02.09.2013 Views

del 2 - Södertälje kommun

del 2 - Södertälje kommun

del 2 - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NNoVA<br />

förN<br />

30


TioN<br />

yelSe<br />

31


ebecKA ASShoff, True brANdS<br />

Nybliven företagare<br />

och visionär<br />

Plötsligt gick allt så fort. Rebecka Asshoff var<br />

egen företagare och en dröm gick i uppfyllelse.<br />

Nu är hon redo att hjälpa andra att göra<br />

verklighet av sin vision.<br />

Tanken var att hon skulle arbeta med händerna. Något inom<br />

hantverk. Det låg liksom i generna och hade<br />

PorTräTT<br />

gått i arv från föräldrarna. Men Rebecka skulle<br />

komma att gå en annan väg.<br />

Det var på Drivhuset saker började hända. Rebecka fick<br />

hjälp att formulera den idé som omedvetet hade grott i henne<br />

under lång tid. Hon skulle bli konsult och coach – hjälpa<br />

företagare att hitta sin verksamhets kärna.<br />

– Jag har nog förstått det länge. Att jag ska jobba med<br />

<strong>kommun</strong>ikation och med människor. Men jag har inte riktigt<br />

lyssnat på min intuition, säger hon.<br />

Insikten växte långsamt fram under åren som textillärare,<br />

hantverkspedagog och säljare på Saltå Kvarn. Bara roliga jobb,<br />

men Rebecka saknade den glöd som hon visste skulle kunna<br />

ta henne långt. Med vägledningshjälp av <strong>kommun</strong>ens näringslivskontor<br />

hittade hon den. Glöden.<br />

– De sammanförde mig med rätt personer, som fick mig att<br />

våga säga vad jag verkligen ville. Plötsligt såg jag inte problemen<br />

utan bara möjligheter. I <strong>Södertälje</strong> finns en god tradition<br />

att uppmuntra nyblivna företagare. Därför kunde det gå så fort<br />

från idé till att jag faktiskt började jobba.<br />

32<br />

True brands<br />

True brands är ett<br />

konsultföretag som<br />

erbjuder hjälp för<br />

företagare att nå ut<br />

till sina kunder, att<br />

stärka sitt varu märke<br />

och att utveckla<br />

marknadsstrategier.<br />

true-brands.se<br />

Rebecka Asshoffs<br />

erfarenheter från<br />

bageri kommer väl till<br />

pass när hon vägleder<br />

dan brouwer<br />

som öppnat ett eget<br />

bageri i Järna.


ebecKAS fruKoSTbullAr, cA 30 ST<br />

gör Så här<br />

Häll det kokande vattnet över havregrynen i en bunke och låt stå<br />

under lock tills blandningen är fingervarm.<br />

Rör ut jästen i en annan bunke med en liten skvätt ljummet vatten.<br />

blanda i havregrynen och resten av ingredienserna.<br />

bearbeta degen ordentligt. låt jäsa i 2–3 timmar. Rulla bullar,<br />

det brukar bli cirka 30 stycken.<br />

Jäs bullarna i 20 minuter. Värm ugnen till 250–300 grader.<br />

när du sätter in bullarna i ugnen sänk till 225 grader.<br />

grädda bullarna i ca 15 minuter.<br />

”I <strong>Södertälje</strong> finns en god tradition att<br />

upp muntra nyblivna företagare. Därför<br />

kunde det gå så fort från idé till att jag<br />

faktiskt började jobba.”<br />

Bland annat kom Rebecka i kontakt<br />

med en tillväxtstrateg på <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong>.<br />

– Vi startade direkt en dialog om<br />

framtiden och vi såg båda en framtid<br />

med stora möjligheter.<br />

Rebecka startade True Brands, ett<br />

konsultföretag som erbjuder hjälp för<br />

företagare att nå ut till sina kunder. Det<br />

kan handla om allt ifrån att utveckla en<br />

idé, att skapa lämpliga nätverk och att<br />

lägga upp tydliga marknadsstrategier.<br />

Ursprungligen hette bolaget Kali<br />

Vision, ett namn inspirerat av en<br />

indisk gudinna som sägs förgöra gamla<br />

mönster och föreställningar för att ge<br />

34<br />

iNgredieNSer<br />

1 l havregryn<br />

1 l kokande vatten<br />

25 g jäst<br />

3 tsk salt<br />

1 msk honung<br />

1 dl olivolja<br />

1,5 l vetemjöl<br />

2 finrivna morötter<br />

(normalstora)<br />

plats åt nya. Precis som i Rebeckas liv.<br />

Och precis så som hon vill hjälpa andra:<br />

– Det gäller att hitta kärnan i sig själv<br />

liksom kärnan i sin verksamhet.<br />

Just nu är det inom livsme<strong>del</strong>sindustrin<br />

hon har sina kunder. Det är<br />

där hon har ett unikt och väl utbrett<br />

nätverk parat med flera års egen<br />

yrkeserfarenhet. Och framtidsvisionen<br />

är tydlig:<br />

– Jag kommer att ha långsiktiga<br />

relationer med flera företag, varvat<br />

med kortare konsultuppdrag. Dessutom<br />

planerar jag att hålla i utbildningar och<br />

föredrag om företagande.<br />

När drivkraften finns, saknas<br />

inga idéer. n<br />

© ISTOcKPHOTO.cOM/MOREPIxElS


eN AV VärldeNS meST iNNoVATiVA regioNer<br />

36<br />

• <strong>Södertälje</strong> ligger i Stockholmsregionen, en<br />

av världens mest kunskapsintensiva och<br />

innovativa regioner, med stora privata<br />

och offentliga investeringar i forskning<br />

och utveckling. Här finns universitet och<br />

högskola. Här finns stora forskningsintensiva<br />

verksamheter, inom biomedicin och inom<br />

bioteknik, som kan konkurrera med de<br />

bästa i världen. Dessutom finns här en nära<br />

samverkan mellan näringsliv, akademi och<br />

offentlig sektor som gör att nya produkter<br />

och tjänster snabbt når marknaden.<br />

• En tredje<strong>del</strong> av alla patentansökningar<br />

och närmare fyra av tio av landets<br />

riskkapitalsatsningar görs i Stockholms<br />

län. De flesta sker inom elektronik och<br />

<strong>kommun</strong>ikation, men biomedicin och<br />

bioteknik står för de största investeringarna.<br />

• Enligt en undersökning som presenterades<br />

på konferensen ”Innovation Society 2006<br />

International” rankas Stockholm som<br />

den mest innovativa regionen i Europa.<br />

I världssammanhang är det endast sju<br />

regioner i USA som kommer före Stockholm.


