03.10.2014 Views

Mania 311

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dance<br />

Luister<br />

trip<br />

THE JUAN MACLEAN<br />

In A Dream<br />

CD 2LP<br />

The Juan Maclean put uit de beste<br />

disco- en housetradities. Ruim baan is<br />

er voor analoge synths, met een sterke jaren tachtig<br />

asscociatie tot gevolg. Dit geldt ook voor deze vierde<br />

studioplaat van het duo, bestaande uit dj John MacLean<br />

en voormalig LCD Soundsystem-toetsenist Nancy<br />

Whang. Sommige tracks zullen het goed doen op de<br />

dansvloer, anderen juist thuis of onderweg. (Willem<br />

Jaap van Essen)<br />

Bestel nu in een van onze webwinkels<br />

Dance<br />

FLYING LOTUS<br />

You’re Dead<br />

(Warp/V2)<br />

CD 2LP 4LP BOX<br />

You’re Dead van Flying Lotus is niet zomaar een<br />

album. Flying Lotus, die voor de burgerlijke<br />

stand beter bekend is als Steven Ellison, bracht<br />

inmiddels vier albums uit. Leek het eerste<br />

2 BEARS<br />

Night Is Young<br />

album meer op broken beats en hiphop, het<br />

Outta Here<br />

CD 2LP<br />

Raf Rundell en Joe Goddard (tevens<br />

prominent bandlid van Hot Chip)<br />

debuteerden twee jaar geleden als The 2 Bears met Be<br />

Strong. Sindsdien werd er ook nog geremixt voor onder<br />

meer Santigold, Saint Etienne en Metronomy. Het geluid<br />

is steevast oldskool housy in de buurt van 2-step wat<br />

ook wel eens is omschreven als pophiphouse. The Night<br />

Is Young is verrijkt met wereldinvloeden voortgekomen<br />

uit een bezoek aan Afrika. Daarmee is deze dance naast<br />

toegankelijk ook erg veelzijdig. (Bram Peeters)<br />

TOSCA<br />

CD 2LP<br />

tweede met beats en dubstep, het derde met<br />

Voor de zevende studioplaat besloot<br />

elektronica en het vierde album was back to<br />

Tosca, een elektronisch downtempoduo<br />

basics met een flirt naar de jazz. You’re Dead uit Wenen, het eens over een iets andere boeg te<br />

is het vijfde album en wellicht de meest<br />

gooien. Zo valt gelijk de snelle release al op. Voorheen<br />

extreme tot nu toe. De plaat begint met een duurde het meestal drie à vier jaar alvorens Rupert<br />

orgy van beats en jazz. Op zich is dit niet<br />

Huber en Richard Dorfmeister weer iets nieuws van zich<br />

zo vreemd wanneer je hoort dat niemand<br />

lieten horen. Ditmaal slechts anderhalf jaar. Daarnaast<br />

minder dan Herbie Hancock heeft meegewerkt is dit ook een ‘snellere’ plaat geworden. Kenmerkten<br />

aan het album dat in eerste instantie zelfs<br />

de vorige platen zich door slome beats, luie grooves<br />

helemaal als jazzalbum was gepland. Maar en een lounge-achtige sfeer, nu is heel nadrukkelijk<br />

gaandeweg verandert het door medewerking gekozen voor tracks met een dwingender beat. De<br />

van o.a. Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Angel nummer klinken daardoor strakker en energieker<br />

Deradoorian, Thundercat and Niki Randa in een dan we gewend waren van Tosca. Verder treden de<br />

soort perfecte combinatie tussen Flying Lotus gastvocalisten ditmaal echt op de voorgrond. Daarvoor<br />

en The Roots. Het komt waarschijnlijk de eerst werden Earl Zinger en Cath Coffey (Stereo MC’s)<br />

paar minuten wat rauw op je af en wellicht aangetrokken. Door dit alles klinkt deze Tosca net even<br />

sta je meerdere keren op het punt om de cd anders dan anders. Maar tegelijk ook nog vertrouwd<br />

uit te zetten, maar doe het niet! (Jeroen van Toscaiaans, want het sensuele laidback-sfeertje is er<br />

Heukelom)<br />

nog steeds. (Willem Jaap van Essen)<br />

APHEX TWIN<br />

staaltje vakwerk af. (Willem Jaap van Essen)<br />

54 55<br />

Syro<br />

CD 3LP<br />

(Warp/V2)<br />

Zou hij het nog kunnen? Dat is de vraag die veel elektronicaliefhebbers<br />

al een tijdje bezighoudt. Want na Drukqs uit 2001 werd het akelig<br />

stil rondom de man die vanaf de jaren tachtig het genre van de<br />

eigenzinnige elektronica vorm en richting gaf. Aphex Twin verzorgde<br />

weliswaar nog wel eens dj-sets, zoals tijdens Lowlands 2011, maar<br />

daar bleef het dan ook bij. Naar eigen zeggen begon Richard David<br />

James (echte naam) overigens al rond 2007-08 aan nieuw materiaal te<br />

sleutelen en lag er genoeg op de plank. Maar serieus werd het pas toen deze zomer boven Londen een<br />

zeppelin met AT-logo verscheen. Nu stond er echt iets te gebeuren. De plaat duurt iets meer dan een uur<br />

en heet Syro, een zelfverzonnen woord dat Aphex Twin uit de mond van een van zijn kinderen optekende.<br />

De twaalf tracks klinken in ieder geval weer ongrijpbaar en tegendraads zoals we mogen verwachten.<br />

Met onder meer funky grooves, donkere ambient, smoezelige hiphop en samples van fluitende vogels.<br />

Aphex Twin smeedt het aaneen tot een spannend geheel. Met regelmatig van die fraaie, relatief rustige<br />

melodielijnen die dan vergezeld gaan van een uptempo ritme: een van de handelsmerken van Aphex<br />

Twin. Lekker eigenzinnig en compromisloos zijn tracktitels die ogen als wiskundige formules. Zoals<br />

s950tx16wasr10, drum ’n bass richting 164 bpm. We kunnen stellen dat dit wonderkind het nog niet is<br />

verleerd. Hoewel misschien niet meer zo baanbrekend als weleer, levert Aphex Twin toch weer een mooi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!