Oss Emellan nr 2 2013 - IF Metall

ifmetall.se

Oss Emellan nr 2 2013 - IF Metall

Oss Emellan

Nr 2/2013 Medlemstidning IF Metall Örebro län

De nya

avtalen

i korthet

Första maj lockade många

» Stefan Johansson porträtteras

» Reportage från Limia

» Roos slår hål på myten


Mellan öronen

Peder Boström

Ombudsman IF Metall Örebro län

Avtalsrörelsen har i skrivande

stund kommit halvvägs. De

sju första avtalen blev klara i

början av april och det sammanlagda

värdet blev 6,8 %

fördelat på tre år. Om det är tillräckligt

för att få reallöneökningar råder det delade

meningar om, men jag är övertygad

om att det finns goda förutsättningar för

det. Skulle det visa sig att det inte blir

så är sista året uppsägningsbart. Efter

de sju första avtalen så har det rullat

på med några nya avtal i princip varje

vecka.

Årets avtal bjuder på nyheter i flera

olika skepnader.

I Stål & metall avtalet har det kommit

in en helt ny skrivelse om ”Flexibilitet

och trygghet” som innebär att 68 timmar

(där hälften är avstått löneutrymme)

om året sätts av till ett avsättningskonto

som sen arbetsgivaren kan utnyttja

vid lågkonjunkturer. När det är lite att

göra så hemförlovas personal men de

har kvar sin lön som om de skulle ha

arbetat.

En annan del i överenskommelsen

kallas Pluskonto. Kontot ger möjlighet

att öka kompbanken med ytterligare

200 timmar och kan minska till minus

150 timmar. Det fina med den här

konstruktionen är att arbetarna bara gör

halva tiden och arbetsgivarna skjuter till

lika mycket för att få förfoga över när de

vill hemförlova personalen.

Överenskommelsen leder till tryggare

anställningar med mycket mindre risk

att bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Arbetsgivarna törs utbilda alla, även de

med kort anställningstid. Det leder i sin

tur till att öka anställningstryggheten

ytterligare. Företagens behov av att hyra

in personal minskar betydligt. Kraven på

de förtroendevalda minskar drastiskt när

de nu inte kan ”tvingas” gå med på så

kallade krisöverenskommelser. Lösningen

finns ju redan i avtalet. Äntligen

ett avtal som ger flexibilitet och som

samtidigt stärker de anställdas trygghet.

I de flesta andra avtal har ett nytt

begrepp införts, DP eller Delpension.

Det är början på något stort, skulle

jag vilja påstå. Att kunna gå ner på deltid

när man fyllt 60 år och ändå kunna

få en inkomst man kan leva på. Idag är

det få förunnat men i framtiden kommer

även våra medlemmar ha möjligheten.

Politikerna i vår regering och riksdag

talar ofta om att vi måste arbeta längre.

Någon stolle tycker att vi ska arbeta tills

vi blir 75 år och andra talar om 67 eller

70. Den verkliga pensionsåldern för en

IF Metallare är drygt 60. Vi är helt enkelt

utslitna då. Med den nya DPn skapas

faktiskt en möjlighet att kunna gå ner

i tid för att orka arbeta lite längre,

samtidigt som vi får ett värdigare avslut

på arbetslivet. Om du nu tillhör de få

som orkar jobba längre så kommer de

insatta pensionspengarna från DPn att

höja din pension från den dagen du går

i pension.

Finansieringen av DP sker på två sätt

nu i början. 0,6% av det totala löneutrymmet

fördelas år två och tre. För att

få en extra bra start har parterna enats

om att omfördela en del av arbetstidsförkortningen

i ett flertal av våra avtal.

I Teknikavtalet har 0,9% omfördelats

och i t.ex. Allokemiska 0,5%, allt för

att vi ska få en bättre utveckling på

Delpensionskontot. Jag har hört en del

negativa reaktioner på att vi sålt ut våra

surt förvärvade minuter i arbetstidsförkortningen.

Men jag vill bara säga att vi

tjänar på det, vi får numer även 0,6% på

semesterlönen mm.

Vårbudgeten från regeringen var

ingen rolig läsning. De förutspår en ökad

arbetslöshet, men de satsar inget på att

få ner den. Deras stora satsningar på

”rut” ger inga lösningar. De verkar tro

att det går att lösa arbetslösheten med

att vi börjar städa åt varandra och för

det ska vi få skatterabatter. Inte heller

gör de något åt den låga A-kassenivån.

Bara en av tio får 80% i ersättning vid

arbetslöshet. Katastrof för den som blir

arbetslös, men även för oss som har

jobb. Finessen med en bra A-kassa är

flera: Du ska klara av att försörja dig om

du blir drabbad. Du ska ha råd att konsumera,

vilket gynnar sysselsättningen.

Du ska inte må dåligt och vara orolig för

att bli av med arbetet. En bra A-kassa

underlättar rörligheten på arbetsmarknaden

och håller lönenivån uppe. Men

nästa höst kan vi göra något åt det. Den

14:e september byter vi regering.

Med dessa ord så önskar jag er alla en

riktigt skön sommar.

INNEHÅLL OSS EMELLAN

3 Sommartider

4–5 Reportage: Nya avtalet

6 Reportage: Limia

7–10 Vem gör vad?

11 Första maj i vårt område

12–13 Porträttet: Stefan Johansson

14–15 Expeditionsnytt/Matlådan

16 Roos om myter/Medlemskrysset.

Vinn trisslotter. Kuggat.

Omslagsbilden:

Stefan Johansson, avdelningsordförande.

Foto: Elisabeth Sjögren

Elisabeth Hoikkala, ansvarig i avdelningens

politiska kommitté Första maj talare i Nora.

Foto: Lovisa Lyly

Expeditions- och telefontider

Ordinarie öppettider:

Måndag–torsdag 08.00-12.00 samt 13.00-16.00

Fredag 08.00-12.00

Post- och besöksadress:

IF Metall Örebro län

Klostergatan 35

703 61 Örebro

Telefon: 019-19 93 50

Fax: 019-18 27 27

E-post: postbox.avd18@ifmetall.se

Hemsida: www.ifmetall.se/orebrolan

Bankgiro 5774-3049

Sudoku

5 9 7

A-kassan:

Elisabeth 9 Herou

8

Handläggare för personer födda dag 1-12

Telefon direkt: 3019-183324

5 1

(säkrast 09.00-11.00)

7 2 4

Marianne Jedselius

Handläggare för personer födda dag 13-31

Telefon direkt: 019-140507

(säkrast 09.00-11.00)

2 4 9 1

5 1 3

Jane Andersson, handläggare

Telefon direkt: 013-10 51 30

2 9

Tidningen OssEmellan ges ut av

IF Metall Örebro län

Ansvarig utgivare är Lovisa Lyly.

Utformning Bildmakarna Rolf Karlsson AB.

Facit Sudoku

8 5 2 4

1 8 4 5 9 7 3 6 2

3 9 5 2 1 6 8 4 7

7 2 6 3 4 8 5 1 9

6 5 1 7 2 4 9 8 3

8 7 9 6 3 5 4 2 1

2 4 3 9 8 1 7 5 6

5 1 7 4 6 9 2 3 8

4 6 2 8 7 3 1 9 5

9 3 8 1 5 2 6 7 4

2


NOTISER

Familjedag

i Nora 2013

Boka in söndagen

den 15 september

för familjedag i Pershyttan/Nora.

Mer information och

program kommer

senare på hemsidan

och till arbetsplatserna.

Foto: Nora Turistbyrå

Öppet- och telefontider

under sommaren

Under v 28–32 har avdelningsexpeditionen begränsade öppet- och telefontider:

Måndag: Stängt

Tisdag: 09.00–12.00

Onsdag: 09.00–12.00

Torsdag: 09.00–12.00

Fredag: Stängt

A-kassans telefontider är begränsade under v 27–32:

Måndag–Fredag 09.00–12.00

Semesterjour:

Vecka 28: Johnny Viktorsson 019 -19 93 58

Ulf Carlson 019 -19 93 64

Vecka 29: Johnny Viktorsson 019 -19 93 58

Ulf Carlson 019 -19 93 64

Vecka 30: Ulf Carlson 019 -19 93 64

Peder Boström 019 -19 93 60

Palle Kihlberg 019 -19 93 59

Vecka 31: Peder Boström 019 -19 93 60

Palle Kihlberg 019 -19 93 59

Vecka 32: Palle Kihlberg 019 -19 93 59

Peder Boström 019 -19 93 60

Du som är medlem i IF Metall Örebro län:

Gå en cirkel i ABF:s regi och få kursavgiften betald

Ta chansen! Jägarexamen, navigation, smideskurs, matlagning, vävning m.m.

Välj själv vad du vill göra, kolla utbudet på ABF och kontakta din studieorganisatör,

eller ring avdelningen på tel 019-19 93 50.

Kursavgiften betalar avdelningen, max 1000 kr per termin. Ej material. Kurslitteratur

till basämnen får du ersättning för, dock max 500 kr. (Du måste närvara 75% av

kurstiden.)

Detta gäller så länge pengarna räcker i den avsatta potten.

Anmäl sjukdom, föräldraledighet eller

arbetsskada direkt på webben

Nu kan anmälningar göras direkt på webben istället för

att pappersblanketter ska fyllas i. AFA Försäkring har

startat en kundwebb så hanteringen av kollektivavtalade

försäkringar blir enklare, snabbare och säkrare.

Förtroendevalda kan på ett enklare sätt hantera sjukoch

arbetsskadeförsäkringarna (AGS och TFA) genom att

hjälpa medlemmar att fylla i anmälan direkt på webben.

De slipper skaffa blanketter och se till att företaget

skriver under och sedan skicka till AFA.

Företagen kan lätt ansluta sig till kundwebben och

tjänsten är kostnadsfri. Det handlar om att förenkla och

effektivisera hanteringen av försäkringarna. Medlemmen

anmäler och företaget bekräftar anställningen via

webben. Resultatet blir rätt ersättning på kortare tid vid

sjukskrivning och arbetsskada.

Mer information och länk till anmälan finns på

www.afaforsakring.se

Premiebefrielseförsäkring vid

föräldraledighet

Anställda på arbetsplatser med kollektivavtal har genom

premiebefrielseförsäkringen rätt att få sin avtalspension

inbetalad under föräldraledighet med föräldrapenning

i samband med barns födelse eller vid adoption. Försäkringen

gäller i 390 hela dagar och längst till dess att

barnet fyller åtta år.

• Försäkringen träder även in om man uppbär graviditetspenning

utan att det påverkar de 390 dagarna.

• Anmälan till premiebefrielseförsäkringen vid föräldraledighet

i samband med barns födelse sker lättast via

AFA:s hemsida, www.afaforsakring.se

• Försäkringen gäller sedan den 1 januari 2000 och har

ingen preskriptionstid.

Föräldralön i avtalet

blir en kompletterande föräldraförsäkring

I IF Metalls avtal finns det olika överenskommelser om

föräldralön eller föräldraledighetstillägg. I avtalsrörelsen

har LO och Svenskt Näringsliv träffat en överenskommelse

om en kompletterande föräldraförsäkring, vilken

ska ersätta föräldralönen i våra avtal. I och med denna

överenskommelse har alla LO-förbund rätt till extra

ersättning vid föräldraledighet.

• 180 dagar

• 10 procent upp till 10 pbb 90 procent på lönedelar

däröver.

• 1 års anställning ger 60 dagar, 2 år ger 180 dagar

• Ett uttag, inom 18 månader

• Gäller från den 1 januari 2014.

100 % vid arbetsskada

De nya TFA-försäkringsvilloren i kollektivavtalen vad gäller

ersättning för förlorad inkomst vid olycksfall i arbetet

är nu klara. Det var under förhandlingarna mellan LO och

Svenskt Näringsliv tidigare i vår som parterna träffade

en överenskommelse om att förbättra försäkringsersättningen

för arbetstagare.

Idag säger försäkringsvillkoren att om du drabbas av en

olycka på arbetet och får sjuklön eller sjukpenning får du

även av TFA-försäkringen en schablonersättning på 20 %

av din SGI, din sjukpenninggrundande inkomst.

Genom att ersättningen är kopplad till din SGI innebär

det att du inte får ersättning för exempelvis kommenderad

övertid eller extra arbetspass om du råkar ut för ett

olycksfall i arbetet.

