27.11.2018 Views

Cykling nr 4 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cykelfrämjandets medlemstidning till dig<br />

som stödjer cykling. Nummer 4, <strong>2018</strong><br />

RÄTT<br />

RUSTAD FÖR<br />

VINTERN<br />

CYKELKURSERNA SOM<br />

STÄRKER MÄNNISKOR<br />

Europe,<br />

America,<br />

Winterland.<br />

Cykel på tåg<br />

CYKELTURISTVECKAN 2019<br />

EN TWEEDCYKLISTS<br />

BEKÄNNELSE<br />

SÅ RÄDDADES<br />

KRETSEN I SUNDSVALL


SAVE-THE-DATE<br />

mer information på<br />

www.cykelmassan.se<br />

CYKEL<br />

BRANSCHEN<br />

GÖTEBORG,<br />

NU ÄR VI TILLBAKA!<br />

www.cykelmassan.se<br />

Följ oss i sociala medier<br />

Arrangeras av:<br />

CYKEL<br />

BRANSCHEN


INNEHÅLL<br />

12<br />

PRYLNYHETER<br />

NUMMER 4, <strong>2018</strong><br />

KRÖNIKA Ordföranden har ordet 4<br />

NYHETER Nytt i cykelvärlden 6<br />

PRYLNYTT Gott och blandat 12<br />

VINTERCYKLING 6 vintriga tips 14<br />

FRIHET PÅ CYKEL Livsavgörande kurser 16<br />

CYKEL PÅ TÅG Varför vägrar SJ? 20<br />

CYKLA FÖR KLIMATET Varje km räknas 26<br />

CYKELTURISTVECKAN 2019 28<br />

MEDLEMMEN Anders Joby i tweed 30<br />

16<br />

FRIHET PÅ CYKEL<br />

Vägra<br />

livmoderlivet<br />

Det är som om solen aldrig riktigt<br />

gick upp i morse. Det gråa, fuktiga<br />

och kyliga utanför fönstret skickar<br />

en skarp signal: försök inte ens! Gå<br />

och lägg dig!<br />

Och vad du än gör, sätt dig inte på<br />

cykeln!<br />

Men det är vardag och jobb väntar.<br />

Vädret har liksom inget med den<br />

saken att göra. Jag ska in till kontoret<br />

och jag ska utföra mitt värv.<br />

Fast aldrig att jag sätter mig på<br />

cykeln. Det får bli behagliga bilsätet.<br />

Med rumpvärme och radio för en<br />

rogivande tur in till kontoret.<br />

KRETSEN Sundsvall 34<br />

KULTUR Ny bok: Ekomerika 40<br />

KRÖNIKAN Av Erik Sandblom 42<br />

20<br />

CYKEL PÅ TÅG<br />

30<br />

CYKLA I TWEED<br />

Biltanken dyker nästan alltid upp när<br />

vädret har surnat till. Därför är jag<br />

beredd, jag vet att det är ett trick. Att<br />

det är min hjärna som försöker lura<br />

mig till ett liv där jag inte behöver<br />

anstränga mig, inte behöver utsätta<br />

mig, inte behöver bry mig.<br />

Ett liv som det tedde sig i begynnelsen.<br />

Min hjärna försöker tricka<br />

mig tillbaka till livmodern.<br />

Jag vägrar, naturligtvis! Har jag nu<br />

lyckats ta mig ut ur den där trygga<br />

platsen en gång för snart 48 år sedan<br />

och kravlat mig ända hit tänker jag<br />

inte backa nu! Det är fortfarande<br />

framåt! som gäller.<br />

Det må vara dystert de första kilometerna<br />

på cykeln genom det fuktiga<br />

halvmörkret. Men någonstans vid<br />

nästa kommungräns kommer belöningen:<br />

känslan av närvaro, styrka,<br />

oövervinnlighet, livskraft.<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

HENRIK RÅDMARK<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 3


KRÖNIKA<br />

”Men nu kan det bli ändring. EU-kommissionen har föreslagit att alla nya<br />

och renoverade tåg från och med om 2 år ska ge plats för 8 cyklar per tåg.”<br />

Cykelfrågan sträcker sig från den<br />

lokala kantstenen upp till Bryssels<br />

korridorer och mötesrum. En stor<br />

del av de villkor som skapar förutsättningar<br />

och hinder för cyklingen<br />

finns på kommunal nivå, andra på<br />

regional och andra på nationell. Men<br />

det finns en fråga som mer än de<br />

flesta cykelrelaterade frågor hamnar<br />

på EU-nivå och det är möjligheten att<br />

få ta med sig sin cykel när man är tågresenär.<br />

SJ hävdar att de vill prioritera<br />

människor i sina tåg framför cyklar,<br />

och när vi kommer med invändningen<br />

att människor ibland vill ta med sig<br />

cykeln svarar de att det inte efterfrågas<br />

i SJ:s kundundersökningar.<br />

Resenärerna vill hellre ha ett andra<br />

el-uttag framför möjligheten att ta<br />

med cykeln. Men då har de inte frågat<br />

alla dem som hör av sig till Cykelfrämjandet<br />

på somrarna som vill förlänga<br />

sin cykelsemester till Sverige.<br />

För att se hur bra det skulle kunna<br />

vara gjorde min flickvän och jag en<br />

cykel och tåg-semester i södra Europa<br />

i somras. Vi cyklade runt Bodensjön,<br />

stannade till och vandrade i St. Gallen,<br />

i Innsbruck och lyxade sedan till det<br />

med 1a klass sovvagn från Innsbruck<br />

till Hamburg. Inte förrän vi kommit<br />

till Malmö tog det stopp på vår resa<br />

vidare till huvudstaden.<br />

Men nu kan det bli ändring.<br />

EU-kommissionen har föreslagit att<br />

alla nya och renoverade tåg från och<br />

med om 2 år ska ge plats för 8 cyklar<br />

per tåg.<br />

Några förhandlingar och överenskommelser<br />

kvarstår, men går det igenom<br />

så kommer år av påverkansarbete<br />

och möten med tågoperatörer gett<br />

resultat. Låt oss glädjas åt denna delseger<br />

och fortsätta vårt gemensamma<br />

påverkansarbete för möjligheten att<br />

få ta med cykelns när vi reser med tåg.<br />

RIKSORDFÖRANDE<br />

LARS STRÖMGREN<br />

TIDNING<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

som kommer ut fyra gånger per år. Vi skriver<br />

om cykling och föreningen arbetar för det<br />

cykelvänliga samhället.<br />

Nästa nummer utkommer 8 april.<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Chefredaktör: He<strong>nr</strong>ik Rådmark,<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Lars Strömgren<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

STYRELSE<br />

Lars Strömgren, Stockholm<br />

Arijana Marjanovic, Stockholm<br />

Jöran Fagerlund, Göteborg<br />

Christine Nelsen-Thuresson, Stockholm<br />

Allan Hedlund, Malmö<br />

Kent Larsson, Alingsås<br />

Tobias Adolfsson, Stockholm<br />

Jakob Hammarbäck, Uppsala<br />

Gustaf Lindqvist, Sundsvall<br />

Rune Karlberg, Luleå<br />

styrelsen@cykelframjandet.se<br />

KANSLI<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

(Celsiusgatan 8)<br />

08-16 00 17<br />

Nås säkrast dagtid vardagar.<br />

info@cykelframjandet.se<br />

ANNONSER<br />

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50<br />

svenska.huvudmedia@telia.com<br />

CYKEL<br />

••<br />

FRAMJANDET<br />

MEDLEMSKAP<br />

Huvudmedlem 275 kronor<br />

Familjemedlem 75 kronor<br />

Ungdom & student 100 kronor<br />

www.cykelframjandet.se<br />

TRYCK<br />

Trydells tryckeri, ISSN 0280-3038<br />

Tidningen är miljömärkt och<br />

distributionen klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online.


Vill du starta<br />

cykelkurser<br />

på din ort?!<br />

SISTA CHANSEN TILL UTÖKAT KRETSBIDRAG<br />

SÖK INNAN ÅRSKIFTET<br />

Som medlem kan du genom din krets söka pengar för att starta cykelkurser. Cykelkurser skänker inte bara frihet och självkänsla<br />

till deltagaren det bidrar till integration, jämställdhet, hållbarhet och bättre hälsa. Därför tycker vi att alla borde få chansen att<br />

ordna cykelkurser för ett bättre cykelsverige!<br />

Hör av dig till oss så får du veta mer: frihetpacykel@cykelframjandet.se<br />

Frihet på cykel stöds av Svenskt Friluftsliv, Trafikverket och Svenska Postkodstiftelsen.


NYHETER<br />

Batteri inbyggt i ramen,<br />

20" hjul, uttag för mobilen mm<br />

Lätt att ta med,<br />

vikbar elcykel!<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

www.jary.se • 0709-70 60 46<br />

Christiania • Brompton • Bullitt • HPVelotechnik<br />

Cykla med<br />

oss i Europa<br />

www.francetours.se<br />

#di<strong>nr</strong>esadinupplevelse<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

FOTO: JONATAN SAHLIN<br />

CYKELFRÄMJANDETS LOBBYARBETE<br />

GER RESULTAT<br />

EU vill kräva<br />

möjlighet att ta<br />

cykel på tåg<br />

Enligt ett förslag som EU-parlamentet väntas<br />

anta kommer alla europeiska tågoperatörer<br />

att tvingas tillåta cyklar på tåg. Det är en stor<br />

vinst för alla resenärer, och en fjäder i hatten<br />

för Cykelfrämjandet som länge drivit frågan<br />

inom EU.<br />

I början av oktober inträffade något oerhört. EU:s<br />

utskott för transport och turism, TRAN, röstade<br />

igenom ett förslag som Cykelfrämjandet slagits för<br />

tillsammans med ECF (European Cyclists’ Federation)<br />

under lång tid.<br />

Förslaget innebär att alla nya tåg inom Europa<br />

ska ha plats för minst åtta cyklar. Ännu är det inte<br />

antaget av parlamentet, men allt tyder på att det<br />

kommer att gå igenom, säger Cykelfrämjandets<br />

ordförande Lars Strömgren som har god insyn i<br />

EU:s arbete, och regelbunden kontakt med parlamentariker.<br />

Frågan om cykel på tåg har varit het under<br />

många år, i synnerhet i Sverige där SJ hårdnackat<br />

hållit fast vid sin uppfattning att det inte är affärsmässigt<br />

motiverat. EU-förslaget kommer alltså<br />

med all sannolikhet att tvinga dem att välja tågsätt<br />

som är anpassade för cykeltransport vid kommande<br />

upphandlingar – och införa möjligheten att<br />

ta med cykel på alla tåglinjer.<br />

– Det här kommer förstås att underlätta för alla<br />

som vill kombinera cykel och tåg på sin resa, för både<br />

pendling och semesterresor. Beslutet ligger ju också<br />

i linje med regeringens mål att Sverige ska vara fossilfritt<br />

år 2045. Nu kan inte aktörer som SJ och MTR<br />

längre ducka för det, säger Lars Strömgren.<br />

Läs mer om cykel på tåg på sidan 20.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 7


NYHETER<br />

Stockholm bygger<br />

parkeringskarusell<br />

för cykel …<br />

Stockholm Parkering kommer att vara<br />

först ut i landet med en helautomatisk<br />

”cykelsnurra” för en säkrare parkering. Den<br />

kommer att byggas vid infartsparkeringen<br />

i Ropsten.<br />

Till våren kommer stockholmare kunna parkera<br />

sina cyklar i en slags karuselliknande anordning,<br />

där cykeln är skyddad mot väder, vind och tjuvar.<br />

Stockholm Parkering bygger parkeringsanordningen,<br />

som är den första i sitt slag i Sverige, vid<br />

infartsparkeringen i Ropsten. Det hela genomförs<br />

som ett pilotprojekt, som om det faller väl ut ska<br />

resultera i flera parkeringskaruseller i staden.<br />

– Bolaget har inte enbart ett uppdrag att öka<br />

framkomligenheten i staden genom att bygga<br />

garage för bilar utan vårt uppdrag är också att<br />

underlätta för cyklister, säger trafikborgarrådet<br />

Daniel Helldén, tillika ordförande för Stockholm<br />

Parkering.<br />

Hur mycket varje parkeringsplats i den nya<br />

snurran kommer att kosta är inte klart. Och den<br />

som vill ha en plats får hålla sig väl framme. Anordningen<br />

rymmer bara 24 cyklar.<br />

CYKEL- & VANDRINGSRESOR, att njuta av!<br />

Aktiva dagar med god mat och högklassigt boende. Bekväma cykelveckor med boende på max 1- 2 hotell<br />

under veckan och med svensk färdledare. Vi organiserar även vandringsresor där du kan välja mellan ett<br />

30-tal destinationer. WI-Resor erbjuder också speciella avgångar för singelresenärer. Beställ vår katalog!<br />

Cykelresor 2019; Vandringsresor 2019;<br />

- Costa Brava (8 dagar) 6/4, 28/9 - Amalfikusten (8 dagar) 8/4, 15/4, 24/4, 27/9, 4/10<br />

