Å tevilka 16, oktober 2009 - Carinska uprava Republike Slovenije

carina.gov.si

Å tevilka 16, oktober 2009 - Carinska uprava Republike Slovenije

[IZ STROKE] > > > >

Izvršbe: nove naloge za slovensko carino

Carina je 1. julija 2009 prevzela izvršbo denarnih kazni po zakonu o pravdnem postopku,

izvršbo denarnih kazni in stroškov postopka ter odvzema premoženjske koristi po zakonu o

kazenskem postopku ter izvršbo sodnih taks. 1. januarja 2010 začnemo z izvršbo denarnih

terjatev po zakonu o upravnem postopku in z izvršbo upravnih taks. Izredno obsežne izvršbe

glob, ki jih izrekajo številni drugi državni organi, pa nameravamo prevzeti 1. januarja 2012.

Pred več kot petimi leti so nekateri naši kolegi iz

carinskih uradov, ki so se ukvarjali z izdajanjem odločb

v prekrškovnih zadevah, predlagali, da bi izterjavo

takratnih denarnih kazni, ki so se izrekale v prekrškovnih

postopkih, prevzela carinska služba. Veliko denarnih

kazni namreč ni bilo nikoli izterjanih in nezadovoljstvo

naših kolegov je bilo največkrat popolnoma upravičeno.

Kakor koli že, zadevo je bilo treba nujno urediti in

stanje vsaj malo izboljšati. Predlog, da bi carinska

služba prevzela v izterjavo kazni, izrečene po zakonu o

prekrških, je bil za tiste čase skoraj revolucionaren. Kljub

temu smo se z davčno službo sestali in poskušali najti čim

boljšo rešitev. Kolegi iz davčne službe so nam pojasnili,

da dnevno prejemajo v izterjavo ogromno zadev, ker pa

so bili po drugi strani v hudih kadrovskih težavah, jih

niso mogli reševati sproti. Zato so imeli t. i. »prednostno

listo«, na kateri pa naših zadev ni bilo. Začasna rešitev,

ki smo jo takrat našli, je bila elektronska izmenjava

podatkov, s katero smo malo olajšali delo kolegov iz

davčne službe in pospešili reševanje svojih zahtevkov

za izvršbo. Ne glede na to pa nikoli nismo čisto pozabili

na idejo, da bi »svoje«, sedaj globe, izterjevali sami, saj

smo bili prepričani, da bi bili pri tem uspešnejši.

V lanskem letu nas je med drugim čakala tudi za carinsko

službo zelo pomembna naloga: razmisliti, kako se bomo

soočili z res veliko organizacijsko spremembo, ki nas

bo doletela ob morebitnem vstopu Hrvaške v Evropsko

unijo. Izhodišča, ki jih je v ta namen pripravila in sprejela

Vlada RS junija 2008, predvidevajo prizadevanje službe

za pridobitev čim več novih nalog. Te bi lahko dodelili

našim kolegom, katerih delo na mejnih prehodih s

Hrvaško ne bo več potrebno. Tako je vlada v zvezi s tem

sprejela celo poseben sklep, s katerim se je zavezala, da bo

»pri pripravi vsakega predpisa, ki predvideva morebitno

novo nalogo oz. pristojnost, ki vsebinsko ni nujno vezana

na določen državni organ, najprej presodila, ali bi lahko

novo nalogo dodelila v izvrševanje Carinski upravi

RS, ob upoštevanju njene organiziranosti na območju

celotne RS in njenih kadrovskih zmogljivosti pred in

po morebitnem vstopu Hrvaške v EU.« Po sprejemu

tega sklepa je carinska služba prevzela v izvrševanje že

kar nekaj nalog: od kontrole vinjet do novih nalog na

trošarinskem področju, s spremembo zakona o carinski

službi pa smo letos maja pridobili praktično vse izvršbe,

ki so jih do tedaj izvajali v Davčni upravi RS. Dobili

smo torej ne samo izvršbe glob, ki jih carinska služba

izreka v svojih postopkih, ampak neprimerno več. Tako

smo 1. julija 2009 poleg izvršbe svojih glob že prevzeli v

izvrševanje izvršbe denarnih kazni po zakonu o pravdnem

postopku, denarnih kazni in stroškov postopka ter

odvzema premoženjske koristi po zakonu o kazenskem

postopku ter izvršbo sodnih taks. Že kmalu, 1. januarja

2010, začnemo z izvršbo denarnih terjatev po zakonu o

upravnem postopku in upravnih taks. Izredno obsežne

izvršbe glob, ki jih izrekajo številni drugi državni organi,

pa nameravamo prevzeti 1. januarja 2012.

Težava vseh novih nalog, ki jih prevzemamo, je v

tem, da se jih je treba lotiti takoj, torej še v času, ko

moramo izvajati še naloge, ki jih po predvidenem vstopu

Hrvaške ne bo več, v času, ko se povsod v naši službi

│ CARINA.SI

More magazines by this user
Similar magazines