31.08.2018 Views

Vaggvisan i dalen

Långt borta i en avsides belägen bergsdal, ligger två byar. Där har människorna levt sida vid sida i fred under århundraden, och delat både glädje och sorg. Men sedan börjar tvivel och misstro smyga sig in i bybornas sinnen. Livet i dalen ändras helt, när byns unga män ger sig av på en hämndresa. En rädsla sprids i byn bland de äldre, kvinnorna och barnen. Farmor Kaina, en vis och modig kvinna, ger sig av på en farlig vandring till en källa belägen mellan byarna. Det enda som kan stoppa ett utbrott av hat är mor- och farmödrarnas gamla och beprövade medel.

Långt borta i en avsides belägen bergsdal, ligger två byar. Där har människorna levt sida vid sida i fred under århundraden, och delat både glädje och sorg. Men sedan börjar tvivel och misstro smyga sig in i bybornas sinnen.
Livet i dalen ändras helt, när byns unga män ger sig av på en hämndresa. En rädsla sprids i byn bland de äldre, kvinnorna och barnen.
Farmor Kaina, en vis och modig kvinna, ger sig av på en farlig vandring till en källa belägen mellan byarna. Det enda som kan stoppa ett utbrott av hat är mor- och farmödrarnas gamla och beprövade medel.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SWEDISH<br />

EDITION<br />

<strong>Vaggvisan</strong><br />

i1 <strong>dalen</strong>5<br />

Tuula Pere<br />

Andrea Alemanno<br />

W<br />

ickWick


<strong>Vaggvisan</strong> i <strong>dalen</strong><br />

Text Tuula Pere<br />

Illustrationer Andrea Alemanno<br />

Layout Peter Stone<br />

Översättning till svenska Elisabeth Torstensson<br />

ISBN 978-952-325-866-2 (ePub)<br />

ISBN 978-952-325-366-7 (Print)<br />

Första utgåvan<br />

Copyright © 2017 Wickwick Ltd<br />

Förlag Wickwick Ab<br />

2017, Helsingfors, Finland<br />

Tryckt inom EU<br />

Lullaby of the Valley, Swedish translation<br />

Story by Tuula Pere<br />

Illustrations by Andrea Alemanno<br />

Layout by Peter Stone<br />

Swedish translation by Elisabeth Torstensson<br />

ISBN 978-952-325-866-2 (ePub)<br />

ISBN 978-952-325-366-7 (Print)<br />

First edition<br />

Copyright © 2017 Wickwick Ltd<br />

Published by Wickwick Ltd<br />

2017, Helsinki, Finland<br />

Printed in EU<br />

Originally published in Finland by Wickwick Ltd in 2017<br />

Finnish “Laakson kehtolaulu”, ISBN 978-952-325-364-3 (Print), ISBN 978-952-325-864-8 (ePub)<br />

English (US) “Lullaby of the Valley”, ISBN 978-952-325-365-0 (Print), ISBN 978-952-325-865-5 (ePub)<br />

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted<br />

in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior<br />

written permission of the publisher Wickwick Ltd. The only exception is brief quotations in printed articles and<br />

reviews. For details and written permissions, contact rights@wickwick.fi.<br />

Wickwick books are available at special discounts when purchased in quantity for premiums and promotions as<br />

well as fundraising or educational use. Special editions can also be created to specification. For details, contact<br />

specialsales@wickwick.fi.


SWEDISH<br />

EDITION<br />

<strong>Vaggvisan</strong><br />

i1 <strong>dalen</strong>5<br />

Tuula Pere • Andrea Alemanno<br />

W<br />

ickWick<br />

Children’s Books from the Heart


2-3


Långt borta, i en avlägsen bergsdal, höll en<br />

familj på att göra sig i ordning för natten.<br />

Kaina satt vid sina barnbarns säng och strök ömt<br />

deras huvuden. Hon nynnade på en vaggvisa,<br />

samma sång som hon sjungit för sin son, när<br />

han var liten.<br />

En karavan går sakta under en stjärnklar himmel,<br />

och en örn svävar högt över bergs<strong>dalen</strong>.<br />

Ett litet barn somnar innan natten,<br />

och mamman ler och släcker lampan.<br />

Amira, barnens mamma, tittade ut genom<br />

fönstret. Det enda hon kunde se i mörkret var<br />

ljuset som kom från de andra husen.<br />

”Om han bara kunde komma tillbaka”, suckade<br />

den unga modern.<br />

Farmor Kaina visste vem hon pratade om.