En stor <strong>del</strong><br />

av Sveriges<br />

patentansökningar<br />

inom organisk<br />

kemi kommer<br />

från <strong>Södertälje</strong>.<br />

STocKholm<br />

buSiNeSS AlliANce<br />

<strong>Södertälje</strong> ingår i Stockholm business<br />

Alliance – ett partnerskap mellan 49<br />

<strong>kommun</strong>er i sju län med målet att<br />

bibehålla positionen som norra Europas<br />

ledande tillväxtregion. gruppen arbetar<br />

gemensamt för att attrahera utländska<br />

investeringar till regionen och att<br />

ständigt förbättra <strong>kommun</strong>ernas service<br />

till företagen på hemmaplan.<br />

www.stockholmbusinessregion.se<br />

STOcKHOlMSREgIOnEn<br />

STOcKHOlMS län<br />

Stockholms stad<br />

<strong>Södertälje</strong><br />

en <strong>del</strong> av Stockholms regionen<br />

<strong>Södertälje</strong> ingår i Stockholms regionen<br />

som även omfattar Stockholms, uppsala,<br />

gävleborgs, Västmanlands, Örebro samt<br />

Södermanlands län.<br />

Här finns Nordens<br />

enda sjukhus med<br />

antroposofisk<br />

komplementär medicin.<br />

www.vidarkliniken.se<br />

37


FOTO: cAMPuS TElgE<br />

”Allt finns inom lagom avstånd. Krogar, shopping<br />

och hur mycket idrottsliv som helst. Dessutom<br />

finns här bostadsgaranti till skillnad från<br />

Stockholm.” Kristin åkerström, student, KTh, sid 44.<br />

<strong>Södertälje</strong> växer hela tiden som studentstad,<br />

med två högskolor som utökar och nysatsar<br />

tillsammans med <strong>Södertälje</strong>s <strong>kommun</strong> och<br />

näringsliv. Totalt studerar närmare 900 studenter<br />

och externa kurs<strong>del</strong>tagare på campus<br />

Telge årligen.<br />

KTH satsar i <strong>Södertälje</strong> för att bli den nya<br />

industrihögskolan med företagsnära utbildningar<br />

för högskoleingenjörer. de ger även<br />

fort- och vidareutbildningskurser både för<br />

ingenjörer och andra, bland annat ett internationellt<br />

magisterprogram i projektledning<br />

och verksamhetsutveckling. det finns också<br />

38<br />

ett stort utbud av utbildningar för företag.<br />

även Mälardalens högskola satsar på campus<br />

Telge och erbjuder lärarutbildningar och<br />

sjuksköterskeprogram inom kort. Högskolan<br />

planerar dessutom för utbildningar och<br />

fristående kurser inom vård och omsorg.<br />

det regionala näringslivet, KTH, Mälardalens<br />

högskola och <strong>kommun</strong>en har en<br />

gemensam ambition att skapa ett modernt<br />

och attraktivt campus.


