31.08.2013 Views

mei PDF

mei PDF

mei PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Auto in<br />

brand na<br />

ongeluk<br />

's-GRAVELAND — Een 23jarige<br />

automobilist uit Amsterdam<br />

is- maandag op de<br />

Loodijk over de kop gevlogen.<br />

Het voertuig vloog direct daarna<br />

in brand.<br />

Toen de politie ter plaatse<br />

kwam was het slachtoffer al<br />

uit de wagen. Terwijl de Amsterdammer<br />

met brandwonden,<br />

pijn in zijn been en met<br />

schaafwonden werd afgévoerd<br />

naar het ziekenhuis, heeft de<br />

brandweer de auto geblust. De<br />

politie stelt een onderzoek in<br />

naar de oorzaak van het ongeluk.


Meenthof in voorjaar<br />

Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn<br />

'S-GRAVELAND<br />

Over een jaar vindt de feestelijke<br />

heropening plaats van<br />

het dan geheel vernieuwde en<br />

uitgebreide Kortenhoefse<br />

winkelcentrum De Meenthof.<br />

Met die belofte bezegelden<br />

projectontwikkelaar Johan<br />

Matser BV, het bestuur van<br />

De Dobber en de gemeente 's-<br />

Graveland gisteren in de grote<br />

zaal van De Dobber het lot<br />

van het Kortenhoefse dorpshuis.<br />

Zondag nemen de trouwe<br />

gasten afscheid, over ruim<br />

twee weken gaat de sloper<br />

aan het werk.<br />

Onder het toeziend oog van<br />

de belangrijkste betrokkenen<br />

en een aantal raadsleden vond<br />

gisteren in De Dobber de ondertekening<br />

plaats van de reálisatie-<br />

en exploitatieovereenkomst<br />

voor het project De<br />

Meenthof. Daarmee werd het<br />

unanieme besluit, waarmee de<br />

gemeenteraad donderdag het<br />

voorstel van b en w bekrachtigde,<br />

omgezet in daden.<br />

De volgende stappen betreffen<br />

de sloop van het dorpshuis<br />

en de bloemenkiosk,<br />

naar verwachting in de week<br />

na Hemelvaart. Na het omleggen<br />

van de nodige leidingen<br />

en dergelijke, wordt aansluitend<br />

begonnen met het graven<br />

van de bouwput van ruim<br />

drieduizend vierkante meter.<br />

Over een ding waren burgemeester<br />

W. J. Kozijn, Dobbervoorzitter<br />

M. van den Brand<br />

en directeur J. B. Melles van<br />

JMP het in elk geval roerend<br />

eens: zonder de inspanningen<br />

van gemeenteambtenaar Martin<br />

Luif was het project nooit<br />

van de grond gekomen.<br />

.„De bootsman, die het schip<br />

de haven in loodste", zei de<br />

burgemeester. Van den Brand<br />

dankte hem voor het telkens<br />

weer weghalen van de scherpe<br />

kantjes in de onderhandelingen.<br />

Melles roemde Luif als<br />

de neutrale en constante factor<br />

in het delicate onderhandelingsproces,<br />

dat na een turbulente<br />

verlovingstijd alsnog<br />

tot een huwelijk heeft geleid.<br />

Als De Dobber er de volgende<br />

maand niet meer staat,<br />

komt er ruimte voor 2400<br />

vierkante meter nieuwe winkels,<br />

veertien appartementen<br />

en een kleinere, maar beter<br />

uitgeruste Dobber. „Met een<br />

totaalbedrag van veertien mil-<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

• Projectontwikkelaar Johan Matser BV, het bestuur van De<br />

Dobber en de gemeente 's-Graveland ondertekenden gisteren in<br />

de Dobber de overeenkomsten voor het project De Meenthof.<br />

Het oude dorpshuis gaat over twee weken plat.<br />

joen gulden voor ons een middelgroot<br />

project, voor een gemeente<br />

als 's-Graveland een<br />

hoogtepunt", zei ir. Melles.<br />

Tussen de aanwijzing van<br />

JMP als projectontwikkelaar<br />

en de uiteindelijke opdracht<br />

zijn vier jaar verlopen. Dat<br />

was vooral het gevolg van de<br />

vasthoudendheid van het Dobber-bestuur,<br />

dat als grondeigenaar<br />

een flinke vinger in de<br />

pap had. „Het was moeilijk<br />

het schip in de haven te krijgen,<br />

met telkens weer onverwachte<br />

klippen en zeemijnen.<br />

De moed zonk ons wel eens in<br />

de schoenen", bekende Kozijn.<br />

„Een normale termijn, naar<br />

Nederlandse begrippen", relativeerde<br />

JMP.<br />

Van den Brand onthulde<br />

dat er tot op het scherpst van<br />

de snede is onderhandeld: „Er<br />

is fel gevochten, van de kant<br />

van de gemeente soms op de<br />

grens van intimidatie en onderhandelen.<br />

Maar er komt<br />

nu een Dobber waarmee wij<br />

zonder financiële steun van<br />

de gemeente het geld voor de<br />

exploitatie zelf kunnen gaan<br />

verdienen."


KORTENHOEF<br />

De Dobber houdt 'opheffingsuitverkoop'.<br />

lijdens een laatste<br />

evenement kunnen gebruikers,<br />

gasten, oude en<br />

nieuwe bestuurders afscheid<br />

nemen van 'hun' Kortenhoefse<br />

dorpshuis.<br />

Het feest begint zondag om<br />

elf uur, met de rechtstreekse<br />

AROS-uitzending 'Nieuws uit<br />

voorheen ...' en sluit om acht<br />

De Dobber zondag<br />

in de 'uitverkoop'<br />

uur met na het laatste optreden<br />

van het dweilorkest<br />

Geen Hofkapel. Tussendoor<br />

zorgt de Kortenhoefse bigband<br />

The Laundry Orchestra<br />

voor de nodige sfeer en vanaf<br />

vier uur is er in het 'un-happy<br />

hour' alle gelegenheid een<br />

laatste traan te plengen voor<br />

het trouwe dorpshuis. Met<br />

onder meer ruimte om alle<br />

opgekropte emoties in<br />

woord, beeld en geschrift<br />

achter te laten op de muur<br />

van de grote zaal.<br />

Bovendien onderzoekt het<br />

Dobber-bestuur hoe het zou<br />

zijn afgelopen als het door de<br />

gemeenteraad getorpedeerde<br />

referendum over De Meenthof<br />

wél plaats had kunnen<br />

vinden.


Rijvaarigheidsrit<br />

voor 50-plussers<br />

's-GRAVELAND<br />

De gemeente 's-Graveland<br />

start binnenkort met een rijvaardigheidsrit<br />

voor oudere<br />

automobilisten. Ervaren instructeurs<br />

gaan na een kennismakingsgesprek<br />

een half<br />

uurtje met chauffeurs van<br />

vijftig jaar of ouder de weg<br />

op.<br />

Op maandag 13 <strong>mei</strong> is er<br />

een theorie- en voorlichtingsmiddag<br />

van 14.00 - tot 16.00<br />

uur in het Achterom in Kortenhoef.<br />

Aan de hand van<br />

dia's en een videofilm worden<br />

de nieuwe verkeersregels uitgelegd.<br />

Bovendien kunnen de<br />

aanwezigen een gratis ogentest<br />

ondergaan. Hierna kunnen<br />

zij met de rijinstructeur<br />

een afspraak maken voor de<br />

rij vaardigheidsrit. Deze kost<br />

vijfentwintig gulden.<br />

Inlichtingen bij de heer<br />

Weel, tel. 035 - 6564227. Aanmeldingen<br />

bij de Stichting<br />

Welzijn Ouderen 's-Graveland,<br />

tel. 035 - 6564065.


VRIJDAG 3 MEI 1996 VECHTSTREEK - PLASSENGEBIED REGIO 19<br />

Vanaf morgen zijn fietsers en wandelaars welkom<br />

Juridische veldslag om kiosk Moleneind<br />

Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn<br />

KORTENHOEF<br />

Een ware juridische veldslag<br />

is de afgelopen maanden geleverd<br />

om de versnaperingenkiosk<br />

aan het begin van de D.<br />

A. Lambertszkade, op de grens<br />

van Kortenhoef en Loosdreoht.<br />

Voorlopig winnaar is vof De<br />

Krakeelakker, eigenaar van<br />

het bouwsel waar 's zomers<br />

bier, ijs, limonade en snoep te<br />

koop is. Want ondanks breed<br />

verzet van de omwonenden<br />

gaat de kiosk morgen weer<br />

open, verzekert mede-eigenaar<br />

H. de Kloet.<br />

Daarvoor heeft De moet<br />

twee kort gedingen getrotseerd<br />

en aanvallen afgeslagen<br />

van bijvoorbeeld de provincie<br />

Noord-Holland, Natuurmonumenten<br />

en de Vereniging Curtevenne,<br />

en beschuldigingen<br />

doorstaan van misbruik van<br />

zijn positie als gemeenteraadslid.<br />

En dat allemaal voor een<br />

hóuten bouwsel dat al sinds<br />

1953 fungeert als pleisterplaats<br />

voor fietsers en andere<br />

recreanten.<br />

Het begon in het najaar. Namens<br />

De Krakeelakker vroeg<br />

De Kloet de gemeente om vergunning<br />

de bestaande kiosk te<br />

mogen vernieuwen en uit te<br />

breiden van 24 tot 37 vierkante<br />

meter. De gemeente stemde<br />

in en daarop besloten De Kloet<br />

en zijn broer de oude, bouwvallige<br />

kiosk te slopen. Vervolgens<br />

barstte de storm los.<br />

Tien omwonenden, maar ook<br />

allerlei instanties en instellingen<br />

haastten zich bezwaar in<br />

te dienen tegen de bouwvergunning.<br />

Met succes, want de<br />

gemeente zag zich • genoodzaakt<br />

de vergunning in te<br />

trekken. Zij bleek ten onrechte<br />

te zijn uitgegaan van de kaart<br />

van het bestemmingsplan De<br />

Wijde Blik.<br />

Maatgevend<br />

Die kaart staat een kiosk<br />

van 32 vierkante meter toe. De<br />

toelichting op de kaart spreekt<br />

echter van veertien vierkante<br />

meter. Dat er in het verleden<br />

met vergunning een kiosk van<br />

24 vierkante meter was gebouwd,<br />

deed er niet toe. De<br />

tekst van het plan bleek maatgevend.<br />

Daarom staat er in-<br />

middels, met vergunning van<br />

de gemeente, een veertien vierkante<br />

meter kleine kiosk.<br />

, Het merendeel van de bezwaarden<br />

las echter nog wat<br />

anders in het plan: landschappelijke<br />

en natuurlijke waarden.<br />

Hetgeen wil zeggen dat<br />

de kiosk daaraan ondergeschikt<br />

moet zijn. Een argument<br />

dat' inmiddels door de<br />

Amsterdamse bestuursrechter<br />

terzijde is gelegd. Die wees<br />

erop dat, in het bestemmingsplan<br />

expliciet de bestemming<br />

kiosk is opgenomen. , „Dat behoeft<br />

geen bevreemding, gezien<br />

het feit dat ter plaatse al<br />

ruim 43 jaar een kiosk ten behoeve<br />

van de verkoop van ijs,<br />

limonade en snacks aanwezig<br />

is", sprak de rechter op 12<br />

april in het geding van buurtbewoner<br />

Van der Vorm tegen<br />

de gemeente. .<br />

Van der Vorm, gesteund<br />

door zijn buren, , Curtevenne<br />

en Natuurmonumenten,<br />

meent dat de kiosk er al die afgelopen<br />

43 jaar niet had Mogen<br />

zijn. Het was ook Van der<br />

Vorm die De Kloet beschuldigde<br />

van misbruik van zijn politáeke<br />

positie en die de gemeente<br />

verwijt vooral op te komen<br />

voor de economische belangen'<br />

van leden van de gemeenteraad.<br />

Je zou je bijna afvragen<br />

of je als ondernemer nog lid<br />

mag zijn van de gemeenteraad",<br />

reageert De moet<br />

Hij heeft trouwens meer<br />

moeite heeft met de rol van de<br />

provincie Noord-Holland. Die<br />

tekende bezwaar aan, maar is<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

• De nieuwe kiosk, een week geleden nog te midden van het sloopafval van het oude bouwsel.<br />

Vanaf morgen zijn fietsers en wandelaars weer welkom.<br />

wel degene die hem enkele ja- de gemeente inmiddels doende wordt een procedure opgestart<br />

ren geleden de bestaande om de fout in het bestem- voor de bouw van een kiosk<br />

kiosk verkocht. Osierigens is mingsplan weg te werken. Er van 24 vierkante meter.


Heden is na een kortstondige ziekte<br />

rustig ingeslapen, toch nog onverwachts,<br />

mijn innig geliefde man, onze<br />

lieve en zorgzame vader en mijn opa<br />

AART A. STREEF<br />

,op de leeftijd van 88 jaar.<br />

2 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Ireneweg 13,<br />

1241 la Kortenhoef.<br />

E. J. Streef-Hagen<br />

kinderen<br />

en kleinzoon<br />

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard<br />

in het rouwcentrum 'Van<br />

Vuure aan het Noordereinde 55 te<br />

's-Graveland. Aldaar gelegenheid tot<br />

condoléance-bezoek op zondag 5 <strong>mei</strong><br />

a.s. van 15.00 tot 16.00 uur.<br />

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden<br />

op maandag 6 <strong>mei</strong> om 14.00 uur<br />

in de aula van het crematorium 'Den<br />

en Rust' aan de Frans Halslaan 27 te<br />

Bilthoven.<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren<br />

direct na de plechtigheid in de ontvang<br />

kamer van het crematorium.


Duur gelijkspel<br />

's-Graveland<br />

HILVERSUM<br />

De kans dat 's-Graveland de<br />

titel pakt in de hoofdklasse<br />

van de afdeling Utrecht zondag<br />

is flink verkleind.<br />

Donderdagavond liet de<br />

ploeg tijdens de inhaalwedstrijd<br />

bij en tegen DEV twee<br />

dure punten liggen: 1-1. John<br />

de Ruig zette 's-Graveland<br />

voor rust op voorsprong,<br />

maar de club uit Doorn wist<br />

in de tweede helft langszij te<br />

komen.


Afscheid zonder tranen<br />

van dorpshuis De Dobber<br />

Van'"drite Verslaggever<br />

Evert Var) Tljn<br />

KORTENHOEF<br />

's-Graveland heeft gisteren<br />

zonder tranen afscheid genomen<br />

van De Dobber. Met een<br />

live uitzending van de ABOS,<br />

een optreden van het Laundry<br />

Orkest en vanaf half vijf nog<br />

een afzakkertje onder begeleiding<br />

van het dweilorkest<br />

Geen Hofkapel. Naarmate de<br />

middag vorderde, beperkten<br />

de activiteiten zich tot de foyer,<br />

waar het vloeibare inventaris<br />

van de bar tegen gereduceerd<br />

tarief werd uitverkocht.<br />

Van een echte toeloop, van<br />

een doorleefd afscheid was<br />

geen sprake, Evenmin van<br />

een 'uitverkoop', zoals de<br />

naam van deze laatste Dobbermiddag<br />

suggereerde. Er was<br />

wel het een en ander te halen,<br />

zoals de gordijnen en vitrage,<br />

de stoelen van de kleine zalen,<br />

de kapstokken en de bandrecorder,<br />

maar van een verkoping<br />

tegen elke bod was geen<br />

sprake. Dus wie alleen op<br />

koopjes uit was, kwam van<br />

een koude kermis thuis.<br />

Voorzitter' Menno van den<br />

Brand: „De tafels en stoelen<br />

van de foyer gaan naar Gijs<br />

Fine, de gemeente koopt de<br />

stoelen van de grote zaal.<br />

Voor de geluidsinstallatie van<br />

de bar hebben zich twee kandidaten<br />

gemeld, de AROS en<br />

Dirks Sportcafé. Maar daar<br />

komen we wel uit. Niet alles<br />

wordt verkocht. Wat nieuw is<br />

en nog bruikbaar in de nieuwe<br />

Dobber, wordt veilig opgeslagen,<br />

zoals het hele keukeninventaris.<br />

Dat kan nog<br />

lang mee."<br />

Knusser<br />

Vanaf vandaag is het dorpshuis,<br />

twintig jaar geleden<br />

met guldens en rijksdaalders<br />

door de inwoners van de gemeente<br />

bijeen gespaard, gesloten.<br />

Over tien, twaalf<br />

maanden gaan de deuren van<br />

een nieuwe, knussere Dobber<br />

open, is de verwachting. Van<br />

den Brand: „Het zal nog een<br />

klus worden alles op tijd<br />

klaar te krijgen. Het moet<br />

klinken als een klok, want<br />

Vóbriáiiii'moèt Cie lici613er zijn<br />

eigen gold 'Verdienen. Subsi-'<br />

die is er niétmeer bij."<br />

Als het meezit wordt liet<br />

nieuwe dorpshuis ingewijd<br />

met een groot feest en een<br />

voorstelling van toneelvereniging<br />

DSO. Van den Brand:<br />

„Ik hoop dat het lukt. Gelukkig<br />

zijn we er in geslaagd al<br />

onze vaste klanten onderdak<br />

te krijgen, in De Drie Dorpen,<br />

in het gebouw van Naarmate<br />

aan de Julianaweg en in de<br />

sporthal."<br />

Tot heftige emoties leidde<br />

het afscheid van de oude Dobber<br />

niet. Het aanbod om de<br />

muren en de entree vol te kalken<br />

viel eigenlijk alleen bij de<br />

kinderen in goede aarde. Zij<br />

wierpen zich op het in ruime<br />

mate aangeschafte stoepkrijt,<br />

maar tot indrukwekkende<br />

scheppingen leidde het niet.<br />

Voor de jeugd beperkt de herinnering<br />

aan de Dobber zich<br />

overigens hoofdzakelijk tot de<br />

jaarlijkse confrontatie met<br />

Sinterklaas en een enkele kindervoorstelling.<br />

Ook het gelegenheidsreferendum<br />

maakte niets los,<br />

FOTO: TON KASTERM<br />

• Kinderen kalken de entree van het twintig jaar geleden met steun van velen opgezette dor,<br />

huis De Dobber vol. Het dorpshuis is niet meer.<br />

zelfs geen tegenstemmers. Er<br />

was wat kritiek op het weinig<br />

verrassende winkelaanbod<br />

van de nieuwe Meenthof,<br />

waar de nieuwe Dobber straks<br />

meer dan ooit onderdeel van<br />

wordt. „Teveel van hetzelfde",<br />

schreef iemand.<br />

Wethouder Staal hoopte dat<br />

de nieuwe Dobber 'een positieve<br />

impuls voor de hele gemeenschap'<br />

zou worden. Dat<br />

vond ook E. Smallenburg, de<br />

man die met zijn referendum-<br />

dreiging de gemeente en<br />

Dobber tot het laatst in on<br />

kerheid hield: „De nieu<br />

Dobber is een fantastisch<br />

mulans voor het culturele<br />

ven", formuleerde hij als ‘A<br />

gemeende toekomstwens.


DINSDAG 7 MEI 1996 VECHTSTREEK - PLASSENGEBIED - REGIO 19<br />

Crèche (13)engeltjes geen<br />

plaats naschoolse opvang<br />

/an onze verslaggever<br />

:vert van lijn<br />

CORTENHOEF<br />

iet 's-Gravelandse kinderdag-<br />

'erblijf (B)engeltjes barst uit<br />

'n voegen. Met twee uitbreilingen<br />

in twee jaar heeft de<br />

rèche de grenzen van de<br />

groei bereikt. Met twee verbouwingen<br />

lukte het de uitbreiding<br />

van de kinderschaar<br />

en ruim veertig tot 62 bij te<br />

ronden, maar voor de nu<br />

broodnodige naschoolse openg<br />

is geen ruimte meer.<br />

Met onder meer die boodchap<br />

klopt directrice Jantine<br />

Ceuleman volgende week bij<br />

te gemeente aan. „Er is een<br />

iele groep vierjarigen, die na<br />

le zomervakantie naar de<br />

leuterschool gaat. Voor hen<br />

a dan geen plaats meer, toch<br />

a de behoefte aan opvang<br />

voor deze kinderen gebleven.<br />

Ik ben bang dat de ouders terug<br />

zullen moeten vallen op<br />

burenhulp of op het grijze circuit."<br />

Babygroep<br />

Na een start in een noodlokaal<br />

aan de Parklaan trok De<br />

(B)engeltjes in februari 1992<br />

in het voormalige politiebureau<br />

aan de Parklaan. ,,Door<br />

intern switchen en een stuk<br />

aanbouwen hebben we ruimte<br />

voor een halve babygroep gemaakt.<br />

Daarmee zijn we op 28<br />

kindplaatsen gekomen. Echt<br />

het maximum. Een enkel dagdeel<br />

wil misschien nog wel<br />

lukken, maar ouders die hun<br />

kind twee of drie dagen per<br />

week willen onderbrengen<br />

moeten tot ruim in 1997<br />

wachten."<br />

Vanaf het eerste uur houdt<br />

De (B)engeltjes al rekening<br />

met de mogelijkheid van naschoolse<br />

'opvang. Het probleem<br />

is dat tot nu toe nergens<br />

in de gemeente bruikbare<br />

accomodatie gevonden is.<br />

De (B)engeltjes beperkt de<br />

gedachten voorlopig tot een<br />

groep van maximaal achttien<br />

kinderen. Maar als zich een<br />

geschikte ruimte aandient die<br />

voor dat aantal te klein is,<br />

kan ook gestart worden met<br />

bijvoorbeeld een groep van negen.<br />

Suggesties<br />

Jantine Keuleman: „Wethouder<br />

Staal heeft gezegd<br />

'kom maar met suggesties'.<br />

Maar ja, er gebeurt zoveel in<br />

deze gemeente. Het liefst zitten<br />

we met de kinderen in het<br />

groen, zoals het past bij een<br />

groene gemeente. We dachten<br />

aan het Pluto-gebouw. Maar<br />

nu blijkt dat de gemeente<br />

daar villa's wil gaan bouwen."<br />

Het ideaal dat De (B)engeltjes<br />

voor ogen staat is een<br />

plekje nabij bijvoorbeeld het<br />

bezoekerscentrum van Natuurmonumenten<br />

op de bui-<br />

, tenplaats Boekesteyn. „Dit is<br />

een vrij stedelijke crèche, zo<br />

midden in het dorp. Wel prettig;<br />

zo vlak bij de winkels.<br />

Maar zelfs als ik zou kunnen,<br />

zou ik niet alles hier willen<br />

concentreren. Dan krijg je<br />

een soort kinderfabriekje. En<br />

ook niet in een voormalig<br />

schoollokaal. Het is beter om<br />

ze uit die schoolse sfeer te<br />

houden, juist als de school is<br />

afgelopen."<br />

• Het 's-Gravelandse kinderdagverblijf<br />

(13)engeltjes barst<br />

uit z'n voegen in het huidige<br />

onderkomen aan de Parklaan.


Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar<br />

dat hem een verder lijden<br />

bespaard is gebleven, geef ik u kennis<br />

van het overlijden van mijn lieve vader<br />

CORNELIS DE BIE<br />

weduwnaar van<br />

Hermina Hendrika van Beilen<br />

op de leeftijd van 72 jaar.<br />

Henk de Bie<br />

5 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Broekbos 16,<br />

1241 VB Kortenhoef.<br />

Mijn vader is overgebracht naar het<br />

uitvaartcentrum van de Gooische Uitvaartverzorging<br />

'Den Hull' aan de<br />

Utrechtseweg 11 te Hilversum.<br />

Gelegenheid tot condoleren en<br />

afscheidnemen aldaar op woensdag<br />

8 <strong>mei</strong> van 20.00 tot 20.30 uur.<br />

De begrafenis zal plaatshebben op<br />

donderdag 9 <strong>mei</strong> om 14.00 uur op de<br />

Algemene Begraafplaats aari de<br />

Beresteinseweg te 's-Graveland.


FOTO: TON KASTERMANS<br />

• Weesper Ton Stork staat sinds gisteren ingeschreven in het 's-Gravelandse Ereboek, vanwege zijn jarenlange inzet voor het behoud<br />

van de schoonheid van de drie dorpen.


Zaterdag Nationale Molendag<br />

's-GRAVELAND — Molenstichtingen, -verenigingen en particuliere eigenaren stellen zaterdag<br />

11 <strong>mei</strong>, op de Nationale Molendag, voor de 24ste keer hun molen open voor publiek. Naar verwachting<br />

zullen ongeveer 550 molens, verspreid over het hele land, aan dit evenement deelnemen. Het<br />

betreft zowel industriemolens als polder- en waterradmolens. Deelnemende molens voeren op<br />

zaterdag de blauwe wimpel. Nationale Molendag vormt een unieke gelegenheid om zoveel mogelijk<br />

molens tegelijk in werking te bezichtigen, waarbij in veel gevallen extra attracties worden geboden.<br />

Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om de bezoekers demonstratie en uitleg te geven. De VVVkantoren<br />

beschikken in veel gevallen over informatie over de deelnemende molens in hun omgeving.


• J. W. Fecken (links) ontving gisteravond de jaarlijkse Curtevenneprijs.<br />

van onze medewerkster<br />

Susan van Duren<br />

KORTENHOEF<br />

De Vereniging Curtevenne<br />

heeft gisteren de jaarlijkse<br />

Curtevenneprijs uitgereikt<br />

aan W.J. Fecken. Fecken ontving<br />

de prijs voor zijn boek<br />

'De Joodse Gemeenschap van<br />

's-Graveland en Kortenhoef,<br />

— 1730-1945'. Fecken heeft zich<br />

ook sterk gemaakt voor het<br />

intact houden van de Joodse<br />

Begraafplaats aan de Koning-<br />

- inneweg.<br />

Winnaar van de Curtevenneprijs<br />

wordt je niet zomaar.<br />

Je moet voldoen aan een aantal<br />

zware eisen. Zo moet je<br />

binnen de grenzen van de gemeente<br />

's-Graveland wonen.<br />

Je moet een bijzondere bijdrage<br />

hebben geleverd aan het<br />

behoud van het landelijke ka-<br />

Curtevenneprijs<br />

naar W.J. Fecken<br />

rakter van de gemeente. En<br />

de vereniging beloont het<br />

liefst haar eigen leden. Het<br />

aantal kandidaten wordt op<br />

deze manier schaars. Zo<br />

schaars, dat vorig jaar helemaal<br />

niemand voldeed. Dit<br />

jaar gelukkig wel.<br />

Tot dusver was weinig bekend<br />

over de geschiedenis<br />

van de joodse inwoners van<br />

de twee dorpen. De kleine<br />

joodse gemeenschap was<br />

vooral te vinden aan het<br />

Noordereinde, tussen de<br />

Smidsbrug en Klapbrug en<br />

telde nooit meer dan tien gezinnen.<br />

In 1858 werd een ei-<br />

gen kerkelijke • gemeente opgericht<br />

met de voormalige<br />

slagerij aan het Noordereinde<br />

als huissynagoge. Enkele jaren<br />

later ontstond de begraafplaats.<br />

De joodse inwoners<br />

bleven niet lang. De laatste<br />

joodse slager vertrok in 1912.<br />

De prijs bestaat uit een reproductie<br />

van het schilderij<br />

Ons Dorp, waarmee kunstschilder<br />

en Curtevenne-oprichter<br />

Flip Hamers zijn herinnering<br />

aan Kortenhoef<br />

heeft vereeuwigd. Het origineel<br />

van het schilderij is te<br />

zien in het gemeentehuis.<br />

„Bewonderenswaardig", zo<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

beoordeelde scheidend voorzitter<br />

Piet Bakker kordaat het<br />

werk van Fecken. „Het boek<br />

was zeer grondig zoekwerk<br />

en met zijn werk voor de begraafplaats<br />

heeft de heer Fecken<br />

zich ook nog ingezet op<br />

het gebied van de monumentenzorg."<br />

In zijn dankwoord bekende<br />

de stomverbaasde Fecken bij<br />

zijn laatste bezoek aan het gemeentehuis<br />

het schilderij van<br />

Hamers nog eens goed te hebben<br />

bekeken. kijk altijd<br />

naar alles wat mooi is. Daarom<br />

werd ik ook gegrepen<br />

door dat kleine begraafplaatsje<br />

aan de Koninginneweg.<br />

Voor mij zijn die mensen niet<br />

dood. Met al dat nagaan, kijken<br />

en onderzoeken hoop ik<br />

de voormalige Joodse gemeente<br />

weer terug • in ons(<br />

midden te hebben gebracht." \\


Jeugd-inspraakavond<br />

over jongerenbeleid<br />

'S-GRAVELAND<br />

De 's-Gravelandse jeugd wordt<br />

door het gemeentebestuur uitgenodigd<br />

om maandagavond<br />

20 <strong>mei</strong> in Dirk's Sportcafé te<br />

komen praten over het jongerenbeleid.<br />

Wat wil de jeugd? Die vraag<br />

zal centraal staan. En natuurlijk:<br />

wat is er mogelijk? De gemeente<br />

is bereid geld uit te geven,<br />

zo blijkt uit de woorden<br />

van wethouder J.F. Staal. •<br />

De avond begint om acht<br />

uur. Onderwerpen waarover<br />

gepraat zal worden, zijn onder<br />

meer een disco, inloopspreekuur<br />

en een eventueel aan te<br />

leggen half-pipe voor de skaters.<br />

In navolging van veel andere<br />

gemeenten wil ook 's Gravelend<br />

tot de aanleg hiervan<br />

overgaan. Wethouder Staal is<br />

in Hilversum en Soest gaan<br />

kijken naar de daar gerealiseerde<br />

half-pipes. Ook wel wat<br />

voor zijn gemeente, zo vindt<br />

hij. Alleen niet zo'n type als in<br />

Hilversum, want dat ding<br />

maakt volgens hem teveel lawaai.<br />

Dat komt volgens de bestuurder.<br />

doordat de kwaliteit<br />

niet optimaal is. „Echt een Hil-<br />

versumse half-pipe", grapte hij<br />

gisteravond.<br />

Verder wil de gemeente de<br />

mening van de jeugd weten<br />

over een jeugdsoos en zogeheten<br />

hang- of opvangplekken.<br />

Staal: „We willen echt wat voor<br />

de jeugd gaan doen. We vragen<br />

de jongeren ook nadrukkelijk<br />

om met ideeën naar voren<br />

te komen. Jarenlang hebben<br />

we weinig meer gedaan<br />

dan het beschikbaar stellen<br />

van een subsidie aan Pluto.<br />

Dat mag ik mezelf ook aanrekenen.<br />

Maar die tijd is geweest.<br />

We gaan er meer inhoud<br />

aan geven."


Nieuwbouw<br />

basisschool<br />

's-Graveland<br />

'S-GRAVELAND<br />

- De rooms-katholieke St. Anto-<br />

-nius basisschool aan de Kortenhoefse<br />

Kerklaan krijgt een<br />

nieuw onderkomen in de geplande<br />

nieuwbouw aan de<br />

Zuidsingel.<br />

Wethouder voor onderwijszaken<br />

F.J. Staal verklaarde gisteravond<br />

tijdens de raadscomissie<br />

welzijn dat nieuwbouw bij het<br />

college van b en w de voorkeur<br />

geniet boven renovatie.<br />

De school verkeert in een<br />

slechte staat. De constructie<br />

:laat volgens Staal te wensen<br />

over. Om die reden is nieuwbouw<br />

volgens hem en de andere<br />

collegeleden te verkiezen boven<br />

renovatie. „Renovatie kost<br />

veel geld en je haalt met dit gebouw<br />

toch niet de kwaliteit van<br />

'nieuwbouw."<br />

Staal verwacht dat het nog<br />

'een slordige drie jaar duurt,<br />

voordat met de nieuwbouw begonnen<br />

kan worden. Hoeveel<br />

leslokalen de nieuwe school<br />

gaat tellen, is nog niet bekend.<br />

„Dat hangt af van de bevolkingscijfers<br />

en het te verwachten<br />

aantal leerlingen. 's-Graveland<br />

is de afgelopen jaren gegroeid<br />

en de verwachting is dat<br />

het dorp zal blijven groeien of<br />

stabiliseren, maar een daling<br />

van het inwonertal is niet te<br />

verwachten. We zijn geen vergrijsde<br />

gemeente, zoals Bussum."


Tennissen in<br />

's-Gravelend nog<br />

even goedkoop<br />

Van onze verslaggever<br />

Martin Vlaanderen<br />

'S-GRAVELAND<br />

Tennissen in 's-Graveland<br />

blijft voorlopig nog goedkoop.<br />

Het agendapunt over de privatisering<br />

van de tenniscomplexen<br />

van de verenigingen<br />

Westerveld in 's-Graveland en<br />

ARTV in Ankeveen is gisteravond<br />

namelijk door de raadscommissie<br />

welzijn van tafel<br />

geveegd. Privatisering betekent<br />

dat de clubs de aan hun<br />

te verkopen complexen zelf<br />

moeten gaan onderhouden.<br />

Nu betalen zij een vrij lage<br />

huur aan de gemeente. Die<br />

lage huur wordt beschouwd<br />

als een verkapte subsidie. Privatisering<br />

betekent ongetwijfeld<br />

dat de contributies omhoog<br />

getrokken zullen worden.<br />

De raadsleden willen wel<br />

praten over privatisering van<br />

sportcomplexen, maar willen<br />

de voetbalverenigingen daar<br />

ook bij betrokken zien.<br />

De dupe<br />

Een voorstel om de privatisering<br />

te beginnen met de tenniscomplexen<br />

zien zij niet zitten.<br />

,,Je moet breder aan het<br />

werk gaan en niet een sport<br />

de dupe laten worden", aldus<br />

W. Reijmerink van Algemeen<br />

Belang. „Dit is ad hoc beleid<br />

voeren", aldus D66-raadslid<br />

mevrouw J. Smit. Wethouder<br />

F.J. Staal moet van hen en de<br />

andere raadscommissieleden<br />

komen met een algemene, brede<br />

notitie en mag zijn huiswerk<br />

dus overdoen.<br />

De gemeente vindt dat de<br />

clubs door zelfwerkzaamheid<br />

en een hogere contributie hun<br />

eigen broek moeten ophouden.<br />

Zoals blijkt uit gemeente-<br />

lijke stukken zijn de contributies<br />

vrij laag. Bij Westerveld<br />

wordt door leden zo'n 185 gulden<br />

per jaar neergeteld en bij<br />

ARTV 120 gulden. Gemiddeld<br />

betaalt de tennisser in omliggende<br />

gemeente al gauw 250<br />

tot driehonderd gulden, aldus<br />

wethouder Staal.<br />

Kwaliteitsterugslag<br />

De velden van de voetbalverenigingen<br />

wil Staal overigens<br />

niet privatiseren. Hij vindt dat<br />

de gemeente het kostbare<br />

groot onderhoud moet blijven<br />

doen. „Je loopt anders het risico<br />

van een kwaliteitsterugslag<br />

met als gevolg dat uiteindelijk<br />

de gemeente daar toch voor<br />

moet opdraaien. Het onderhoud<br />

van een tennisveld kan<br />

je niet vergelijken met dat van<br />

een voetbalveld. Wel kan je natuurlijk<br />

de gebouwen van de<br />

voetbalclubs overdragen."


Heling brommer kost<br />

spaargeld en een boete<br />

'S-GRAVELAND<br />

Geen brommer meer, 1250<br />

gulden aan spaargeld kwijt<br />

en een boete van vierhonderd<br />

gulden wegens schuldheling.<br />

Het bezoek aan politierechter<br />

L. Kalff deze week was een<br />

harde leerschool voor een<br />

achttienjarige man uit 's-Graveland.<br />

De jongen werd begin vorig<br />

jaar benaderd door een bekende<br />

die hem vroeg of hij een<br />

brommer van hem wilde kopen.<br />

Eerst wilde hij dat niet,<br />

maar dat veranderde toen hij<br />

de brommer gezien had. De<br />

beide heren spraken af dat de<br />

koper het bedrag van 1250<br />

gulden in maandelijkse termijnen<br />

van minimaal 125<br />

gulden zou betalen. De brommer<br />

zou zo lang in de schuur<br />

van de kennis blijven staan.<br />

Krantenwijk<br />

De 's-Gravelander spaarde<br />

het geld in zeven maanden<br />

van zijn krantenwijk bijeen<br />

en kon de brommer half augustus<br />

vorig jaar kopen. De<br />

papieren zou hij de volgende<br />

dag krijgen. Wat hij niet wist,<br />

was dat hij een gestolen<br />

brommer had gekocht, van<br />

hetzelfde merk als die in de<br />

schuur. „Het enige verschil<br />

was de kleur van het spatbord",<br />

aldus de verdachte.<br />

Dezelfde dag nog, stond een<br />

andere kennis van de achttienjarige<br />

voor de deur die de<br />

brommer als rechtmatige ei- -<br />

genaar opeiste en de 's-Gravelander<br />

betichtte van diefstal.<br />

De jongen moest de brommer<br />

inleveren en moest verschijnen<br />

voor de politierechter.<br />

Deze achtte diefstal niet bewezen<br />

en gaf de jongen een boete<br />

van vierhonderd gulden<br />

wegens heling. De officier<br />

had een boete van vijfhonderd<br />

gulden geëist.


DANKBETUIGING<br />

Verwarmend was het, dat zovelen ons<br />

bij het afscheid van onze vader en opa<br />

HENDRIK VAN DOORN<br />

terzijde stonden. De belangstelling<br />

neemt het verdriet niet weg, maar geeft<br />

het gevoel dit niet alleen te dragen. Wij<br />

danken u hiervoor uit de grond van ons<br />

hart.<br />

Kinderen en<br />

kleinkinderen<br />

Kortenhoef, <strong>mei</strong> 1996.


DANKBETUIGING<br />

Verwarmend was het dat zovelen ons<br />

bij het afscheid van mijn lieve vrouw,<br />

onze moeder en schoonmoeder<br />

EVERDINA VAN DE VELDEN-REBEL<br />

terzijde stonden.<br />

Het medeleven, in velerlei vorm ontvangen,<br />

was voor ons een troost en zal<br />

een dankbare herinnering blijven.<br />

Wij zeggen allen hiervoor hartelijk<br />

dank.<br />

Tevens gaat onze erkentelijkheid uit<br />

naar de huisartsen H. H. Hemmes en<br />

J. G. M. Wierema, de afdeling Cardiocare<br />

van Ziekenhuis Hilversum en alle<br />

medewerkenden van 'Thuiszorg' voor<br />

hun goede zorg, inzet en begeleiding.<br />

J. van de Velden<br />

en kinderen<br />

11 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Kortenhoefsedijk 131,<br />

1241 LW Kortenhoef.


• Ook plassende kalfjes konden<br />

Van onze verslaggever<br />

Henk Runhaar<br />

'S-GRAVELAND<br />

„Ja, lief zijn ze. Maar nu<br />

gauw verder, want straks is je<br />

vingertje eraf', zegt een kennelijk<br />

niet al te dapper uitgevallen<br />

vader tegen zijn zoontje<br />

die een konijn wil aaien.<br />

En even verderop bij de schapen:<br />

„Marianne, ik heb liever<br />

dat je hier bij mij blijft staan.<br />

En let op je broertje!"<br />

In 's-Graveland stond het<br />

Noordereinde zaterdag vanaf<br />

het begin tot aan verzorgingshuis<br />

Huize Brugchelen<br />

geheel in het teken van de<br />

goedbezochte veemarkt, die<br />

dit jaar voor de veertiende<br />

keer werd gehouden. Met, hoe<br />

kan het ook anders, vele ma-<br />

.<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

tijdens de 's-Gravelandse Veemarkt rekenen op de volle aandacht van kinderen.<br />

Aaien en kijken op<br />

veemarkt 's-Gravelend<br />

len meer mensen dan vee.<br />

De dieren stonden verspreid<br />

over een stuk of wat stallen<br />

en trokken veel bekijks. Vooral<br />

van kinderen, die er vaak<br />

niet weg te slaan waren voordat<br />

ze de geit, het schaap, de<br />

pony of het kalfje geaaid hadden.<br />

Een enkele ouder ging<br />

zelfs zover zijn kroost los te<br />

laten bij de dieren, er terecht<br />

van uitgaand dat de beesten<br />

banger zijn voor de dartelende<br />

en kraaiende dreumesen<br />

dan andersom.<br />

Bij de kalfjes viel naast aai-<br />

en en kijken ook nog wat te<br />

leren. Een bord met foto's liet<br />

zien hoe de geboorte van een<br />

kalfje doár middel van een<br />

keizersnede in zijn werk gaat.<br />

En bij de paarden en pony's<br />

hadden de oppassers een<br />

drukke dag: veel <strong>mei</strong>sjes waren<br />

er niet weg te slaan en<br />

wilden alles weten over de<br />

aantrekkelijke viervoeters.<br />

De boven de boxen opgehangen<br />

bordjes met de naam van<br />

de eigenaar en de aanduiding<br />

van de diersoort lieten bij de<br />

bezoekers (en de veekeurders)<br />

geen twijfel bestaan over de<br />

inhoud. Eén 'stal' vormde een<br />

uitzondering. Daar hing het<br />

bordje 'dierentuin' boven, stak<br />

een lama hoog boven het hek<br />

uit en dromden constant mensen<br />

omheen. En inderdaad<br />

was de bonte verzameling in<br />

het stro rondbanjerende dieren<br />

het bekijken waard: een<br />

moedergans met een stuk of<br />

wat jongen, een roedel biggetjes,<br />

een enorme haan, konijntjes<br />

met of zonder flaporen en<br />

nog wat ander grut. Maar<br />

ook de andere kramen en de<br />

mensen op de rommelmarkt<br />

kregen de nodige aandacht<br />

van de gestage stroom bezoekers.<br />

De enige die het niet zo<br />

druk had was de ijscoman,<br />

voor hem was het zaterdag<br />

nog wat aan de koude kant.


Brandweer twee<br />

keer naar brand<br />

in De Dobber<br />

KORTENHOEF, NAARDEN<br />

De brandweer van 's-Graveland<br />

moest dit weekeinde twee keer<br />

uitrukken om vuur in De Dobber<br />

in Kortenhoef te blussen.<br />

Vrijdagnacht omstreeks kwart<br />

voor vijf ging het om smeulende<br />

resten van een gestookt<br />

vuurtje. Zaterdagmorgen omstreeks<br />

tien voor zes stonden<br />

de gordijnen in lichterlaaie.


's-Graveland<br />

in ban van<br />

Dorpenloop<br />

's-GRAVELAND<br />

De Drie Dorpenloop houdt de<br />

gemeente 's-C+raveland op hemelvaartsdag<br />

in de ban. Tussen<br />

half twaalf en half twee<br />

kunnen sportievelingen zich<br />

donderdag bij sporthal De<br />

Fuik aanmelden voor 3, 6, 12<br />

of 21 kilometer. Het startschot<br />

valt om twee uur.<br />

Vanaf half twee houdt fitnesscentrum<br />

Body Move voor<br />

de verwachte vijfhonderd<br />

deelnemers een gemeenschap- ,<br />

pelijke warming up. Om de<br />

veiligheid van de lopers en<br />

loopsters te garanderen, zijn<br />

op enkele wegen tussen vijf<br />

en tien uur verkeersmaatregritngetroffen.<br />

at treft met name Dé kviakei'<br />

en het stukje Zuidsingel<br />

tussen de Eslaan en Zuiderhoek,<br />

die voor alle verkeer<br />

zijn gesloten. De organisatie<br />

vraagt de Zuidsingelbewoners<br />

hun auto die dag tussen<br />

Bruinjoost en de Julianaweg<br />

niet aan de noordkant van de<br />

weg te parkeren.<br />

Over het Ankeveense<br />

Stichts End mag alleen worden<br />

gereden in de richting<br />

van de Herenweg. Ook is eenrichtingsverkeer<br />

ingesteld op<br />

de Koninginneweg, tussen de<br />

Herenweg en de E. Mooijlaan,<br />

De verkeersmaatregelen gelden<br />

van tien tot vijf uur.


Met droefheid geven wij kennis dat, na<br />

een moeilijke periode waarin zijn<br />

gezondheid steeds meer achteruit ging,<br />

van ons is heengegaan onze lieve<br />

vader, schoonvader en opa, onze broer,<br />

zwager en oom<br />

JACOBUS HENDERIKUS NIENHUIS<br />

op de leeftijd van 65 jaar.<br />

11. J. Nienhuis<br />

A. J. Nienhuis-van den Broeck<br />

Werner<br />

Lennart<br />

C. M. Nienhuis<br />

F. Nienhuis<br />

H. M. F. Nienhuis-Jacobs<br />

en verdere familie<br />

's-Graveland, 13 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Correspondentie-adres:<br />

R. J. Nienhuis,<br />

Moeraszegge 9,<br />

1241 ZB Kortenhoef.<br />

Er is gelegenheid om afscheid van hem<br />

te nemen op'zaterdag 18 <strong>mei</strong> van<br />

10.30 tot 11.00 uur in - hét uitvaartcentrum<br />

van de Goóische Uitvaartverzorging<br />

„Den Hull" aan de Utrechtseweg 11 te<br />

Hilversum.<br />

Aansluitend zal om 11.30 uur de teraardebestelling<br />

plaatsvinden op de<br />

Algemene Begraafplaats „Zuiderhof"<br />

aan de Kolhornseweg te Hilversum,<br />

waarna er gelegenheid is de familie te<br />

condoleren.


Aanleg 30 km-zone<br />

in De Gaard<br />

KORTENHOEF<br />

De gemeente 's-Graveland<br />

begint volgende week maandag<br />

met de aanleg van de 30<br />

kilometerzone in de Kortenhoefse<br />

woonwijk De Gaard.<br />

De werkzaamheden worden<br />

zoveel mogelijk gecombineerd<br />

met de vervanging<br />

de riolering. De verwachting<br />

is dat de overlast tot 15<br />

juli gaat duren.<br />

De gemeente streeft er<br />

naar woningen en bedrijven<br />

steeds minstens vanuit een<br />

richting per auto bereikbaar<br />

te honden. Waar dat niet<br />

lukt, is het de bedoeling dat<br />

de loopafstanden zo gering<br />

mogelijk' blijven. Als eerste<br />

krijgt de Bern. van Beeklaan<br />

verkeersremmende<br />

voorzieningen. De week<br />

daarop volgen de Ritsemalaan<br />

en, de kruising Park- .<br />

laan/E. Mooijlaan.<br />

De E. Mooijlaan wordt helemaal<br />

onder handen genomen,<br />

inclusief een nieuwe<br />

wegfundering, riolering en<br />

aansluiting van de woningen.<br />

Onderdeel van het plan<br />

vormt ook de reconstructie<br />

van de kruising E. Mooijlaan/Koninginneweg.