- Moseldalen (Weekend) 2/5, 3/10 - Cornwall (8 dagar) 31/5, 1/9<br />

- Kitzbühel (8 dagar) 9/7, 10/9 (El-cykel) - Dolomiterna (8 dagar) juni, juli, aug, sept<br />

- Gardasjön (6 dagar) Oktober - Andorra (8 dagar) juni, juli aug<br />

www.wiresor.se 0771-14 30 30<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

EU: ”CYKLA MER FÖR<br />

ATT RÄDDA KLIMATET”<br />

FN:s klimatpanel IPCC lyfter fram cykeln som en<br />

del av lösningen på klimatkrisen, enligt en artikel<br />

i Forbes. Det sker i den omtalade 1,5-gradersrapporten<br />

som presenterades i oktober, och där IPCC<br />

slår fast att det krävs långtgående förändringar av<br />

människors livsstil om vi ska kunna begränsa den<br />

globala uppvärmningen till 1,5 grader. Bland annat<br />

alltså genom att välja cykeln i högre grad, framför<br />

mer energikrävande transportmedel.<br />

– Det här handlar inte om avancerad vetenskap.<br />

Vi kan välja hur vi förflyttar oss i städer, säger dr.<br />

Debra Roberts, en av medlemmarna i IPCC-panelen.<br />

… och Umeå har byggt ett<br />

varmgarage för cyklar<br />

Cyklisterna i Umeå fick i slutet av sommaren ett riktigt lyx garage<br />

i de centrala stadsdelarna. Det är ett cykelgarage, kallat Cykelstället,<br />

där det går att hyra låsbar parkering och utföra enklare<br />

reparationer och tvätt. Där går också att hyra de elassisterade<br />

lastcyklar som tidigare bara varit tillgängliga på universitetsområdet,<br />

U-bike. Men Cykelstället är temporärt. På platsen ska<br />

ett bilgarage byggas.<br />

NATIONELLA CYKELRÅDET:<br />

MER RESURSER FÖR<br />

MÄTNING OCH<br />

UPPFÖLJNING KRÄVS<br />

När Nationella Cykelrådet under hösten presenterade<br />

det tredje nationella cykelbokslutet var den<br />

övergripande slutsatsen glasklar: samhället behöver<br />

lägga mer resurser på att ”mäta och följa upp<br />

cyklingen i Sverige, och se till så att det sker på ett<br />

enhetligt och systematiskt sätt”.<br />

På grund av resursbrister har flera delar i bokslutet<br />

inte kunnat uppdateras från föregående år.<br />

Bland annat de avsnitt som rör hur ofta och hur<br />

långt vi cyklar, och hur möjligheten att ta med cykel<br />

i kollektivtrafik har utvecklats.<br />

BOLOGNA LOCKAR<br />

CYKLISTER MED GRATIS<br />

ÖL OCH BIO<br />

För att få fler människor att välja cykeln eller<br />

kollektivtrafik lockar italienska Bologna med fria<br />

biobesök, gratis öl eller glass. Exempelvis. Varje<br />

cykelresa ger cyklisten ett antal poäng som sedan<br />

kan användas som betalning för den typen av tjänster<br />

eller varor från ett hundratal försäljningsställen<br />

i staden.<br />

Projektet och den app som används av deltagarna<br />

kallas Bella Mossa – på svenska ungefär Smart drag.<br />

Det startade förra året och under 2017 registrerades<br />

hållbara resor på 3,7 miljoner kilometer, enligt ett<br />

inslag från BBC News.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 9


NYHETER<br />

Däcken som ger<br />

bäst grepp i vinter<br />

Fler dubbar ger bättre grepp. Den<br />

inte alldeles över raskande slutsatsen<br />

kommer VTI fram till i sitt jäm förande<br />

test av tio vinterdäck för cykel.<br />

VTI har tillsammans med Länsförsäkringar testat sju dubbade<br />

cykeldäck och tre dubbfria däck. I momentet som testade hantering<br />

på is var två däck närmast överlägsna: Suomi Tyres W240<br />

och Clas Ohlson Innova. Vid en sammanvägd bedömning av<br />

isgreppet placerar sig Schwalbe Marathon Winter och Suomi<br />

Tyres W240 – de däck med störst antal dubbar – högst upp. Dessa<br />

bedöms också som de mest trafiksäkra däcken.<br />

När det gäller de dubbfria alternativen konstateras att deras<br />

isgrepp inte är särskilt mycket bättre än vad du får med ett sommardäck.<br />

Du hittar hela rapporten på www.vti.se.<br />

HÄR ÄR BÄSTA DUBBDÄCKEN FÖR CYKEL:<br />

Tillverkare Modell Typ av däck Pris, kr<br />

Suomi Tyres W240 Dubbdäck 590<br />

Schwalbe Marathon Winter Dubbdäck 549<br />

Clas Ohlson Innova Dubbdäck 349<br />

Schwalbe Winter Dubbdäck 399<br />

Biltema Dubbdäck 299<br />

Suomi Tyres W106 Dubbdäck 429<br />

Jula Kenda Klondike Dubbdäck 299<br />

Suomi Tyres Dubbfritt Vinterdäck 399<br />

Continental Top Contact Vinter Vinterdäck 419<br />

Schwalbe Maraton Plus Sommardäck 429<br />

Observera att de dubbfria vinterdäcken har betydligt sämre isgrepp.<br />

Källa: VTI och Länsförsäkringar<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Hallå där … Emil Törnsten<br />

PROJEKTLEDARE FÖR INNOVATIONS -<br />

TÄVLINGEN CYKEL PLUS MINUS<br />

Innovationstävlingen för ökad vintercykling,<br />

Cykel Plus Minus, genomförs nu för<br />

andra gången. Vi ringde projektledaren<br />

Emil Törnsten för att höra vad den går ut<br />

på och hur den går till. Och framför allt hur<br />

man ska göra för att vinna.<br />

Varför upprepar ni innovations tävlingen<br />

från förra året?<br />

– Förra årets 18 skarpa tävlingsbidrag gav mersmak<br />

och förde med sig flera värdefulla vintercyklingsinnovationer.<br />

Vi fick känslan av att det finns<br />

ännu fler kommuner, företag, studenter och andra<br />

innovatörer ute i landet som har spännande idéer<br />

på hur man kan öka vintercyklingen.<br />

Hur skiljer den sig från förra gången?<br />

– Tävlingen kommer att vara öppen för alla typer<br />

av företag, organisationer och offentliga organ<br />

att tävla på egen hand. Det är inte längre bara en<br />

kommuntävling.<br />

Vem får vara med?<br />

– Alla som har ett organisationsnummer kan stå<br />

som tävlande. Många företag har metoder och<br />

teknologier som används i andra sammanhang<br />

som man kanske kan översätta till vintercykling?<br />

Sopsaltningsmetoden kom till exempel från flygplatser<br />

från början.<br />

Hur gör man för att vara med?<br />

– Det är enkelt. Man registrerar bara ett bidrag på<br />

www.cykelplusminus.se. I april får man sedan skicka<br />

in vad man har åstadkommit, till juryn. Har man<br />

bara en bra idé som privatperson så kan man också<br />

lämna den i vår idélåda och får då tävla om ett mindre<br />

pris.<br />

Vad kännetecknar ett vinnande bidrag?<br />

– Ser man på förra årets bidrag så var samarbete en<br />

framgångsfaktor. Kan man som företag eller forskningsinstitut<br />

hitta en kommun att samarbeta med<br />

så kan det bli riktigt vasst.<br />

Vad vinner man?<br />

– Vinnaren får söka medel från innovationsmyndigheten<br />

Vinnova för att utveckla sin innovation. De<br />

får också stor medial uppmärksamhet och rollen<br />

som ambassadör för Sverige på internationella<br />

konferenser.<br />

– Men den största vinnaren är samhället. I<br />

slutänden gynnas folkhälsan, klimatet och stadsmiljön<br />

av ökad vintercykling.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 11


PRYLNYTT<br />

Crescent, Monark<br />

växlar upp 2019<br />

Monark hävdar att de bryter ny mark under 2019 och Crescent lanserar en elassisterad<br />

lastcykel. Monarks lanserar en ny ”kollektion” av elcyklar som ”inte ser ut som traditionella<br />

elcyklar”, enligt produktansvarige Roger Lindahl.<br />

– När vi utvecklat den nya kollektionen, har ledorden varit användarvänlighet, avskalad,<br />

stilren design och hög prestanda, säger han i ett pressmeddelande.<br />

Crescents lastcykel Max blir en direkt konkurrent till den elassisterade versionen<br />

av den danska, populära Bullitt-cykeln.<br />

Fjäderlätt elcykel<br />

Från stockholmska And The Revolution kommer förbra-för-att-vara-sann-elcykeln<br />

ATR Easy Road. Den har<br />

inte den klassiska elcykelns klumpiga utseende och är<br />

inte tyngre än många standardcyklar. (Tillverkaren<br />

hävdar att det är marknadens lättaste elcykel.) Möjligen<br />

dämpar prislappen – cirka 38 000 kronor beroende<br />

på utrustning – entusiasmen något.<br />

Höghjuling för de minsta<br />

Det är förstås vansinne att köpa en höghjuling åt fyraåringen. Men om du<br />

trots allt vill rulla den vägen vänder du dig förslagsvis till Richards of England,<br />

i grevskapet Yorkshire. De har en rad höghjulingar av egen tillverkning i sitt<br />

sortiment, bland annat en balanscykel (utan pedaler) för barn mellan tre och<br />

sex år. Lädersadel och trähandtag ger den rätta viktorianska känsla.<br />

Läs mer på richardsofengland.co.uk.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


PRYLNYTT<br />

Lysande hjälm<br />

Den är snygg, säker och banbrytande. Nå, kanske inte riktigt<br />

banbrytande. Men faktum är att hjälmen Camden från<br />

Giro har något nytt. Det är inte bara den stora lampan<br />

på baksidan, som utgör en del av själva skalet, inte<br />

bara den heltäckande, lågmälda designen. Inte heller<br />

ventilationshålen som går att stänga till eller det<br />

faktum att den har rotationsskyddet MIPS. Det är<br />

allt detta tillsammans som gör att vi vågar föreslå<br />

att detta är hjälmen som startade en ny kategori<br />

hjälmar – för oss som inte vill signalera identitet<br />

med vår hårda huvudbonad.<br />

Skippa plasten<br />

i flaskan<br />

Med en vattenflaska i metall i stället för plast vinner du tveklöst<br />

stilpoäng. Men framför allt: när du väljer bort plasten gör du dig<br />

själv och allt levande på jorden en livsviktig tjänst. Colorals flaska är<br />

inte bara en snygg kopia av 40-talets vattenflaska par preference hos<br />

elitcyklister världen över. Företaget bakom den stödjer också brittiska<br />

Re-Cycle, som ser till att cyklar som skulle skrotas istället kommer till<br />

afrikanska samhällen.<br />

Läs mer på coloral.cc<br />

Elmotor för minimalister<br />

Med den lilla elcykelmotorn Steps E5000 öppnar Shimano för billigare, lättare<br />

och mindre stöldbegärliga elcyklar. Motorn är mindre och svagare än tillverkarens<br />

övriga modeller, och tänkt för stadscyklar. Det är den första modellen<br />

som inte kräver någon separat display eller ett särskilt reglage på styret.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 13


VINJETT: NY PÅ CYKEL<br />

Här skriver vi om sådant som är bra att veta för dig som nyligen börjat cykla. För att underlätta för<br />

alla som inte har svenska som modersmål använder vi ett lite enklare språk än i övriga tidningen.<br />