utbyte med<br />

näringslivet<br />

Två av Sveriges viktigaste företag har sina<br />

huvudkontor i <strong>Södertälje</strong> – lastbilstillverkaren<br />

Scania och läkeme<strong>del</strong>sföretaget AstraZeneca.<br />

båda verkar i forskningsintensiva branscher<br />

och har ett nära samarbete med högskola<br />

och universitet. näringslivet i Söder tälje<br />

har ett brett intresse för campus Telge och<br />

skapar goda förutsättningar för studenter<br />

och utbildningsanordnare som behöver<br />

erfarenhetsutbyten, praktikplatser, mentorer,<br />

examensarbeten och framtida anställningar.<br />

drivhuset verkar för att fler studenter ska bli<br />

inspirerade och motiverade till att förverkliga<br />

sina idéer i form av nya projekt och företag.<br />

drivhuset i <strong>Södertälje</strong> är det första i<br />

Stockholmsregionen och ligger på campus<br />

Telge, just där många av idéerna föds.<br />

Här får framtidens företagare vägledning,<br />

utbildning och kontakter för att inspireras till<br />

att utveckla sin verksamhet. I <strong>Södertälje</strong> kom<br />

initiativet till ett drivhus från <strong>kommun</strong>en<br />

och näringslivet. de båda parterna är mycket<br />

engagerade för att skapa möjligheter för<br />

studenter och nyföretagare att växa.<br />

Läs mer om Drivhuset på sid 48.<br />

lean i <strong>Södertälje</strong><br />

I <strong>Södertälje</strong> arbetar de största<br />

arbets givarna – Scania, AstraZeneca,<br />

Söder tälje <strong>kommun</strong> och Telgekoncernen<br />

– med lean management. Syftet är att<br />

skapa kvalitet, effektivitet och möjlighet<br />

för människor att växa.<br />

På campus Telge finns också KTH<br />

lean centrum, som erbjuder utbildningar,<br />

seminarier och kvalificerad<br />

konsulthjälp för både näringslivet<br />

och offentlig sektor.<br />

Sveriges mest<br />

kreativa <strong>kommun</strong>!<br />

I en undersökning gjord på Han<strong>del</strong>shögskolan<br />

i göteborg blev <strong>Södertälje</strong><br />

utsedd till Sveriges mest kreativa<br />

<strong>kommun</strong> – den region med bäst<br />

förutsättningar för företagande och<br />

ekonomisk tillväxt. bland annat med<br />

motiveringen att <strong>Södertälje</strong> är en<br />

internationell plats som skapar<br />

möten mellan människor med<br />

olika bakgrund och kulturer.<br />

de två storföre tagen AstraZeneca<br />

och Scania har tillsammans<br />

7 000<br />

forskare världen över.<br />

39


PoNTuS SchulTZ, VecKANS Affärer:<br />

”… SAmhällSANSVAr, hållbArheT och låNgSiKTigheT<br />

I augusti 2009 fick Telge Veckans<br />

Affärers pris Social<br />

KröNiKA<br />

Capitalist Award.<br />

Det är ett pris som vi <strong>del</strong>ar ut till<br />

företag och individer, som visar mod,<br />

innovation, entreprenörskap och ansvarstagande<br />

i skärningspunkten mellan det<br />

offentliga och det privata. Samhällsentreprenörer,<br />

om du så vill, men inte med<br />

fokus på någon slags allmän välgörenhet,<br />

utan individer som förstått att samhällsansvar,<br />

långsiktighet och hållbarhet går<br />

hand i hand med lönsamhet.<br />

Jag kommer fortfarande ihåg<br />

reaktionen från Telges vd Kjell<br />

Hasslert när jag berättade nyheten<br />

att hans företag fått priset.<br />

”Varför då”, sa han? ”Vi håller ju inte<br />

på med något sånt där CSR”.<br />

Jag tror faktiskt att det var en helt<br />

ärlig reaktion. När Veckans Affärers jury<br />

tittade på Telgegruppen såg vi innovativa<br />

och modiga satsningar på samhällsansvar.<br />

Men när Telgegruppens team hade sjösatt<br />

dem hade de bara tänkt sunda affärer.<br />

Om man äger ett bostadsområde med<br />

problem, och avser att fortsätta äga det i<br />

några decennier till, så är det inte godhet<br />

att anställa ungdomarna som bor där<br />

som sommarjobbare. Det är bara smarta<br />

affärer. För visst är det lite dyrare att<br />

utbilda dessa ungdomar än att ta in en<br />

utomstående entreprenör. Men det har<br />

man igen mångfalt, för den dåre är ännu<br />

40


är NäSTA STorA reVoluTioN i SVeNSKT NäriNgSliV.”<br />

inte född som ägnar en sommar åt att<br />

bygga en park för att sedan vandalisera<br />

den när den är klar.<br />

Det där tänkandet dök upp på punkt<br />

efter punkt, i företag efter företag, i<br />

Telgegruppen.<br />

Och just det där gjorde oss nöjda att<br />

vi valde Telge som vinnare.<br />

För jag tror att samhällsansvar,<br />

hållbarhet och långsiktighet är nästa<br />

stora revolution i svenskt näringsliv.<br />

Då pratar jag inte om green wash<br />

eller lite defensiv CSR för att inte<br />

riskera att bli uthängd av intressegrupper.<br />

Jag pratar om riktig,<br />

äkta långsiktighet.<br />

Det vill säga insikten om att ett<br />

företag oundvikligen är en <strong>del</strong> av<br />

samhället runt omkring och fullständigt<br />

beroende av dess respekt. Oavsett<br />

om det gäller relationen med kunder,<br />

anställda, aktieägare eller medborgare.<br />

Det kan låta självklart. Men jag tror att vi<br />

levt i en två–tre decennier lång parentes,<br />

där näringslivet på många sätt levt<br />

isolerat från samhället, i en egen, sluten<br />

värld. I den världen har man utvecklat<br />

en <strong>del</strong> ovanor som kan sammanfattas i<br />

ett enda ord: kortsiktighet.<br />

Kortsiktighet som maximerar<br />

varenda insats som görs, oavsett om<br />

det är ditt eget arbete eller direktörens<br />

kamp för bonus och högre aktiekurs, till<br />

nästa kvartal, nästa årsbokslut.<br />

Kvartalskapitalismen utövas av de som<br />

inte behöver ta ansvar för vad som<br />

händer bortom det. Som börs­vd:n<br />

som sitter i genomsnitt 2,5 år på sin<br />

post, eller pensionsfonden som maximerar<br />

avkastningen månad för månad,<br />

och flyttar pengar från företag till<br />

företag, marknad till marknad, även<br />

om spararnas perspektiv är 40 år.<br />

En finanskris senare, och med<br />

utmaningar som globalisering, talangförsörjning<br />

och klimatkris framför oss,<br />

inser alla att det där är en destruktiv<br />

spiral som måste brytas.<br />

Långsiktigheten börjar i en insikt<br />

om att företaget är beroende av sina<br />

relationer, med alla intressenter i sin<br />

omvärld. Och det är relationer man<br />

måste ta ansvar för över decennier.<br />

Först när det är en <strong>del</strong> av varje<br />

företags DNA, när företaget inser att<br />

omvärldens respekt har ett lika stort<br />

värde i balansräkningen som kassan,<br />

när det är en <strong>del</strong> av varje beslut, varje<br />

affärsutveckling, varje innovation,<br />

först då kan man tala om riktigt samhällsansvar,<br />

riktigt CSR eller vad det<br />

är för modeord som gäller.<br />

Telge struntar i vilket modeord<br />

som gäller.<br />

De är redan där.<br />

Jag är glad att det var vi på Veckans<br />

Affärer som upptäckte det åt dem. n<br />

41


Telgemo<strong>del</strong>len – ett<br />

socialt engagemang<br />

som lönar sig<br />

Telgebolagens koncernchef Kjell hasslert hade inte<br />

en tanke på att de arbetade med cSr * förrän de<br />

till<strong>del</strong>ades Veckans Affärers ScA-pris. först då insåg<br />

han att det arbete som genomsyrar koncernen inte<br />

bara är unikt och värdefullt, utan också något som<br />

andra <strong>kommun</strong>er kan ta efter.<br />

Det började som ett sätt att förena affärer med samhällsnytta.<br />

<strong>Södertälje</strong> stod inför en <strong>del</strong> utmaningar – stor invandring,<br />

höga arbetslöshetssiffror bland ungdomar och växande<br />

kostnader för försörjningsstöd. Kommunen behövde få ut<br />

fler personer i arbete.<br />

Med en stark tro på ekonomin som drivkraft och med<br />

en innovativ <strong>kommun</strong> i ryggen skapades en grogrund för<br />

flera affärsdrivna projekt tillsammans med <strong>Södertälje</strong>s<br />

näringsliv – vinstdrivna bolag som skapar nya jobbtillfällen.<br />

Bolag som bygger bostäder, renoverar bostadsområden och<br />

hyr ut personal till näringslivet.<br />

Våra bolag skapar helt nya jobb som annars inte blir<br />

utförda, förklarar Kjell Hasslert.<br />

I ett samarbetsprojekt mellan bolaget Telge Hovsjö,<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> och Arbetsförmedlingen anställs ungdomar<br />

för att rensa rabatter, lägga plattor och måla staket<br />

sommartid. Flera av dessa arbetar vidare i Telge Tillväxt,<br />

som hyr ut arbetskraft till lokala och nationella företag.<br />

Telge Tillväxt har sju <strong>del</strong>ägare från <strong>kommun</strong>ens näringsliv:<br />

