Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

1 Dodirnite/kliknite

1 Dodirnite/kliknite ikonu u donjem desnom dijelu zaslona iOS uređaja ili prozora programa iTunes. [iOS device] (iOS uređaj) [iTunes] 2 Odaberite „STR-DN840“ u izborniku AirPlay programa iTunes ili vašeg iOS uređaja. [iOS device] (iOS uređaj) [iTunes] 3 Započnite reprodukciju audio sadržaja na iOS uređaju ili u programu iTunes. Funkcija AirPlay automatski se odabire kao funkcija prijemnika. Savjeti • „******“ je 6 posljednjih znamenki MAC adrese prijemnika. • Ako reprodukcija ne započinje, ponovno provedite postupak od 1. koraka. Za potvrdu/uređivanje naziva uređaja Upute za preimenovanje uređaja potražite u odjeljku „Naziv uređaja“ (str. 91). Za upravljanje reprodukcijom pomoću funkcije AirPlay Možete upotrijebiti gumbe 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE i REPEAT. Rad prijemnika i daljinskog upravljača uključen je tek kada se prijemnik odabere kao izlazni uređaj. Kada upotrebljavate program iTunes, postavite iOS uređaj tako da može prihvatiti upravljanje s ovog prijemnika i daljinskog upravljača ako želite koristiti ovaj prijemnik i daljinski upravljač za upravljanje iOS uređajem. Savjeti • Prednost se daje posljednjoj naredbi prijemnika. Prijemnik započinje reprodukciju audio sadržaja s drugog uređaja kada primi upravljanje s tog uređaja opremljenog funkcijom AirPlay, čak i ako se ovaj prijemnik upotrebljava za funkciju AirPlay s originalnim uređajem. • Ovaj prijemnik može emitirati veoma glasan zvuk ako ste postavili preveliku jačinu zvuka pomoću iOS uređaja ili programa iTunes. • Pojedinosti o načinu upotrebe programa iTunes pogledajte u odjeljku Pomoć programa iTunes. • Razina jačine zvuka iOS uređaja ili programa iTunes možda se neće moći povezati s razinom jačine zvuka ovog prijemnika. 70 CR

Ažuriranje softvera Preuzimanjem posljednje verzije softvera možete koristiti najnovije funkcije. Prijemnik pristupa poslužitelju Sony radi ažuriranja softvera. Ako je novo ažuriranje dostupno, na zaslonu TV-a pojavljuje se „[New Software] Perform Software Update“ (Novi softver. Provedite ažuriranje softvera) i „UPDATE“ se pojavljuje kada se povežete na internet ili koristite Home Network ili funkciju SEN. Prije ažuriranja softvera provjerite je li oprema priključena na prijemnik isključena. Pojedinosti o dostupnom ažuriranju softvera potražite na web-mjestu korisničke podrške (str. 112). Napomene • Pazite da za vrijeme postupka ažuriranja ne isključite prijemnik, odspojite mrežni kabel ili provedete bilo koju radnju na prijemniku. • Ako pokušate ažurirati softver kada je uključen Mjerač vremena za automatsko isključivanje, on će se automatski isključiti. 1 Pritisnite HOME. Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik. 2 Odaberite „Settings“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se popis izbornika Settings. 3 Odaberite „System Settings“, a zatim pritisnite . 4 Odaberite „Network Update“ ipritisnite . 5 Odaberite „Update“ i pritisnite . Prijemnik započinje provjeru dostupnih ažuriranja softvera. 6 Kada se na TV zaslonu pojavi poruka „A new version of software is found“, odaberite „Update now“, a zatim pritisnite . Pojavljuje se poruka koja potvrđuje slažete li se ili ne s uvjetima ažuriranja softvera. Potvrdite poruku, pročitajte i „UGOVOR KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE SOFTVERA TVRTKE SONY“ (str. 119), a zatim pritisnite . Ako ažuriranje nije dostupno, pojavljuje se poruka „No update required.“. 7 Odaberite „Agree“, a zatim pritisnite . Prijemnik započinje s ažuriranjem softvera, a TV zaslon automatski se isključuje. Tijekom ažuriranja softvera treperi indikator ?/1 (uključeno/ pripravnost) na prednjoj ploči. Prijemniku može biti potrebno neko vrijeme da završi ažuriranje (najdulje otprilike 40 minuta). Potrebno vrijeme ovisit će o količini podataka koji se ažuriraju, vrsti mrežne veze, okruženju mrežne komunikacije, itd. Po završetku ažuriranja softvera pojavljuje se poruka „Complete“. Time se promjene ili prilagodbe postavki vraćaju na zadane vrijednosti. Napomena Ako se pojavi jedno od stanja u nastavku, došlo je do pogreške tijekom ažuriranja softvera. –Indikator?/1 (uključeno/pripravnosti) treperi u brzom slijedu. – Na zaslonu se pojavljuje poruka „ERROR“. – Ne uključuje se nijedan indikator na zaslonu ili se isključuje indikator ?/1 (uključeno/pripravnost). – Prijemnik nije završio ažuriranje nakon 40 minuta i poruka „UPDATING“ nastavlja treptati na zaslonu. Odmah odspojite kabel za napajanje i zatim ga ponovno uključite. Prijemnik će pokušati ažurirati softver. Ako to stanje potraje, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony. Upotreba značajki mreže 71 CR