Så klarar du<br />

vintern på cykeln<br />

Du behöver inte sluta cykla bara för att vintern kommer. Det<br />

blir visserligen mörkare och kallare. Vägarna kan vara hala<br />

eller täckta av snö. Men cyklar du kortare sträckor behöver<br />

du inte tänka på något särskilt. Cykla i de kläder du skulle<br />

ha använt för en promenad. Längre cykelturer blir skönare<br />

och säkrare med anpassade kläder. Kanske behöver du också<br />

dubbdäck på cykeln. TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


NY PÅ CYKEL<br />

Här är en lista på vad du behöver<br />

tänka på för att göra vintercyklingen<br />

säker och skön. Många punkter i listan<br />

är förslag. Genom att prova dig<br />

fram hittar du de kläder och den<br />

utrustning som passar just dig bäst.<br />

1. PÅ KROPPEN<br />

Klä dig i flera lager och undvik bomull.<br />

Närmast kroppen kan du ha ett<br />

underställ (tunna byxor och en tunn<br />

tröja), gärna av merinoull. Ull ger<br />

värme även när det är fuktigt, något<br />

som exempelvis bomull inte gör. En<br />

fuktig tröja av bomull kyler istället<br />

för att värma.<br />

Utanpå understället kan du bära<br />

en smidig tröja av fleece. Om det är<br />

riktigt kallt kan du även dra på dig ett<br />

par byxor av liknande material.<br />

Till sist tar du på dig en vindjacka<br />

och byxor som andas, alltså släpper<br />

ut fukt från kroppen. Den här typen<br />

av plagg kallas ofta skalplagg, eftersom<br />

de fungerar som ett skyddande<br />

skal mot kyla och vind.<br />

2. PÅ FÖTTERNA<br />

För de allra flesta räcker ett par kraftiga<br />

vinterskor. Eftersom du inte rör<br />

på fötterna särskilt mycket när du<br />

cyklar blir du lätt kall om dem. Därför<br />

är det en god idé att välja kraftigare<br />

skor än om du skulle promenera.<br />

Se också till att använda sockor<br />

eller kraftiga strumpor, gärna av<br />

merinoull. Skorna ska inte vara för<br />

små så att de klämmer om foten. Då<br />

minskar blodcirkulationen och du<br />

fryser lättare.<br />

3. PÅ HÄNDERNA<br />

Handskar eller vantar ska vara vindtäta<br />

och vattentäta. Hur tjocka de ska<br />

vara beror förstås på hur kallt det är.<br />

Men eftersom du inte rör på händerna<br />

särskilt mycket när du cyklar<br />

är det bra att välja varma handskar.<br />

Tumvantar värmer bättre än<br />

fingervantar. Men tumvantar gör<br />

det svårare att exempelvis öppna<br />

och stänga dragkedjor och komma<br />

åt saker i fickor. Ett alternativ är så<br />

kallade lobsterhandskar. De ger liter<br />

mer rörlighet än tumvantar, men<br />

värmer nästan lika bra.<br />

När det är väldigt kallt använder<br />

en del vintercyklister tunna fingervantar<br />

av ull under en varm tum- eller<br />

lobsterhandske.<br />

4. BELYSNING<br />

En cykel ska enligt lag ha lampor både<br />

fram och bak när du cyklar i mörker.<br />

Många väljer en väldigt kraftig lampa<br />

fram, men det är inte nödvändigt. En<br />

mindre lampa räcker bra. Huvudsaken<br />

är att du syns. Om du ska cykla<br />

på ställen som inte är upplysta kan<br />

det vara skönt att ha en lampa som<br />

lyser starkare. Då ser du hur vägen<br />

du cyklar på ser ut och kan undvika<br />

ojämnheter och isfläckar.<br />

Tänk på att framlampan ska lysa<br />

med ett fast, vitt eller gult ljus. Den<br />

får inte blinka. Den röda baklampan<br />

får blinka, men då med minst 200<br />

blinkningar per minut.<br />

5. STÄNKSKÄRMAR<br />

Din cykel bör ha stänkskärmar under<br />

vintern. De skyddar inte bara dig själv<br />

mot att bli nedsmutsad, utan även<br />

dem som cyklar bakom dig. Helst<br />

ska stänkskärmarna gå långt ned mot<br />

marken, så att de hindrar slask och<br />

vatten från att spruta bakåt.<br />

Fast om din cykel inte har stänkskärmar<br />

kan du förstås cykla ändå. Tänk<br />

bara på att ta på dig skyddande kläder<br />

när det är slaskigt och blött ute.<br />

6. DÄCK<br />

Många som cyklar på vintern använder<br />

speciella vinterdäck. De är grövre och<br />

har dubbar av metall som gör att cykeln<br />

inte halkar på ett isigt underlag.<br />

Många väljer också att inte<br />

använda sådana däck, utan fortsätter<br />

att cykla med de däck som redan<br />

sitter på.<br />

Om du cyklar på ställen där det<br />

ofta är isigt är dubbdäck förstås bra.<br />

Men många klarar sig alltså utmärkt<br />

utan sådana, särskilt nu när många<br />

kommuner sopar bort snön från<br />

cykelbanor och sprider salt som tar<br />

bort isen.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 15


NY PÅ CYKEL<br />

Knarik Avetisyan ville<br />

lära sig cykla tidigt.<br />

Men hon fick inte för<br />

sina föräldrar. Det var<br />

inget flickor skulle göra.<br />

Men nu – 25 år senare<br />

– har hon äntligen förverkligat<br />

sin dröm.<br />

Det spelade ingen roll hur hon tjatade.<br />

Knariks föräldrar viftade bort hennes<br />

önskan gång på gång. Det var inte det<br />

att föräldrarna var illvilliga eller särskilt<br />

stränga. Det var bara så i den lilla staden<br />

Stepanakert i Armenien där Knarik Avetisyan<br />

är född och uppväxt. Flickor cyklar<br />

inte. Det är för farligt.<br />

Pojkar, däremot, kunde tydligen hantera<br />

faran. Hennes bror fick en cykel när<br />

han var två år, något som Knarik naturligtvis<br />

uppfattade som oerhört orättvist.<br />

– Så är det inte längre. Men på 90-talet,<br />

när jag var barn, var den kulturen stark i<br />

Armenien, berättar Knarik och kastar ett<br />

öga på sin röda cykel.<br />

För idag har hon en cykel och hon har<br />

precis lärt sig att cykla på den. Vi sitter<br />

i en park i Haninge, där hon bor sedan i<br />

somras med sin pojkvän. Cykeln var en<br />

välkomstpresent från honom och hans<br />

familj. Fast när hon fick den kunde hon<br />

alltså inte använda den.<br />

Och det skulle bli svårt att lära sig,<br />

insåg hon snart. Trots hjälp från sin<br />

pojkvän.<br />

– Han höll fast cykeln på alla möjliga<br />

sätt för att hjälpa mig med balansen. Men<br />

det var svårt. Jag lyckades nästan lära mig,<br />

men var vettskrämd och superstressad<br />

varje gång jag skulle öva med cykeln.<br />

Det var inte bara att det var svårt<br />

att hålla balansen och styra. Hon hade<br />

ju också fått inpräntat i huvudet sedan<br />

barnsben att det är livsfarligt att cykla.<br />

Därför räckte det inte att lära sig hantera<br />

cykeln. Hon behövde också bryta ner den<br />

mentala mur som rests under uppväxten.<br />

Knariks pojkvän insåg snart att det var<br />

svårare och krävde mer tålamod att som<br />

vuxen lära sig cykla, än han trott. Därför<br />

överraskade han henne med en ovanlig<br />

födelsedagspresent: en cyklingskurs. Han<br />

hade sett annonser om Cykelfrämjandets<br />

Frihet på cykel-kurser och helt enkelt<br />

anmält sin flickvän.<br />

– Det var en sådan lättnad att komma<br />

till kursen. Inte bara för att jag fick hjälp<br />

med hur jag skulle lära mig, utan också<br />

för att jag befann mig i ett sammanhang<br />

med andra som inte heller kunde cykla.<br />

Jag kände mig inte utanför och konstig<br />

längre, berättar Knarik.<br />

Efter två kurstillfällen kunde hon<br />

trampa iväg själv. Visserligen var hon<br />

ännu osäker och ”ofta vettskrämd” men<br />

kunde i vart fall använda cykeln. Till det<br />

tredje kurstillfället cyklade hon de drygt<br />

två kilometerna från bostaden själv.<br />

– Det var en oerhörd frihetskänsla, även<br />

om jag då som sagt fortfarande tyckte att<br />

det var läskigt och svårt.<br />

Idag är hon säkrare och cyklar flera<br />

gånger i veckan. Både för att det är kul och<br />

för att det är praktiskt. ”Jag hatar bussar”,<br />

säger hon och berättar att hon och hennes<br />

pojkvän numera cyklar till ICA Maxi för<br />

att handla, istället för att ta bussen.<br />

– Tack vare cykeln kan vi också träffa<br />

familjen mer än tidigare.<br />

Men jag anar att stråk av otålighet. Det<br />

är fortfarande knepigt med tvära svängar<br />

och hon blir osäker när hon ska parera<br />

andras närvaro på cykelbanan. Knarik<br />

längtar tills hon är lika säker och duktig<br />

på att cykla som ”alla andra”.<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


NY PÅ CYKEL<br />

Under <strong>2018</strong> har Cykelfrämjandet hjälpt hundratals till större<br />

frihet, starkare självkänsla och bättre jobbmöjligheter – genom<br />

cykelkurserna Frihet på cykel. TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK<br />