Scania, Mekonomen, Peab, Manpower, KF, Folksam och<br />

Swedbank – alla med kreativa idéer om hur den unga arbetskraften<br />

kan användas.<br />

Under tiden de arbetar inom bolaget får de dessutom<br />

en chans att läsa upp och komplettera sina skolbetyg. De<br />

42<br />

2009 fick Telge gruppen<br />

Veckans Affärers ScApris<br />

(Social Capitalist<br />

Award). Ett pris med<br />

syfte att lyfta fram<br />

innovativa företag som<br />

har samhälls perspektiv<br />

i sin verk samhet.<br />

Juryns motivering var<br />

att Telgegruppen är<br />

ett utmärkt exempel<br />

på att samhälls ansvar,<br />

tillväxt, varumärkesbyggande,<br />

innovation<br />

och lönsamhet går<br />

hand i hand.<br />

*cSR är en förkortning<br />

för corporate Social<br />

Responsibility och handlar<br />

om företags sociala<br />

ansvarstagande.<br />

FOTO: JOAKIM SERRAndER


som behöver får också lära sig svenska.<br />

Att arbeta är det bästa sättet att lära sig<br />

språket. Men det är svårt att få ett arbete<br />

när man inte talar svenska. Det blir ett<br />

moment 22 som vi bryter genom vår<br />

mo<strong>del</strong>l, förklarar Kjell Hasslert.<br />

Telgemo<strong>del</strong>len kallas den. Ett nytt<br />

begrepp som fått vingar och en idé<br />

som sprider sig. Kjell Hasslert tar emot<br />

studiebesök från <strong>kommun</strong>er som är<br />

nyfikna på mo<strong>del</strong>len och tankesättet<br />

som gav Telgebolagen Veckans Affärers<br />

SCA­pris. Priset gjorde koncernchefen<br />

medveten om att bolagiseringen av<br />

<strong>Södertälje</strong>s utmaningar faktiskt handlade<br />

om CSR – tankar om ansvar som<br />

föll sig naturligt för koncernen. I dag är<br />

den tanken lika uttalad som självklar:<br />

Om <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> ska äga bolag<br />

måste det ha en bety<strong>del</strong>se för de som<br />

bor i <strong>kommun</strong>en. n<br />

FOTO: gÖRAn g. JOHAnSSOn<br />

Telgemo<strong>del</strong>leN uTmANAr<br />

SAmhällSProblemeN:<br />

Telge Tillväxt. bolag med Swedbank,<br />

Scania, Folksam, Peab, Mekonomen, KF<br />

och Manpower som <strong>del</strong>ägare. Hyr ut ung<br />

arbetskraft till näringslivet i <strong>kommun</strong>en.<br />

Samtidigt som ungdomarna får en<br />

yrkes utbildning erbjuds de också hjälp att<br />

läsa upp eller komplettera sina skol betyg,<br />

svenskundervisning eller en plats på<br />

dyslexicentrum. Efter ett år inom bolaget<br />

är ungdomarna rustade för att ta jobb<br />

på öppna arbetsmarknaden.<br />

manpower Telge. En arbetsförmedling<br />

skapad av <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

tillsammans med bemanningsföretaget<br />

Manpower, med en verksamhet riktad till<br />

flyktingar och till personer som levt på<br />

försörjningsstöd i mer än ett år. Efter<br />

mindre än två år hade bolaget blivit<br />

lönsamt och fått ut 200 personer i arbete,<br />

samtidigt som <strong>kommun</strong>en kapat sina<br />

kostnader för försörjningsstöd. normalt<br />

tar det i genomsnitt sju år för en flykting<br />

att komma ut i arbete.<br />

Telge hovsjö. under 2007 bildades<br />

Telge Hovsjö. bolaget tog då över 1 700<br />

bostäder i miljonprogramsområdet från<br />

Telge bostäder. nu har de boende ett större<br />

inflytande på vad som sker i området,<br />

bland annat genom egna representanter<br />

i bolagets styrelse. Ett 30-tal ungdomar<br />

som bor i Hovsjö går yrkesutbildningen<br />

”Hovsjöbyggarna” och renoverar samtidigt<br />

badrum i området.<br />

Telge Peab. byggbolag som bygger nya<br />

bostäder i <strong>Södertälje</strong>. Anställer invandrad<br />

arbetskraft med byggbakgrund, som på så<br />

sätt får byggpraktik och en chans att lära sig<br />

svenska – två förutsättningar för att få ett<br />

arbete på den svenska arbetsmarknaden.<br />

Samtidigt löser <strong>kommun</strong>en bostadsbristen.<br />

43


KriSTiN åKerSTröm och dAVid hAgSTedT, STudeNTer<br />

Svensk framtid<br />

i <strong>Södertälje</strong><br />

Bli inte förvånad om du ser en grupp människor<br />

som utför konstsim i Maren mitt i <strong>Södertälje</strong>.<br />

Det är bara en studentstad som växer fram.<br />

En stad med ett unikt och ovärderligt samarbete<br />

mellan högskolan och det lokala näringslivet.<br />

Kristin åkerström och david hagstedt är två av dess<br />

studenter. Den ena är på väg att bli ingenjör, den<br />

andre tänker satsa på världens viktigaste yrke.<br />

Kristin Åkerström har precis påbörjat andra året på sin 3­åriga<br />

högskoleutbildning på KTH. Två år till, sen är<br />

PorTräTT<br />

den 22­åriga värmländskan högskoleingenjör<br />

i maskinteknik, med inriktning på industriell ekonomi. Just nu<br />

tillbringar hon mycket tid på Campus Telge och mindre i den<br />

lilla studentlyan ett tiotal meter därifrån. Mycket tid en trappa<br />

ner, där kåren har sitt kontor. Kristin är ordförande och jobbar<br />

för ett aktivt studentliv – sittningar, middagar, barer.<br />

– <strong>Södertälje</strong> växer som studentstad. Och alltfler studenter<br />

väljer att bo och plugga här och vill leva riktigt studentliv. Allt<br />

finns inom lagom avstånd. Krogar, shopping och hur mycket<br />

idrottsliv som helst. Dessutom finns här bostadsgaranti till<br />

skillnad från Stockholm.<br />

CampusTelge är inte stort. 900 studenter än så länge.<br />

Men utbildningarna blir fler, liksom antalet studenter.<br />

Kristin gillar det lilla formatet. Det skapar en unik och<br />

personlig relation mellan studenter och föreläsare.<br />

44<br />

campus Telge öppnade<br />

portarna 1997. Här<br />

finns KTH (Kungliga<br />

tekniska högskolan) och<br />

Mälardalens högskola<br />

som ger utbildningar i<br />

ett nära samarbete med<br />

det lokala näringslivet<br />

och <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Totalt studerar närmare<br />

900 studenter och<br />

externa kurs<strong>del</strong> tagare<br />

på campus Telge årligen.<br />

campustelge.se<br />

david Hagstedt och<br />

Kristin Åkerström är två<br />

av de studenter som<br />

valt en utbildning på<br />

campus Telge.


