augustus PDF

hk.kortenhoef.nl

augustus PDF

Heden overleed geheel

Onverwachts, onze lieve

man, vader, behuwd-,

groot- en overgrootvader

Johannes van Drie

in de ouderdom van 79

jaar.

Uit aller naam:

N. van Drie-Vossepoel.

Hilversum, 25 aug. 1965.

Correspondentieadres:

Begoniastraat 49.

De overledene is opgebaard

in de rouwMmer

Van den Brink, Spoorstraat

4 te Hilversum.

Bezoek aldaar 's avonds

van 7-8 uur.

De begrafenis zal plaatshebben

zaterdag 28 aug,

a.s. om 11 uur op de begraafplaats

„Zuiderhof"

aan . de Kolhornseweg te

Hilversum.

Vertrek 10.45 uur van

Begoniastraat` 49.


Me Silderhet opper-best

3111,-,/

bij Ankeveense bevolking

•• jubileum. De jubilaris recipieert in het

Donderdag viert hij Wapen van Ankeveen van 4 tot 6 uur,

waarbij men tevens afscheid kan nezilveren

jubileum men van deze sympathieke politieman.

die 12 jaar lang lief en leed met de

ANKEVEEN — Morgen zal de opper- bevolking heeft gedeeld.

wachtmeester der Rijkspolitie M. A.

Silder na 12 dienstjaren als postcommandant

te Ankeveen worden overgeplaatst

naar Loosdrecht, In Loosdrecht;

ligt zijn taak echter in een geheel ander

vlak, want daar is het een zes. : g?

manspost. Hoewel het werk veel meer:

van hem zal vergen. kan hij zijn talenten

daar ten toon spreiden, want daar.;

over beschikt deze allround politieman.

Toch zal hij met enige weemoed Anke- 1

veen verlaten: ,N heeft hier 12 jaar

doorgebracht en zich vele vrienden ver.'

worven. Niet zonder recht verklaart hij

dan ook dat Ankeveen een meegaande

en prettige bevolking heeft, waar ook

'een waarschuwing- Ier harte.genomen

wordt. Ook de jeugd heeft in dit kleine

Gooise dorp zich tegenover hem van

le sportieve kant laten zien. Nee, moeilijkheden

heeft hij hier niet veel gehad.

Een onafscheidelijke vriend van de

opperwachtmeester is zijn trouwe politiehond

Prins, met wie hij meestal op

patrouille ging. Prins is uit het goede

hout gesneden en weet zeer goed wat

de politieman van hem verwacht. Uiter-.

aard is opper Silder met zijn hond aan-!

gesloten bij een politiehondenvereniging

om daardoor deel te kunnen nemer aan.

wedstrijden en de conditie van hond en

baas te kunnen opvoeren. In die wedstrijden

is gebleken dat Prins behoort

tot de beste politiehonden van Nederland.

Doordat opperwachtmeester Silder'

hier in de omgeving blijft zal hij ook'

bij de politiehondenvereniging „De Waker"

blijven, die in hem tevens een toegewijde

secretaris heeft.

In zijn vrije tijd kon men Silder al-

'Itijd aan of op het water vinden om te

proberen een visje te verschalken en

, ook op dit punt was hij een expert. In

de winter wanneer de polders dichtgei

vroren zijn dan kan men hem op de

;chaats vinden op de Ankeveense plassen.

Beide liefhebberijen zullen door zijn

overplaatsing niet teloorgaan want ook

Loosdrecht heeft veel water. In zijn

Ankeveense tijd heeft hij ook veel gestudeerd

en de moderne talen onder de

knie gekregen. Op politiegebied is hij

een vakman, die bijzonder goed van alle

zaken op de hoogte is. Door zijn optre-i

den en zijn tactvol omgaan met publiek;

zal hem de zwaardere taak die hem on-!

getwijfeld in Loosdrecht wacht geen

moeilijkheden geven. Zijn 10-jarig lidmaatschap

van de afdeling 's-Graveland

en omstreken van de Kon. Ned. Ver.

voor EHBO zal hij niet opgeven en daarc

door in 's Graveland blijven oefenen om

ook op dit gebied in vorm te blijven.

Voordat hij deze week Ankeveen verlaat

zal er eerst nog feest zijn. Want

op donderdag viert hij zijn 25-jarig amts-

• . op patrouille met Prins

More magazines by this user
Similar magazines