Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Iskanje naslova/poglavja

Iskanje naslova/poglavja 1 Med predvajanjem pritisnite na OPTIONS. Prikaže se meni z možnostmi. 2 S puščicama X/x izberite [Video Settings] in pritisnite na . Prikaže se zaslon [Video Settings]. Opomba • Preden spremenite nastavitev kakovosti slike (Picture Quality Mode), za nastavitev slike vašega televizorja izberite »Standard«. • Če je priključeni televizor nastavljen na način ‘Theatre’ (stran 67), nastavitve »Video Settings« niso na voljo. • Pri nekaterih predvajanih diskih ali kadrih, so učinki »FNR«, »BNR« in »MNR« težko prepoznavni. Video Settings Select the item you want to change. Picture Quality Mode Standard FNR BNR MNR Close Standard 3 S puščicama X/x izberite postavko in pritisnite na . Me Izboljša nastavitev slike za različno osvetljena okolja. • [Standard] • [Brighter Room] • [Theatre Room] [FNR] Zmanjša šum, ki se pojavi v sliki. • [Off] • [Auto] [BNR] V sliki zmanjša blokovni šum mozaične vrste. • [Off] • [Auto] [MNR] Zmanjša manjše šume okoli obrisov slike (mosquito noise). • [Off] • [Auto] 4 S puščicami X/x/C/c izberite nastavitev in pritisnite na . Če želite nastaviti druge postavke, ponovite koraka 3 in 4. 44

Nastavitev sinhronizacije zvoka s sliko (A/V SYNC) Če zvok ne ustreza sliki na zaslonu, lahko zvok sinhronizirate s sliko. 1 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU. 2 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis “AUDIO MENU”, nato pritisnite na ali c. 3 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis “A/V SYNC”, nato pritisnite na ali c. 4 S puščicama X/x nastavite zamik med sliko in zvokom. Nastavitev lahko izberete med 0 ms do 300 ms v korakih po 25 ms. 5 Pritisnite na . Nastavitev je opravljena. 6 Pritisnite na SYSTEM MENU. Meni se izklopi. Opomba • Pri nekaterih vhodnih signalih ta funkcija ne bo imela učinka. Uporaba funkcije BonusView/BD-Live Nekateri diski BD-ROM z logotipom BD-LIVE* vključujejo dodatno vsebino (bonus) in druge podatke, ki jih lahko naložite na zunanji pomnilnik (lokalni shranjevalnik). • 1 Če je v enoto vstavljen disk, ga odstranite. 2 Izklopite sistem. 3 Vstavite zunanji pomnilnik (ni priložen) v režo EXT na hrbtni strani enote. Zunanji pomnilnik se uporablja kot lokalni shranjevalnik. Prepričajte se, da je zunanji pomnilnik pravilno vstavljen v enoto (stran 28). 4 Priključite predvajalnik v omrežje (stran 29). 5 Vklopite predvajalnik. 6 V nastavitvah »BD/DVD Viewing Settings« nastavite »BD Internet Connection« na »Allow« (stran 84). 7 Vstavite BD-ROM s funkcijo BONUSVIEW/BD-LIVE. Način upravljanja je odvisen od diska. Oglejte si navodila, priložena disku. 45