Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

x Subwoofer Level

x Subwoofer Level Omogućuje postavljanje razine subwoofera na 0 dB ili + 10 dB kada PCM signali ulaze putem HDMI veze. Razinu za svaki ulaz kojem je dodijeljen HDMI ulazni priključak možete postaviti neovisno. • Auto: automatski postavlja razinu na 0 dB ili +10 dB, ovisno o audio emitiranju. •+10 dB •0 dB x Fast View Omogućuje vam postavljanje rada opcije Fast View. Ova funkcija za brzo prebacivanje na HDMI podržava sve HDMI ulaze. • Auto: možete odabrati HDMI ulaz brže nego uobičajenim odabirom. • Off: funkcije Fast View i pregled za HDMI nisu dostupne. Izbornik Input Settings Možete prilagoditi postavke za spajanje prijemnika i druge opreme. x Input Mode Omogućuje određivanje načina audio ulaza kad spojite opremu i putem digitalnog i putem analognog priključka audio ulaza. Detalje potražite u odjeljku „Prebacivanje između digitalnog i analognog zvuka (INPUT MODE)“ (str. 78). x Input Edit Omogućuje postavljanje sljedećih stavki za svaki ulaz. • Watch: prikazuje ulaz za izbornik Watch. • Listen: prikazuje ulaz za izbornik Listen. • Watch+Listen: prikazuje ulaz za izbornike Watch i Listen. x Audio Input Assign Omogućuje postavljanje ulaznih audio priključaka dodijeljenih za svaki ulaz. Detalje potražite u odjeljku „Upotreba drugih priključaka za audio ulaz (Dodjela audio ulaza)“ (str. 79). x Name In Omogućuje postavljanje naziva prikazanog uizborniku Watch/Listen. Možete unijeti naziv od najviše 8 znakova za ulaze i prikazati ga na zaslonu. Mnogo je preglednije ako se na zaslonu prikazuje oprema s nazivima umjesto priključaka. 1 Odaberite „Name In“, a zatim pritisnite . 2 Odaberite ulaz za koji želite unijeti naziv, a zatim pritisnite . 3 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali odgovarajući znak, a zatim pritisnite b. Možete pomicati položaj ulaza natrag inaprijed pritiskanjem gumba B/b. 4 Ponovite 3. korak za unos jednog po jednog znaka, a zatim pritisnite . Time se registrira uneseni naziv. Izbornik Network Settings Možete podesiti postavke za mrežu. Izbornik Network Settings dostupan je samo ako je odabrana funkcija Home Network ili SEN. x Internet Settings Omogućuje izradu postavki za mrežu. Detalje potražite u odjeljku „Konfiguriranje postavki mreže na prijemniku“ (str. 35). • Wired Setup (postavljanje žične mreže) • Wireless Setup (postavljanje bežične mreže) 90 CR

x Information Omogućuje vam provjeru mrežnih informacija za mrežu. 1 Odaberite „Information“, a zatim pritisnite . 2 Odaberite postavku koju želite provjeriti, a zatim pritisnite . Trenutne informacije o postavkama pojavljuju se na TV zaslonu. Možete provjeriti postavke* za „Physical Connection“, „SSID“, „Security Settings“, „IP Address Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „DNS Settings“, „Primary DNS“, „Secondary DNS“ i„MAC Address“. * Postavke se za vrijeme postavljanja razlikuju ovisno o mrežnom okružju i vrsti veze. x PARTY STREAMING Omogućuje vam podešavanje prijemnika za korištenje funkcije PARTY STREAMING. 1 Odaberite „PARTY STREAMING“ ipritisnite . 2 Odaberite „On“ ili „Off“, a zatim pritisnite . • On: Drugi uređaji na kućnoj mreži mogu otkriti prijemnik. Prijemnik može započeti ili zatvoriti funkciju PARTY i može se pridružiti ili izaći iz funkcije PARTY. • Off: Drugi uređaji na kućnoj mreži mogu otkriti prijemnik. Međutim, prijemnik ne može započeti ili zatvoriti funkciju PARTY i ne može se pridružiti ili izaći iz funkcije PARTY. x Device Name Omogućuje vam dodjeljivanje naziva uređaja prijemniku u dužini od najviše 30 znakova koje mogu lako prepoznati drugi uređaji u kućnoj mreži. Dodjeljivanje naziva uređaja 1 Odaberite „Device Name“, a zatim pritisnite . 2 Pritisnite za odabir naziva trenutnog uređaja. 3 Držite pritisnutom tipku SHIFT, a zatim pritisnite brojčani/tekstualni gumb za unos naziva uređaja. 4 Pritisnite . Savjet Zadani naziv uređaja je „STR-DN840 ******“. „******“ je 6 posljednjih znamenki MAC adrese prijemnika. x Network Standby Kada je način „Network Standby“ postavljen na „On“, prijemnik se uvijek može priključiti na mrežu i njime se može upravljati preko mreže. 1 Odaberite „Network Standby“, a zatim pritisnite . 2 Odaberite „Off“ ili „On“, a zatim pritisnite . • On: mrežna funkcija radi čak i kada je prijemnik u stanju pripravnosti i nastavlja s radom kada se njime upravlja preko mreže. • Off: mrežna se funkcija isključuje kada je prijemnik u stanju pripravnosti. Prijemniku je potrebno više vremena za nastavak s radom kada se ponovno uključi napajanje. Napomena Kada je prijemnik u stanju pripravnosti, indikator ?/1 (uključeno/pripravnost) na prednjoj ploči svijetli žućkasto ako je opcija „Network Standby“ postavljena na „On“. Izbornik System Settings Možete prilagoditi postavke prijemnika. x Language Omogućuje odabir jezika poruka na zaslonu. •Engleski •Francuski • Njemački •Španjolski Prilagođavanje postavki 91 CR