03.10.2014 Views

Mania 311

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

Hozier, Prince, Oasis, Flying Lotus, U2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pop Interview interview & Rock<br />

interview<br />

Anderzijds: ooit was zoiets nodig als B-kant voor een<br />

single.<br />

over uitgeschreven. Nu probeerde ik meer vrijuit zonder<br />

Lou: Ja, en die is nu verdwenen. Het is een rare wereld.<br />

leidraad te schrijven. Gedachten zomaar laten gaan in<br />

Interview met Lou<br />

Rhodes en Andy<br />

Barlow van Lamb<br />

Door: Ruben Eg<br />

Hoewel: wij hebben gisteren de elpeefabriek Music<br />

On Vinyl in Haarlem bezocht. Daar kunnen ze de vraag<br />

amper aan. Degene die What Sound voor de heruitgave<br />

op vinyl aan het remasteren is liet ons zien hoe ze<br />

het zuur koken om de lakplaat met een laagje zilver<br />

te bedekken en te verkoperen. We hebben Gabriel<br />

verkoperd zien worden! Erg cool. Zo’n fysiek proces om<br />

een elpee te maken. Alsof je dertig, veertig jaar terug in<br />

de tijd gaat. Het binnenstappen van een laboratorium in<br />

Rusland met allemaal van die oude ratelende machines.<br />

plaats van ze proberen te controleren. Komen wat er<br />

komt. De nummers komen uit dat proces.’<br />

Dat was ditmaal het verschil?<br />

Andy: ‘Het grote verschil voor mij was dat ik nooit eerder<br />

op een piano heb gewerkt. Ik had er nooit eentje.<br />

Eigenlijk zijn we geen echte muzikanten, wat dat betreft.<br />

We vinden een stukje muziek, maken een loop en er<br />

komt wat. We hebben ditmaal het hele album op de<br />

piano geschreven. Dat levert een heel ander resultaat op.<br />

Briljant.’<br />

Dat heb ik geleerd van het werken met David Gray. Die<br />

Backspace Unwind is het zesde, en tegelijk een van<br />

mijn favoriete festival. Klein, slechts vier podia met<br />

zit elke dat een uur of twee te componeren op de piano;<br />

de meest experimentele albums dat Lamb tot nu toe<br />

kwaliteitsmuziek. Mensen komen er alleen voor de<br />

Wanneer zijn jullie aan Backspace Unwind begonnen?<br />

zingen en spelen. Ik vond dat ik dat ook moest doen.’<br />

maakte. De band van zangeres Lou Rhodes en producer<br />

muziek. Dat merk je echt.’<br />

Andy: ‘Dit was zeker het snelste album dat we ooit<br />

Lou: ‘Andy heeft ook een hele mooie piano.’<br />

Andy Barlow is al bijna twintig jaar samen. De sleet op<br />

Andy: ‘Twintigduizend mensen tussen die bergen in<br />

hebben gemaakt: zes maanden, van begin tot eind. We<br />

Andy: ‘Anders zijn het steeds loops op een computer.<br />

de samenwerking zit er nog altijd niet op, hoewel de<br />

Wales. Erg bosachtig. Prachtig.’<br />

hebben er wel eens twee jaar over gedaan.’<br />

Dat is mooi. Dat is onze sound. Maar het levert meer<br />

tijden veranderen.<br />

Lou: ‘Maar weinig festivals in Engeland zijn nog zo.<br />

Lou: ‘Ja, maar dat was omdat jij tussendoor een album<br />

statische songwriting op. De piano geeft meer ruimte.<br />

‘De Tïtty Twïster op Lowlands?’ Lou Rhodes fronst de<br />

We hadden het er gisteravond nog met vrienden over.<br />

van David Gray ging produceren. En ik toen maar een<br />

Voor de strijkers, maar ook voor Lou. Hoe minder je haar<br />

wenkbrauwen. ‘Wij hebben een paar keer op dit festival<br />

Glastonbury Festival is een soort stad geworden. Te<br />

soloplaat maakte.’<br />

geeft, hoe beter het resultaat wordt. We Fall In Love<br />

gespeeld’, herinnert Andy Barlow zich. ‘Het was altijd<br />

overweldigend. Er is zo veel gaande.’<br />

Andy: ‘Daarna gingen we inderdaad verder, ja. Ditmaal<br />

had een kickdrum, een basloop en een synthesizer. Die<br />

een echt muziekfestival. Het probleem met festivals is<br />

hadden we zo’n drie nummers liggen die we erg mooi<br />

laatste wilde ze weg, terwijl dat precies de essentie van<br />

altijd: ze beginnen cool, maar hoe populairder ze worden,<br />

Zegt dat veel over de veranderde muziekindustrie?<br />

vonden: Backspace On Wine, Nobody Else en Only Our<br />

het hele nummer was. Zij begint te schrijven, al neuriënd<br />

des te meer de bezoekersleeftijd daalt en daalt. De<br />

De elpeeversie van Backspace Unwind heeft<br />

Skin. En het begin van Seven Sails. Als je zoiets hebt gaat<br />

een melodie te bouwen en het resultaat is veel beter.’<br />

Secret Garden Party bij Huntingdon in Engeland begon<br />

bijvoorbeeld een extra nummer, en de digitale zelfs<br />

het verder makkelijk. De hoekstenen staan er, je weet al<br />

