Views
1 year ago

Kniga

35 че може и да

35 че може и да ме отхвърлиш невъзмутимо. Но ето, че дойде денят. Във ресторанта бяхме се събрали, когато непознат с цигара във ръка дойде на танц да те покани. ***

36 От книгата ми„Възход или падение”2013 Сборник поетични разкази, стихове и басни , придружени с мои рисунки.

Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
полнотекстовый ресурс
Суми : Університетська
book_yavl_alternative_web
?? ????? ?????? - ??????? ??????????
религиоведение
А.Ф.Черняев. / Русская механика
С крючком, мормышкой и блесной. - Народ
правниот однос меѓу граѓанинот