De nya reglerna innebär att du får 100 % ersättning för

din inkomstförlust under den tid du får sjuklön eller

sjukpenning. Kopplingen till din SGI försvinner och

ersättningen kommer istället att beräknas på din verkliga

inkomst och betalas ut enligt skadeståndsrättsliga

regler. Försäkringen täcker inte färdolycksfall. De nya

reglerna börjar gälla från och med 1 juli 2013.

3


Reportage

Så mycket gav löneförhandlingarna

Ett nytt arbetstidsavtal har träffats inom gruvavtalet.

Bandindustri i Kumla har Tekoavtalet

Volvo CE i Hallsberg är ett av de större företagen i avdelningen som går under

Teknikavtalet.

I Motorbranschavtalet har det tillkommit en ny anställningsform, provanställning.

Byggnadsämnesindustrin var ett av de senaste avtalen som blev klart

4


– se de nya avtalen i kortversion

I Stål- och metallavtalet har parterna kommit

överens om Trygghet och flexibilitet för att

kunna möta konjunkturssvängningarna utan att

behöva säga upp anställda.

Allokemiska avtalet

• Tydliga skrivningar angående truckutbildning, så

kallad tlP10.

• Skrivningar i kollektivavtalet angående Hållbart

arbete.

• Bibehållet uppbördsavtal.

• Deltidspension.

• Löneökning utgår från krontal och beräknas på

25000 kr. Första året 475 kr, andra året 510 kr och

tredje året 598 kr. resterande avtalsvärde på 0,6

procent används för delpension.

Gemensamma metallavtalet

• Ändrade skrivningar som gör att det blir lättare att

räkna ut semester.

• Högre avsättning till deltidspension.

• Bibehållet uppbördsavtal.

• Deltidspension.

• Löneökning på 6,2 procent över tre år fördelat

med 1,9 procent för 2013, 2,0 procent för 2014 och

2,3 procent för 2015. resterande avtalsvärde på 0,6

procent används för delpension.

Kemiska avtalet

• Kompletterande föräldrapenning gäller från den 1

april 2013 i stället för

den 1 januari 2014.

• Bibehållet uppbördsavtal.

• Deltidspension.

• Löneökning på 6,2 procent över tre år och fördelat

med 1,9 procent för 2013, 2,0 procent 2014 och 2,3

procent för 2015. Resterande avtalsvärde på 0,6 procent

används för pension.

Teknikavtalet IF Metall

Lönepotter

1april 2013 1,7 procent, 1 april 2014 1,7 procent, 1

april 2015 1,9 procent

Löneöversyn

1 april 2013 öppen, 1 april 2014 0,4 procent, 1 april

2015 0,5 procent.

Lägsta löneökning (individgaranti)

1 april 2013–1 juni 2014 lägst 530 kronor och 2 juni

2014–1 juni 2015 lägst 300 kronor

Deltidspension

Premie till deltidspension, 1 april 2013 avsätts 0,9

procent (ingår ej i avtalsvärdet), 1 april 2014 avsätts

0,3 procent och 1 april 2015 avsätts 0,3 procent. 12

minuter från arbetstidsförkortningen går till delpensionspremie,

gäller dagtidsarbete.

Korridoren

Lokala parter bör komma överens om arbetstidens

förläggning. Om inte så sker gäller stupstocken och

tillhörande korridor. Korridoren utökas från 30 minuter

till 40 minuter per dag.

Övertid

Kommentar till övertidsreglerna, arbetsgivaren ska

ta hänsyn till den anställdes behov av rekreation och

familjeliv. Rekreation = avkopplande aktivitet som

främjar återhämtande av krafter till exempel motion,

skogspromenader, fiske, jakt samt bedrivande av

idrott och sport.

Tekoavtalet

Pott 1 april 2013 483 kronor, 1 april 2014 516 kronor

och 1 april 2015 588 kronor. Höjning av lägstalön,

1 april 2013 med 2,1 procent; 1 april 2014 med 2,2

procent; 1 april 2015 med 2,45 procent.

Ettårskloss: 584 kr, 598 kr, respektive 614 kr. Ny

tvåårskloss: 1 067 kr, 1 093 kr, respektive 1 122 kr.

Ob-ersättning och lägsta semesterlön höjs med värdet

av löneökningen, totalt 6,75 procent.

Stål- och metallavtalet

Löneökningar 1 april 2013 1,7 procent, 1 april 2014 1,7

procent och 1 april 2015 1,9 procent.

Ob-tillägg höjs 1 april 2013 med 1,9 procent, 1 april

2014 2,1 procent och 1 april 2015 2,3 procent.

Trygghet och flexibilitet:

68 timmar in på individuellt avsättningskonto varje

kalenderår efter överläggning, 14 dagars varsel innan

förändring vid större behov av att bromsa utöver 68

timmar kan minuskontot på 150 timmar användas

vid arbetsbefrielse, utges förlorad arbetsförtjänst

pluskonto om 200 timmar, vid arbete utöver ordinarie

arbetstidsschema ger arbetad timme 2 timmar i plus/

minuskontot ob-ersättningar enligt avtalet efter lokal

överenskommelse kan de arbetade + timmar utbetalas

såsom övertidstimmar.

Gruvavtalet

Löneökningar 1 april 2013 2,1 procent, 1 april 2014 2,2

procent och 1 april 2015 2,5 procent.

Nytt arbetstidsavtal.

Föräldralön utökas till 6 månader efter 4 års anställning,

övergår i försäkring den 1 januari 2014.

Gruv-LP om 4,5 procent intjänas från första arbetsdagen

(tidigare 25 års ålder).

Motorbranschavtalet

Löneökningsbestämmelser (Övergångsbestämmelser)

1 maj 2013 2,0 procent, 1 maj 2014 2,0 procent och 1

maj 2015 2,2 procent.

Generell höjning av löner (Månadslön/timlön som inte

är blandackord eller prestationslön) 1 maj 2013 258

kr/1,48 kr, 1 maj 2014 263 kr/1,50 kr och 1 maj 2015

295 kr/1,69 kr.

Generell höjning premielöner och blandackord, den

fasta och rörlig lönedelen ska båda höjas lika procentuellt

1 maj 2013 0,94%, 1 maj 2014 0,94% och 1 maj

2015 1,04%. Ökningen ska motsvara dock lägst den

generella ökningen för timlön.

