Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

FOTO: EVELYN SCOTT

KIRKEN RUNDT

Mange frivillige medlemmer av Kirken fra Tsjekkia og Slovakia arbeidet

muntert i timevis i varmt vær langs den bratte bredden av vannreservoaret

i Zilina, der de samlet flasker, papir, plast, papp, skumplast og

annet søppel i løpet av en dag med tjeneste i september 2012.

Tjenestedag i Slovakia

Mer enn 130 medlemmer fra Tsjekkia og Slovakia,

sammen med tidligere tsjekkiske og slovakiske misjonærer,

møttes i Zilina, Slovakia 8. september 2012 for å

utføre tjeneste for kommunen – rydde 1,3 tonn avfall fra

bredden av Zilinas vannreservoar, forbedre byens barnehagebygninger

og luke byens blomsterbed.

“Det er herlig å se de frivillige som arbeider hardt,

og se smilene og gleden i øynene deres!” sier Hana

Snajdarova, en frivillig hvis familie var blant de tidlige

konvertittene til Kirken i Slovakia. “Jeg tror det er derfor

vi er så glad i disse prosjektene. Vi ønsker å hjelpe – å

tjene – og vi elsker det.”

Det nye testamente i frittstående utgave

på spansk nå tilgjengelig

Kirken lanserte nylig en frittstående versjon av Det

nye testamente fra den spanske Santa Biblia: Reina

Valera 2009, noe som gjør Skriftene mer tilgjengelig

og anvendelig for både Kirkens medlemmer og

ikke-medlemmer.

Denne nye versjonen er i standard størrelse og inneholder

Det nye testamente, fotnoter og utdrag fra Joseph

Smiths oversettelse.

Den frittstående versjonen av Det nye testamente på

spansk er tilgjengelig i myk innbinding fra Kirkens distribusjonssentre

eller store.lds.org (art.nr. 09215002).

Endringer i presidentskapet for området

Syd-Amerika syd

6. januar 2013 ble eldste Walter F. González

avløst som medlem av De syttis presidentskap, og

erstattet eldste Mervyn B. Arnold som president for

området Syd-Amerika syd i Buenos Aires i Argentina.

Eldste Arnold fikk et nytt oppdrag ved Kirkens

hovedkvarter.

Elders Jorge F. Zeballos og Francisco J. Viñas fortsetter

som rådgivere i områdepresidentskapet.

“Vi uttrykker takknemlighet for disse brødrenes hengivne

tjeneste og ønsker dem lykke til i sine oppgaver,”

lyder et brev fra Det første presidentskap.

Hellige i Botswana fryder seg over

den første staven i landet

I november 2012 møttes nesten 900 medlemmer av

Kirken i Botswana i Afrika for å være vitne til organiseringen

av den nye Gaborone Botswana stav – den første

staven i landet.

President for området Afrika sydøst, eldste Dale G.

Renlund, og eldste Colin H. Bricknell, områdesytti,

ledet møtet. Clement M. Matswagothata ble kalt

som stavspresident, Geoffrey Tembo ble kalt som

førsterådgiver, og Oduetse S. Mokweni ble kalt som

annenrådgiver.

“Staven vil være et tilfluktssted, et sted for læring, et

sted for godhet og trygghet, et sted for orden, et sted for

godhet og kjærlighet og et sted for Gud,” sa Daniel Hall,

president for Roodepoort Syd-Afrika stav.

Mars 2013 79

More magazines by this user
Similar magazines