03.10.2014 Views

Mania 311

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N RISK<br />

DISC<br />

mania <strong>311</strong><br />

HOZIER<br />

Hozier<br />

CD CD+Bonus 2LP<br />

(Island/Universal)<br />

Take Me To Church van de 24-jarige Ier Andrew<br />

Hozier-Byrne heeft inmiddels overal ter wereld diepe<br />

sporen achtergelaten. Het allesomvattende geluid<br />

van zijn reeds uitgebrachte single opent het titelloze<br />

debuutalbum op fraaie wijze. De bombastische plaat<br />

ging al eerder volledig viraal en voelt in zijn geheel<br />

als een soort structurele apotheose. Na dit klapstuk<br />

nemen gitaren en drumpartijen op Angel Of Small<br />

Death And The Codeine Scene de regie over. En<br />

alhoewel Hozier zelf rept over de samensmelting van<br />

soul, blues en gospel, is het gitaarspel bij tijd en wijle<br />

dusdanig aanwezig dat het genre rock ook rustig aan<br />

zijn oeuvre mag worden toegevoegd. Het nummer<br />

Jackie And Wilson is daar een mooi voorbeeld van.<br />

De kracht van het dertien nummers tellende album<br />

is duidelijk de stem van Hozier. Lichte twijfels over de<br />

sterkte van een track worden steevast en welhaast<br />

zonder moeite door hem weggezongen. Niet dat<br />

dit vaak nodig is. Integendeel. De plaat barst van<br />

ambitie, talent én uitstekende songs. Van het<br />

lichtvoetige From Eden en het gevoelige duet In<br />

A Week tot het hoopgevende Foreigner’s God en<br />

de akoestische afsluiter Cherry Wine (live) weet<br />

Hozier de grote belofte in te lossen. Sterk debuut!<br />

(Jelle Teitsma)<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!