Allt hade ändrats i den avlägsna bergs<strong>dalen</strong><br />

när <strong>dalen</strong>s två enda byar hade blivit fiender.<br />

Unga män hade börjat bråka och begett sig av<br />

till bergen för att strida. Kainas son Karam hade<br />

anslutit sig till trupperna.<br />

Den ena av byarna låg högt belägen på en<br />

bergsluttning, där bybornas getter betade. Den<br />

andra byn låg närmare låglandet, där folket<br />

odlade spannmål i ofruktbara fält längs <strong>dalen</strong>.<br />

Nu när männen var borta, var det mammorna<br />

och mor- och farföräldrarna som försökte ta<br />

hand om familjerna, så gott de kunde.<br />

”Jag trodde aldrig att något som detta skulle<br />

inträffa”, suckade farmor Kaina. ”Våra byar har<br />

alltid levt i fred med varandra, men nu verkar<br />

det som om fröet till hat har börjat gro.”


När barnen hade somnat, tog Kaina sin ångande tekopp och<br />

satte sig vid fönstret. Hon flätade fingrarna tätt runt koppen<br />

för att värma sig. Det fanns inte mycket ved kvar; ingen ville lämna<br />

byn för att hämta mer.<br />

Farmodern undrade hur allt detta hat hade börjat. Byborna hade<br />

drabbat samman och anklagelserna hade flugit fram och tillbaka.<br />

”Ni har tagit vår boskap!” sa byborna på höglandet anklagande.<br />

”Ni har matat era getter med spannmål från våra fält!” snäste<br />

byborna i låglandet.<br />

Grälen hade blivit värre och värre. En dag, på marknaden, hade<br />

män från de båda byarna börjat slåss. Kvinnor och barn hade dragit<br />

sig tillbaka till säkerheten i hemmen.


Kaina hade levt hela sitt liv i <strong>dalen</strong>, precis som<br />

många generationer före henne hade gjort.<br />

Hon hade många nära vänner i grannbyn uppe<br />

på berget. Nu kunde de inte träffas längre.<br />

”Vad är det för mening att piska upp hat mot sina<br />

medmänniskor i en avlägsen plats som denna?”<br />

sa Kaina till Amira, som höll på att avsluta sina<br />

hushållssysslor.<br />

”Det kan väl inte vara bra nånstans”, sa den unga<br />

modern och höll med. ”Alla barn ska kunna ha<br />

ett tryggt hem.”<br />

Kaina nickade och tänkte på livet i byarna.<br />

Förr i tiden hade ingen haft något emot att de<br />

båda byarna hade sina olika seder och språk.<br />

Människorna förstod varandra ändå. De var<br />

fostrade tillsammans i <strong>dalen</strong>, där glädjeämnena<br />

och sorgerna i de stora familjerna var mycket<br />

lika.<br />

”Viktigast är att alla barn har tillräckligt med mat<br />

att äta och varma kläder att ha på sig”, sa farmor<br />

Kaina. ”Det är en viktig lärdom i livet.”


Byarna var belägna längs med en karavanrutt,<br />

långt ifrån de stora städerna. Sakta men säkert<br />

hade karavanerna upptäckt bättre rutter och valt att<br />

använda andra vägar. Floden, som runnit i botten av<br />

<strong>dalen</strong>, hade torkat ut. Allt som fanns kvar nu var en<br />

flodbank fylld med sand och fragment av berget.<br />

Öde belägna som byarna var, hade de levt ett enkelt,<br />

men fridfullt liv under många århundraden. Nu hade<br />

elaka tankar spridit sig som ett gift och invaderat<br />

byarna. Slagsmål hade ersatt glädjeämnena de<br />

tidigare delat. Tvivel hade tagit över människornas<br />

sinnen.<br />

När en storm hade blåst ned ett staket i höglandsbyn,<br />

trodde man att byborna i låglandet låg bakom det.<br />

När brunnen i låglandsbyn gick sönder, var byborna<br />

där övertygade om att någon från bergssluttningen<br />

hade förstört den.


Rädsla började sprida sig mellan byborna.<br />

Barnen fick bara gå ut och leka om de höll<br />

sig nära hemmen. Vid solnedgången låste<br />

människorna dörrarna och täckte fönsterna<br />

med tjockt tyg.<br />

”Hur kan det komma sig?” sa farmor Kaina en<br />

kväll. ”Vi har varit inomhus dag efter dag.”


