Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

TIL STYRKE FOR UNGDOM

52 Liahona

Av Ann M. Dibb

Annenrådgiver

i Unge kvinners

generalpresidentskap

JEG HAR

ET VITNES-

BYRD OM

FAMILIEN

For mange år siden lyttet jeg mens

en søster i menigheten bar vitnesbyrd.

Jeg husker hva hun fortalte

og hva jeg følte. Søster Reese uttrykte

takknemlighet for sin rettskafne familie

og for den glede og trøst kunnskapen

om evige familier ga henne. Jeg følte

Ånden bekrefte mitt oppriktige ønske

om å få den samme velsignelsen og det

samme vitnesbyrdet om familier.

La meg gi noen forslag for å hjelpe

deg å få et vitnesbyrd om familiens

betydning:

1. Søk ydmykt Herrens inspirasjon

og skriv ned dine inntrykk mens

du studerer. Rens ditt liv ved å holde

budene. Dette vil hjelpe deg å kvalifisere

deg for Ånden, som vil hjelpe

deg i din søken.

2. Les “Familien – En erklæring

til verden”, 1 som første gang ble

presentert av en profet for nesten

20 år siden. Mitt vitnesbyrd om profeter,

seere og åpenbarere blir styrket

når jeg leser dette dokumentet og

overveier de endringer som har skjedd

More magazines by this user
Similar magazines