Lönepott

1 maj 2013 257 kronor per månad, 1 maj 2014 262

kronor och 1 maj 2015 294 kronor.

Ny anställningsform i avtalet, provanställning som

syftar till tillsvidareanställning och är högst 6 månader.

Avsättning till deltid i pensionering syfte (DP):

1 maj 2013 med 0,6 procent (inte inom utrymmet 6,8

procent).

12 minuter kompensationsledighet överförs till DP

(94min blir 82 min).

1 maj 2014 med 0,3 procent och 1 maj 2015 med 0,3

procent.

Total avsättning 2015 1,2 procent.

Byggnadsämnesindustrin

Generell höjning löner vuxna 1 juni 2013 165 öre/

timme, 1 juni 2014 177 öre/timme och 1 juni 2015 208

öre/timme.

Pott är 1 juni 2013 110 öre/timme, 1 juni 2014 118 öre/

timme och 1 juni 2015 138 öre/timme.

Avsättning till delpension.

Källa IF Metall

Bilder från tidigare reportage i Oss Emellan

5


Reportage

Vitor Lima: -För två år

sedan var det bara gräs och

grus, nu finns asfalterade

vägar och planer. Adrianssons

Schakt äger området

och har gjort iordning

byggnader och mark.

Svarta tumlaren, gör rent de små

artiklarna från cement och smuts så

personalen slipper göra det för hand. De

anställda undviker mycket cementdamm

på det viset och förslitningar i armar och

axlar minskar.

Tegel från tidigare tillverkning finns kvar

på området.

Roine Persson, 40 år i branschen och den

äldst anställde med sina 64 år, tillsammans

med VD Vitor Lima.

Limia/CDF – våra medlemmar arbetar

åter i Hallsbergs Tegelbruks lokaler

Tegelbruket startades under slutet av

1800-talet och köptes 1907 av bröderna

Thermaenius som omvandlade bruket

till aktiebolag, Hallsbergs Tegelbruk. Det

var en så kallad Svedalaanläggning med

ringugn. Leran fraktades med smalspårig

järnväg in till bruket och teglet torkades

i torklador i torkvåningen ovanför ugnen.

Tegeltillverkningen lades i malpåse 1998.

Under ett sekel arbetade våra medlemmar

med tegeltillverkning i Hallsberg, först som

medlemmar i Fabriksarbetarförbundet och

senare i Industrifacket. Idag har det bildats

ny verksamhet i gamla brukets lokaler och

våra medlemmar arbetar åter där.

Limia har funnits i tegelbrukets lokaler

sedan 2011 och dessförinnan fanns de

på Berglundaområdet i Örebro och hette

Hünnebeck. Harsco köpte upp Hünnebeck

och valde att lägga ner verksamheten i

Sverige och Örebro. Vitor Lima som var

anställd sedan många år och flyttat med

från Tyskland, valde att köpa verksamheten

6

och lägga den i Hallsberg. Företaget består

idag av två delar, CDF och Limia. CDF hyr

ut byggmaterial och byggformar till stora

kunder som t ex NCC, PEAB och Skanska i

hela Sverige. Limia servar och underhåller

materialet och plockar ihop kundorderna.

I dagsläget finns det 2 600 artiklar i lager.

Idag är det 12 kollektivanställda på Limia

och 8 tjänstemän på CDF stationerade i

Hallsberg. Det finns även en filial utanför

Lund och ett dotterbolag i Fjugesta.

Byggnationer de har varit med på i Örebro

är bland annat Vivalla Sporthall och

Idrottshuset. De är också involverade i de

nya studentbostäderna som ska byggas vid

Rudbecksgatan.

Vitor presenterar sitt företag som ett

växande företag och det handlar om rulllande

investeringar och nybyggnationer

hela tiden.

– Det är mycket på gång med arbetsmiljön,

säger Vitor. Ventilationen är klar men

utsugen ska monteras. Vi har bra hjälpmedel

med truckar och snart ska travers monteras,

allt för att slippa tunga lyft. En lokal

för matsal och omklädningsrum förbereds

just nu.

Golvet på den nya smedjan gjuts i dagarna

och när den är klar kan vi göra klart

installationerna i de övriga lokalerna.

– Medarbetarna får vara med och säga

sitt. Det är de som vet hur det fungerar

bäst, säger Vitor.

Vitor satsar mycket på att personalen

ska trivas och må bra, vilket de verkar göra

då han har en trogen stab. Den som varit

längst i branschen, med Hünnebeckstiden

inräknad, är Roine Persson med 40 år på

nacken, de med kortast anställningstid har

varit med i cirka fem år. På Limia arbetar de

dagtid och har en snittlön på 25000–26000

kronor. Vitor har precis bytt avtal från

Byggnads till IF Metall då han anser att IF

Metall passar bättre med tanke på produktionen

och hans mål är att alla ska vara

kollektivanslutna.

Text och bild: Yvonne Ragnarsson

och Elisabeth Sjögren


2013

Vem gör vad i vår avdelning?

Expeditions och telefontider:

Måndag-torsdag: 08.00-12.00 samt 13.00-16.00

Fredag: 08.00-12.00

Post och besöksadress:

IF Metall Örebro län

Klostergatan 35

703 61 Örebro

Telefon: 019-19 93 50

Fax: 019-18 27 27

E-post: postbox.avd18@ifmetall.se

Hemsida: www.ifmetall.se/orebrolan

Bankgiro: 5774-3049

A-kassan:

Marianne Jedselius, handläggare, dag 13–31.

Telefon direkt: 019-14 05 07

Elisabeth Herou, handläggare, dag 1–12

Telefon direkt: 019-18 33 24

Jane Andersson, handläggare

Telefon direkt: 013-10 51 30

Avdelningens namn: IF METALL Örebro län

Geografisk omfattning: Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå,

Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommuner.

Antal aktiva medlemmar: 8 469 fördelat på 366 företag.

Totalt antal medlemmar: 10 317 varav kvinnor 2 355

Antal företag med 1 till 5 medlemmar: 219

Alla uppgifter är från maj 2013.

20 största klubbarna:

Namn

Antal medlemmar

Meritor HVS AB 773

Atlas Copco Rock Drills AB 676

Volvo Construction Equipment AB 336

Suzuki Garphyttan AB 249

Zinkgruvan Mining AB 236

Orica Sweden AB 226

Ericsson AB 220

Samhall AB 181

Linde-Maskiner AB 122

Johnson Metall AB 111

Emhart Glass Sweden AB 106

Esab AB 90

Strängbetong, AB 89

Stoneridge Electronics AB 85

Vestascastings Guldsmedshyttan AB 79

Nammo Liab AB 74

Rejmes Bil AB i Örebro 70

Schneider Electric Dist. Centre AB 68

Drillcon Core AB 67

Trelleborg Industrial Products Swed 61

Antal klubbar: 53

Antal avdelningsombud: 129

Avtalsområden

Allokemisk industri, Bemanningsföretag, Buteljglasindustrin,

Byggnadsämnesindustrin, Explosivämnesindustrin, Gemensamma,

Metallavtalet, Gruvindustrin, Handel & Metallavtalet, IMGavtalet,

Kemiska Fabriker, Kollektivavtal Samhall, Läder- och

sportartikelindustri, Motorbranschavtalet, Sinf/Industriavtalet,

Stenindustri, Stål-och Metall röda avtalet, Svets- och Mekaniska

verkstäder, Teknikavtalet IFMetall, TEKO avtalet, Torvavtalet och

Tvättindustri.


Presentation av styrelse,

personal och kommittéer

Avdelningstyrelsen

Ledamöter

Avdelningsordförande

Stefan Johansson

Linde-Maskiner

Kassör

Johnny Viktorsson

IF Metall Örebro län

Vice ordförande

Peter Wetterberg

EMBA Machinery

Urban Larsson

ESAB AB

Jennie Nylund

Emhart Glass

Sam Davidsson

Zinkgruvan Mining

Pia Ahlström

Nammo Liab

Christer Hulthén

Atlas Copco Rock Drills

Elisabeth Hoikkala

Orica Sweden AB

Robert Roos

Martin G Andersson

Suppleanter

Eliabeth Sjögren

Schneider Electric

Peter Thuresson

Volvo CE

Mats Pettersson

Suzuki Garphyttan

Mårten Karlsson

Atlas Copco Rock Drills

Linda Wetterberg

Stoneridge Electronics

Ombudsmän:

Johnny Viktorsson

Ekonomi, personal, AU/styrelse

Telefon direkt: 019-19 93 58

SMS: 070 8879845

johnny.viktorsson@ifmetall.se

8

Patrick ”Palle” Kihlberg

Organisations-, lag-, och

avtalsfrågor.

Telefon direkt: 019-19 93 59

SMS: 070 8879846

patrick.kihlberg@ifmetall.se

Peder Boström

Organisations-, lag- och

avtalsfrågor.

Telefon direkt: 019-19 93 60

SMS: 070 8879847

peder.boström@ifmetall.se

Lovisa Lyly

Trygghets- och arbetsmarknadsansvarig,

informationsansvarig,

lag- och avtalsfrågor.

Telefon direkt: 019-19 93 55

SMS: 070 3432701

lovisa.lyly@ifmetall.se

Ulf Carlson

Organisations-, lag-,

och avtalsfrågor.

Telefon direkt: 019-19 93 64

SMS: 070 6518697

ulf.carlson@ifmetall.se


Expeditionspersonal:

Telefon: 019-19 93 50

Anna Pettersson

Medlemsärenden,

verksamhetsadministration.

Telefon direkt: 019-19 93 63

Eva Andersson

Medlemsärenden,

avgiftsredovisning.

Telefon direkt: 019-19 93 61

Anna Kinander

Ekonomi, medlemsärenden.

Telefon direkt: 019-19 93 56

Eva Wilhelmsson

Ekonomi, medlemsärenden.

Telefon direkt: 019-19 93 54

Ann Marie Önnegren

Medlemsärenden,

avgiftsredovisning.

Telefon direkt: 019-19 93 53

A-kassan:

Marianne Jedselius

Handläggare

Telefon direkt: 019-14 05 07

Elisabeth Herou

Handläggare

Telefon direkt: 019-18 33 24

Jane Andersson

Handläggare,

placerad i Linköping

Telefon direkt: 013-10 51 30

Försäkringskommittén

Från vänster: Seida Zahirovic, Ericsson, Greger Kammerland, Orica Sweden

(ansvarig), Pia Ahlström, Nammo Liab och Bo Råslind, Atlas Copco Rock Drills.

Saknas på bilden: Svein Amundsen, Strängbetong, Daniel Rundgren, Atlas

Copco Rock Drills och Anders Sigurdsson, Volvo CE.

Ungdomskommittén

Från vänster: Tom Klockars, Vestascastings Guldsmedshyttan, Sara Hallin,

Meritor, Felicia Nordqvist, Schneider Electric, Ida Hallin, Meritor, Conny Tungfeldt,

Suzuki Garphyttan, Alexander Johansson, Linde-Maskiner, Ida Asklund

Larsson, Atlas Copco Rock Drills, Andreas Sandberg, Suzuki Garphyttan, Robert

Roos, Martin G Andersson (ansvarig). Saknas på bild: Emma Frisk, Orica Sweden,

Stefan Persson, Orica Sweden och Jere Makkonen, Volvo CE.

Miljökommittén

Från vänster: Stefan Svensson, Volvo CE, Morgan Gustavsson, Ericsson, Magnus

Eman, Meritor, Birgitta Colin, ESAB, Niclas Lindqvist, Atlas Copco Rock

Drills, Markko Kallio, Meritor (ansvarig) och Peter Nilsson, Atlas Copco Rock

Drills. Saknas på bilden: Anders Sigurdsson, Volvo CE.

Politiska kommittén

Från vänster: Erik Jönsson, Ericsson, Ulf Ström, Atlas Copco Rock Drills, Robert

Roos, Martin G Andersson, Christer Hulthén, Atlas Copco Rock Drills, Tony

Blanksvärd, Volvo CE, Elisabeth Hoikkala, Orica Sweden (ansvarig), Ronnie Boenke,

Atlas Copco Rock Drills och Pia Gröndahl, Nammo Liab. Saknas på bilden:

Lars-Erik Soting, Folkavi Automobile.

9


Regionala skyddsombud (RSO)

Magnus Eman, Meritor, Pia Ahlström, Nammo Liab (ansvarig), Niclas Lindqvist,

Atlas Copco Rock Drills, Markko Kallio, Meritor och Peter Nilsson, Atlas Copco

Rock Drills. Saknas på bilden: Rickard Bergsten, Volvo CE och Mats Eriksson,

ESAB.

Informationskommittén

Från vänster: Mårten Karlsson, Atlas Copco Rock Drills (ansvarig), Lovisa Lyly,

IF Metall Örebro län, Ronnie Boenke, Atlas Copco Rock Drills, Claes Davidsson,

Linde-Maskiner, Stefan Johansson, Linde-Maskiner, Yvonne Ragnarsson, Stoneridge

Electronics och Elisabeth Sjögren, Schneider Electric.

Studiekommittén

Från vänster: Börje Andersson, Volvo CE, Tommy Mäkinen, Emhart Glass,

Wuokko Somero, ESAB, Mats Pettersson, Suzuki Garphyttan, Peter Wetterberg,

Emba Machinery (ansvarig), Christer Hulthén, Atlas Copco Rock Drills, Anders

Karlsson, Orica Sweden och Pia Gröndahl, Nammo Liab. Saknas på bilden: Sören

Eriksson, Schneider Electric.

Pensionärskommittén

Från vänster: Tord Turesson, Solveig Lundell och Sven-Erik Dahlberg. Saknas på

bilden: Greger Nilsson.

IF Metall Örebro län

Klostergatan 35

703 61 Örebro

www.ifmetall.se/orebrolan

Telefon: 019-19 93 50

Fax: 019-18 27 27

E-post: postbox.avd18@ifmetall.se

Hemsida: www.ifmetall.se/orebrolan

10


Reportage

Första maj i Nora.

Solig Första maj

lockade många

Vädrets makter var med oss denna Första maj och

fler demonstranter än annars hittade därför ut för

att fira dagen.

Som talare är IF Metallare att räkna med då bl a två

av våra förtroendevalda talade på olika orter i länet.

Elisabeth Hoikkala, ansvarig i IF Metalls politiska

kommitté talade i Nora. Robert Roos, även han från

politiska kommittén samt ungdoms-kommittén,

talade i Askersund.

Jobb och Framtidstro var årets tema. Robert

belyste i sitt tal att samhällsproblem, såsom arbetslöshet,

kriminalitet och orättvisor ofta och orättvist

tillskrivs invandringen, men som i realiteten är en

konsekvens av att nuvarande regering minskar resurserna

till välfärden och fortsätter att urholka våra

trygghetssystem.

Robert avslutade sitt tal med att påminna om valet

den 14 september 2014 och om att vi för att uppnå

jämlikhet, jämställdhet, frihet och solidaritet inte

kan vänta. Vi måste föra samtal. NU.

Text: Ann Marie Önnegren

Bild: Peter Nilsson, Askersund; Lovisa Lyly, Nora

och Palle Kihlberg, Örebro

Första maj i Askersund

Robert Roos talar i Askersund och

belyser samhällsproblemen.

Örebroarna samlas vid slottsparken för att tåga till Olof

Palmes torg.

11


Porträttet

12


Stefan drömde om att bli kock - nu är

han avdelningsordförande i IF Metall

Avdelningsordförande Stefan Johansson

har många strängar på sin lyra.

Med intressen som MC, husbil, båt,

hus, resa och god mat får han dagarna

att gå. När barnbarnen kommer på tal

skiner han upp

– Ja, det är verkligen livets efterrätt.

Vem är Stefan, är det säkert många som

undrar. Kosan styrdes till Lindesberg för

att ta reda på det.

Stefan är en glad man som gärna

lyssnar på andra men som har lite svårt

för att öppna sig själv. Han har många

strängar på sin lyra. Stefan kommer ursprungligen

från Guldsmedshyttan men

bor numera i Lindesberg i ett alldeles

bedårande rött hus med sjötomt.

– Ja, säger Stefan med ett skratt,

egentligen var husköpet ett ”misstag”.

Sanna och jag letade efter en mindre

lägenhet när vi såg att det här huset

var till salu. Sagt och gjort så gick vi på

visningen och på den vägen är det.

Med huset kom också renoveringarna

men de är ett team, Stefan och Sanna.

– Vi gör allt tillsammans, säger Stefan.

Vi har byggt om badrummet i huset,

byggt en brygga vid sjön och rensat sjön

fri från vass så nu går det att bada. Nästa

projekt blir garaget så vi får in bilarna.

När barnbarnen kommer på tal skiner

han upp.

– Ja, det är verkligen livets efterrätt.

Sen berättar han att han varit på Lek och

Buslandet med barnbarnen och det var

jätteroligt.

I vardagsrummet står ett akvarium.

Hur går det ihop med två katter och ett

akvarium?

– Inga problem alls. Alla fiskarna är

kvar men Skrållan brukar stoppa ner

tassen i vattnet och dricka vatten på det

sättet, säger Stefan med ett skratt.

Kanske kan man få läsa om dueller

på Pälsärmen så småningom, för en ny

sysselsättning som Stefan och Sanna har

börjat med är pistolskytte!

– Det är jättekul, säger de med en

mun.

Något som alltid roat Stefan är matlagning.

Som ung närde han en dröm om

att bli kock men så kom Linde Maskiner

och pengar i vägen så där rann den

drömmen ut i sanden. En annan sak som

runnit Stefan ur händerna är ett ankare!

Han är en storfiskare (?) utan något

tålamod. En dag tog paret en tur till sjön

Råsvalen för att kolla fiskelyckan. Väl

på plats kastade Stefan, glad i hågen ut

ankaret och där försvann det! Repet låg

kvar i båten.

När de sedan börjar berätta om sina

turer i husbilen så är det svårt att hålla

sig för skratt. På deras första resa till

Danmark tog gasen slut, regnet vräkte

ner, plusgraderna var inte många och

någon gas fanns minnsan inte att få

tag på. När det problemet var löst kom

nästa.

