Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

VARNINGARANSLUT ALDRIG

VARNINGARANSLUT ALDRIG radion till mer än 16 V spänning.ANSLUT ALDRIG radion till växelspänning, då förstörsradion.UNDVIK att placera radion i direkt solljus eller i utrymmendär temperaturen är under -20º C eller över +60º C.PLACERA antennkabeln så långt som möjligt frånannan elektronisk utrustning för att undvika funktionsstörningar.HÅLL ett avstånd på minst 1 m mellan radiostationen,mikrofonen och fartygets magnetkompass.VAR FÖRSIKTIG! Stationen och HM-150 är utförda i ettvattentåligt utförande enligt japansk norm JIS 7 (1‐m/30‐min.).Om stationen eller mikrofonen tappats kan höljet eller enpackning skadats och vatten kan tränga in.

CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND1D CERTIFIKAT(Nedanstående gäller hösten 2004)1För att få använda en VHF måste man ha ett s.k. VHF-certifikat,(SRC). Detta får man efter en kortare utbildning, någrakvällar eller en heldag. Man kan även läsa in kunskapernamed självstudier, och sedan avlägga ett prov. Kostnadenför utbildningen är ca 4-500 kr och provet/certifikatet kostarsedan 200 kr. Certifikatet gäller resten av livet.När man har köpt en VHF ska detta anmälas till Post och Telestyrelsen,PTS som utfärdar ett s.k. ”Tillstånd för innehav avVHF”. I samband med detta får man också en ”Anropssignal”som är båtens unika identitet i samband med radiokommunikation.För ”Tillståndet” betalar man årligen 145 kr till PTS.Gå till www.pts.se för att ladda ner en PDF-fil av ansökningsblankettfrån PTS!Klicka vidare till ”Blanketter & Ansökningshandlingar” -”Radio”...

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - xzent
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Bruksanvisning - Porkka
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS