Views
5 years ago

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

BOLLETTINO

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA Testi in italiano da pag. 39 Redakcja / Redazione Dorota Berbeć, Beata Brózda Roccasecca, Agnieszka Cichoń, Anna Januszkiewicz Gennusa, Anna Kwiatkowska Redaktor odpowiedzialny / Redattore responsabile: Anna Jurasz Opracowanie graficzne i dystrybucja / Grafica e distribuzione: Daniela Pigliapoco Zespół doradców / Comitato consultivo: Krystyna Jaworska, Grzegorz Kaczyński, Andrzej Morawski, Paweł Morawski, Ewa Prządka Direttore responsabile: Andrea Morawski Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 561/96 del 15.11.96 Tipografia: Abilgraph,Via Pietro Ottoboni 11 00159 Roma Finito di stampare nell’aprile 2009 Kontakty / Contatti: Polonia Włoska - Biuletyn Informacyjny Via Piemonte, 117 - 00187 Roma Tel -Fax (+39) 064814263 e-mail: biuletyn@polonia-wloska.org Składki pieniężne / Sottoscrizioni: C.C. Postale - nr 91443002 Intestato a: Associazione Generale dei Polacchi in Italia, Via Piemonte 117 - 00187 Roma; CF 96320870585 (z dopiskiem / causale di versamento: Polonia Włoska) Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów. Nasza strona internetowa/Il nostro sito internet: www.polonia-wloska.org Do powstania niniejszego Biuletynu przyczynili się / La pubblicazione di questo numero della nostra rivista è stata possibile grazie al concorso di: Polskie Linie Lotnicze LOT, MoneyGram, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche, Bernadetta Grochowska z Ceseny, Dorota Sylla Crucitti z Kalabrii, Bożena Możdżonek Leofreddi i Eryk Jankowski z Rzymu, Joanna Woźniak i Leszek Zawisza z Perugii, Elżbieta Gawęda Fonseca z Taviano, Krystyna Zimnowoda Faggion z Pordenone oraz ks. Jan Piekarski z Warszawy. 2 POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 Spis treści/Sommario XIV Zjazd ZPwW 3 Szkolnictwo polskie we Włoszech (Danuta Stryjak, Urszula Gacek-Frigerio, Teresa Musiał-Casali) Zmiany na stanowiskach w placówkach polskich we Włoszech: Krzysztof Strzałka, prof. Leszek Kuk Realizacja zawodowa wykwalifikowanych imigrantów z Polski Kamila Kowalska przedstawia badania IRPPS Portret: Robert Stpiczyński Śladami dawnych mistrzów Dorota Berbeć Trzęsienie ziemi w Abruzji Artur Soroko Polacy we Włoszech: a tropie niewidzialnych światów; Dobry pretekst do włóczęgi Z Moniką Bulaj rozmawia Beata I. Brózda Pismo dofinansowane przez/La rivista è finanziata da: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” w Warszawie ze środków Kancelarii Senatu RP oraz Fundację Rzymską im. J. S. Umiastowskiej a okładce: Edward Okuń: Glicynie (1911 r.), Muzeum Narodowe w Warszawie (czytaj na str. 33) 6 8 9 10 12 13 Film “Katyń” w salach włoskich 16 Lekcje historii w kinie 17 Pierwszy film dokumentalny o Katyniu... 18 Polski dokument – stan na wczoraj i dziś Spotkanie z Marcelem Łozińskim Podróże literackie: “Lirnik na Via Montebello” Anna Kwiatkowska Archiwum Kuklińskiego odtajnione Agnieszka Bladowska Forum specjalistów: Tryptyk Mistrza z Flémalle O symbolice w malarstwie pisze Dorota Berbeć 19 20 22 23 Wiadomości związkowe i korespondencje 24 Korespondencja z Warszawy: Akwarele Janusza Roguskiego 33 Kursy i propozycje dla młodzieży 34 Z nowości wydawniczych / uove pubblicazioni 35 Biuletyn dla ajmłodszych i dla ieco Starszych 36 Polonia 1939: una rilettura dopo 70 anni Sandra Cavallucci 39 Libri sotto la lente 42 Viaggiare in Polonia oggi 43 ADRESY PLACÓWEK I ISTYTUCJI POLSKICH WE WŁOSZECH 21

Fot. na tej str.: Uczestnicy XIV Walnego Zjazdu ZPwW; przemawia Barbara Borys- Damięcka i Ambasador RP Jerzy Chmielewski; grupka członkiń Związku; słuchacze na sali w Domu Pielgrzyma na via Cassia Fotografie ze Zjazdu ZPwW autorstwa Tadeusza Żurawia i Anny Kluski XIV WALNY ZJAZD POLAKÓW WE WŁOSZECH Wzięli w nim udział delegaci z następujących organizacji i instytucji zrzeszonych w Związku: Ognisko Polskie w Turynie, Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui, Związek Polaków w Mediolanie, Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko- Polskie w Weneto, Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche, Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie, Comunità Polacca di Roma, Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko- Włoskiej w Kampanii, Związek Polaków w Kalabrii, Stowarzyszenie Kulturalne “Polska-Kalabria”, Associazione Culturale Amici dell’Europa, Stowarzyszenie “Dagome” w Katanii, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech, Papieski Instytut Studiów Kościelnych i Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej. Uczestniczyli w Zjeździe przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych: ambasador RP przy Kwirynale Jerzy Chmielewski, kierownik wydziału politycznego ambasady RP Wojciech Unolt, kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie Jerzy Adamczyk, konsul generalny w Mediolanie Krzysztof Strzałka, konsul generalny w Katanii Gerard Pokruszyński, attaché wojskowy, pułk. Ry- Fot. na str. nast.: Goście Zjazdu w Domu Pielgrzyma i (wieczorem) w Ambasadzie RP W dniu 14 marca 2009 r. w Domu Polskim im. Jana Pawła II, przy via Cassia w Rzymie, odbył się XIV Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. szard Tomczak, konsul honorowy w Padwie, Ugo Zovatto, oraz przedstawiciele instytucji religijnych, naukowych i kulturalnych: dyrektor Domu Polskiego ks. prałat Mieczysław Niepsuj (gospodarz Zjazdu), Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, ks. prałat Jan Główczyk, dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, prof. Leszek Kuk, dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Małgorzata Furdal. W obradach Zjazdu wzięli również udział goście z Polski i z zagranicy: senator Barbara Borys-Damięcka, przewodniczący Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Adam Pilat, przedstawiciel Stowarzyszenia “Wspólnota Pol- POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 3

PW (30)1 2004 - Związek Polaków we Włoszech
Konferencja „pierwszego śniegu“ - Polonia
dziewięćdziesiąt lat niepodległej polski 1918-2008 - Polonia-serbia ...
Spis treści numeru 1/2009 - Związek Romów Polskich w Szczecinku
PW (07) - Związek Polaków we Włoszech
PW-260_61-2011 - Polacy we Florencji
nr. 1-2009 - Zjednoczenie Polskie w Helsinkach
1 Historya Polska w Ameryce - tom IV - Liturgical Center
Ewa Ziółkowska, Kuropaty, Biuletyn IPN Nr 1-2/2009 - Pamięć.pl
Page 1 Page 2 教育実践研究 第ー9集 (2009) 45-50 45 [国 言吾 ...