De hade mat med sig, men kycklingen

som de åt var det fel på för de blev rejält

dåliga i magarna och det vill man inte bli

i en husbil. Dessutom har de hunnit med

att tappa takluckan två gånger på en och

samma resa, dock inte den till Danmark,

men även denna gång i ösregn.

Men som man säger, det som inte

dödar det härdar. Roligt verkar de ha

tillsammans i alla fall och det är det

viktigaste.

Text: Yvonne Ragnarsson

Bild: Elisabeth Sjögren

Grillen består av en bakaxelkåpa och en navkapsel

till en Volvo Lastbil och är Stefans skötebarn.

Ett av Stefans intressen är att åka MC.

FAKTA

Bor: Pälsärmen i Lindesberg.

Ålder: 49

Civilstånd: Sambo med Sanna

och kissarna Simba och Skrållan.

Dessutom finns det fyra

utflugna barn och två barnbarn.

Dricker: Vatten, vin, whisky och

som ”kockjuice” ska det vara öl.

Läser: Deckare i alla former.

Intressen: MC, husbil, båt,

hus, resa, god mat och trevligt

sällskap.

13


Hallå där!

EXPEDITIONSNYtt

Robert Roos, tjänstledig

från Martin G Andersson AB.

Hej Robban, vi ser dig

inte så ofta längre, var

gömmer du dig?

– Jag är för tillfället

tjänstledig från jobbet på

Martin G Andersson AB,

för att vikariera som ombudsman

på LO-distriktet

i Örebro och Värmland.

Spännande! Hur får du

dagarna att gå?

– Ungefär halva arbetstiden

går åt till utbildningssatsningen

”Alla kan göra

något”.

Berätta!

– Vi har ansvar att förklara

varför främlingsfientlighet

inte kan kombineras med

arbetarrörelsens värderingar.

Bara inom IF Metall

finns 30.000 förtroendevalda

som ska erbjudas

åtta timmars utbildning.

Rolf Jansson presenterar boken ”Så byggde vi ett modernt Sverige”

på avdelningens årsmöte. I bakgrunden avdelningsordförande Stefan

Johansson.

Industrifackets historik »Så byggde vi ett

modernt Sverige« presenterades på årsmötet

På årsmötet den 27 mars presenterades

reportageboken ”Så

byggde vi ett modernt Sverige”

av författaren Rolf Jansson. Boken

handlar om industriarbete

och Industrifackets avdelning i

Örebro län, åren 1993-2005.

”Så byggde vi ett modernt Sverige”

innehåller reportage från

olika arbetsplatser och personer

som var fackligt aktiva under

perioden. Boken är skriven av

Rolf Jansson, tidigare på Örebro-

Kuriren, Aftonbladet och Värmlands

Folkblad. Du kan hämta

ditt exemplar på avdelningsexpeditionen,

dit även klubbar

kan vända sig. Boken finns också

på klubbexpeditionen vid Orica

i Gyttorp och på Skomuseet i

Kumla.

Text och bild: Lovisa Lyly

Jag deltog själv

på en utbildning i

Karlsborg, och jag tror

att vi alla, då och då,

behöver bli påminda

om sammanhangen i

samhället.

– Ja, det ligger inte i vårt

intresse att grupper av

människor ställs mot

varandra. Det öppnar bara

för lönedumpning och

försämrade villkor för oss

alla. Vi måste se till att vår

värdegrund genomsyrar

vårt arbete! Att stå upp

för fackets värderingar är

inget projekt, det är ett

arbete som måste pågå

varje dag.

Lycka till!

Text: Johnny Viktorsson

Bild: Lovisa Lyly

14

Bli inte lurad på sommarjobbet

Se upp så du inte blir lurad av

arbetsgivaren när du ska ut på

ditt sommarjobb. Innan du börjar

arbeta ska du ha koll på dina

rättigheter och ha papper på din

anställning.

– Det allra viktigaste att tänka

på är att se till att du får ett

anställningsbevis. Där ska det stå

när du börjar och slutar din anställning,

till vilken omfattning du

ska jobba och hur mycket du ska

få i lön. Med ett anställningsbevis

undviker du missförstånd, säger

Malin Norberg som är ungdomssekreterare

på LO:s informationsavdelning

för sommarjobbande

ungdomar.

Utan ett anställningsbevis tar

du som anställd en stor risk. Ifall

du upptäcker att din chef lurar

dig på pengar eller tvingar dig att

arbeta för mycket eller för lite, är

det bara ord mot ord som gäller

om det inte finns något avtal.

Tänk på det här

Du ska ha ett skriftligt anställningsbevis.

Du har rätt till semesterersättning

utöver lönen.

Acceptera inte att bli hemskickad

utan lön vid dåligt väder.

Ta reda på

om företaget har ett kollektivavtal.

Gå inte med på att ta emot lönen

svart. Då är du oförsäkrad och

kan inte använda jobbet som en

referens.

Om du är under 18 får du inte arbeta

mellan midnatt och klockan

fem på morgonen. Du har också

rätt till 30 minuters rast efter

senast fyra och en halv timmes

arbete.

Våga säg ifrån om något inte är

som det ska på arbetsplatsen.

Texten kommer från en artikel på

www.dn.se/ekonomi


EXPEDITIONSNYtt

Matlådan

Claes Davidsson

Nu är sommaren snart här och

då tar de flesta fram grillen.

Alla hängivna grillmästare har

just sin favorit att lägga på grillen.

Jag gillar att grilla kött och fläskkött

passar bra på grillen eftersom det är

lite fetare. Fläskkarré är en favorit.

Med tanke på hur den svenska sommaren

kan vara så tänkte jag bjuda

på en mer ”säker” rätt som görs i

ugnen. Pulled pork är en rätt som i

stort sett sköter sig själv. Den kan

ätas i många olika varianter som t ex

i tacos eller tillsammans med ris. Jag

tänker även dela med mig av några

goda tillbehör.

Claes Davidsson

Pulled pork

2 kg fläskkarré med ben

2 msk flingsalt

1 tsk nymald svartpeppar

1 msk rökt paprikapulver

2 gula lökar

1 vitlök

500 g rökig barbequesås

2 dl stark köttbuljong

1. Sätt ugnen på 125 grader.

2. Skölj och torka köttet.

3. Blanda de torra ingredienserna

och gnid in köttet med det.

