mei PDF

hk.kortenhoef.nl

mei PDF

Auto in

brand na

ongeluk

's-GRAVELAND — Een 23jarige

automobilist uit Amsterdam

is- maandag op de

Loodijk over de kop gevlogen.

Het voertuig vloog direct daarna

in brand.

Toen de politie ter plaatse

kwam was het slachtoffer al

uit de wagen. Terwijl de Amsterdammer

met brandwonden,

pijn in zijn been en met

schaafwonden werd afgévoerd

naar het ziekenhuis, heeft de

brandweer de auto geblust. De

politie stelt een onderzoek in

naar de oorzaak van het ongeluk.


Meenthof in voorjaar

Van onze verslaggever

Evert van Tijn

'S-GRAVELAND

Over een jaar vindt de feestelijke

heropening plaats van

het dan geheel vernieuwde en

uitgebreide Kortenhoefse

winkelcentrum De Meenthof.

Met die belofte bezegelden

projectontwikkelaar Johan

Matser BV, het bestuur van

De Dobber en de gemeente 's-

Graveland gisteren in de grote

zaal van De Dobber het lot

van het Kortenhoefse dorpshuis.

Zondag nemen de trouwe

gasten afscheid, over ruim

twee weken gaat de sloper

aan het werk.

Onder het toeziend oog van

de belangrijkste betrokkenen

en een aantal raadsleden vond

gisteren in De Dobber de ondertekening

plaats van de reálisatie-

en exploitatieovereenkomst

voor het project De

Meenthof. Daarmee werd het

unanieme besluit, waarmee de

gemeenteraad donderdag het

voorstel van b en w bekrachtigde,

omgezet in daden.

De volgende stappen betreffen

de sloop van het dorpshuis

en de bloemenkiosk,

naar verwachting in de week

na Hemelvaart. Na het omleggen

van de nodige leidingen

en dergelijke, wordt aansluitend

begonnen met het graven

van de bouwput van ruim

drieduizend vierkante meter.

Over een ding waren burgemeester

W. J. Kozijn, Dobbervoorzitter

M. van den Brand

en directeur J. B. Melles van

JMP het in elk geval roerend

eens: zonder de inspanningen

van gemeenteambtenaar Martin

Luif was het project nooit

van de grond gekomen.

.„De bootsman, die het schip

de haven in loodste", zei de

burgemeester. Van den Brand

dankte hem voor het telkens

weer weghalen van de scherpe

kantjes in de onderhandelingen.

Melles roemde Luif als

de neutrale en constante factor

in het delicate onderhandelingsproces,

dat na een turbulente

verlovingstijd alsnog

tot een huwelijk heeft geleid.

Als De Dobber er de volgende

maand niet meer staat,

komt er ruimte voor 2400

vierkante meter nieuwe winkels,

veertien appartementen

en een kleinere, maar beter

uitgeruste Dobber. „Met een

totaalbedrag van veertien mil-

FOTO: TON KASTERMANS

• Projectontwikkelaar Johan Matser BV, het bestuur van De

Dobber en de gemeente 's-Graveland ondertekenden gisteren in

de Dobber de overeenkomsten voor het project De Meenthof.

Het oude dorpshuis gaat over twee weken plat.

joen gulden voor ons een middelgroot

project, voor een gemeente

als 's-Graveland een

hoogtepunt", zei ir. Melles.

Tussen de aanwijzing van

JMP als projectontwikkelaar

en de uiteindelijke opdracht

zijn vier jaar verlopen. Dat

was vooral het gevolg van de

vasthoudendheid van het Dobber-bestuur,

dat als grondeigenaar

een flinke vinger in de

pap had. „Het was moeilijk

het schip in de haven te krijgen,

met telkens weer onverwachte

klippen en zeemijnen.

De moed zonk ons wel eens in

de schoenen", bekende Kozijn.

„Een normale termijn, naar

Nederlandse begrippen", relativeerde

JMP.

Van den Brand onthulde

dat er tot op het scherpst van

de snede is onderhandeld: „Er

is fel gevochten, van de kant

van de gemeente soms op de

grens van intimidatie en onderhandelen.

Maar er komt

nu een Dobber waarmee wij

zonder financiële steun van

de gemeente het geld voor de

exploitatie zelf kunnen gaan

verdienen."


KORTENHOEF

De Dobber houdt 'opheffingsuitverkoop'.

lijdens een laatste

evenement kunnen gebruikers,

gasten, oude en

nieuwe bestuurders afscheid

nemen van 'hun' Kortenhoefse

dorpshuis.

Het feest begint zondag om

elf uur, met de rechtstreekse

AROS-uitzending 'Nieuws uit

voorheen ...' en sluit om acht

De Dobber zondag

in de 'uitverkoop'

uur met na het laatste optreden

van het dweilorkest

Geen Hofkapel. Tussendoor

zorgt de Kortenhoefse bigband

The Laundry Orchestra

voor de nodige sfeer en vanaf

vier uur is er in het 'un-happy

hour' alle gelegenheid een

laatste traan te plengen voor

het trouwe dorpshuis. Met

onder meer ruimte om alle

opgekropte emoties in

woord, beeld en geschrift

achter te laten op de muur

van de grote zaal.

Bovendien onderzoekt het

Dobber-bestuur hoe het zou

zijn afgelopen als het door de

gemeenteraad getorpedeerde

referendum over De Meenthof

wél plaats had kunnen

vinden.


Rijvaarigheidsrit

voor 50-plussers

's-GRAVELAND

De gemeente 's-Graveland

start binnenkort met een rijvaardigheidsrit

voor oudere

automobilisten. Ervaren instructeurs

gaan na een kennismakingsgesprek

een half

uurtje met chauffeurs van

vijftig jaar of ouder de weg

op.

Op maandag 13 mei is er

een theorie- en voorlichtingsmiddag

van 14.00 - tot 16.00

uur in het Achterom in Kortenhoef.

Aan de hand van

dia's en een videofilm worden

de nieuwe verkeersregels uitgelegd.

Bovendien kunnen de

aanwezigen een gratis ogentest

ondergaan. Hierna kunnen

zij met de rijinstructeur

een afspraak maken voor de

rij vaardigheidsrit. Deze kost

vijfentwintig gulden.

Inlichtingen bij de heer

Weel, tel. 035 - 6564227. Aanmeldingen

bij de Stichting

Welzijn Ouderen 's-Graveland,

tel. 035 - 6564065.


VRIJDAG 3 MEI 1996 VECHTSTREEK - PLASSENGEBIED REGIO 19

Vanaf morgen zijn fietsers en wandelaars welkom

Juridische veldslag om kiosk Moleneind

Van onze verslaggever

Evert van Tijn

KORTENHOEF

Een ware juridische veldslag

is de afgelopen maanden geleverd

om de versnaperingenkiosk

aan het begin van de D.

A. Lambertszkade, op de grens

van Kortenhoef en Loosdreoht.

Voorlopig winnaar is vof De

Krakeelakker, eigenaar van

het bouwsel waar 's zomers

bier, ijs, limonade en snoep te

koop is. Want ondanks breed

verzet van de omwonenden

gaat de kiosk morgen weer

open, verzekert mede-eigenaar

H. de Kloet.

Daarvoor heeft De moet

twee kort gedingen getrotseerd

en aanvallen afgeslagen

van bijvoorbeeld de provincie

Noord-Holland, Natuurmonumenten

en de Vereniging Curtevenne,

en beschuldigingen

doorstaan van misbruik van

zijn positie als gemeenteraadslid.

En dat allemaal voor een

hóuten bouwsel dat al sinds

1953 fungeert als pleisterplaats

voor fietsers en andere

recreanten.

Het begon in het najaar. Namens

De Krakeelakker vroeg

De Kloet de gemeente om vergunning

de bestaande kiosk te

mogen vernieuwen en uit te

breiden van 24 tot 37 vierkante

meter. De gemeente stemde

in en daarop besloten De Kloet

en zijn broer de oude, bouwvallige

kiosk te slopen. Vervolgens

barstte de storm los.

Tien omwonenden, maar ook

allerlei instanties en instellingen

haastten zich bezwaar in

te dienen tegen de bouwvergunning.

Met succes, want de

gemeente zag zich • genoodzaakt

de vergunning in te

trekken. Zij bleek ten onrechte

te zijn uitgegaan van de kaart

van het bestemmingsplan De

Wijde Blik.

Maatgevend

Die kaart staat een kiosk

van 32 vierkante meter toe. De

toelichting op de kaart spreekt

echter van veertien vierkante

meter. Dat er in het verleden

met vergunning een kiosk van

24 vierkante meter was gebouwd,

deed er niet toe. De

tekst van het plan bleek maatgevend.

Daarom staat er in-

middels, met vergunning van

de gemeente, een veertien vierkante

meter kleine kiosk.

, Het merendeel van de bezwaarden

las echter nog wat

anders in het plan: landschappelijke

en natuurlijke waarden.

Hetgeen wil zeggen dat

de kiosk daaraan ondergeschikt

moet zijn. Een argument

dat' inmiddels door de

Amsterdamse bestuursrechter

terzijde is gelegd. Die wees

erop dat, in het bestemmingsplan

expliciet de bestemming

kiosk is opgenomen. , „Dat behoeft

geen bevreemding, gezien

het feit dat ter plaatse al

ruim 43 jaar een kiosk ten behoeve

van de verkoop van ijs,

limonade en snacks aanwezig

is", sprak de rechter op 12

april in het geding van buurtbewoner

Van der Vorm tegen

de gemeente. .

Van der Vorm, gesteund

door zijn buren, , Curtevenne

en Natuurmonumenten,

meent dat de kiosk er al die afgelopen

43 jaar niet had Mogen

zijn. Het was ook Van der

Vorm die De Kloet beschuldigde

van misbruik van zijn politáeke

positie en die de gemeente

verwijt vooral op te komen

voor de economische belangen'

van leden van de gemeenteraad.

