler se ne začne samodejno iskanje postaj. Na TV zaslonu se prikaže [Auto Tuning]. Iskanje se ustavi, ko sistem uglasi postajo. Za ročno ustavitev samodejnega uglaševanja, pritisnite na TUNING +/– ali x. Na prikazovalniku sprednje plošče zasvetita “TUNED” in “ST” (za stereo program). Ročno uglaševanje Pritiskajte na tipko TUNING +/-. 3 S tipko 2 +/– nastavite glasnost. Izklop radia Pritisnite na @/1. Razpoložljive možnosti (OPTIONS) za radio 1 Pritisnite na OPTIONS. Prikaže se meni z možnostmi. 2 S puščicama X/x izberite postavko, nato pritisnite na . Razpoložljivost postavk je odvisna od situacije. 88.00 MHz SONY RADIO Ime postaje Postavka [Preset Memory] [Direct Tuning] [FM Mode] Opis Nastavi 20 FM postaj. Neposredno lahko vnesete frekvenco postaje. Izberite mono ali stereo sprejem za FM program. Opomba • Funkcijo radijskega sprejemnika lahko upravljate z menijem na prikazovalniku sprednje plošče. Glej poglavje “Upravljanje funkcij radijskega sprejemnika z menijem” (stran 56). 1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže “TUNER FM”. 54 Ogled imena postaje in frekvence na prikazovalniku sprednje plošče Če je sistem nastavljen na “TUNER FM”, lahko frekvenco preverite na prikazovalniku sprednje plošče. Pritisnite na tipko DISPLAY. Z vsakim pritiskom na tipko DISPLAY se prikaz spremeni na naslednji način. 1 Ime postaje* 2 Frekvenca** * Prikaže se, če ste vpisali ime za nastavljeno postajo. **Po sedmih sekundah se vrne na originalni prikaz.

Prednastavitev radijskih postaj Nastavite lahko 20 FM. Preden začnete nastavljati postaje, zmanjšajte glasnost na minimum. 1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM”. 2 Pritisnite in držite tipko TUNING +/–, dokler se ne začne samodejno iskanje. Na TV zaslonu se prikaže [Auto Tuning]. Ko sistem uglasi postajo, se iskanje ustavi. Na prikazovalniku se prikažeta napisa „TUNED“ in „ST“ (za stereo program). 3 Pritisnite tipko OPTIONS. Prikaže se meni z možnostmi. 4 S puščicama X/x izberite [Preset Memory] in pritisnite na . 5 S puščicama X/x izberite želeno prednastavitveno številko. 6 Pritisnite . Nastavitev je opravljena. Sprememba prednastavitvene številke S tipko PRESET +/- izberite želeno prednastavitveno številko in opravite postopek od koraka 3. Izbiranje nastavljenih postaj 1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM”. Uglasi se zadnja sprejeta postaja. 2 Pritiskajte na PRESET +/– in izberite postajo. Na TV zaslonu in prikazovalniku sprednje plošče se prikaže nastavitvena številka in frekvenca. Z vsakim pritiskom na tipko sistem uglasi eno od nastavljenih postaj. Izbira radijske postaje z neposrednim vpisom frekvence Če poznate frekvenco, lahko izberete radijsko postajo tako, da jo vpišete. 1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM”. 2 Pritisnite na OPTIONS. Prikaže se meni z možnostmi. 3 S puščicama X/x izberite [Direct Tuning] in pritisnite na . 4 S pritiskanjem na oštevilčene tipke izberite frekvenco. 5 Pritisnite na . Nastavitev je opravljena. Uporaba funkcije D.TUNING 1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis »TUNER FM«. 2 Pritisnite na D.TUNING. 3 Z oštevilčenimi tipkami izberite frekvence. 4 Pritisnite na . Nasvet. • Številko nastavljene postaje lahko izberete neposredno s pritiskom na oštevilčeno tipko. 55