Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

RETT PÅ SAK

42 Liahona

Hvordan takler jeg samtaler

om evangeliet når den andre personen

bare prøver å vinne en debatt?

Slike mennesker ønsker ikke

å høre vitnesbyrd.

Logikk og fornuft kan naturligvis hjelpe oss å forstå sannheten,

og det er mulig å gi logiske argumenter til forsvar for Kirken og

dens lære. Men når man er mer interessert i å vinne en diskusjon

enn å forstå en annens tro, blir strid uvegerlig utfallet. Vær urokkelig

og bær vitnesbyrd om det du tror og vet er sant.

Hvis personen du snakker med, står på sitt, lar du vedkommende

vite at du respekterer det han eller hun mener, men at

dere vil måtte være enige om å være uenige. Diskusjoner

om religiøs tro skulle ikke handle om å “vinne”. Og hvis

du blir kranglevoren eller sint, vil du ikke være et eksempel

på hva du tror på, heller ikke vil du ha Den hellige

ånd med deg.

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum

har sagt at når vi snakker med folk om Kirken,

“skulle vårt mål være å hjelpe dem å forstå sannheten,

ikke å forsvare vårt ego eller score poeng i en

teologisk debatt. Vårt dyptfølte vitnesbyrd er det

mest effektive svar vi kan gi våre anklagere. Og

slike vitnesbyrd kan bare bæres i kjærlighet og

saktmodighet.” 1

Det som hører Ånden til, læres “ikke med visdoms

overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis”

(1 Korinterbrev 2:4). Selv om det kanskje ikke vil

overbevise noen, skulle du bære ditt vitnesbyrd og

la folk få vite hva du tror på. Og når du snakker om

evangeliet, kan hvordan du sier ting være like viktig

som hva du sier. Snakk tålmodig og med kjærlighet.

Følg Ånden, og du vil få tilskyndelser om hva du

skal si (og hva du ikke skal si) og hvordan du skal

reagere. ◼

NOTE

1. Robert D. Hales, “Kristent mot: Prisen for å være disippel,” Liahona,

nov. 2008, 73­74.

FOTOILLUSTRASJONER: DAVID STOKER OG ROBERT CASEY

More magazines by this user
Similar magazines