Je zou je bijna afvragen

of je als ondernemer nog lid

mag zijn van de gemeenteraad",

reageert De moet

Hij heeft trouwens meer

moeite heeft met de rol van de

provincie Noord-Holland. Die

tekende bezwaar aan, maar is

FOTO: TON KASTERMANS

• De nieuwe kiosk, een week geleden nog te midden van het sloopafval van het oude bouwsel.

Vanaf morgen zijn fietsers en wandelaars weer welkom.

wel degene die hem enkele ja- de gemeente inmiddels doende wordt een procedure opgestart

ren geleden de bestaande om de fout in het bestem- voor de bouw van een kiosk

kiosk verkocht. Osierigens is mingsplan weg te werken. Er van 24 vierkante meter.


Heden is na een kortstondige ziekte

rustig ingeslapen, toch nog onverwachts,

mijn innig geliefde man, onze

lieve en zorgzame vader en mijn opa

AART A. STREEF

,op de leeftijd van 88 jaar.

2 mei 1996.

Ireneweg 13,

1241 la Kortenhoef.

E. J. Streef-Hagen

kinderen

en kleinzoon

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard

in het rouwcentrum 'Van

Vuure aan het Noordereinde 55 te

's-Graveland. Aldaar gelegenheid tot

condoléance-bezoek op zondag 5 mei

a.s. van 15.00 tot 16.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op maandag 6 mei om 14.00 uur

in de aula van het crematorium 'Den

en Rust' aan de Frans Halslaan 27 te

Bilthoven.

Tevens gelegenheid tot condoleren

direct na de plechtigheid in de ontvang

kamer van het crematorium.


Duur gelijkspel

's-Graveland

HILVERSUM

De kans dat 's-Graveland de

titel pakt in de hoofdklasse

van de afdeling Utrecht zondag

is flink verkleind.

Donderdagavond liet de

ploeg tijdens de inhaalwedstrijd

bij en tegen DEV twee

dure punten liggen: 1-1. John

de Ruig zette 's-Graveland

voor rust op voorsprong,

maar de club uit Doorn wist

in de tweede helft langszij te

komen.


Afscheid zonder tranen

van dorpshuis De Dobber

Van'"drite Verslaggever

Evert Var) Tljn

KORTENHOEF

's-Graveland heeft gisteren

zonder tranen afscheid genomen

van De Dobber. Met een

live uitzending van de ABOS,

een optreden van het Laundry

Orkest en vanaf half vijf nog

een afzakkertje onder begeleiding

van het dweilorkest

Geen Hofkapel. Naarmate de

middag vorderde, beperkten

de activiteiten zich tot de foyer,

waar het vloeibare inventaris

van de bar tegen gereduceerd

tarief werd uitverkocht.

Van een echte toeloop, van

een doorleefd afscheid was

geen sprake, Evenmin van

een 'uitverkoop', zoals de

naam van deze laatste Dobbermiddag

suggereerde. Er was

wel het een en ander te halen,

zoals de gordijnen en vitrage,

de stoelen van de kleine zalen,

de kapstokken en de bandrecorder,

maar van een verkoping

tegen elke bod was geen

sprake. Dus wie alleen op

koopjes uit was, kwam van

een koude kermis thuis.

Voorzitter' Menno van den

Brand: „De tafels en stoelen

van de foyer gaan naar Gijs

Fine, de gemeente koopt de

stoelen van de grote zaal.

Voor de geluidsinstallatie van

de bar hebben zich twee kandidaten

gemeld, de AROS en

Dirks Sportcafé. Maar daar

komen we wel uit. Niet alles

wordt verkocht. Wat nieuw is

en nog bruikbaar in de nieuwe

Dobber, wordt veilig opgeslagen,

zoals het hele keukeninventaris.

Dat kan nog

lang mee."

Knusser

Vanaf vandaag is het dorpshuis,

twintig jaar geleden

met guldens en rijksdaalders

door de inwoners van de gemeente

bijeen gespaard, gesloten.

Over tien, twaalf

maanden gaan de deuren van

een nieuwe, knussere Dobber

open, is de verwachting. Van

den Brand: „Het zal nog een

klus worden alles op tijd

klaar te krijgen. Het moet

klinken als een klok, want

Vóbriáiiii'moèt Cie lici613er zijn

eigen gold 'Verdienen. Subsi-'

die is er niétmeer bij."

Als het meezit wordt liet

nieuwe dorpshuis ingewijd

met een groot feest en een

voorstelling van toneelvereniging

DSO. Van den Brand:

„Ik hoop dat het lukt. Gelukkig

zijn we er in geslaagd al

onze vaste klanten onderdak

te krijgen, in De Drie Dorpen,

in het gebouw van Naarmate

aan de Julianaweg en in de

sporthal."

Tot heftige emoties leidde

het afscheid van de oude Dobber

niet. Het aanbod om de

muren en de entree vol te kalken

viel eigenlijk alleen bij de

kinderen in goede aarde. Zij

wierpen zich op het in ruime

mate aangeschafte stoepkrijt,

maar tot indrukwekkende

scheppingen leidde het niet.

Voor de jeugd beperkt de herinnering

aan de Dobber zich

overigens hoofdzakelijk tot de

jaarlijkse confrontatie met

Sinterklaas en een enkele kindervoorstelling.

Ook het gelegenheidsreferendum

maakte niets los,

FOTO: TON KASTERM

• Kinderen kalken de entree van het twintig jaar geleden met steun van velen opgezette dor,

huis De Dobber vol. Het dorpshuis is niet meer.

zelfs geen tegenstemmers. Er

was wat kritiek op het weinig

verrassende winkelaanbod

van de nieuwe Meenthof,

waar de nieuwe Dobber straks

meer dan ooit onderdeel van

wordt. „Teveel van hetzelfde",

schreef iemand.

Wethouder Staal hoopte dat

de nieuwe Dobber 'een positieve

impuls voor de hele gemeenschap'

zou worden. Dat

vond ook E. Smallenburg, de

man die met zijn referendum-

dreiging de gemeente en

Dobber tot het laatst in on

kerheid hield: „De nieu

Dobber is een fantastisch

mulans voor het culturele

ven", formuleerde hij als ‘A

gemeende toekomstwens.


DINSDAG 7 MEI 1996 VECHTSTREEK - PLASSENGEBIED - REGIO 19

Crèche (13)engeltjes geen

plaats naschoolse opvang

/an onze verslaggever

:vert van lijn

CORTENHOEF

iet 's-Gravelandse kinderdag-

'erblijf (B)engeltjes barst uit

'n voegen. Met twee uitbreilingen

in twee jaar heeft de

rèche de grenzen van de

groei bereikt. Met twee verbouwingen

lukte het de uitbreiding

van de kinderschaar

en ruim veertig tot 62 bij te

ronden, maar voor de nu

broodnodige naschoolse openg

is geen ruimte meer.

Met onder meer die boodchap

klopt directrice Jantine

Ceuleman volgende week bij

te gemeente aan. „Er is een

iele groep vierjarigen, die na

le zomervakantie naar de

leuterschool gaat. Voor hen

a dan geen plaats meer, toch

a de behoefte aan opvang

voor deze kinderen gebleven.

Ik ben bang dat de ouders terug

zullen moeten vallen op

burenhulp of op het grijze circuit."

Babygroep

Na een start in een noodlokaal

aan de Parklaan trok De

(B)engeltjes in februari 1992

in het voormalige politiebureau

aan de Parklaan. ,,Door

intern switchen en een stuk

aanbouwen hebben we ruimte

voor een halve babygroep gemaakt.

Daarmee zijn we op 28

kindplaatsen gekomen. Echt

het maximum. Een enkel dagdeel

wil misschien nog wel

lukken, maar ouders die hun

kind twee of drie dagen per

week willen onderbrengen

moeten tot ruim in 1997

wachten."

Vanaf het eerste uur houdt

De (B)engeltjes al rekening

met de mogelijkheid van naschoolse

'opvang. Het probleem

is dat tot nu toe nergens

in de gemeente bruikbare

accomodatie gevonden is.

De (B)engeltjes beperkt de

gedachten voorlopig tot een

groep van maximaal achttien

kinderen. Maar als zich een

geschikte ruimte aandient die

voor dat aantal te klein is,

kan ook gestart worden met

bijvoorbeeld een groep van negen.

Suggesties

Jantine Keuleman: „Wethouder

Staal heeft gezegd

'kom maar met suggesties'.

Maar ja, er gebeurt zoveel in

deze gemeente. Het liefst zitten

we met de kinderen in het

groen, zoals het past bij een

groene gemeente. We dachten

aan het Pluto-gebouw. Maar

nu blijkt dat de gemeente

daar villa's wil gaan bouwen."

Het ideaal dat De (B)engeltjes

voor ogen staat is een

plekje nabij bijvoorbeeld het

bezoekerscentrum van Natuurmonumenten

op de bui-

, tenplaats Boekesteyn. „Dit is

een vrij stedelijke crèche, zo

midden in het dorp. Wel prettig;

zo vlak bij de winkels.

Maar zelfs als ik zou kunnen,

zou ik niet alles hier willen

concentreren. Dan krijg je

een soort kinderfabriekje. En

ook niet in een voormalig

schoollokaal. Het is beter om

ze uit die schoolse sfeer te

houden, juist als de school is

afgelopen."

• Het 's-Gravelandse kinderdagverblijf

(13)engeltjes barst

uit z'n voegen in het huidige

onderkomen aan de Parklaan.


Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar

dat hem een verder lijden

bespaard is gebleven, geef ik u kennis

van het overlijden van mijn lieve vader

CORNELIS DE BIE

weduwnaar van

Hermina Hendrika van Beilen

op de leeftijd van 72 jaar.

Henk de Bie

5 mei 1996.

Broekbos 16,

1241 VB Kortenhoef.

Mijn vader is overgebracht naar het

uitvaartcentrum van de Gooische Uitvaartverzorging

'Den Hull' aan de

Utrechtseweg 11 te Hilversum.

Gelegenheid tot condoleren en

afscheidnemen aldaar op woensdag

8 mei van 20.00 tot 20.30 uur.

De begrafenis zal plaatshebben op

donderdag 9 mei om 14.00 uur op de

Algemene Begraafplaats aari de

Beresteinseweg te 's-Graveland.


FOTO: TON KASTERMANS

• Weesper Ton Stork staat sinds gisteren ingeschreven in het 's-Gravelandse Ereboek, vanwege zijn jarenlange inzet voor het behoud

van de schoonheid van de drie dorpen.


Zaterdag Nationale Molendag

's-GRAVELAND — Molenstichtingen, -verenigingen en particuliere eigenaren stellen zaterdag

11 mei, op de Nationale Molendag, voor de 24ste keer hun molen open voor publiek. Naar verwachting

zullen ongeveer 550 molens, verspreid over het hele land, aan dit evenement deelnemen. Het

betreft zowel industriemolens als polder- en waterradmolens. Deelnemende molens voeren op

zaterdag de blauwe wimpel. Nationale Molendag vormt een unieke gelegenheid om zoveel mogelijk

molens tegelijk in werking te bezichtigen, waarbij in veel gevallen extra attracties worden geboden.

Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om de bezoekers demonstratie en uitleg te geven. De VVVkantoren

beschikken in veel gevallen over informatie over de deelnemende molens in hun omgeving.


• J. W. Fecken (links) ontving gisteravond de jaarlijkse Curtevenneprijs.

van onze medewerkster

Susan van Duren

KORTENHOEF

De Vereniging Curtevenne

heeft gisteren de jaarlijkse

Curtevenneprijs uitgereikt

aan W.J. Fecken. Fecken ontving

de prijs voor zijn boek

'De Joodse Gemeenschap van

's-Graveland en Kortenhoef,

— 1730-1945'. Fecken heeft zich

ook sterk gemaakt voor het

intact houden van de Joodse

Begraafplaats aan de Koning-

- inneweg.

Winnaar van de Curtevenneprijs

wordt je niet zomaar.

Je moet voldoen aan een aantal

zware eisen. Zo moet je

binnen de grenzen van de gemeente

's-Graveland wonen.

Je moet een bijzondere bijdrage

hebben geleverd aan het

behoud van het landelijke ka-

Curtevenneprijs

naar W.J. Fecken

rakter van de gemeente. En

de vereniging beloont het

liefst haar eigen leden. Het

aantal kandidaten wordt op

deze manier schaars. Zo

schaars, dat vorig jaar helemaal

niemand voldeed. Dit

jaar gelukkig wel.

Tot dusver was weinig bekend

over de geschiedenis

van de joodse inwoners van

de twee dorpen. De kleine

joodse gemeenschap was

vooral te vinden aan het

Noordereinde, tussen de

Smidsbrug en Klapbrug en

telde nooit meer dan tien gezinnen.

In 1858 werd een ei-

gen kerkelijke • gemeente opgericht

met de voormalige

slagerij aan het Noordereinde

als huissynagoge. Enkele jaren

later ontstond de begraafplaats.

De joodse inwoners

bleven niet lang. De laatste

joodse slager vertrok in 1912.

De prijs bestaat uit een reproductie

van het schilderij

Ons Dorp, waarmee kunstschilder

en Curtevenne-oprichter

Flip Hamers zijn herinnering

aan Kortenhoef

heeft vereeuwigd. Het origineel

van het schilderij is te

zien in het gemeentehuis.

„Bewonderenswaardig", zo

FOTO: TON KASTERMANS

beoordeelde scheidend voorzitter

Piet Bakker kordaat het

werk van Fecken. „Het boek

was zeer grondig zoekwerk

en met zijn werk voor de begraafplaats

heeft de heer Fecken

zich ook nog ingezet op

het gebied van de monumentenzorg."

In zijn dankwoord bekende

de stomverbaasde Fecken bij

zijn laatste bezoek aan het gemeentehuis

het schilderij van

Hamers nog eens goed te hebben

bekeken. kijk altijd

naar alles wat mooi is. Daarom

werd ik ook gegrepen

door dat kleine begraafplaatsje

aan de Koninginneweg.

Voor mij zijn die mensen niet

dood. Met al dat nagaan, kijken

en onderzoeken hoop ik

de voormalige Joodse gemeente

weer terug • in ons(

midden te hebben gebracht." \\


Jeugd-inspraakavond

over jongerenbeleid

'S-GRAVELAND

De 's-Gravelandse jeugd wordt

door het gemeentebestuur uitgenodigd

om maandagavond

20 mei in Dirk's Sportcafé te

komen praten over het jongerenbeleid.

Wat wil de jeugd? Die vraag

zal centraal staan. En natuurlijk:

wat is er mogelijk? De gemeente

is bereid geld uit te geven,

zo blijkt uit de woorden

van wethouder J.F. Staal. •

De avond begint om acht

uur. Onderwerpen waarover

gepraat zal worden, zijn onder

meer een disco, inloopspreekuur

en een eventueel aan te

leggen half-pipe voor de skaters.

In navolging van veel andere

gemeenten wil ook 's Gravelend

tot de aanleg hiervan

overgaan. Wethouder Staal is

in Hilversum en Soest gaan

kijken naar de daar gerealiseerde

half-pipes. Ook wel wat

voor zijn gemeente, zo vindt

hij. Alleen niet zo'n type als in

Hilversum, want dat ding

maakt volgens hem teveel lawaai.

Dat komt volgens de bestuurder.

doordat de kwaliteit

niet optimaal is. „Echt een Hil-

versumse half-pipe", grapte hij

gisteravond.

Verder wil de gemeente de

mening van de jeugd weten

over een jeugdsoos en zogeheten

hang- of opvangplekken.

Staal: „We willen echt wat voor

de jeugd gaan doen. We vragen

de jongeren ook nadrukkelijk

om met ideeën naar voren

te komen. Jarenlang hebben

we weinig meer gedaan

dan het beschikbaar stellen

van een subsidie aan Pluto.

Dat mag ik mezelf ook aanrekenen.

Maar die tijd is geweest.

We gaan er meer inhoud

aan geven."


Nieuwbouw

basisschool

's-Graveland

'S-GRAVELAND

- De rooms-katholieke St. Anto-

-nius basisschool aan de Kortenhoefse

Kerklaan krijgt een

nieuw onderkomen in de geplande

nieuwbouw aan de

Zuidsingel.

Wethouder voor onderwijszaken

F.J. Staal verklaarde gisteravond

tijdens de raadscomissie

welzijn dat nieuwbouw bij het

college van b en w de voorkeur

geniet boven renovatie.

De school verkeert in een

slechte staat. De constructie

:laat volgens Staal te wensen

over. Om die reden is nieuwbouw

volgens hem en de andere

collegeleden te verkiezen boven

renovatie. „Renovatie kost

veel geld en je haalt met dit gebouw

toch niet de kwaliteit van

'nieuwbouw."

Staal verwacht dat het nog

'een slordige drie jaar duurt,

voordat met de nieuwbouw begonnen

kan worden. Hoeveel

leslokalen de nieuwe school

gaat tellen, is nog niet bekend.

„Dat hangt af van de bevolkingscijfers

en het te verwachten

aantal leerlingen. 's-Graveland

is de afgelopen jaren gegroeid

en de verwachting is dat

het dorp zal blijven groeien of

stabiliseren, maar een daling

van het inwonertal is niet te

verwachten. We zijn geen vergrijsde

gemeente, zoals Bussum."


Tennissen in

's-Gravelend nog

even goedkoop

Van onze verslaggever

Martin Vlaanderen

'S-GRAVELAND

Tennissen in 's-Graveland

blijft voorlopig nog goedkoop.

Het agendapunt over de privatisering

van de tenniscomplexen

van de verenigingen

Westerveld in 's-Graveland en

ARTV in Ankeveen is gisteravond

namelijk door de raadscommissie

welzijn van tafel

geveegd. Privatisering betekent

dat de clubs de aan hun

te verkopen complexen zelf

moeten gaan onderhouden.

Nu betalen zij een vrij lage

huur aan de gemeente. Die

lage huur wordt beschouwd

als een verkapte subsidie. Privatisering

betekent ongetwijfeld

dat de contributies omhoog

getrokken zullen worden.

De raadsleden willen wel

praten over privatisering van

sportcomplexen, maar willen

de voetbalverenigingen daar

ook bij betrokken zien.

De dupe

Een voorstel om de privatisering

te beginnen met de tenniscomplexen

zien zij niet zitten.

,,Je moet breder aan het

werk gaan en niet een sport

de dupe laten worden", aldus

W. Reijmerink van Algemeen

Belang. „Dit is ad hoc beleid

voeren", aldus D66-raadslid

mevrouw J. Smit. Wethouder

F.J. Staal moet van hen en de

andere raadscommissieleden

komen met een algemene, brede

notitie en mag zijn huiswerk

dus overdoen.

De gemeente vindt dat de

clubs door zelfwerkzaamheid

en een hogere contributie hun

eigen broek moeten ophouden.

Zoals blijkt uit gemeente-

lijke stukken zijn de contributies

vrij laag. Bij Westerveld

wordt door leden zo'n 185 gulden

per jaar neergeteld en bij

ARTV 120 gulden. Gemiddeld

betaalt de tennisser in omliggende

gemeente al gauw 250

tot driehonderd gulden, aldus

wethouder Staal.