FOTO (nEdRE bIldER): cAMPuS TElgE<br />

”Jag möter så fantastiskt mycket olika människor<br />

här. Ser så många kulturella nyanser. Jag vill inte<br />

flytta någon annanstans.” david hagstedt<br />

– De har tid med oss. Stannar<br />

kvar efter föreläsningarna och ger oss<br />

chansen att ställa frågor och få kontakt.<br />

Utbytet och kontakterna mellan<br />

Campus och <strong>Södertälje</strong> näringsliv är<br />

unikt för den unga studentstaden. Praktikplats<br />

och feriearbete på företag som<br />

Astra Zeneca och Scania smäller högt<br />

bland de framtida ingenjörerna. Också<br />

för Kristin, som tog en sommarpraktik<br />

på Scania. Hon fick inblick i företaget.<br />

Och mersmak.<br />

– Finns det jobb när jag är färdig<br />

stannar jag gärna i <strong>Södertälje</strong>, säger hon.<br />

David Hagstedt stannar också. Efter<br />

några turer ut i världen bestämde han<br />

sig för att satsa på det han kallar världens<br />

viktigaste yrke – lärare. Han insåg<br />

att han hade fallenhet för yrket ungefär<br />

samtidigt som Campus Telge kunde<br />

erbjuda utbildningen på Mälardalens<br />

Högskola. Och hans lärare förstärkte<br />

känslan av att han hamnat rätt.<br />

– Jag har blivit respekterad, sedd och<br />

uppskattad. Något jag vill ge vidare till<br />

mina framtida elever.<br />

Lugn och tystlåten rör han sig emel­<br />

lanåt över skolgården på Majtorpskolan<br />

där han gör sin praktik, med flera mål i<br />

sikte: disciplin och harmoni bland<br />

skolans yngre barn.<br />

– Jag har ett driv att förbättra världen<br />

genom mina elever. Vad kan vara bättre<br />

än att starta från grunden för att skapa<br />

trygga individer som respekterar<br />

varandra?<br />

Davids driv kommer troligen att<br />

stanna i <strong>Södertälje</strong>. Det är här han är<br />

hemma. Just nu i sin studentlägenhet i<br />

Grusåsen:<br />

– Jag möter så fantastiskt mycket<br />

olika människor här. Ser så många<br />

kulturella nyanser. Jag vill inte flytta<br />

någon annanstans.<br />

Om det blir grundskolan eller någon<br />

annan pedagogisk verksamhet som får<br />

ta <strong>del</strong> av Davids driv vet han inte ännu.<br />

Men säkert är att han kommer att ta<br />

chansen att göra världen bättre:<br />

– Jag går hem varje dag från praktiken<br />

och känner att jag gjort något bra.<br />

För eleverna och för samhället i stort.<br />

Det är en skön känsla att ha när man<br />

lämnar jobbet! n<br />

47


cAroliNe Trege, driVhuSeT<br />

innovationernas<br />

vägvisare<br />

<strong>Södertälje</strong> bubblar. Det är så caroline Trege<br />

beskriver det. Av initiativ, av blivande företagare<br />

och av idéer. Hon själv står mitt i kokpunkten,<br />

på drivhuset där flera av idéerna slår rot och<br />

lägger grunden till ett nytt företag. Som iPunkt till<br />

exempel. I stället för att söka jobb i Sverige valde<br />

grundarna Sinan Kassab och Fadi Matloob att<br />

starta företag och skapa arbetstillfällen.<br />

Egentligen är det inte idéerna Caroline möter, säger hon. Det är<br />

entreprenörerna. För utan dem blir idéerna inget<br />

PorTräTT<br />

annat än just idéer.<br />

Det är entreprenörerna som gör att de blir till verklighet. Ibland<br />

med viss hjälp av Caroline. Hon är ekonom med en magister i<br />

strategisk ledning och det är just ledning hon säger sig syssla<br />

med på de sparsmakade kontoren på Campus Telge – situationsanpassad<br />

vägledning.<br />

– Jag försöker förbättra entreprenörernas potential att utveckla<br />

sina idéer. Det kan handla om att hitta en lämplig mentor, att sätta<br />

ihop utbildningar, eller bara peka framåt.<br />

Vägledningen är öppen för alla. Caroline träffar nyblivna<br />

entreprenörer från vitt skilda branscher; frisörer, uppfinnare, datatekniker,<br />

konsulter. Alla med ambitioner att starta små eller stora<br />

företag i <strong>Södertälje</strong>. Här finns en god grogrund, säger Caroline:<br />

– <strong>Södertälje</strong> är en spännande plats för nyföretagande. De<br />

etab lerade inom näringslivet är väldigt nyfikna på nästa generation<br />

företagare och hjälper gärna till när det behövs. De här företagen<br />

48<br />

drivhuset hjälper unga<br />

entreprenörer att starta och<br />

driva företag. de erbjuder<br />

gratis och kon fidentiell<br />

vägledning, utbildning och<br />

kontors platser, nätverk och<br />

kon takter. drivhuset stöttar<br />

alla som vill komma igång<br />

eller komma vidare i sitt<br />

företagande. drivhuset i<br />

<strong>Södertälje</strong> jobbar högskolenära<br />

på campus Telge<br />

men riktar sig inte bara till<br />

studenter utan välkomnar<br />

alla nya entreprenörer.<br />

sodertalje.drivhuset.se<br />

iPunkts grundare Sinan<br />

Kassab och Fadi Matloob<br />

får många goda råd av<br />

caroline Trege på<br />

drivhuset i <strong>Södertälje</strong>.


