augustus - Hoeselt.Be

hoeselt.be

augustus - Hoeselt.Be

Hoeselt

gemeenteberichten

Renovatie van de jeugdkapel

Plantjesverkoop 'Kom op tegen kanker'

Open Monumentendag... in de natuur - 12 september

Het Davidsfonds hoeveweekend in

'Hof ter Poorten' - 25 en 26 september

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 33 • augustus 2004 • Nr. 197

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Burgerlijke stand en bevolking

2

Bericht aan toekomstige

trouwers

Wanneer kan je in Hoeselt trouwen

Tijdens de kantooruren (zie achteraan in de

gemeenteberichten), of buiten de kantooruren:

vrijdag vanaf 19 uur of zaterdag tussen 11 uur en

13 uur. (Voor diegenen die op zaterdag wensen te

trouwen bepaalt de eerste aangever het uur. De

anderen dienen daar op aan te sluiten 1/2 uur

vroeger of 1/2 uur later. Dus doe tijdig uw aangifte)

Op zon- en feestdagen worden geen huwelijken

voltrokken. Er worden op deze regeling geen

uitzonderingen toegestaan.

Wie kan in Hoeselt trouwen

Iedereen die 18 jaar is, in het bevolkings-, vreemdelingen-

of wachtregister van de gemeente staat

ingeschreven, bij machte is toestemming te geven

en niet getrouwd is. (er kan op de leeftijdsregel

door de jeugdrechter een uitzondering worden

toegestaan)

Waar en wanneer je huwelijk aangeven

Een huwelijksaangifte dient te gebeuren bij de

dienst burgerzaken van de gemeente.

Je kan deze ten laatste doen 3 weken voor het

huwelijk op voorwaarde dat je op dat ogenblik de

nodige documenten kan voorleggen.

We raden echter iedereen aan een huwelijksaangifte

te doen 3 maanden op voorhand, dit om de

planning en het voorleggen van de nodige documenten

beter te laten verlopen.

Welke documenten heb je nodig bij een huwelijk

Een uittreksel uit de geboorteakte af te

halen bij de gemeente waar je bent geboren.

Een getuigschrift van woonst , nationaliteit

en ongehuwde staat. (dit kan een

enkel document zijn maar het kunnen ook

afzonderlijke documenten zijn) Dit (of deze)

document(en) dien je af te halen bij de gemeente

waar je staat ingeschreven.

Voor mensen die al eens gehuwd waren: een uittreksel

uit de echtscheidingsakte af te halen bij de

gemeente waar de echtscheidingsakte is overgeschreven

(dit is dezelfde gemeente waar men

destijds getrouwd is)

Voor mensen met een vreemde nationaliteit die

in het buitenland staan ingeschreven: een

“Certificat de coutûme” vrij vertaald getuigschrift

van gewoonterecht af te halen bij het

Belgisch consulaat van het land waar men staat

ingeschreven. Al deze documenten zijn onderworpen

aan het zegelrecht.

Kosten

Het trouwboekje kost 20,5 euro

De documenten die je dient voor te leggen

kosten over het algemeen 6,5 euro (in sommige

gemeenten kan dit meer zijn) De uittreksels die je

achteraf nodig hebt kosten 1 euro per stuk.

Wat moet je nog weten.

Uiterlijk 14 dagen voor het huwelijk dienen de

aangevers een akte van huwelijksaangifte te

ondertekenen. Dit is een korte akte waarin de

beide partners verklaren dat ze van plan zijn een

huwelijk aan te gaan. Hiervoor kan men een

afspraak maken met de mensen van de dienst

burgerzaken van de gemeente.

Voor meer info: 089 510334 of www.hoeselt.be

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

18-06-2004 Lise-Marie VAN DER BORGHT Jan en Anja Timmermans

24-06-2004 Wout VANROY Ronnie en Elsie Hasevoets

26-06-2004 Tim SCHILS Erik en Leen Moors

28-06-2004 Amy PETERS Mike en Kim Thijsen

28-06-2004 Casper TASELAAR Coenradus en Maddy Pacquée

02-07-2004 Dauwe VAN LINT Peter en Kim Borms

06-07-2004 Amélie THIJS Karl en Isabelle Hauglustaine

07-07-2004 Zita HENSEN Ludwig en Nancy Pensart

09-07-2004 Lies EECKHOUT Kris en Martine Dupain

09-07-2004 Tristan VESTERS Peter en Veerle Lecoque

12-07-2004 Bente MEESTERS Leonard en Marjan Goossens

15-07-2004 Louis REYNDERS Koen en Ann Jacobs

19-07-2004 Julianne VERLUYTEN Christoph en Tine Valkeners

20-07-2004 Iben JACKERS Joris en Wendy Vandebosch

HUWELIJKEN

Datum

Bruidegom en Bruid

25-06-2004 Marc MOMBEEK en Goedele PINXTEN

25-06-2004 Dirk KNAPEN en Jo SLECHTEN

26-06-2004 Timmy DRIESEN en Natascha COLLAS

02-07-2004 Dimitri VANHEUSDEN en Naomi HELLINX

02-07-2004 Jo WILLEMS en Caroline TONNEAU

03-07-2004 Wauter VAN OOSTVELD en Bea NELISSEN

16-07-2004 Ben SCHOUTERDEN en Anne LEONARD

17-07-2004 Patrick BILLEN en Cindy MAGDELEYNS

30-07-2004 Frank GOFFIN en Anita HENDRIX

31-07-2004 Serge VONCKEN en Christel SCHOENAERS

06-08-2004 Joris COSEMANS en Inge JEHAES

07-08-2004 Ivan THYS en Jessie STULENS

OVERLIJDENS

Datum

Naam van de overledene

18-06-2004 Jozef GIELEN Heers

19-06-2004 Josephina SNELLINGS Tongeren

24-06-2004 Philomena VANHERCK Hulstraat 4

28-06-2004 Albert SNELLINGS Herenstraat 23 .

29-06-2004 Marya ANDERLIC Overbosstraat 3

01-07-2004 Karel SAELEN Acacialaan 1

05-07-2004 Joannes VOETS Plasstraat 10

10-07-2004 Alice BUCKINX Tongersesteenweg 52A

10-07-2004 Gisbert CLEUREN Ardooie (Ter Hulst)

10-07-2004 Lucie THYSEN Vrijhernstraat 52

11-07-2004 Marie MORESI Riemst

11-07-2004 Anna MORESI Kerkstraat 26

15-07-2004 Simonne JORISSEN Hulstraat 4

17-07-2004 Elisabeth MARTENS Molenstraat 77

17-07-2004 Maria GOFFIN Molenstraat 99

18-07-2004 Gerardina NARTUS Groenstraat 82

20-07-2004 Theo BOELEN Panisbergstraat 3

20-07-2004 Paul FOURRIER Groenstraat 107

23-07-2004 Bernard MARTENS Bilzen

27-07-2004 Margaretha VANSPAUWEN Hulstraat 4

28-07-2004 Willy THIJS Tongersesteenweg 4/5


Voorwoord

Beste dorpsgenoten,

1 september is ieder jaar weer een echt scharniermoment. Niet alleen is het de start van het nieuwe

schooljaar, maar ook het hele socio-culturele leven trekt zich terug op gang. Het is voor mij, als nieuwe

schepen sinds begin van dit jaar, een goed moment om eens even samen met jullie terug te blikken op

de voorbije periode en vooral om vooruit te kijken naar wat de volgende maanden gaat gebeuren.

Voor mij is het belangrijkste feit zeker en vast de afwerking van het ‘cultuurbeleidsplan Hoeselt

2004–2007’. Dit plan werd opgemaakt in nauw overleg met de Hoeseltse verenigingen en zet de culturele

beleidslijnen uit voor de volgende jaren. Het plan is ondertussen ook goedgekeurd door de

Vlaamse overheid zodat we ook kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van om en bij de 60.000

euro. Maar nog belangrijker is het om de afspraken uit het plan om te zetten in daden. De eerste resultaten:

- Organisatie van een info-avond over de nieuwe vzw-wetgeving voor de verenigingen aangesloten bij

de verschillende Hoeseltse Adviesraden. In het najaar volgt nog een nieuw initiatief rond de

legionella-wetgeving.

- Opmaak van een maandelijkse activiteitenkalender waar alle Hoeseltse verenigingen en alle

gemeentelijke diensten met hun info terecht kunnen. De ene maand wordt deze kalender bedeeld

samen met de gemeenteberichten, de volgende maand wordt de kalender apart gebusd. Het eerste

exemplaar vindt u trouwens in deze gemeenteberichten evenals de nodige info om de activiteiten

van uw vereniging mee te delen..

- Minder de nadruk op de eigen programmatie in het Gemeenschapscentrum, maar meer het accent

op de ondersteuning van nieuwe activiteiten van de eigen Hoeseltse verenigingen. De ondersteuning

van de revue ‘De fakteurkes’ en het Alt-Jazz festival zijn hiervan goede voorbeelden.

Maar ook de andere diensten waar ik als schepen bevoegd voor ben zitten niet stil. Ik overloop ze op

een drafje:

Naast de ‘klassieke’ deelname van onze gemeente aan de Open Monumentendag is de dienst

toerisme er in geslaagd om Hoeselt, als één van de 7 Limburgse locaties, in het Hoeveweekend van

het Davidsfonds te laten opnemen.

De Open Monumentendag met het thema ‘Van nature .... een monument’ gaat door op zondag 12

september in de ruime omgeving van de kluis te Vrijhern en het Hoeveweekend gaat door op zaterdag

en zondag 25 en 26 september in Hof Ter Poorten te Alt-Hoeselt.

Op de jeugddienst wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan

2005-2007 en heeft men net een zeer succesvolle speelpleinwerking achter de rug.

De bibliotheek is gestart met het project ‘Bib aan huis’ waardoor ook minder mobiele personen van

het uitgebreide aanbod van de Bib kunnen genieten. Daarenboven zal Hoeselt in het najaar de eerste

Limburgse gemeente zijn die volledig gebruik zal kunnen maken van het Provinciaal Bibliotheeksysteem

Limburg, waardoor o.a. via internet boeken van thuis uit gereserveerd kunnen worden.

En op de milieudienst ten slotte gaan we starten met de opmaak van een eerste Milieubeleidsplan

voor Hoeselt.

Al het voorgaande maakt heel duidelijk dat we met zijn allen, politici, gemeentepersoneel maar ook de

vele vrijwilligers van de verenigingen, heel hard ons best doen om het in ons mooie dorp aangenaam

om leven te maken.

Michel Vanroy

Schepen

IN DIT

NUMMER

burgerlijke stand en bevolking 2

Geboorten, huwelijken, overlijdens

voorwoord 3

door de nieuwe schepen Michel Vanroy

verkeer 4

De verkeersvormingsklas

OCMW 5

De senioren ‘fit en gezondweek’

Gezinsdag op 11 juli

Sociaal Maatschappelijk 6

Kom op tegen Kanker plantjesweekend

Zorgende handen zoekt vrijwilligers

Oostheuvel zoekt financiële steun

Informatief 7

Enquête door de federale overheidsdienst

Uw waterleiding goedgekeurd

Hoe veranderen van electriciteits- en

gasleverancier

Cultuur 10

Hoeselt Zomert 11

en de nieuwe evenementenkalender

Cover Story 12

Werken aan de Jeugdkapel

Jeugd 14

Technische dienst 15

Werken aan/rond de kerk van

Sint-Huibrechts-Hern

en Romershoven

Milieu 17

Bomen- en struikenverkoop

Week van het Bos

Toerisme en Recreatie 18

Wandelen, wandelen en nog eens wandelen

IJzerbedevaart op 27-08

Open Monumentendag op 12-09

Hoeveweekend 25/26-08

Sport 20

Heel wat activiteiten voor jong en oud

Varia 22

De bevrijding... herdenking

Huldigingen 23

Goud voor

Jan en Nick Motmans,

uitblinkers in de paardensport

Het weten waard 24

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somers

layout & druk: Giva Hoeselt

©2004 Gemeente Hoeselt

3


Verkeer

De VERKEERSVORMINGSKLAS

als alternatieve sanctie voor de jeugdige weggebruiker

...nu ook in onze Politiezone!