Kwaliteitsterugslag

De velden van de voetbalverenigingen

wil Staal overigens

niet privatiseren. Hij vindt dat

de gemeente het kostbare

groot onderhoud moet blijven

doen. „Je loopt anders het risico

van een kwaliteitsterugslag

met als gevolg dat uiteindelijk

de gemeente daar toch voor

moet opdraaien. Het onderhoud

van een tennisveld kan

je niet vergelijken met dat van

een voetbalveld. Wel kan je natuurlijk

de gebouwen van de

voetbalclubs overdragen."


Heling brommer kost

spaargeld en een boete

'S-GRAVELAND

Geen brommer meer, 1250

gulden aan spaargeld kwijt

en een boete van vierhonderd

gulden wegens schuldheling.

Het bezoek aan politierechter

L. Kalff deze week was een

harde leerschool voor een

achttienjarige man uit 's-Graveland.

De jongen werd begin vorig

jaar benaderd door een bekende

die hem vroeg of hij een

brommer van hem wilde kopen.

Eerst wilde hij dat niet,

maar dat veranderde toen hij

de brommer gezien had. De

beide heren spraken af dat de

koper het bedrag van 1250

gulden in maandelijkse termijnen

van minimaal 125

gulden zou betalen. De brommer

zou zo lang in de schuur

van de kennis blijven staan.

Krantenwijk

De 's-Gravelander spaarde

het geld in zeven maanden

van zijn krantenwijk bijeen

en kon de brommer half augustus

vorig jaar kopen. De

papieren zou hij de volgende

dag krijgen. Wat hij niet wist,

was dat hij een gestolen

brommer had gekocht, van

hetzelfde merk als die in de

schuur. „Het enige verschil

was de kleur van het spatbord",

aldus de verdachte.

Dezelfde dag nog, stond een

andere kennis van de achttienjarige

voor de deur die de

brommer als rechtmatige ei- -

genaar opeiste en de 's-Gravelander

betichtte van diefstal.

De jongen moest de brommer

inleveren en moest verschijnen

voor de politierechter.

Deze achtte diefstal niet bewezen

en gaf de jongen een boete

van vierhonderd gulden

wegens heling. De officier

had een boete van vijfhonderd

gulden geëist.


DANKBETUIGING

Verwarmend was het, dat zovelen ons

bij het afscheid van onze vader en opa

HENDRIK VAN DOORN

terzijde stonden. De belangstelling

neemt het verdriet niet weg, maar geeft

het gevoel dit niet alleen te dragen. Wij

danken u hiervoor uit de grond van ons

hart.

Kinderen en

kleinkinderen

Kortenhoef, mei 1996.


DANKBETUIGING

Verwarmend was het dat zovelen ons

bij het afscheid van mijn lieve vrouw,

onze moeder en schoonmoeder

EVERDINA VAN DE VELDEN-REBEL

terzijde stonden.

Het medeleven, in velerlei vorm ontvangen,

was voor ons een troost en zal

een dankbare herinnering blijven.

Wij zeggen allen hiervoor hartelijk

dank.

Tevens gaat onze erkentelijkheid uit

naar de huisartsen H. H. Hemmes en

J. G. M. Wierema, de afdeling Cardiocare

van Ziekenhuis Hilversum en alle

medewerkenden van 'Thuiszorg' voor

hun goede zorg, inzet en begeleiding.

J. van de Velden

en kinderen

11 mei 1996.

Kortenhoefsedijk 131,

1241 LW Kortenhoef.


• Ook plassende kalfjes konden

Van onze verslaggever

Henk Runhaar

'S-GRAVELAND

„Ja, lief zijn ze. Maar nu

gauw verder, want straks is je

vingertje eraf', zegt een kennelijk

niet al te dapper uitgevallen

vader tegen zijn zoontje

die een konijn wil aaien.

En even verderop bij de schapen:

„Marianne, ik heb liever

dat je hier bij mij blijft staan.

En let op je broertje!"

In 's-Graveland stond het

Noordereinde zaterdag vanaf

het begin tot aan verzorgingshuis

Huize Brugchelen

geheel in het teken van de

goedbezochte veemarkt, die

dit jaar voor de veertiende

keer werd gehouden. Met, hoe

kan het ook anders, vele ma-

.

FOTO: TON KASTERMANS

tijdens de 's-Gravelandse Veemarkt rekenen op de volle aandacht van kinderen.

Aaien en kijken op

veemarkt 's-Gravelend

len meer mensen dan vee.

De dieren stonden verspreid

over een stuk of wat stallen

en trokken veel bekijks. Vooral

van kinderen, die er vaak

niet weg te slaan waren voordat

ze de geit, het schaap, de

pony of het kalfje geaaid hadden.

Een enkele ouder ging

zelfs zover zijn kroost los te

laten bij de dieren, er terecht

van uitgaand dat de beesten

banger zijn voor de dartelende

en kraaiende dreumesen

dan andersom.

Bij de kalfjes viel naast aai-

en en kijken ook nog wat te

leren. Een bord met foto's liet

zien hoe de geboorte van een

kalfje doár middel van een

keizersnede in zijn werk gaat.

En bij de paarden en pony's

hadden de oppassers een

drukke dag: veel meisjes waren

er niet weg te slaan en

wilden alles weten over de

aantrekkelijke viervoeters.

De boven de boxen opgehangen

bordjes met de naam van

de eigenaar en de aanduiding

van de diersoort lieten bij de

bezoekers (en de veekeurders)

geen twijfel bestaan over de

inhoud. Eén 'stal' vormde een

uitzondering. Daar hing het

bordje 'dierentuin' boven, stak

een lama hoog boven het hek

uit en dromden constant mensen

omheen. En inderdaad

was de bonte verzameling in

het stro rondbanjerende dieren

het bekijken waard: een

moedergans met een stuk of

wat jongen, een roedel biggetjes,

een enorme haan, konijntjes

met of zonder flaporen en

nog wat ander grut. Maar

ook de andere kramen en de

mensen op de rommelmarkt

kregen de nodige aandacht

van de gestage stroom bezoekers.

De enige die het niet zo

druk had was de ijscoman,

voor hem was het zaterdag

nog wat aan de koude kant.


Brandweer twee

keer naar brand

in De Dobber

KORTENHOEF, NAARDEN

De brandweer van 's-Graveland

moest dit weekeinde twee keer

uitrukken om vuur in De Dobber

in Kortenhoef te blussen.

Vrijdagnacht omstreeks kwart

voor vijf ging het om smeulende

resten van een gestookt

vuurtje. Zaterdagmorgen omstreeks

tien voor zes stonden

de gordijnen in lichterlaaie.


's-Graveland

in ban van

Dorpenloop

's-GRAVELAND

De Drie Dorpenloop houdt de

gemeente 's-C+raveland op hemelvaartsdag

in de ban. Tussen

half twaalf en half twee

kunnen sportievelingen zich

donderdag bij sporthal De

Fuik aanmelden voor 3, 6, 12

of 21 kilometer. Het startschot

valt om twee uur.

Vanaf half twee houdt fitnesscentrum

Body Move voor

de verwachte vijfhonderd

deelnemers een gemeenschap- ,

pelijke warming up. Om de

veiligheid van de lopers en

loopsters te garanderen, zijn

op enkele wegen tussen vijf

en tien uur verkeersmaatregritngetroffen.

at treft met name Dé kviakei'

en het stukje Zuidsingel

tussen de Eslaan en Zuiderhoek,

die voor alle verkeer

zijn gesloten. De organisatie

vraagt de Zuidsingelbewoners

hun auto die dag tussen

Bruinjoost en de Julianaweg

niet aan de noordkant van de

weg te parkeren.

Over het Ankeveense

Stichts End mag alleen worden

gereden in de richting

van de Herenweg. Ook is eenrichtingsverkeer

ingesteld op

de Koninginneweg, tussen de

Herenweg en de E. Mooijlaan,

De verkeersmaatregelen gelden

van tien tot vijf uur.


Met droefheid geven wij kennis dat, na

een moeilijke periode waarin zijn

gezondheid steeds meer achteruit ging,

van ons is heengegaan onze lieve

vader, schoonvader en opa, onze broer,

zwager en oom

JACOBUS HENDERIKUS NIENHUIS

op de leeftijd van 65 jaar.

11. J. Nienhuis

A. J. Nienhuis-van den Broeck

Werner

Lennart

C. M. Nienhuis

F. Nienhuis

H. M. F. Nienhuis-Jacobs

en verdere familie

's-Graveland, 13 mei 1996.

Correspondentie-adres:

R. J. Nienhuis,

Moeraszegge 9,

1241 ZB Kortenhoef.

Er is gelegenheid om afscheid van hem

te nemen op'zaterdag 18 mei van

10.30 tot 11.00 uur in - hét uitvaartcentrum

van de Goóische Uitvaartverzorging

„Den Hull" aan de Utrechtseweg 11 te

Hilversum.

Aansluitend zal om 11.30 uur de teraardebestelling

plaatsvinden op de

Algemene Begraafplaats „Zuiderhof"

aan de Kolhornseweg te Hilversum,

waarna er gelegenheid is de familie te

condoleren.


Aanleg 30 km-zone

in De Gaard

KORTENHOEF

De gemeente 's-Graveland

begint volgende week maandag

met de aanleg van de 30

kilometerzone in de Kortenhoefse

woonwijk De Gaard.

De werkzaamheden worden

zoveel mogelijk gecombineerd

met de vervanging

de riolering. De verwachting

is dat de overlast tot 15

juli gaat duren.

De gemeente streeft er

naar woningen en bedrijven

steeds minstens vanuit een

richting per auto bereikbaar

te honden. Waar dat niet

lukt, is het de bedoeling dat

de loopafstanden zo gering

mogelijk' blijven. Als eerste

krijgt de Bern. van Beeklaan

verkeersremmende

voorzieningen. De week

daarop volgen de Ritsemalaan

en, de kruising Park- .

laan/E. Mooijlaan.

De E. Mooijlaan wordt helemaal

onder handen genomen,

inclusief een nieuwe

wegfundering, riolering en

aansluiting van de woningen.

