PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

Vispārējs skolas raksturojums

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas dibinātājs ir Aizputes novada dome. Skola ir

saglabājusi iepriekšējo struktūru kā Liepājas rajona Neklātienes vidusskola, bet sakarā ar

administratīvi teritoriālo reformu, mainīts dibinātājs un nosaukums.

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas juridiskā adrese ir: Aizputē, Ziedu ielā 7.,

tālr.26641717, e-pasts vidnere2@inbox.lv, Reģ.nr. 4115901036.

Mācības notiek Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Cīravas konsultāciju punktos uz Aizputes,

Nīcas vidusskolu, Grobiņas ģimnāzijas un Cīravas arodvidusskolas bāzes.

Skola ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar valsts mazo ģerboni, katram konsultāciju

punktam ir savs zīmogs (bez ģerboņa).

Īstenojamās izglītības programmas, skolēnu skaits

Skola realizē:

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu ar kodu 31011013,

(licences Nr. V-2451, izdota 05.07.2011), kuru 2011./2012. mācību gadā apgūst 272

skolēni;

pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programmu ar kodu 23011113,

(licences Nr. 5685, izdota 09.12.2010), kuru 2011./2012. mācību gadā apgūst 22 skolēni.

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs

Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs:

52 pedagogi,1 bibliotekārs;

augstākā pedagoģiskā izglītība 49, no tiem maģistri – 17;

ar citu augstāko izglītību 2;

2

More magazines by this user
Similar magazines