Tot onze diepe droefheid overleed<br />

heden na een lang en fijn verblijf in<br />

'Huize Brugchelen' te 's-Graveland onze<br />

lieve zorgzame moeder, schoonmoeder<br />

en oma en zuster<br />

CORNELIA SPIT-KLOKKE<br />

op de gezegende leeftijd van 94 jaar.<br />

Wij zijn het personeel van 'Huize<br />

Brugchelen' heel dankbaar voor de bijzonder<br />

liefdevolle verzorging gedurende<br />

al die jaren.<br />

Hilversum:<br />

H. M. Vermeulen-Spit<br />

J. Vermeulen<br />

Hans<br />

Amsterdam:<br />

Kees<br />

Amsterdam:<br />

G. A. Spit<br />

C. T. J. Spit-Wagner<br />

Freddie<br />

Corrie en Jacco<br />

Bussum:<br />

A. E. Meyer-Klokke<br />

Hilversum:<br />

H. M. Chrispijn-Klokke<br />

's-Graveland, 12 <strong>mei</strong> 1996.<br />

'Huize Brugchelen'.<br />

Correspondentie-adres:<br />

Familie J. Vermeulen,<br />

Violenstraat 106,<br />

1214 CP Hilversum.<br />

Gelegenheid tot condoleren en<br />

afscheidnemen in het uitvaartcentrum<br />

van de Gooische Uitvaartverzorging<br />

'Den Hull' aan de Utrechtseweg 11 te<br />

Hilversum op woensdag 15 <strong>mei</strong> van<br />

19.30 tot 20.00 uur.<br />

De teraardebestelling zal plaatsvinden<br />

op vrijdag 17 <strong>mei</strong> om 14.30 uur op de<br />

Algemene Begraafplaats ,Zuiderhof'<br />

aan de Kolhornseweg 13 te Hilversum.


's GRAVELAND — De<br />

gemeente 's Graveland<br />

organiseert op maandag<br />

0 <strong>mei</strong> in Dirk's Sport<br />

Café aan de Zuidsingel in<br />

Kortenhoef een inspraakavondvoorjongeren<br />

over het gemeentelij-<br />

e jongerenbeleid. Aanvang<br />

19.30 uur.<br />

Het Steunpunt Kinderop-<br />

Gemeente organiseert<br />

inspraakavond jongeren<br />

vang Jeugd- en Jongerenwerk<br />

(SKJU) heeft in opdracht<br />

van de gemeente in<br />

1995 een onderzoek gedaan<br />

naar de behoeften en problematiek<br />

van 'niet-georga-<br />

niseerde jongeren' en in hoeverre<br />

bestaande voorzieningen<br />

hierop aansluiten. Ook<br />

heetf dit bureau voor de gemeente<br />

een model ontwikkeld<br />

voor lokaal samenhan-<br />

gend jeugdbeleid.<br />

Voor het onderzoek is<br />

slechts een deel van de jeugd<br />

en een deel van het aanbod,<br />

specifiek voor een bepaalde<br />

categorie van de jeugd aan<br />

bod gekomen. De gemeente<br />

nodigt nu daarom alle jongeren<br />

vanaf twaalf jaar uit<br />

om mee te praten over het<br />

beleid en te vertellen Wat<br />

hun wensen en ideeën zijn.


Echtpaar 65 jaar samen<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

• Het Hilversumse echtpaar Lulof vierde, gisteren het 65-jarig huwelijksfeest. Dit gebeurde in<br />

hun huidige woonhuis, Huize Brugchelen in 's-Graveland. In een vrolijk iet ballonnen en vlaggetjes<br />

versierde zaal werd het paar onthaald op een pianoconcert. De heer en mevrouw Lulof, respectievelijk<br />

92 en 90 jaar oud, werden gefeliciteerd door alle mede-bewoners en door loco-burgemeester<br />

D. 't Hoen.


• Honderden hardlopers liepen gisteren de Drie Dorpenloop.<br />

Mijwaard en Op der Heijden winnaars halve marathon<br />

', 4^kZzo<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

Recordaantal deelnemers dor penloop<br />

's-GRAVELAND<br />

Ruim 550 hardlopers deden<br />

gisteren mee aan de Drie Dorpenloop<br />

die in 's Graveland,<br />

Kortenhoef en Ankeveen<br />

werd gehouden.<br />

De deelnemers liepen drie,<br />

zes, twaalf of 21 kilometer.<br />

De loop werd voor de achtste<br />

keer gehouden en verliep<br />

succesvol. De 21 kilometer<br />

werd gewonnen. door Marjan<br />

Mijwaard uit Huizen. Bij de<br />

heren won Ronald op der He-<br />

ijden uit Amersfoort. De snelste<br />

op de twaalf kilometer was<br />

Margaret de Waard uit Huizen.<br />

Richard Cleevert uit Blaricum<br />

werd bij de heren eerste.<br />

Bij de dames won Karin<br />

Vissers uit Laren de zes kilo-<br />

meter. Arjen Drent kwam ook<br />

als eerste over de finishlijn.<br />

De drie kilometer werd gewonnen<br />

door Femke Terpstra<br />

uit Naarden. Hilversummer<br />

Sebastiaan te Kloese werd eerste<br />

bij de hereis.


Ik kan gaan slapen zonder zorgen,<br />

want slapend kom ik bij U thuis.<br />

Alleen bij U ben ik geborgen.<br />

Gij doet mij rusten tot de morgen<br />

en wonen in een veilig huis.<br />

Psalm 4 vers 3 (berijmd)<br />

Bedroefd en verslagen, maar dankbaar<br />

dat een verder lijden hem bespaard is<br />

gebleven, geven wij kennis van het<br />

heengaan van mijn zeer lieve man, onze<br />

onvergetelijke vader, schoonvader en<br />

opa<br />

MARTINUS HOLDINGA<br />

(Teus)<br />

12 januari 1924 16 <strong>mei</strong> 1996<br />

overtuigd te gaan naar een Nieuw Jeruzalem,<br />

waar geen pijn, verdriet en zorgen<br />

zijn.<br />

Kortenhoef:<br />

Ned. den Berg:<br />

Maartensdijk:<br />

Naarden:<br />

•<br />

J. F. van Heumenhof 15,<br />

1241 DJ Kortenhoef.<br />

J. Holdinga-Vlaanderen<br />

Diny en Leo<br />

Jeroen, Menno, Nicoline<br />

Martin en Conny<br />

Maarten, Lieke, Arjen<br />

Marry en Gert<br />

Bas, Tom, Floor, Anne<br />

De overledene is opgebaard in het<br />

rouwcentrum 'Van Vuure' aan het Noordereinde<br />

55 te 's-Graveland. Gelegenheid<br />

tot condoléance-bezoek aldaar op<br />

maandag 20 <strong>mei</strong> a.s. van 19.00 uur tot<br />

20.00 uur.<br />

De dienst van Woord en Gebed, te leiden<br />

door de Weleerwaarde Heer Ds. M.<br />

van Harmelen, wordt gehouden dinsdag<br />

21 <strong>mei</strong> om 13.30 uur in de Gereformeerde<br />

kerk, Zuidereinde 15 te 's-Graveland,<br />

waarna aansluitend tegen 14.30<br />

uur de teraardebestelling zal plaats<br />

vinden op de Algemene Begraafplaats<br />

aan de Beresteinseweg aldaar.<br />

Na afloop is er op de begraafplaats nog<br />

gelegenheid tot condoleren


FOTO: TON KASTERMANS<br />

• Elf teams deden gisteren mee aan de 's-Gravelandse zeskamp. Touwtrekken is ieder jaar een<br />

vast onderdeel van het evenement.<br />

's GRAVELAND •<br />

Organisator Herman van de<br />

Burgt 'deed' gisteren zijn<br />

25ste zeskamp. Tussen het<br />

zaklopen, touwtje springen<br />

en rolstoelslalom bleef dit<br />

feit misschien onopgemerkt.<br />

De 231 deelnemers hadden<br />

dan ook wel wat anders te<br />

doen.<br />

Dit jaar bracht de zeskamp<br />

van Van de Burgt 21 teams<br />

uit 's-Graveland, Kortenhoef<br />

en Ankeveen op de been. De<br />

teams, samengesteld uit families,<br />

verenigingen en bedrijven,<br />

konden zich op zes<br />

onderdelen uitleven.<br />

Een jaarlijks terugkerend<br />

onderdeel is het blindnetvol-<br />

Tweehonderd<br />

'zeskampers'<br />

in 's-Graveland<br />

leybal. De teams stellen zich<br />

aan beide zijden van een<br />

enorm stuk doek op. Een<br />

rugbybal moet met behulp<br />

van een deken over het net<br />

worden gegooid en aan de<br />

andere kant worden opgevangen.<br />

De bal op de grond<br />

laten komen kost punten.<br />

Van de Burgt heeft inmiddels<br />

een ruime ervaring in de<br />

organisatie van zeskampen.<br />

Touwtrekken blijft altijd<br />

leuk, weet hij. Dus dat blijft<br />

elke jaar een vast onderdeel.<br />

Maar ook bedenkt hij elke<br />

keer weer nieuwe dingen. Zo<br />

konden de teams gisteren<br />

natte haren krijgen bij het<br />

'brandblussen'.<br />

Een bakje water moest over<br />

de hoofden heen worden<br />

doorgegeven naar de voorste<br />

in de rij.<br />

Winnaar dit jaar was het<br />

team van MMC 2. De letters<br />

MMC staan voor Monday<br />

Morning Club. Het team bestaat<br />

uit personen die op dat<br />

tijdstip aan hun conditie<br />

werken. De wisselbeker werd<br />

gisteravond uitgereikt door<br />

wethouder Staal.


EHBO'er onderscheiden<br />

• De Kortenhoefse EHBO'er H. Groothuyse<br />

heeft gisteravond van het hoofdbestuur de<br />

Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding ontvangen,<br />

vanwege zijn veertigjarig actief lidmaatschap<br />

van de EHBO-adeling 's-Graveland en<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

omstreken. De heer Groothuyse is altijd bij<br />

zeer veel sportevenementen betrokken geweest,<br />

waaronder de wielerronde, schaatsevenementen,<br />

schoolsportdagen en de avondvierdaagse.


it is geen geintje,<br />

pure brandstichting"<br />

Van onze verslaggever<br />

Martin Vlaanderen<br />

geen geintje meer. Pure<br />

;•Irandstichting. De schade is<br />

groot. We zijn het hele weekeinde<br />

aan het achóomnaken<br />

geweest. Je ruikt nog steeds<br />

een vieze lucht. De hele zaak<br />

• zat onder de gele drab. Ik weet<br />

wie het zijn, hoewel ik niet<br />

precies weet wie dit kruit in<br />

het damestoilet heeft aangestoken.<br />

Ik denk dat het bedoeld<br />

is als een pesterijtje<br />

naar mij toe."<br />

Dirk van den Broek van<br />

Dirk's sportcafé uit Kortenhoef<br />

is goed pissig. Vrijdagavond<br />

kreeg hij naar eigen<br />

zeggen bezoek van zeventien<br />

man. Een van hen, een Ankèvener,<br />

zou gaan trouwen. Ze<br />

hadden een Vrijgezellenfeestje<br />

en arriveerden met een tractor<br />

met een platte boerenwagen.<br />

Naar hij dacht voor een pilsje<br />

en een beetje gekkigheid.<br />

Maar toen de heren 'ra<br />

smeerden, begon het te stinken<br />

en te roken. Algauw bleek<br />

dat de groep hem een geintje<br />

had geflikt. In het damestoilet<br />

was een dienblad vol 'geel<br />

kruit in de brand gestoken.<br />

Een bijzondere soort, zo bleek,<br />

want in een mum van tijd zagen<br />

zowel de bezoekers van<br />

het café als de bacnintonspe-<br />

lers in de sporthal geen hand<br />

meer voor de ogen.. Ze kregen<br />

het bovendien benauwd • en ,<br />

hadden last van hoestbuien.<br />

Vandaar dat ze zich naar buiten<br />

snelden.<br />

Va,n. den Broek kan wel tegen<br />

een geintje, maar dit is<br />

hem echt te ver gegaan. „Het<br />

is een godswonder dat het nog<br />

zo is afgelopen. Van de jeugd<br />

kan ik nog zoiets begrijpen,<br />

maar van mensen van dertig,<br />

35 jaar? De plafonds moeten<br />

gewit, de gordijnen stinken,<br />

alles is geel uitgeslagen. Zaterdag<br />

ben ik dichtgegaan om<br />

de boel schoon te maken en<br />

zondag ben ik met de hogedrukspuit<br />

in de weer geweest",<br />

aldus Van den Broek,<br />

die zegt te weten dat een van<br />

ro 0<br />

de mensen uit de verdachte<br />

groep bij de kruitfabriek<br />

werkt.<br />

Ook beheerder Leo van Vliet<br />

vindt het schandalig wat er<br />

gebeurd is: „Ik kwam hier om<br />

negen uur. Het was net gebeurd.<br />

Je zag geen hand voor<br />

je ogen in de sporthal. En ook<br />

bij Dirk's sportcafé was het<br />

een en al rook. Het heeft wel<br />

twee uur geduurd. Het leek<br />

wel een palingrokerij. We hebben<br />

afgelopen weekeinde alles<br />

opengegooid. Er hing een heel<br />

vieze lucht. De áfzuigers hebben<br />

we ook allemaal aangezet<br />

en de vloeren gereinigd met<br />

water en schoonmaakmiddel.<br />

Het is nog niet helemaal weg."<br />

De politie heeft de zaak in<br />

onderzoek.


