03.10.2014 Views

Mania 311

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

world<br />

58<br />

AMARISZI<br />

Nine Balkan Nights CD<br />

Nine Balkan Nights is de tweede cd<br />

van de Nederlandse popgroep die<br />

op aanstekelijke en originele wijze popmuziek mixt<br />

met reggae, swing en muziek uit de Balkan. De band<br />

heeft sinds Balkan Chaotika (debuut) een aantal<br />

prijzen gewonnen (o.a. Dutch Balkan Blues Contest<br />

op Gipsyfestival Tilburg), veel concerten gegeven op<br />

festivals (o.a. Oerol en Sziget) en in zalen door heel<br />

Europa. Blazers, accordeon, bas, drums, gitaar en een<br />

innemende stem zijn de ingrediënten die van elk<br />

optreden een feest maken. (Stefan Koer)<br />

Klassiek<br />

Bach – Keyboard Concertos<br />

Gary Cooper (klavecimbel,<br />

pianoforte), B’Rock<br />

Etcetera – KTC 1477 [3301837]<br />

Vermoedelijk heeft Bach zijn vijftien werken voor één of<br />

meer klavecimbels oorspronkelijk voor andere instrumenten<br />

geschreven (behalve het vijfde Brandenburgse concert).<br />

Deze concerten (Bach is vermaard om het hergebruik van<br />

muziek) zijn juist bewaard gebleven en de oorspronkelijke<br />

concerten voor andere solo-instrumenten zijn voor altijd<br />

verloren. Vermoedelijk heeft Bach tijdens zijn verblijf in<br />

Leipzig deze (veelal in Köthen geschreven) concerten in<br />

koffiehuis Zimmermann gebruikt, waarbij vermoedelijk<br />

zijn zoons klavecimbel spelen. Voor deze live-opname zit<br />

barokspecialist Gary Cooper aan de toetsen. Hij speelt vier<br />

wervelende concerten (op klavecimbel en pianoforte)<br />

met het Belgian Baroque Orchestra Ghent (B’Rock), dat<br />

met jonge oude muziekspecialisten voor een prachtige<br />

inspirerende uitvoering zorgt. (Wil Zenhorst)<br />

Escape To Paradise – The<br />

Hollywood Album<br />

Daniel Hope (viool), Sting, Max<br />

Raabe, diverse medewerkenden<br />

DG – 479 2954 [3299694]<br />

Centraal op dit album staat het befaamde vioolconcert<br />

van Erich Korngold, waarbij Korngold gebruik maakte<br />

van thema’s uit de filmmuziek die hij met veel succes<br />

AURELIO<br />

Landini CD<br />

Sinds de dood van Andy Palacio, die de<br />

Garifuna-muziek nieuw leven inblies,<br />

is de belangstelling voor de muziek met zowel diep<br />

Afrikaanse – als Midden-Amerikaanse roots gestaag<br />

gestegen. Zijn vriend Aurelio, toentertijd nota bene<br />

parlementslid in Honduras, weet op zijn nieuwe album<br />

een verrassend moderne productie te geven aan de<br />

traditionele sound, daarbij wel gebruik makend van de<br />

aloude muzikale ingrediënten. Modern, dansbaar, maar<br />

wel degelijk echte Garifuna. (Jurgen Vreugdenhil)<br />

componeerde nadat hij nazi-Duitsland was ontvlucht.<br />

Violist Daniel Hope heeft dit concert veelvuldig en<br />

met veel succes over de hele wereld uitgevoerd, en<br />

combineert het nu met werken van andere Europese<br />

componisten die hun heil in Hollywood zochten,<br />

waaronder Eisler, Weill en Rosza. Ook modernere<br />

filmmuziek beïnvloed door deze componisten is<br />

vertegenwoordigd met delen uit het werk van<br />

Morricone, Thomas Newman (American beauty) en<br />

John Williams (Schindler’s list). Opmerkelijke gast<br />

is Sting, in een nieuw arrangement van The secret<br />

marriage. (Henri Drost)<br />

Glass – Symphony No. 4<br />

‘Heroes’<br />

Basel Symphony Orchestra, Dennis<br />

Russell Davies<br />

Orange Mountain – OMM0096 [3318598]<br />

Na een operatrilogie begon Philip Glass aan een nieuwe<br />

trilogie. Hij schreef drie symfonieën gebaseerd op de<br />

muziek van Brian Eno en David Bowie: Low, Lodger<br />

en Heroes. Met Heroes maakte hij een ‘danssymfonie’<br />

voor de uitvoering als ballet. Daarom bestaat het werk<br />

uit zes kortere delen. De melodieën van Eno en Bowie<br />

bewerkt en vervlecht hij met zijn eigen muziek tot een<br />

nieuw geheel. Herkenbaar zijn de zo kenmerkende<br />

stuwende en golvende klanken van Glass. De Glassdirigent<br />

bij uitstek Dennis Russell Davies zet een<br />

heldere uitvoering neer. (Peter Simmers)<br />

reggae<br />

presenteert:<br />

vrijdag 24 okt. 2014<br />

Muziekgebouw aan ‘t ij grote zaal<br />

AAnvAng 00.00 uur • € 17,00 / € 13,50<br />

2CELLOS<br />

presenteert:<br />

dinsdag 11 nov. 2014<br />

Muziekgebouw aan ‘t ij grote zaal<br />

AAnvAng 21.00 uur • € 25,00 / € 17,50<br />

ApOCALyptiCA<br />

tickets: cellobiennale.nl • kassa: 020 788 2000<br />

59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!