cAroliNeS muSSelSoPPA med fläSK och fäNKål, 4 PerSoNer<br />

gör Så här<br />

Värm oljan i en stor kastrull. Fräs löken och vitlöken i oljan utan<br />

att de får färg. lägg i musslorna och häll på vinet.<br />

Rör om, och lägg på ett lock. Koka tills musslorna öppnar sig, cirka<br />

5 minuter. Ta upp musslorna med en hålslev och ställ åt sidan.<br />

Koka ihop spadet med vispgrädden. Häll soppan i en mixer,<br />

tillsätt persiljan och 2 msk smör. Mixa till en slät soppa.<br />

Smaka av med salt och peppar.<br />

Sila genom en finmaskig sil. Stek fläsket knaprigt och låt<br />

det rinna av på hushållspapper. Fräs fänkålen lätt i smör.<br />

lägg upp soppan i varma djupa tallrikar tillsammans med<br />

fläsket, musslorna, brödkrutongerna och fänkålen.<br />

garnera med persilja.<br />

verkar i en riktigt dynamisk <strong>kommun</strong>.<br />

Här finns två av Sveriges största företag<br />

samtidigt som området bubblar av en massa<br />

mindre initiativ med verklig potential.<br />

Ett av dem sitter vägg i vägg med Caroline.<br />

Sinan Kassab och Fadi Matloob såg<br />

en lucka i den svenska marknaden för<br />

data support och startade iPunkt. Två datatekniker<br />

med erfarenhet från Irak. Båda lika<br />

ivriga att ge sig ut i arbete i Sverige. Och lika<br />

förvånade över hur tål modiga svenskarna<br />

är i väntan på en dator som ska repareras.<br />

– I Irak hade ingen accepterat att få vänta<br />

i en månad på en dator. Här verkar det inte<br />

alls vara ovanligt, förklarar Fadi och lovar en<br />

snabbare och effektivare service än de stora,<br />

redan etablerade drakarna kan erbjuda.<br />

De kom i kontakt med Drivhuset genom<br />

<strong>kommun</strong>ens Nystartskontor.<br />

Det visade sig vara den perfekta utgångspunkten<br />

för de båda data teknikerna.<br />

Efter ett par månader hade de med<br />

Caroline Treges hjälp och med kurser på<br />

skatte myndigheten satt sig in i det svenska<br />

regelverket för företagare. I dag rullar<br />

verksamheten med ett flertal kunder.<br />

50<br />

iNgredieNSer<br />

1 kg väl rengjorda färska blåmusslor<br />

0,5 dl olivolja<br />

1 finhackad gul lök<br />

2 krossade vitlöksklyftor<br />

2 dl torrt vitt vin<br />

3 dl vispgrädde<br />

1 knippe bladpersilja<br />

2 msk smör<br />

100 g rimmat sidfläsk, skuret i stavar<br />

1 msk smör<br />

1 litet finstrimlat fänkålsstånd<br />

salt och vitpeppar<br />

1 dl brödkrutonger<br />

Språkkunskaper, erfarenhet och ett brett<br />

kontaktnät ger iPunkt möjlighet att i framtiden<br />

importera <strong>del</strong>ar för snabb service.<br />

I sin spåkula ser de inte bara import, utan<br />

även export. Och expansion. På Drivhuset<br />

får de hjälp med att översätta vissa formulär<br />

och att hitta inspirerande mentorer. Resten<br />

sköter de själva.<br />

– Vi ser framför oss att vi har kontor<br />

på flera håll i framtiden. Alla ska känna<br />

till iPunkt. Snabb service är konkurrenskraftig<br />

överallt. Det är fler än vi som<br />

ogillar att vänta.<br />

Fler lokaler finns i Drivhuset för en<br />

blygsam hyra. Caroline understryker<br />

vikten av att stödja varandra som nyblivna<br />

företagare:<br />

– Även om man inte arbetar inom<br />

samma bransch är det värdefullt att få råd<br />

av någon som bara ligger steget före i en<br />

företagsprocess. Eller av mig, som har ett<br />

brett kontaktnät i <strong>Södertälje</strong>s näringsliv.<br />

– I <strong>Södertälje</strong> finns en stor och utbredd<br />

vilja att förbättra <strong>kommun</strong>en. Det är så<br />

roligt att ha ett jobb där jag får säga ”ja”<br />

och vara med och bidra till det! n<br />

© ISTOcKPHOTO.cOM/RObynMAc


52<br />

ommuN<br />

SerVic


iKATioN<br />

e<br />

53


KorNeliA juhAS hAgluNd, juNNifArT<br />

en modig optimist<br />

För tretton år sen var hon en av två medarbetare<br />

på junnifart Ab. I dag har Kornelia Juhas Haglund<br />

ett fyrtiotal medarbetare och siktet inställt på<br />

hundra inom tre år. På frågan varför det går så<br />

bra har hon ett rakt, kort svar: ”Jag vill och vågar”.<br />

För en tid sedan gick telefonlinjen varm mellan Kornelia och<br />

näringslivskontoret på <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Förvaltningsbolaget Junnifart AB behövde<br />

flytta sin verkstadsav<strong>del</strong>ning och bygga en stor carport för att<br />

få plats med sin växande bilpark med traktorer för snöröjning,<br />

lastbilar och personbilar.<br />

– Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra för att få till en<br />

bra bygglovsansökan. Jag vände mig till näringslivskontoret,<br />

eftersom jag haft en bra och fungerande kontakt med dem<br />

förut. Där fick jag den hjälp jag behövde och några samtal<br />

senare hade jag fått information om utformningen av ansökan,<br />

och en kontaktperson på samhällsbyggnadskontoret, berättar<br />

Kornelia.<br />

Kornelia är nöjd med samarbetet med näringslivskontoret<br />

och har även hållit föredrag om företagande åt <strong>kommun</strong>en.<br />

Ett utbyte hon uppskattar och uppmuntrar.<br />

– Dialogen mellan oss företagare och <strong>kommun</strong> är viktig<br />

för att båda parter ska förstå varandra.<br />

Kornelias företag har vuxit från 2 anställda till 40 på<br />

tretton år. Hon minns tiden då hon som nittonåring städade<br />

trapphus medan hennes pappa och företagspartner, Josef<br />

Juhas, ansvarade för fastighetsskötseln i verksamheten.<br />

Nöjda kunder resulterade i fler uppdrag och större ansvar på<br />

det lilla familjeföretaget som växte och utvecklades till ett<br />

PorTräTT Junnifart grundades<br />

av Kornelia Juhas<br />

Haglund och hennes<br />

far Josef Juhas 1996.<br />

Företaget erbjuder<br />

teknisk- och ekonomisk<br />

förvaltning,<br />

fastighetsskötsel,<br />

markskötsel,<br />

städ service samt<br />

hushållsnära- och<br />

rotavdragstjänster.<br />

54<br />

junnifart.se<br />

Junnifarts vd Kornelia<br />

Juhas Haglund räds<br />

inte utmaningar.


KorNeliAS gulASch, 4 PerSoNer<br />

gör Så här<br />

Tärna köttet. Skala och skiva löken. bryn smöret i en stekpanna.<br />

lägg i köttet och bryn det runt om. Minska värmen. Tillsätt löken<br />

och låt den bryna tillsammans med köttet i någon minut. lägg<br />

över i en kastrull, salta och krydda, tillsätt tomatpurén och vatten.<br />

låt köttet småputtra på svag värme under lock tills det är mört,<br />

30–45 minuter. Smaka av. Red gulaschen (om du vill ha den lite<br />

tjockare) med mjölet utrört i 2 msk kallt vatten. Koka ytterligare<br />

några minuter. Smaka av med kryddorna.<br />

Servera gulaschen med ris, pasta eller kokt potatis,<br />

gärna tillsammans med en grönsallad.<br />

”Jag vände mig till näringslivskontoret.<br />

Där fick jag den hjälp jag behövde och några<br />

samtal senare hade jag fått information om<br />

utformningen av ansökan, och en kontaktperson<br />

på samhällsbyggnadskontoret.”<br />

större bolag. Numera erbjuder<br />

Junnifart AB bland annat ekonomisk­<br />

och teknisk förvaltning, parkskötsel,<br />

snöröjning och hushållsnära tjänster.<br />

Självklart behärskar inte Kornelia allt.<br />

Hon har andra kvaliteter:<br />

– Jag står för servicekänslan.<br />

Dessutom är jag positiv och vågar säga<br />

ja i stället för nej. Om en kund har ett<br />

behov, så ser jag till att vi tillgodoser<br />

det! Jag är inte rädd för utmaningar och<br />

anställer gärna mer personal eller anlitar<br />

bra underleverantörer.<br />

Inom tre år räknar Kornelia med att<br />

ha 100 medarbetare i Junnifart AB.<br />

Antalet bostadsrättsföreningar växer<br />

56<br />

iNgredieNSer<br />

400 g benfritt kött,<br />

exempelvis bog eller högrev<br />

2 msk smör<br />

4 gula lökar<br />

1 tsk salt<br />

0,25 krm kajennpeppar<br />

2 tsk paprikapulver<br />

nymalen svartpeppar<br />

1 dl tomatpuré<br />

2–3 dl vatten<br />

1 msk vetemjöl<br />

och med det ser hon flera potentiella<br />

kunder som behöver hjälp med allt<br />

ifrån städning till ekonomisk­ och<br />

teknisk förvaltning. Merparten av<br />

sina medarbetare anställer hon från<br />

<strong>Södertälje</strong>. Några har börjat som<br />

praktikanter, med ekonomiskt bidrag<br />

från <strong>kommun</strong>en.<br />

Trots den växande verksamheten<br />

hoppas hon att företaget kan stanna<br />

kvar i Geneta och <strong>Södertälje</strong>:<br />

– Härifrån har vi nära till allt!<br />

Främst till våra kunder i <strong>Södertälje</strong> men<br />

också påfarten till motorvägen och<br />

därmed kunder i andra <strong>kommun</strong>er. Det<br />

här är en perfekt utgångspunkt för oss!<br />

Det perfekta geografiska läget! n<br />

© ISTOcKPHOTO.cOM/bAROl16


KNuTPuNKTeN SöderTälje<br />

58<br />

<strong>Södertälje</strong> ligger i Skandinaviens mest<br />

expansiva region – Stockholmsregionen.<br />

Det är också den region som har flest<br />

multinationella företag. Men <strong>Södertälje</strong><br />

har även direkt närhet till den växande<br />

mälardalsregionen, vilket gör <strong>kommun</strong>en<br />

till en attraktiv etableringsort för både<br />

stora och små företag.<br />

<strong>Södertälje</strong> har helt enkelt ett utmärkt<br />

läge med möjlighet att finnas nära och<br />

samtidigt nå långt – två europavägar,<br />

egen hamn och sluss, järnväg genom<br />

staden samt närhet till ett flertal<br />

flygplatser gör <strong>kommun</strong>en till en viktig<br />

knutpunkt och ett logistiskt centrum.