Onderdeel van het plan

vormt ook de reconstructie

van de kruising E. Mooijlaan/Koninginneweg.


Tot onze diepe droefheid overleed

heden na een lang en fijn verblijf in

'Huize Brugchelen' te 's-Graveland onze

lieve zorgzame moeder, schoonmoeder

en oma en zuster

CORNELIA SPIT-KLOKKE

op de gezegende leeftijd van 94 jaar.

Wij zijn het personeel van 'Huize

Brugchelen' heel dankbaar voor de bijzonder

liefdevolle verzorging gedurende

al die jaren.

Hilversum:

H. M. Vermeulen-Spit

J. Vermeulen

Hans

Amsterdam:

Kees

Amsterdam:

G. A. Spit

C. T. J. Spit-Wagner

Freddie

Corrie en Jacco

Bussum:

A. E. Meyer-Klokke

Hilversum:

H. M. Chrispijn-Klokke

's-Graveland, 12 mei 1996.

'Huize Brugchelen'.

Correspondentie-adres:

Familie J. Vermeulen,

Violenstraat 106,

1214 CP Hilversum.

Gelegenheid tot condoleren en

afscheidnemen in het uitvaartcentrum

van de Gooische Uitvaartverzorging

'Den Hull' aan de Utrechtseweg 11 te

Hilversum op woensdag 15 mei van

19.30 tot 20.00 uur.

De teraardebestelling zal plaatsvinden

op vrijdag 17 mei om 14.30 uur op de

Algemene Begraafplaats ,Zuiderhof'

aan de Kolhornseweg 13 te Hilversum.


's GRAVELAND — De

gemeente 's Graveland

organiseert op maandag

0 mei in Dirk's Sport

Café aan de Zuidsingel in

Kortenhoef een inspraakavondvoorjongeren

over het gemeentelij-

e jongerenbeleid. Aanvang

19.30 uur.

Het Steunpunt Kinderop-

Gemeente organiseert

inspraakavond jongeren

vang Jeugd- en Jongerenwerk

(SKJU) heeft in opdracht

van de gemeente in

1995 een onderzoek gedaan

naar de behoeften en problematiek

van 'niet-georga-

niseerde jongeren' en in hoeverre

bestaande voorzieningen

hierop aansluiten. Ook

heetf dit bureau voor de gemeente

een model ontwikkeld

voor lokaal samenhan-

gend jeugdbeleid.

Voor het onderzoek is

slechts een deel van de jeugd

en een deel van het aanbod,

specifiek voor een bepaalde

categorie van de jeugd aan

bod gekomen. De gemeente

nodigt nu daarom alle jongeren

vanaf twaalf jaar uit

om mee te praten over het

beleid en te vertellen Wat

hun wensen en ideeën zijn.


Echtpaar 65 jaar samen

FOTO: TON KASTERMANS

• Het Hilversumse echtpaar Lulof vierde, gisteren het 65-jarig huwelijksfeest. Dit gebeurde in

hun huidige woonhuis, Huize Brugchelen in 's-Graveland. In een vrolijk iet ballonnen en vlaggetjes

versierde zaal werd het paar onthaald op een pianoconcert. De heer en mevrouw Lulof, respectievelijk

92 en 90 jaar oud, werden gefeliciteerd door alle mede-bewoners en door loco-burgemeester

D. 't Hoen.


• Honderden hardlopers liepen gisteren de Drie Dorpenloop.

Mijwaard en Op der Heijden winnaars halve marathon

', 4^kZzo

FOTO: TON KASTERMANS

Recordaantal deelnemers dor penloop

's-GRAVELAND

Ruim 550 hardlopers deden

gisteren mee aan de Drie Dorpenloop

die in 's Graveland,

Kortenhoef en Ankeveen

werd gehouden.

De deelnemers liepen drie,

zes, twaalf of 21 kilometer.

De loop werd voor de achtste

keer gehouden en verliep

succesvol. De 21 kilometer

werd gewonnen. door Marjan

Mijwaard uit Huizen. Bij de

heren won Ronald op der He-

ijden uit Amersfoort. De snelste

op de twaalf kilometer was

Margaret de Waard uit Huizen.

Richard Cleevert uit Blaricum

werd bij de heren eerste.

Bij de dames won Karin

Vissers uit Laren de zes kilo-

meter. Arjen Drent kwam ook

als eerste over de finishlijn.

De drie kilometer werd gewonnen

door Femke Terpstra

uit Naarden. Hilversummer

Sebastiaan te Kloese werd eerste

bij de hereis.


Ik kan gaan slapen zonder zorgen,

want slapend kom ik bij U thuis.

Alleen bij U ben ik geborgen.

Gij doet mij rusten tot de morgen

en wonen in een veilig huis.

Psalm 4 vers 3 (berijmd)

Bedroefd en verslagen, maar dankbaar

dat een verder lijden hem bespaard is

gebleven, geven wij kennis van het

heengaan van mijn zeer lieve man, onze

onvergetelijke vader, schoonvader en

opa

MARTINUS HOLDINGA

(Teus)

12 januari 1924 16 mei 1996

overtuigd te gaan naar een Nieuw Jeruzalem,

waar geen pijn, verdriet en zorgen

zijn.

Kortenhoef:

Ned. den Berg:

Maartensdijk:

Naarden:


J. F. van Heumenhof 15,

1241 DJ Kortenhoef.

J. Holdinga-Vlaanderen

Diny en Leo

Jeroen, Menno, Nicoline

Martin en Conny

Maarten, Lieke, Arjen

Marry en Gert

Bas, Tom, Floor, Anne

De overledene is opgebaard in het

rouwcentrum 'Van Vuure' aan het Noordereinde

55 te 's-Graveland. Gelegenheid

tot condoléance-bezoek aldaar op

maandag 20 mei a.s. van 19.00 uur tot

20.00 uur.

De dienst van Woord en Gebed, te leiden

door de Weleerwaarde Heer Ds. M.

van Harmelen, wordt gehouden dinsdag

21 mei om 13.30 uur in de Gereformeerde

kerk, Zuidereinde 15 te 's-Graveland,

waarna aansluitend tegen 14.30

uur de teraardebestelling zal plaats

vinden op de Algemene Begraafplaats

aan de Beresteinseweg aldaar.

Na afloop is er op de begraafplaats nog

gelegenheid tot condoleren


FOTO: TON KASTERMANS

• Elf teams deden gisteren mee aan de 's-Gravelandse zeskamp. Touwtrekken is ieder jaar een

vast onderdeel van het evenement.

's GRAVELAND •

Organisator Herman van de

Burgt 'deed' gisteren zijn

25ste zeskamp. Tussen het

zaklopen, touwtje springen

en rolstoelslalom bleef dit

feit misschien onopgemerkt.

De 231 deelnemers hadden

dan ook wel wat anders te

doen.

Dit jaar bracht de zeskamp

van Van de Burgt 21 teams

uit 's-Graveland, Kortenhoef

en Ankeveen op de been. De

teams, samengesteld uit families,

verenigingen en bedrijven,

konden zich op zes

onderdelen uitleven.

Een jaarlijks terugkerend

onderdeel is het blindnetvol-

Tweehonderd

'zeskampers'

in 's-Graveland

leybal. De teams stellen zich

aan beide zijden van een

enorm stuk doek op. Een

rugbybal moet met behulp

van een deken over het net

worden gegooid en aan de

andere kant worden opgevangen.

De bal op de grond

laten komen kost punten.

Van de Burgt heeft inmiddels

een ruime ervaring in de

organisatie van zeskampen.

Touwtrekken blijft altijd

leuk, weet hij. Dus dat blijft

elke jaar een vast onderdeel.

Maar ook bedenkt hij elke

keer weer nieuwe dingen. Zo

konden de teams gisteren

natte haren krijgen bij het

'brandblussen'.

Een bakje water moest over

de hoofden heen worden

doorgegeven naar de voorste

in de rij.

Winnaar dit jaar was het

team van MMC 2. De letters

MMC staan voor Monday

Morning Club. Het team bestaat

uit personen die op dat

tijdstip aan hun conditie

werken. De wisselbeker werd

gisteravond uitgereikt door

wethouder Staal.


EHBO'er onderscheiden

• De Kortenhoefse EHBO'er H. Groothuyse

heeft gisteravond van het hoofdbestuur de

Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding ontvangen,

vanwege zijn veertigjarig actief lidmaatschap

van de EHBO-adeling 's-Graveland en

FOTO: TON KASTERMANS

omstreken. De heer Groothuyse is altijd bij

zeer veel sportevenementen betrokken geweest,

waaronder de wielerronde, schaatsevenementen,

schoolsportdagen en de avondvierdaagse.


it is geen geintje,

pure brandstichting"

Van onze verslaggever

Martin Vlaanderen

geen geintje meer. Pure

;•Irandstichting. De schade is

groot. We zijn het hele weekeinde

aan het achóomnaken

geweest. Je ruikt nog steeds

een vieze lucht. De hele zaak

• zat onder de gele drab. Ik weet

wie het zijn, hoewel ik niet

precies weet wie dit kruit in

het damestoilet heeft aangestoken.

Ik denk dat het bedoeld

is als een pesterijtje

naar mij toe."

Dirk van den Broek van

Dirk's sportcafé uit Kortenhoef

is goed pissig. Vrijdagavond

kreeg hij naar eigen

zeggen bezoek van zeventien

man. Een van hen, een Ankèvener,

zou gaan trouwen. Ze

hadden een Vrijgezellenfeestje

en arriveerden met een tractor

met een platte boerenwagen.

Naar hij dacht voor een pilsje

en een beetje gekkigheid.

Maar toen de heren 'ra

smeerden, begon het te stinken

en te roken. Algauw bleek

dat de groep hem een geintje

had geflikt. In het damestoilet

was een dienblad vol 'geel

kruit in de brand gestoken.

Een bijzondere soort, zo bleek,

want in een mum van tijd zagen

zowel de bezoekers van

het café als de bacnintonspe-

lers in de sporthal geen hand

meer voor de ogen.. Ze kregen

het bovendien benauwd • en ,

hadden last van hoestbuien.

Vandaar dat ze zich naar buiten

snelden.

Va,n. den Broek kan wel tegen

een geintje, maar dit is

hem echt te ver gegaan. „Het

is een godswonder dat het nog

zo is afgelopen. Van de jeugd

kan ik nog zoiets begrijpen,

maar van mensen van dertig,

35 jaar? De plafonds moeten

gewit, de gordijnen stinken,

alles is geel uitgeslagen. Zaterdag

ben ik dichtgegaan om

de boel schoon te maken en

zondag ben ik met de hogedrukspuit

in de weer geweest",

aldus Van den Broek,

die zegt te weten dat een van

ro 0

de mensen uit de verdachte

groep bij de kruitfabriek

werkt.

Ook beheerder Leo van Vliet

vindt het schandalig wat er

gebeurd is: „Ik kwam hier om

negen uur. Het was net gebeurd.

Je zag geen hand voor

je ogen in de sporthal. En ook

bij Dirk's sportcafé was het

een en al rook. Het heeft wel

twee uur geduurd. Het leek

wel een palingrokerij. We hebben

afgelopen weekeinde alles

opengegooid. Er hing een heel

vieze lucht. De áfzuigers hebben

we ook allemaal aangezet

en de vloeren gereinigd met

water en schoonmaakmiddel.

Het is nog niet helemaal weg."

De politie heeft de zaak in

onderzoek.


Na een arbeidzaam leven van eenvoud

en goedheid voor ons en alles" die hem

kenden, ging van ons heen mijn innig

geliefde man, onze lieve zorgzame

vader, schoonvader en opa

ANTON EMMEN

21 januari 1919 20 mei 1996

Pappie wij konden altijd op je rekenen.

Kortenhoef: Odah Emmen

Huizen: Julia en Koert

Jurjen

Almere: Eddy en Mary

Patrick, Michelle

Kortenhoef: Renee

Huizen: Richard en Suzanne

Huizen: Ronald en Thea

Thomas, Ferdi,

Alicia, Mitchel

Almere: Joyce en Bert

,Jan Stadelaarstraat 23,

1241 CA Kortenhoef.

Anton is thuis opgebaard. Alhier gelegenheid

tot condoléancebezoek op

donderdag 23 mei a.s. van 19.00 uur tot

21.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op

vrijdag 24 mei om 14.00 uur op de

R.K. begraafplaats bij de H. Antonius

van Paduakerk aan de Kerklaan te

Kortenhoef.

Tevens gelegenheid tot condoleren

direct na de begrafenis in het gebouw

"t Achterom' gelegen achter de kerk.

Lieve pa,

Je was er altijd voor me.

We konden goed met elkaar praten.

Ik zal je missen.

[ Lieve Pappie

Richard Emmen

Dank voor alles wat je voor ons gedaan

hebt.

Julia, Koert en Jurjen

Nu kan ik nooit meer met je spelen en

lachen.

Bedankt,

Jurjen Huizen


Nieuwe Dobber en Meenthof op komst

• "Tet oude, vertrouwde dorpshuis De Dobber

b wijkt deze week onder de slopershamer.

Lat is het teken dat er een nieuwe Dobber op

komst is. En daarmee tegelijk een vernieuwd

tr'ikelcentrum De Meenthof. Volgens de goea

voornemens hoort ,de gerevitaliseerde

lt_enthof, inclusief een nieuwe Dobber, een

uitgebreide Spar-supermarkt, een even groot

.40 lhert Heijnfiliaal en natuurlijk een nieuw po-

L ebureautje, er over een jaar te staan. Voor-

lopig echter blijft het bij het neerhalen van het

dorpshuis en de er voor gelegen bloemenkiosk,

waarna de bouw van zowel de nieuwe

Spar als het nieuwe Dobber/AH-gebouw kan

gaan beginnen. Voor de winkelende passanten

verandert er niet zo veel, voorlopig. Alle winkels

blijven voorlopig open en bereikbaar.

Zelfs de bloemenman, die voor de duur van de

bouw de beschikking krijgt over een noodwinkel

aan de Curtevenneweg.

FOTO: TON KASTERMANS


Na een arbeidzaam leven van eenvoud

en goedheid voor ons en allen die hem

kenden, ging van ons heen mijn innig

geliefde man, onze lieve zorgzame

vader, schoonvader en opa

ANTON EMMEN

oud-sergeant K.N.I.L. te Bandoeng

21 januari 1919 20 mei 1996

Pappie wij konden altijd op je rekenen.

Kortenhoef: Odah Emmen

Huizen: Julia en Koert

Jurjen

Almere: Eddy en Mary

Patrick, Michelle

Kortenhoef: Renee

Huizen: Richard en Suzanne

Huizen: Ronald en Thea

Thomas, Ferdi,

Alicia, Mitchel

Almere: Joyce en Bert

Jan Stadelaarstraat 23,

1241 CA Kortenhoef.

Anton is thuis opgebaard. Alhier gelegenheid

tot condoléance-bezoek op

donderdag 23 mei a.s. van 19.00 uur tot

21.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op

vrijdag 24 mei om 14.00 uur op de R.-K.

begraafplaats bij het H. Antonius van

Paduakerk aan de Kerklaan te Kortenhoef.

Tevens gelegenheid tot condoleren

direct na de begrafenis in het gebouw

„'t Achterom" gelegen achter de kerk.


Cafégedeelte en sporthal onder de rook

Dirk's Sport Cate gedupeerd door

uit hand gelopen vrijgezellengrap

KORTENHOEF — Dirk

van den Broek, eigenaar

van Dirk's Sport Café aan

de, Zuidsingel, is voor enkele

duizenden guldens gedupeerd

na een uit de hand gelopen

vrijgezellengrap.

Vrijdagavond bleek plotseling

het cafégedeelte alsmede

de sporthal onder de

rook te staan en moesten

sporters en bezoekers al

hoestend en proestend naar

buiten worden gebracht. In

het toilet werd later een

schaaltje aangetroffen met

een onbekend smeulend

goedje.

Als gevolg van de 'grap'

moest eigenaar Dirk van den

Broek de zaak sluiten en alle

verenigingen die op dat moment

aan het sporten waren,

Moesten de wedstrijd voortijdig

beëindigen. De volgende

dag is Dirk's Sport Café gesloten

geweest als gevolg van

schoonmaakwerkzaamheden.

„Het hele pand was door die

gele rotdamp aangetast", aldus

Van den Broek.

De vrijgezellengrap heeft de

eigenaar enkele duizenden

gulden gekost, want ook naar

de zaalhuur van verenigingen

kon hij fluiten. Verenigingen

zelf zijn gedupeerd omdat

wedstrijdschema's in de war

zijn gegooid en scheidsrech-

ters opnieuw moeten worden

ingehuurd.

De politie stelt een onderzoek

in naar de verantwoordelijken

voor de grap. Volgens

Van den Broek acht de politie

de kans echter zeer klein dat

'de werkelijke daders worden

gepakt. „Het gaat om een hele

grote groep en ze zullen waarschijnlijk

allemaal zeggen dat

ze van niets weten. De politie

zegt dat als ze er achter willen

komen, al die mensen moeten

worden opgesloten en daar ziet

ze weinig in. Maar het liefst

heb ik gewoon dat ze naar me

toe komen en zeggen dat het

allemaal wat uit de hand is gelopen.

Dan kunnen we er toch

gewoon over praten."


Kortenhoefse muziekvereniging Amicitia viert 75-jarig jubileum

Als jongetje liep ik al met pollepels te trommelen"

Van onze medewerkster

Paulien Ruitenbeek

KORTENHOEF

Op het plein voor sporthal De

Fuik in Kortenhoef staan

groepjes kinderen, een ballon

in de hand. Nog een paar minuten,

dan mogen ze hem loslaten

en is het afwachten welke

het verst komt. Muziekvereniging

Amicitia in Kortenhoef

betrok zaterdag ook de

jeugd bij haar 75-jarig jubileumfeest.

En je weet tenslotte

maar nooit: misschien zullen

ze zich later die leuke dag

van Amicitia nog herinneren.

Zodra wethouder F. Staal

arriveert, begint het aftellen.

„Een, twee, drie." Als een

kleurige zwerm vliegen de

ballen de hemel in. „Nog niet

weglopen", waarschuwt Staal.

„Over een half uurtje kunnen

jullie nog naar. èen voorstelling

van een clown en een

goochelaar kijken."

Tussen de toeschouwers

volgt Amicitia-voorzitter Kees

de Kloet het spektakel. „We

vinden het leuk om ook wat

voor de kinderen te doen.

Vijfenzeventig jaar is tenslotte

niet niks." De Kloet is al 25

jaar lid. Zijn opa was één van

de oprichters van Amicitia.

„Op 20 april hebben we in

dorpshuis De Dobber al een

jubileumconcert gegeven. Een

geweldige avond. We hebben

muziek gespeeld uit de film

Dances with wolves, met videobeelden

van de film. Dat

was nog een hele toer om de

muziek synchroon te laten lopen

met de beelden. Het publiek

was razend enthousiast.

Veel mensen kennen ons alleen

van de straatoptredens

met Sinterklaas en Koninginnedag.

En dat terwijl marsmuziek

nog geen vijf procent

uitmaakt van wat we spelen."

Als dertienjarig jongetje

leerde De Kloet spelen van

een oudere Amicitia-muzikant.

Zo ging dat in die tijd.

Nu krijgt iedere nieuweling

les op de muziekschool en

wordt een groot deel van die

opleiding door Amicitia vergoed.