Verantwoording

Door de Wet op de Jeugdbescherming (1965) kunnen -16-jarigen voor (verkeers)overtredingen

niet worden beboet, hun ouders evenmin. De jeugdrechtbank kan hen wel

dagvaarden, in bijzijn van hun ouders en een advocaat, én kan een maatregel van pedagogische

aard opleggen (een zgn. alternatieve sanctie).

In diverse Nederlandse gemeenten waren er positieve ervaringen met het concept 'verkeersvormingsklassen'

. De ouders van 12 – 14 jarigen mochten er kiezen tussen het betalen

van boete (die kleiner is dan bij +16 jarigen) of het volgen van een verkeersvormingsklas.

Zo is het idee overgewaaid naar België. Het gebeurt zelden dat een jongere voor een

tweede of derde maal moet worden uitgenodigd naar de verkeersvormingsklas.

Doel

De verkeersvormingsklas is een middel om jongeren tussen 12 en 16 jaar aan te sporen

zich veiliger te gedragen. Velen onder hen weten dat ze voor verkeersovertredingen niet

kunnen worden beboet en missen alzo de ‘stok achter de deur’. Minderjarigen die een

verkeersovertreding begaan, moeten zelf geconfronteerd worden met hun ‘fout’.

Kinderen en jongeren die de wegcode aan hun laars lappen (vooral onveilig fietsgedrag en

technische fietsuitrusting) krijgen een ‘jongeren-PV’ en worden dan uitgenodigd om een

verkeersklas bij te wonen, meestal op woensdagnamiddag. Als zij op die uitnodiging

ingaan, wordt het PV geseponeerd.

Het uiteindelijke doel is zeker niet, meer bekeuringen uitschrijven, maar er toe komen dat

jongeren minder overtredingen begaan en minder bij verkeersongevallen betrokken geraken.

De jongeren die een verkeersvormingsklas volgen, blijken het opofferen van enkele uren vrije tijd te ervaren als een sanctie, die weliswaar

wordt gecompenseerd door meer verkeersinzicht en een betere regelkennis.

4

Verloop van de vorming

De verkeersklassen in onze provincie worden op een éénvormige wijze ingericht. De

politie maakt hierbij gebruik van een didactisch pakket dat in samenwerking met de

Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Leefsleutels werd ontwikkeld.

De verkeersvormingsklas gaat over het algemeen door op een woensdagmiddag of een

zaterdagochtend en duurt 2 à 3 uur. De les wordt dus verzorgd door een medewerker

van de politie.

De aanwezigen stellen zichzelf kort voor en vertellen voor welke overtreding ze werden

uitgenodigd. Dan vullen de jongeren een testformulier in, om na te gaan hoe het met hun

verkeerskennis is gesteld. De antwoorden worden dan overlopen en zo weet de lesgever welke verkeerde opvattingen hij moet rechtzetten

of welke gaten hij zal trachten op te vullen.

Na een korte pauze toont de lesgever een reeks beelden van plaatselijke verkeerssituaties, die hij voorziet van de nodige commentaar,

rekening houdend met de antwoorden op de test en met de gerapporteerde overtredingen.

Info: Raymond Collings – Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst (tel. 089 51 93 00)


OCMW

SENIOREN ‘FIT & GEZOND WEEK’:

van maandag 13 september tot vrijdag 17 september

Dienstencentrum OCMW, Europaplein 1 te 3730 Hoeselt

Donderdag 9-9, van 9 tot 16.30 uur. PROVINCIALE SPORTDAG te Maasmechelen

Vorig jaar vond de provinciale sportdag plaats in Hoeselt. Dit keer valt de beurt aan Maasmechelen. Tot

9.30 uur kunt u zich inschrijven en verder deelnemen aan een ruim aanbod van sport- en spelactiviteiten

(o.a. wandelen, Curve bowls, Afrikaans dansen, squash, bowling, petanque, seniorobics, volkssporten,

toeristisch treintje, ...). Infobrochures te verkrijgen via seniorenbonden en gemeentelijke sportdienst.

Inschrijvingen: voor 3 september versturen naar de Provinciale sportdienst. Dienstencentrum

Deelname: 4 euro. Busvervoer Misschien wilt u wel in groep richting Maasmechelen en kunnen we

busvervoer organiseren. Laat het ons tijdig weten.

De Gezinsdag

van 11 juli

Ondanks het iets mindere weer dit

jaar mochten wij op de 'Gezinsdag'

op de Vlaamse Feestdag, 11 juli, weer

vele gezinnen begroeten.

Kinderen konden hun ding doen en

alle attracties waren, naar goede

ocmw-traditie, gratis...

Maandag 13-9: Opening ‘Senioren Fit & Gezond week’

13.30 tot 14 uur: Programma Sportweek wordt voorgesteld terwijl we genieten van een

‘fruitige cocktail’ & gezonde versnaperingen.

14 tot 17 uur: Kaarten (Monet) en Kienen (Ensor)

Dinsdag 14-9: SPORTDAG, samenwerking Seniorenbonden & Dienstencentrum

Afhankelijk van uw interesse kunt u deelnemen aan één of meerdere activiteiten.

9.30 tot 12.30 uur: Cursus ‘Gezondheidskoken’, les 2 (koolhydraten en vezels)

Keuken Cultureel Centrum. Deelname: 5 euro (inschrijven via Dienstencentrum)

(volledige cursus: dinsdag 7, 14, 21 en 28 september)

10 tot 12 uur: VOORDRACHT ‘Sport en lichaamsbeweging’ (Ensor zaal)

door Mevr. Magda Vandormael, KBG Sportdienst. Deelname: gratis.

12 tot 13 uur: Broodjeslunch met koffie (Monet zaal). Deelname: 2 euro

15.30 tot 16.15 uur: Initiatieles ‘AQUA- GYM 50+’ (gemeentelijk zwembad)

Bewegingsoefeningen doen in het water waardoor u leniger wordt en sterkere spieren krijgt.

U moet niet kunnen zwemmen om deel te nemen. Deelname: 1,50 euro

16 tot 17 uur: Initiatie TURNEN EN DANS in de Spiegelzaal van de Sporthal voor alle

geïnteresseerden

Woensdag 15-9

10.30 tot 12 uur: Gezondheidswandeling en Fitoefeningen (sportpiste). Deelname: gratis.

12 tot 13 uur: ‘GEZONDE LUNCH’ (Monet zaal)

Vorig jaar was het ‘gezond ontbijt’ een enorm succes. Dit jaar hebben we een heerlijk en uitgebreide

‘gezonde lunch’ op het programma gezet. Tijdig inschrijven is de boodschap! Deelname: 3 euro

14 tot 15 uur: ‘De Geheugentest’ (Monet)

Op een ludieke manier testen we ons geheugen (aan de hand van een reeks voorwerpen en foto’s).

We pauzeren met ‘geheugenkoekjes’. Deelname: gratis.

14 tot 17 uur: ‘PETANQUE TOERNOOI’ tussen seniorenbonden (achter de Sporthal)

Vrijdag 17-9

11.30 tot 13 uur: Menu van de maand ‘Luikse salade’ (Monet). Deelname: 3 euro

14 tot 15 uur: Quiz ’FIT & GEZOND’ (Monet)

In verschillende groepjes kan u zoeken naar de oplossing van een reeks ‘Fit en gezond vragen’. De winnaars

worden beloond met een ‘gezond geschenkje’. Na de quiz genieten we van een lekkere fruitsalade.

Deelname: 1,50 euro.

INFO & INSCHRIJVINGEN: DIENSTENCENTRUM OCMW

Tel. 089 51 88 10 (secretariaat) of 089 51 88 14 (Mira Breban)

‘MUZIEK-EN

DANSNAMIDDAG’

woensdag 22 september

om 13.30 uur (tot 17 uur)

in Cultureel Centrum Ter Kommen,

Europalaan 2

GRATIS INKOM,

consumpties aan 1 euro

Inschrijvenvoor 16 september.

Voor mensen met verplaatsingsproblemen

kan het OCMW-busje

ingeschakeld worden. Gelieve tijdig

aan te vragen! Tel. 089 51 88 14

Opening ShIT – café

Kom je proeven van het

'eerste lijntje'

Donderdag 16 december

om 20.30 uur

Cultureel Centrum Ter Kommen

Voor meer informatie:

Tel 089 51 88 12 (Guido Hamael,

zorgbemiddelaar)

5


Sociaal maatschappelijk

6

Aan u voorgesteld...

Zorgende handen

Bejaardengezelschapsdienst

Vrijwilligers gevraagd!!!

Zorgende Handen is sinds begin dit jaar in

Tongeren en omstreken (Bilzen, Riemst,

Hoeselt, Kortessem, ... actief.

Zorgende handen werkt met vrijwilligers

die gezelschap en toezicht (overdag en ’s

nachts) houden bij bejaarden aan huis.

Het aantal aanvragen blijft stijgen. Dus

wordt er dringend gezocht naar gemotiveerde

vrijwilligers die zich enkele uurtjes

(overdag of ’s nachts) willen inzetten om

gezelschap te houden bij bejaarden.

De vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding,

aangepaste vorming en dankbaarheid

van de bejaarden die door hun inzet langer

thuis kunnen blijven.

Interesse Neem contact op met Nathalie

Henderix, tel. 011 25 37 78 of 011-29 10 44.

INFORMATIEREEKS

PALLIA-

TIEVE/TERMINALE ZORG

‘WANNEER GENEZEN

NIET MEER KAN...’

De informatiecyclus omvat 4 avonden

telkens van 19.30 tot 22 uur op de donderdagen

7, 14, 21 en 28 oktober -

Provinciaal Centrum Dommelhof,

Schouwburg, Neerpelt.

De reeks wordt in mei 2005 herhaald in

Genk, in oktober 2005 in Hoepertingen.

Programma

7-10 ‘Wanneer genezen niet meer

kan... is er palliatieve zorg.’ Betekenis van

palliatieve zorg.

14-10 ‘Als de patiënt thuis of in het

rusthuis palliatief verzorgd wordt...

21-10 ‘Als de patiënt opgenomen is in

het ziekenhuis of de palliatieve eenheid...

’Palliatieve zorg... over regelingen

en financiële tegemoetkomingen’

28-10 ‘Als de patiënt overleden is...

periode tussen dood en uitvaart

Meer informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg,

Boddenveldweg 11, 3520 Zonhoven.

tel 011 81 94 72, fax 011 81 94 76 of

e-mail info@npzl.be

Inschrijven is niet nodig en de deelname

is gratis.

OPEN OPROEP AAN DE VERENIGINGEN

In onze vorige editie hebben we het PLANTJESWEEKEND 2004 reeds aangekondigd.

Op 17, 18 en 19 september wordt traditioneel de verkoop van plantjes tvv van de

VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER gehouden in Vlaanderen.

Onze gemeente heeft reeds bij herhaling goed gescoord in deze acties, dankzij de

ruime inzet van de verenigingen en uiteraard dankzij de bereidwilligheid van de inwoners.

Om de organisatie te vergemakkelijken en om de papierberg te beperken wordt

aan de verantwoordelijke van de verenigingen gevraagd hun bestelling door te geven

door onderstaande strook te gebruiken. Men vermeldt hierbij duidelijk

* de naam van de vereniging

* de verantwoordelijke voor het afhalen van de kistjes (tel. nr. + adres)

* het aantal kistjes.

