Views
5 years ago

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

PIEMOT OGISKO POLSKIE W

PIEMOT OGISKO POLSKIE W TURYIE 26 stycznia 2009 w Teatrze San Giuseppe odbył się koncert z udziałem skrzypka Mariusza Patyry, (zwycięzcy konkursu Paganiniego w roku 2001) oraz pianisty, Giovanniego Caselli. Teatr (ok. 360 miejsc) wypełniony był po brzegi i wiele osób słuchało koncertu na stojąco. Recital był częścią obchodów 60lecia powstania Ogniska Polskiego w Turynie, a został zorganizowany dzięki współpracy: Konsulatu RP w Mediolanie, Stowarzyszenia Artystyczno-Muzycznego “Arpa di oe” oraz samego Ogniska. Przed koncertem zabrali głos: Konsul Generalny RP, Krzysztof Strzałka, Prezes Ogniska Polskiego, Wanda Romer, Prezes “Arpa di Noe”, Francesco Ronco oraz Radni Regionu Piemontu Paola Pozzi i Giampiero Leo. Monika Jaworska, wnuczka założyciela i pierwszego prezesa Ogniska Polskiego, Jana Jaworskiego przeczytała listę nazwisk polskich żołnierzy z II Korpusu Armii Andersa, którzy 60 lat temu założyli turyńskie stowarzyszenie. Wspominając te nazwiska cofnijmy się w przeszłość. Tomasz Carver Paszkowski, Zygmunt Chmielewski, Mieczysław Czapiewski, Jan Jaworski, Tadeusz Kamiński, Jerzy Kraszewski, Zygmunt Molski, Mieczysław Rasiej, Henryk Saganowski, Henryk Zaziemski, Kazimierz Zborowski Te osoby potrafiły przekazać młodszym pokoleniom miłość do ojczyzny i wiarę w podstawowe wartości. Większość z nich pochodziła ze wschodnich stron Polski, zaatakowanych przez Związek Sowiecki 17 września 1939 roku. To oni znaleźli się wśród półtora miliona Polaków deportowanych w głąb ZSRS. To oni zaciągnęli się do armii Andersa i przeszli bojowy szlak poprzez Uzbekistan, Morze Kaspijskie, Iran, Irak, Palestynę i Egipt. To oni brali udział w kampanii włoskiej, a po roku 1945, dzięki decyzjom polskiego dowództwa ukończyli studia zaczęte przed wojną. W ten sposób 230 żołnierzy polskich zatrzymało się w Turynie, studiując na Politechnice . Po demobilizacji Armii Andersa w 1947 roku większość z nich wyjechała do Anglii, ale kil- 28 POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 kanaście osób pozostało na stałe w Turynie. Ta grupa założyła w 1949 r. Ognisko Polskie. Do założycieli stowarzyszenia dołączyła grupka rodaków już wcześniej zamieszkałych w Turynie: Halina Baggio, Maria Oitana, Wanda Schumm, Olga Romer, Janina Ghio i kilku włoskich przyjaciół, m.in. Marina Bersano Begey. Wszyscy wierzyli, że Polska odzyska niepodległość i popierali tę ideę. W ciągu lat wspólnota polska w Turynie była wzorem dla innych stowarzyszeń polonijnych we Włoszech pod względem organizacji, jednolitości, świadomości własnej roli. Święcono narodowe uroczystości (11 listopada i 3 maja). W roku 1981 został zorganizowany z pomocą włoskich przyjaciół komitet pomocy “Solidarność z Solidarnością”, którego prezesem została Wanda Romer (aktualna pani Prezes Ogniska). W roku 1991, po śmierci długoletniego prezesa Ogniska, inż. Jana Jaworskiego jego miejsce zajął inż. Mieczysław Rasiej (zmarł w 2007 roku). Za jego prezesury (na skutek zmian politycznych w Polsce) Ognisko przekształciło się z organizacji uchodźców w organizację społeczno-kulturalną. (patrz też dalej). Bożena Adamczewska i Ulrico Leiss de Leimburg 25 marca 2009 Konsul Generalny w Mediolanie Krzysztof Strzałka przyjechał do Turynu i razem z prezesem Ogniska i wiceprezesem spotkał się z władzami Miasta, by omówić możliwość rozszerzenia istniejącej już polsko-włoskiej współpracy kulturalnej i gospodarczej. Pierwsza wizyta odbyła się u prezesa Izby Handlowej, Aleksandro Barberis, który zaoferował swą pomoc w ramach ułatwienia kontaktów gospodarczych między Polską i Turynem. Zaproponował również naszemu stowarzyszeniu możliwość wykorzystania reprezentacyjnych salonów Izby na spotkania gospodarcze polskowłoskie. Konsul Generalny spotkał się z osobą odpowiedzialną za sprawy kultury Wspólnoty Żydowskiej w Turynie, panią prof. Kaminski, z która omówił zorganizowanie (we wrześniu 09 lub styczniu ’10) wystawy dzieł Brunona Schulza, aktualnie czynnej w Mediolanie. Następnie delegacja została przyjęta przez Prezydenta Miasta Turyn Sergio Chiamparino, który potwierdził chęć wspierania inicjatyw mających na celu propagowanie kultury polskiej w stolicy Piemontu. Zaproponował, by na plenerową wystawę panelów upamiętniająca 20-lecie Solidarności, którą przewidujemy na koniec września, przeznaczyć naj- Uroczysty koncert Mariusza Patyry z okazji 60-lecia Ogniska Polskiego w Turynie

