Reglement waterschap Tienhoven_Breukeleveen_1871

Afkondiging in 1871 van het bijzonder reglement voor het waterschap Breukeleveen en Tienhoven, gelegen onder de gemeenten Breukelen St. Pieters, Tienhoven en Maarsseveen.

Verslag wegens eenen Waterweg tusschen Vecht en Eem
Concept-Reglement op de Veenderijen in de provincie Utrecht
Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.
Ontwerpreglement-Hoogheemraadschap_Vecht