Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Jednostavna kontrola

Jednostavna kontrola daljinskim upravljačem Pomoću daljinskog upravljača TV-a možete upravljati izbornikom prijemnika. Odaberite prijemnik (AV AMP) koji je TV prepoznao. Napomene • TV je prijemnik prepoznao kao „Tuner (AV AMP)“. • Vaš TV mora biti kompatibilan s izbornikom veze. • Ovisno o vrsti TV-a, neke od radnji možda neće biti dostupne. Ostali postupci Prebacivanje između digitalnog i analognog zvuka (INPUT MODE) Kada na prijemnik priključite opremu s digitalnim i analognim audio utičnicama, možete ulaz zvuka priključiti u bilo koju od njih ili prebaciti s jedne na drugu, ovisno o vrsti materijala koji želite gledati. 1 S početnog izbornika odaberite „Settings“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se popis izbornika Settings. 2 Odaberite „Input Settings“, a zatim pritisnite . 3 Odaberite „Input Mode“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se odabrani način ulaza zvuka. • Auto: daje prednost digitalnim zvučnim signalima. Ako postoji više od jedne digitalne veze, prednost imaju zvučni signali HDMI. Ako nema digitalnih zvučnih signala, odabiru se analogni zvučni signali. Kada se odabere TV ulaz, prednost se daje signalima Kanala za povrat zvuka (ARC). Ako vaš TV nije kompatibilan s funkcijom ARC, odabiru se digitalni optički audio signali. Ako nisu aktivirane funkcije Control for HDMI iza prijemnik iza TV, funkcija ARC ne radi. • OPT: određuje ulaz digitalnih zvučnih signala u utičnicu DIGITAL OPTICAL. • COAX: određuje ulaz digitalnih zvučnih signala u priključak DIGITAL COAXIAL. 78 CR

• Analog: određuje ulaz analognih zvučnih signala u priključke AUDIO IN (L/D). Napomene • Ovisno o ulazu, na zaslonu se pojavljuje „------“, a drugi načini rada ne mogu se odabrati. • Kad se upotrebljava način „Analog Direct“, audio ulaz postavlja se na „Analog“. Ne možete birati druge načine. Upotreba drugih priključaka za audio ulaz (Dodjela audio ulaza) Možete dodijeliti digitalne ulazne priključke drugom ulazu ako zadane postavke priključaka ne odgovaraju spojenoj opremi. Nakon što ste promijenili namjenu priključaka ulaza, gumbom za ulaz (ili pomoću funkcije INPUT SELECTOR na prijemniku) možete odabrati opremu koju ste spojili. Primjer: kad spojite DVD uređaj za reprodukciju putem OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) priključka. – Dodijelite OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) priključak ulazu „DVD“. 1 S početnog izbornika odaberite „Settings“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se popis izbornika Settings. 2 Odaberite „Input Settings“, a zatim pritisnite . 3 Odaberite „Audio Input Assign“, a zatim pritisnite . 4 Odaberite naziv ulaza koji želite dodijeliti, a zatim pritisnite . 5 Odaberite audio signale koje želite dodijeliti ulazu koji ste odabrali u 4. koraku pomoću gumba V/v/B/b. 6 Pritisnite . Naziv ulaza BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Priključci audio ulaza koji se mogu dodijeliti * Zadana postavka Napomene OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* Nijedan a* a* a* a a* a • Kada dodijelite digitalni audio ulaz, postavka INPUT MODE možda će se automatski promijeniti. • Za svaki je ulaz dopuštena jedna ponovna dodjela. Ostali postupci 79 CR