Na een arbeidzaam leven van eenvoud<br />

en goedheid voor ons en alles" die hem<br />

kenden, ging van ons heen mijn innig<br />

geliefde man, onze lieve zorgzame<br />

vader, schoonvader en opa<br />

ANTON EMMEN<br />

21 januari 1919 20 <strong>mei</strong> 1996<br />

Pappie wij konden altijd op je rekenen.<br />

Kortenhoef: Odah Emmen<br />

Huizen: Julia en Koert<br />

Jurjen<br />

Almere: Eddy en Mary<br />

Patrick, Michelle<br />

Kortenhoef: Renee<br />

Huizen: Richard en Suzanne<br />

Huizen: Ronald en Thea<br />

Thomas, Ferdi,<br />

Alicia, Mitchel<br />

Almere: Joyce en Bert<br />

,Jan Stadelaarstraat 23,<br />

1241 CA Kortenhoef.<br />

Anton is thuis opgebaard. Alhier gelegenheid<br />

tot condoléancebezoek op<br />

donderdag 23 <strong>mei</strong> a.s. van 19.00 uur tot<br />

21.00 uur.<br />

De begrafenis zal plaatsvinden op<br />

vrijdag 24 <strong>mei</strong> om 14.00 uur op de<br />

R.K. begraafplaats bij de H. Antonius<br />

van Paduakerk aan de Kerklaan te<br />

Kortenhoef.<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren<br />

direct na de begrafenis in het gebouw<br />

"t Achterom' gelegen achter de kerk.<br />

Lieve pa,<br />

Je was er altijd voor me.<br />

We konden goed met elkaar praten.<br />

Ik zal je missen.<br />

[ Lieve Pappie<br />

Richard Emmen<br />

Dank voor alles wat je voor ons gedaan<br />

hebt.<br />

Julia, Koert en Jurjen<br />

Nu kan ik nooit meer met je spelen en<br />

lachen.<br />

Bedankt,<br />

Jurjen Huizen


Nieuwe Dobber en Meenthof op komst<br />

• "Tet oude, vertrouwde dorpshuis De Dobber<br />

b wijkt deze week onder de slopershamer.<br />

Lat is het teken dat er een nieuwe Dobber op<br />

komst is. En daarmee tegelijk een vernieuwd<br />

tr'ikelcentrum De Meenthof. Volgens de goea<br />

voornemens hoort ,de gerevitaliseerde<br />

lt_enthof, inclusief een nieuwe Dobber, een<br />

uitgebreide Spar-supermarkt, een even groot<br />

.40 lhert Heijnfiliaal en natuurlijk een nieuw po-<br />

L ebureautje, er over een jaar te staan. Voor-<br />

lopig echter blijft het bij het neerhalen van het<br />

dorpshuis en de er voor gelegen bloemenkiosk,<br />

waarna de bouw van zowel de nieuwe<br />

Spar als het nieuwe Dobber/AH-gebouw kan<br />

gaan beginnen. Voor de winkelende passanten<br />

verandert er niet zo veel, voorlopig. Alle winkels<br />

blijven voorlopig open en bereikbaar.<br />

Zelfs de bloemenman, die voor de duur van de<br />

bouw de beschikking krijgt over een noodwinkel<br />

aan de Curtevenneweg.<br />

FOTO: TON KASTERMANS


Na een arbeidzaam leven van eenvoud<br />

en goedheid voor ons en allen die hem<br />

kenden, ging van ons heen mijn innig<br />

geliefde man, onze lieve zorgzame<br />

vader, schoonvader en opa<br />

ANTON EMMEN<br />

oud-sergeant K.N.I.L. te Bandoeng<br />

21 januari 1919 20 <strong>mei</strong> 1996<br />

Pappie wij konden altijd op je rekenen.<br />

Kortenhoef: Odah Emmen<br />

Huizen: Julia en Koert<br />

Jurjen<br />

Almere: Eddy en Mary<br />

Patrick, Michelle<br />

Kortenhoef: Renee<br />

Huizen: Richard en Suzanne<br />

Huizen: Ronald en Thea<br />

Thomas, Ferdi,<br />

Alicia, Mitchel<br />

Almere: Joyce en Bert<br />

Jan Stadelaarstraat 23,<br />

1241 CA Kortenhoef.<br />

Anton is thuis opgebaard. Alhier gelegenheid<br />

tot condoléance-bezoek op<br />

donderdag 23 <strong>mei</strong> a.s. van 19.00 uur tot<br />

21.00 uur.<br />

De begrafenis zal plaatsvinden op<br />

vrijdag 24 <strong>mei</strong> om 14.00 uur op de R.-K.<br />

begraafplaats bij het H. Antonius van<br />

Paduakerk aan de Kerklaan te Kortenhoef.<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren<br />

direct na de begrafenis in het gebouw<br />

„'t Achterom" gelegen achter de kerk.


Cafégedeelte en sporthal onder de rook<br />

Dirk's Sport Cate gedupeerd door<br />

uit hand gelopen vrijgezellengrap<br />

KORTENHOEF — Dirk<br />

van den Broek, eigenaar<br />

van Dirk's Sport Café aan<br />

de, Zuidsingel, is voor enkele<br />

duizenden guldens gedupeerd<br />

na een uit de hand gelopen<br />

vrijgezellengrap.<br />

Vrijdagavond bleek plotseling<br />

het cafégedeelte alsmede<br />

de sporthal onder de<br />

rook te staan en moesten<br />

sporters en bezoekers al<br />

hoestend en proestend naar<br />

buiten worden gebracht. In<br />

het toilet werd later een<br />

schaaltje aangetroffen met<br />

een onbekend smeulend<br />

goedje.<br />

Als gevolg van de 'grap'<br />

moest eigenaar Dirk van den<br />

Broek de zaak sluiten en alle<br />

verenigingen die op dat moment<br />

aan het sporten waren,<br />

Moesten de wedstrijd voortijdig<br />

beëindigen. De volgende<br />

dag is Dirk's Sport Café gesloten<br />

geweest als gevolg van<br />

schoonmaakwerkzaamheden.<br />

„Het hele pand was door die<br />

gele rotdamp aangetast", aldus<br />

Van den Broek.<br />

De vrijgezellengrap heeft de<br />

eigenaar enkele duizenden<br />

gulden gekost, want ook naar<br />

de zaalhuur van verenigingen<br />

kon hij fluiten. Verenigingen<br />

zelf zijn gedupeerd omdat<br />

wedstrijdschema's in de war<br />

zijn gegooid en scheidsrech-<br />

ters opnieuw moeten worden<br />

ingehuurd.<br />

De politie stelt een onderzoek<br />

in naar de verantwoordelijken<br />

voor de grap. Volgens<br />

Van den Broek acht de politie<br />

de kans echter zeer klein dat<br />

'de werkelijke daders worden<br />

gepakt. „Het gaat om een hele<br />

grote groep en ze zullen waarschijnlijk<br />

allemaal zeggen dat<br />

ze van niets weten. De politie<br />

zegt dat als ze er achter willen<br />

komen, al die mensen moeten<br />

worden opgesloten en daar ziet<br />

ze weinig in. Maar het liefst<br />

heb ik gewoon dat ze naar me<br />

toe komen en zeggen dat het<br />

allemaal wat uit de hand is gelopen.<br />

Dan kunnen we er toch<br />

gewoon over praten."


Kortenhoefse muziekvereniging Amicitia viert 75-jarig jubileum<br />

Als jongetje liep ik al met pollepels te trommelen"<br />

Van onze medewerkster<br />

Paulien Ruitenbeek<br />

KORTENHOEF<br />

Op het plein voor sporthal De<br />

Fuik in Kortenhoef staan<br />

groepjes kinderen, een ballon<br />

in de hand. Nog een paar minuten,<br />

dan mogen ze hem loslaten<br />

en is het afwachten welke<br />

het verst komt. Muziekvereniging<br />

Amicitia in Kortenhoef<br />

betrok zaterdag ook de<br />

jeugd bij haar 75-jarig jubileumfeest.<br />

En je weet tenslotte<br />

maar nooit: misschien zullen<br />

ze zich later die leuke dag<br />

van Amicitia nog herinneren.<br />

Zodra wethouder F. Staal<br />

arriveert, begint het aftellen.<br />

„Een, twee, drie." Als een<br />

kleurige zwerm vliegen de<br />

ballen de hemel in. „Nog niet<br />

weglopen", waarschuwt Staal.<br />

„Over een half uurtje kunnen<br />

jullie nog naar. èen voorstelling<br />

van een clown en een<br />

goochelaar kijken."<br />

Tussen de toeschouwers<br />

volgt Amicitia-voorzitter Kees<br />

de Kloet het spektakel. „We<br />

vinden het leuk om ook wat<br />

voor de kinderen te doen.<br />

Vijfenzeventig jaar is tenslotte<br />

niet niks." De Kloet is al 25<br />

jaar lid. Zijn opa was één van<br />

de oprichters van Amicitia.<br />

„Op 20 april hebben we in<br />

dorpshuis De Dobber al een<br />

jubileumconcert gegeven. Een<br />

geweldige avond. We hebben<br />

muziek gespeeld uit de film<br />

Dances with wolves, met videobeelden<br />

van de film. Dat<br />

was nog een hele toer om de<br />

muziek synchroon te laten lopen<br />

met de beelden. Het publiek<br />

was razend enthousiast.<br />

Veel mensen kennen ons alleen<br />

van de straatoptredens<br />

met Sinterklaas en Koninginnedag.<br />

En dat terwijl marsmuziek<br />

nog geen vijf procent<br />

uitmaakt van wat we spelen."<br />

Als dertienjarig jongetje<br />

leerde De Kloet spelen van<br />

een oudere Amicitia-muzikant.<br />

Zo ging dat in die tijd.<br />

Nu krijgt iedere nieuweling<br />

les op de muziekschool en<br />

wordt een groot deel van die<br />

opleiding door Amicitia vergoed.<br />

„We hadden ook geen<br />

avondvullend programma"<br />

herinnert De Kloet zich. „Bij<br />

een feestje gingen we halverwege<br />

over op toneel. Ons repertoire<br />

was maar heel beperkt.<br />

In de winter speelde je<br />

een marsje op het ijs. Dat<br />

werd een stuk of twintig keer<br />

herhaald. Dat sloeg aan in die<br />

tijd. Nu probeer je voortdurend<br />

je grenzen te verleggen.<br />

Dat zie je aan zo'n jubileumconcert.<br />

Daar hebben we flink<br />

op moeten oefenen."<br />

's Avonds is het opnieuw<br />

feest. Ditmaal voor de ouderen.<br />

Na een officiële receptie<br />

in het restaurant van De Fuik<br />

verplaatst de menigte zich<br />

naar de grote zaal. Die is met<br />

slierten vlaggetjes en hoge<br />

hoeden in de Amerikaanse<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

• Het echtpaar Boogaard won zaterdag op de feestavond van het jubilerende Amicitia de hoofdprijs:<br />