Dit kan ook door te faxen op 089 41 39 41 van Gemeente Hoeselt of door te

e-mailen naar komoptegenkanker@hoeselt.be

De verantwoordelijke personen worden verwittigd van het tijdstip voor het afhalen

van de kistjes.

De plantjes kosten 5 euro per stuk en 1 kistje bevat 20 plantjes en kost 100 euro.

Voor informatie kan men nog steeds contact opnemen met Marcel Snellinx, gemeentesecretariaat,

tel.089 51 03 13 of marcel.snellinx@hoeselt.be

KOMOPTEGEN KANKER - PLANTJES WEEKEND 2004

Naam vereniging: ..............................................................................................................

Naam en adres voorzitter, ..............................................................................................................

contactpersoon of verantwoordelijke

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Telefoonnummer waarop kan verwittigd worden ......................................................................................

Aantal kistjes van 20 stuks à 5 euro .............. kistjes aan 100 euro = ....................................euro

Betaling: liefst contant bij afhaling!

OOSTHEUVEL, HET WOON- EN DAGCENTRUM VOOR PERSONEN MET EEN

VERSTANDELIJKE HANDICAP IN RIEMST, TREKT AAN DE ALARMBEL...!

Het domein van Oostheuvel start binnen enkele maanden met een nieuwbouwproject.

Het wordt een woning voor 20 mensen.

Om de nodige gelden te verzamelen organiseert Oostheuvel tal van activiteiten...

JUMPING EN OPENDEURDAG (*)

op VRIJDAG 17 SEPTEMBER

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

en ZONDAG 19 SEPTEMBER

(*) Vrijdag: ontspanningsavond

Zaterdag: Jumping pony’s (10u) Kinderhappening

Zondag vm: Jumping (10u) – aperitiefconcert - diner (12u)

Zondag nm: Opendeur – rondleiding - demonstraties – restaurant (17.30u)

Bijdragen kunnen gestort worden op het nr. 735-1132857-79.


Informatief

Uw waterleiding goedgekeurd!

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) zorgt in onze gemeente voor de drinkwatervoorziening. De grootste

zorg wordt aan de dag gelegd bij de productie, de opslag en het transport van het drinkwater. Om de kwaliteit van het water ook

te kunnen waarborgen in de sanitaire installatie en aan de tappunten, wordt sinds 1 juli 2004 iedere nieuwe of gerenoveerde

installatie gekeurd. De keuring biedt o.a. de garantie dat in de woning geen vermenging van regenwater en drinkwater kan optreden

als u een dubbel watercircuit aanlegt.

Bij nieuwbouw zal de drinkwaterlevering pas in dienst gesteld worden nadat de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest

werd afgeleverd. Dit geldt voor iedere woning waarvoor u na 1 januari 2004 een bouwvergunning aangevraagd hebt en

waarvoor de aansluiting op het drinkwaternet wordt uitgevoerd na 1 juli 2004.

Architecten, aannemers en installateurs zijn van deze nieuwe reglementering op de hoogte gebracht.

Bij de aflevering van een bouwvergunning door de gemeente, krijgt u een informatiemap van de VMW met de nodige

aanvraagformulieren om u op de controle voor te bereiden.

Voor bijkomende info kan u ook terecht op de webstek www.vmw.be, of telefonisch via het gratis klantennummer (0800)40244.

Tijdens de bouwfase kan de VMW een beperkte drinkwateraansluiting met 1 tappunt installeren. Een dergelijke installatie mag

maximum 2 jaar in gebruik blijven. Als de sanitaire installatie van het nieuwe gebouw klaar is, kan u de basiskeuring aanvragen.

U kan daarvoor terecht bij de VMW of bij een bevoegd keuringsorganisme.

De vrijgemaakte energiemarkt in Vlaanderen:

hoe veranderen van leverancier Wat bij verhuis

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen.

Het veranderen van leverancier is heel eenvoudig. Nochtans leven nog heel wat vragen bij de verbruikers. In dit artikel bekijken we enkele van de

meest gestelde vragen.

Ik wil veranderen van leverancier,

hoe pak ik dit aan

Indien u besloten heeft een nieuwe energieleverancier

te zoeken, moet u zich als eerste

afvragen wie voor u de 'beste' leverancier is.

Is dat de goedkoopste leverancier, de leverancier

met de beste leveringsvoorwaarden,

de milieuvriendelijkste leverancier, de klantvriendelijkste,

de leverancier die de beste

dienstverlening biedt, ...

U kunt de leveringsvoorwaarden en de

prijzen van de leveranciers vergelijken

door bij de verschillende leveranciers

offertes aan te vragen per telefoon, per

brief, fax of e-mail, maar u kunt ook

gebruik maken van de leveranciersvergelijking

op de website van de VREG

(www.vreg.be) onder ,

of telefonisch via

02 553 13 53.

Tip: hou in beide gevallen uw laatste

afrekeningfactuur bij de hand.

Hoe milieuvriendelijk een leverancier is,

kunt u ook nagaan in de leveranciersvergelijking

op de VREG-website.

Dienstverlening en klantvriendelijkheid zijn

moeilijker te objectiveren. Of een afnemer

tevreden is van de service van zijn of haar

leverancier is een persoonlijke inschatting.

7


Informatief

8

Hierover vindt u dus geen informatie in de

vergelijking.

Wie de energieleveranciers zijn, kunt u via

de volgende kanalen nagaan:

* TV1-Teletekst pagina 696

* telefonisch via VREG (02 553 13 70) of de

Vlaamse Infolijn (0800 3 02 01)

* de VREG-website (www.vreg.be) via

en

* per e-mail via info@vreg.be

Bij verandering van leverancier moet u rekening

houden met de opzegtermijn in uw

huidige contract. Bent u nog aangesloten bij

de standaardleverancier, dan geldt er een

opzegtermijn van een volledige maand.

Wat doet mijn netbeheerder/intercommunale

in de vrijgemaakte

markt, wat doet mijn leverancier

Uw netbeheerder of vroegere intercommunale

is de plaatselijke maatschappij die

instaat voor de uitbating, het onderhoud,

de uitbreiding en de verbetering van het

distributienet (het lokale elektriciteits- of

aardgasnet). Uw netbeheerder kunt u

contacteren voor aansluitingen, storingen,

stroompannes of gasreuk, installatie van

meters, opname van meterstanden (ofwel

via zijn eigen personeel, ofwel via het afzonderlijk

meterbedrijf Indexis).

Wie de netbeheerder is in uw gemeente

en zijn contactgegevens kunt u opzoeken

op de VREG-website via

, of

telefonisch via 02 553 13 53.

Uw leverancier is de firma die u elektriciteit

en/of aardgas verkoopt en

factureert. U kunt uw leverancier

contacteren voor een offerte voor

energielevering,voor vragen betreffende

prijzen en voor vragen en klachten

betreffende facturen. De contactgegevens

van de energieleveranciers kunt u

vinden via de bovenvermelde kanalen.

Wat bij verhuis

Ik ga verhuizen. Wat moet ik melden

aan mijn energieleverancier

Als u verhuist, brengt u uw elektriciteits- en

aardgasleverancier zo snel mogelijk op de

hoogte van de verhuisdatum en uw

nieuwe adres. Zorg ervoor dat u dit adres

zo volledig en correct mogelijk doorgeeft

(eventueel ook busnummer of appartementsnummer

vermelden). Informeer bij

uw leverancier of hij eventueel speciale

formulieren heeft die u bij verhuis moet

invullen.

Oude woning

Noteer de meterstand(en) van de oude

woning, liefst op een tijdstip zo dicht mogelijk

bij de effectieve verhuis. Noteer het

EAN-nummer (vindt u op uw facturen) en

per meter het identificatienummer van de

meter (vindt u op de meter) alsook de

meterstand(en). Laat dit mee ondertekenen

door de nieuwe bewoner van de woning.

Voor aardgas heeft u meestal slechts één

meter, voor elektriciteit kunnen dit er meerdere

zijn (dagverbruik, nachtverbruik,

exclusief nachtverbruik).

Door de meterstand(en) te laten ondertekenen

door beide partijen, kunt u

discussies achteraf over de toe te passen

meterstand vermijden.

Nieuwe woning

Vraag indien mogelijk het (de) EANnummer(s)

van de elektriciteits- en/of

aardgasaansluiting van uw nieuwe woonplaats

aan de vorige bewoner. Deze staan

vermeld op zijn elektriciteits- en/of aardgasfactuur.

Noteer de meterstand(en) op een tijdstip

zo dicht mogelijk bij de effectieve verhuis

met vermelding van de identificatienummers

van de meters. Laat dit mee

ondertekenen door de vertrekkende

bewoner van de woning om discussies over

de toe te passen meterstand te vermijden.

Indien u al deze gegevens tijdig doorgeeft,

zal uw leverancier ervoor zorgen dat u vanaf

het moment van uw verhuis, een

elektriciteits- en aardgasfactuur ontvangt

op uw nieuwe adres. U krijgt nog wel een

afrekeningfactuur voor uw oude woning

(op uw nieuwe adres).

Moet ik een contract afsluiten met

een nieuwe leverancier als ik

verhuis

Neen. Uw elektriciteits- en aardgasleverancier

zal u ook in uw nieuwe woning

van elektriciteit en/of aardgas voorzien. In

enkele gevallen kan dit om technische

redenen niet mogelijk zijn. Indien u tot nu

toe nog geen contract met een leverancier

had (bv. omdat u inwoonde bij uw ouders,

maar nu alleen gaat wonen), dient u wel een

leveringscontract af te sluiten.

Ik ben eigenaar van een verhuurde

woning. Mijn huurder vertrekt en ik

heb nog geen nieuwe huurder

gevonden. Wat nu

De meeste leveranciers bieden een

'leegstandscontract' of 'leegstandstarief'

aan. Meestal is dit een gewoon elektriciteitscontract

waarbij er een lager voorschotbedrag

wordt gevraagd. Stap dus naar een

elektriciteitsleverancier om hierover meer

informatie te vragen.

Eventueel kunt u ook de energietoevoer

volledig laten afsluiten.

Wat met kabeldistributie en watervoorziening

De vrijmaking van de elektriciteits- en

gasmarkt heeft geen gevolgen voor de

kabeldistributie en watervoorziening. Uw

huidige kabelmaatschappij en watermaatschappij

blijven hiervoor instaan. In

sommige netgebieden kan de aanrekening

van de kabeldistributie op uw elektriciteitsen/of

aardgasrekening staan. Dit is het geval

indien de kabel- en/of watermaatschappij

aan de leverancier vraagt om de facturatie

hiervan te doen. In gemengd netgebied

gebeurt de facturatie van de kabelactiviteiten

door Mixt-ICS/Telenet.

Nog vragen

Hebt u nog vragen over de vrijgemaakte

energiemarkt, dan kunt u steeds terecht op

de website van de VREG (www.vreg.be).

U kunt de VREG ook telefonisch bereiken

op het telefoonnummer 02 553 13 53 of via

info@vreg.be.


Informatief

ENQUETE door de Federale Overheidsdienst

Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

De Algemene Directie en Economische Informatie zal bij een aantal huishoudens in onze

gemeente een officiële enquête houden.

Het betreft een enquête naar de inkomens en levensomstandigheden, genaamd EU-SILC.(*)

De enquêtes worden afgenomen vanaf 1 september tot en met 30 november.

Een enquêteur (voorzien van een legitimatiekaart) zal de interviews met behulp van een draagbare

PC afnemen.