”När kan vi gå till marknaden i höglandet igen?<br />

Eller gå och hämta nytt vatten från källan?”<br />

frågade barnen otåligt hela tiden.<br />

”Snart kommer vi kanske inte låta er gå ut alls”,<br />

suckade deras mamma. ”Om bara er pappa var<br />

här!”


Farmor Kaina hade levt ett långt liv. Under alla<br />

sina år hade hon haft mycket tid att fundera<br />

över livets gång. Hon hade lärt sig vad som var<br />

viktigast och det hade hon också försökt överföra<br />

till sin son.<br />

”Min kära son Karam har glömt allt jag har lärt<br />

honom om vad som verkligen betyder något”,<br />

sa Kaina ledsamt. ”Han är därute någonstans<br />

med andra arga unga män och slåss mot våra<br />

grannar.”<br />

”Men han vill ta hand om oss”, sa Amira och<br />

försvarade sin man.<br />

”Det är väldigt svårt att göra något bra med en<br />

pistol i handen”, insisterade Kaina. Det finns bra<br />

mycket bättre sätt när det gäller att ta hand om<br />

sin familj.”<br />

Amira gick tillbaka till sina sysslor, medan<br />

hennes barn lekte inomhus nära henne. Även<br />

om det redan hade börjat bli mörkt, ville Kaina<br />

gå utomhus.


Med en lykta i handen, tog Kaina en bekant stig som ledde iväg<br />

från byn. Hon ville besöka källan som bubblade i botten av<br />

<strong>dalen</strong>, halvvägs mellan de två byarna. Solen hade gått ned för ett<br />

tag sedan; luften hade blivit kallare.<br />

I mörkret kunde man bara se bergstopparna, som siluetter mot<br />

den stjärnklara himlen. Någonstans därute var Karam. Med tungt<br />

hjärta gick kvinnan till källan och satte sig på en sten med sin hink.<br />

Hon ställde ned lyktan, i skydd mot vinden, och svepte sjalen tätare<br />

omkring sig.<br />

”Jag önskar att Karam var här med mig”, viskade hon till sig själv,<br />

medan hon strök sin sjal. ”Precis som han var varje kväll, när han<br />

var en liten pojke.”<br />

Hon började nynna, medan hon gungade sakta från sida till sida.<br />

Sedan sjöng hon med en darrande stämma:<br />

Hysch, lilla barn, månen skiner.<br />

Lyssna, lilla barn, vinden viner.<br />

De tar dig och din mamma till drömmarnas land.<br />

Hon följer med dig och håller din hand.


Kaina hörde steg närma sig från bergssidan.<br />

Hon vände sig om för att se vem det var. Hon<br />

var trött på att vara rädd hela tiden och fortsatte<br />

att sjunga.<br />

”Det är bara mig, din vän Siran”, sa en kvinnoröst<br />

i mörkret.<br />

”Kom och sätt dig bredvid mig”, sa Kaina förtjust.<br />

”Det var har varit alldeles för lång tid sedan vi<br />

såg varandra sist.”


”Jag känner igen den melodin”, sa Siran. ”Men vi<br />

använder lite andra ord i min by.”<br />

Det dröjde inte länge förrän de två gamla<br />

kvinnorna satt sida vid sida och sjöng samma<br />

vaggvisa, men med olika ord. Först sjöng de tyst<br />

och försiktigt, men så småningom blev rösterna<br />

starkare och starkare.<br />

<strong>Vaggvisan</strong>s verser, i de båda språken, ekade i<br />

natten. Genom att sjunga tillsammans lyckades<br />

de gamla mödrarna få in nytt liv i den gamla<br />

sången.


<strong>Vaggvisan</strong>s eko färdades upp över bergen,<br />

högre och högre, och nådde till slut lägret där<br />

de arga männen slagit sig ned. Några av männen<br />

sov redan, men många av dem låg och vred och<br />

vände på sig, på sina hårda liggunderlag.<br />

”Vet ni vad…Det är en orädd sångerska där ute!”<br />

utbrast en trött man. ”Det låter som någon från<br />

min hemby.”<br />

”Vänta, lyssna. Jag tror att det är två sångerskor”,<br />

sa en annan soldat. ”Några av verserna är i<br />

upplandsspråket.”<br />

Karam började lyssna. Han kände till vaggvisan<br />

mycket väl. Tårar fyllde hans ögon, han var<br />

tvungen att gå upp.<br />

”Jag går och tittar”, sa Karam. ”Ni behöver inte<br />

följa med mig. Jag klarar mig nog. Det är bara<br />

två gamla harmlösa kvinnor.”


