Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Actualizarea

Actualizarea software-ului Descărcând cea mai recentă versiune a software-ului, puteţi beneficia de cele mai noi funcţii. Receptorul accesează serverul Sony pentru a actualiza software-ul. Dacă este disponibilă o actualizare nouă, pe ecranul televizorului apare „[New Software] Perform Software Update.”, iar pe panoul de afişaj apare „UPDATE” atunci când sunteţi conectat la Internet şi utilizaţi funcţia Home Network sau SEN. Asiguraţi-vă că aţi oprit toate celelalte echipamente conectate la receptor înainte de a actualiza software-ul. Pentru detalii despre actualizarea software disponibilă, consultaţi site-ul de asistenţă pentru clienţi (pagina 110). Note • Nu opriţi receptorul, nu deconectaţi cablul de reţea şi nu efectuaţi nicio operaţie de la receptor în timpul actualizării. • Dacă încercaţi să actualizaţi software-ul atunci când Temporizatorul de oprire este activat, Temporizatorul de oprire se va dezactiva automat. 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire este afişat pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi „Settings”, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings. 3 Selectaţi „System Settings”, apoi apăsaţi . 4 Selectaţi „Network Update”, apoi apăsaţi . 5 Selectaţi „Update”, apoi apăsaţi . Receptorul începe să verifice actualizarea software disponibilă. 6 Când apare „A new version of software is found” pe ecranul televizorului, selectaţi „Update now”, apoi apăsaţi . Apare un mesaj care vă cere să confirmaţi dacă sunteţi de acord sau nu cu termenii actualizării software. Confirmaţi mesajul şi citiţi, de asemenea „ACORD DE LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SONY” (pagina 117), apoi apăsaţi . Dacă actualizarea nu este disponibilă, apare „No update is required”. 7 Selectaţi „Agree”, apoi apăsaţi . Receptorul începe să actualizeze software-ul şi ecranul televizorului este dezactivat automat. Indicatorul ?/1 (pornit/standby) clipeşte pe panoul frontal în timpul actualizării. Poate dura un timp (maximum 40 de minute) pentru ca receptorul să termine actualizarea. Timpul necesar depinde de volumul de date conţinut de actualizări, de tipul de linie de reţea, de mediul de comunicaţii al reţelei etc. După terminarea actualizării softwareului apare mesajul „Complete”. Modificările sau ajustările aduse setărilor sunt acum reiniţializate la valorile implicite. Notă Dacă apare una dintre situaţiile de mai jos, înseamnă că a apărut o eroare la actualizarea de software. –Indicatorul?/1 (pornit/standby) clipeşte rapid. – Pe panoul de afişaj apare „ERROR”. – Pe panoul de afişaj nu se aprinde niciun indicator sau indicatorul ?/1 (pornit/ standby) se stinge. – Receptorul nu finalizează actualizarea în 40 de minute şi pe panoul de afişaj clipeşte mesajul „UPDATING”. Deconectaţi cablul de alimentare şi apoi reconectaţi-l. Receptorul va încerca să actualizeze software-ul. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. 70 RO

Pentru a revoca procedura sau pentru a reveni la ecranul anterior Apăsaţi RETURN O în orice moment înainte ca receptorul să înceapă actualizarea software. Nu puteţi revoca procedura sau reveni la ecranul anterior după ce actualizarea aînceput. Listă mesaje caracteristici reţea Network settings Mesaj şi explicaţie Connection failed Conectarea receptorului la reţea a eşuat. Input error Valorile introduse sunt incorecte sau nevalide. Not in use Se execută o operaţie interzisă în momentul respectiv. Not supported Punctul de acces nu acceptă metoda WPS PIN code. Home Network Mesaj şi explicaţie Cannot connect Receptorul nu poate fi conectat la serverul selectat. Cannot get info Receptorul nu poate regăsi informaţiile pe server. Cannot JOIN PARTY Receptorul nu a reuşit să se alăture unei sesiuni PARTY. Cannot play Receptorul nu poate reda fişiere audio din cauza unui format de fişier neacceptat sau a restricţiilor de redare. Cannot START PARTY Receptorul nu a reuşit să pornească o sesiune PARTY. Mesaj şi explicaţie Data error Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate fi redat. Device list is full Nu mai puteţi înregistra alte dispozitive în lista de dispozitive. No server is available În reţea nu există niciun server la care să se poată conecta receptorul. Încercaţi să reîmprospătaţi lista cu servere (pagina 60). No track is found În folderul selectat de pe server nu se află niciun fişier redabil. Not found Pe server nu există niciun element care să corespundă unui cuvânt cheie. Not in use Se execută o operaţie interzisă în momentul respectiv. SEN Mesaj şi explicaţie Cannot connect to server Receptorul nu poate fi conectat la server. Cannot get data Receptorul nu poate obţine conţinut de pe server. Cannot play Receptorul nu poate reda un serviciu sau un post din cauza unui format de fişier neacceptat sau a restricţiilor de redare. Data error • Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate fi redat. • Receptorul nu recunoaşte datele de pe server. Software update is required Serviciul nu este disponibil în versiunea actuală a software-ului receptorului. Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai multe informaţii despre actualizarea software-ului: http://munlimited.com/home Utilizarea caracteristicilor de reţea 71 RO