26.05.2018 Views

SG06

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V ďalšom čísle časopisu:<br />

SVET GRÁLU<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

titulná téma: Nevítaný hosť<br />

Duchovný rozmer interrupcie<br />

Narodené dieťa by mala privítať láska a porozumenie, podmienky pre príjemný<br />

život bez strachu, úplná rodina… Čo sa však stane, keď je to presne<br />

naopak? Nie je pre dieťa niekedy lepšie, keď vôbec nepríde na svet? A aké<br />

sú skutočné následky zásahu ľudskej ruky proti narodeniu dieťaťa?<br />

Montessori – Pomôž mi, aby som<br />

to zvládol sám!<br />

Dieťa sa naučí chodiť, hovoriť a manipulovať<br />

s predmetmi vďaka svojej tvorivosti – nie preto, že<br />

ho to dospelí naučia. Škola Montessori vychádza<br />

z prirodzených vývojových stupňov a záujmov<br />

dieťaťa a dosahuje tak pozoruhodné úspechy.<br />

Tajomstvo krvi<br />

SVET GRÁLU č. 7<br />

vychádza 1. marca 2006.<br />

Experiment v amerických väzniciach ukázal, že<br />

aj taký zásah, akým je vylúčenie vitamínu B1 zo<br />

stravy dobrovoľníkov, môže spôsobiť zvýšenú podráždenosť,<br />

vznik depresií a pocitov strachu. Ukazuje<br />

sa, že krv je dôležitou zložkou v spolupráci<br />

tela a ducha, a výživa hrá pri tom dôležitú úlohu.<br />

Katari, kacíri a zánik hradu<br />

Montségur<br />

V 13. storočí sa na juhu Francúzska odohrala<br />

krvavá dráma – bolo vyvraždených niekoľko<br />

tisíc príslušníkov hnutia Katarov. Čomu títo<br />

ľudia verili a prečo museli zomrieť?<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

GralsWelt a francúzsky<br />

Monde du Graal, ktoré<br />

si vo svojich krajinách získali<br />

už tisíce stálych čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete<br />

v prílohe alebo na internete:<br />

5/2005 SVěT GRÁLU<br />

www.svetgralu.sk<br />

6/2006 SVET GRÁLU<br />

SVěT GRÁLU<br />

září – listopad 2005 · číslo 5<br />

strana 5<br />

Konec společenské smlouvy<br />

Hipoterapie<br />

strana 15<br />

strana 25<br />

Úroky – dilema dnešní doby<br />

Peníze nebo život !<br />

Sen o zdravém peněžnictví<br />

SVET GRÁLU<br />

strana 29<br />

Záhada egyptské studny<br />

Telepatie u zvířat<br />

strana 31<br />

strana 34<br />

Zázračné děti a autismus<br />

december 2005 – február 2006 · číslo 6<br />

Filipínske operácie bez skalpela<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

cena 78 Kč<br />

NÁROD<br />

V EVROPSKÉ UNII:<br />

ANO NEBO NE?<br />

strana 5<br />

Čo je to duchovná liečba?<br />

strana 8<br />

Rešpektovať a byť rešpektovaný<br />

strana 13<br />

Ľadový dážď<br />

strana 27<br />

Pomoci z druhého sveta<br />

strana 30<br />

Putovanie do krajiny úsvitu II.<br />

strana 36<br />

cena 87 Sk<br />

Grál – legenda<br />

alebo skutočnosť?<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk


SVET GRÁLU · 6/2006<br />

R E P O R T Á Ž<br />

Filipínske operácie bez skalpela<br />

Autentická reportáž pani<br />

Lautnerovej z výpravy za liečiteľmi<br />

na exotických Filipínach 5<br />

Z D R A V I E<br />

Čo je to „duchovná“ liečba? 8<br />

K O M U N I K Á C I A<br />

Rešpektovať a byť rešpektovaný (4. časť) 13<br />

K N I Ž N Á U K Á Ž K A<br />

Nezname zo života Syna Božieho Ježiša 16<br />

Z A U J A L O N Á S<br />

Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu 18<br />

T É M A<br />

Očarujúci Grál<br />

V stredoveku bol Grál ústrednou<br />

témou najznámejších legiend.<br />

Čo je vlastne Grál<br />

v skutočnosti? 19<br />

T É M A<br />

Svätý Grál 24<br />

F O T O G R A F I E<br />

Ľadový dážď<br />

Ľad a sneh zmení krajinu<br />

na rozprávkové kráľovstvo.<br />

A to je príležitosť pre fotografov,<br />

aby zachytili tento trblietavý zázrak 27<br />

N E V I D I T E Ľ N Ý S V E T<br />

Pomoci z druhého sveta 30<br />

H I S T Ó R I A<br />

Eleusinské mystériá<br />

2. časť seriálu<br />

„Putovanie do krajiny úsvitu“ 36<br />

N A Z A M Y S L E N I E<br />

Záhada egyptskej studne (3. časť) 38<br />

N Á Z O R Y<br />

Listy čitatelov 40<br />

N A Z Á V E R …<br />

Podobenstvo o dvojčatách 42<br />

Vážené čitateľky,<br />

vážení čitatelia!<br />

Jazdievame niekedy s kamarátmi<br />

do jedného lesného zrubu neďaleko<br />

Králického Snežníka. Je utopený<br />

v presile stromov, smreky sa<br />

k nemu tlačia, pozerajú do okien<br />

a dávajú najavo maličkým človiečikom,<br />

že tu boli pred ním a budú<br />

i po ňom a že ľudia so svojou elektrinou<br />

a mobilmi sú vo svete len trpenými<br />

hosťami. Ostatne, elektrina<br />

tam nie je a mobily nefungujú. Voda<br />

tečie len „teplá“, priamo z lesa, má<br />

asi osem stupňov, „studenú“ tam nemajú.<br />

Kto ráno vstane prvý, zakúri<br />

v sporáku, postaví na neho veľký hrniec<br />

a ide sa postaviť do dverí a pozerať<br />

sa na les. Kto večer ide spať<br />

posledný, sfúkne petrolejky a tíško<br />

odíde po vŕzgajúcich podlahách na<br />

svoje miesto na prični; zababuší sa<br />

do deky a oknom počúva les. Kto cez<br />

deň výjde z dverí a rozhliadne sa na<br />

všetky strany, uvidí les.<br />

Už oddávna tam s nami jazdievali<br />

priatelia z Lipska. Lipsko, to je taká<br />

3<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


N A Ú V O D …<br />

široká rovina, s chemickým priemyslom,<br />

komínmi a smogom, a tam oni<br />

žili. Fascinovalo ich sedenie pri ohni;<br />

sedávali sme pri ňom dlho každý večer,<br />

až kým sa nepremenil na dohasínajúce<br />

červené uhlíky, a nikdy nám<br />

ho nebolo dosť.<br />

Raz sme tak večer sedeli okolo<br />

ohňa, za chrbtom nám šumel potok<br />

a nad hlavou sa klenulo to čisté<br />

a chladné horské nebo, plnučičké<br />

hviezd. Bolo hlboko čierne a šedivo<br />

iskrivé vzdialenými hviezdami, ako<br />

keď prejdete rukou po čiernom zamate<br />

a každučké vlákno tej látky zaiskrí<br />

svetlom. Ani centimeter oblohy<br />

nezostal čierny, všade boli hviezdy<br />

a hviezdy. A tu naši kamaráti z Lipska,<br />

s chemickým priemyslom, komínmi<br />

a smogom povedali: „My sme<br />

nevedeli, že je na nebi toľko hviezd,<br />

pretože sme ich doma nikdy nevideli.“<br />

Je veľa vecí, o ktorých nevieme.<br />

Máme svoj pojem o svete, vystavaný<br />

z mnohých tehál a kameňov,<br />

vniesť do neho niečo nové znamená<br />

tu stavbu prácne prestavať.<br />

V stredoveku obiehalo slnko okolo<br />

zemegule – teda tak sme si to mysleli<br />

– v škole sa bilo trstenicou po<br />

prstoch a v kostoloch sa vyhrážalo<br />

ohňom pekelným. Mali sme akúsi<br />

predstavu o svete a zdalo sa nám, že<br />

toho vieme dosť. Len zdráhavo sme<br />

tápali ďalej smerom k Pravde. Kto<br />

prišiel prvý s novým poznaním, bol<br />

upálený alebo mu nebolo uverené.<br />

Pritom rozšíriť poznanie znamenalo<br />

pochopiť o máličko viac Stvoriteľa,<br />

jeho múdrosť, pochopiť, že je väčší,<br />

než sme si Ho predstavovali, a s vedením<br />

sa súčasne stávať i múdrejšími,<br />

chápavejšími a skromnejšími.<br />

Ani dnes na tom nie sme inak. Trstenicou<br />

sa už síce nebije, vyhrážanie<br />

sa vyšlo z módy, vesmír si prezeráme<br />

teleskopmi z družíc, skromnosť tiež<br />

vyšla z módy. A rovnako ako pred<br />

štyristo rokmi sa nám zdá, že toho<br />

4<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

vieme dosť. Ale rovnako ako vtedy<br />

zostávame s vedením na pol ceste<br />

a múdrosti vôbec zostávame vzdialení.<br />

Sme chytrejší, ale nie múdrejší.<br />

„Vedieť“ neznamená poznať chemické<br />

zloženie meteoritov, pretože z toho<br />

sa nestaneme lepšími. To znamená<br />

vedieť o podivuhodnosti kvetín na<br />

lúke, hviezd na nebi, našich ľudských<br />

osudov a nakoniec o múdrosti Stvoriteľovho<br />

diela.<br />

Náš časopis k vám v predvianočnom<br />

čase prichádza s pojmom Grál<br />

ako s titulnou témou. Pojmom málo<br />

známym a obchádzaným, ale nie<br />

neznámym. Oddávna sa Grál spája<br />

s hľadaním ideálu, so vznešenými<br />

hodnotami, službou, s rytierstvom.<br />

Dnes by sme vám radi predložili<br />

podrobnejší výklad tohto tak závažného<br />

pojmu, okna hore do veľkých<br />

výšok. Chceme vám predstaviť<br />

Grál ako miesto, z ktorého sa<br />

pri slovách „Buď Svetlo!“ rozliala<br />

energia do prázdnoty, aby tak vznikol<br />

vesmír a celé stvorenie. Z neho<br />

k nám i naďalej priteká energia, žijeme<br />

z nej a potrebujeme ju, aby sme<br />

existovali. Taký výklad predstavuje<br />

pojem Grál celkom nanovo ako zdroj<br />

života, Svetla vylievaného do celého<br />

vesmíru. Je niečím neskonale väčším,<br />

než predstava kalichu Ježišovej Poslednej<br />

večere alebo misky s Kristovou<br />

krvou, ako ju podávajú stredoveké<br />

legendy.<br />

Mali by sme o Grále vedieť.<br />

Sme my ľudia ale tvory opatrné<br />

a nedôverčivé, a tak váhame a pýtame<br />

sa: „Je to pravda, keď si to nemôžem<br />

prezrieť? A je mi to v živote<br />

na niečo?“<br />

Prijať dokážeme aj veci, ktoré nevidíme.<br />

„Správne vidíme len srdcom,<br />

čo je dôležité, je očiam neviditeľné,“<br />

povedala líška malému<br />

princovi. Dôverovať môžeme neviditeľným<br />

veciam vtedy, keď zapadajú<br />

do obrazu života a sveta, keď<br />

dokážu vysvetliť bez medzier postupne<br />

všetko, s čím sa v živote stretávame.<br />

Tak napríklad reinkarnácia,<br />

opakované vteľovanie človeka<br />

rázom vysvetlí rozdiely v narodení<br />

a v životných osudoch rôznych<br />

ľudí, nevyriešené otázky sa náhle<br />

stanú jasnými. Aj my by sme radi<br />

postupne ponúkli našim čitateľom<br />

stavebnicu na vybudovanie vlastného<br />

presvedčenia o múdrosti usporiadania<br />

sveta, o mieste, aké v ňom<br />

má zaujať každý z nás, o tom, ako<br />

máme žiť, aby sme žili dobre. Grál<br />

ako zdroj sily Stvoriteľovej má v poznaní<br />

Božej vôle vo svete svoje dôležité<br />

miesto. Život bez duchovného<br />

obsahu, bez vnútorného pretlaku<br />

sa môže zvrtnúť na „bezbrehé more<br />

driny“, na bezútešné plnenie si povinností<br />

osamelej duše. Spojencom<br />

je práve poznanie súvislostí – presvedčenie,<br />

ktoré je súčasne vierou<br />

a poznaním.<br />

Artur Zatloukal


Filipínske operácie<br />

bez skalpela<br />

Filipíny – ryžové terasy v oblasti Bananue<br />

Na vlastnej koži<br />

Oenergetických dráhach a energetických<br />

bodoch obvykle hovoríme<br />

v súvislosti s ľudským telom. Vďaka<br />

Markovi Pogačnikovi, jeho seminárom<br />

a knihám, sa aj ku mne dostali<br />

informácie o silách prírodných bytostí<br />

Zeme a ich prepojení s človekom a jeho<br />

činnosťou na tejto planéte.<br />

Nepatrím k tým, čo zbierajú dojmy<br />

z výletov do exotických krajín. Ale<br />

cesta Evy Puklovej ma čímsi oslovila –<br />

navštíviť silné energetické miesta v oblasti<br />

Filipín.<br />

Mojím rozhodnutím zúčastniť sa cesty<br />

neotriaslo ani to, že som si zlomila ruku<br />

a vlastne som odchádzala s čerstvo zloženou<br />

sadrou, no napriek tomu s takmer<br />

nefunkčnou pravou rukou a nezaobišla<br />

som sa bez ortézy. Jednoducho som tak<br />

akosi cítila, že tam musím byť.<br />

TROPICKÝ RAJ<br />

Filipíny majú približne osem tisíc<br />

ostrovov a ostrovčekov a našťastie<br />

sú stále bokom od turistického ruchu.<br />

Tamojšia príroda pripomína skutočný<br />

raj. Dažďové pralesy, džungľa, ale aj<br />

neobývané ostrovy s jemnými piesočnými<br />

plážami, vysokými palmami<br />

a pod nimi „záveje“ vyvrhnutých<br />

5<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


R E P O R TÁ Ž<br />

mušlí veľkých ako misy na ovocie<br />

a korálové útvary. Na Filipínach<br />

môžete nájsť kmene žijúce ešte stále<br />

v prvotnopospolnej spoločnosti. No<br />

desaťmiliónové hlavné mesto Manila<br />

má už aspekty rozvíjajúcej sa technickej<br />

civilizácie.<br />

V horách, v oblasti Bananue, sme<br />

Pyramída - duchovné centrum, kde sa lieči, modlí a usporadúvajú<br />

sa duchovné semináre<br />

navštívili jeden z divov sveta, ryžové<br />

terasy. Sú budované terasovito nad<br />

sebou od úpätí až po vrcholky hôr.<br />

Ich vek sa odhaduje na 5 000 rokov<br />

a boli zaradené medzi svetové kultúrne<br />

pamiatky.<br />

Obyvatelia tu stále žijú v domcoch<br />

budovaných z miestneho prírodného<br />

materiálu – dreva, trstiny a lístia banánovníkov.<br />

Žijú bez elektriny a dopravné<br />

spojenie je problematické. Aj<br />

pošta sa tam dostáva len po horských<br />

chodníkoch.<br />

V dažďových pralesoch je stále na<br />

stavbu obydlí najvhodnejší prírodný<br />

materiál – bambus, drevo, listy kokosových<br />

paliem. Napokon, bambusové<br />

listy slúžia i ako jedálenský servis, jedlo<br />

sa do nich aj balí. Obyvatelia pracujú<br />

spoločne – ryžové polia obhospodaruje<br />

celá dedina. Ako inak by<br />

sa dalo zabezpečiť pestovanie ryže<br />

na terasách, ktoré vyžadujú prísne<br />

rozdeľovanie vody, a teda všetci sú<br />

na seba navzájom odkázaní.<br />

6<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

Niekde však už romantika končí –<br />

pôvodní obyvatelia sa presídľujú<br />

z trstinových chatrčí do modernejších<br />

domčekov z betónových dielcov, kde<br />

sú v oknách namiesto skiel kovové<br />

mreže. Ale nech už sú tu domčeky<br />

z betónu či z prírodného materiálu,<br />

ľudské sídla majú vždy na prvý pohľad<br />

dve pekne<br />

upravené budovy<br />

vrátane ich okolia<br />

– školu a kostol.<br />

Kostoly sú<br />

jednoducho zariadené,<br />

s barokovou<br />

nádherou našich<br />

božích stánkov<br />

nemajú nič spoločné.<br />

Aj ľudia,<br />

keď do nich vojdú,<br />

sa v nich správajú<br />

akosi prirodzenejšie<br />

– svoju pokoru<br />

k Bohu majú<br />

v sebe a nepovažujú<br />

za nutné prejavovať sa inakšie,<br />

než sa správajú k sebe doma. Kostol<br />

je súčasťou ich života, patrí k nim<br />

a oni k nemu. Takmer mesačný pobyt<br />

na Filipínach bol pre mňa i pre<br />

ostatných členov skupiny skutočným<br />

balzamom na dušu.<br />

CHIRURGIA S BIBLIOU<br />

A KÚSKOM VATY<br />

Ak povieme Filipíny, každému napadne<br />

otázka, ako je to vlastne<br />

s tými operáciami bez skalpela.<br />

Aj to bolo jedným z účelov cesty –<br />

zoznámiť sa s filipínskym liečiteľstvom.<br />

Už v Manile, hlavnom meste<br />

Filipín, sme sa od sprievodkyne dozvedeli,<br />

že – pokiaľ vie – jestvujú štyria<br />

vynikajúci liečitelia, ktorí sa zaoberajú<br />

touto činnosťou. Medzi nimi<br />

menovala Orbita a Ester. Naša prvá<br />

zastávka bola v centre Alexa Orbita.<br />

Napokon, ten prichádza do Českej<br />

republiky dvakrát ročne a vykonáva<br />

tu tieto operácie, o ktoré sa zaujímajú<br />

i niektorí naši lekári. Videli sme na<br />

miestne pomery honosne vybudované<br />

liečiteľské centrum a mali sme<br />

príležitosť stretnúť sa s bratom Alexa<br />

Orbita. Z rozhovoru s ním sme sa dozvedeli,<br />

že obaja bratia usporadúvajú<br />

po svete semináre, kde učia túto techniku.<br />

Je však málo vyvolených, ktorí<br />

ju zvládnu. Keď sme odchádzali, boli<br />

sme v rozpakoch. Kóje pripravené<br />

pre liečiteľov, pracujúcich v tomto<br />

centre, a ich pacientov boli prázdne.<br />

Možno preto, že bola sobota. Za úkony<br />

v tomto centre je síce príspevok dobrovoľný,<br />

ale predsa len akési „orientačné“<br />

ceny sme sa dozvedeli.<br />

Liečiteľka Ester bola o dve až tri<br />

hodiny jazdy ďalej. Ťažko povedať,<br />

koľko to bolo kilometrov. Filipíny<br />

sú pretkané poľnými cestami<br />

a často je problematické vyhnúť sa<br />

protiidúcemu vozidlu. Priemerná<br />

rýchlosť jazdy je necelých 20 kilometrov<br />

za hodinu.<br />

Za domčekmi lemujúcimi prístupovú<br />

komunikáciu sme vošli do<br />

„ordinácie“. Pripomínala miestne<br />

kostoly. Namiesto oltára vyvýšené<br />

pódium s lôžkom, na ktoré si líhali<br />

pacienti. Čakajúci pacienti a ich<br />

sprievod sedeli v laviciach a mohli<br />

sledovať, čo sa deje na „operačnom“<br />

stole. Ester bola obklopená pomocníkmi.<br />

Dve ženy občas zakrývali<br />

lôžko plentou. To keď odhaľovali<br />

pacientovo telo, ďalšia žena držala<br />

nad lôžkom roztvorenú Bibliu, iná<br />

strihala kúsky vaty. Biblia nebola na<br />

tomto mieste ničím mimoriadnym.<br />

Filipínci sú hlboko veriaci a prevažne<br />

kresťansky orientovaní. Podnes<br />

vlastne neviem, či sa tieto operácie<br />

odohrávali priamo v miestnom kostole<br />

– boli sme takí fascinovaní tým,<br />

čo sa deje pred nami, že mi niektoré<br />

veci úplne unikli.


R E P O R TÁ Ž<br />

Ester vedela o našom príchode vopred.<br />

Schôdzku dohodla cestovná<br />

agentúra, ktorá zabezpečovala náš<br />

pobyt na Filipínach. Ale nevedeli to<br />

Filipínci, a tak i v tento deň zaplnili<br />

všetky miesta v laviciach. Čakajúci pacienti<br />

mali teda prednosť a zdalo sa,<br />

že sľúbená beseda s liečiteľkou sa vôbec<br />

neuskutoční.<br />

Sedeli sme v laviciach<br />

s ostatnými<br />

a dívali sa, alebo<br />

skôr vytriešťali<br />

sme oči. Nikto<br />

z našej skupiny<br />

nemal vopred v úmysle podstúpiť<br />

„bezskalpelový“ chirurgický zákrok.<br />

Zdalo sa nám to ako príliš riskantný<br />

experiment s vlastným telom. Napokon,<br />

nikto z nás na tom nebol tak zle,<br />

aby v tejto „alternatívnej“ metóde hľadal<br />

svoju záchranu. Ale asi po jeden<br />

a pol hodine pozorovania diania na<br />

„operačnom stole“, Ester sama ukázala<br />

na jedného z nás. Nakoniec sa<br />

z našej dvadsaťosemčlennej skupiny<br />

vystriedalo na operačnom stole trinásť<br />

ľudí. Bolo to také fascinujúce, že<br />

nikto z nás, na koho ukázala, nezaváhal<br />

a každý šiel. Bola som jednou<br />

z nich. Ester sa vôbec nepýtala na to,<br />

aké máme problémy. Zakaždým na<br />

človeka položila čistý hárok papiera,<br />

na chvíľu sa naň zahľadela, a potom<br />

uchopila medzi prsty malý chumáčik<br />

gázy či vaty, namočila ho do horúceho<br />

oleja a postupne prsty a polovica jej<br />

dlane prenikli do môjho tela. Bolo to<br />

v blízkosti srdca a aj poležiačky som<br />

mala možnosť pozorovať, ako nad<br />

povrchom môjho tela vystupuje iba<br />

horná časť dlane. Zakrvavené kúsky<br />

odhadzovala do nádoby. Najprv mi<br />

čistila srdcovú tepnu. Podotkla, že je<br />

to dôsledok môjho srdcového ochorenia<br />

– kedysi som mala reumatickú horúčku<br />

srdca a časom by ma – ako mi<br />

povedala – čakal bypass. Cítila som<br />

pri tom iba slabú bolesť. Napokon –<br />

toto miesto ma aj pred týmto zákrokom<br />

občas pobolievalo. Potom sa pustila<br />

do môjho žalúdka. V poslednom<br />

čase sa mi občas jedlo vracalo do hrdla,<br />

ako keby som mala upchatý žalúdok<br />

a už sa tam nič nevošlo. Nebolo to<br />

nič príjemné, ale nebolelo to a stačilo<br />

mi obmedziť sa v jedle a bolo to v poriadku.<br />

Faktom je, že po filipínskej<br />

Pri porovnaní röntgenových snímok mojej<br />

zlomeniny z obdobia pred cestou na Filipíny a po<br />

nej sa ukázalo, že kosti boli napravené.<br />

operácii tento problém už nemám.<br />

Tak som jej ešte s nádejou na pomoc<br />

ukázala svoju pravú ruku. Hoci som<br />

mala pôvodne zlomené zápästie, mala<br />

som stále opuchnutú dlaň a nemohla<br />

som ani vziať do ruky ceruzku a písať.<br />

O zlomenine<br />

som jej opäť nič<br />

nepovedala, sama<br />

však vysvetlila, že<br />

nemám celkom<br />

správne napravené<br />

kosti a mám<br />

upchatú cievu.<br />

Až po jej zákroku<br />

sa mi ruka začala<br />

lepšiť. Všetci<br />

„operovaní“ dostali<br />

zákaz nosiť<br />

ťažšie bremená<br />

počas nasledujúcich<br />

piatich dní,<br />

jesť mäso (čo sme, napokon, uvítali,<br />

v tom čase sme sa cítili vyčerpaní<br />

a unavení) a, napočudovanie, i sprchovať<br />

sa. Iba sme sa mohli omývať<br />

hubkou. Pochopiteľne, že sme pátrali<br />

aj po „dôkazoch“. Pri porovnaní<br />

röntgenových snímok mojej zlomeniny<br />

z obdobia pred cestou na Filipíny<br />

a po nej sa ukázalo, že kosti boli<br />

napravené. Jedna z mojich kolegýň si<br />

hneď nechala skontrolovať svoju cystu<br />

na vaječníku a vychýlený stavec, ktoré<br />

ju predtým trápili. Lekárske vyšetrenie<br />

potvrdilo, že po ošetrení u Ester<br />

má maternicu i stavec v poriadku.<br />

Zrejme sme pre Ester boli tvrdším<br />

orieškom ako Filipínci. Naše telá<br />

sú predsa len „hmotnejšie“ a bolo to<br />

viditeľné i na tom, že naše „operácie“<br />

trvali dlhšie a Ester bola po každom<br />

z nás unavenejšia<br />

než pri svojich<br />

obvyklých<br />

pacientoch. Filipínci<br />

sú drobnejší<br />

a väčšinou<br />

si zachovávajú<br />

štíhlosť po celý svoj život.<br />

Ester je aj na pohľad krásna žena<br />

a jej vek je ťažko odhadnuteľný – od<br />

dvadsaťpäť do päťdesiat – ktovie. Pýtali<br />

sme sa jej tiež, ako prišla k tejto<br />

svojej schopnosti. Prezradila nám, že<br />

Filipínska operácia bez skalpela<br />

celé skupiny liečiteľov chodia meditovať<br />

do hôr na silné energetické miesta.<br />

Bola tam s nimi po celých štyridsať<br />

dní pred Veľkou nocou. Ak prijmeme,<br />

že klasické rozprávky sú reflexiou<br />

ľudského poznania a múdrosti odovzdávané<br />

nám po celé veky – práve<br />

na Veľkú noc sa „otvára zem a vydáva<br />

svoje poklady“. A jej sa tam v meditáciách<br />

táto cesta otvorila.<br />

PhDr. Magdaléna Lautnerová<br />

(uverejnené v spolupráci<br />

s časopisom Meduňka)<br />

7<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


?<br />

ČO JE TO<br />

„DUCHOVNÁ“ LIEČBA<br />

Vroku 1972 som so skupinkou ďalších<br />

záujemcov podnikla cestu za<br />

liečiteľmi na Filipíny. Vtedy sa u nás<br />

v tlači objavovali prvé, dosť neuveriteľne<br />

pôsobiace správy, ktoré raz<br />

hovorili o zázračných uzdraveniach,<br />

inokedy o klamstve a podvode.<br />

A keďže vo všetkom býva vždy<br />

zrnko pravdy, chcela som si o tom<br />

urobiť obraz na mieste diania. Čo<br />

som na Filipínach potom zažila, bolo<br />

rovnako pôsobivé ako neuveriteľné<br />

zároveň. To znamená, že sa to nedalo<br />

vysvetliť obvyklým spôsobom európskeho<br />

myslenia. Spirituálnymi silami<br />

sa napríklad na pacientoch prevádzajú<br />

„krvavé operácie“ bez skalpela.<br />

Tento druh „duchovnej liečby“<br />

je však len jednou z mnohých možností,<br />

ktoré sú v tejto oblasti známe.<br />

V nasledujúcom texte sa preto pokúsim<br />

priblížiť niektoré ďalšie liečebné<br />

metódy, ktoré k „duchovnej“ alebo<br />

spirituálnej liečbe tiež patria.<br />

Keď sa hovorí o „duchovnej liečbe“,<br />

tak treba prednostne objasniť slovo<br />

„duch“. Pozoruhodné prirovnanie pre<br />

ducha sa nachádza vo Webster´s Dictionary.<br />

Jeho definícia poukazuje na<br />

8<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

Z D R A V I E<br />

V médiách sa z času na čas objavujú správy o tzv. duchovnej či alternatívnej<br />

liečbe alebo tzv. ľudových liečiteľoch. Najznámejšiu senzáciu spôsobili filipínske<br />

operácie bez skalpela, ktoré sú dodnes podrobované skúmaniu. Pritom sa<br />

vynára otázka, čo z toho je naozaj skutočnosť a čo vlastne pojem „duchovná<br />

liečba“ znamená. Johanna Arnoldová, ktorá má vlastnú liečiteľskú prax<br />

v Mníchove, sa otázkami liečenia zaoberá už mnoho rokov. V nasledujúcom<br />

článku sa pokúsi priblížiť nám rozličné liečiteľské postupy a načrtnúť vysvetlenie<br />

zdanlivo záhadných fenoménov.<br />

to, že anglické slovo spirit sa odvodzuje<br />

od latinského spiritus. Spirare<br />

znamená dýchať, slovo duch, podľa<br />

Webstera, sa vzťahuje na ducha ako<br />

životný princíp človeka. Duchovné<br />

jadro ako základ ľudskej bytosti nemôže<br />

byť „choré“, môže však byť potláčané<br />

a brzdené vo svojom rozvoji,<br />

napríklad chorobami tela. Možno<br />

teda povedať, že pojem duchovná<br />

liečba neznamená v skutočnosti<br />

liečbu ľudského ducha, ale označuje<br />

schopnosť liečiteľa priťahovať jemnejšie<br />

energie a ďalej ich odovzdávať<br />

tým, ktorí to potrebujú.<br />

Pojem duchovná liečba 1 , zahŕňa<br />

najmä tieto tri aspekty:<br />

• mentálna liečba,<br />

• magnetická liečba,<br />

• spirituálna liečba.<br />

MENTÁLNA LIEČBA<br />

Mens san a in corpore sano –<br />

táto stará latinská poučka hovorí:<br />

„V zdravom tele zdravý duch!<br />

Čo sa myslí týmto výrokom?<br />

„Duch“ sa v tomto citáte vzťahuje<br />

na rozum a myšlienkovú činnosť<br />

nášho veľkého mozgu. Veľa myšlienkových<br />

impulzov, ktoré sme počas<br />

nášho života buď zvonku prijali,<br />

alebo zvnútra sami vyvinuli,<br />

je uložených v našom podvedomí<br />

a odtiaľ môžu byť vedome alebo nevedome<br />

stimulované a vyvolané. Kedysi<br />

„uložené“ myšlienkové impulzy<br />

však môžu byť v protiklade k nášmu<br />

dnešnému stanovisku a môžu vyvolávať<br />

silný vnútorný konflikt. Táto<br />

rozpoltenosť môže byť niekedy taká<br />

silná, že ľudská osobnosť je životaschopná<br />

len vďaka intenzívnemu potláčaniu<br />

týchto podnetov. Konflikt sa<br />

môže potom „somatizovať“, čo znamená,<br />

že potláčanie impulzov sa prejaví<br />

v telesnej oblasti.<br />

Herbert Fritsche opisuje prípad<br />

jedného mladého muža, u ktorého<br />

sa objavili nevysvetliteľné príznaky


Z D R A V I E<br />

ochrnutia pravej ruky. Nepodarilo sa<br />

však nájsť žiadne telesné príčiny choroby.<br />

Pri terapii potom vyšlo najavo,<br />

že mal nesmiernu zlosť na svojho nadriadeného,<br />

ktorému by najradšej udrel<br />

päsťou do tváre. Následky takéhoto<br />

konania by boli však pre neho a jeho<br />

kariéru katastrofálne. Konflikt bol<br />

u tohto muža taký silný, že sa „somatizoval“<br />

vo forme kŕčov a príznakov<br />

ochrnutia.<br />

Tento prípad spadá do oblasti psychosomatických<br />

ochorení. Emócie<br />

ako nenávisť, mrzutosť, hnev spúšťajú<br />

spontánne zmeny našich telesných tekutín<br />

stimuláciou žliaz s vnútorným<br />

vylučovaním. Pri pokusoch na zvieratách<br />

sa zistilo, že sliny nahnevaného<br />

človeka môžu mať pre ne až smrteľné<br />

účinky.<br />

Je ľahko pochopiteľné, že takýmto<br />

emóciám predchádza príslušná myšlienková<br />

činnosť. Mentálna terapia<br />

smeruje teda k tomu, aby deštruktívne<br />

myšlienky spôsobujúce choroby<br />

nahrádzala konštruktívnymi<br />

a povzbudivými. Pretože myšlienky<br />

sú pôsobiace sily – podobne ako vyslovené<br />

myšlienky čiže slová. V hovorovej<br />

reči je to vyjadrené celkom<br />

jednoducho a správne, keď počujeme:<br />

„To, čo si povedal, ma veľmi ranilo.“<br />

Prečo sa ale nechávame zraňovať,<br />

urážať? Prečo sa nanovo začíname<br />

prehrýzať tým, čo sme počuli, pokiaľ<br />

z toho nakoniec naozaj neochorieme?<br />

Úlohou mentálnej terapie je, aby sme<br />

si uvedomili tieto súvislosti. Jej obsahom<br />

je napríklad autosugescia, „pozitívne<br />

myslenie“ a relaxačný tréning<br />

smerujúci k tomu, aby sa prežívaná<br />

záťaž nepremietala navonok do zdravotného<br />

stavu, ale aby sme zmenili<br />

sami seba a naše „mentálne“, teda<br />

myšlienkové stanovisko.<br />

Spomínané liečebné postupy nie sú<br />

ničím novým: Etické rady chorým<br />

udeľovali už starovekí lekári, vrátane<br />

Hippokrata, na zlé následky negatívnych<br />

myšlienok okrem iných poukazovala<br />

i slávna stredoveká rehoľníčka<br />

a liečiteľka Hildegarda z Bingenu.<br />

MAGNETICKÁ LIEČBA<br />

Teraz sa pokúsime preskúmať oblasť<br />

liečenia, v ktorej sú účinné<br />

sily síce neviditeľné, avšak vo svojich<br />

účinkoch dostatočne zreteľné.<br />

Za všetkými fyzickými dejmi a ich<br />

prejavmi sú v činnosti sily, ktoré matériu<br />

trvale ovplyvňujú. Jedným z názorných<br />

príkladov je aj príliv a odliv<br />

mora – účinok nám neviditeľného<br />

pôsobenia mesiaca na magnetické<br />

pole Zeme. Ku všetkým existujúcim<br />

formám javov existujú protipóly:<br />

muž–žena, deň–noc, svetlý–tmavý,<br />

poriadok–chaos atď. V tomto protiklade<br />

pozitívneho (teda aktívneho)<br />

a negatívneho (teda pasívneho) princípu<br />

sa vyvíja život.<br />

Pri telesnej výmene sa pri každom<br />

preskupení iónov vytvára elektrické<br />

napätie. A kde je prítomné napätie,<br />

tam sú aj magnetické sily, teda príťažlivosť<br />

a vzájomný prienik. Všetky<br />

žijúce bunky sú elektromagnetickými<br />

oscilačnými okruhmi a produkujú<br />

elektromagnetické žiarenie. Neexistuje<br />

choroba, ktorá by sa neprejavila<br />

Duchovné jadro ako základ ľudskej bytosti nemôže<br />

byť „choré“, môže však byť potláčané a brzdené vo<br />

svojom rozvoji, napríklad chorobami tela.<br />

zodpovedajúcim spôsobom aj na našich<br />

bunkách a ich elektromagnetickom<br />

vyžarovaní. Werner Heisenberg,<br />

svetoznámy fyzik, na túto tému povedal:<br />

„Magnetická energia je elementárna<br />

energia, od ktorej závisí celý<br />

život organizmu.“<br />

Sama príroda nám ukazuje, že<br />

magnetizmus pôsobí usporiadanou,<br />

usmerňujúcou silou. Pozrime sa na<br />

jednoduchý príklad, ktorý každý pozná<br />

ešte zo školských lavíc: ak položíme<br />

železné piliny na list papiera<br />

a hýbeme pod ním magnetom v jednom<br />

smere, tak sa malé železné piliny<br />

usporiadajú jednotne podľa magnetického<br />

poľa. Samotný magnet pozostáva<br />

z maličkých elementárnych magnetov,<br />

ktoré sám znovu usporadúva, to znamená,<br />

že sú reťazovito vzájomne zoradené.<br />

Rozlišujeme pritom pól „m+“<br />

a „m–“. Napríklad železo je len potenciálne<br />

magnetické, lebo jeho elementárne<br />

čiastočky sú uložené neusporiadane.<br />

Neležia v žiadnom jednotnom<br />

smere a nevykazujú preto navonok<br />

žiadne pôsobenie. Ak sa však položí<br />

železná tyč na dlhšiu dobu v smere<br />

magnetického poľa Zeme, tak sa po<br />

určitom čase stane magnetickou.<br />

Dostatočná miera telesného magnetizmu<br />

je pre každého človeka dôležitá,<br />

lebo len usporiadaným magnetickým<br />

poľom a jeho príťažlivými<br />

silami môže telo priťahovať určité životné<br />

sily z kozmu.<br />

Príliš veľa telesného elektrického<br />

napätia je naproti tomu životu škod-<br />

9<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


Z D R A V I E<br />

livé, lebo to pôsobí odpudzujúco na<br />

dôležité kozmické životné sily.<br />

Ako sme videli na príklade železnej<br />

tyče, magnetizmus je prenosný. Nie je<br />

to iné ani u človeka! Sú osoby, ktoré<br />

majú taký silný nadbytok vlastného<br />

magnetizmu, že z toho môžu odovzdať<br />

iným osobám, obzvlášť slabým<br />

a chorým. Tak sa prenosom magnetickej<br />

sily posilní a znovu usporiada<br />

ich vlastné magnetické pole, a tým<br />

môže opäť samostatne priťahovať<br />

nutnú životnú silu.<br />

Lekár Dr. Franz Anton Mesmer<br />

(1734–1815) znovuobjavil a ďalej preskúmal<br />

účinné sily magnetizmu pri<br />

liečbe pacientov. Pritom je dôležité si<br />

uvedomiť, že magnetická sila iba polarizuje,<br />

nie je samotnou liečivou silou.<br />

Prenos magnetizmu sa deje „prikladaním<br />

rúk“, ako sa to viackrát<br />

spomína v Biblii. Tento druh liečenia<br />

je prastarý, jeho vyobrazenia môžeme<br />

vidieť na starých egyptských<br />

reliéfoch. Prikladanie rúk alebo aj<br />

magnetické ťahy sa pritom nasmerujú<br />

podľa magnetických negatívnych<br />

(m–) a magneticky pozitívnych<br />

(m+) pólov, pričom sa tiež, rovnako<br />

ako na Zemi, rozlišuje m– a m+ pól<br />

na tele človeka. Vieme, že rovnaké<br />

póly sa odpudzujú, nerovnaké sa priťahujú.<br />

Tu by sa malo spomenúť, že<br />

na zachovanie zdravého magnetického<br />

poľa je veľmi dôležitá správna<br />

poloha spánku. Zemský magnetický<br />

južný pól sa nachádza v smere geografického<br />

severného pólu, zemský<br />

magnetický severný pól v smere geografického<br />

južného pólu. Keďže je<br />

hlava človeka m+, zodpovedá tomu<br />

najlepšie poloha pri spaní s hlavou na<br />

sever a nohami na juh. Tak sa môže<br />

organizmus sám nabíjať zemským<br />

magnetizmom. Keďže je ľavá strana<br />

človeka m– a pravá strana m+, bola<br />

by možná aj poloha pri spaní s hlavou<br />

na východ a nohami na západ.<br />

Niektorí terapeuti, ktorí používajú<br />

liečivý magnetizmus, tvrdia, že môžu<br />

10<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

vykonávať aj „liečbu na diaľku“. Liečiteľ<br />

však potrebuje nejaký kontakt,<br />

či už je to meno pacienta, jeho fotografia<br />

alebo predmet patriaci chorej<br />

osobe. Do akej miery je prenášaná<br />

magnetická sila pri liečbe na diaľku,<br />

pri ktorej niektorí liečitelia vycítia,<br />

kde má ochorenie svoje sídlo, sa dá<br />

ťažko určiť. Pravdepodobne sa pri<br />

tom jedná o prenos ešte jemnejších<br />

záchvevov alebo životných síl, ktoré<br />

nevieme fyzikálne pomenovať. V každom<br />

prípade sa tento dej odohráva<br />

prostredníctvom myšlienkových síl,<br />

ktoré slúžia ako „nosič energie“.<br />

Senzitívny človek môže toto spojenie<br />

vnímať. Dokazujú to aj prípady<br />

zreteľného zlepšenia zdravotného<br />

stavu alebo symptómov choroby<br />

liečením na diaľku, aj keď pacient<br />

si nebol vedomý toho, že bol týmto<br />

spôsobom liečený. Fenomén liečby na<br />

diaľku tvorí plynulý prechod od magnetickej<br />

k spirituálnej liečbe.<br />

„Duchovnými liečiteľmi“, ktorí<br />

úspešne vykonávajú liečbu na diaľku,<br />

sú často ľudia so silným liečivým<br />

magnetizmom.<br />

SPIRITUÁLNA LIEČBA<br />

Vraných dobách boli náboženstvo<br />

alebo „duchovné vedy“ a medicína<br />

spolu úzko späté. Kňaz-lekár<br />

bol svojím náboženským zameraním<br />

schopný spojiť sa so silami, ktoré<br />

ostatní ľudia nedosiahli. Spomeňme<br />

napríklad chrámový spánok, ktorý<br />

sa praktizoval v starom Grécku: po<br />

pôste a modlitbách sa pristupovalo<br />

k prijímaniu síl z vyšších úrovní bytia.<br />

V stavoch zahĺbenia vídal liečiteľ<br />

obrazy príčin chorôb a možností<br />

ich liečby.<br />

Viacerí zakladatelia náboženstiev,<br />

proroci a svätci boli obdarení schopnosťami<br />

liečenia. Ich vnútorný stav<br />

im umožnil slúžiť ako kanál pre energie<br />

z jemnejších oblastí bytia. To vo<br />

všeobecnosti predpokladá náboženský<br />

životný postoj v pravom zmysle<br />

a morálno-eticky orientovaný spôsob<br />

života liečiteľa. Spirituálny liečiteľ<br />

sa dá porovnať s transformátorom,<br />

ktorý premieňa energie vyššieho<br />

napätia na energie nižšieho napätia,<br />

ktoré potom odovzdáva pacientovi.<br />

Transformačnými miestami pre tieto<br />

energie sú energetické centrá (v staroindickom<br />

jazyku nazývané „čakry“),<br />

ktoré sú spojené s určitými<br />

nervovými centrami v oblasti hlavy<br />

a pozdĺž chrbtice.<br />

Dr. Hiroshi Motoyama z Tokia vyvinul<br />

rôzne prístroje, aby zistil, ako<br />

funguje liečenie, ktoré poznáme<br />

z Filipín. V učení akupunktúry sa<br />

traduje, že telom prechádzajú rôzne<br />

dráhy (meridiány), v ktorých cirkuluje<br />

„chi“, takzvaná „životná sila“.<br />

Dr. Motoyama zistil, že duchovní<br />

liečitelia prijímajú energie cez hore<br />

spomínané centrá, ktoré prechádzajú<br />

cez meridiány do končekov prstov,<br />

a odtiaľ cielene ako laserový lúč vystúpia<br />

z tela a smerujú na pacienta.<br />

OPERÁCIA BEZ RÁN<br />

Keď sa v magazíne „Stern“ (2/82)<br />

objavil článok o filipínskych liečiteľoch,<br />

v ktorom nechýbali slová


Z D R A V I E<br />

o podvode a poverách, Dan Acierto,<br />

filipínsky liečiteľ, sa k tomu vyjadril<br />

nasledovne: „Chcete všetko merať<br />

meradlami vašich prírodných vied<br />

a vychádzate z toho, že vaša úroveň<br />

skutočnosti je aj naša. Skôr, než by<br />

ste pripustili, že vaša vlastná predstava<br />

o svete sa potáca, podozrievate<br />

nás radšej z podvodu a šarlatánstva.“<br />

Podvod a šarlatánstvo – ako vo<br />

všetkých oblastiach – sa ani v tejto<br />

nedajú vylúčiť. Ale aj filipínske liečiteľstvo<br />

by nás malo inšpirovať<br />

k tomu, aby sme premýšľali o našom<br />

materialisticko-mechanickom<br />

obraze sveta.<br />

Vo viacerých, sčasti veľmi odľahlých<br />

oblastiach Filipín vykonávajú<br />

pôvodní obyvatelia jedného kresťansko-spirituálneho<br />

spolku komplikované<br />

operácie na všetkých<br />

orgánoch ľudského tela. Operácia<br />

trvá v priemere 3 až 5 minút. Jeden<br />

operujúci môže za jeden deň vykonať<br />

údajne až 200 operácií. Operácia<br />

ako taká prebieha pre pacienta<br />

úplne bezbolestne, bez akejkoľvek<br />

sterility a anestézie. Pacient je počas<br />

nej pri plnom vedomí a môže<br />

sa s operujúcim a všetkými prítomnými<br />

rozprávať. Operácia je vykonávaná<br />

bez akýchkoľvek chirurgických<br />

nástrojov, čiže len holými<br />

rukami. Liečiteľ otvára tkanivo ťahom<br />

a pritlačením rúk alebo len prstov<br />

na príslušnom mieste. Z otvorenej<br />

rany vytečie len veľmi málo<br />

krvi. O chvíľu objaví ruka operujúceho<br />

operujúca príčiny utrpenia.<br />

Zhnisané slepé črevo, rakovinové<br />

tkanivo, myómy rôznej veľkosti,<br />

úlomky kostí po nehodách, žlčníkové<br />

kamene, vredmi napadnuté<br />

časti čreva, tukové tkanivo, krvnú<br />

zrazeninu atď. Zdroje choroby sú<br />

končekmi prstov odstránené a odložené<br />

do misky na voľné pozorovanie.<br />

Pri vyťahovaní ruky z rany<br />

sa rana zavrie mľaskavým zvukom<br />

bez jazvy. Pacientovi sa vatou očistia<br />

stopy po krvi, opustí operačný<br />

stôl a môže hneď bez ujmy odísť za<br />

svojím zamestnaním. Vo väčšine<br />

prípadov sa cíti pacient už bezprostredne<br />

po zásahu oslobodený<br />

od svojej bolesti a utrpenia a môže<br />

odísť vyliečený domov. V niektorých<br />

prípadoch došlo iba k zmierneniu<br />

utrpenia. V žiadnom prípade<br />

však žiaden človek nezomrel počas<br />

operácie alebo bezprostredne potom.<br />

Všetci títo „spirituálni operujúci“,<br />

ako sa nazývajú, sa vyznačujú<br />

hlbokým náboženským postojom<br />

v kresťanskej oblasti viery. Všetci<br />

zhodne udávajú, že nie oni sami<br />

sú tými, kto tieto operácie alebo<br />

liečenie skutočne vykonáva. Sú to<br />

nadpozemské, duchovné bytosti,<br />

ktorým sa oni dávajú k dispozícii<br />

len ako nástroj pre požehnaný zásah<br />

do našej hrubohmotnej úrovne<br />

bytia. Každý operujúci popiera, že<br />

by také schopnosti mohol mať sám<br />

od seba.“<br />

Je zaujímavé, že podobné operačné<br />

fenomény ako tie na Filipínach<br />

boli pozorované aj na iných<br />

miestach, napríklad aj v Brazílii.<br />

Aj najznámejší lekár stredoveku,<br />

Paracelsus, ako sa zdá, prišiel do<br />

kontaktu s týmto druhom liečby<br />

aj v Európe. Vo svojej Philosophia<br />

sagax píše: „Nuž vedzte, že ju ten-<br />

-onen ovláda, ktorý môže siahnuť<br />

do človeka bez toho, aby ho zranil,<br />

to jest bez toho, že by tu bolo viditeľné<br />

otvorenie, rovnakým spôsobom,<br />

ako keď niekto siahne do<br />

vody a vyberie z nej rybu a voda<br />

nemá žiadnu dieru, alebo keď niekto<br />

niečo do vody položí a tiež tam nezostane<br />

diera. Tento ovláda štvrtý<br />

spôsob nigromantie, to znamená, že<br />

môže siahnuť do tela a niečo vytiahnuť,<br />

siahnuť tam a niečo tam vložiť,<br />

a tento spôsob sa volá svojím pravým<br />

menom Clausura nigromantica.“<br />

Nekrvané operácie a liečby sú<br />

všade na svete, aj vo francúzskych<br />

Lurdách sa zaznamenali napr. spontánne<br />

vyliečenia najťažších poškodení<br />

kostí.<br />

AKO SA TO DÁ<br />

VYSVETLIŤ?<br />

Možné vysvetlenie nám ponúka<br />

príklad z fyziky: Keď postavíme<br />

pohár vody na magnet so silou<br />

asi 1000 G (Gauss), tak o tri až<br />

päť minút klesne povrchové napätie<br />

vody asi o 18%. Toto zníženie<br />

povrchového napätia znamená, že<br />

molekuly vody, ktoré boli predtým<br />

navzájom pevne spojené, sa uvoľnili.<br />

V súvislosti s bunkovou štruktúrou<br />

tkaniva by to znamenalo, že pôsobenie<br />

vyššieho magnetizmu na organizmus<br />

s nižším magnetizmom<br />

by mohlo mať za následok zníženie<br />

elektromagnetického napätia medzi<br />

bunkami, a tak by mohlo dôjsť k oddeleniu<br />

buniek bez toho, aby bola<br />

samotná bunka poškodená, ako je<br />

to pri bežných chirurgických zákrokoch.<br />

Akonáhle pôsobenie silnejšieho<br />

magnetizmu prestane, bunkové<br />

štruktúry sa ihneď spoja, a tak<br />

nevzniknú žiadne jazvy po zásahu.<br />

Týmto sa stáva fenomén filipínskeho<br />

liečiteľstva zrozumiteľnejším. Lieči-<br />

11<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


Z D R A V I E<br />

telia disponujú veľmi silným vlastným<br />

magnetizmom, a navyše majú<br />

prístup k energiám nie hrubohmotného<br />

druhu.<br />

Podobný efekt prinášajú aj<br />

niektoré moderné technológie. Napríklad<br />

rôzne druhy laserov sa využívajú<br />

v technike aj v medicíne. Je<br />

možné nimi rezať kovy alebo odstraňovať<br />

farebné čmáranice z betónových<br />

stien. V plastickej chirurgii<br />

umožňujú vykonávať čisté nekrvácajúce<br />

rezy a rovnako sa nimi odstraňujú<br />

rôzne nádory.<br />

Ak vezmeme tieto skutočnosti<br />

do úvahy v súvislosti s výskumom<br />

Dr. Motoyamu a jeho teóriou energie<br />

vystupujúcej z končekov prstov<br />

liečiteľa, tak sa zdá, že má dnešná<br />

veda oveľa bližšie k vysvetleniu liečiteľských<br />

fenoménov, ako by sme<br />

si mohli myslieť.<br />

Niektoré prípady sa dajú vysvetliť<br />

aj tak, že liečiteľ zasiahne iba do<br />

jemnejšieho modelu fyzického tela,<br />

t.j. do astrálneho tela človeka. Na<br />

to, aby sa zásah prejavil na fyzickom<br />

tele, je potrebný určitý čas. To<br />

znamená, že sa aj pacientov stav<br />

začne zlepšovať až s odstupom času.<br />

Niektoré zdokumentované prípady<br />

dokazujú, že pacient trpiaci na žlčníkové<br />

kamene po zásahu duchovným<br />

liečiteľom už viac netrpel<br />

záchvatmi, aj keď röntgenové vyšetrenie<br />

prítomnosť kameňov ešte<br />

potvrdzovalo. Kamene sa stratili asi<br />

až po šesťmesačnej dobe.<br />

Aplikácia kvantovej fyziky<br />

značne prispela k zmene pohľadu<br />

12<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

na svet, a preto som presvedčená<br />

o tom, že sa i veda budúcnosti<br />

svojím rozumovým chápaním<br />

priblíži k pochopeniu opísaných<br />

fenoménov. Dosvedčuje to aj výrok<br />

profesora Dr. Maxa Plancka:<br />

„Ako fyzik, teda ako muž, ktorý<br />

celý svoj život zasvätil vede, výskumu<br />

hmoty, iste nie som považovaný<br />

za rojka, a tak hovorím<br />

o mojom výskume atómu nasledovné:<br />

Neexistuje hmota sama<br />

Dostatočná miera telesného magnetizmu je pre<br />

každého človeka dôležitá, lebo len usporiadaným<br />

magnetickým poľom a jeho príťažlivými silami<br />

môže telo priťahovať určité životné sily z kozmu.<br />

od seba! Všetka hmota vzniká<br />

a pochádza len zo sily, ktorá<br />

privádza atómové čiastočky do<br />

pohybu a drží ich pohromade<br />

v najmenšom svetovom slnečnom<br />

systéme – systéme atómu. Keďže<br />

však v celom vesmíre neexistuje<br />

ani inteligentná ani večná (abstraktná)<br />

sila (ľudstvu sa nikdy<br />

nepodarilo zostrojiť perpetuum<br />

mobile), tak za touto silou musíme<br />

tušiť vedomého, inteligentného<br />

ducha. Tento duch je prazákladom<br />

všetkej matérie. Realitou nie<br />

je len viditeľná, ale pominuteľná<br />

matéria (lebo matéria nie je bez<br />

tohto ducha vôbec ničím). Neviditeľný,<br />

nesmrteľný duch je to pravé.<br />

Keďže duch nemôže byť sám zo<br />

seba a každý duch patrí nejakej<br />

bytosti, tak musíme nutne predpokladať<br />

existenciu duchovnej<br />

bytosti. Ale keďže aj duchovné<br />

bytosti nemôžu existovať len tak<br />

samé od seba, ale museli byť stvorené,<br />

tak sa odvažujem tohto tajomného<br />

Stvoriteľa nazývať tak<br />

isto, ako ho nazývali všetky staré<br />

kultúrne národy Zeme predchádzajúcich<br />

tisícročí: BOH.“<br />

LIEČBA AKO CESTA<br />

K PRAVDE<br />

Ako vidíme, nakoniec každá<br />

ozajstná liečba je „religio“, to<br />

znamená návrat k pravde. Návrat<br />

k nášmu vlastnému pôvodu a podstate<br />

bytia i návrat k tomu, kto nás<br />

stvoril. Zamyslime sa nad naším<br />

spôsobom myslenia a naň nadväzujúcimi<br />

citovými hnutiami i nad<br />

možnými zdravotnými dopadmi<br />

v dôsledku ich pôsobenia. Tu nám<br />

môže pomôcť iba dôsledná premena<br />

nášho vnútra a zameranie<br />

sa na zmysluplnejší život. Veď aj<br />

duchovný liečiteľ znovu usporadúva<br />

len to, čo sme sami predtým<br />

priviedli do neporiadku.<br />

Pýtanie sa a hľadanie „vyššieho<br />

zmyslu“ – to je cesta, po ktorej musí<br />

ísť každý jednotlivec sám od seba.<br />

Možno mu ju pomôže nájsť práve<br />

duchovná liečba.<br />

Johanna Arnoldová<br />

1) Pozn. red.: Pojem „duchovná liečba“<br />

možno chápať ako duchovný pohľad na<br />

ochorenie s voľbou alternatívnej liečby<br />

ako spôsobu uzdravenia. Alternatívna liečba<br />

zahŕňa aj v článku uvedené liečebné<br />

postupy.


K O M U N I K Á C I A<br />

Rešpektovať<br />

4 . Č A S Ť<br />

a byť rešpektovaný<br />

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI SA OPIERAJÚ O PRINCÍPY<br />

autori článku<br />

V predchádzajúcich troch častiach<br />

nášho seriálu sme sa zaoberali<br />

niektorými súvislosťami<br />

uplatňovania partnerského<br />

a mocenského modelu výchovy<br />

a vzťahov. Na príkladoch<br />

sme sa pokúsili priblížiť<br />

aj niekoľko konkrétnych účinných<br />

zručností, ktoré vyjadrujú<br />

rešpektujúci, partnerský<br />

vzťah medzi ľuďmi, s dôrazom<br />

na komunikáciu dospelých<br />

voči deťom.<br />

Zo skúsenosti vieme, že používanie<br />

určitých postupov vo výchove a komunikácii<br />

ako obyčajných „techník“,<br />

bez znalosti princípov a vedomia širších<br />

súvislostí, má svoje riziká. Technika<br />

znamená mechanické použitie<br />

určitého postupu bez porozumenia,<br />

prečo to vlastne robíme a aké to bude<br />

mať dôsledky. Jedným z rizík používania<br />

techník je, keď niektorá „nezaberie“<br />

(napríklad preto, lebo bola použitá<br />

predčasne alebo nevhodne namiesto<br />

iného postupu), a to môže viesť k neopodstatnenému<br />

záveru, že nie je dobrá,<br />

alebo že nefunguje. Až uvedomelé<br />

zručnosti a pozitívne použitie nejakého<br />

postupu sú skutočne efektívnymi nástrojmi:<br />

vieme a dokážeme zdôvodniť,<br />

prečo to či ono robíme, a vieme aspoň<br />

do istej miery odhadnúť, aké to bude<br />

mať následky, pretože sme si vedomí<br />

zákonitostí, ktoré stoja za tým.<br />

Tieto zákonitosti nám môže pripomínať<br />

niekoľko zásad, ktoré sme nazvali<br />

princípmi efektívnej komunikácie. Budeme<br />

im venovať poslednú časť seriálu.<br />

13<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


K O M U N I K Á C I A<br />

rešpe<br />

rešpekt<br />

Sú akoby „neviditeľné“ a na prvý pohľad<br />

môžu uniknúť pozornosti. Fungujú<br />

však ako kostra, ktorú síce nie je<br />

vidieť, ale vďaka nej drží pohromade<br />

to ostatné.<br />

Osvojenie týchto princípov a vyhodnocovanie<br />

vlastnej komunikácie podľa<br />

toho, či je s nimi v súlade alebo nie, sa<br />

môže stať veľmi praktickou pomôckou<br />

v každodennom spolužití s druhými<br />

ľuďmi – deťmi i dospelými. Naučíme<br />

sa tak riešiť nespočetné množstvo situácií,<br />

na ktoré nie sú k dispozícii<br />

žiadne hotové riešenia. Je to, ako keby<br />

sme otvárali stovky dverí niekoľkými<br />

univerzálnymi kľúčmi.<br />

PRINCÍPY EFEKTÍVNEJ<br />

KOMUNIKÁCIE<br />

• Držať sa prítomnosti<br />

Rešpektovanie tohto princípu pomáha<br />

zaistiť pocit bezpečia. Stručne<br />

povedané, ide o komunikáciu o tom, čo<br />

je „tu a teraz“. Niekedy potrebujeme<br />

hovoriť aj o veciach, ktoré sa týkajú minulosti<br />

alebo budúcnosti, má to však<br />

zmysel jedine vtedy, keď sa s tým dá<br />

niečo urobiť v prítomnosti.<br />

Držať sa prítomnosti znamená vyhýbať<br />

sa vyčítaniu a pripomínaniu minulých<br />

chýb (Ty sa zasa neučíš!), rovnako<br />

aj napomínaniu (Nie aby si pokazil tú<br />

14<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

písomku!), prorokovaniu (Takto sa na<br />

tú školu nedostaneš!) a „nálepkovaniu“<br />

(Ty si ale hrozný študent!). Z efektívnych<br />

komunikačných zručností vyjadruje zásadu<br />

prítomnosti najmä opis (Hovoril<br />

si, že zajtra máte písať tú písomku a ešte<br />

to veľmi nevieš.) a informácia (Na tú<br />

školu sa hlási trikrát viac uchádzačov,<br />

než môžu prijať.).<br />

• Držať sa problému<br />

a možností<br />

jeho riešenia – vyhnúť<br />

sa hodnoteniu<br />

osoby<br />

Rovnako aj dodržiavanie<br />

tohto<br />

princípu zaistí, že<br />

sa v komunikácii<br />

budeme cítiť bezpečne.<br />

Hodnotenie<br />

osoby môže byť aj<br />

priame (Ty si hrozný<br />

neporiadnik!), aj nepriame (V tvojej izbe<br />

je hrozný neporiadok!).<br />

Držať sa problému znamená – okrem<br />

iného – vyhýbať sa zhadzovaniu a irónii<br />

(Že sa ti tu chce žiť ako v chlieve!),<br />

porovnávaniu (Pozri sa na izbu svojej<br />

sestry…!) a vydieraniu (Mňa z toho<br />

tvojho neporiadku raz trafí šľak!). Stačí<br />

konštatovať, v čom je problém a čo je<br />

treba urobiť (Myslím, že tvoja izba by<br />

potrebovala povysávať.) – komunikačné<br />

zručnosti opis a informácie.<br />

• Sprostredkovať zmysluplnosť<br />

Tento princíp vychádza v ústrety našej<br />

potrebe chcieť vedieť prečo a ako. Znamená<br />

obmedziť príkazy a pokyny (Umy<br />

ten riad!), ale aj napríklad rečnícke otázky<br />

(Tak ty ten riad neumyješ?) a miesto nich<br />

podávať predovšetkým informácie (Potrebujem<br />

voľný dres, aby som mohla variť<br />

večeru). Zmysluplnou informáciou môže<br />

byť aj ja-výrok, ktorým vyjadrujeme, ako<br />

sa cítime a čo potrebujeme (Som unavená<br />

a nechcem sa o tom riade už dohadovať.<br />

Rada by som od teba počula jasnú odpoveď,<br />

ako to vyriešime).<br />

• Dávať priestor<br />

Schopnosť voliť, rozhodovať sa, je<br />

nám vrodená. Dávať priestor znamená<br />

znižovať počet príkazov a pokynov<br />

(Napíš si úlohy!), vyhýbať sa vyhrážaniu<br />

(Keď si tie úlohy neurobíš, nepôjdeš<br />

von!), manipulácii k pocitom viny (Že<br />

práve ja musím mať dieťa, ktorému sa<br />

stále musí niečo pripomínať!). Miesto<br />

nich ponúknuť spoluúčasť na riešení<br />

(Hovoril si, že na zajtra máte tri úlohy,<br />

a tiež, že chceš ísť ešte von. Ako si to<br />

naplánuješ?) alebo možnosť voľby (Napíšeš<br />

si tie úlohy všetky naraz alebo si<br />

niečo necháš, až sa vrátiš z vonku?).<br />

• Zamerať sa na pozitíva<br />

Správať sa a vyjadrovať pozitívne<br />

motivuje oveľa viac, ako hľadať chyby<br />

a kritizovať.<br />

Pri výchove to znamená mať otvorené<br />

oči pre to, čo dieťa zvládlo a v čom bolo<br />

úspešné. Napríklad namiesto vyčítania<br />

(To si sa s tým poriadkom veľmi nevytiahol!)<br />

použiť pozitívny opis (Ustlal si<br />

si posteľ a povysával koberec.) a ocenenie<br />

(Naozaj oceňujem, že si sa do toho<br />

dal, hoci sa ti veľmi nechcelo.). Komunikovať<br />

pozitívne tiež znamená vyhýbať<br />

sa zákazom (Nebehaj tu!) a namiesto<br />

nich používať informácie o tom, čo a za<br />

akých podmienok sa smie (Behať môžeš<br />

pred domom alebo na ihrisku.).<br />

• Vziať do úvahy emócie<br />

V emočne zafarbených situáciách často<br />

odsúvame emócie bokom a snažíme sa<br />

hneď riešiť problém, čo situáciu zbytočne<br />

komplikuje. Keď dáme najavo najprv<br />

snahu o porozumenie, ako sa druhí ľudia<br />

cítia, tíši to negatívne emócie a motivuje<br />

k spolupráci. A podobný efekt má,<br />

keď si uvedomíme, v akých emóciách<br />

sme my sami, a vhodne to vyjadríme.<br />

Prijať emócie druhých ľudí znamená<br />

vyhnúť sa ich zľahčovaniu a porovnávaniu<br />

(To nič nie je! Mať tak tvoje problémy.),<br />

radám (Mal by si…!) a otázkam<br />

(Prečo…?). Zručnosťou, ktorou dávame<br />

najavo záujem a prijatie, je empatická


yť<br />

ktovaný<br />

reakcia (Vidím, že ťa to veľmi sklamalo, že ste na ten výlet nešli.<br />

Toľko si hovoril o tom, ako sa tešíš…). Zručnosťou, ktorá pomáha<br />

vysporiadať sa s vlastnými emóciami, sú ja-výroky (Som<br />

naozaj rozladený. Očakával som, že tú prácu dostanem.).<br />

• Pri kladení požiadaviek šetriť slovami<br />

Keď riešime nejaký problém, nemáme radi dlhé reči.<br />

(Niečo iné je rozhovor s druhým človekom vo chvíľach pohody<br />

o tom, čo ho zaujíma.)<br />

