Tromp

De bemanning van het Admiraalschip van Cornelis Tromp in 1673

Beeldenstorm in Loosdrecht
De Pruisen in Naarden en Muiden 1787
Oud-Loosdrechtse Bussche
Rapport Vechtwaterstanden 1929
Drie recalcitrante Loosdrechtse dominees ten tijde van het Twaalfjarig Bestand
Verslag wegens eenen Waterweg tusschen Vecht en Eem
Beleg van Naarden
Bij Nederlands Bevrijding
Onafhankelijkheidsfeesten Tienhoven, Oud-Maarsseveen en Breukeleveen op 9 en 10 september 1913
Concept-Reglement op de Veenderijen in de provincie Utrecht
Ogave
Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Sijpekerk
Het Volmaakte Kind
Loosdrecht Bibliografie
Zaak Antonius van der Waals
Gids Verzameling Sypesteyn
Memorie van bezwaren van de veenlieden van Loosdrecht, 1851
Loosdrecht in de Bataafs-Franse tijd
Fundatiebrief der Zijpekerk te Nieuw-Loosdrecht, Anno 1400
Watersportkampioen-1932
Daden des Heeren
Dubbel reglement Loosdrecht 1804
Gooische Omtrekken 1917
Veiling heidegronden in 1837 te Hilversum
De Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef
De Kabaal van Cornelis Tromp - paulvandervelde.nl
Wetten van het departement Loosdrecht 1823
restauratie Sijpekerk 1962
Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.