Views
1 year ago

Kniga

17 Пленница

17 Пленница Душата ми е пленница безмълвна. Тя чака да я приласкаеш,за да полети Копнееща тя цялата изтръпва, когато я докоснеш със разнежени очи. Душата ми отчаяно те вика. Тя търси във сърцето ти подслон. Бушуващите страсти я раниха, но тя все още ти се моли със поклон. Коя си ти?- Съновидение вълшебно, владеещо въображението ми? Или създание от плът и кръв-

18 желанието неизбежно, което сливайки ме с теб ме покори. От новата ми книга „Тайни за щастие”.Сборник стихове и поетични разкази придружени с мои рисунки. *** Дали ? Дали да се въздържам, когато кръвта ми закипи ? Дали да ти повярвам, че съм най-важното в живота ти ?

DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
?? ????? ?????? - ??????? ??????????
полнотекстовый ресурс
book_yavl_alternative_web
Суми : Університетська
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Социальная активность мусульманского сообщества ...
учебник - Издательство «СТАТУТ
Содержание соболей