Views
1 year ago

Kniga

15 От книгата

15 От книгата ми „Ти си тук” 2011 г. Стихове, поетични разкази , басни и песни по мои мелодии. *** Ще намерим ли? Помниш ли , обеща ми всеотдайността си с трепета на малка сълзица в очите? Помниш ли, обеща ми нежността си с порива чувствен на ръцете... Проговори ми с надежда за любовта си и към неизвестното бъдеще ме поведе. Помниш ли?

16 Пътят бе стръмен, но звучаха ритми на песен , а просторът беше изпъстрен с багрите на приказна есен . Искаше да стигнем звездите и като тях да засветим в небето , но градушка попари мечтите. Ще намерим ли друг път във полето? От книгата ми „Ти си тук” Издателство Български писател -2011 г. Сборник стихотворения, песни по мои мелодии, поетични разкази и басни. ***

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
Белого дома
1407000002_9786167105550
ДЗ “ДБУ для юнацтва”
מזרע לזרע - המרכז הארצי למורי ביולוגיה
Κολλητ ρι
Опасности на местах авиационных происшествий
полнотекстовый ресурс - С.Торайғыров атындағы ПМУ ...
Ô¼Õ¸Õ¼Õ«