Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Note cu privire la

Note cu privire la dispozitivul USB • Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul operaţiei. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea dispozitivului USB, opriţi receptorul atunci când conectaţi sau deconectaţi un dispozitiv USB. • Nu conectaţi receptorul şi dispozitivul USB printr-un hub USB. • Când dispozitivul USB este conectat, apare „Reading”. • Poate dura aproximativ 10 secunde înainte ca „Reading” să apară, în funcţie de tipul de dispozitiv USB conectat. • Când dispozitivul USB este conectat, receptorul citeşte toate fişierele de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB există mai multe foldere sau fişiere, este posibil să dureze un timp mai îndelungat pentru a termina citirea dispozitivului USB. • Receptorul poate recunoaşte până la – 256 de foldere (inclusiv folderul „ROOT”). – 256 de fişiere audio pentru fiecare folder. – 8 niveluri de foldere (structură arborescentă de fişiere, inclusiv folderul „ROOT”). Numărul maxim de fişiere audio şi foldere poate varia, în funcţie de structura fişierelor şi folderelor. Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau foldere nenecesare pe un dispozitiv USB. • Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate software-urile de codificare/scriere, dispozitivele de înregistrare şi suporturile de înregistrare. Un dispozitiv USB necompatibil poate produce zgomot sau sunete întrerupte, sau este posibil să nu fie redat deloc. • Va fi necesar un timp pentru a porni redarea atunci când: – structura de foldere este complexă. – capacitatea memoriei este excesivă. • Receptorul nu acceptă neapărat toate funcţiile furnizate de un dispozitiv USB conectat. • Ordinea de redare pentru receptor poate diferi de cea pentru dispozitivul USB conectat. • Se sare peste foldere care nu conţin niciun fişier audio. • Atunci când se redă o piesă foarte lungă, unele operaţii pot cauza întârzierea redării. Listă mesaje USB Mesaj şi explicaţie Reading Receptorul recunoaşte şi citeşte informaţiile de pe dispozitivul USB. Device Error Memoria dispozitivului USB nu a putut fi recunoscută (pagina 44). Not supported Este conectat un dispozitiv USB neacceptat, un dispozitiv necunoscut sau dispozitivul USB este conectat printr-un hub USB (pagina 44). No device is connected Nu este conectat niciun dispozitiv USB sau dispozitivul USB conectat nu este recunoscut. No Track Nu a fost găsită nicio pistă. 46 RO

Operaţiuni tuner Ascultarea de radio FM/AM Puteţi asculta transmisii FM şi AM cu ajutorul tunerului încorporat. Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aţi conectat antenele FM şi AM (aeriene) la receptor (pagina 29). 1 Selectaţi „Listen” din meniul de pornire, apoi apăsaţi . 2 Selectaţi „FM” sau „AM” din meniu şi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri FM sau AM. Ecranul FM/AM Puteţi selecta şi comanda fiecare element de pe ecran apăsând V/v/B/b şi . Sfat Scala de acord pentru acord direct este prezentată mai jos. Zonă FM AM Europa, Australia 50kHz 9kHz Mexic 50 kHz 10 kHz* * Scala de acord pentru AM poate fi modificată (pagina 48). 1 Indicare frecvenţă (pagina 47) 2 Listă posturi presetate (pagina 48) Operaţiuni tuner Butoane numerice D.TUNING SHIFT V/v/b, OPTIONS HOME Acordarea automată a unui post (Auto Tuning) Selectaţi „Tuning +” sau „Tuning –” şi apăsaţi . Selectaţi „Tuning +” pentru a scana de la posturi cu frecvenţă inferioară la posturi cu frecvenţă superioară, selectaţi „Tuning –” pentru a scana posturile de la frecvenţă superioară la frecvenţă inferioară. Scanarea se opreşte de fiecare dată când se recepţionează un post. În cazul recepţiei FM stereo slabe 1 Acordaţi postul pe care doriţi să-l ascultaţi, utilizând Auto Tuning, Direct Tuning (pagina 48) sau selectaţi postul presetat dorit (pagina 48). 2 Apăsaţi OPTIONS. 3 Selectaţi „FM Mode”, apoi apăsaţi . 4 Selectaţi „Mono”, apoi apăsaţi . 47 RO