Friheten växer<br />

med cykel<br />

Bara i år har strax över 500<br />

vuxna och ungdomar lärt sig<br />

att cykla genom Cykelfrämjandets<br />

kurser Frihet på cykel.<br />

Det har skett över hela Sverige,<br />

från Malmö i söder till<br />

Luleå i norr. Kurserna gick för sjätte året och det<br />

har varit tydligt att behovet knappast har minskat<br />

sedan starten.<br />

– Snarare tvärtom. I år hade vi över 60 kurser, men<br />

hade kunnat ordna fler kurser om vi bara hade haft<br />

ledare och mer finansiering, berättar Kristen Hope<br />

som är utbildningskoordinator för Frihet på cykel.<br />

Vi träffade henne strax efter höstens sista<br />

kurstillfälle i ett aningen kyligt Haninge utanför<br />

Stockholm. Hela gruppen gjorde en kortare utflykt<br />

i skymningen till en park en bit bort från Torvalla<br />

sporthall, där de hade träffats två gånger i veckan<br />

under tre veckor för att lära sig cykla.<br />

Färden bort mot parken var vinglig för några,<br />

stabilare för andra. I ett uppförslut fick någon kliva<br />

av och leda cykeln. ”Jag har inte lärt mig att stå och<br />

trampa än”, förklarade deltagaren med ett leende.<br />

Samtliga deltagare är medelålders kvinnor och<br />

har det gemensamt att de alla är födda utanför<br />

Sverige. Den noteringen är intressant eftersom det<br />

säger något om skälet till varför så många söker sig<br />

till cykelkurserna.<br />

– I Sverige är det självklart att man får lära sig<br />

cykla som barn. Men så är det inte överallt, vilket<br />

kanske är lätt att glömma. Att särskilt flickor och<br />

kvinnor i andra kulturer inte får samma möjligheter<br />

att lära sig cykla som vi är vana vid här har flera<br />

skäl, bland annat att det har ansetts för farligt att<br />

cykla för flickor, berättar Kristen.<br />

Kurserna innehåller hantering av cykeln och hur<br />

man beter sig i trafiken. Deltagarna lär sig först<br />

att balansera och sedan att trampa och bromsa.<br />

Praktik varvas med teori kring trafikregler – de<br />

viktigaste trafikskyltarna, högertrafik, högerregeln<br />

och hur man gör omkörning på ett säkert sätt – och<br />

genomgångar av cykelns delar och de lagkrav som<br />

finns för cykelns utrustning.<br />

Kristen understryker att deltagarna lär sig att<br />

cykla självständigt. Instruktörerna springer inte<br />

bakom och håller i cykeln – det skulle vara alltför<br />

tungt. Istället övar deltagarna själva först på en<br />

cykel utan pedaler, för att hitta balansen. Först<br />

därefter fortsätter de med pedaler.<br />

– Instruktörernas främsta uppgift är att visa<br />

dem hur de ska göra och sedan vara ett uppmuntrande<br />

stöd, förklarar Kristen.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 17


NY PÅ CYKEL<br />

Får man låna cyklar och hjälm?<br />

– Vi har cyklar och hjälmar för alla deltagare men<br />

om de har egna är de uppmuntrade att ta med.<br />

Det är bäst att lära sig på sin egen cykel om den<br />

är lämplig.<br />

Språket är en av utmaningarna på många av<br />

kurserna. Det finns inget språkkrav för att få vara<br />

med och svenskanivån hos deltagarna har varierat<br />

kraftigt. Det har funnits deltagare som har varit i<br />

Sverige över 30 år och kan perfekt svenska, medan<br />

andra bara varit i Sverige några månader och kan<br />

knappt någon svenska alls. Fast Kristen verkar inte<br />

särskilt bekymrad över det. Hon förklarar att de<br />

har löst det genom att välja instruktörer som kan<br />

flera språk och genom att uppmuntra deltagarna<br />

att tolka åt varandra.<br />

– Vi visar också mycket av det vi pratar om i<br />

praktiken, vi pratar långsamt, använder enkla ord<br />

och bilder och illustrationer så mycket som möjligt.<br />

– Plus – ett leende räcker långt på alla språk,<br />

säger Kristen och ler.<br />

Vilka är de stora utmaningarna för er som<br />

instruktörer, utöver språket?<br />

– I varje grupp finns det personer som kommer<br />

igång mycket snabbare än andra. Det kan vara tufft<br />

för dem som det tar längre tid för och det händer att<br />

de blir frustrerade eller ledsna över det. Då måste<br />

vi försöka peppa dem och förklara<br />

att det är normalt och<br />

inget att skämmas för.<br />

Vad upplever du är<br />

svårast att lära sig för<br />

deltagarna?<br />

– Det svåraste momentet verkar<br />

vara att komma igång med pedaler.<br />

De lär sig ganska fort att hålla<br />

balansen, men att komma igång<br />

och trampa kan kräva många försök.<br />

Särskilt att få den andra foten<br />

på andra pedalen efter det första<br />

tramptaget.<br />

Frihet på cykel har växt hela<br />

tiden och Cykelfrämjandet får förfrågningar från<br />

många håll och från olika aktörer om att arrangera<br />

kurser. Kristen och hennes kollegor hoppas att de<br />

kommer att få fortsatt finansiering så att det blir<br />

möjligt att inte bara fortsätta driva kurserna, utan<br />

att även göra det på flera håll i hela landet.<br />

– För oss som tar cykling som något naturligt är<br />

det nästan svårt att föreställa sig hur stort det är<br />

att lära sig cykla i vuxen ålder. Det ger inte bara en<br />

fysisk frihet och möjlighet att ta jobb som kräver<br />

att man kan cykla, det stärker också människors<br />

självkänsla något oerhört.<br />

FRIHET PÅ CYKEL<br />

Finns fortsättningskurser?<br />

Inte ännu. I Göteborg gör de<br />

utflykter med deltagarna varje vecka<br />

efter avslutad kurs och på många<br />

platser ordnas en utflykt som det<br />

sista kurstillfället.Målet är att ordna<br />

fortsättningskurser framöver, exempelvis<br />

för att bli säkrare i stadstrafik eller kunna<br />

göra enklare service på sin cykel.<br />

Vilken utbildning har instruktörerna?<br />

De som är hjälpinstruktörer har gått<br />

en 3-timmars utbildning. Det finns även<br />

en utbildning på 5–6 timmar för dem<br />

som ska starta och ansvara för en ny<br />

kurs. Med en längre utbildning kan de<br />

göra flera övningar och har mer tid att<br />

planera hur de ska leda kursen. De får<br />

mycket mer stöd.<br />

Vem finansierar kurserna?<br />

Kursverksamheten Frihet på cykel<br />

finansieras av Trafikverket, Svenskt<br />

Friluftsliv och Postkodstiftelsen. Enstaka<br />

kurser får ofta ytterligare finansiering<br />

av kommun, bostadsbolag och andra<br />

aktörer. Varje deltagare betalar också<br />

en mindre avgift.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


NY PÅ CYKEL<br />

Janet Lagehäll kan<br />

knappt tro att det är<br />

sant. Att hon nu kan<br />

cykla alldeles själv. Det<br />

ger henne en ny frihet<br />

och en starkare tro på<br />

sig själv.<br />

Hon kämpar fortfarande när hon ska<br />

starta med cykeln. Men snart rullar hon<br />

iväg. Lite vingligt först men snart allt<br />

stadigare. Janet Lagehäll har precis lärt<br />

sig cykla, 42 år gammal. Hon kommer<br />

ursprungligen från Filippinerna och fick<br />

inte chans att lära sig cykla som barn.<br />

– Vi bodde i en stor stad med mycket<br />

trafik. Det var för farligt att cykla där, det<br />

gick inte, berättar Janet.<br />

Fast hade hon själv fått bestämma<br />

hade hon nog försökt ändå. Men mamma<br />

satte stopp.<br />

Drömmen om att en gång kunna cykla<br />

dog däremot inte. Den bar Janet med sig<br />

hela vägen till Sverige. När hon väl kom hit<br />

och såg alla fina cykelbanor och hur lugn<br />

trafiken var, tänkte hon att nu äntligen<br />

skulle hon komma igång med cyklandet.<br />

Det var elva år sedan. Det var inte<br />

det att försöken uteblev, men det var för<br />

svårt. Främst för att hon var rädd.<br />

– Jag trodde att jag skulle falla ihop och<br />

bryta ett ben eller något, säger hon och<br />

skrattar.<br />

Hennes man har försökt hjälpa henne<br />

att lära sig cykla. Men hon kom aldrig<br />

särskilt långt i sina försök. Det tar som<br />

bekant tid och kräver tålamod, både från<br />

den som ska lära sig och den som lär ut.<br />

Janet säger att hon nog gav upp för lätt.<br />

– Det blir lätt att man säger ”äsch,<br />

det där tar vi nästa gång”, om det blir för<br />

svårt.<br />

Däremot gav hon aldrig upp sin dröm.<br />

När hon i somras såg information om<br />

Cykelfrämjandets kurs på Facebook var<br />

hon inte sen att anmäla sig. Under fem<br />

tillfällen skulle hon öva sig till egen frihet<br />

på cykel.<br />

– Men det var svårt, jättesvårt bara att<br />

hitta balansen. I början använde vi cyklar<br />

utan pedaler och jag fick gå fyra kurstillfällen<br />

innan jag kände att jag hittat den,<br />

berättar Janet.<br />

Och då var det stora ögonblicket nära.<br />

Det var dags att montera pedalerna och<br />

cykla alldeles själv. Janets ögon glittrar<br />

och hennes ansikte spricker upp i ett stort<br />

leende när hon minns hur det kändes att<br />

cykla ett tiotal meter alldeles själv.<br />

– Det var overkligt! Var det verkligen<br />

jag som gjorde det där?!<br />

Den känslan återkommer faktiskt fortfarande.<br />

För även om den största upplevelsen<br />

av att kunna cykla handlar om<br />

frihet finns också just denna förvåning:<br />

kan jag cykla alldeles själv?!<br />

– Jag trodde nog inte att jag kunde lära<br />

mig, eftersom jag var så gammal. Men nu<br />

kan jag inte bara cykla, utan vet också att<br />

jag visst inte är för gammal för att lära<br />

mig nya saker.<br />

Till våren räknar hon med att kunna<br />

cykla till jobbet.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 19


CYKEL PÅ TÅG<br />

Det som i många länder är självklart ses som omöjligt<br />

i Sverige. Att ta med cykeln på tåget går inte, enligt SJ.<br />

Det är för farligt eller för dyrt. Frågan har drivits av<br />

Cykelfrämjandet under decennier. Men alltid bemötts<br />

kallsinnigt av den statligt ägda tågoperatören.<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

FOTO: JONATAN SAHLIN<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


CYKEL PÅ TÅG<br />

Jonas Lundborg hade äntligen upptäckt landsvägscykling.<br />

Snart skulle han besöka sin cykelkompis i<br />

Malmö och tillsamman skulle de ägna några dagar<br />

åt skön träning på skånska slätter. Men när han satt<br />

framför datorn för att boka tågbiljetter gjorde han<br />

en smått absurd upptäckt: han skulle inte kunna få<br />

med sig cykeln på tåget på något rimligt sätt.<br />

– Hur jag än letade och försökte hitta en lösning<br />

kom jag till samma slutsats, nämligen att cykeln<br />

skulle få stanna hemma.<br />

ELVA DAGAR FRÅN<br />

UMEÅ TILL GÖTEBORG<br />

Emma Roos skulle åka från Umeå till Göteborg<br />

förra året och behövde ha med sig sin elcykel.<br />

Självfallet skulle hon åka tåg. Hon gjorde däremot<br />

samma upptäckt som Jonas. SJ vägrade att låta<br />

henne ta med cykeln på tåget från Umeå.<br />

– Då cyklade jag till Dorotea, en sträcka på över<br />

20 mil. Därifrån kunde jag och cykeln ta inlandsbanan<br />

ner till Kristinehamn, berättar hon.<br />

Resten av sträckan blev hon tvungen att cykla.<br />

Totalt tog det henne nästan elva dagar att resa från<br />

Umeå till Göteborg. Av dessa cyklade hon nio dagar<br />

och tillryggalade en sträcka på 54 mil.<br />

När Per-Eric Rosén och hans flickvän cykelsemestrade<br />

i Nederländerna i somras lyckades de faktiskt<br />

ta med sig cyklarna på tåg hela vägen ner genom Sverige,<br />

från Uppsala. Visserligen innebar det en rejäl<br />

omväg med lokaltåg till Falun, för att sedan kunna<br />

resa söderut med ett tåg där cyklar var tillåtna.<br />

Väl i Danmark var det inga problem.<br />

– Det var gott om plats för cyklar på de danska<br />

tågen. När vi kom ner till Tyskland upptäckte vi att<br />

de hade en hel vagn bara för cyklar på regionaltågen,<br />

berättar han.<br />

I Frankrike får<br />

man ta med sig<br />

cykel på tåg.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 21


CYKEL PÅ TÅG<br />

I Tyskland får<br />

man ta med sig<br />

cykel på tåg.<br />

Resan vidare till Nederländerna skedde med<br />

nattåg från Hamburg, där det fanns bokningsbara<br />

cykelplatser.<br />

HET FRÅGA I ÖVER 80 ÅR<br />

Vår mejlkorg innehåller åtskilligt fler berättelser<br />

om hur SJ:s ovilja att tillåta cykel på tåg<br />

har drabbat resenärer. Frågan är långt ifrån ny.<br />

Cykelfrämjandet har drivit den så länge någon nu<br />

verksam i föreningen kan minnas. Förmodligen<br />

från starten 1934, säger vice ordförande Arijana<br />

Marjanovic.<br />

– Jag har för mig att jag har sett en gammal<br />

affisch från 1934 där vi propagerar för cykel på tåg,<br />

säger hon.<br />

Varför är det en viktig fråga?<br />

– För att det är en viktig samhällsfråga. Egentligen<br />

är det märkligt att inte kunna ta med cykeln på tåg.<br />

Tåget är ju perfekt för att få plats med till exempel<br />

cykeln, det är ju logiskt också, man ska alltid resa<br />

vidare efter tågresan.<br />

– Tåg och cykel är som Helan och Halvan, bäst<br />

tillsammans.<br />

Hon menar att européerna på kontinenten har<br />

fattat ”att cykel på tåg är en gyllene kombination<br />

som möjliggör för befolkningen att ta sig fram på<br />

ett flexibelt och miljövänligt sätt”.<br />

Arijana Marjanovic pekar också på att man i<br />

Danmark främjar cykel på tåg, bland annat genom<br />

att erbjuda särskilda vagnar för cyklar och tillhandahålla<br />

säkra parkeringsmöjligheter på stationen.<br />

– Hos oss är det komplicerat, dyrt, omständligt<br />

och ibland omöjligt. På det sättet premieras tyvärr<br />

bilåkandet och motverkar ökad cykling. Det vill<br />

vi ändra.<br />

22 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


CYKEL PÅ TÅG<br />

SÄKERHET ETT STORT<br />

PROBLEM ENLIGT SJ<br />

Hos SJ är man snarast kallsinnig. Jonas Nilsson,<br />

ansvarig för samhällskontakter hos tågoperatören,<br />

radar upp en mängd skäl till varför de inte vill tilllåta<br />

cyklar på tåg.<br />

– Skulle vi tillåta vanliga cyklar får vi ansenliga<br />

utmaningar med på- och avstigning och därmed<br />

punktlighet, framkomligheten ombord, samt inte<br />

minst den säkerhet som vi bedömer måste vara<br />

tillräcklig, sammanfattar han.<br />

I SJ:s värld förefaller det alltså jättesvårt, enkelt<br />

uttryckt. Men inte omöjligt, ska det visa sig. Jonas<br />

Nilsson förklarar nämligen indirekt att det skulle<br />

vara möjligt att bygga om befintliga vagnar, och<br />

att de utvärderar de ”kommersiella möjligheterna”<br />

i att köpa in tågvagnar med plats för cyklar. Fast<br />

som läget ser ut nu saknas förutsättningarna, hävdar<br />

han.<br />

– Våra kundundersökningar visar att efterfrågan<br />

på cykel är liten. Samtidigt har vi i dagsläget svårt<br />

att möta efterfrågan på sittplatser. Sammantaget<br />

gör dessa fakta det svårt att prioritera cykelplatser,<br />

hur trevligt det än är att cykla.<br />

Ni skriver i er årsredovisning att ”SJ har<br />

en viktig roll i att utveckla det hållbara<br />

resandet såväl i egen regi som tillsammans<br />

med andra” och att ni vill ”göra SJ:s tåg till<br />

en självklar del av kundens hela resa”. Ser ni<br />

att cykeln är ett komplement till tåg?<br />

– Cykeln är ett självklart komplement till all kollektivtrafik.<br />

Det understryks av det antal cyklar som<br />

parkeras vid landets tågstationer, där studentstäderna<br />

utmärker sig alldeles särskilt. Men eftersom<br />

SJ:s tåg i de flesta fall när människor vill resa, också<br />

är fulla, har vi inte hittills övervägt att tillåta cyklar.<br />

Arijana Marjanovic är övertygad om att möjligheten<br />

att ta med cykel på tåg skulle leda till fler<br />

cyklister och fler tågresenärer. Hon menar att det<br />

inte främst är en fråga om vad samhället skulle<br />

vinna på det, utan om hur mycket Sverige förlorar<br />

för varje år som vi inte kan ta med cykel på tåg, i<br />

uteblivna miljö- och hälsoeffekter.<br />

– Sen tror jag att det skulle ha stora positiva<br />

effekter på arbetspendlingen, att kunna cykla till sin<br />

station, ta tåget, och sedan cykla vidare till arbetsplatsen.<br />

Här är inte bara pendlaren vinnaren, utan<br />

även arbetsplatsen och vår hälsa eftersom x antal<br />

bilar då inte skulle vara ute och puttra ut avgaser.<br />

STATLIG UTREDNING<br />

Cykelfrämjandet är långt ifrån den enda som driver<br />

frågan. I en utredning som dåvarande Banverket<br />

genomförde på uppdrag enligt regeringens regleringsbrev<br />

2005, konstateras att ”det är ett problem<br />

att cyklar normalt inte tillåts på intercitytåg och<br />

snabbtåg”. En av rekommendationerna i utredningen<br />

var att ”sektorn utvecklar lösningar som<br />

underlättar kombinerat utnyttjande av vagnsutrymmen<br />

för […] cyklar och resenärer.<br />

Under 2008 fördjupade Banverket bilden genom<br />

en undersökning som skulle svara på frågan varför<br />

resenärer tar med sig cykel på tåg, där så är möjligt,<br />

och hur detta uppfattas av övriga resenärer och<br />

personal. Syftet var att ge myndigheter, politiska<br />

beslutsfattare och privata tågoperatörer möjlighet<br />

att bilda sig en uppfattning om den sociala<br />

och ekonomiska betydelsen av den möjligheten.<br />

Undersökningen visade också att 92 procent av de<br />

tillfrågade ansåg att det borde vara tillåtet att ta<br />

med cykeln på tåget<br />

I Schweiz får<br />

man ta med sig<br />

cykel på tåg.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 23


CYKEL PÅ TÅG<br />

I Spanien får<br />

man ta med sig<br />

cykel på tåg.<br />

Ingen av dessa rapporter ledde till någon förändring<br />

hos SJ. Visserligen var det mellan 2007<br />

och 2011 möjligt att ta med cykel på vissa SJ-tåg,<br />

men enligt Jonas Nilsson rörde det sig om linjer där<br />

”SJ har varit operatör i ett antal samhällsfinansierade<br />

trafikupplägg, såsom exempelvis Tjust- och<br />

Stångådalsbanan Linköping–Västervik respektive<br />

Linköping–Kalmar, och där det upphandlande<br />

länstrafikbolaget har stått för både tidtabellsupplägg<br />

och fordon”.<br />

– Där beställer trafikhuvudmannen vad de tror<br />

att kunderna vill ha och tågoperatören levererar på<br />

denna beställning.<br />

SJ, däremot, är helt och hållet affärsdrivet påpekar<br />

Jonas Nilsson. Det är det underliggande skälet<br />

till att de inte prioriterar cykelplatser.<br />

– Om varje plats räknas i ett trafikupplägg som<br />

är kommersiellt och det är fler som vill resa än det<br />

finns platser, så begränsas möjligheten att tillåta<br />

cyklar ombord. Så är många gånger fallet i de trafikuppdrag<br />

SJ bedriver.<br />

ANDRA OPERATÖRER<br />

KLARAR DET SJ INTE KAN<br />

Men även om SJ är den dominerande tågoperatören<br />

i Sverige är de som bekant inte den enda. Eva<br />

Palmgren är tillförordnad chef för Inlandsbanan,<br />

som kör tåg mellan Mora och Gällivare. Hon berättar<br />

att de tog bort flera sittplatser i vagnarna för<br />

närmare fyra år sedan, för att erbjuda cykelplatser.<br />

Idag finns det tre bokningsbara platser på varje tåg<br />

och Eva Palmgren säger att intresset för att ta med<br />

sig cykel ombord ökar hela tiden.<br />

På pendeltågen i Stockholm går det också att<br />

ta med sig cyklar, så länge det inte sker under<br />

rusningstid. Det är heller inte tillåtet att kliva av<br />

24 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


HÖSTCYKLING<br />

CYKEL PÅ TÅG<br />

och på med cykel på stationen Stockholm City.<br />

Presskommunikatör på Trafikförvaltningen på<br />

Stockholm läns landsting, Claes Keisu, berättar<br />

däremot att personal och resenärer upplever cyklarna<br />

som besvärliga.<br />

– Personal i pendeltågstrafiken upplever konflikter<br />

med cyklister som dagligen struntar i de<br />

uppsatta reglerna: Cyklar tas med på fel tid, avoch<br />

påstigning sker på fel station ”hela tiden”.<br />

Cyklar ombord på tåg upplevs besvärande av<br />

övriga resenärer.<br />

– Men vi har som mål att förenkla kombinationsresande<br />

med cykel och kollektivtrafik. Vår slutsats<br />

är att cykelparkeringar vid bytespunkter är ännu<br />

viktigare för att skapa bra förutsättningar för detta.<br />

Under 2017 byggdes 2 400 nya cykelparkeringsplatser<br />

vid stationerna, enligft Claes Keisu,<br />

som förklarar att Landstinget medfinansierar<br />

kommunernas cykelparkeringar vid bytespunkter<br />

i kollektivtrafiken med motsvarande summa<br />

som kommune<strong>nr</strong>na får i statlig finansiering från<br />

trafikverket.<br />

CYKEL PÅ TÅG KAN BLI LAG<br />

Varken den dominerande tågoperatören eller en av<br />

landets största lokaltågsoperatörer är alltså särskilt<br />

positiva till att låta resenärer ta med cyklar<br />

på tågen. Men snart kommer de förmodligen inte<br />

att ha något val. EU-parlamentets kommitté för<br />

transport och turism, TRAN, röstade nämligen i<br />

början av oktober igenom ett förslag som innebär<br />

att alla europeiska tågoperatörer måste tillåta<br />

minst åtta cyklar på varje tåg. Det gäller såväl<br />

lokal- som regionaltåg.<br />

Förslaget är för övrigt ett resultat av bland<br />

andra Cykelfrämjandets lobbyarbete genom den<br />

europeiska cykelorganisationen ECF (läs mer på<br />

sid. 7).<br />

BÖR BLI KRAV VID UPPHANDLINGAR<br />

Annie Edwards, presskontakt på SJ, kommenterar<br />

detta skriftligt:<br />

– Vi följer alla frågor som rör lagstiftningen som<br />

reglerar vår verksamhet. Utgångspunkten är att vi<br />

i varje läge följer det uppdrag som vi har och som<br />

kommer till uttryck i både lagstiftning, bolagsordning,<br />

samt såväl ur kommersiella som upphandlade<br />

samhällsfinansierade trafikuppdrag.<br />

Utvecklingen på EU-nivå är precis i linje med det<br />

Arijana Marjanovic tror krävs för att alla svenska<br />

tågoperatörer ska börja tillåta cykel på tåg.<br />

– Det måste komma tydliga mål och krav från<br />

ovan. Cykel på tåg ska vara ett krav när SJ och<br />

andra myndigheter upphandlar kollektivtrafik.<br />

Bloggaren Jan-Erik Kaiser har tagit reda på vilka tågoperatörer<br />

som tillåter cykel på tåg. Här är hans lista från sommaren 2017,<br />

som också finns på hans blogg arskortguldsj.wordpress.com.<br />

HÄR FÅR DU TA MED CYKELN:<br />

SL (Pendeltåg och Saltsjöbanan med begränsningar enligt<br />

kommentar nedan) GRATIS<br />

UL (Ej under rusningstid – Max 2 cyklar)<br />

Västtågen (Minst 2 cykelplatser per tåg)<br />

Öresundståg (Max 9 cyklar per tåg. Även till Kastrup)<br />

Tåg i Bergslagen/SJ (Max 2 cyklar per tåg) GRATIS<br />

Pågatågen (Max 6)<br />

Krösatågen (Max 10)<br />

Norrtåg (Sträckorna: Sundsvall–Storlien och Sundsvall–Umeå)<br />

Tågab<br />

NSB (Max 5)<br />

X-Tåg (Max 2)<br />

Värmlandstrafik<br />

Arlanda Express GRATIS<br />

Inlandsbanan<br />

Östgötatrafiken (Ej el-cykel och ej under rusningstid)<br />

Snälltåget (Nattåg: Malmö–Jämtlandsfjällen)<br />

Lennakatten och Östra Södermanlands Järnväg GRATIS<br />

Kommentar SL: Aldrig till/från Stockholm City och Arlanda<br />

C. Under högtrafik får man ta med cykel enbart söder om<br />

Västerhaninge/Tumba, norr om Jakobsberg samt på sträckan<br />

Upplands Väsby–Märsta.<br />

Kommentar: SL/UL tillåter inte cykel till Arlanda C men det<br />

går utmärkt att ta med cykel på Arlanda Express.<br />

PÅ DESSA TÅG KAN DU INTE TA MED CYKEL:<br />

SJ<br />

Blå Tåget<br />

Snälltåget (Dagtåg: Stockholm–Malmö)<br />

Kustpilen (Linköping–Västervik, Linköping–Kalmar)<br />

MTR Express<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 25


3 VIKTIGA SLUTSATSER I IPCC-RAPPORTEN<br />

”SPECIAL REPORT ON GLOBAL WARMING OF 1.5 C”<br />

Vi ser redan konsekvenserna av en höjd temperatur, genom mer<br />

extremväder, stigande havsnivåer och arktiska isar som smälter.<br />

Vid en temperaturökning på 2 grader stiger havsnivån med 10<br />

centimeter mer än om ökningen stannar på 1,5 grader.<br />

Förändringar för att möta klimatkrisen pågår redan världen<br />

över, men takten måste öka.<br />

En uppvärmning med mer än 1,5 grader innebär hög risk för<br />

bestående förändringar, som att hela ekosystem försvinner.


