Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

• COAX: Specifică

• COAX: Specifică semnalele audio Exemplu: digitale care intră prin mufa Atunci când conectaţi DVD playerul la DIGITAL COAXIAL. mufa OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). • Analog: Specifică semnalele audio – Alocaţi mufa OPTICAL IN 1 analogice care intră prin mufele (SAT/CATV) către „DVD”. AUDIO IN (L/R). Note • În funcţie de intrare, pe panoul de afişaj apare „------” şi nu pot fi selectate alte moduri. • Când „Analog Direct” este utilizat, intrarea audio este setată pe „Analog”. Nu puteţi selecta alte moduri. Utilizarea altor mufe de intrare audio (Audio Input Assign) Puteţi realoca mufele de intrare digitale către o altă intrare, dacă setările implicite ale mufelor nu corespund echipamentului conectat. După ce aţi realocat mufele de intrare, puteţi utiliza butoanele de intrare (sau INPUT SELECTOR de pe receptor) pentru a selecta echipamentul pe care l-aţi conectat. Nume intrare BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Mufe intrare OPT 1 a a a a* a a audio alocabile OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* None a* a* a* a a* a * Setare implicită Note • Atunci când alocaţi intrarea audio digitală, este posibil ca setarea INPUT MODE să se modifice automat. • Este permisă o singură realocare pentru fiecare intrare. 78 RO 1 Selectaţi „Settings” din meniul de pornire, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings. 2 Selectaţi „Input Settings” şi apăsaţi . 3 Selectaţi „Audio Input Assign” şi apăsaţi . 4 Selectaţi numele intrării pe care doriţi să o alocaţi, apoi apăsaţi . 5 Selectaţi semnalele audio pe care doriţi să le alocaţi intrării pe care aţi selectat-o la pasul 4 utilizând V/v/B/b. 6 Apăsaţi .

Utilizarea unei conexiuni bi-amplificator Revenirea la setările implicite din fabrică 1 Selectaţi „Settings” din meniul de pornire, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings. 2 Selectaţi „Speaker Settings”, apoi apăsaţi . 3 Selectaţi „Speaker Pattern”, apoi apăsaţi . 4 Selectaţi modelul de boxe corespunzător, astfel încât să nu existe boxe surround spate şi nici boxe frontale înalte, apoi apăsaţi . 5 Selectaţi „SB Assign”, apoi apăsaţi . 6 Selectaţi „Bi-Amp”, apoi apăsaţi . Aceleaşi semnale transmise prin mufele SPEAKERS FRONT A pot fi transmise prin terminalele SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B. Pentru a părăsi meniul Apăsaţi HOME. Note • Setaţi „SB Assign” la „Bi-Amp” înainte de a executa calibrarea automată. • Dacă setaţi „SB Assign” la „Bi-Amp”, setările boxelor surround spate privind nivelul boxei şi distanţa devin nevalide, folosindu-se cele ale boxelor frontale. Puteţi să ştergeţi toate setările memorate şi să aduceţi receptorul la setările implicite din fabrică, efectuând procedura care urmează. Aceasta poate fi utilizată, de asemenea, pentru a iniţializa receptorul înainte de prima utilizare. Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe receptor pentru a efectua această operaţie. ?/1 1 Apăsaţi ?/1 pentru a opri receptorul. 2 Ţineţi apăsat ?/1 timp de 5 secunde. Pe panoul de afişaj apare un timp mesajul „CLEARING”, apoi se modifică în „CLEARED!”. Modificările sau ajustările aduse setărilor sunt acum reiniţializate la valorile implicite. Notă Golirea completă a memoriei durează aproximativ câteva minute. Nu opriţi receptorul până când pe afişaj nu apare „CLEARED!”. Alte operaţiuni 79 RO