Views
1 year ago

Energiewende - niemiecki projekt transformacji energetycznej

Rezygnacja z energii

Rezygnacja z energii atomowej Energia atomowa Wykorzystanie energii atomowej do wytwarzania energii elektrycznej było w Niemczech przez dziesięciolecia przyczyną gwałtownych kontrowersji. Wielu Niemcom ocena ryzyka technologicznego wydaje się trudna, obawy budzą możliwe następstwa katastrofy atomowej dla człowieka, przyrody i środowiska. Wypadek w Czarnobylu na Ukrainie (1986), który spowodował także częściowo miejscową kontaminację w Niemczech, potwierdził te obawy. W 2000 r. rząd federalny postanowił całkowicie wycofać się z wykorzystania energii atomowej do produkcji energii elektrycznej i przestawić zaopatrzenie energetyczne na OZE. Wspólne porozumienie z operatorami elektrowni przewidywało ograniczenie okresu eksploatacji istniejących i zakaz budowy nowych obiektów. W 2010 r. zmodyfikowano to uregulowanie. Elektrowniom jeszcze eksploatowanym miano przyznać wydłużone okresy pracy, aby posłużyły za rozwiązanie pomostowe do czasu, aż możliwe stanie się ich całkowite zastąpienie przez OZE. Po katastrofie reaktora w japońskiej Fukushimie, w marcu 2011 r. rząd federalny wycofał się z tej decyzji. Parlament niemiecki uchwalił przeważającą większością głosów jak najszybsze zaprzestanie wykorzystywania energii atomowej w elektroenergetyce. Kilka elektrowni atomowych musiało zakończyć wytwarzanie energii elektrycznej już wraz z wejściem w życie ustawy, pozostałe obiekty sukcesywnie wygaszają wytwarzanie mocy elektrycznej do końca 2022 r. Obecnie w Niemczech energię elektryczną dostarcza jeszcze osiem elektrowni atomowych. O tym, jakie wyzwania niesie ze sobą wykorzystanie energii jądrowej, świadczy także konieczność utylizacji odpadów radioaktywnych. Ich składowanie przez bardzo długie okresy wymaga bezpiecznej izolacji od biosfery, co pozwala chronić przed nimi ludzi i środowisko. Zdaniem ekspertów najlepiej składować je w głębi ziemskich formacji geologicznych. Niemcy zamierzają swoje odpady radioaktywne utylizować na własnym terytorium. Jednak poszukiwania właściwej lokalizacji takiego mogilnika są trudne. Reakcja ludności na potencjalnie możliwe czy też już zbadane lokalizacje jest głównie odmowna. Dlatego Niemcy wybrały nowa drogę, włączając całe społeczeństwo w przejrzysty i oparty na naukowych przesłankach proces poszukiwawczy. Do roku 2031 trzeba będzie znaleźć lokalizacje mogilnika, aby móc deponować w nim w szczególności bardzo radioaktywne substancje odpadowe. Wybrana lokalizacja powinna zapewnić najlepszy poziom bezpieczeństwa na okres miliona lat. W Niemczech odpady słabo lub średnio radioaktywne będą składowane w wybranym i zatwierdzonym już mogilniku. Oddanie mogilnika Konrad do eksploatacji jest planowane na rok 2022.

„Czy z powodu Energiewende wielu ludzi nie straci pracy?“ Gospodarka i łańcuch wytwórczy Transformacja energetyczna rodzi kilka pozytywnych następstw: wspiera innowacyjność, pozwala uniknąć kosztów importu energii, ogranicza obciążenia środowiska i emisję gazów cieplarnianych oraz wzmacnia niemiecki łańcuch wytwórczy. Czy to w ramach rozbudowy OZE czy modernizacji budynków – większość obrotów realizowana jest lokalnie. Pracochłonne zadania montażu albo konserwację i utrzymanie realizują przecież przedsiębiorstwa z regionu. Dzięki rozbudowie OZE i inwestycjom na rzecz efektywności energetycznej powstają nowe zawody i miejsca pracy w branżach przyszłości. Tylko w następstwie różnych działań na rzecz efektywności energetycznej w przemyśle i działalności gospodarczej oraz modernizacji budynków stworzono ponad 400.000 miejsc pracy, a inwestycje w OZE na przestrzeni dziesięciu lat więcej niż podwoiły liczbę zatrudnionych w tym sektorze. Nowe miejsca pracy zastępują po części miejsca pracy w tych sektorach przemysłowych, które są silnie uzależnione od surowców kopalnych – przede wszystkim w wydobyciu ropy, gazu i węgla oraz w energetyce konwencjonalnej. Zachodzą również generalne zmiany strukturalne. Na przykład liberalizacja rynków energetycznych w Europie zwiększa konkurencję, co wymaga od przedsiębiorstw większej efektywności. Wszystkie to czynniki prowadza w sumie również do dostosowania miejsc pracy. Dlatego w ostatnich latach maleje liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach energetyki konwencjonalnej.