KLIMAT<br />

Varje cykelmeter<br />

räknas när klimatet<br />

måste räddas<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

Han har forskat om människans påverkan på klimatet i<br />

två decennier. Nu ser professor Markku Rummukainen hur<br />

världens alternativ krymper. För att begränsa den globala<br />

uppvärmningen till en hanterbar nivå måste hela samhällen<br />

förändra sättet att leva. Bland annat genom att öka cyklingen.<br />

ommarens svåra torka och utplånande<br />

skogsbränder påminner oss om att vi är<br />

sårbara inför klimatförändringen, som<br />

redan är på väg. Det säger Markku Rummukainen,<br />

professor i klimatologi vid Lunds universitet.<br />

Han arbetar dels med forskning kring<br />

klimatpåverkan, dels med utveckling av klimatinnovationer<br />

– i nätverket Climate-KIC. Deras mål är<br />

att hjälpa samhället, företag och organisationer att<br />

möta klimatkrisen och samtidigt bibehålla utvecklingen<br />

mot en höjd levnadsstandard för allt fler på<br />

jorden.<br />

Det går att göra. Vi behöver inte sänka våra ambitioner<br />

när det gäller utvecklingen som gör att allt<br />

fler människor får det allt bättre på jorden. Men vi<br />

behöver tänka oss för hur vi ska åstadkomma det,<br />

att bara fortsätta som vanligt fungerar inte.<br />

ALLA UTSLÄPP MÅSTE BORT<br />

Och det är bråttom. Enligt rapporten från IPCC i<br />

oktober krävs förändringar i hela samhället, av en<br />

omfattning som vi aldrig sett tidigare, om vi ska<br />

kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5<br />

grader. Även om rapportens slutsatser är tämligen<br />

mörka poängterar Markku att den visar att det går.<br />

Men både samhället i stort och enskilda individer<br />

behöver alltså göra stora förändringar i stället för<br />

att fortsätta som vanligt.<br />

Cykeln, med eller utan elassistans, har en viktig<br />

roll att spela i det här. I Sverige kommer ungefär<br />

en tredjedel av alla klimatskadliga utsläpp från<br />

transporter. Det är drygt dubbelt så mycket som<br />

för jorden totalt sett, och det är en siffra som går<br />

nedåt mycket långsamt. För långsamt, om vi vill<br />

begränsa uppvärmningen till 1,5 eller ens 2 grader.<br />

Markku påpekar att vi redan är mycket nära de här<br />

nivåerna, eftersom vi idag befinner oss på en grads<br />

ökning sedan industrialiseringens början.<br />

Men räcker det verkligen att ta cykeln i<br />

stället för bilen? Hur kan det spela någon<br />

roll över huvud taget för klimatet?<br />

– Alla utsläpp måste bort. Det räcker naturligtvis<br />

inte att bara välja cykeln till jobbet istället för bilen.<br />

Men det finns ingen enskild förändring som kan<br />

bromsa den globala uppvärmningen. Om många<br />

i samhället väljer att cykla mer får det definitivt<br />

positiva effekter på klimatet, säger Markku.<br />

Dessutom vinner vi andra fördelar, påpekar<br />

han. Som att luften i våra städer blir renare och<br />

att människor blir friskare.<br />

ELCYKEL EN KLIMATVINNARE<br />

Själv cyklar han när det är möjligt. Annars tar han<br />

helst tåget. Och han väljer en vanlig cykel utan<br />

elassistans. För enkelhetens skull och för att det<br />

fungerar för hans behov. Den vanliga cykeln är ett<br />

bättre val än elcykeln, medger han. Men om valet<br />

står mellan bil och elcykel är förstås den senare en<br />

klar klimatvinnare.<br />

Miljömässigt ligger elcyklar någonstans mellan<br />

elbilen och en konventionell cykel. För dem<br />

som inte kan använda en vanlig cykel, för att det<br />

är för stora avstånd eller för att man helt enkelt<br />

inte orkar av andra orsaker, är elcykeln ett bra val,<br />

konstaterar han.<br />

27


CYKELTURISTVECKAN 2019<br />

Cykelturistveckan<br />

växer i Kristianstad<br />

Kristianstad får stå värd för Cykelturistveckan 2019.<br />

Cykelfrämjandet och Kristianstads kommun ska tillsammans<br />

skapa en vecka full av cykelglädje, som med ett brett utbud<br />

kan locka cykelentusiaster i alla åldrar till Kristianstad i<br />

början av augusti.<br />

ör hundratals medlemmar i Cykelfrämjandet<br />

är Cykelturistveckan sedan 1983 en<br />

höjdpunkt på året. Nu vill Cykelfrämjandet<br />

växla upp arrangemanget ytterligare och<br />

väcka intresse hos ännu fler.<br />

Den 5–10 augusti 2019 bjuds turister från när<br />

och fjärran in till Kristianstadstrakten för att uppleva<br />

Cykelturistveckan i en lite ny tappning.<br />

”När vi nu strävar efter att flytta<br />

fram positionerna och bredda Cykelturistveckan<br />

ser vi att det finns<br />

massor av möjligheter i Kristianstad”<br />

ERIK SVEDIN, CYKELFRÄMJANDET<br />

– Vi är väldigt glada att Cykelfrämjandet har<br />

valt Kristianstad och hoppas att det ska få många<br />

fler att upptäcka vår cykelvänliga kommun, säger<br />

kommunalrådet Pierre Månsson.<br />

– Ambitionen är nu att tillsammans med Kristianstads<br />

kommun bredda utbudet i Cykelturistveckan<br />

och skapa ett arrangemang som vänder sig<br />

till alla som vill uppleva cykelglädje och turista i<br />

Kristianstad, säger Cykelfrämjandets projektledare<br />

Erik Svedin.<br />

INLEDER NYSATSNING<br />

PÅ CYKELTURISM<br />

I takt med det ökade intresset för miljö och hälsa<br />

har cykelturism blivit allt populärare runt om<br />

i världen. När cykelstråket Sydostleden mellan<br />

Växjö och Simrishamn invigdes 2016 var det med<br />

en tydlig målsättning att locka fler cykelturister<br />

till Sydsverige.<br />

– I Kristianstads kommun ser vi Cykelturistveckan<br />

2019 som ett avstamp för en fortsatt<br />

satsning på cykelturism. Vi är övertygade om att<br />

cyklisterna blir en viktig målgrupp för vår besöksnäring<br />

framöver, säger Ella Ekenberg, som är evenemangssamordnare<br />

och projektledare i Kristianstads<br />

kommun.<br />

Under Cykelturistveckan i Kristianstad kommer<br />

det att finnas ett antal färdigpaketerade cykelrundor<br />

som ger härliga kultur-, natur- och matupplevelser<br />

längs vägen. Deltagare kan cykla hela veckan<br />

eller en enstaka runda. I start- och målområdet i<br />

Tivoliparken ska det byggas upp ett eventområde<br />

med aktiviteter för stora och små.<br />

– Det här känns jättespännande! Sedan vi fick<br />

veta att Kristianstad valdes ut för arrangemanget<br />

har vi sprutat idéer om vad vi ska kunna hitta på<br />

och redan märkt att finns många företagare som<br />

också har idéer. Det kommer att bli en vecka full av<br />

upplevelser som komplement till cyklingen, säger<br />

Ella Ekenberg.<br />

KRISTIANSTAD REDAN<br />

LÅNGT FRAMME<br />

Cykelfrämjandets Erik Svedin är entusiastisk efter<br />

sitt första besök hos årets arrangörskommun.<br />

– Valet föll på Kristianstad för att här redan<br />

fanns mycket tankar och planer på att utveckla<br />

cykelturismen, så när vi nu strävar efter att flytta<br />

fram positionerna och bredda Cykelturistveckan<br />

ser vi att det finns massor av möjligheter här.<br />

28 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


CYKELTURISTVECKAN 2019<br />

Ella Ekenberg, Kristianstads kommun,<br />

tillsammans med Erik Svedin på Cykelfrämjandet.<br />

VAR MED OCH SPRID<br />

CYKELGLÄDJE I<br />

KRISTIANSTAD 2019<br />

Vi söker dig som vill vara med och skapa en familjevänlig<br />

och klimatsmart semestervecka den 5–10 augusti 2019,<br />

fylld av upplevelser och med ett överflöd av cykelkärlek.<br />

Du deltar som volontär och väljer själv hur mycket och<br />

på vilket sätt du bidrar.<br />

Tillsammans med Kristianstads kommun lyfter vi cykelsemestrandet<br />

till en ny nivå!<br />

Hör av dig till vår projektledare Erik Svedin:<br />

erik.svedin@cykelframjandet.se<br />

Vandring och cykling på Sardinien<br />

Välkomna till Sardinien och Medelhavet<br />

Sardinien, när Italien är som bäst!<br />

Cykelresor i grupp<br />

Cykelresor på egen hand med GPS<br />

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vi<strong>nr</strong>esor<br />

Cykel<br />

gruppen<br />

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 29


MEDLEMMEN<br />

Möt tweedcyklisten<br />

från Jönköping<br />

TEXT OCH FOTO:<br />

ANDERS JOBY<br />

Anders Joby cyklar helst i gamla kläder, på en gammal cykel.<br />

Och långsamt. Men så har det inte alltid varit. Läs hans egen<br />

berättelse om hur han upptäckte sitt sanna cykeljag, på en<br />

cykel från 1938 och i kläder bara något yngre än så.<br />

30 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


MEDLEMMEN<br />

v en händelse stötte jag på företeelsen<br />

som oftast kallas Bike in tweed, och som<br />

innebär att man cyklar tillsammans på<br />

äldre cyklar, i äldre kläder – helt utan<br />

moderna attribut som åtsmitande lycradräkter<br />

och fotbollsliknande huvudbonader.<br />

Efter en kort stunds googlande upptäckte jag<br />

att detta är en växande folkfest och finns överallt<br />

i världen.<br />

CYKLA MED STIL!<br />

Bike in Tweed-lopp brukar hållas en gång per år<br />

i städer över hela världen. Deltagarna cyklar på<br />

veterancyklar och drömmer sig tillbaka till de oväxlade<br />

cyklarnas epok som doftade av smörjfett och<br />

skinnsadel. Klädseln ska vara någorlunda tidsenlig<br />

– helst engelsk tweed. Därtill bäres en stilfull<br />

huvudbonad från förr.<br />

Ofta avslutas loppen med en restaurangmiddag<br />

och prisutdelning förekommer, för till exempel stiligaste<br />

klädsel eller snyggaste cykel.<br />

BIKE IN TWEED FÖDDES 2009<br />

De första cykelutflykterna på gammaldags cyklar i<br />

tidsenlig klädsel gjordes i norra England av några<br />

cykelentusiaster under 1990-talet. Det första Bike in<br />

Tweedloppet hölls 24 januari 2009 i London och var<br />

organiserat av en on-line-community. Då var antalet<br />

cyklister begränsat till 500. Inför <strong>2018</strong>-års Bike in<br />

Tweed i London var antalet begränsat till 1000 deltagare.<br />

Biljetterna brukar nästan alltid ta slut.<br />

EN VÄRLDSFÖRETEELSE<br />

Vem som helst kan delta i de Tweedlopp som<br />

arrangeras i till exempel Stockholm, Göteborg,<br />

Malmö och Uppsala. Stockholms Bike in Tweed<br />

hösten <strong>2018</strong> arrangerades för åttonde året i rad.<br />

Utanför Sverige arrangeras Tweedlopp i större<br />

städer i hela världen, i många europeiska länder, i<br />

Sankt Petersburg och Moskva i Ryssland, Sydamerika,<br />

Australien, Japan, USA och Canada. För att<br />

bara nämna några.<br />

SOCIAL CYKLING<br />

Bike in Tweed är en typisk modern företeelse<br />

eftersom alla lopp arrangeras lokalt utan någon<br />

central förening. Man behöver inte vara medlem<br />

någonstans. Det är bara att anmäla sig, via Facebook,<br />

och för anmälningsavgiften, som brukar vara<br />

cirka 150–250 kr, får man oftast också en lunch eller<br />

en middag.<br />

Ett Bike in tweed-lopp är främst ett socialt<br />

evenemang och många uppskattar att träffa nya<br />

vänner och umgås kring ett gemensamt tema. Bike<br />

in tweed är ett slags folkfest och det går att dra<br />

paralleller till träffar där människor samlas och<br />

umgås i medeltidskläder eller steampunkkläder.<br />

BIKE IN TWEED-SÄSONGEN ÄR ÖVER<br />

Jag hade aldrig hört talas om detta tidigare men<br />

gillade idén så mycket att jag bestämde mej för att<br />

delta i några av dessa cykellopp.<br />

På blocket hittade jag en Husqvarnacykel från<br />

1938 och frun köpte en Örnen från 1950-talet.<br />

Sedan köpte vi gammaldags kläder på loppisar och<br />

i vintagebutiker.<br />

Vi anmälde oss till veterancykelrundor i Göteborg,<br />

Köpenhamn, Malmö och Stockholm. Fyra<br />

helger i rad under september <strong>2018</strong> deltog vi i<br />

Tweedrundor i dessa städer.<br />

Nu är säsongen slut och min Husqvarnacykel<br />

vilar sig mot en gammal lyktstolpe inne på kullerstensgården.<br />

Själv låter jag min lekamen sjunka ner<br />

i en fin gammal chesterfield med vacker patina. Jag<br />

snurrar min scotch, lutar mig tillbaka, blundar och<br />

minns höstens tweedrundor.<br />

Jag tänker tillbaka på alla människor jag pratat<br />

med. Mannen jag cyklade bredvid i Göteborg<br />

som beskrev sin favoritrestaurang vi cyklade förbi.<br />

Den unga danskan i blå klänning och vit hatt som<br />

var bland de första vid starten på morgonen i<br />

Köpenhamn.<br />

Jag minns en mycket fin gammal engelsk cykel<br />

i Malmös Tweedrun. Jag minns den soliga avslutningsfesten<br />

på Hasselbacken i Stockholm. För att<br />

inte tala om alla glada åskådare utmed gatorna i<br />

alla städer som vinkat och hejat och filmat!<br />

Varje lopp har sina egna fördelar och det är<br />

omöjligt att utse ett enskilt arrangemang som<br />

bättre än de övriga. <strong>Cykling</strong>en och den sociala<br />

samvaron var lika trevlig i alla städer.<br />

Jag lyfter nu kepsen och hoppas att vi ses på<br />

något Bike in Tweed nästa år!<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 31


MEDLEMMEN<br />

VINTAGEVARVET I<br />

GÖTEBORG<br />

1 SEPTEMBER <strong>2018</strong><br />

På Nobelplatsen i Göteborg samlades denna lördagsmorgon<br />

cirka 20 vintageentusiaster. Vädret<br />

var gôtt och humöret glatt. Rostiga cyklar gnisslade<br />

och skrapade. Klädseln var varierande från alla<br />

stilar och alla tider! Göteborgarna har valt att kalla<br />

sitt veterancyklingsevent för vintagevarvet.<br />

Typiskt för vintagevarvet i Göteborg är att gruppen<br />

leds av en guide som med jämna mella<strong>nr</strong>um<br />

gör små pauser och ger en kort berättelse om de<br />

olika stadsdelar vi passerar. Det mest intressanta<br />

stoppet var i stadsdelen Gårda där vi fick en kort<br />

sammanfattning av stadsdelens historia och hur<br />

den är tänkt att utvecklas.<br />

Lunchpaus avnjöts vid Näckrosdammen bredvid<br />

Humanisten. Vi bjöds på vegetarisk iransk<br />

kebab från en ideell organisation som serverar mat<br />

vid mindre event.<br />

När fotograferingen var klar rullade vi genom<br />

Slottsskogen mot Majorna där vintagerundan<br />

avslutades på Mariaplan. Där pågick stadsdelsfesten<br />

”Sommarens sista dag” och vi kunde vila<br />

våra cykelben på en trevlig restaurang och njuta<br />

av de sista solstrålarna denna sommarens sista dag.


