Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Utilizarea unei

Utilizarea unei conexiuni LAN wireless Există câteva metode de conectare pe care le puteţi utiliza pentru a configura o reţea wireless: căutarea unui punct de acces, utilizând o metodă de conectare WPS (fie metoda cu o apăsare de buton, fie metoda cu cod PIN), sau configurarea manuală. Note • Asiguraţi-vă că nu folosiţi funcţia LAN wireless în spaţiile în care sunt utilizate echipamente medicale(cum ar fi un stimulator cardiac) sau în care utilizarea comunicaţiilor wireless este interzisă. • Înainte de a vă conecta la o reţea de domiciliu, trebuie să pregătiţi un router/punct de acces LAN. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului. • În funcţie de mediul de reţea de la domiciliu, este posibil ca routerul/punctul de acces LAN wireless să fi fost configurat astfel încât să nu poată fi conectat utilizând WPS, chiar dacă este compatibil cu WPS. Pentru a afla detalii despre compatibilitatea cu WPS a routerului/punctului de acces LAN wireless şi despre configurarea unei conexiuni WPS, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale routerului/punctului de acces LAN wireless. • Este posibil să întâmpinaţi dificultăţi la configurare în cazul în care receptorul şi routerul/punctul de acces LAN se află la distanţă prea mare unul de altul. Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi dispozitivele la o distanţă mai mică unul de celălalt. Căutarea unui punct de acces şi configurarea unei reţele wireless (metoda Sacanare punct de acces) Puteţi configura o reţea wireless căutând un punct de acces. Pentru a configura o reţea utilizând această metodă de conectare, va trebui să selectaţi sau să introduceţi informaţiile următoare. Verificaţi informaţiile următoare în avans şi înregistraţi-le în spaţiul de mai jos. Numele de reţea (SSID * ) care identifică reţeaua dvs ** . (Acestavafi necesar la 7). : Dacă reţeaua wireless de domiciliu este securizată prin criptare, cheia de securitate (cheia WEP, cheia WPA/WPA2) pentru reţea ** . (Aceasta va fi necesară la pasul 8). : * SSID (Service Set Identifier) este un nume ce identifică un anumit punct de acces. ** Aceste informaţii ar trebui să fie oferite de o etichetă de pe routerul/punctul de acces LAN wireless, de instrucţiunile de utilizare, de persoana care configurează reţeaua wireless sau de furnizorul de servicii de Internet. 1 Selectaţi „Wireless Setup” la pasul 5 din „Utilizarea unei conexiuni LAN prin cablu” (pagina 35). Dacă pe ecranul televizorului apare „Change Settings?”, selectaţi „OK”, apoi apăsaţi . 2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Access Point Scan”, apoi apăsaţi . Receptorul începe să caute puncte de acces şi afişează o listă cu până la 30 de nume de reţa (SSID) disponibile. 3 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta numele reţelei (SSID) dorite, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare afişajul pentru setările de securitate. 4 Introduceţi cheia de securitate (cheia WEP sau cheia WPA/WPA2), apoi apăsaţi . În mod implicit, cheia de securitate apare sub forma „*****”. Apăsaţi DISPLAY în mod repetat pentru a cripta sau afişa cheia de securitate. Pe ecranul televizorului apare „IP Settings”. 5 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Auto”, apoi apăsaţi . 36 RO

Când este utilizată o adresă IP fixă Selectaţi „Custom”, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apar setările adresei IP. Apăsaţi . Apăsaţi V/v pentru a selecta valoarea pentru „IP Address”. Apăsaţi b pentru a tasta valoarea pentru poziţia următoare. Apăsaţi pentru a părăsi cursorul. În continuare, introduceţi valoarea pentru „Subnet Mask” şi „Default Gateway”. Apăsaţi b pentru a accesa pagina cu setările DNS. Apoi, introduceţi valoarea pentru „Primary DNS” şi „Secondary DNS”. 6 Apăsaţi b. Pe ecranul televizorului apare „Connecting to the Internet”. După ce configurarea reţelei este finalizată, apare mesajul „Network setup is completed” şi pe panoul de afişaj se aprinde „ ”. Pentru a reveni la meniul Network Settings, apăsaţi . (În funcţie de mediul de reţea, este posibil ca setările de reţea să dureze mai mult timp.) 7 Efectuaţi setările serverului. Pentru a asculta conţinut audio stocat pe server, trebuie să configuraţi serverul (pagina 55). Notă Dacă reţeaua nu a fost securizată prin criptare (utilizând cheia de securitate), afişajul cu setările de securitate nu apare la pasul 8. Sfat Când verificaţi setările de reţea, consultaţi „Information” (pagina 90). Configurarea unei reţele wireless prin utilizarea unui punct de acces compatibil cu WPS Puteţi configura cu uşurinţă o reţea wireless prin utilizarea unui punct de acces compatibil cu WPS. Setarea WPS poate fi realizată prin metoda de configurare cu o apăsare de buton sau prin metoda cu cod PIN (Număr de identificare personală). Ce este WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS este un standard creat de către Wi-Fi Alliance ce vă permite să configuraţi cu uşurinţă şi securizat o reţea wireless. Configurarea unei reţele wireless prin utilizarea metodei WPS cu o apăsare de buton Puteţi configura cu uşurinţă o conexiune wireless WPS prin simpla apăsare a unui buton desemnat. 1 Selectaţi „WPS Push” în cadrul pasului 2 din „Căutarea unui punct de acces şi configurarea unei reţele wireless (metoda Sacanare punct de acces)” (pagina 36). 2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi apăsaţi butonul WPS de pe punctul de acces. Mesaj: Apăsaţi butonul WPS de pe punctul de acces în decurs de 2 minute Butonul WPS de pe routerul/punctul de acces LAN wireless După ce configurarea reţelei este finalizată, apare mesajul „Setup with WPS Push Button is completed” şi pe panoul de afişaj se aprinde „ ”. Pentru a reveni la meniul Network Settings, apăsaţi . (În funcţie de mediul de reţea, este posibil ca setările de reţea să dureze mai mult timp.) 3 Efectuaţi setările serverului. Pentru a asculta conţinut audio stocat pe server, trebuie să configuraţi serverul (pagina 55). Sfat Când verificaţi setările de reţea, consultaţi „Information” (pagina 90). Pregătirea receptorului 37 RO