„We hadden ook geen

avondvullend programma"

herinnert De Kloet zich. „Bij

een feestje gingen we halverwege

over op toneel. Ons repertoire

was maar heel beperkt.

In de winter speelde je

een marsje op het ijs. Dat

werd een stuk of twintig keer

herhaald. Dat sloeg aan in die

tijd. Nu probeer je voortdurend

je grenzen te verleggen.

Dat zie je aan zo'n jubileumconcert.

Daar hebben we flink

op moeten oefenen."

's Avonds is het opnieuw

feest. Ditmaal voor de ouderen.

Na een officiële receptie

in het restaurant van De Fuik

verplaatst de menigte zich

naar de grote zaal. Die is met

slierten vlaggetjes en hoge

hoeden in de Amerikaanse

FOTO: TON KASTERMANS

• Het echtpaar Boogaard won zaterdag op de feestavond van het jubilerende Amicitia de hoofdprijs:

een reis naar Amerika.

driekleur tot een knusse

ruimte omgetoverd. Zelfs de

kleintjes hebben geholpen

met het opblazen van ballonnen.

Tijdens het spelprogramma

dat als een rode draad door de

feestavond loopt, ligt ex-voor-

zitter Jan van den Broeck er

na een paar vragen al uit. Hij

heeft dan ook wel tijd voor

een praatje. „Toen ik als jongen

bij Amicitia kwam, kon je

kiezen tussen voetbal of muziek.

Meer was er niet." Voor

Van den Broeck is dat 35 jaar

geleden. „Je was blij dat je

een muziekinstrument kreeg.

Al zat het soms bijna dichtgeplakt

met kauwgom.

Op de vraag waarom ook

hij zo lang bij Amicitia is blijven

hangen, zegt hij hetzelfde

als De Kloet. Het zijn de ge-

zelligheid, de ontspanning en

het plezier om met elkaar muziek

te maken. „Ik denk dat

er maar weinig muzikanten

een hartinfarct krijgen,"

voegt Van den Broeck eraan

toe. Hij kan het maar moeilijk

verkroppen dat muziekverenigingen

nog steeds voor hoempapabands

worden uitgescholden.

„We spelen muziek

van de Blues Brothers en

Queen, om maar een paar

voorbeelden te noemen. Vorig

jaar hebben we nog muziek

gespeeld uit The Phantom of

the Opera. Was hartstikke

moeilijk. En wat denk je van

ons jubileumconcert. Het is

een actuele club die meegaat

met de tijd."

Nog zo'n oude rot is Henri

Voorn. Alweer 31 jaar lid.

Vanaf zijn jeugd zit hij in het

tambourskorps. „Als jongetje

liep ik al te trommelen met de

pollepels van mijn moeder. De

muzikanten van Amicitia

droegen van die fel gekleurde

pakkies. Dat vond ik prachtig."

Als je Voorn hoort, is het

nog niet zo eenvoudig als volleerd

tambours mee te draaien.

„Ik heb alle diploma's, van

a tot en met d. Maar de stukken

worden steeds ingewikkelder.

De muziek geeft niet

aan met welke hand je moet

slaan. Of je een stuk met je

rechter of linker moet spelen.

Dat moet je allemaal zelf uitdokteren."


Enige tijd nadat Tieke haar grote wens,

een eigen praktijk tot bloei te brengen,

had gerealiseerd, moest zij deze noodgedwongen

door een ongeneeslijke

ziekte opgeven.

Aan een arbeidzaam leven, waarin zij

veel voor anderen heeft betekend, is

veel te vroeg een eind gekomen.

Wij zullen onze dochter, zuster en tante

missen.

TIEKE

HELENA CHRISTINA JOHANNA

SCHEFFER

* Amsterdam, Kortenhoef,

31 mei 1946 25 mei 1996

natuurgeneeskundig thercipeute

J. H. Scheffer-Driessen

Louk en Coby Scheffer

Sander, Dennis

Marja Scheffer

Mark, Robert

Willeke Scheffer en Inge Scheer

Rick

Correspondentie-adres:

Lepelaarlaan 4,

1241 EG Kortenhoef.

Tieke's lievelingskleur is geel.

Tieke is overgebracht naar het Uitvaartcentrum

'Dekker & Zn.' aan de Van Riebeeckweg

45 te Hilversum. Gelegenheid

tot condoleren en afscheidnemen donderdag

30 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

De H. Mis ten afscheid wordt gehouden

vrijdag 31 mei om 14.30 uur in de

Pauluskapel aan de Lindelaan 106 te

Nw.-Loosdrecht. De crematie vindt aansluitend

plaats om 16.00 uur in het

Crematorium 'Den en Rust' aan de

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Tevens gelegenheid tot condoleren na

de plechtigheid in de ontvangkamer

van het crematorium.


Herenweg nog niet content

met toezegging gemeente

Van onze verslaggever

Evert van Tijn

'S-GRAVELAND

De dreiging van een rechtsgeding

is nog niet helemaal van

de baan. Weliswaar is wethouder

D. 't Hoen de bewoners

van de 's-Gravelandse Herenweg

een heel eind tegemoet

gekomen, maar hij slaagde er

tijdens de informatieavond in

het raadhuis niet in om het

ijs helemaal te breken.

Dat betekent dat de werkgroep

Herenweg de mogelijkheid

van een gang naar de

rechter open houdt, met name

om verkeersremmende en -beperkende

maatregelen af te

dwingen.

„'t Hoen zegt wel dat een bestemmingsplanprocedure

in

vier maanden kan zijn afgerond,

maar kan niets garanderen.

Dat kan tot gevolg hebben

dat de overlast nog jaren

blijft, inclusief een verdere beschadiging

van onze huizen.

In de loop van de week over-

leggen wij met onze advocaat",

verklaarde Casper Keller

na afloop van de bijeenkomst

namens de werkgroep.

• Het gaat niet om het plan

van de gemeente als zodanig.

Alle Herenweg-bewoners, inclusief

de bewoners van de

aanpalende hofjes zijn blij

met het plan de huidige rechte

weg een slinger te geven.

De weg komt daardoor twintig

meter verder van de woningen

te liggen. Dat de huiseigenaren

de vrijkomende

grond voor 120 gulden per

vierkante meter moeten kopen,

is geen wezenlijk pisobleem.

Toen 't Hoen toezegde dat er

geen vervuilde grond zou

worden verkocht of opgeslagen,

steeg het aantal kooptoezeggingen

snel tot 59 van het

totaal van 72.

Vervolgens zette de wethouder

weer een domper op de

stemming door vast te houden

aan zijn onhaalbare eis

dat negentig procent van de

eigenaren moet deelnemen.

De bewoners moeten in dat

geval namelijk maar afwachten

of de woningbouwvereniging,

die elf van die 72 woningen

bezit, met zijn huurders

tot overeenstemming

komt. Zo niet, dan doet de

corporatie niet mee en gaat

het hele plan dus niet door.

't Hoen verwees wensen en

' - eisen - van de bewoners op - het

. gebied van verkeer naar de

prullenmand. Het gaat om

eventuele afsluiting voor

vrachtverkeer en het plaatsen

van verkeerssluizen of bloembakken,

in het geval de reconstructie

lang gaat duren.

't Hoen: „Als er een rechter

te vinden is die de Herenweg

voor vrachtauto's afsluit.

hoeft de gemeente ook het

dure telematicaproject niet uit

te voeren. En die andere

maatregelen werken niet of

zijn veel te gevaarlijk. U moet

niet vergeten dat de gemeente

aansprakelijk blijft voor de

veiligheid op de weg."


Met verbijstering delen wij u mede dat

op vrijdag 24 mei jongstleden

JOSEPH HANS

GERARDUS MARIA VERSCHURE

op 63-jarige leeftijd heel plotseling uit

zijn en ons leven is weggerukt.

Joop zal op donderdag 30 mei 1996 worden

begraven te Zonhoven, België. De

ceremonie zal thuis plaatsvinden en

aanvangen om 14.00 uur.

Zonhoven, 24 mei 1996.

Merelstraat 92,

3520 Zonhoven,

België.

Zonhoven, België:

Bertie A. M. Verschure-Jacobs

Almere, NL:

Bernadette en Paul

Zurich, CH:

Paul en Anna

Amsterdam, NL:

Susanne en Gerrit


Voorvechter

ouderenzorg

-Tuunter (80)

overleden

's-GRAVELAND

Frans Tuunter is dinsdagmorgen

op 80-jarige leeftijd overleden

, in het Hilversumse

Streekziekenhuis. De heer

Tuunter was ereburger van 's-

Graveland en vormde samen

met zijn echtgenote Fenna

Tuunter-Alsem de basis van

de ouderenzorg in deze gemeente.

Frans Tuunter werd op 25

april 1916 in Den Haag geboren.

Na een opleiding aan de

Handels Avondschool werd hij

wetenschappelijk medewerker

bij de Algemene Nederlandse

Bouwbedrijfs Bond.

In 1955 verhuisde Tuunter

-Graveland. Hij dook

diep in - het - Maatschappelijk

leven "ván: deze gemeente.

Acht jaar lang vertegenwoórdigde

hij in de raad van het

oude 's-Graveland de Partij

van de Arbeid. Gedurende zeven

jaar was hij voorzitter

van deze partij en van de

sportvereniging 's-Graveland.

De ouderenzorg werd echter

het terrein waarop het echtpaar

Tuunter hun meest gewaardeerde

stempel op wisten

te drukken. Nog voor er sprake

was van een coordinatiecommissie

Bejaardenwerk of

de stichting Gooirand waren

zij al nauw betrokken bij de

eerste enquête naar de wensen

van de oudere inwoners

van de drie dorpen. Na drie

jaar als secretaris en twaalf

jaar als voorzitter, nam Tuunter

op 7 januari 1991 afscheid

van de stichting Oudergaard.

Hierbij werden hij en zijn

vrouw benoemd tot ereburger

van de gemeente 's-Graveland.