Lou: ‘Dat geeft je veel meer vrijheid. Meer een proces<br />

bijvoorbeeld met bezoekers van midden 30 en 40 jaar.<br />

twee?<br />

hoe de sound wordt.’<br />

van een open einde. Met het vorige album, 5, begonnen<br />

En nu loopt er een groep 18-jarigen rond, met lachgas en<br />

Andy: ‘De cd heeft tien nummers, de elpee elf en<br />

Lou: ‘Drie nummers en een idee voor een vierde. Geen<br />

we met dit werkproces. Nu brachten we het naar een<br />

weet ik niet wat.’<br />

de digitale twaalf, waarvan die ene extra ook op de<br />

slecht begin.’<br />

ander niveau. Minder is meer. Is het niet nodig, haal het<br />

Lou: ‘Ik denk ook dat er ook een algemene teloorgang<br />

vinylversie staat. Voor de exposure willen steeds meer<br />

Andy: ‘Dat worden een beetje de broers en zussen van<br />

dan weg. In het verleden maakten we het soms allemaal<br />

van cultuur is. Mensen hebben nog maximaal tien<br />

partijen een extra waarde.’<br />

de andere nummers. Je weet ruwweg wat het wordt. Wij<br />

te complex. Dat hebben we teruggedrongen. Daarom<br />

minuten ergens aandacht voor en tegelijk steeds meer<br />

Lou: ‘Ergens word ik daar wel kwaad om. Ik houd nog<br />

gaan nooit zitten om te bedenken wat voor soort album<br />

denk ik dat we zo genoten hebben van het maken van<br />

stimulatie nodig in deze wereld van Facebook en Twitter.<br />

van een album dat een album is. Wij bouwen ons<br />

we nu willen maken.’<br />

dit album en zo tevreden zijn over het resultaat.’<br />

Een hele andere cultuur vergeleken met tien jaar<br />

album als een geheel op, met het laatste nummer als<br />

Andy: ‘Het is smerig en simpel.’<br />

geleden. Toen ging je naar een muziekfestival voor de<br />

prachtig einde. En dan komt er nog een song? Maar<br />

Hoe gaat dat werkproces dan doorgaans?<br />

Lou: ‘Zo waren we bijvoorbeeld As Satellites Go By aan<br />

muziek. Maar dat is niet meer genoeg.’<br />

tegenwoordig wordt een album niet meer als zodanig<br />

Lou: ‘We laten ons liever leiden door het proces. Deze<br />

het schrijven, maar Andy wilde op vakantie. Ik ben daar<br />

gezien. Iedereen zet zijn muziekspeler op shuffle.’<br />

drie nummers waren wel heel anders van elkaar. Als<br />

heel slecht in. Ik vind het moeilijk om mijn kinderen<br />

Merk je daar iets van op het podium?<br />

je naar de plaat luistert, dan is het erg divers maar zit<br />

achter te laten. En het valt de laatste tijd nogal tegen<br />

Lou: ‘Een beetje. Ik word snel afgeleid door het publiek.<br />

Moet je tegenwoordig rekening houden met extra<br />

er toch een soort lijn in. Misschien dat we nu met een<br />

met de inkomsten. Dus ik wilde niet. Maar Andy is dan<br />

Een beetje stom. “Wat is die aan het doen?” “Op wie lijkt<br />

nummers voor verschillende distributievormen?<br />

stapje terug van een afstand naar onszelf keken. Dat is<br />

geweldig. “Ga mee: we schrijven daar wel verder.” Dat<br />

die?” Dat soort dingen. De meesten muzikanten laten<br />

Andy: ‘Je gaat een soort natuurlijke selectie maken. Als<br />

misschien wel een thema. Dit is het zesde Lamb-album,<br />

past wel goed bij mijn protestantse afkomst, denk ik.<br />

op het podium een onzichtbaar doek neer, zodat ze zich<br />

je zeventien nummers hebt en er drie kunt weglaten,<br />

ik heb drie soloalbums gemaakt en met verschillende<br />

Hij wist ook dat ik vakantie nodig had. Dus we werkten<br />

kunnen concentreren op wat ze doen. Maar ik laat mij<br />

dan doe je dat. Niet eens omdat je ze minder goed<br />

artiesten samengewerkt. Je gaat denken: “Shit, heb ik<br />

daar verder, maar aan de kust hadden we geen piano.<br />

veel te veel meeslepen. Als er een paar in de eerste rijen<br />

vindt, maar voor het geheel. Zulke nummers laat je<br />

nog wel iets om over te praten?” In het verleden schreef<br />

Eenmaal terug beseften we: het heeft al die dingen niet<br />

een discussie hebben, dan raak ik het kwijt. Wij speelden<br />

weg om weer als extra track toe te voegen.’<br />

ik over het moeilijke leven als dat moeilijk was. Dat was<br />

nodig. Toen hebben we het met de piano weer helemaal<br />

onlangs op het Green Man Festival in Wales. Al jaren<br />

een goede inspiratiebron. Maar daar raak je ook wel<br />

heropgebouwd. Een interessant proces.’<br />

20<br />

waterput.nl • de-drvkkery.nl • platenhuis-het-oor.nl • northendhaarlem.nl • platomania.nl • sounds-venlo.nl • kroese-online.nl • velvetmusic.nl 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!