(*) EU-SILC is de afkorting voor ‘European Union Statistics on Income and Living Conditions’:

statistiek van de Europese Unie over inkomen en levensomstandigheden. De EU-SILC statistiek

wordt op basis van een Europese Verordening door alle nationale statistische instellingen van de

Europese Gemeenschap georganiseerd en wordt door het Europees Bureau voor Statistiek

(Eurostat) gecoördineerd.

Waarom deze enquête

Uiteraard heef de enquête een wetenschappelijk belang. Maar ook het sociale beleid heeft nood

aan betrouwbare statistische informatie over inkomen en levensomstandigheden, meer bepaald

in het domein van armoede en sociale uitsluiting. Universitaire onderzoekinstituten, overheidsinstanties

en de Europese Unie zullen met de resultaten van de toekomstige enquête aan de slag

gaan.

Dank aan de huishoudens

De huishoudens nemen vrijwillig deel aan de enquête en krijgen een (belastingvrije) vergoeding

van 30 euro om de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd te compenseren.

DANK VOOR DE LOURDESREIS!

Monique bedankt iedereen die het mogelijk maakte deze reis te ondernemen. Heel speciaal haar

begeleider, voorzitter van de brancardiers Rijkhoven, dhr. Jozef Huskens uit Sint-Huibrechts-Hern!

VDAB

Vragen over werk en

opleiding

bel het GRATIS nummer

0800 30 700

elke werkdag van 8 tot 20 uur

Via dit nummer kunt u:

* zich gratis inschrijven als werkzoekende

* een antwoord vinden op vragen

over vacatures, opleidingen, werkgelegenheidsmaatregelen,

stages,

....

* een adreswijziging melden of een

attest aanvragen

* een opleiding aanvragen.

* melden dat u een job gevonden

heeft.

Ook werkgevers en werknemers

kunnen voor informatie terecht op

0800 30 700

Informatie van de Vlaamse

Overheid....

Folder: OPLEIDINGSCHEQUES

Waarom zou je ook je opleiding

niet zelf kiezen

Af te halen op het gemeentehuis

of info op 0800 30 700

(elke dag van 8 tot 20 uur)

of surf naar

www.vdab.be/opleidingscheques

Een BROCHURE van het LEVENSLIJN-

KINDERFONDS Actie 2004

Een overzicht van de regels

Stappen en Fietsen in groep

Deze folder bevat de actuele en juiste informatie over de wijze waarop o.a. kinderen en jongeren

zich in groep in het verkeer kunnen en moeten bewegen. De verschillende regels zijn

duidelijk uitgelegd en met de juiste verkeersborden geïllustreerd.

De brochure is zeker ook interessant en bruikbaar voor elke groep die zich te voet of per fiets in

het verkeer begeeft.

De tekst werd geleverd door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en dat garandeert

de juistheid van de informatie.

De brochure is gratis en kan afgehaald worden in het gemeentehuis of aangevraagd bij de

Koning Boudewijnstichting: 070 23 37 28 – publi@kbs-frb.be of gedownload worden van de

webstek www.kbs-frb.be.

GESTOLEN JUWELEN

TERUGVINDEN

De lokale politie van Lanaken heeft

onlangs 4 personen op heterdaad

betrapt bij een woninginbraak. Bij de

huiszoeking in hun woonplaats heeft

men een groot aantal juwelen, horloges

enz... teruggevonden. Als u het ongenoegen

van een woninginbraak heeft meegemaakt,

en dit voor de periode die in

aanmerking komt, kan u de lijst met foto-

’s nakijken op de website:

www.politie.nl/limburg-zuid en

vervolgens ‘goederen teruggevonden’.

Indien u goederen herkent kunt u

bellen naar het (Nederlands)nummer

vermeld onderaan de pagina.

9


Cultuur

INFO C.C. TER KOMMEN

10

Tel. 089 41 63 58

Fax. 089 50 26 47

e-mail info@terkommen.be

ACTIVITEITEN-

KALENDER

C.C. TER KOMMEN

– GROTE ZAAL

SEPTEMBER

Zo 05 Ruilbeurs Treinclub

Za 11 Fuif Jeugdhuis X

Zo 12 Wandeling Wandelclub

De Rommelaar

Di 14 Scholensportdag

Secundair Onderwijs

Do 16 Feestvergadering K.B.G.

Za 18 Fuif Isola/Anjo

Zo 19 Receptie Hoeseltse

Gehandicapten

Adviesraad

Di 21 Startfeest K.A.V.

Wo 22 Dansnamiddag K.B.G.

Vr 24 Gemeentelijke

Ziekendag - Ziekenzorg

Za 25 Seizoensopening C.C.

Zo 26 Eetdag Isola

OKTOBER

Za 02 Fuif 18-jarigen

Zo 03 Eetdag K.S.V.

Wo 06 Bloedinzameling

Rode Kruis

Vr 08 Kienen K.V.G.

Za 09 Eetavond G.V.B.

Zo 10 Eetdag Nieuw

Ma 11 Vormingsavond

Ziekenzorg CM Limburg

Wo 13 Film: Tijl Uilenspiegel

Do 14 Ledenvergadering K.B.G.

Za 16 Fuif 21-jarigen

Za 23 Wandeltocht Jan Kerdiet

Zo 24 Eetdag Hoeselts

Mannenkoor

Zo 31 E.C.W. Celebration

OPENINGSUREN

CULTUURDIENST

MAANDAG 13.00 – 16.30 u

DINSDAG 13.00 – 16.30 u

WOENSDAG 09.00 – 12.00 u

13.00 – 16.30 u

DONDERDAG 09.00 – 12.00 u

13.00 – 18.00 u

VRIJDAG 09.00 – 12.00 u

13.00 – 16.30 u

EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMEN

WOENSDAG 13 OKTOBER 2004 om 14 uur

FILM: TIJL UITLENSPIEGEL

Duits-Vlaamse animatiefilm (’03) van Eberhard Junkersdorf.

Tijl Uilenspiegel is een klassiek, hartverwarmend verhaal met

alle vereiste elementen: humor, actie, spanning en romantiek.

De schitterende decors zijn meestal van Vlaamse makelij. Het

vertelt de zoektocht van de sympathieke vagebond Tijl naar

zijn spoorloos verdwenen grootvader, de tovenaar Marcus.

Tijl Uilenspieghel is een sterke film die zindert van de vitaliteit

dankzij de levenslustige titelfiguur!

Duur: 1.25 uur Aanbevolen vanaf 5 jaar Prijs: 2 euro

FOTOTENTOONSTELLINGEN IN VERGADERLOKAAL 1:

Van 10 september tot 6 oktober: Van 8 oktober tot 3 november:

Snapshots –Cor Hageman

Havenarbeiders – Roger Van Vossel

Documentaire zwartwitfoto’s waarin theater,

politiek en de maatschappij op de ken van de Antwerpse havenarbeiders.

Momentopnamen uit het leven en wer-

voorgrond treden.

Activiteiten KAV Hoeselt-Centrum

September

Di 21 Startfeest nieuw werkjaar

Oktober

Woe 13 Crea: Schilderijen in Stone-Art,

i.s.m. KAV O.L.Vrouw

Di 19 Bezoek aan Gerechtshof in Tongeren

Vrij 22 ‘Boombal’ in zaal Kermeta in Kermt

Activiteiten KAV O.L.Vrouw Hoeselt

Oktober

Vrij 1 Startvergadering

Za 9 Spokentocht

Woe 13 Crea: Schilderijen in Stone-Art,

i.s.m. KAV Hoeselt-Centrum

Woe 20 Demonstratie Dim-Sum,

Oosterse Keuken

Info KAV Centrum: Wouters Rita, tel. 089 51 19 31 - Buysmans Annie, tel. 089 51 16 58

Info O.L.Vrouw: Tuerlinckx Liliane, tel. 089 41 69 52 - Wouters Simone, tel. 089 41 35 29

KLEIN-GROOT HOESELTS DICTEE

Op 13 mei laatstleden namen 47 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit onze Hoeseltse

scholen deel aan het eerste klein-groot-Hoeselts dictee. Initiatiefnemer Johan Gerits las daarbij

een moeilijke tekst voor, geschreven door Boudewijn Knevels. De deelnemers wisten heel wat

valkuilen te ontwijken. Vooral Hannelore

Engels zette daarbij een prachtprestatie neer,

met slechts 9 fouten, op de voet gevolgd

door Pieter Jeurissen, Kirsten Neven,

Mieke Nivelle, Anneke Geladé en Axel

Jacobs.

Op donderdag 24 juni werden ze voor deze

prestatie gefeliciteerd door het College van

Burgemeester en schepenen met een kleine

receptie en een prijs.


Hoeselt Zomert

HOESELT ZOMERT

Ondanks enkele fikse regenbuien heeft

Hoeselt toch weer lekker gezomerd!

Helaas kon covergroep NERVEUS door de

nattigheid zijn optreden niet aanvangen.

Gelukkig trokken de wolken over, zodat

SWINNEN de toch nog talrijk opgekomen

muziekliefhebbers kon bekoren met zijn rocksongs.

Even later zette ABBA GOLD heel het plein

aan het swingen. De grootste Abba-hits klonken

door de luidsprekers en iedereen zong

luidkeels mee.

De afsluiter voor zaterdag was UGLY HEAD

met een zeer sterke uitvoering van stevige

rock- en popnummers.

Zondag sprongen heel wat mensen op de

fiets en zochten onderweg naar de oplossingen

op verschillende vragen. De zon bleef

stralen, zodat bij de aanvang van de Contact

on tour (live radioshow) het plein gezellig vol

zat. Tina Bride, Seduced, Kirenia, Wim

Leys, DHT en Milk Inc. passeerden de revue

en gaven het beste van zichzelf.

Om 20:00 uur was het de beurt aan SPRING.

Honderden fans gingen uit de bol en zongen

de hits mee.

Even leek het weer de pret te gaan bederven,

maar BELLE PEREZ toverde met haar latinoshow

een heldere hemel tevoorschijn.

Afsluiter CLIFF WILLY kon menig hart bekoren

met een hele reeks Vlaamse smartlappen.

Hoeselt Zomert editie 9 mocht er wezen!

Op naar de 10de.

NIEUW :

HOESELTSE

ACTIVITEITEN-

KALENDER !!!

In deze gemeenteberichten vind je

voor het eerst een Hoeseltse activiteitenkalender.

Deze zal voortaan

maandelijks verschijnen en bij iedere

Hoeselaar in de bus vallen. Geef hem

bij jou thuis een vast plekje aan de

muur. Zo weet je telkens waar naartoe

in onze gemeente!

Om zelf activiteiten aan te kondigen,

zijn er gele formulieren 'Kennisgeving

activiteiten & evenementen' ter

beschikking bij de verschillende

gemeentelijke diensten. Vul deze zo

volledig mogelijk in voor iedere activiteit

en bezorg het tijdig (ten laatste

vóór de eerste van de maand voorafgaand

aan de maand waarin de activiteit

plaatsvindt) aan de cultuurdienst

(Ter Kommen). Activiteiten die

in oktober plaatsvinden moeten dus

vóór 1 september gemeld worden.

Naast deze nieuwe activiteitenkalender

worden de gemelde activiteiten

ook opgenomen op de gemeentelijke

website en indien mogelijk in de

gemeenteberichten, Weekkrant,

Passe-Partout,... Bovendien wordt de

activiteitenkalender maandelijks ook

bezorgd aan verschillende journalisten.