een reis naar Amerika.<br />

driekleur tot een knusse<br />

ruimte omgetoverd. Zelfs de<br />

kleintjes hebben geholpen<br />

met het opblazen van ballonnen.<br />

Tijdens het spelprogramma<br />

dat als een rode draad door de<br />

feestavond loopt, ligt ex-voor-<br />

zitter Jan van den Broeck er<br />

na een paar vragen al uit. Hij<br />

heeft dan ook wel tijd voor<br />

een praatje. „Toen ik als jongen<br />

bij Amicitia kwam, kon je<br />

kiezen tussen voetbal of muziek.<br />

Meer was er niet." Voor<br />

Van den Broeck is dat 35 jaar<br />

geleden. „Je was blij dat je<br />

een muziekinstrument kreeg.<br />

Al zat het soms bijna dichtgeplakt<br />

met kauwgom.<br />

Op de vraag waarom ook<br />

hij zo lang bij Amicitia is blijven<br />

hangen, zegt hij hetzelfde<br />

als De Kloet. Het zijn de ge-<br />

zelligheid, de ontspanning en<br />

het plezier om met elkaar muziek<br />

te maken. „Ik denk dat<br />

er maar weinig muzikanten<br />

een hartinfarct krijgen,"<br />

voegt Van den Broeck eraan<br />

toe. Hij kan het maar moeilijk<br />

verkroppen dat muziekverenigingen<br />

nog steeds voor hoempapabands<br />

worden uitgescholden.<br />

„We spelen muziek<br />

van de Blues Brothers en<br />

Queen, om maar een paar<br />

voorbeelden te noemen. Vorig<br />

jaar hebben we nog muziek<br />

gespeeld uit The Phantom of<br />

the Opera. Was hartstikke<br />

moeilijk. En wat denk je van<br />

ons jubileumconcert. Het is<br />

een actuele club die meegaat<br />

met de tijd."<br />

Nog zo'n oude rot is Henri<br />

Voorn. Alweer 31 jaar lid.<br />

Vanaf zijn jeugd zit hij in het<br />

tambourskorps. „Als jongetje<br />

liep ik al te trommelen met de<br />

pollepels van mijn moeder. De<br />

muzikanten van Amicitia<br />

droegen van die fel gekleurde<br />

pakkies. Dat vond ik prachtig."<br />

Als je Voorn hoort, is het<br />

nog niet zo eenvoudig als volleerd<br />

tambours mee te draaien.<br />

„Ik heb alle diploma's, van<br />

a tot en met d. Maar de stukken<br />

worden steeds ingewikkelder.<br />

De muziek geeft niet<br />

aan met welke hand je moet<br />

slaan. Of je een stuk met je<br />

rechter of linker moet spelen.<br />

Dat moet je allemaal zelf uitdokteren."


Enige tijd nadat Tieke haar grote wens,<br />

een eigen praktijk tot bloei te brengen,<br />

had gerealiseerd, moest zij deze noodgedwongen<br />

door een ongeneeslijke<br />

ziekte opgeven.<br />

Aan een arbeidzaam leven, waarin zij<br />

veel voor anderen heeft betekend, is<br />

veel te vroeg een eind gekomen.<br />

Wij zullen onze dochter, zuster en tante<br />

missen.<br />

TIEKE<br />

HELENA CHRISTINA JOHANNA<br />

SCHEFFER<br />

* Amsterdam, Kortenhoef,<br />

31 <strong>mei</strong> 1946 25 <strong>mei</strong> 1996<br />

natuurgeneeskundig thercipeute<br />

J. H. Scheffer-Driessen<br />

Louk en Coby Scheffer<br />

Sander, Dennis<br />

Marja Scheffer<br />

Mark, Robert<br />

Willeke Scheffer en Inge Scheer<br />

Rick<br />

Correspondentie-adres:<br />

Lepelaarlaan 4,<br />

1241 EG Kortenhoef.<br />

Tieke's lievelingskleur is geel.<br />

Tieke is overgebracht naar het Uitvaartcentrum<br />

'Dekker & Zn.' aan de Van Riebeeckweg<br />

45 te Hilversum. Gelegenheid<br />

tot condoleren en afscheidnemen donderdag<br />

30 <strong>mei</strong> van 19.00 tot 20.00 uur.<br />

De H. Mis ten afscheid wordt gehouden<br />

vrijdag 31 <strong>mei</strong> om 14.30 uur in de<br />

Pauluskapel aan de Lindelaan 106 te<br />

Nw.-Loosdrecht. De crematie vindt aansluitend<br />

plaats om 16.00 uur in het<br />

Crematorium 'Den en Rust' aan de<br />

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren na<br />

de plechtigheid in de ontvangkamer<br />

van het crematorium.


Herenweg nog niet content<br />

met toezegging gemeente<br />

Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn<br />

'S-GRAVELAND<br />

De dreiging van een rechtsgeding<br />

is nog niet helemaal van<br />

de baan. Weliswaar is wethouder<br />

D. 't Hoen de bewoners<br />

van de 's-Gravelandse Herenweg<br />

een heel eind tegemoet<br />

gekomen, maar hij slaagde er<br />

tijdens de informatieavond in<br />

het raadhuis niet in om het<br />

ijs helemaal te breken.<br />

Dat betekent dat de werkgroep<br />

Herenweg de mogelijkheid<br />

van een gang naar de<br />

rechter open houdt, met name<br />

om verkeersremmende en -beperkende<br />

maatregelen af te<br />

dwingen.<br />

„'t Hoen zegt wel dat een bestemmingsplanprocedure<br />

in<br />

vier maanden kan zijn afgerond,<br />

maar kan niets garanderen.<br />

Dat kan tot gevolg hebben<br />

dat de overlast nog jaren<br />

blijft, inclusief een verdere beschadiging<br />

van onze huizen.<br />

In de loop van de week over-<br />

leggen wij met onze advocaat",<br />

verklaarde Casper Keller<br />

na afloop van de bijeenkomst<br />

namens de werkgroep.<br />

• Het gaat niet om het plan<br />

van de gemeente als zodanig.<br />

Alle Herenweg-bewoners, inclusief<br />

de bewoners van de<br />

aanpalende hofjes zijn blij<br />

met het plan de huidige rechte<br />

weg een slinger te geven.<br />

De weg komt daardoor twintig<br />

meter verder van de woningen<br />

te liggen. Dat de huiseigenaren<br />

de vrijkomende<br />

grond voor 120 gulden per<br />

vierkante meter moeten kopen,<br />

is geen wezenlijk pisobleem.<br />

Toen 't Hoen toezegde dat er<br />

geen vervuilde grond zou<br />

worden verkocht of opgeslagen,<br />

steeg het aantal kooptoezeggingen<br />

snel tot 59 van het<br />

totaal van 72.<br />

Vervolgens zette de wethouder<br />

weer een domper op de<br />

stemming door vast te houden<br />

aan zijn onhaalbare eis<br />

dat negentig procent van de<br />

eigenaren moet deelnemen.<br />

De bewoners moeten in dat<br />

geval namelijk maar afwachten<br />

of de woningbouwvereniging,<br />

die elf van die 72 woningen<br />

bezit, met zijn huurders<br />

tot overeenstemming<br />

komt. Zo niet, dan doet de<br />

corporatie niet mee en gaat<br />

het hele plan dus niet door.<br />

't Hoen verwees wensen en<br />

' - eisen - van de bewoners op - het<br />

. gebied van verkeer naar de<br />

prullenmand. Het gaat om<br />

eventuele afsluiting voor<br />

vrachtverkeer en het plaatsen<br />

van verkeerssluizen of bloembakken,<br />

in het geval de reconstructie<br />

lang gaat duren.<br />

't Hoen: „Als er een rechter<br />

te vinden is die de Herenweg<br />

voor vrachtauto's afsluit.<br />

hoeft de gemeente ook het<br />

dure telematicaproject niet uit<br />

te voeren. En die andere<br />

maatregelen werken niet of<br />

zijn veel te gevaarlijk. U moet<br />

niet vergeten dat de gemeente<br />

aansprakelijk blijft voor de<br />

veiligheid op de weg."


Met verbijstering delen wij u mede dat<br />

op vrijdag 24 <strong>mei</strong> jongstleden<br />

JOSEPH HANS<br />

GERARDUS MARIA VERSCHURE<br />

op 63-jarige leeftijd heel plotseling uit<br />

zijn en ons leven is weggerukt.<br />

Joop zal op donderdag 30 <strong>mei</strong> 1996 worden<br />

begraven te Zonhoven, België. De<br />

ceremonie zal thuis plaatsvinden en<br />

aanvangen om 14.00 uur.<br />

Zonhoven, 24 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Merelstraat 92,<br />

3520 Zonhoven,<br />

België.<br />

Zonhoven, België:<br />

Bertie A. M. Verschure-Jacobs<br />

Almere, NL:<br />

Bernadette en Paul<br />

Zurich, CH:<br />

Paul en Anna<br />

Amsterdam, NL:<br />

Susanne en Gerrit


Voorvechter<br />

ouderenzorg<br />

-Tuunter (80)<br />

overleden<br />

's-GRAVELAND<br />

Frans Tuunter is dinsdagmorgen<br />

op 80-jarige leeftijd overleden<br />

, in het Hilversumse<br />

Streekziekenhuis. De heer<br />

Tuunter was ereburger van 's-<br />

Graveland en vormde samen<br />

met zijn echtgenote Fenna<br />

Tuunter-Alsem de basis van<br />

de ouderenzorg in deze gemeente.<br />

Frans Tuunter werd op 25<br />

april 1916 in Den Haag geboren.<br />

Na een opleiding aan de<br />

Handels Avondschool werd hij<br />

wetenschappelijk medewerker<br />

bij de Algemene Nederlandse<br />

Bouwbedrijfs Bond.<br />

In 1955 verhuisde Tuunter<br />

-Graveland. Hij dook<br />

diep in - het - Maatschappelijk<br />

leven "ván: deze gemeente.<br />

Acht jaar lang vertegenwoórdigde<br />

hij in de raad van het<br />

oude 's-Graveland de Partij<br />

van de Arbeid. Gedurende zeven<br />

jaar was hij voorzitter<br />

van deze partij en van de<br />

sportvereniging 's-Graveland.<br />

De ouderenzorg werd echter<br />

het terrein waarop het echtpaar<br />

Tuunter hun meest gewaardeerde<br />

stempel op wisten<br />

te drukken. Nog voor er sprake<br />

was van een coordinatiecommissie<br />

Bejaardenwerk of<br />

de stichting Gooirand waren<br />

zij al nauw betrokken bij de<br />

eerste enquête naar de wensen<br />

van de oudere inwoners<br />

van de drie dorpen. Na drie<br />

jaar als secretaris en twaalf<br />

jaar als voorzitter, nam Tuunter<br />

op 7 januari 1991 afscheid<br />

van de stichting Oudergaard.<br />

Hierbij werden hij en zijn<br />

vrouw benoemd tot ereburger<br />

van de gemeente 's-Graveland.<br />

Van een volledig afscheid<br />

van het 'bejaardenwerk' was<br />

echter nog geen sprake.<br />

Frans Tuunter bleef de touwtjes<br />

in handen houden van de<br />

jaarlijkse vakantieweek van<br />

de Oudergaardbewoners, van<br />

de oud- en nieuwviering en de<br />

regelmatige bonte avonden.<br />

De laatste vakantieweek die<br />

hij organiseerde, werd dit<br />

jaar van 17 tot 24 <strong>mei</strong> gehouden.<br />

...