Västerås<br />

flygplats,<br />

104 km<br />

Regional<br />

stadskärna<br />

landstinget har pekat ut<br />

<strong>Södertälje</strong> som en regional<br />

stadskärna, det vill säga<br />

som en stad att satsa<br />

på i utvecklingssyfte.<br />

En av satsningarna<br />

innebär utbyggnad av<br />

kollektivtrafiken.<br />

Göteborg,<br />

444 km<br />

<strong>Södertälje</strong><br />

Skavsta airport, 68 km<br />

Linköping, 166 km<br />

19 000 arbetspendlar<br />

Arlanda airport, 72 km<br />

Bromma airport, 39 km<br />

Stockholm, 36 km<br />

varje dag in<br />

till <strong>Södertälje</strong>.<br />

”<strong>Södertälje</strong> har<br />

på många sätt ett<br />

bra strategiskt<br />

läge. Här har vi<br />

nära tillgång<br />

till flyg, järnväg,<br />

tåg och hamn.”<br />

Anne-charlotte Knutsson,<br />

AstraZeneca, sid 64.<br />

2,3<br />

miljoner<br />

människor<br />

når <strong>Södertälje</strong><br />

på mindre än<br />

en timme.<br />

59


© SÖdERTälJE HAMn<br />

Se upp<br />

för möte!<br />

i <strong>Södertälje</strong> möts två europavägar.<br />

här möter Svealandsbanan<br />

två stambanor. här<br />

möts mälaren och östersjön.<br />

60<br />

FOTO: JAcOb FORSEll


”Härifrån har vi nära till allt! Främst till våra<br />

kunder i <strong>Södertälje</strong> men också påfarten till<br />

motorvägen och därmed kunder i andra<br />

<strong>kommun</strong>er.” Kornelia juhas haglund, sid 54.<br />

bil eller tåg<br />

Cirka 2.3 miljoner människor har mindre än en timmes<br />

resväg till <strong>Södertälje</strong>.<br />

Varje dag arbetspendlar mer än 19 000 personer in till<br />

<strong>Södertälje</strong> och 11 000 ut. Med tåg, bil, buss och pen<strong>del</strong>tåg.<br />

Möjligheterna är många, för såväl arbetspendling som<br />

för transport av varor och tjänster. I <strong>Södertälje</strong> möts de<br />

två europavägarna E20 och E4. Svealandsbanan och två<br />

stambanor kör via <strong>Södertälje</strong>.<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>s stadskärna har utpekats som en<br />

av åtta regionala stadskärnor av regionplanenämnden. Det<br />

innebär att man från regional nivå kommer att prioritera<br />

stadens utveckling, bland annat genom att se till att det<br />

finns en hög tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet. Redan<br />

nu planeras nya dubbelspår på Svealandsbanan och en<br />

framtida ny länk mellan Järna och Linköping, Ostlänken.<br />

flyg<br />

Från <strong>Södertälje</strong> når man inte mindre än fyra flygplatser på<br />

mindre än en timme, varav två internationella – Arlanda<br />

och Skavsta.<br />

båt<br />

Den ständigt växande hamnen är en sluss mellan Mälaren<br />

och Östersjön. Här fraktar fartyg varor till och från hela<br />

världen. Från hamnen går ett järnvägsspår med direkt<br />

anslutning till Svealandsbanan, med tåg som går till Valskog<br />

i Kungsör <strong>kommun</strong>. Varje år fraktas mer än en miljon ton<br />

gods till och från <strong>Södertälje</strong> hamn.<br />

1miljon ton<br />

gods fraktas<br />

till och från<br />

<strong>Södertälje</strong><br />

hamn varje år.<br />

61


Vi måNAr om VårA föreTAg<br />

62<br />

För oss är näringslivsfrågorna mycket<br />

viktiga. Vi vill vara en <strong>kommun</strong> med<br />

hög tillgänglighet. En som ger våra<br />

företagare god service och trevlig<br />

bemötande.<br />

Vi ska ge tydlig, snabb information i<br />

kontakten med företagaren. Oavsett<br />

om det handlar om fysiska möten eller<br />

kontakter per telefon, per brev, per<br />

e­post eller via sociala medier.<br />

Vår ambition är att ha ett nära<br />

samarbete med företagen i vår <strong>kommun</strong><br />

och en god inblick i hur det är att vara<br />

företagare i <strong>Södertälje</strong> – på landsbygden,<br />

i <strong>kommun</strong><strong>del</strong>arna och i stadskärnan.<br />

Du behöver bara ett<br />

nummer för att komma i<br />

kontakt med rätt funktion<br />

inom <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> * .<br />

*Tjänsten är tillgänglig fr o m mitten av maj 2011.


eNKel och SNAbb SerVice<br />

it-infrastruktur<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns mycket goda förut sättningar för bra<br />