We hopen het rijke Hoeseltse verenigingsleven

en de Hoeseltse burger hiermee

een interessant medium te bieden.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties

kan u steeds contact opnemen met de

cultuurdienst (089 41 63 58 –

cultuurdienst@hoeselt.be)

11


Cover Story

Renovatie van d

Wie kent er een idyllischer plekje in onze gemeente dan

de Hoâlstroât (Wo’lstrwo’t) met zijn prachtig gelegen

jeugdkapel

In 1938, 66 jaar geleden dus, bouwde kapelaan Vliegen

samen met zijn Kajotters, K.S.A-ers en B.J.B-ers met veel

ijver en liefde deze kapel. Door de nakende oorlogsdreiging

wilde de kapelaan onze jeugd beschermen door de

bouw van dit kleine heiligdom.Er was heel wat volk op de

been toen op 23 oktober 1939 de kapel plechtig werd

ingewijd

Hoe is men er toe gekomen om de

Jeugdkapel een flinke opfrisbeurt

te geven

Toen een goed jaar geleden enkele vrienden

voorbij de Jeugdkapel wandelden,

viel het hen onmiddellijk op dat deze

kapel zich in een zeer verwaarloosde toestand

bevond. Jammer genoeg werd deze

sfeervolle plek in het verleden regelmatig

bezocht door mensen die er minder

fraaie ideeën op nahielden. En jarenlang

was dit kapelletje de prooi van nietsnutten

die niets beter vonden dan het te vernielen,

zelfs het Mariabeeld moest eraan

geloven. De wandelaars besloten er dringend

iets aan te doen!!!

Maar... geldnood weerhield hen op dat

ogenblik.

Paul Achten, één van de bezielers van dit

initiatief vertelt ons er meer over...

Hoe is men aan de nodige financiën

geraakt

Toen er plannen waren om een Hoeseltse

Revue te brengen, zocht men naar enkele

goede doelen waaraan de winsten zouden

uitgekeerd worden.De keuze was snel

gemaakt. Als derde goede doel werd door

ons het herstel van de jeugdkapel naar

voren gedragen en éénparig goedgekeurd.

De wagen was aan het rollen.

Wie engageerden zich om de werken

aan te vatten

Wel, we hebben een tiental mensen

bereid gevonden om regelmatig samen te

komen om allerlei werkjes op te knappen,

Het zijn praktisch allen gepensioneerden

die hun vrije tijd zinvol willen besteden.

De medewerkers zijn...

Fonny Moesen, Pierke Jehaes, Jos Achten,

Louis Jehaes, Willy Morias, Louis Brauns,

Bruno Jans en ik. (zie foto – Bruno was de

fotograaf!)

12


Cover Story

e JEUGDKAPEL

Wat moet er zoal gebeuren in de

komende weken

Een nieuw dak is het zwaarste werk.

Verder staan volgende onderhoudswerken

op het programma: verfwerken

binnen en buiten de kapel, tevens een

grote poetsbeurt binnen en buiten, een

nieuwe zitbank, een nieuwe leuning en zitbankjes,

het plaatsen van een omheining

aan de achterkant, het verstevigen van de

heuvel aan de voorkant , ook de deur

moet totaal vernieuwd worden, het plaatsen

van een vuilnisbak, een nieuwe deur

en een nieuw Mariabeeld.

Hoe kan de kapel in de toekomst

beschermd worden tegen vandalisme

Wel, we zouden op de eerste plaats dringend

willen vragen aan buurtbewoners,

wandelaars of fietsers die er voorbijkomen

om melding te geven van eventuele

verdachte bezoekers.

Zij kunnen bellen naar de plaatselijke politie

089 51 03 00 die er regelmatig zal passeren

om een oogje in het zeil te houden

We denken er ook ernstig aan de kapel

elektronisch te beveiligen.

HEROPENING JEUGDKAPEL !

Alle geïnteresseerden en vrienden

van de Jeugdkapel, alsook alle

Revuemedewerkers worden bij deze

uitgenodigd om aanwezig te zijn op

de plechtige heropening die zal plaats

vinden op vrijdag 3 september.

Samenkomst aan de Lieve Vrouw op

het Broek om 19 uur om van daaruit

te voet naar de Hoâlstraat te trekken

waar een sfeervolle, korte, doch

plechtige inwijding plaats zal vinden.

Er zal een korte toespraak gehouden

worden, er zullen enkele

Marialiederen gezongen worden en

een stukje voorgedragen.

Kleine kinderen mogen gratis een kaarsje

branden aan het beeld van Maria en

Mijnheer Pastoor zal de kapel inzegenen.

De openstelling zal afgerond worden

met een receptie aangeboden door

het gemeentebestuur.

We hopen met zijn allen dat het herstel

van onze mooie jeugdkapel niet nutteloos

is.

Aan bezoekers zouden we willen vragen:

Geniet van deze plek, rust er wat uit of bid

er wat maar RESPECTEER a.u.b. het werk

van anderen.

Indertijd prijkte vooraan in de Hoâalstroât

volgend opschrift:

‘Hier stilt het gedruis.

Sla vroom een kruis.

Gaat biddend naar uw moeder op,

Ze wacht U op de heuveltop;’

Ter afsluiting een Kanteklaartje

uit Hoeselt Schrijft

Gedichten en pentekeningen

door leerlingen van Groot-Hoeselt

Lambrecht Lambrechtsjaar 2002-2003

DE JEUGDKAPEL

Ik wandelde langs de holle wegen,

wat een rust kwam ik daar tegen!

Toen ik aankwam bij de jeugdkapel,

hoorde ik een luide bel!

Ik wou wat bloemen plukken,

zou dat nog wel lukken

Op school was iedereen al binnen,

wat kon ik nu nog beginnen

Ik voelde me heel klein,

op dat grote schoolplein.

Anneke Geladé, GVB Werm, 5e leerjaar

13


Jeugd

ACTIVITEITEN-

KALENDER

JEUGDHUIS X:

September:

Zat 11: X-Party in CC Ter Kommen

Zat 18: X-Quiz

Vrij 24: Fuif in het oude Jeugdhuis

Oktober

Zat 9: Exclusiv

Zon 17: Kermisfuif

Vrij 22: Exclusiv

Vrij 29: Scary Movie Night

SPEELPLEINWERKING 2004

Speelplein 2004 is een echt succes

geweest.

Dat bewijst de grote opkomst van de

kinderen.

Dit jaar werkten we weer met verschillende

thema-weken: Expeditie

Speelplein, Spring, Afrika, S.O.S., Sport,

Latijns-Amerika en de Pretweek.

Elke week waren er wel speciale activiteiten

en/of uitstappen gepland.

We hadden de Expeditie-Party, waar er

heel wat gedanst kon worden.

De sound-mix show was een grandioos

succes dit jaar. Het jeugdhuis werd

omgevormd tot een ware “showtempel”.

De verschillende groepen hadden

elk één of meerdere acts voorbereid

en heel wat ouders hebben van het

spektakel kunnen genieten.

Tijdens de Afrika-week brachten we

een bezoek aan Planckendael. Vooral

de aapjes kregen veel aandacht met

hun gekke fratsen.

In de S.O.S.-week kregen we bezoek

van de ambulance en van de brandweer.

We leerden wat je moet doen als er

een ongeval gebeurt en sommigen

mochten zelfs “slachtoffer” spelen en

meerijden met de ambulance.

De brandweer zorgde dan weer voor een fijne verfrissing, want een “beetje” warme

op een warme dag kan heel goed doen. Zowel de kinderen als alle monitoren waren

doornat.

Het hoogtepunt in de sportweek was wel het bezoek aan het Fenix-stadion in Genk.

We kregen een rondleiding in het stadion en we gingen ook kijken hoe de spelers aan

het trainen waren. En de spelers deelden ook handtekeningen uit.

14

In de Latijns-Amerikaanse week dompelden we het speelplein in een exotisch sfeertje.

Ai Caramba!! Monitrice Katrien, die een jaar in Guatemala verbleef, leerde ons hoe het

leven er aan toe gaat in Latijns-Amerika.

En de pretweek sloot het speelplein af met bezoeken aan Kinderstad en

Bobbejaanland.

Hopelijk zien we iedereen volgend jaar weer terug op het speelplein!!!


Technische dienst

RESTAURATIE RINGMUUR SINT-HUBERTUSKERK

TE SINT-HUIBRECHTS-HERN

De toren en de gotische kerk van Hern

werden gebouwd onmiddellijk na 1256,

toen Hern zich als quasi-zelfstandige

parochie had losgemaakt van de moederkerk

van Hoeselt. In 1905 liet pastoor

van Cuyck de voornoemde éénbeukige

gotische kerk ombouwen tot een driebeukig

neogotisch gebedshuis. In 1963

mocht pastoor Liesens deze ruime en

mooie oostwestelijke gerichte kerk afbreken

en vervangen door een noordzuidelijk

gerichte zaalkerk. Enkel de toren en

het koor van de kerk werden gered van

de sloop omdat dezen in 1938 werden

geklasseerd.

Reeds jaren is de oude kerkhofmuur

rondom de Sint-Hubertuskerk in slechte

staat. De zijde langs de Herenstraat werd

eind de jaren negentig reeds gerestaureerd

door de gemeentelijke technische

dienst. De zijde langs de Sint-

Hubertusstraat werd uitgesteld om allerhande

redenen. Zo was onder andere de

restauratie van de kerkhofmuur van de

Sint-Domitianuskerk te Werm zeer dringend

geworden en moest deze omwalling

eerst worden aangepakt.

De vraag was hoe het verder moest met

de ringmuur rond de kerk te Hern. Een

verticale scheur dwars doorheen de

muur baarde iedereen wat zorgen. De

muur werd jaren gestut en men wist niet

goed wat hiermee aan te vangen.

Verscheidene aannemers werden

gevraagd om prijs te maken voor restauratie

maar weinig waren geïnteresseerd in

het werk ofwel waren ze zeer duur.

Uiteindelijk werd door het gemeentebestuur

beslist om deze werken in eigen

beheer te verrichten.

De vraag vanuit de parochie was om de

overledenen en de grafstenen niet te verwijderen.

En ja na een grondige studie

werd in juni van dit jaar aan de muur

gestart. De muur werd aan de bovenzijde

anderhalve meter afgebroken waarbij

over de volledige lengte van de muur een

gewapende betonnen ringbalk werd

voorzien. Verder werden aan de voorzijde

van de ringmuur om de zeven meter

metalen profielen geplaatst om de

gronddruk aan de achterzijde van de

muur te helpen opvangen.

Deze metalen profielen worden met

dezelfde bakstenen als de muur omgeven

en als steunberen in de muur ingewerkt.

Wanneer de muur terug volledig opgemetst

is, zullen alle voegen worden uitgeslepen,

de muur worden gezandstraald

en vervolgens terug worden opgevoegd.

Wanneer de ringmuur gerestaureerd is,

wordt er werk gemaakt van de toegangsweg

tot aan het kerkportaal. Beide zijwanden,

vervaardigd uit kasseien, worden

eveneens opgekalefaterd. Er zullen

nieuwe leunen worden aangebracht

langsheen beide zijden van de toegangsweg.

De toegangsweg zelf zal vernieuwd

worden door het verwijderen van de

trappen en het aanleggen van een hellend

vlak met rustpunt in klinkers zodat

de toegankelijk voor mindervalide personen

vergroot.

Dit alles is een groot werk dat enige tijd in

beslag zal nemen en waarvoor we dan

ook begrip vragen voor mogelijke ongemakken

die tijdens de werken kunnen

ontstaan.

15


Technische dienst

16

ROMERSHOVEN KERK IN STEIGERS

U heeft al kunnen merken dat er renovatie-

en herstellingswerken aan de parochiekerk

van Romershoven bezig zijn.