Karam närmade sig sakta sångerskorna. Efter en stund förstod<br />

han att en av rösterna tillhörde hans mamma! Det var samma<br />

röst, som han hade lyssnat till varje kväll som barn, i sin mammas<br />

trygga famn. Det var väldigt länge sedan.<br />

Nu var Karam en soldat och han bar på ett vapen. Sången fick<br />

honom att lägga undan vapnet och gömma det under en sten<br />

bredvid stigen. Han ville inte möta sin mamma och den andra<br />

sångerskan med ett vapen i sin hand.<br />

Karam snabbade på sina steg. ”Mamma, är det verkligen du?”<br />

frågade den unga mannen medan han närmade sig källan.<br />

”Min son, varför tog det sådan tid?” Kaina höll sin sons ansikte i<br />

sina händer och kysste hans kinder. ”Vad har det blivit av dig?”


Medan modern höll upp sin<br />

lykta, studerade hon sin<br />

son. Karam såg helt utmattad<br />

ut och han hade arga rynkor på<br />

sin panna.<br />

”Låt mig smeka bort rynkorna<br />

på din panna”, sa Kaina ömt.<br />

”Kom och sitt här med mig. Vi har<br />

inte bråttom.”


Karam var en trött<br />

man. Han satte sig<br />

ned bredvid sin mamma<br />

och lutade huvudet mot<br />

hennes axel. Kaina lade<br />

armarna bestämt om sonens axlar<br />

och lade hans huvud på sitt knä.<br />

Med hjärtat fullt av kärlek sjöng<br />

Kaina vaggvisan för sin vuxna son,<br />

precis som förr i världen. Karam<br />

började andas mer fridfullt och<br />

somnade så småningom.


Kaina och Siran sjöng<br />

vaggvisan hela natten till<br />

gryningen. Vid morgonen var<br />

deras röster mer som en viskning<br />

i kylan. Sedan sa Siran<br />

adjö till sin vän och begav sig<br />

av till sin hemby.


Men vaggvisan fortsatte som ett eko längs med bergsluttningarna. Sången<br />

reste med vinden och nådde så småningom alla de arga männen. Och det<br />

var inte vilken gammal melodi som helst. Det var mödrarnas sång, som kom<br />

direkt från deras hjärtan och som berörde hjärtat på alla dem som hörde den.<br />

När soldaterna från de båda byarna hörde sången, kom de ihåg sina hem och<br />

familjer.


När Karam slutligen vaknade upp vid sin<br />

mammas sida, hade hatet i hans hjärta<br />

smält bort. Den unga mannen tittade runt<br />

förvånad. Det var som en mardröm hade tagit<br />

slut.<br />

”Jag har mycket att göra”, sa Karam. ”Jag ska gå<br />

tillbaka till mina vänner i lägret. Jag behöver<br />

prata med dem om något viktigt.”<br />

”Du kommer väl hem snart?” frågade Kaina<br />

ängsligt. ”Dina barn och din fru, Amira, saknar<br />

dig oerhört.”<br />

”Jag lovar, men först måste jag gå till de andra<br />

männen. Jag ska få dem att förstå att vår plats är<br />

hemma i byn med våra familjer.”<br />

Byarnas vaggvisa tystnade aldrig. Vid vissa tillfällen<br />

hördes sången svagare i bakgrunden.<br />

Andra gånger växte den starkare. När rösterna<br />

från de äldre mödrarna tystnade, fortsatte nya<br />

mödrar och fäder att sjunga den för sina egna<br />

barn i den fridfulla <strong>dalen</strong>.


Långt borta i en avsides belägen bergsdal, ligger två byar. Där<br />

har människorna levt sida vid sida i fred under århundraden,<br />

och delat både glädje och sorg. Men sedan börjar tvivel och<br />

misstro smyga sig in i bybornas sinnen.<br />

Livet i <strong>dalen</strong> ändras helt, när byns unga män ger sig av<br />

på en hämndresa. En rädsla sprids i byn bland de äldre,<br />

kvinnorna och barnen.<br />

Farmor Kaina, en vis och modig kvinna, ger sig av<br />

på en farlig vandring till en källa belägen mellan<br />

byarna. Det enda som kan stoppa ett utbrott<br />

av hat är mor- och farmödrarnas gamla<br />

och beprövade medel.<br />

wickwick.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!