Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

6 DSC-TRAFIKD Sända

6 DSC-TRAFIKD Sända GruppanropMed hjälp av denna funktion kan ett DSC-anrop skickas tillen speciell grupp.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Group Call,” ochtryck [ENT].--DSC Menu--Select ItemPosition InputIndividual Call˘Group CallAll Ships Call ≥e Tryck [▲] eller [▼] för att välja en förprogrammerad gruppadresseller “Manual Input,” och tryck [ENT].• ID-koden för gruppanropet kan förprogrammeras. (s 18)• När man valt “Manual Input”, mata in den 8-siffriga IDkodenför önskad grupp med [▲] eller [▼].--DSC Menu--Select AddressManual Input˘OfficeIcom ≥r Tryck [▲] eller [▼] för att välja en förprogrammerad trafikkanaleller “Manual Input,” och tryck [ENT].•Trafikkanaler finns redan förprogrammerade.t Tryck [ENT] för att sända iväg gruppanropet.Tryck--DSC Menu--Select Intership0869CH77--DSC Menu--Group Call Ready• Om kanal 70 är upptagen går stationen i standby tills kanalen ärledig.y När gruppanropet har skickats iväg syns följande i fönstret.--DSC Menu--Group CallTX Completedu Tryck [CLR] för att gå ur detta läge och automatiskt gåöver till trafikkanal som definierats i steg r.• Även om [CLR] inte har tryckts in, går stationen efter 2 s avinaktivitet automatiskt över till trafikkanal som definierats isteg r.28

DSC-TRAFIK6D Sända "All ships"-anropStörre fartyg använder kanal 70 för att lyssna på eventuellaanrop. Om du önskar påkalla uppmärksamhet använder dudenna funktion.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “All Ships Call,”och tryck [ENT].e Tryck [▲] eller [▼] för att välja önskad kategori och trycksedan [ENT].• Vilka kategorier som kan väljas beror på programmeringen.--DSC Menu--Select CategorySafetyUrgencyTryck--DSC Menu--Select ItemPosition InputIndividual CallGroup Call˘All Ships Call ≥--DSC Menu--All Ships Call Readyr Tryck [ENT] för att sända iväg "All ship"-anropet.• Kanal 70 väljs automatiskt och anropet skickas iväg.--DSC Menu--All Ships CallSändningt När "All ship"-anropet har skickats iväg visas följande ifönstret.--DSC Menu--All Ships CallTX Completedy Tryck [CLR] för att gå ur detta läge och automatiskt gå tillkanal 16.• Detta sker automatiskt efter 2 s även om man inte trycker in[CLR].629

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - xzent
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
Bruksanvisning - Porkka
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
Kortfattad Bruksanvisning IC-4008 - VHF Group AS