Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Stražnja ploča A

Stražnja ploča A Odjeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT Priključci HDMI IN/OUT* (str. 23, 26, 28) Priključci OPTICAL IN (str. 23, 27) Priključak COAXIAL IN (str. 28) B Odjeljak TUNER Priključak FM ANTENNA (str. 29) Priključci AM ANTENNA (str. 29) C Odjeljak NETWORK E Odjeljak AUDIO INPUT/OUTPUT Bijelo (L) Priključci AUDIO IN Crveno (D) (str. 23, 27, 28) Crno SUBWOOFER OUT priključci (str. 21) F Odjeljak VIDEO INPUT/OUTPUT (str. 23, 27) Žuto Priključci VIDEO IN/OUT* * Da biste mogli gledati odabranu ulaznu sliku, morate spojiti TV uređaj s priključkom HDMI TV OUT ili MONITOR OUT (str. 23). LAN ulaz (str. 31) Antena za bežični LAN (str. 31) D Odjeljak SPEAKERS (str. 21) 12 CR

Daljinski upravljač Za rad s ovim prijemnikom i ostalom opremom upotrebljavajte isporučeni daljinski upravljač. Daljinski upravljač programiran je za rad s audio/video opremom tvrtke Sony. Gumb za unos možete prenamijeniti da bi odgovarao opremi priključenoj na prijemnik (str. 99). RM-AAU169 Korištenje gumba ružičaste boje Držite pritisnutim gumb SHIFT (N), a zatim pritisnite ružičasti gumb koji želite koristiti. Primjer: Držite pritisnutim gumb SHIFT (N), a zatim pritisnite MEM (E). 2 Pritisnite 1 Držite pritisnutim Upravljanje prijemnikom A ?/1 (uključeno/pripravnost) Uključuje prijemnik ili ga postavlja u stanje pripravnosti. Štednja energije u stanju pripravnosti kada su funkcije „Control for HDMI“, „Network Standby“ i „Pass Through“ postavljene na „Off“. B TV ?/1 1) (uključeno/pripravnost) Uključuje TV ili ga postavlja u stanje pripravnosti. C Gumbi za unos Služe za odabir opreme koju želite koristiti. Kada pritisnete neki gumb za ulaz, prijemnik se uključuje. Gumbima su dodijeljene funkcije upravljanja opremom tvrtke Sony. Brojčani/tekstualni gumbi 1) 2) Držite pritisnutim gumb SHIFT (N), a zatim brojčane/tekstualne gumbe za – memoriranje/slušanje memoriranih postaja (str. 48). 13 CR