Van een volledig afscheid

van het 'bejaardenwerk' was

echter nog geen sprake.

Frans Tuunter bleef de touwtjes

in handen houden van de

jaarlijkse vakantieweek van

de Oudergaardbewoners, van

de oud- en nieuwviering en de

regelmatige bonte avonden.

De laatste vakantieweek die

hij organiseerde, werd dit

jaar van 17 tot 24 mei gehouden.

...


1

1

Wij hopen dat er iets van zijn idealisme

voort zal blijven leven.

Na een korte ziekte overleed op

80-jarige leeftijd mijn man, onze pappa

en opa

FRANS TUUNTER

Fenna Tuunter-Alsem

Kinderen en kleinkinderen

28 mei 1996.

Mr. J. C. Barmannlaan 27,

1244 PE Ankeveen.

Frans is thuis.

De afscheidsbijeenkomst zal worden

gehouden op zaterdag 1 juni om

11.00 uur in het verzorgingshuis

'Oudergaard' aan de Oudergaarde 1 te

Kortenhoef.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

om 14.30 uur in het crematorium

'Noorderveld' aan de Structuurbaan 1 te

Nieuwegein (afslag Plettenburg-Oost).

Gelegenheid tot condoleren na afloop

van de afscheidsbijeenkomst of na de

L

crematieplechtigheid.

Liever.geen bezoek aan huis.

Met veel verdriet, maar ook met dankbaarheid

voor wat hij voor ons heeft

betekend, nemen wij afscheid van onze

oud-voorzitter

FRANS TUUNTER

Wij hebben hem leren kennen als een

sterke persoonlijkheid, die tijdens zijn

voorzitterschap, maar ook daarna, zich

altijd heeft ingezet voor de verdere

ontwikkeling van 'zijn' geliefd Oudergaard.

Wij verliezen in hem een ware vriend.

Wij wensen Fenna en de kinderen heel

veel sterkte met dit afscheid.

Kortenhoef, 28 mei 1996.

Bestuur en directie

verzorgingscentrum Oudergaard

Met geslagenheid hebben wij kennis

genomen van het overlijden van

FRANS TUUNTER

Als voorzitter van het Openbejaardenwerk

en later als bestuurslid van het

Gecoordineerd Ouderenwerk, heeft hij

een onuitwisbaar stempel gedrukt

op de ouderenzorg in de gemeente

's-Graveland.

Wij zullen zijn inbreng missen.

Wij wensen Fenna en de kinderen veel

sterkte in deze moeilijke periode.

Kortenhoef, 28 mei 1996.

Bestuur Stichting Welzijn Ouderen

's-Graveland

..

Met grote verslagenheid namen wij

kennis van het overlijden van

AREND FRANCISCUS ADRIANUS

TUUNTER

ereburger

van de gemeente 's-Graveland.

De heer Tuunter heeft zich op vele terreinen

voor de gemeente zeer verdienstelijk

gemaakt. Vanuit een grote

sociale bewogenheid heeft hij zich

gedurende vele jaren ingezet voor het

tot stand komen van een goede ouderenzorg.

Hij was gedurende acht jaar

raadslid van de voormalige gemeente

's-Graveland en heeft bovendien het

bestuurslidmaatschap en/of voorzitterschap

vervuld van een groot aantal

plaatselijke organisaties.

Wij wensen zijn vrouw, overige familieleden

en allen die hem dierbaar waren

de kracht toe om dit grote verlies te

kunnen dragen.

Namens het gemeentebestuur van

's-Graveland,

W. J. Kozijn, burgemeester,

G. A. T. Kerkhof, secretaris.


Op 24 mei 1996 is overleden mijn allerliefste

man, onze bijzondere vader en

grootvader

JONKHEER LOUWRENS

PLOOS VAN AMSTEL

Naarden:

E. Ploos van Amstel-Velzing

Kortenhoef:

Sjoerd Ploos van Amstel

Mariette Ploos van Amstel-

van de Lande

Sander, Mirna, Sophie, Daan

Almere-Haven:

Boudewijn Ploos van Amstel

Nelleke Ploos van Amstel-Dekker

Louwrens, Casper

31 mei 1996.

Graaf Willem de Oude Laan 161,

1412 AR Naarden.

De begrafenis heeft inmiddels in familiekring

plaatsvonden.


In het huis mijns Vaders

zijn vele woningen

-anders zal Ik het u gezegd hebbenwant

Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Joh. 14 vers 2

Na een lange periode, waarin haar

gezondheid steeds meer achteruit ging,

overleed mijn lieve zus, schoonzus en

onze tante en oud-tante

MARGARETHA BIRKHOFF

Greet

* 2 mei 1896 t 30 mei 1996

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle

verzorging die zij heeft mogen ontvangen

in het verpleeghuis 'Zonnehoeve' te

Hilversum.

Uit aller naam:

W. Loomctn-Birkhof f

Correspondentie-adres:

Vondellactn 129,

1217 RX Hilversum.

De rouwdienst, welke geleid zal worden

door Ds. J. H. B. M. Haakman, wordt

gehouden op dinsdag 4 juni om

13.00 uur in het uitvaartcentrum van de

Gooische Uitvaartverzorging 'Den Huli'

aan de Utrechtseweg 11 te Hilversum,

waarna de begrafenis zal plaatsvinden

omstreeks 14.00 uur op de Algemene

Begraafplaats aan de Beresteinseweg

te 's-Graveland.

Gelegenheid tot afscheid nemen voor

aanvang van de dienst van 12.30 tot

12.55 uur. Na afloop van de begrafenis

is er gelegenheid de familie te condoleren

in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen

dient u de advertentie als zodanig

te beschouwen.

41~111~■


Knallende ruzie verziekt

sfeer raad 's-Graveland

Van onze verslaggever

Martin Vlaanderen

'S-GRAVELAND

De sfeer in de 's-Gravelandse

gemeenteraad is na gisteravond

compleet verziekt. De

vergadering is uitgelopen op

5 een geweldige ruzie met keiharde

persoonlijke aanvallen

tussen de oppositiefracties

van Dorpsbelangen en CDA

enerzijds en het college van b

en w anderzijds. De stemmen

staakten (6-6) over een motie

van afkeuring aan het adres

van wethouder D. 't Hoen.

Aanleiding tot de knallende

ruzie is een omstreden CDAbrief

over de wijze waarop het

college, en met name wethouder

D. 't Hoen, omgaat met de

zakelijke belangen van Dorpsbelangen-raadslid

Henk de

Kloet. Hij is mede-eigenaar

van jachthaven Krakeelakker.

De CDA-brief spreekt van een

'vendetta' van 't Hoen jegens

Henk de Kloet. De laatste distantieerde

zich overigens van

de omstreden brief.

Kozijn vond de brief schandalig

en maakte na de vergadering

een aangeslagen indruk.

„In de twintig jaar dat

• D. 't Hoen

ik meeloop, heb ik van de

CDA-fractie nooit een zo CDAonwaardige

brief gezien met

insinuaties", aldus de burgemeester.

't Hoen ligt niet goed bij

CDA en Dorpsbelangen. Volgens

woordvoerders van beide

partijen heeft hij zich eerder

schuldig gemaakt aan 'verdachtmakingen'

en 'geouwehoer'.

In de ogen van Dorpsbelangen

is hij dan ook 'onbetrouwbaar'.

• Henk de Kloet

Het CDA wees er in de brief

op dat er suggestieve teksten

staan in de notulen van het

college van b en w over de

herinrichting rondom de

kiosk van De Kloet op het

jachthaventerrein en over de

aanvraag van een milieuvergunning.

Teksten die er op

wijzen dat men privégevoelens

niet van zakelijke aspecten

zou kunnen scheiden en

Henk de Kloet pootje zou willen

lichten met zijn bedrijf.

't Hoen bleef erg kalm onder

het tumult. Hij bezweerde

helemaal niets tegen De Kloet

te hebben en hem als iedere

andere ingezetene te behandelen.

„De Kloet wil zijn kiosk

uitbreiden en het college wil

daaraan meewerken. Hij heeft

alleen in strijd met wat is toegestaan

een terrein met struiken

geëgaliseerd. Daarvoor

krijgt hij een herplantplicht,

want het bestemmingsplan

staat het niet toe. Hierdoor is

een natuurlijke barrière verloren

gegaan."

„En hij moet extra parkeerplaatsen

creëren voor een milieuvergunning.

Dat wil hij

eigenlijk niet. Er zijn te weinig

parkeerplaatsen op zijn

terrein. Als je kijkt naar andere

jachthavens heeft hij

heel weinig parkeerplaatsen.

Een omwonende maakt daarom

bezwaar tegen afgifte van

de milieuvergunning."

Echter, het college kon CDA

en Dorpsbelangen niet overtuigen.

Co de Kloet haalde tevens

andere notulen van b en

w tevoorschijn. Daaruit blijkt

volgens hem zonneklaar dat

het college niet communiceert

met zijn partijgenoot, maar

direct voorbarige conclusies

• Co de Kloet

ARCHIEFFOTO'S: TON KASTERMAN

trekt.

Burgemeester Kozijn vond

dit misbruik van notulen. Volgens

hem is er met betrekking

tot het onderwerp van

de aangehaalde notulen een

brief naar Henk de Kloet gegaan

waarin niks verkeerds

staat. „En die brief is het

eindoordeel van het college,

niet de notulen die u aanhaalt.

U brengt geen feiten

ter tafel dat wij De Kloet onwaardig

hebben behandeld."

De discussie leidde vervolgens

tot keiharde verwijten.

De burgemeester sprak van

een poging hem te beschadigen.

„Week in week uit worden

er door u bijna onwaarheden

in mijn mond gelegd. U

trekt feiten bewust uit hun

verband en creëert een sfeer."

Co de Kloet vond dit op zijn

beurt „pure kwaadsprekerij".

More magazines by this user
Similar magazines