MEDLEMMEN<br />

TWEEDRIDE I<br />

KÖPENHAMN<br />

8 SEPTEMBER <strong>2018</strong><br />

Sensommar och storstadsluft. Soluppgång med<br />

långa skuggor. En renhållningsmaskin väsnas<br />

på gågatan i city. Affärerna är ännu stängda och<br />

enstaka människor skyndar över Rådhusplatsen.<br />

Staden vaknar till liv. På en liten tvärgata till<br />

Ströget samlas denna morgon ungefär hundra<br />

mycket välklädda danska damer och herrar. Alla<br />

i vintagetweed och utrustade med gammaldags<br />

cykel och picknickkorg. Köpenhamns tweedentusiaster<br />

kan verkligen konsten att klä upp sig i elegans.<br />

Cyklarna parkeras framför den trevliga vintagebutiken,<br />

startpunkten för Copenhagen Tweed<br />

Ride denna vackra sommarmorgon. I butikens<br />

halv källare bjuds frukost och mingel och hela gatan<br />

andas vintage och ”la belle epoque”. Allt är elegant<br />

och mycket stilfullt i gammaldags miljö. Här finns<br />

även möjlighet att få håret stylat och lagt, som förr<br />

”in the good old days”.<br />

Efter utdelning av deltagarnummer börjar vi<br />

cykla och följer swingmusiken som strömmar ur<br />

högtalarna på ledarcyklarnas pakethållare. Titt<br />

som tätt plingar alla i sina ringklockor. Under<br />

glada vinkningar och tillrop från publik och cyklister,<br />

trampar vi till tonerna av låtar som Glenn<br />

Millers ”In the mood” och andra tidstypiska klassiker<br />

den två mil långa rundan genom centrala<br />

Köpenhamn.<br />

Efter ett extravarv bland alla turister på Amalienborg,<br />

pausar vi för fotografering och picknick<br />

med tillhörande omröstning om stiligast klädda<br />

dam respektive herre, stiligaste tweeddetalj och<br />

vackraste cykel.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 33


MEDLEMMEN<br />

TWEEDRIDE I MALMÖ<br />

15 SEPTEMBER <strong>2018</strong><br />

En mörk regnskur blåste mitt på dagen in över<br />

Malmö. Alla tweedklädda veterancyklister sökte<br />

skydd under de stora ekarna på Gustav Adolfs torg.<br />

Ett regn förenar och muntrar upp! Skuren försenade<br />

dock starten av cykelloppet en aning, men<br />

efter en liten stund klarnade vädret upp och under<br />

cykelguidens ledning drog en stilfull, lite lagom<br />

regnvåt tweedkortege, ut på <strong>2018</strong> års Tweedride.<br />

Turen gick i trivsamt tempo vidare genom centrum<br />

och ut i olika bostadskvarter i ett vackert Malmö,<br />

för att så småningom landa i Augustenborg. Där<br />

bjöds det på fika, lemonad, grammofonunderhållning<br />

och gruppfotografering innan det bar iväg på<br />

nästa etapp.<br />

Fram på förkvällen landade så kortegen vid slutmålet<br />

som var den Moriska paviljongen i Malmö<br />

Folkets Park. I denna vackert stilfulla miljö bjöds<br />

det på vegetarisk middag och öl, jazzunderhållning<br />

och prisutdelning.<br />

Flertalet av cyklarna var i sällsynt bra skick. Det<br />

förekom allt från ovanliga rariteter med härlig rostig<br />

patina till mer renoverade cyklar där man kan<br />

ana hur mycket arbete som lagts ner för att putsa<br />

och polera.<br />

Hela eventet var mycket välorganiserat med<br />

Facebooksida och egen hemsida med telefonnummer<br />

och mailutskick. Alla drygt hundra tweed- och<br />

vintageklädda deltagare och alla gamla cyklar och<br />

den tidsenliga musiken bildade en mycket njutbar<br />

helhetsupplevelse i den gamla fina miljön som Den<br />

Moriska paviljongen erbjuder.<br />

Det var med största säkerhet inte enbart pristagarna<br />

som fram i kvällningen gick hem nöjda från<br />

denna Tweedride.


MEDLEMMEN<br />

BIKE IN TWEED I<br />

STOCKHOLM<br />

22 SEPTEMBER <strong>2018</strong><br />

Tidig höst och friska Mälarvindar! Vid förmiddagstid<br />

samlades denna dag ungefär 200 uppklädda<br />

veterancykelägare på Evert Taubes terrass för att<br />

registrera sig på Bike in tweed. Det minglades och<br />

pratades kläder och cykel till swingtoner från den<br />

cykelburna musikanläggningen medan fotografen<br />

plåtade alla deltagare individuellt.<br />

Alla var en aning frusna i vinden men humöret<br />

var på topp och det kändes skönt när kortegen<br />

rullade igång och vi kunde cykla in på gator där<br />

det inte blåste så mycket. Först i kortegen körde<br />

ekipaget med swingmusiken och därefter ringlade<br />

en lång svans av mycket välklädda cyklister på<br />

ovanliga och roliga och välpolerade cyklar.<br />

Stockholmarnas stiliga tweedklädsel var det<br />

som mest fångade publikens gillande uppskattning,<br />

men för egen del fanns det också något annat som<br />

var minst lika spännande och trevligt inslag i detta<br />

lopp. Det var cyklarna! Inte på något av de lopp<br />

jag deltagit i denna månad har jag sett så många<br />

gamla fina, välpolerade original, rostiga rariteter,<br />

märkliga konstruktioner, gammeldags tekniska<br />

finurligheter eller roliga hemmabyggen!<br />

Efter picknick och gruppfotografering gick<br />

turen vidare genom Stockholms stadsdelar och en<br />

och annan herre och dam fick hålla hårt i hatten<br />

när Västerbron passerades. Överallt möttes cykelkortegen<br />

av en glad, hejande, leende och filmande<br />

publik.<br />

För att hålla ihop hela gruppen hade arrangörerna<br />

fått tillstånd av polis så att kortegen klassades<br />

som demonstrationståg. Detta gjorde att<br />

cykeltåget aldrig bröts vid rött ljus i korsningar.<br />

Det var bara att lite försiktigt cykla mot rött.<br />

Dagen började med kyliga vindar på Evert Taubes<br />

terrass, men alla leenden från publiken värmde<br />

gott, och vid dagens slut hade många av deltagarna<br />

hittat nya vänner i den varma gemenskapen som<br />

blir när alla förenas i gemensamt intresse.<br />

Målgång för Stockholm Bike in Tweed detta<br />

år var restaurang Hasselbacken där diverse priser<br />

delades ut. En väl tillagad – och väl tilltagen – middag<br />

avnjöts sedan till levande vintagemusik i en<br />

vacker solnedgång mitt emellan sommar och höst.<br />

LÄS MER:<br />

The bikeshow är ett lokalt radioprogram i London, om cykling. De<br />

sänder en gång i veckan och har över 20 000 lyssnare och det går att<br />

ladda ned olika podcasts om vintagecykling.<br />

thebikeshow.net/tweed-cycling-club-debut-in-the-chap-magazine/<br />

The tweedridereport är en av många grupper på facebook om<br />

Bike in Tweed.<br />

www.facebook.com/groups/thetweedridereport/about/<br />

Ridingpretty är en bloggsida som utger sig för att lista upp alla tidigare<br />

och kommande Bike in Tweedlopp.<br />

ridingpretty.blogspot.com/<br />

Ridingpretty har också en sida som de kallar The tweed ride report<br />

där det går att hitta mycket information och bilder.<br />

ridingpretty.blogspot.com/2010/09/the-tweed-ride-reportcalendar-2009-2014.html<br />

Schneebremse är en stor och uttömmande sajt om Bike in Tweed, företrädesvis<br />

i Stockholm. Många bra relaterade länktips.<br />

schneebremse.wordpress.com/category/bike-in-tweed-2017/<br />

Artikel från Dailymail med många fina bilder. Budskapet är att Bike in<br />

Tweed kommer från England.<br />

www.dailymail.co.uk/news/article-3590720/How-wonderfully-British-<br />

Hundreds-cyclists-swap-Lycra-tweed-descend-central-London-mass-ridecelebrating-English-style.html<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 35


KRETSEN<br />

Just när Sundsvallskretsen höll på att somna in klev en grupp cykelaktivister<br />

fram och blåste liv i föreningen. Idag är de en betydande<br />

kraft i Sundsvalls samhällsutveckling.<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

FOTO: SVANTHE HARSTRÖM<br />

”Alla ska med”<br />

eras drivkraft var stark,<br />

deras vilja järnhård och<br />

ambitionen glasklar.<br />

Tillsammans skulle de<br />

påverka utvecklingen av Sundsvall<br />

så att fler börjar cykla, fler upptäcker<br />

den vackra naturen i stadens utkanter.<br />

Och så att färre känner sig nödgade<br />

att ta bilen.<br />

På ett annat håll höll något på att<br />

dö. En organisation som gjort mycket<br />

gott och samlat många ideella krafter<br />

under decennier. Men engagemanget<br />

hade falnat, intresset bleknat. Det var<br />

inte längre mycket liv kvar i den lilla<br />

samling som trots allt fanns kvar. De<br />

styrande fann ingen annan väg än att<br />

låta organisationen somna in för alltid.<br />

Samtidigt fick en av männen i den<br />

slagkraftiga lilla gruppen människor<br />

som ville förändra, Gustaf Lindqvist,<br />

nys om den döende organisationen.<br />

– Men det är ju perfekt, tänke jag.<br />

Vi delar värderingar och vill ungefär<br />

samma sak, berättar han idag.<br />

Det var i stora drag så Cykelfrämjandets<br />

Sundsvallskrets återuppstod.<br />

Eller rättare sagt, det var så den aldrig<br />

hann dö. Gustaf Lindqvist samlade de<br />

sina och anslöt sig till Cykelfrämjandet<br />

innan det slutgiltiga beslutet om<br />

nedläggning klubbades. Han tog över<br />

ordförandeposten och fick också med<br />

sig någon från den gamla styrelsen,<br />

för att inte tappa kopplingarna till allt<br />

gott som gjorts historiskt i kretsen.<br />

Idag, drygt ett år senare, befinner<br />

sig den nygamla kretsen fortfarande i<br />

en startfas. Energin och gnistan som<br />

fanns i den ursprungliga gruppen<br />

verkar finnas kvar och Cykelfrämjandet<br />

Sundsvall har återfått sin starka<br />

röst i den allmänna debatten kring<br />

utvecklingen av samhället.<br />

– Vi har skapat ett öppet forum<br />

för cykelrelaterade frågor, både<br />

kring infrastruktur och rekreation.<br />

Kommunen har varit väldigt positiva<br />

och det har varit bra uppslutning inte<br />

minst från kommunpolitiker under<br />

de två träffar vi har haft hittills,<br />

berättar Gustaf.<br />

Han bedömer att formen med ett<br />

öppet forum, som Cykelfrämjandet<br />

driver och står bakom, ger dem en<br />

bättre möjlighet att driva fram förändringar<br />

än om de skulle sitta med<br />

i olika råd, exempelvis inom kommunen.<br />

– Genom våra forum kan vi<br />

bestämma vad som ska diskuteras,<br />

vilka föreläsare vi vill bjuda in och<br />

så vidare. Det gör att vi kan ta och<br />

behålla initiativet, säger Gustaf.<br />

En pågående debatt i Sundsvall<br />

just nu handlar om hur gatuutrymmet<br />

ska utnyttjas i området där<br />

E4:an gick tidigare, innan bron över<br />

Sundsvallsfjärden byggdes. Här gör<br />

Cykelfrämjandet en viktig insats i<br />

att lyfta fram cykeln och peka på att<br />

den behöver utrymme, även om det<br />

ibland sker på bekostnad av andra<br />

trafikslag.<br />

Hur mår cyklingen<br />

överlag i Sundsvall?<br />

– Bra, och allt bättre faktiskt. Jag ser att<br />

fler och fler väljer cykeln, något som<br />

också statistik bekräftar. Det rör sig<br />

visserligen om små förändringar, men<br />

det är ändå en förändring åt rätt håll.<br />

Även på vintern rullar en hel del<br />

cyklar på Sundsvalls cykelbanor och<br />

gator. Ännu har inte kommunen börjat<br />

sopsalta cykelbanor vintertid. Det<br />

är något som Gustaf och hans kollegor<br />

väntar på, och givetvis talar sig<br />

varma för hos kommunen.<br />

– Det skulle lyfta cyklingen ytterligare<br />

och göra den säkrare så vi<br />

hoppas på att det kommer.<br />

Om Sundsvallskretsen skulle ha<br />

ett motto skulle det vara Alla ska<br />

med, även om det möjligen redan är<br />

taget, så att säga. När kommunen och<br />

idrottsföreningar planerar och bygger<br />

för mer cykling i rekreationsområdet<br />

på Södra berget är Cykelfrämjandet<br />

med och stöttar. Och då främst för att<br />

se till att området blir tillgängligt även<br />

för familjer och för äldre.<br />

– För oss är det viktigt att alla får<br />

så bra förutsättningar som möjligt<br />

att cykla i och kring Sundsvall. Både<br />

för transport och för rekreation och<br />

naturupplevelser, säger Gustaf.<br />

36 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


CYKELFRÄMJANDET SUNDSVALL<br />

Antal medlemmar: ca 40<br />

Ordförande: Gustaf Lindqvist<br />

Aktiviteter:<br />

• Cykelkurs för invandrare med SFI.<br />

Ska utökas under nästa år genom<br />

Frihet på cykel.<br />

• Vinterdäcksbyte. Alla är välkomna<br />

under ett tillfälle i november för att<br />

få hjälp med att byta till vinterdäck.<br />

• Öppna forum där aktuella frågor<br />

diskuteras med kommunen och<br />

andra berörda parter<br />

• Cykelturer. Kommer under 2019.


Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps<br />

CYKELPAKET I EUROPA<br />

www.cyclingsweden.se<br />

Toscana<br />

Provence<br />

Moseldalen<br />

Mallorca<br />

Kroatien<br />

Holland<br />

och många fler!<br />

Välkommen att prata<br />

cykelresor med mig.<br />

/Diana 070-670 55 93<br />

Cycling Sweden Active Escapes AB info@cyclingsweden.se<br />

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt<br />

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga ho‐<br />

Cykelgruppen<br />

tell, mat, bagagetransport & hotell, mellan & båt<br />

hotellen, båttur på floden, cyklar.<br />

– 2019 års resor ute nu!<br />

Våra övriga cykelturer<br />

• Vinvägen i Alsace Cykel & båt.<br />

• Provence och Camargue<br />

Boka redan nu för 2019<br />

– platserna tar<br />

• Slott och vin i Loiredalen<br />

fort slut.<br />

• Salzkammergut i Österrike<br />

• Boden‐sjön<br />

• Toscana • Mallorca<br />

Cykel & båt en populär kombination<br />

Cykel & hotell, bagagetransport<br />

ingår alltid!<br />

Flera alternativ, från 3<br />

dagar och uppåt.<br />

• Moseldalen, vår specialitet!<br />

• Alsace – vinvägen<br />

• Bodensjön runt<br />

• Mallorca<br />

• Moselfloden<br />

• Toscana – flera alternativ<br />

• • Venedig-regionen<br />

Holland • Donau<br />

• Donau cykelväg<br />

• Holland – cykelparadiset<br />

• Moselfloden, Rhen<br />

• Hollands kanaler<br />

och sjöar<br />

• Donau<br />

• Elbe och Moldau<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Po-dalen i Italien<br />

• Provence & Camargue<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Grekiska öar<br />

Gå in på vår hemsida<br />

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller<br />

www.queentravel.se<br />

ring 0503‐21900<br />

eller ring 070-626 0791<br />

Åsnen runt i Småland<br />

Vill du uppleva äventyr och<br />

unikt naturliv runt en av<br />

Sveriges vackraste sjöar och<br />

även nationalpark Åsen?<br />

Vi erbjuder cykelpaket<br />

runt sjön Åsnen:<br />

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,<br />

övernattning, frukost & lunchpaket<br />

Campingpaket (2–7dagar): cykel,<br />

cykelkärra och komplett campingkit<br />

inklusive 3-mannatält.<br />

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå<br />

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se<br />

www.visitalvesta.se<br />

Visit<br />

Alvesta<br />

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch<br />

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har<br />

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.<br />

0248-10039 www.lustigsgarden.se


CYKLA I GLASRIKET<br />

Utgå från våra färdiga paket<br />

eller skapa din egen rutt.<br />

Du har idéerna.<br />

Vi tar hand om resten.<br />

Barncyklar finns!<br />

LÄS MER & BOKA!<br />

Vandrarhemmet B&B 0481-31175 | www.maleras.nu<br />

INNOVATIONS­<br />

TÄVLING FÖR ÖKAD<br />

VINTERCYKLING<br />

Trots fördelarna med vintercykling väljer många att<br />

ställa undan cykeln under vinterhalvåret. Det leder till<br />

minskade hälsofördelar, mer trängsel på vägarna och<br />

ett ökat tryck på kollektivtrafiken.<br />

Efterlysning inför<br />

85-årsfirande!<br />

Cykelfrämjandet fyller 85 år<br />

2019. Inför detta samlar vi in<br />

historiskt material. Har du gamla<br />

bilder eller tidningar från förr<br />

som du gärna delar med dig av?<br />

Maila info@cykelframjandet.se<br />

eller posta till Cykelfrämjandet,<br />

Box 3, 101 20 Stockholm.<br />

Cykelfrämjandet och Svensk <strong>Cykling</strong> utlyser innovationstävlingen<br />

Cykel Plus Minus för att uppmuntra<br />

till nya lösningar som får fler att cykla under hela<br />

året. Tävlingen genomfördes för första gången<br />

vintern 2017–<strong>2018</strong> då Luleå kommun tillsammans<br />

med LTU utsågs till vinnare. Nytt för i år är att alla<br />

organisationer kan vara med och tävla på egen hand.<br />

VINNAREN FÅR SÖKA MEDEL FRÅN INNOVA­<br />

TIONSMYNDIGHETEN VINNOVA. FÖRRA ÅRET<br />

DELADE VINNOVA UT SAMMANLAGT 1 200 000<br />

KR TILL VINNARNA FÖR ATT UTVECKLA OCH<br />

SPRIDA SINA INNOVATIONER. VINNAREN FÅR<br />

STOR MEDIAL UPPMÄRKSAMHET OCH BLIR<br />

AMBASSADÖR FÖR SVERIGE PÅ INTERNATIO­<br />

NELLA KONFERENSER.<br />

www.cykelplusminus.se<br />

Med Cykel Plus Minus vill Svensk <strong>Cykling</strong> uppmuntra kommuner att hitta och<br />

utveckla nya lösningar och idéer, som får fler att använda cykeln under vintern.<br />

Samtidigt vill vi att fler cyklister upptäcker värdet av att fortsätta använda<br />

cykeln året runt. Projektet leds av Svenskt <strong>Cykling</strong> med stöd från Vinnova.


KULTUR<br />

MEDLEMS-<br />

ERBJUDANDE!<br />

20% rabatt på Ekomerika<br />

www.sjosalaforlag.se<br />

Ange kod:<br />

EKOMERIKA<br />

40 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


KULTUR<br />

Långfärdscyklist<br />

på ekoresa<br />

genom Amerika<br />

I nya boken Ekomerika berättar Hanna Mi Jakobson, tidningen<br />

<strong>Cykling</strong>s förra chefredaktör, om sin 3 000 mil långa resa genom<br />

delar av Nord- och Sydamerika. TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

ur känns det att färdas<br />

långt och länge på<br />

cykel? Att möta miljöer,<br />

människor och kulturer<br />

man inte varit i närheten av tidigare?<br />

Svaret är rimligen att du inte<br />

kan veta förrän du gjort det. Men<br />

om du ändå vill få en uppfattning om<br />

hur det skulle kunna kännas, kan du<br />

alltid läsa den nya boken Ekomerika.<br />

Den är skriven av Hanna Mi Jakobson,<br />

som cyklade 3 000 mil längs den<br />

amerikanska västkusten under 2,5 år,<br />

med start 2009.<br />

Bokens röda tråd, som löper parallellt<br />

med själva den fysiska resan, är<br />

Hanna Mi Jakobsons funderingar,<br />

tankar och erfarenheter kring hur<br />

samhällen, människor och kultur<br />

påverkar vårt klimat och vår miljö.<br />

Hon delar frikostigt och personligt<br />

med sig av sina möten med andra<br />

som på olika sätt engagerar sig i<br />

sådana frågor.<br />

Ekomerika har en journalistisk<br />

ambition – den marknadsförs som en<br />

reportagebok – men läses nog bäst som<br />

en personlig redogörelse för en väldigt<br />

lång och händelserik resa på cykel.<br />

Dess kronologiska upplägg tillsammans<br />

med de ibland lite spretiga<br />

texterna gör att den snarare liknar en<br />

reseblogg. Men i så fall en ovanligt<br />

innehållsrik sådan och med ett särdeles<br />

viktigt budskap: det är inte nödvändigtvis<br />

kört. Det finns människor<br />

och rörelser som på olika sätt engagerar<br />

sig djupt för en utveckling som<br />

kan rädda jorden och vårt klimat.<br />

Detta är måhända ingen bok du<br />

sträckläser – den är på omfångsrika<br />

490 sidor – men väl en bok att inspireras<br />

av inför kommande långresor<br />

på cykel. Eller helt enkelt en bok som<br />

kan stilla din nyfikenhet på hur en<br />

människa kan bära sig åt för att resa<br />

3 000 mil på cykel, och vad hon kan<br />

komma att uppleva längs vägen.<br />

EKOMERIKA<br />

Författare: Hanna Mi Jakobson<br />

Förlag: Sjösala förlag<br />

Omfång: 492 sidor<br />

I korthet: Boken beskriver författarens<br />

3 000 mil långa resa genom delar av<br />

Nord- och Sydamerika, med miljöaktivism<br />

och livsfilosofiska frågor som<br />

ett genomgående tema.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 41


KRÖNIKA<br />

Cykelhjälm eller inte? Det är mer en fråga<br />

om kulturell än faktiskt trafiksäkerhet,<br />

hävdar Erik Sandblom.<br />

”Låt inte trafikmoralismen<br />

styra”<br />

I somras hade jag nöjet att träffa Marjut<br />

Ollitervo från Pyöräliitto, det finska<br />

cykelfrämjandet. Marjut uppfann<br />

termen ”trafikmoralism” för att skilja<br />

mellan åtgärder som fungerar och<br />

sådana som folk gillar att prata om.<br />

Alla som vill främja cykling konfronteras<br />

snart med frågor om trafiksäkerhet.<br />

Många har starka åsikter om<br />

detta och en del har personliga tragedier<br />

bakom sig. Därför kan det vara<br />

bra att veta skillnaden mellan kulturell<br />

säkerhet och faktisk säkerhet.<br />

REFLEXVÄST BLIR UNIFORM<br />

Ibland uppmanas cyklister och även<br />

gående att bära reflexväst. Om man<br />

vill uppnå faktisk trafiksäkerhet kan<br />

man ställa sig frågan, vem bör bära<br />

reflexväst? Ska samtliga göra det? Då<br />

blir det en trafikuniform. Om inte<br />

samtliga ska bära reflexväst, bör man<br />

göra en analys av vilka som bör göra<br />

det, och varför.<br />

Ett exempel på kulturell trafiksäkerhet<br />

är att gående måste göra sig<br />

synliga med en dinglande reflex. Men<br />

hur effektiva är de egentligen? Marjut<br />

har studerat olycksrapportering<br />

över omkomna gående och menar<br />

att i 90% av fallen hade en dinglande<br />

reflex inte hjälpt. Den faktiska trafiksäkerheten<br />

kanske inte påverkas<br />

så mycket av dinglande reflexer som<br />

man vill tro. Tyvärr sker det olyckor<br />

i dagsljus också. Uppenbarligen finns<br />

det andra faktorer än huruvida fotgängaren<br />

bar reflex.<br />

LIKA SÄKERT ATT<br />

CYKLA SOM ATT GÅ<br />

I Finland gjordes nyligen en översyn av<br />

väglagen, och det övervägdes att slopa<br />

hjälmlagen. I finska väglagen finns en<br />

rekommendation att använda hjälm,<br />

men det finns ingen påföljd för den<br />

som bryter mot rekommendationen.<br />

Finska bilfrämjandet yttrade sig om<br />

att hjälmlagen borde finnas kvar.<br />

Men vilket intresse har egentligen<br />

en bilförening av cykelhjälmar? Ett<br />

möjligt svar är att hjälmlagen gör det<br />

mindre brådskande att anpassa vägar<br />

och gator till cykling. Det kan vara ett<br />

sätt att ersätta faktisk säkerhet med<br />

kulturell trafiksäkerhet.<br />

Hjälmfrågan river upp mycket<br />

känslor och ibland påstås att vi inte<br />

ska prata om hjälmar, eftersom det<br />

tar fokus från viktigare frågor, som<br />

infrastruktur. Problemet med det<br />

är att alla åtgärder för ökad cykling<br />

kommer hämmas om folk tror att<br />

cykling är så farligt att man måste<br />

ha hjälm. I själva verket är det lika<br />

säkert att cykla som att gå, räknat<br />

som omkomna per kilometer. Det<br />

visar statliga rapporter från Sverige,<br />

Danmark och England ända sedan<br />

sjuttiotalet.<br />

Vi är många som har läst på om<br />

hjälmar och säkerhet. Vi har fakta<br />

och statistik. Men vi behöver ett<br />

sätt att övertyga även dem som inte<br />

klickar på länkar och läser rapporter.<br />

Därför har Cykelfrämjandets<br />

göteborgskrets bjudit in Marjut för<br />

att prata om kulturell kontra faktisk<br />

trafiksäkerhet. Kontrollera göteborgskretsens<br />

hemsida och sociala medier<br />

för närmare information.<br />

42 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Efterlysning inför<br />

85-årsfirande!<br />

Cykelfrämjandet fyller 85 år 2019. Inför detta<br />

samlar vi in historiskt material. Har du gamla<br />

bilder eller tidningar från förr som du gärna<br />

delar med dig av?<br />

Maila info@cykelframjandet.se eller posta till<br />

Cykelfrämjandet, Box 3, 101 20 Stockholm<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong> 43


NYHETER<br />

RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3<br />

101 20 Stockholm<br />

Cykelglädje i<br />

Kristianstad<br />

5–10 augusti<br />

Kristianstad och Skåne öppnar upp för en glädjefylld<br />

cykelvecka i Nordöstra Skåne.<br />

Vi förbereder en palett av upplevelser under<br />

veckan där du kan välja de aktiviteter och<br />

cykelrundor som lockar dig mest.<br />

Den 7 december öppnar vi bokningen och delar<br />

med oss av aktiviteter, rundor och platser att<br />

besöka under veckan.<br />

Följ med på en cykelupplevelse för hela familjen!<br />

www.cykelturistveckan.se<br />

44 <strong>Cykling</strong> nummer 4, <strong>2018</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!