piękniejszy plac w Turynie, piazza San Carlo. W czasie obiadu Konsul Generalny Krzysztof Strzałka i reprezentanci Ogniska Polskiego spotkali się z radnym regionu Piemontu, Gianpiero Leo. Ten ostatni w latach 80. udzielał pomocy naszemu Komitetowi Solidarności z Solidarnością i stał się dzięki temu postacią znaną w Ognisku. Obecnie obiecał pomóc naszej wspólnocie włączyć się w organizację uroczystości 150-lecia Państwa włoskiego. W te uroczystości pragniemy bowiem wnieść narodowy akcent, przypominając wkład Polaków w walkę o zjednoczenie Włoch w XIX wieku. Po obiedzie Konsul Generalny spotkał się z Prezydentem Prowincji Turynu, panem Saitta, kóry zapewnił dalsze swe poparcie Konsulatowi Generalnemu w Mediolanie i Ognisku Polskiemu na całym obszarze regionu, przypominając też o możliwości organizowania imprez w mniejszych miasteczkach znajdujących się koło Turynu. Wanda Romer 4 kwietnia członkowie naszego Ogniska spotkali się na tradycyjnym “jajeczku”. Prezes Wanda Romer złożyła wszystkim życzenia radosnej Wielkanocy, a ks. Gajda poświęcił przygotowane na stole potrawy, wykonane przez członkinie naszej wspólnoty. Na tę specjalną okazję dzieci, pod kierunkiem pań Marioli i Edyty, wykonały pisanki, umieszczone potem w wielkim koszu. Na koniec wszyscy milusińscy otrzymali czekoladowe jaja wielkanocne. Wanda Orda Barazza W niedzielę 5 kwietnia 2009 w Settimo Torinese k/Turynu odbyła się impreza “Spiazzamondo” zorganizowana między innymi przez Casa dei Popoli. Na głównym placu miasta spotkały się sztuka i muzyka, 25 lutego 2009, na zaproszenie Konsula Generalnego w Mediolanie, Krzysztofa Strzałki, przybył do Mediolanu Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz. Podczas uroczystości, która odbyła się w salonie hotelu Marriott, Marszałek wręczył prezesowi Ogniska Polskiego, Wandzie Romer, z okazji 60-lecia istnienia Stowarzyszenia, odznaczenie oraz podziękowanie za wieloletnią działalność. Poniżej cytujemy w całości oficjalny list, który przekazał Ognisku Marszałek Senatu. imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, który od 1989 “Wroku kontynuuje sięgającą okresu międzywojennego zaszczytną tradycję sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, składam gratulacje z okazji jubileuszu 60. rocznicy powstania Ogniska Polskiego w Turynie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej docenia dorobek i znaczenie Ogniska Polskiego w Turynie - najstarszej organizacji polonijnej we Włoszech, powołanej przez grono bohaterskich żołnierzy słynnego II Korpusu generała Władysława Andersa. Idea utworzenia organizacji skupiającej polskich emigrantów pokazuje wielkość pierwszych przywódców tej organizacji, świetnych inżynierów: Jana Jaworskiego i Mieczysława Rasieja. Dzięki nim Ognisko zapisało wspaniałą kartę w powojennej historii Polski. Było miejscem integracji pokoleń