Wat gebeurt er allemaal en hoe

lang gaat dit duren

Het werk is een openbare aanbesteding,

uitgevoerd door aannemer Dijkmans uit

Kuringen-Hasselt, de laagst regelmatige

inschrijver. De uitvoeringstermijn van de

werken bedraagt 150 werkdagen, met als

startdatum 1 juni 2004. Praktisch betekent

dit, dat het einde voorzien is laatste maart 2005.

De werken behelzen: de herstelling van de toren en het vernieuwen van al de

daken en de kroonlijsten, vervolgens de behandeling van de vochtopstijging in de oude

muren, de inrichting van het zijaltaar als winterkapel, het vernieuwen van de verwarming

en ook de elektriciteitsinstallatie, ook komt er een sanitaire voorziening en tenslotte

de verfwerken binnen en buiten.

Losstaand van deze aanbesteding zal de technische dienst van de Gemeente Hoeselt

de oude begraafplaats, rond de kerk, opfrissen zodat de renovatie van de kerk tot uiting

kan komen.

Hoeveel gaat dit kosten en wie betaald het

De totale prijs van de aanbesteding met inbegrip van de erelonen van architect, veiligheidscoördinator

en ook de BTW, zal dit voor een bedrag zijn van 521.378,53 euro.

De betaling wordt hoofdzakelijk betaald via een doorgeeflening van de Gemeente

Hoeselt. Het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap geeft een toelage van 30%.

En de erediensten

Gezien de aard en de omvang van de werken, zal de kerk tijdelijk gesloten zijn gedurende

de werken. De kerkdiensten van donderdag en zondag zullen daarom tijdelijk

doorgaan in de parochiekerk van Schalkhoven en dit vanaf donderdag 5 augustus

2004. De vrijdagmis wordt tijdens de werken geschrapt.

Samengevat: de diensten in Schalkhoven

Zaterdag 18 uur Dienst van parochie Schalkhoven

Zondag 9.30 uur Dienst van parochie Romershoven

Donderdag 19 uur Dienst van parochie Romershoven

Hopelijk kan het Paasfeest van 2005 in de vernieuwde parochiekerk van Romershoven

doorgaan.

COMPOSTCURSUS

Als onderdeel van het gevoerde afvalvoorkomingsbeleid op het vlak van GFT- en groenafval zal

Intercompost i.s.m. VLACO een aantal compostcursussen organiseren in het najaar;

Sessie 1: woensdag 8, 15 en 22 september van 13.30 tot 17 uur

Sessie 2: zaterdag 11, 18 en 25 september van 9 tot 12.30 uur

Inschrijven bij de milieudienst 089 51 03 37

RUILVERKAVELING VLIERMAALROOT

De betrokkenen van de ruilverkaveling Vliermaalroot kunnen de plannen komen inkijken

van maandag 13 september tot dinsdag 12 oktober in het CC Ter Kommen, lokaal 6,

elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur

Een overleden

huisdier, wat nu

Een huisdier is vaak gedurende vele

jaren een trouwe vriend en heel aangenaam

gezelschap. Jammer genoeg

komt er ook aan het leven van je huisdier

vroeg of laat een einde. Hieronder

vind je een overzicht van de verschillende

mogelijkheden in verband met de

verwerking van dode huisdieren.

1 Crematorium voor huisdieren:

Dirk & Dogs te Lummen - tel: 011 43 31

73 - www.dirk-dogs.com

Mogelijkheid tot ophaling van overleden

huisdieren bij u thuis of uw dierenarts.

Verzorgen van individuele of gezamenlijke

crematies tot max. 100 kg.

2 Begraven in eigen tuin:

(Bron: website OVAM)

De voorwaarden V01: art. 4.1.0.1 tot

4.1.8.2 van Algemene VLAREM II. gelden

* Gezelschapsdieren van meer dan 10

kilogram mogen niet begraven worden.

Er mogen enkel huisdieren worden

begraven, geen landbouwhuisdieren.

* Alleen gezelschapsdieren die niet

gestorven zijn aan een op mens, of

dier overdraagbare ziekte mogen

worden begraven. De gemeente kan

een attest afgeleverd door een dierenarts

vragen vooraleer toestemming

te geven tot begraven.

* Begraven mag alleen in een zanderige

grond. In een klei- of leemachtige

grond vindt onvoldoende ontbinding

plaats.

* Het dier moet in een put begraven

worden van minstens een halve

meter diep. Dit voorkomt dat andere

dieren het beginnen op te graven.

Het dier moet wel boven het grondwaterniveau

liggen.

* Er mogen geen plastic zakken of

ander slecht afbreekbare verpakkingen

mee de grond in.

* De dode dieren mogen enkel verpakt

worden in biologisch afbreekbare

materialen.

Begraven in eigen tuin is dus geen goede

oplossing


Milieu

INZAMELACTIE LEGE

PLANTENBESCHERMINGSVERPAKKINGEN

Doelgroep:

land- en tuinbouwers, openbare besturen, ... kortom iedereen die plantenbeschermingsmiddelen

gebruikt voor beroepsdoeleinden.

Wat

Phytofar-Recover vzw organiseert jaarlijks een ophaling van lege plantenbeschermingsverpakkingen.

Het opgehaalde materiaal wordt milieuvriendelijk verwerkt. Door uw

lege bussen grondig schoon te maken en naar de voorziene inzamelplaats te brengen,

draag je jouw steentje bij tot een duurzame landbouw met respect voor het leefmilieu!

Ter plaatse kan je tegen een zeer democratische prijs een Phytofar-Recoverzak kopen

om de bussen in te verzamelen. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op

te nemen met de milieudienst op het nummer 089 51 03 37.

Waar en wanneer

20 okt 2004 9.00 – 12.00 Jans Agro Service Bammestraat 2, 3740 Bilzen

20 okt 2004 13.00 – 16.00 Jans Agro Service Bammestraat 2, 3740 Bilzen

22 okt 2004 9.00 – 12.00 Hermoo Belgium Hertstraat 48, 3732 Schalkhoven

22 okt 2004 13.00 – 16.00 Hermoo Belgium Hertstraat 48, 3732 Schalkhoven

26 okt 2004 13.00 – 16.00 Capelle Kleinstraat 29, 3570 Alken

BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP

Kwaliteit voor een lage prijs

Jaarlijks organiseert de natuurvereniging Natuurpunt Limburg een verkoop van

streekeigen bomen en struiken. Streekeigen planten zijn planten die hier van nature

voorkomen, zoals haagbeuk, meidoorn en hazelaar.

Ze zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en worden ook niet zo snel aangetast

door allerlei ziektes.

Je kan deze planten kopen tegen een voordelige prijs en je krijgt er gratis enkele

handige planttips bij.

Al eens gedacht aan een BLOEMENWEIDE

Vanaf dit jaar biedt Natuurpunt Limburg ook een bloemenweide mengsel aan.

Met een bloemenweide van margrieten en koekoeksbloemen of korenbloemen

en klaprozen kies je voor meer kleur in je tuin.

Hoe bestellen

Eind september vind je een bestelbon in je brievenbus. Je kan je bestelling doorgeven

tot en met 22 oktober. Afhalen kan vervolgens op de zaterdagen 6, 20 of 27

november ergens in je buurt.

Meer informatie vind je op de bestelbon !

Je vindt de bestelbon ook bij de gemeentelijke milieudienst of op de website van

Natuurpunt Limburg: http://www.natuurpuntlimburg.be

De organisatie van deze plantenverkoop gebeurt door de plaatselijke afdelingen van

Natuurpunt Limburg. Met deze actie steun je dus ook de natuur in je buurt!

NATUURKALENDER

JULI-DECEMBER

2004

Heeft u zin om deze zomer en najaar

onze Limburgse natuur te verkennen

In de natuurkalender vindt u

een uitgebreid aanbod aan geleide

natuurwandelingen, excursies, cursussen

en voordrachten. De meeste activiteiten

zijn voor iedereen toegankelijk,

andere zijn bedoeld voor een

meer gespecialiseerd publiek, bijvoorbeeld

de insecten- en paddenstoelencursussen.

Voor ieder wat wils dus.

Geïnteresseerd Kom dan snel je

natuurkalender halen bij de milieudienst.

WEEK VAN HET BOS

HET BOS BELEEF JE

Recreatie staat dit jaar centraal tijdens

de Week van het Bos, die doorgaat

van 3 tot 10 oktober 2004. Daarom

worden klein en groot, fietser en

jager, eigenaar en recreant uitgenodigd

om het bos te beleven. Wil je

weten wat je wel en niet mag in een

bos Zin in een brok bosrecreatie en -

informatie Haal de programmakrant

in het gemeentehuis, of bel naar de

Vlaamse Infolijn op 0800 3 02 01.

Of neem een kijkje op

www.vlaanderen.be/weekvanhetbos.

17


Toerisme en Recreatie

WANDELEN

Doorntrippers

zo 29-08 Maasmechelen,

Heidewandeling – 8 km

zo 05-09 Fietsen in Hoeselt

zo 12-09 Zutendaal

zo 19-09

Brussel, de tuinen

in Gaasbeek (*)

zo 26-09 Wintershoven – 9 km

of kerk Winterhoven om 14 uur

zo 03-10 Sint-Huibrechts-Hern

zo 10-10 Stadsbezoek te Mechelen (*)

ma 18-10 Kermistripje in de omtrek

zo 24-10 Borgloon – 9 km

of Graetempoort om 14 uur

zo 31-10 Schoonbeek,

natuurwandeling – 8 km

Vertrek wandelingen: Parking Post om

13.30 uur tenzij anders vermeld.

(*) enkel voor leden

KERMISSEN

zo 05-09 Kermis Paneel

zo 19-09 Kermis Hombroek

zo 19-09 Kermis Nieuw-Hoeselt

zo 26-09 Kermis Romershoven

zo 10-10 Kermis Werm

KERMIS HOESELT CENTRUM

vrij 15-10 JAARMARKT

zo 17-10 KERMIS

ma 18-10 Kermismaandag

enig in Limburg...

‘SCHOLIERENLEEDTOCHT’ wandelen en fietsen - zaterdag 28 augustus

door wandelclub Vitales VL 067

Vertrek: De Altenaar, Smisstraat Alt-Hoeselt tussen 7 en 15 uur

Afstanden: Wandeltochten 6-12-20 km

Fietstochten 20-40 km recreatief fietsen voor het ganse gezin

Inschrijving: 0,75 euro – 0,90 euro met sticker

Inlichtingen: L. Loyens, Tongersesteenweg Hoeselt, tel.089 50 20 16

KLOMPENTOCHT - zondag 12 september

door wandelclub de Rommelaar VL 082

Vertrek CC ter Kommen van 7 tot 15 uur

Afstanden 4 - 7 - 20 km

Inschrijving: 0,75 euro - 0,90 euro met sticker

Inlichtingen: Paula Lambrechts, 3730 Hoeselt, , tel. 089 51 40 50

VRUCHTENWANDELING te VRIJHERN – zondag 19 september

door Leefmilieu Tongeren - gids Christina d’Huys

Vertrek aan de Kluis - van 14 tot 16 uur

Inlichtingen: Paul Denis tel. 012 23 03 28

SPOKENTOCHT op de Neder - zaterdag 9 oktober

Inschrijven en start in zaal Nederheem, Nederstraat 30 van 19 tot 22 uur

Prijs: 3 euro - gratis consumptie

Het parcours is toegankelijk voor kinderwagens of buggy’s

Opgelet: aangepaste kledij en rubber laarzen !!! – zaklamp !!!

Bij aankomst: lekkere pannenkoeken, hamburgers, warme choco, soep en andere dranken !!!

13de JAN KREDIETWANDELING - zaterdag 23 oktober

door wandelclub Vitales VL 067

Benkelijke avondwandeling met spoken en heksen -

Aafstand +/- 6 km - Vertrek CC Ter Kommen - Inschrijven bij valavond van 18 tot 21 uur

Inlichtingen: L. Loyens, Tongersesteenweg Hoeselt, tel.089 50 20 16

NATUURWANDELING in het WIJNGAARDBOS - zondag 31 oktober

door Natuurpunt Alken

Vertrek: Alt-Hoeselt van 13 tot 16.30 uur

Inlichtingen: Luc Paque, tel. 011-31 18 37

18

Info: Jean Thijs 0479 42 42 03

Bruno Jans 0475 28 29 75

ROMELARENFEESTEN.- zondag 29 augustus

Tussen 14 en 17 uur zullen verschillende teams het tegen elkaar opnemen om de trofee

ROMELARENFEESTEN 2004 in de wacht te slepen.

Vanaf 17 uur zijn er voor de jeugd traditionele volksspelen.

Tegelijkertijd kunnen de ouders, supporters en sympathisanten een pétanquewedstrijdje

houden of ‘een terrasje doen’.

De avond wordt afgesloten met een MEXICAANS BUFFET en AMBIANCE.

De feesten gaan door achter de Pastorij van Romershoven.

DROOGBROEKFEESTEN - zondag 5 september

* 2de Grote Rommelmarkt & Luchtballon-happening

Rommelmarkt vanaf 9 uur!!!- ballon-happening vanaf 16 uur.

Ruim terras & ruime parkeergelegenheid - Verschillende springkastelen

Meerdere gratis ballonvaarten te winnen

Of reserveer uw droomvlucht tel. 089 41 71 18 (2 uren)

Info rommelmarkt: Tel. 0496 87 57 40 - 089 41 73 10 - 089 41 71 18


Toerisme en Recreatie

OPEN MONUMENTENDAG 2004

Van nature een monument...

12 september

WANDELEN IN HET NATUURGEBIED VRIJHERN EN

SINT-HUIBRECHTS-HERN

Wandelingen met gidsbeurten in de omgeving van de Kluis te Vrijhern

Uitzonderlijke vegetatie in de waardevol natuurgebieden!!!

Wandeling 1:

naar de Wijngaardbossen (beheerd door het Regionaal Landschap Haspengouw)

aan het monument van de Wijnmakergilde: demonstratie wijn maken.

Wandeling 2:

naar het kasteel van Hardelingen met 18de eeuws park en de prachtige en waardevolle natuurlandschappen met hun

oude plaatsnamen zoals Ganzendries , Oude trambedding, Kruislinde , Verkesgericht , Kinnebak , Stinzen, ...

Start aan de Kluis te Vrijhern, Kluisstraat 1 om 13.30 uur.

DAVIDSFONDS WEEKEND HOESELT

Zaterdag 25 en zondag 26 september

Hof ter Poorten

* Gidsbeurten:

door de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep over de hoeve en de schuur

(tiendenschuur van Alden Biesen)

zaterdag en zondag om 13.30 – 14.30 – 15.30 uur.

* Wagenspel:

‘De heks van Alt-Hoeselt’ door het Hoeselts Toneelgezelschap

o.l.v. Johan Gerits op zaterdag en zondag om 14 uur - 15 uur - 16 uur

* Tentoonstellingen: permanent op zaterdag en zondag

Lode Vanlessen : een 5-tal werkjes met als thema 'Haspengouw' van deze Alt-Hoeseltse kunstenaar worden in de kijker gesteld.

Rudi Nelissen: prachtige keramiek- en schilderwerken.

* Infostand: op zaterdag en zondag

Leven en werk van Lambrecht Lambrechts, Hoeseltse schrijver, dichter en musicus.

Het Davidsfonds stelt voor...informatiestand.

* Muziek: Doedelzak door Marc Laporte op de binnenkoer van de hoeve

* Streekproductenmarkt

- wijngilde 'De Wijgartsberch’: degustatie + demonstratie (zondag)

- pottenbakken: demonstratie door Maurice Hex en Bertho Parthoens (zondag)

- streekproducten: fruitsap en siroop van Haspengouws fruit

HET BELANG VAN LIMBURG... 125 jaar

LEZERSDAGEN op 30 - 31 oktober en 1 november!!!

Wandel doorheen de Ethiashal in de grenslandhallen in Hasselt en ontdek de variatie van onze eigen provincie.

Meer hierover in de volgende gemeenteberichten!!!

19


Sport

20

ZWEMACADEMIE:

start vanaf 4 september

- kleuterzwemmen

- zwemtraining

- watergewenning (start op 7 mei 2005)

Afspraak in het zwembad Ter Kommen.

Kleuterzwemmen

voor kleuters geboren in 99: van

watergewenning tot schoolslag.

Op eigen tempo worden eerste de

beenbeweging en nadien de armbeweging

ingeoefend. Het accent ligt op

het aanleren en inoefenen van de

juiste techniek en mooi leren zwemmen

(10 deelnemers per groep).

U kan kiezen uit de volgende dagen:

zaterdag van 10.10-11.00 uur

maandag van 16.20-17.10 uur

en 17.10-18.00 uur

woensdag van 13.20-14.10.uur

Zwemtraining

voor kinderen die kunnen zwemmen

en een diploma hebben – geboren in

‘96-‘97-‘98.

Ingedeeld in niveaugroepen krijgen

alle kinderen de kansen om hun

zwemvaardigheden optimaal te ontwikkelen;

met vervolmaking 2de en

3de zwemstijl; diploma zwemmen –

zwemmen met kleren –

overlevingszwemmen - ..... (12 deelnemers

per groep).

Programma:

geboren 1998:

al kleuterzwemmen gevolgd

en geen diploma

zat. 11.10-12.00 uur of

wo. 14.10-15.00 uur

geboren 1997 en 1998:

zwemdiploma 25 / 50 / 100 / 200m.

zat. 12.00-12.50 uur of

wo. 15.10-16.00 uur

geboren 1996 en 1997:

zwemdiploma 200 / 400 / 800m.

ma. 18.10-19.00 uur of

wo.16.00-16.50 uur

geboren 1996 en 1997:

zwemdiploma 800 / 1000 / 1500m.

zat. 09.20-10.10 uur

‘Er hangt een Gordel in de lucht’

zondag 5 september

Wandelen of fietsen

Een sportief, familiaal niet te missen evenement, met kindvriendelijke randanimatie langsheen

het parcours: dat is de Gordel in één zin samengevat. Samen met de sportdienst kan

je dit jaar gordelen in Zaventem. Vertrek met de bus aan sportcentrum Ter Kommen

om 8 uur. Terug omstreeks 19 uur. Deelname: 9 euro, inclusief busvervoer, fietsvervoer,

verzekering en aandenken. Vanaf het 3de lid van het gezin 1 euro korting. Inschrijven kan

telefonisch.

AVONDWANDELTOCHT ‘TEUGLE PRUVE’

zaterdag 18 september

Tijdens de avondwandeling (±10 km) kan u ‘pruve’ van teugelhapjes en -drankjes die gratis

aangeboden worden op verschillende halten in de omgeving van het natuurgebied

‘Teugelen’. Na de wandeling is er in c@fe.comm ambiance verzekerd.

Vertrek in Ter Kommen tussen 18 en 21 uur.

Info: De wandelboekjes worden afgestempeld in c@fe.comm

Voorzie je van aangepast schoeisel en breng een zaklamp mee

De deelnamekaarten zijn te koop op de sportdienst

Prijs: vvk. t.e.m. donderdag 18 september 5,5 euro, daarna 7 euro

houders van 3+kaart krijgen een korting van 1,50 euro.

HOESELTSE LOOPMIJL

vrijdag 17 september

Een loopwedstrijd waarbij de min 15 jarigen één mijl (=1,6 km) en de ouderen een dubbele

mijl (3,2 km) zo vlug mogelijk lopen. Voor iedereen die graag loopt voorzien we categorieën

naargelang geslacht en leeftijd. U start en komt aan Ter Kommen en loopt in een tijdritsysteem.

De eerste loper start om 19 uur. Inschrijven kan u op de sportdienst op voorhand

of op de dag zelf.

Deze wedstrijd gaat door i.k.v. het criterium ‘ de Haspengouwse Loopmijlen’.

De overige wedstrijden: Alken 20-8, Wellen 27-8, Borgloon 10-9 en Tongeren 24-9.

FITNESS – vanaf 6 september

Ben je op zoek naar beweging Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen aan onze groepslessen.

Het conditiegedeelte zorgt voor vetverbranding en een betere conditie. De spierversterkende

oefeningen hebben bijzondere aandacht voor buik, billen en benen. Aangepaste

muziek zorgt voor sfeer en fun!

maandag 10.00 BBB 21.00 BBB

dinsdag 20.00 aerobics 21.00 figuurtraining

woensdag 19.30 bodystep 20.30 BBB

donderdag 20.00 figuurtraining 21.00 aerobics

bodystep

Deelnemen kan je met de beurtenkaarten: 50 euro / 15 beurten (studenten 35 euro)

Inschrijven ter plaatse in de spiegelzaal van sporthal Ter Kommen.

BODYSTEP – vanaf 1 september

Dit is een nieuw stepprogramma met als doel optimaal trainingsresultaat. We geven geen

moeilijke en ingewikkelde pasjes, maar compacte, korte combinaties met vele herhalingen

en met een hoog calorieverbruik. Bodystep brengt u in vorm, corrigeert uw figuur en verbetert

de conditie.

woensdag 19.30 uur: bodystep (Gratis proefles op woensdag 1 september om 19.30 uur in de

vrijdag 20 uur:

spiegelzaal van de sporthal Ter Kommen.)

bodystep

Promotielessenreeks 15 weken (start 8 september)

éénmaal per week: 30 euro

tweemaal per week: 50 euro

Inschrijven ter plaatse in de spiegelzaal van sporthal Ter Kommen.


Sport

SPORTACADEMIE: start vanaf 10 september

U hebt kinderen die graag aan sport doen maar niet goed weten welke sporttak zij

het best kunnen beoefenen. Deze sportacademie biedt u een voortreffelijk antwoord.

Er worden gekende en minder bekende, recreatieve sporttakken aangeboden,

waardoor de kinderen een duidelijk beeld krijgen van de talrijke sportmogelijkheden.

Afspraak in de sporthal Ter Kommen.

Programma:

elke vrijdag 5.45-17.00 uur - toezicht vanaf 15.30 uur - geboren 98-99 (kleuters + 1ste leerjaar)

elke dinsdag 16.15-17.30 uur - toezicht vanaf 16.00 uur - geboren 96-97 (2de + 3de leerjaar)

elke donderdag 16.15-17.30 uur - toezicht vanaf 16.00 uur - geboren 94-95 (4de + 5de leerjaar)

AVONTURENKAMP

vrijdag 27 t.e.m. zondag 29 augustus

Het avonturenkamp in de Ardennen is reeds jaren een absoluut succes. Om deze

zomer af te sluiten staat een uiterst pikant gekruide driedaagse uitdagende buitensporten

op het programma. In Durbuy verblijven de tieners (geboren in ‘92 of ouder) in een

chalet vol pension. Deelname 90 euro (alles in ook verzekering en begeleiding)

Programma:

vrijdag 27 augustus: samenkomst in Bilzen station, lunchpakket meenemen, klimmen

en sjorren, BMX, zwemmen, overnachting

zaterdag 28 augustus: speleologie, death-ride, via ferrate, kampvuur, overnachting

zondag 29 augustus: kano, pamperpaal, aankomst met trein in Bilzen

FAMILY SPORTS & FUN WEEKENDS

Programma:

Voor alle ouders met twee kinderen tussen 10 en 14 jaar (een derde kind mag ook

mits aanvraag op voorhand). Jongeren en ouders kunnen gedurende drie dagen kennismaken

met tal van sporttakken via een aangepast sportaanbod. De families kunnen

deelnemen aan recreatieve sportactiviteiten en genieten van het avondanimatieprogramma.