1<br />

1<br />

Wij hopen dat er iets van zijn idealisme<br />

voort zal blijven leven.<br />

Na een korte ziekte overleed op<br />

80-jarige leeftijd mijn man, onze pappa<br />

en opa<br />

FRANS TUUNTER<br />

Fenna Tuunter-Alsem<br />

Kinderen en kleinkinderen<br />

28 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Mr. J. C. Barmannlaan 27,<br />

1244 PE Ankeveen.<br />

Frans is thuis.<br />

De afscheidsbijeenkomst zal worden<br />

gehouden op zaterdag 1 juni om<br />

11.00 uur in het verzorgingshuis<br />

'Oudergaard' aan de Oudergaarde 1 te<br />

Kortenhoef.<br />

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden<br />

om 14.30 uur in het crematorium<br />

'Noorderveld' aan de Structuurbaan 1 te<br />

Nieuwegein (afslag Plettenburg-Oost).<br />

Gelegenheid tot condoleren na afloop<br />

van de afscheidsbijeenkomst of na de<br />

L<br />

crematieplechtigheid.<br />

Liever.geen bezoek aan huis.<br />

Met veel verdriet, maar ook met dankbaarheid<br />

voor wat hij voor ons heeft<br />

betekend, nemen wij afscheid van onze<br />

oud-voorzitter<br />

FRANS TUUNTER<br />

Wij hebben hem leren kennen als een<br />

sterke persoonlijkheid, die tijdens zijn<br />

voorzitterschap, maar ook daarna, zich<br />

altijd heeft ingezet voor de verdere<br />

ontwikkeling van 'zijn' geliefd Oudergaard.<br />

Wij verliezen in hem een ware vriend.<br />

Wij wensen Fenna en de kinderen heel<br />

veel sterkte met dit afscheid.<br />

Kortenhoef, 28 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Bestuur en directie<br />

verzorgingscentrum Oudergaard<br />

Met geslagenheid hebben wij kennis<br />

genomen van het overlijden van<br />

FRANS TUUNTER<br />

Als voorzitter van het Openbejaardenwerk<br />

en later als bestuurslid van het<br />

Gecoordineerd Ouderenwerk, heeft hij<br />

een onuitwisbaar stempel gedrukt<br />

op de ouderenzorg in de gemeente<br />

's-Graveland.<br />

Wij zullen zijn inbreng missen.<br />

Wij wensen Fenna en de kinderen veel<br />

sterkte in deze moeilijke periode.<br />

Kortenhoef, 28 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Bestuur Stichting Welzijn Ouderen<br />

's-Graveland<br />

..<br />

Met grote verslagenheid namen wij<br />

kennis van het overlijden van<br />

AREND FRANCISCUS ADRIANUS<br />

TUUNTER<br />

ereburger<br />

van de gemeente 's-Graveland.<br />

De heer Tuunter heeft zich op vele terreinen<br />

voor de gemeente zeer verdienstelijk<br />

gemaakt. Vanuit een grote<br />

sociale bewogenheid heeft hij zich<br />

gedurende vele jaren ingezet voor het<br />

tot stand komen van een goede ouderenzorg.<br />

Hij was gedurende acht jaar<br />

raadslid van de voormalige gemeente<br />

's-Graveland en heeft bovendien het<br />

bestuurslidmaatschap en/of voorzitterschap<br />

vervuld van een groot aantal<br />

plaatselijke organisaties.<br />

Wij wensen zijn vrouw, overige familieleden<br />

en allen die hem dierbaar waren<br />

de kracht toe om dit grote verlies te<br />

kunnen dragen.<br />

Namens het gemeentebestuur van<br />

's-Graveland,<br />

W. J. Kozijn, burgemeester,<br />

G. A. T. Kerkhof, secretaris.


Op 24 <strong>mei</strong> 1996 is overleden mijn allerliefste<br />

man, onze bijzondere vader en<br />

grootvader<br />

JONKHEER LOUWRENS<br />

PLOOS VAN AMSTEL<br />

Naarden:<br />

E. Ploos van Amstel-Velzing<br />

Kortenhoef:<br />

Sjoerd Ploos van Amstel<br />

Mariette Ploos van Amstel-<br />

van de Lande<br />

Sander, Mirna, Sophie, Daan<br />

Almere-Haven:<br />

Boudewijn Ploos van Amstel<br />

Nelleke Ploos van Amstel-Dekker<br />

Louwrens, Casper<br />

31 <strong>mei</strong> 1996.<br />

Graaf Willem de Oude Laan 161,<br />

1412 AR Naarden.<br />

De begrafenis heeft inmiddels in familiekring<br />

plaatsvonden.


In het huis mijns Vaders<br />

zijn vele woningen<br />

-anders zal Ik het u gezegd hebbenwant<br />

Ik ga heen om u plaats te bereiden.<br />

Joh. 14 vers 2<br />

Na een lange periode, waarin haar<br />

gezondheid steeds meer achteruit ging,<br />

overleed mijn lieve zus, schoonzus en<br />

onze tante en oud-tante<br />

MARGARETHA BIRKHOFF<br />

Greet<br />

* 2 <strong>mei</strong> 1896 t 30 <strong>mei</strong> 1996<br />

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle<br />

verzorging die zij heeft mogen ontvangen<br />

in het verpleeghuis 'Zonnehoeve' te<br />

Hilversum.<br />

Uit aller naam:<br />

W. Loomctn-Birkhof f<br />

Correspondentie-adres:<br />

Vondellactn 129,<br />

1217 RX Hilversum.<br />

De rouwdienst, welke geleid zal worden<br />

door Ds. J. H. B. M. Haakman, wordt<br />

gehouden op dinsdag 4 juni om<br />

13.00 uur in het uitvaartcentrum van de<br />

Gooische Uitvaartverzorging 'Den Huli'<br />

aan de Utrechtseweg 11 te Hilversum,<br />

waarna de begrafenis zal plaatsvinden<br />

omstreeks 14.00 uur op de Algemene<br />

Begraafplaats aan de Beresteinseweg<br />

te 's-Graveland.<br />

Gelegenheid tot afscheid nemen voor<br />

aanvang van de dienst van 12.30 tot<br />

12.55 uur. Na afloop van de begrafenis<br />

is er gelegenheid de familie te condoleren<br />

in bovengenoemd uitvaartcentrum.<br />

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen<br />

dient u de advertentie als zodanig<br />

te beschouwen.<br />

41~111~■


Knallende ruzie verziekt<br />

sfeer raad 's-Graveland<br />

Van onze verslaggever<br />

Martin Vlaanderen<br />

'S-GRAVELAND<br />

De sfeer in de 's-Gravelandse<br />

gemeenteraad is na gisteravond<br />

compleet verziekt. De<br />

vergadering is uitgelopen op<br />

5 een geweldige ruzie met keiharde<br />

persoonlijke aanvallen<br />

tussen de oppositiefracties<br />

van Dorpsbelangen en CDA<br />

enerzijds en het college van b<br />

en w anderzijds. De stemmen<br />

staakten (6-6) over een motie<br />

van afkeuring aan het adres<br />

van wethouder D. 't Hoen.<br />

Aanleiding tot de knallende<br />

ruzie is een omstreden CDAbrief<br />

over de wijze waarop het<br />

college, en met name wethouder<br />

D. 't Hoen, omgaat met de<br />

zakelijke belangen van Dorpsbelangen-raadslid<br />

Henk de<br />

Kloet. Hij is mede-eigenaar<br />

van jachthaven Krakeelakker.<br />

De CDA-brief spreekt van een<br />

'vendetta' van 't Hoen jegens<br />

Henk de Kloet. De laatste distantieerde<br />

zich overigens van<br />

de omstreden brief.<br />

Kozijn vond de brief schandalig<br />

en maakte na de vergadering<br />

een aangeslagen indruk.<br />

„In de twintig jaar dat<br />

• D. 't Hoen<br />

ik meeloop, heb ik van de<br />

CDA-fractie nooit een zo CDAonwaardige<br />

brief gezien met<br />

insinuaties", aldus de burgemeester.<br />

't Hoen ligt niet goed bij<br />

CDA en Dorpsbelangen. Volgens<br />

woordvoerders van beide<br />

partijen heeft hij zich eerder<br />

schuldig gemaakt aan 'verdachtmakingen'<br />

en 'geouwehoer'.<br />

In de ogen van Dorpsbelangen<br />

is hij dan ook 'onbetrouwbaar'.<br />

• Henk de Kloet<br />

Het CDA wees er in de brief<br />

op dat er suggestieve teksten<br />

staan in de notulen van het<br />

college van b en w over de<br />

herinrichting rondom de<br />

kiosk van De Kloet op het<br />

jachthaventerrein en over de<br />

aanvraag van een milieuvergunning.<br />

Teksten die er op<br />

wijzen dat men privégevoelens<br />

niet van zakelijke aspecten<br />

zou kunnen scheiden en<br />

Henk de Kloet pootje zou willen<br />

lichten met zijn bedrijf.<br />

't Hoen bleef erg kalm onder<br />

het tumult. Hij bezweerde<br />

helemaal niets tegen De Kloet<br />

te hebben en hem als iedere<br />

andere ingezetene te behandelen.<br />

„De Kloet wil zijn kiosk<br />

uitbreiden en het college wil<br />

daaraan meewerken. Hij heeft<br />

alleen in strijd met wat is toegestaan<br />

een terrein met struiken<br />

geëgaliseerd. Daarvoor<br />

krijgt hij een herplantplicht,<br />

want het bestemmingsplan<br />

staat het niet toe. Hierdoor is<br />

een natuurlijke barrière verloren<br />

gegaan."<br />

„En hij moet extra parkeerplaatsen<br />

creëren voor een milieuvergunning.<br />

Dat wil hij<br />

eigenlijk niet. Er zijn te weinig<br />

parkeerplaatsen op zijn<br />

terrein. Als je kijkt naar andere<br />

jachthavens heeft hij<br />

heel weinig parkeerplaatsen.<br />

Een omwonende maakt daarom<br />

bezwaar tegen afgifte van<br />

de milieuvergunning."<br />

Echter, het college kon CDA<br />

en Dorpsbelangen niet overtuigen.<br />

Co de Kloet haalde tevens<br />

andere notulen van b en<br />

w tevoorschijn. Daaruit blijkt<br />

volgens hem zonneklaar dat<br />

het college niet communiceert<br />

met zijn partijgenoot, maar<br />

direct voorbarige conclusies<br />

• Co de Kloet<br />

ARCHIEFFOTO'S: TON KASTERMAN<br />

trekt.<br />

Burgemeester Kozijn vond<br />

dit misbruik van notulen. Volgens<br />

hem is er met betrekking<br />

tot het onderwerp van<br />

de aangehaalde notulen een<br />

brief naar Henk de Kloet gegaan<br />

waarin niks verkeerds<br />

staat. „En die brief is het<br />

eindoordeel van het college,<br />

niet de notulen die u aanhaalt.<br />

U brengt geen feiten<br />

ter tafel dat wij De Kloet onwaardig<br />

hebben behandeld."<br />

De discussie leidde vervolgens<br />

tot keiharde verwijten.<br />

De burgemeester sprak van<br />

een poging hem te beschadigen.<br />

„Week in week uit worden<br />

er door u bijna onwaarheden<br />

in mijn mond gelegd. U<br />

trekt feiten bewust uit hun<br />

verband en creëert een sfeer."<br />

Co de Kloet vond dit op zijn<br />

beurt „pure kwaadsprekerij".

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!