Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

8 ANSLUTNINGAR OCH

8 ANSLUTNINGAR OCH UNDERHÅLL■ Installation av MB-69(tillbehör)Som extra tillbehör finns MB-69 flush mount. Med detta kanstationen monteras infälld i en plan yta, t.ex. i instrumentbräda.e Sätt fast fästvinklarna på var sin sida av stationen med debultar (5 × 8 mm) som finns med i monteringssatsen.VARNING: Se till att stationen och mikrofonen befinner sigminst 1 meter från fartygets magnetkompass.q Med hjälp av mallen på s 55, skär noggrannt ut ett hål iinstrumentbrädan (eller där du skall montera stationen).w Tryck stationen (bakre delen först) som visas nedan.• Se till att fästvinklarna sitter parallellt med stationens chassi.r Dra åt de långa bultarna ordentligt (vrid medurs) så att fästetsitter ordentligt fast på insidan av instrumentbrädan.t Dra åt låsmuttrarna (vrid moturs) så att stationen låsesfast ordentligt i sitt läge enligt nedanstående bild.y Anslut antenn och strömkabel.50

FELSÖKNING9PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING SIDAStationen startar inte. • Dålig anslutning till strömkälla. • Kontrollera stationens anslutningar. s 48Inget ljud hörs frånhögtalaren.• Brusspärren är felställd.• Volymen är för låg.• Högtalaren har varit utsatt för fukt.• Ställ in brusspärrsnivån.• Ställ in volymen [VOL] till lämplig nivå.• Ta bort vatten.s 8s 8—Det går inte att sända,eller man kan barasända i lågeffekt.• På en del kanaler får endast lågeffekt användaseller endast mottagning möjlig.• Uteffekten är ställd till LÅG.• Ändra kanal.• Tryck [HI/LO] på mikrofonen för att väljahögeffekt.Sökningen startar inte. • “TAG” kanal är inte programmerad. • Programmera kanaler som "TAG"-kanaler. s 13Inga tonstötar (beep). • Pip-toner är urkopplade.• Aktivera pipton PÅ i set-läge.s 46• Brusspärren är öppen.• Ställ in brusspärren till tröskelläge. s 8Man kan inte skicka ettnödanrop.• MMSI- koden (DSC-ID) är inte inprogrammerad.s 6, 7,52, 53s 8• Programmera MMSI-koden (DSC-ID). s 148951

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
BRUKSANVISNING - xzent
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Porkka
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS