Views
7 months ago

Gorički vrh 2016

Gorički vrh, glasilo Občine Rogašovci Odgovorna urednica: Suzana Ficko Matko Uredniški odbor: Anita Cener, Klavdija Celec, Milan Gaber, Tatjana Grah Marič, Anita Fartek, Petra Vidonja, Goran Madjar Lektoriranje: Tatjana Grah Marič Naslovnica: Klavdija Celec Fotografije: avtorji prispevkov, Klavdija Celec in Milan Gaber Oblikovanje in prelom: Petra Vidonja Tisk: Tiskarna aiP Praprotnik Naklada: 1100 izvodov Leto izdaje: 2016 Glasilo Gorički Vrh prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva Občine Rogašovci. Ostalim bralcem je dostopno na naslovu uredništva: Občina Rogašovci, Uredniški odbor glasila Gorički vrh, Občinska uprava, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, tel. 02 55 88 810. Glasilo je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 640. Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov ter do izbire fotografij zaradi omejitve prostora posamezne rubrike v glasilu. 2 | Gorički vrh · april 2016

UVODNIK Spoštovane bralke in spoštovani bralci! Pred vami je nov izvod občinskega glasila Gorički vrh. Najlepše se zahvaljujem vsem Vam, ki ste nam ga spet pomagali sooblikovati. Minulo leto je svet zaznamovalo veliko stresnih dogodkov: kriza z begunci, teroristični napadi, žrtve. Vse to postavlja pod vprašaj vrednote, o katerih so nas sicer polna usta. Ni težko govoriti o ljubezni, upanju, veri, kadar živimo v miru in blagostanju. Ni težko biti kristjan, dokler imaš svobodo izražati svojo vero, tako kot recimo v Sloveniji. Kaj pa v Siriji, Iraku, Egiptu in še kje? Kakor tudi ni enostavno biti zdaj musliman, v kateri koli zahodni državi. Ni težko govoriti o ljubezni, dokler nisi življenjsko ogrožen. Sicer pa si vsak od nas mora sam izprašati svoje srce in svojo vest. Smo res tako strpni in ljubeči, kot mislimo, da smo? Prav zato, ker se na vsakem koraku srečujemo s krizo vrednot, smo želeli v tej številki glasila dati priložnost ljubezni. Naš priznani prekmurski pisatelj in pesnik Feri Lainšček je na svoj rojstni dan, 5. oktobra lanskega leta, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota na literarnem večeru po nešteto prebranih ljubezenskih pesmih na koncu dejal, da če je John Lennon v svoji pesmi zapel, da dajmo priložnost miru, on sam daje priložnost ljubezni. Torej smo tudi mi, v našem uredništvu, želeli dati priložnost ljubezni in nekaj te ljubezni prenesti skozi besede v glasilo. Naš gost, Radislav Jokanović, nekdanji vrhunski športnik in zdaj priznani trener AK Panvita, živi ljubezen skozi šport, ko se vedno znova razdaja vsem mladim perspektivnim športnikom, ali kot pravi: »Neperspektivnega športnika ni!« Viktor Benko je zaljubljen v ohranjanje starodobnikov in pravi, da to ni le ljubezen, ampak tudi strast. Nazadnje pa sta tu še Viktor in Hilda Mekiš, ki skupaj plujeta preko zakonskih čeri že celih 50 let in pravita: »Bistvo vsega je ljubezen!« Še več pa dajo misliti besede Janje Hajdinjak, ki v svojem razmišljanju pravi: »Za srečo, veselje, ljubezen ni potrebnih velikih daril – včasih je dovolj zgolj stisk tople roke, nasmeh na obrazu ali klepet ob čaju in sladkem piškotku.« Da, bistvo vsega je ljubezen, ne glede na to, kako jo kdo med nami definira. Kjer je ljubezen, ni strahu, zato naj vas ne grabi strah pred prihodnostjo, naj vas zagrabi ljubezen. Suzana Ficko Matko, odgovorna urednica Gorički vrh · april 2016 | 3

Návrh sociálnej reformy na Slovensku - Peter Gonda
01/2010 - Nazaj na vrh - S&T Slovenija d.d.
SPRING 2016
FESTZELTSPEISEKARTE 2016
OCTOBER 2016
April 2016
2016 DEMOGRAPHICS
marzec 2016