Waar en wanneer:

- Genk Bloso-centrum Kattevenia: 10, 11 en 12 september

- Nieuwpoort Bloso-centrum ‘Wittebrug’: 17, 18 en 19 september

Deelnameprijs:

Dankzij de steun van Belgacom kan dit familie-weekend aangeboden worden tegen

50 euro per persoon. In de prijs is inbegrepen: het sportaanbod, de verzekering, het

verblijf in volpension (incl. drank aan tafel).

Inschrijven (beperkt aantal inschrijvingen!!)

- Sportdienst Hoeselt, tel. 089 49 16 03

- Bloso: tel. 02 209 45 38 - Frederic Temmerman of frederic.temmerman@bloso.be

De clubs die hun competitiewedstrijden in de sportkalender van de gemeenteberichten

wensen te plaatsen, dienen hun kalender door te geven aan de sportdienst

K-SPORT

K(ids)-sport voor kinderen en tieners

bestaat uit naschoolse sportactiviteiten.

waarbij ervaren lesgevers lichamelijke

opvoeding en trainers vanuit

de clubs garant staan voor kwaliteit

en plezier in beweging.

K-Sport is een organisatie van de

sportdienst.

De lessenreeksen starten begin september

opnieuw:

* Zwemacademie: vanaf 04 september

* Kinderdans: vanaf 06 september

* Jumpy Bumpy: vanaf 07 september

* Sportacademie: vanaf 10 september

Inschrijven verplicht op de

sportdienst Hoeselt

JUMPY-BUMPY

start vanaf 6 september

Jumpy-bumpy is een geweldige swingende

lessenreeks speciaal voor meisjes

en jongens. Deze dansmix met

hip-hop, funk en streetdance komt zo

uit de leukste videoclips. Let the beat

control your body.

Programma:

geboren ‘96, ‘97 en ‘98

(1ste , 2de en 3de leerjaar) (=kinderdans)

maandag 16.15-17.15 uur

geboren ‘94 en ‘95

(4de en 5de leerjaar)

dinsdag 17.00-18.00 uur

geboren ‘91, ‘92 en ‘93

(6de leerjaar, 1ste en 2de secundair)

dinsdag 18.00-19.00 uur

in de sporthal Ter Kommen Hoeselt

ZIG-ZAG

start vanaf 10 september

Is de uitdagende tienerwerking waar

avontuurlijke activiteiten en uitstappen

zoals klimmen, paardrijden,

nachtoriëntatie, touwenparcours, duiken,

enz... worden afgewisseld met

leuke sportactiviteiten elke vrijdag in

het sportcentrum Ter Kommen of

binnen de Hoeselt sportclubs.

geboren 1992 (6de leerjaar) en 1993

(1ste secundair) van 17.00 tot 18.30

uur.

21


Varia

DE ARCHIEVEN VAN

DE SCHEPENBANKEN

VAN HOESELT

Op vrijdag 6 augustus werd het boek

‘De archieven van de schepenbanken

van Hoeselt’ voorgesteld aan de

bevolking. Het boek werd geschreven

door Dhr. Rombout Nijssen van het

Rijksarchief Hasselt in opdracht van

Baron André de Moffarts en de

bestuurders van de Stichting

Museum Moffarts-Museum of Arts.

Na de voorstelling, die plaats had in

de raadszaal van het gemeentehuis,

ging de plechtigheid verder in het

park van het kasteel van van Bockrijck,

voormalige woonplaats van de familie

de Moffarts.

Voorzitter van de H.G.S.G. (Hoeseltse

Geschiedkundige Studiegroep), Piet

Thoelen, gaf een deskundige toelichting

over de Familie de Moffarts.

VIERING BEVRIJDING

Donderdag 26 vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus

Zestig jaar geleden kwam er in gans België een einde aan de verschrikkelijke tweede wereldoorlog.

Op 26, 27 en 28 augustus herdenken wij in Hoeselt deze toch wel speciale gebeurtenis.

Ondanks hun hoge ouderdom, mogen wij nog enkele Amerikaanse tweede wereld

oorlogsveteranen verwelkomen.

Door de goede relaties van het Herdenkings Comité WO II Zuid–Limburg met de

Amerikaanse Ambassade in Brussel en de medewerking van het Hoeselts gemeentebestuur

kunnen een aantal Amerikaanse bevrijders van destijds een paar onvergetelijke dagen doorbrengen

in ons contreien. Een korte samenvatting van het programma:

Donderdag 26 augustus:

Geleid bezoek ( Dhr Gerhard Kristan) aan het Hurtgenwald waar de 78ste Divisie belangrijke

gevechten leverden, bezoek aan Roetgen, Lammersdorf, Simmerath, Kesternich, Smidt

(ontvangst op het stadhuis) Simmonskall, Vossenack en de Kall rivier.

Vrijdag 27 augustus:

Bezoek aan het WO-II museum van de familie Comhair Snellinx te Werm Hoeselt

Namiddag: Aankomst van de ‘PATTON DRIVERS’ met hun tweede wereldoorlogs voertuigen

aan de sportterreinen Ter kommen Hoeselt centrum.

20 uur stipt: concert door de UNITED STATES AIR FORCE BAND IN EUROPE,

gevolgd door een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting BRIDGE STONE DIXIELAND.

Zaterdag 28 augustus:

10 uur Officiële herdenkingsplechtigheid aan het WO II monument te Werm Hoeselt

Namiddag: Bezoek aan het Fort van Eben Emael

Zondag 29 augustus:

10.30 uur: Plechtige herdenkingsmis in de St-Stefanus kerk van Hoeselt centrum, m.m.v. het

St.-Catharina koor o.l.v. V. Crommen en Horlecante o.l.v. P. Achten.

Na de mis Bloemenhulde aan het Hoeselt oorlogsmonument en aan de gedenkplaat van de

78st Infantry Divisie U.S.ARMY. Receptie aangeboden door het Gemeentebestuur aan de

genodigden. De nieuwe Amerikaanse Ambassadeur Dhr Tom KOROLOGOS zal persoonlijk

aanwezig zijn op een of meerdere van deze evenementen.

Wilt u echter meer gedetailleerde informatie over deze toch wel bijzondere culturele dagen

bekomen, neem dan vrijblijvend contact op met: Vissers R., Oude Steenstraat 41, 3770

Riemst, tel privé 012 23 69 72, tel NATO 042 89 92 11, Fax NATO 042 89 92 14,

e-mail rik.vissers-lesale@pandora.be voor het Herdenkings Comité WO II Zuid – Limburg.

22

Het Hoeseltse wapenschild werd ontleend

aan de initialen van W illem

M offarts, die in 1613 in Hoeselt trouwde

met Margriet de Corswarem De laatste

de Moffarts, Karel Willem Alexander,

stierf in Hoeselt als burgemeester op 27

augustus 1840. Zijn weduwe, Maria

Theresia de Brouckmans stierf in 1875.

Het boek is verkrijgbaar in de

gemeentelijke bibliotheek aan

5 euro.

Fonds Louise VANDEN

BULCKE – derde editie

t.v.v. projecten die ten goede komen aan de

Vlaamse historisch tuinen. (t.w.v. 6000 euro)

Eigenaars die hun historische tuinen ter

nemen worden uitgenodigd een specifiek,

concreet en gedetailleerd project in te dienen.

Belangrijk is dat het project een historische

waarde van de tuin of het park valoriseert.

Indienen uiterlijk op 15 oktober.

Meer info: www.kbs-frb.be, of op het

contactcentrum Koning Boudewijnstichting,

Postbus 96 – Elsene, B-1050 Brussel.

Tel. 070 23 30 65 – Fax 070 23 37 27.

Dagen van DE LIM-

BURGSE HOEVE- &

STREEKPRODUCTEN

16 t.e.m. 26 september

PROEVERIJEN-OPENDEURDAGEN

WIN je gewicht in hoeve- en streekproducten.

Naast culinair genieten kan de consument

via deze dagen een kijkje achter de

schermen nemen. En voor de liefhebbers is

er weer de Gewichtige Limburgerwedstrijd

met dit jaar Sabien Tiels als

centrale figuur.

Proef en kom alles te weten over het

lekkers dat Limburg te bieden heeft...

Folder af te halen in het gemeentehuis.

Een initiatief van de provincie Limburg.


Huldigingen

GOUD VOOR

VERJANS JEAN EN

MUNDUS ELZA

26-06-1954 – 26-06-2004

Gefeliciteerd !

GOUD VOOR

LEDUC CERILE EN

NEVEN ELIZABETH

24-07-1954 – 24-07-2004

Gefeliciteerd !

VIER GENERATIES

MEVROUW MOESEN MIA,

THIJSSEN YVONNE,

THIJSSEN KIM EN

PETERS AMY

Op de foto: Mia met Amy.

GOUD VOOR

NOTELAERS JAN EN

GOFFIN HELENA

14-07-1954 – 14-07-2004

Proficiat !

50 JAAR ACHTER DEN TOOG!

Sim en zijn echtgenote staan samen 50 jaar achter

den toog in hun gezellig volkscafé in

Romershoven. Dit ging niet onopgemerkt voorbij!

Op de foto Sim en Antoinette met kleinzoon

Brentje.

BROERS MOTMANS BLINKEN UIT IN

DE PAARDENSPORT!!!

Van 15 tot en met 18 juli vond in Vilamoura in Portugal de Europese

Kampioenschappen Jumping voor juniors en young riders plaats. Bij

de young riders won Jan Motmans en het Belgisch team zilver. Jan

reed de 10 jarige dekhengst Quick Chin. Bij de juniors misten Nick

Motmans en zijn team nipt het podium. Zij werden vierde. Nick

bereed de 8 jarige Corrido.

De twee broers hebben al heel wat gewonnen. Jan werd op amper

10-jarige leeftijd Belgisch Kampioen bij de Scholieren. Nick won vorig

jaar de Gouden Laars, dit is een erkenning voor de beste juniorruiter

in het land. Proficiat aan beiden en nog veel succes !

23


Het weten waard

24

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische Wegendienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

PWA 089 51 48 69

loket VDAB 089 51 10 28

Bibliotheek 089 41 38 46

E-mail gemeentehuis

secretaris

gerome.parthoens@hoeselt.be

diensten

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

burgerlijke.stand@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

technische en groendienst:

arsene.chasseur@hoeselt.be

jeugddienst: jeugddienst.hoeselt@pandora.be

cultuurdienst: info@terkommen.be

sportdienst: sportdienst.hoeselt@pandora..be

bibliotheek: hoeselt@bibliotheek.be

politie: politie@hoeselt.be

OCMW: info@ocmwhoeselt.be

Ophaling GROOT HUISVUIL

woensdag 6 oktober

Ophaling SNOEIHOUT

woensdag 24 november

Opgelet: * stickers plakken per stuk of per bundel

* de dag van de ophaling worden GEEN stickers verkocht.!!!

PAPIEROPHALING

Woensdag 8 september

Woensdag 13 oktober

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer

0900 84 840

ALARMNUMMER

BRANDWEER 100

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst IROL, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst IROL, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Josiane CAPROENS

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst IROL, gelijkvloer (rechts)

e-mail: josiane.caproens@hoeselt.be

Schepen Michel VANROY

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half OKTOBER.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór maandag 27 september .

Culturele- en sportactiviteiten worden gebundeld bij de cultuur- en sportdienst!

Geef je activiteiten daarom tijdig door!!!

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis

Sluitingsdagen containerpark

Maandag 18 oktober - Hoeselt kermis

More magazines by this user
Similar magazines