<strong>kommun</strong>ikationslösningar. Här finns ett modernt och väl<br />

utbyggt fibernät med höga <strong>kommun</strong>ikationshastigheter,<br />

som sträcker sig hela vägen in i lägenheten/småhuset eller<br />

lokalen. Detta kallas Fiber To The Home, FTTH.<br />

genom de <strong>kommun</strong>alt ägda<br />

Telgebolagen som samlas under<br />

Telgegruppen erbjuder <strong>kommun</strong>en<br />

samlad service till befintligt och<br />

nytt näringsliv.<br />

läs mer på www.telge.se<br />

Det ska vara lätt att som företagare<br />

vända sig till <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

för att få hjälp. Och det ska gå<br />

snabbt att få svar.<br />

därför har vi ökat tillgängligheten och<br />

skapat ”en väg in” för näringslivet, där<br />

företagaren – per telefon, via facebook eller<br />

genom ett besök på vårt Medborgarcenter –på<br />

ett enkelt sätt ska få svar på sina frågor. På<br />

vårt Medborgarcenter finns specialutbildad<br />

och service inriktad personal som kan hjälpa<br />

till med det mesta, bland annat att fylla i<br />

blanketter. de är väl insatta i <strong>kommun</strong>ens<br />

näringslivsarbete och kan hänvisa vidare till<br />

rätt person när det behövs. under vissa tider<br />

finns också handläggare på <strong>kommun</strong>ens olika<br />

av<strong>del</strong>ningar tillgängliga i Medborgarcenter för<br />

att ta emot spontanbesök.<br />

”… några samtal<br />

senare hade jag<br />

fått infor mation<br />

om utformningen<br />

av ansökan, och en<br />

kontaktperson på<br />

byggnadskontoret …”<br />

Kornelia Juhas Haglund,<br />

Junnifart, sid 54.<br />

63


ANNe-chArloTTe KNuTSSoN, ASTrAZeNecA<br />

forskningsgigant med<br />

utsikt över världen<br />

Det är ett globalt företag, med armar som når<br />

alla världs<strong>del</strong>ar. Och ständigt med ett ben stadigt<br />

rotat i <strong>Södertälje</strong>, trots en allt hårdare konkurrens.<br />

Här finns en historia, här finns <strong>kommun</strong>ikationerna.<br />

Och, enligt AstraZenecas informationsdirektör<br />

Anne­Charlotte Knutsson, en<br />

imponerande framåtanda.<br />

Läkeme<strong>del</strong>sjätten AstraZeneca spänner över hela världen.<br />

61 000 medarbetare i 100 länder. Hela tiden<br />

PorTräTT<br />

med blicken mot nya mål – bättre forskningsunderlag<br />

och större produktion. En anläggning läggs ner, en<br />

annan byggs upp. I en global värld ökar konkurrensen om de<br />

stora företagens etableringar. Det gäller att erbjuda det allra<br />

bästa företagsklimatet.<br />

I den konkurrensen står sig <strong>Södertälje</strong>. När AstraZeneca såg<br />

över sin organisation stängdes anläggningar på andra platser<br />

i Sverige. I <strong>Södertälje</strong> blev verksamheten kvar. Här bedrivs<br />

forskning kring hjärnans sjukdomar och kronisk smärta. Här<br />

tillverkas läkeme<strong>del</strong> med hela världen som marknad.<br />

De duktiga forskarlagen och den effektiva produktionen är<br />

huvudanledningen till att läkeme<strong>del</strong>sföretaget valt att stanna i<br />

<strong>Södertälje</strong>. Men det är inte den enda.<br />

– <strong>Södertälje</strong> har på många sätt ett bra strategiskt läge. Här<br />

har vi nära tillgång till flyg, järnväg, tåg och hamn – viktiga<br />

<strong>kommun</strong>ikationsvägar för oss. Dels när vi fraktar läkeme<strong>del</strong>.<br />

Men också för att locka duktiga medarbetare. <strong>Södertälje</strong> ligger<br />

64<br />

AstraZeneca är ett<br />

globalt, innovativt<br />

bioläkeme<strong>del</strong>sföretag<br />

med fokus på forskning,<br />

utveckling och marknadsföring<br />

av receptbelagda<br />

läkeme<strong>del</strong> inom<br />

områdena mage/tarm,<br />

hjärta/kärl, neurovetenskap,<br />

andningsvägar och<br />

inflammation, cancer<br />

samt infektionssjukdomar.<br />

AstraZeneca är verksamt<br />

i över 100 länder och<br />

dess läkeme<strong>del</strong> används<br />

av miljontals patienter<br />

världen över.<br />

astrazeneca.se<br />

AstraZenecas informa tionsdirektör<br />

Anne-charlotte<br />

Knutsson är imponerad<br />

av framåt andan<br />

i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.


ANNe-chArloTTeS mATigA SAllAd, 2 PerSoNer<br />

gör Så här<br />

Skölj salladen och slunga den torr.<br />

Vispa samman ingredienserna till dressingen.<br />

Skär äpplet i bitar och skiva lövtunt.<br />

Tärna fläsket och brödet fint. Stek fläsket knaprigt<br />

på me<strong>del</strong>värme. Höj värmen och häll i olivolja.<br />

Tillsätt timjan och bröd och stek ytterligare några<br />

minuter under omrörning tills brödet är knaprigt.<br />

blanda salladen med dressing, äpplen och lök.<br />

Vänd ner krutonger och fläsk. Servera omgående!<br />

på pendlingsavstånd till Stockholm<br />

och kan erbjuda ett bra liv vid sidan<br />

om arbetet, förklarar Anne­Charlotte<br />

Knutsson.<br />

I <strong>Södertälje</strong> arbetar cirka 5 000 av<br />

AstraZenecas medarbetare. Forskare,<br />

ingenjörer, operatörer. Vissa är pendlare<br />

från Stockholm och Mälardalen, många<br />

är <strong>Södertälje</strong>bor. Det är därför av stor<br />

vikt för företaget att <strong>Södertälje</strong> erbjuder<br />

en attraktiv vardag. Trygga och bra<br />

boendemiljöer, en meningsfull och aktiv<br />

fritid, närhet till naturen och bra skolor.<br />

Sådant nämner Anne­Charlotte Knutsson<br />

som avgörande för att locka duktiga<br />

medarbetare. Och hon är imponerad av<br />

<strong>kommun</strong>ens vilja att möta företagens<br />

behov.<br />

– Vi har alltid en bra och öppen<br />

dialog med <strong>kommun</strong>en om vad vi<br />

behöver och vilken utveckling vi vill se i<br />

<strong>Södertälje</strong>.<br />

AstraZeneca har en djupt rotad<br />

historia i staden. Det som började som<br />

en apotekarverksamhet i början av<br />

66<br />

iNgredieNSer<br />

1 liten låda blandad sallad<br />

100 g rökt eller rimmat sidfläsk<br />

2 tunna skivor grovt osötat<br />

rågbröd med surdeg<br />

0,5 tsk finhackad timjan<br />

1 msk olivolja till stekning<br />

Ett halvt stort syrligt rött äpple<br />

1 msk finhackad schalottenlök<br />

dressing:<br />

1 msk mild olivolja<br />

0,5 msk äppelcidervinäger<br />

0,5 tsk råsocker<br />

1 nypa salt<br />

nymald<br />

svartpeppar<br />

1900­talet har i dag växt till betydande<br />

anläggningar – för forskning, för<br />

produktion och för marknadsföring.<br />

Att växa kräver mark och elförsörjning.<br />

I <strong>Södertälje</strong> har förutsättningarna<br />

skapats för att möta de behoven. I dag<br />

skapas även andra plattformar för att<br />

<strong>Södertälje</strong> också i fortsättningen ska<br />

vara en attraktiv etableringsort för<br />

storföretaget. AstraZeneca stödjer<br />

Centrumföreningen och <strong>del</strong>tar i nya<br />

satsningar på Campus Telge, som<br />

rymmer <strong>del</strong>ar av KTH samt Mälardalens<br />

Högskola.<br />

– Vi har fått tycka till om vilka<br />

utbildningar <strong>Södertälje</strong> ska satsa på för<br />

att bygga långsiktighet. Det är väldigt<br />

värdefullt för oss att få vara med och<br />

bidra till att utveckla <strong>Södertälje</strong>, säger<br />

Anne­Charlotte Knutsson som är imponerad<br />

av <strong>kommun</strong>ens framåtanda.<br />

– De har ett oerhört konstruktivt sätt<br />

att närma sig de utmaningar de möter.<br />

Och det är en egenskap som bara tycks<br />

bli starkare för varje år. n<br />

ISTOcKPHOTO.cOM/JuAnMOnInO<br />

©

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!