polskiej emigracji. Jego członkowie Spotkanie członków Ogniska Polskiego z Marszałkiem Senatu, Bogdanem Borusewiczem z różnych krajów świata. Zorganizowano stoiska z żywnością i te omawiające ochronę Il 25 marzo 2009 il presidente della Provincia Saitta e l’assessore alle Relazioni Internazionali, Aurora Tesio, hanno ricevuto a Palazzo Cisterna il Console generale della Polonia a Milano, Krzysztof Strzałka, in visita a Torino per incontrare le autorità locali e alcuni esponenti del mondo economico. Il Console era accompagnato dalla presidente della Comunità Polacca a Torino, Wanda Romer, e dal vicepresidente, Ulrico Leiss de Leimburg. Durante il breve ma cordiale colloquio con il diplomatico (già Consigliere dell’Ambasciata di Polonia a Roma e perfetto conoscitore della lingua e della cultura italiana) sono stati affrontati temi di reciproco interesse, quali la rilevante presenza di cittadini polacchi a Torino e in provincia e i legami storici tra il Piemonte e l’Italia risorgimentale e la Polonia ottocentesca, entrambi impegnati nell’affermazione dell’indipendenza e sovranità nazionale. (dalla rivista della Provincia di Torino) udzielali wsparcia rodakom w kraju w trudnym czasie sta- nu wojennego, a później w naszym marszu do wolności i demokracji. Zawsze będziemy o tym pamiętać. Jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - na ręce pani prezes Marii Wandy Romer - składam serdeczne podziękowanie dla władz Ogniska oraz dla wszystkich jego członków i sympatyków za wspaniały przykład służby i wierności Rzeczypospolitej, za solidarność oraz za pełną poświęcenia pracę na rzecz społeczności polonijnej we Włoszech. Życzę dalszych sukcesów w działalności Ogniska Polskiego w Turynie, które poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, promowanie kultury polskiej w Piemoncie oraz dobrą współpracę z mieszkańcami tego pięknego regionu przyczynia się do budowy przyjaznych kontaktów pomiędzy Polską a Włochami.” Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz środowiska. W festynie wzięli udział przedstawiciele: z Polski, Argentyny, Etiopii, Maroka, Senegalu, Chin, Peru, i innych. Ognisko Polskie z Turynu było reprezentowane przez członkinie Elżbietę Grodziską i Ewę Scholl, które przygotowały tradycyjny sernik. Impreza, która trwała całe popołudnie przybliżyła zainteresowanym Włochom kuchnie regionalne świata (bo każdej potrawie towarzyszył przepis na jej przygotowanie). Urządzone też zostały stoiska malowania porcelany (Włochy), muzyki z Południowej Ameryki (Peru) i punkt gdzie przeprowadzano wywiady na temat selektywnej zbiórki odpadów. Ewa Scholl POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 29

PW (30)1 2004 - Związek Polaków we Włoszech
PW (07) - Związek Polaków we Włoszech
PW-260_61-2011 - Polacy we Florencji
nr. 1-2009 - Zjednoczenie Polskie w Helsinkach