03.10.2014 Views

Mania 311

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pop & Rock<br />

JOHNNY MARR<br />

Let’s Get Lost<br />

Luister<br />

trip<br />

Pop & Rock<br />

Playland<br />

CD LP<br />

(Ada Global/Warner)<br />

Het hek is van de dam, een jaar na de release van zijn eerste soloplaat,<br />

komt Marr met nummer twee. Qua vibe verschillen de twee niet<br />

veel van elkaar, wellicht dat hij nu wat zelfverzekerder zijn stem<br />

gebruikt. Maar net zo energiek en met dezelfde inner city ambiance<br />

als The Messenger speelt hij verder op Playland. Spelen moet hier niet<br />

lichtzinnig worden opgevat, de naam van de titel komt uit het boek<br />

Homo Ludens uit 1937 van Johan Huizinga, waarin, kort gezegd, de<br />

Groninger stelt dat spel ten grondslag ligt aan cultuur en samenleving. Bovendien wordt Marr door zijn<br />

collega gitaristen als een van de grootsten beschouwd (voor degenen die wel de gitaar hebben horen<br />

rinkelen, maar niet weten waar de snaar hangt, Marr heeft zich onsterfelijk gemaakt met The Smiths).<br />

Single Easy Money geeft een postpunkvoorproefje. En luister naar The Trap en This Tension voor de meer<br />

atmosferische geluiden. De door de NME uitgeroepen Godlike Genius is 1 november te zien in Amsterdam.<br />

(Rena Postma)<br />

HERMAN VAN VEEN<br />

Kersvers<br />

CD LP<br />

(Universal)<br />

Honderzevenenzeventig albums. En daar dan een nieuwe aan<br />

toevoegen. Het is bijna niet te bevatten, al moet opgemerkt worden<br />

dat van veel platen Duitse, Franse en zelfs Engelse versies bestaan,<br />

er tientallen concertregistraties zijn en platen voor kinderen. Maar<br />

toch, allerminst verslappen en gewoon met Kersvers komen. En nog<br />

opmerkelijker is dat Van Veen op album 178 allerminst gedateerd klinkt,<br />

integendeel. Dankzij de inbreng van Marnix Dorrestein, zoon van Van<br />

Veens vaste gitariste Edith Leerkens, ligt onder een aantal nummers een bijkans een breakbeat. Ook in de<br />

onderwerpskeuze gaat Van Veen met zijn tijd mee; zo handelt Uitgerekend over wat er nog over is aan<br />

privacy met facebook en twitter. De Stromae-cover die Van Veen bij Giel Beelen en DWDD speelde had niet<br />

misstaan op dit verrassend actuele album. Chapeau. (Henri Drost)<br />

Na twee succesvolle edities in de binnenstad<br />

van Zwolle zal wederom een editie van het<br />

Let’s Get Lost Festival plaatsvinden en wel op 25<br />

oktober 2014. Met niet alleen nieuwe bands,<br />

maar ook nieuwe, bijzonder mooie plekken.<br />

’s Middags zijn op verschillende plekken in de<br />

stad sessies bij te wonen.<br />

Tickets kosten €20 per stuk (excl. servicekosten)<br />

en zijn te koop via www.lets-get-lost.nl of via<br />

Plato Zwolle.<br />

Line-up 2014 o.a.:<br />

• Strand of Oaks<br />

• Sticky Fingers<br />

• The Black Marble Selection<br />

• Peter Broderick<br />

• Wild Child<br />

• David Douglas<br />

• Electric Eye<br />

• Robbing Banks<br />

• Chuck Prophet & the Mission Express<br />

• Cloud Boat<br />

• Tenfold<br />

• Swinder<br />

• Mountain Bike<br />

• Beginners<br />

• Holy Beggars<br />

• Are You A Lion<br />

• broeder Dieleman<br />

• Black Oak<br />

Volledige line-up www.lets-get-lost.nl<br />

SOFIE WINTERSON<br />

Wires CD<br />

(Topnotch/Universal)<br />

Sofie Winterson (echte naam: Sofie van Dijck)<br />

is een voormalig fotomodel dat vorig jaar de<br />

aandacht trok met een reclamecampagne voor<br />

een epileer- c.q. martelwerktuig van een Duitse<br />

fabrikant, waarin ze niet alleen figureerde, maar<br />

waarvoor ze ook zelf de muziek aandroeg. Met<br />

name deze muziek deed zeer uitzien naar het<br />

debuut van de Nederlandse singer-songwriter<br />

en dat debuut is nu verschenen. Wires bevat<br />

de inmiddels redelijk gangbare mix van folky<br />

songs, elektronische impulsen, lieflijke klanken<br />

en mystieke sferen, maar Sofie Winterson is veel<br />

beter dan de meeste van haar concurrenten.<br />

Dat hoor je in de avontuurlijke instrumentatie<br />

die zowel betoverend als beklemmend kan<br />

klinken en dat hoor je in de bijzonder mooie<br />

stem van Sofie Winterson die in meerdere stijlen<br />

uit de voeten kan en zowel lieflijk als krachtig<br />

kan klinken. Dat het overigens bijzonder mooi<br />

geproduceerde Wires af en toe het beste van<br />

Beach House naar de kroon steekt moet genoeg<br />

zeggen. Dat we nog heel veel gaan horen van<br />

Sofie Winterson is zeker. (Erwin Zijleman)<br />

36 37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!