4. Häll lite olja i en stor ugnssäker

gryta av järn.

5. Lägg i köttet.

6. Skala och klyfta löken och skala

vitlöksklyftorna och lägg runtom.

7. Häll på barbequesås och buljong

över köttet.

8. Sätt på locket och låt köttet stå

i nedre delen av ugnen 5 timmar.

9. När det är färdigt ska det bara

vara att dra med en gaffel i köttet

så det faller isär.

COLESLAw

1/2 huvud spetskål

2 morötter

1 msk kumminfrön

4 dl majonnäs

flingsalt

svartpeppar från kvarn

1/2 klyfta vitlök

3 droppar tabasco

1. Strimla spetskålen fint och

doppa den hastigt i kokande

saltat vatten.

2. Häll av och låt kålen rinna av

ordentligt i ett durkslag innan du

noggrant kramar/pressar ur allt

vatten, så att kålen är helt torr.

Man kan även torka den i en ren

kökshandduk. Det för att inte

coleslawn ska bli rinnig.

3. Skala och riv morötterna grovt

på ett rivjärn och blanda med kålen

i en skål. Rosta kumminfröna i

en torr stekpanna och häll de över

grönsakerna.

4. Rör ner majonnäs, salta och

peppra. Smaksätt med riven vitlök

och tabasco.

Picklad rödlök

1 burk

3 stora rödlökar

1 dl ättika (12%)

2 dl socker

3 dl vatten

1 tsk salt

1. Blanda ättika, socker, vatten

och salt i en kastrull och koka

upp.

2. Skiva löken tunt och lägg i en

glasburk.

3. Slå den varma lagen över den

skivade löken och låt stå kallt i

minst ett dygn innan servering.

Fonus ger IF Metallmedlemmar

rabatt

Rabattcheck på 500:- vid beställning av begravning

hos Fonus. IF Metall Örebro län är medlem i begravningsföreningen

FONUS och därigenom kan du som är

medlem i IF Metall få en värdecheck när du beställer en

begravning.

Begravningen skall avse maka/make, sambo, barn,

barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och

farförälder.

Kontakta avdelningen så kommer det en sådan värdecheck.

Löser du

Sudoku?

Sudoku uppfanns i USA i

slutet av 1970-talet, men

vann då ingen popularitet.

På 1980-talet introducerades

det i Japan där

det också fick sitt namn,

sudoku (”ensam siffra”).

Det gäller att placera in

siffrorna 1 till 9 på ett sådant

sätt att varje vågrät

rad, lodrät rad innehåller

varje siffra exakt en gång.

Facit finns på sidan 2.

Sudoku

5 9 7

9 8

3 5 1

7 2 4

2 4 9 1

5 1 3

2 9

8 5 2 4

15


POSTTIDNING B

IF Metall Örebro län

Klostergatan 35

703 61 Örebro

Myt: »Arbetslösheten är invandringens fel«

Vad är den viktigaste

politiska frågan för

dig som IF Metallare

inför valet 2014.

Ronnie Boenke

Atlas Copco Rock Drills AB

Politiska Kommittéen

IF Metall Örebro Län

– Social trygghet! Även

om jag är frisk och arbetar

idag så vill jag vara trygg

i att om jag blir sjuk och

utslagen så finns det ett

skyddsnät i samhället

kvar att landa i.

Robert Roos

slår hål på myten

Sysselsättningen bland utrikes

födda är lägre än bland inrikes

födda, men skillnaden har minskat

de senaste åren. Tiden i Sverige

och anledningen till att personen

invandrade är två faktorer som

påverkar sannolikheten att personen

har ett arbete. Hösten 2012

var sysselsättningsgraden 68 % för

inrikes födda och 57 % för utrikes

födda.

En del påstår att man som

invandrad kan leva på en massa

bidrag och att det är därför man

inte tar ett jobb. För det påståendet

finns inga belägg. Studier visar

snarare att utomeuropeiskt födda

invandrare söker arbeten intensivare

än svenskar. Möjligheten och

motiven för att leva på socialbidrag

är inte annorlunda för invandrade

än för infödda.

De generella slutsatser man kan

dra är att invandring har små eller

inga effekter på sysselsättningsnivån.

Arbetslösheten beror inte

främst på hur stor befolkningen är

utan det beror på andra faktorer:

Det är fler som söker jobb än det

antalet lediga jobb som är tillgängliga.

Oavsett hur arbetslösheten

fördelar sig i befolkningen är den

lika stor. Denna typ av arbetslöshet

kan bara avhjälpas genom att

Vinnare av lotter för rätta lösningar av ”medlemskrysset” nr 1 2013 är:

Per-Olof Larsson, Hallsberg, Ole Broböl, Närkesberg och Lisa Nordin,

Laxå.

Lösningar på detta kryss vill vi ha senast den 1 augusti 2013. Det går bra

att lämna lösningar till klubben eller ombudet på din arbetsplats. OBS!

Endast medlemmar deltar i utlottningen av lotter.

öka efterfrågan av arbetskraft.

Idag har vi företag som inte hittar

rätt kompetens bland dem som är

arbetslösa. Därför behöver vi fler

arbetsmarknadsutbildningar för

att matcha människor mot de jobb

som faktiskt finns.

Det finns dock ett sammanhang

där etnicitet spelar roll för

arbetslöshet och det är diskriminering.

Det kan handla både om

att arbetsgivare inte vill anställa

folk med ”fel” namn, men även att

okunskapen är stor när det gäller

värdet av en examen från ett annat

land.

Vill du veta mer?

scb.se

migrationsverket.se

migrationsinfo.se

motargument.se

Lösningen insänd av

Namn:..........................................................

Adress:.........................................................

Postnr:.........................................................

Ort:.............................................................

Erik Jönsson

Ericsson

Politiska Kommittéen

IF Metall Örebro Län

– Att kommunerna får

de förutsättningar och

finanser för att lösa det

ansvar de fått ifrån staten

inom skola och övriga

välfärden.

Elisabeth Hoikkala

Orica Mining

Politiska Kommittéen

IF Metall Örebro Län

MEDLEMSKRYSSET

– Jobben och välfärden!

Att det finns arbete till

folk vilket ger förutsättning

för en fungerande

och bättre välfärd.

16

More magazines by this user
Similar magazines