Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Varčevanje z energijo v

Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti Prepričajte se, da so opravljene naslednje nastavitve: – [Control for HDMI] je nastavljen na [Off] (stran 66), – “S-AIR STBY” je nastavlje na “STBY OFF” (stran 62), – “DEMO” je nastavljen na “DEMO OFF” (stran 75), – [Standby Mode] je nastavljen na [Normal] (stran 86). 76

Nastavitve Uporaba nastavitvenega prikaza (Setup Display) Z uporabo prikaza za nastavitve lahko opravite razne nastavitve postavk, na primer slike in zvoka. Ko želite spremeniti nastavitve sistema, v domačem meniju izberite (Setup). Opomba • Nastavitve predvajanja, ki so shranjene na disku, imajo prednost pred nastavitvami v ‘Setup Display’. Morda ne bodo delovale vse funkcije. 1 Pritisnite HOME. Na TV zaslonu se prikaže domači meni. 2 S puščicama C/c izberite [Setup]. 3 S puščicama X/x izberite simbol za kategorijo, ki jo želite spremeniti, nato pritisnite na . Primer: [Video Settings] (nastavitev slike) Setup Setup Network Update Video Settings Audio Settings BD/DVD Viewing Settings Photo Settings TV Type Set the screen aspect ratio of your TV. Nastavite lahko naslednje možnosti Postavka Opis [Network Update] (stran 78) Posodobitev programa sistema. [Video Settings] (stran 79) Opravi nastavitev slike v skladu z vrsto priključkov. [Audio Settings] (stran 81) Opravi nastavitev zvoka v skladu z vrsto priključkov. [BD/DVD Viewing Settings] (stran 83) Opravi natančne nastavitve za BD/DVD predvajanje. [Photo Settings] (stran 85) Opravi nastavitve, ki se nanašajo na fotografije. [HDMI Settings] (stran 85) Opravi hdmi nastavitve. [System Settings] (stran 86) Opravi nastavitve, ki se nanašajo na sistem. [Network Settings] (stran 87) Opravi natančne nastavitve za Internet in omrežje. [Easy Setup] (stran 88) Ponovi postopek ‘Easy Setup’ in opravi osnovne nastavitve. [Resetting] (stran 89) Ponastavi sistem na tovarniške nastavitve. 4 S puščicama X/x izberite postavko, nato pritisnite na . Prikažejo se možnosti za izbrano postavko. Primer: [TV Type] Screen Format Original DVD Aspect Ratio Letter Box Cinema Conversion Mode Auto Setup TV Type 16:9 Screen Format 4:3 DVD Aspect Ratio Cinema Conversion Mode Možnosti 77