Šetriť slovami znamená vyhnúť sa prednáškam a namiesto<br />

nich používať jasné informácie alebo ja-výroky, vyjadrovať<br />

očakávanie, alebo použiť zručnosť „povedať to dvoma či<br />

tromi slovami“.<br />

• Dávať si pozor na tón hlasu<br />

Pokiaľ by sme vo svojom vyjadrení rešpektovali všetky<br />

predošlé princípy, ale v tóne nášho hlasu by bola počuť nadradenosť,<br />

irónia alebo dešpekt, druhí ľudia, deti i dospelí, to<br />

budú vnímať, akoby sme povedali: „Si horší než ja“ alebo:<br />

„Si hlúpy, nekompetentný“. Sú situácie, keď oprávnene zvýšime<br />

hlas, alebo sa hneváme. Ani vtedy však z nášho hlasu<br />

nemusí zaznievať nadradenosť. V úplnej väčšine situácií<br />

by malo platiť, že keď už nemôže byť tón nášho hlasu prívetivý<br />

a milý, mal by byť aspoň vecný. Pomáha oslovenie<br />

menom. Je rozdiel, ak povieme direktívnym tónom: Kôš!,<br />

alebo použijeme oslovenie a prívetivý tón: Hanka, ten kôš.<br />

Povedať znevažujúcim tónom: No, vidím, že sa ti do toho<br />

učenia veľmi nechce, alebo povedať to isté, ale s pochopením:<br />

Vidím, Petrík, že sa ti do toho veľmi nechce… Čo by ti<br />

pomohlo?, má úplne odlišné účinky.<br />

Osem princípov efektívnej komunikácie je vynikajúcou<br />

pomôckou v situáciách, keď niečo v našej komunikácii „zaškrípe“<br />

alebo nefunguje tak, ako by sme si želali. Dajú sa<br />

použiť ako kritériá, pomocou ktorých pozeráme na svoju<br />

komunikáciu s nejakým človekom. Keď to urobíme, väčšinou<br />

zistíme, že je tu aspoň jedna vec, ktorú by sme sa mohli<br />

pokúsiť zmeniť, aby sa naša komunikácia zlepšila.<br />

Vážení čitatelia, o ďalších postupoch a zručnostiach, ktoré<br />

zodpovedajú partnerskému modelu výchovy a vzťahov, aj o<br />

argumentoch, o ktoré sa opierame, sa môžete dočítať v práve<br />

dokončenej knihe „Respektovat a být respektován“. Z nej pochádzajú<br />

aj niektoré pasáže, použité v našom seriáli. Autormi<br />

knihy sú Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová<br />

a Tatjana Kopřivová. Zhrnuli sme v nej svoje osobné<br />

skúsenosti a skúsenosti z našich kurzov, ktorých sa zúčastnilo<br />

okolo dvanásťtisíc účastníkov. Kniha má 284 strán a stojí<br />

340Sk. V prípade bližšieho záujmu sa môžete informovať na<br />

e-mailovej adrese: koprivovi.spirala@tiscali.cz.<br />

Pavel a Tatjana Kopřivovci<br />

K O M U N I K Á C I A<br />

Pavel Kopřiva, Jana Nováčková,<br />

Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová<br />

REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ<br />

Výchova a vzdelávanie detí založené na uplatňovaní moci<br />

a sily sú vyčerpávajúce a pritom málo účinné. Majú negatívne<br />

dopady nielen na plnenie každodenných oprávnených<br />

požiadaviek, ale tiež na sebaúctu, rozvoj osobnosti<br />

a vzájomné vzťahy všetkých zúčastnených strán. To isté<br />

platí aj pre komunikáciu dospelých medzi sebou, kedykoľvek<br />

v nej prevládne vzájomný boj o moc.<br />

Kniha Respektovat a být respektován je určená všetkým,<br />

ktorí sa snažia o partnerský, rešpektujúci prístup vo výchove,<br />

vzdelávaní a vzťahoch. Je zhrnutím tých najlepších skúseností<br />

z oblasti dobre fungujúcej komunikácie medzi ľuďmi, učebnicou<br />

dobrej komunikácie. Ponúka jednak postupy a možnosti<br />

okamžite využiteľné v praxi, jednak pohľad na širšie súvislosti<br />

mocenského a rešpektujúceho pojatia výchovy a medziľudských<br />

vzťahov. Je využiteľná pre rodičov, učiteľov a všetkých,<br />

ktorí chcú investovať úsilie do rozšírenia repertoáru svojich komunikačných<br />

schopností pre zvládanie bežných i náročných<br />

životných situácií. Prirodzeným dôsledkom osvojenia týchto<br />

schopností je udržanie vplyvu aj dobrých vzťahov a vzrastajúci<br />

pocit vnútorného pokoja, sebaúcty a kompetentnosti.<br />

Autori sú známi ako lektori rovnomenného kurzu, ktorý už<br />

niekoľko rokov prebieha ako v Česku, tak i na Slovensku.<br />

Respektovat a být respektován<br />

284 strán, brožováno. Cena 340 Sk.<br />

Objednávky: Ing. Stanislava Mikušincová, Hviezdoslavova I.55,<br />

01863 Ladce. Tel.: 0905 795 272, 042 462 8179.<br />

E-mail: mikusincova.s@zoznam.sk<br />

E-mail na autorov: koprivovi.spirala@tiscali.cz<br />

Pri odbere 5 a viac výtlačkov neúčtujeme poštovné.<br />

rešpektujem<br />

15<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


K N I Ž N Á U K Á Ž K A<br />

Ježiš ale putoval so svojimi učeníkmi<br />

ďalej. Na svojej ceste do<br />

Galilei prechádzal Samáriou. Pri<br />

Sicheme odpočívali. Zatiaľ čo učeníci<br />

išli do mesta, aby kúpili jedlo,<br />

Ježiš sa posadil na okraj studne,<br />

a hýbali ním všelijaké myšlienky.<br />

Túto studňu vykopal Jakub, ten<br />

Jakub, ktorého Židia nazývali<br />

jedným z praotcov. Boli hrdí, že<br />

z neho pochádzajú. Volali sa vyvoleným<br />

národom, a aj ním boli. Ale<br />

namiesto toho, aby sa stali vedoh<br />

NEZNÁME ZO ŽIVOTA g<br />

SYNA BOŽIEHO JEŽIŠA<br />

Atak prišiel malý Ježiš vo svojich<br />

piatich rokoch do školy<br />

rabína, ktorý čoskoro spoznal,<br />

že tohto chlapca musí vyučovať<br />

osobitne. Dieťa udivujúco rýchlo<br />

chápalo, pokiaľ rozprával Mehu<br />

o Bohu a božskom celkom prostými<br />

slovami. Len čo však nadviazal<br />

na skutočnosti alebo správy výkladmi,<br />

v Ježišovi sa niečo proti<br />

tomu vzpieralo. Jeho tvár potom<br />

stratila žiarivý výzor, objavila sa<br />

na nej črta zamyslenia, často dokonca<br />

bolesti.<br />

Mehu to rýchlo spozoroval a vždy,<br />

keď sa stratilo svetlo, ktoré mal tak<br />

rád, sa pýtal: „Čo som zasa povedal?“<br />

A vtedy zistil, že to boli vždy<br />

výklady učencov písma, ktoré dieťa<br />

zmenili. Boli pre mladistvého ducha<br />

príliš náročné? Pri každom inom<br />

dieťati by sa to dalo predpokladať,<br />

lenže Ježiš hravo chápal aj to najťažšie,<br />

pokiaľ išlo o vedenie o Bohu.<br />

Muselo to teda mať inú súvislosť.<br />

Starnúci Mehu hĺbal a premýšľal;<br />

nedošiel však k nijakému uspokojivému<br />

záveru. Tu sa jedného dňa,<br />

keď chlapec pred ním sedel s tvárou<br />

úplne zvraštenou od bolesti,<br />

opýtal:<br />

„Povedz, Ježiš, teba bolí to, čo<br />

hovorím?“<br />

Opýtaný sa na neho úprimne<br />

zadíval:<br />

„Nie všetko, rabín. Mnohé, čo<br />

hovoríš, je krásne a pravdivé. Ale<br />

práve si povedal nepravdu.“<br />

Od nikoho by rabín takéto obvinenie<br />

neprijal, lenže detské ústa<br />

ho vyslovili tak samozrejme. Chcel<br />

16<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

vedieť, čo sa za tým skrýva.<br />

„Povedz mi, čo pociťuješ ako nepravdivé,<br />

dieťa.“<br />

„Povedal si, že Boh sa ešte dnes<br />

zjavuje učencom písma, pretože jedine<br />

oni mu dokážu rozumieť. Sú<br />

vraj pred všetkými ľuďmi uprednostnení.<br />

Rabín, myslíš, že Boh<br />

naozaj robí takéto rozdiely? On je<br />

predsa spravodlivosť!“<br />

„Čo to má do činenia so spravodlivosťou?“<br />

pýtal sa rabín nanajvýš<br />

prekvapene. „Učenci písma, ktorí<br />

zasväcujú celý svoj život čítaniu<br />

svätého písma, musia byť predsa<br />

za odplatu uprednostnení.“<br />

„A ľudia, ktorí celý svoj život konajú<br />

podľa Božích prikázaní, ako<br />

môj otec Jozef? Oni nie sú lepší<br />

ako učenci písma?“<br />

„Dieťa, ty tomu nerozumieš. Nato<br />

si ešte príliš mladý.“<br />

Tým rabín ďalšie vyjasňovanie<br />

prerušil; ale v jeho duši zostali tie<br />

slová živé.<br />

Ježiš mlčal a opäť sa sklonil<br />

k ťažkým písmenám.<br />

Inokedy hovoril o očakávanom<br />

Mesiášovi.<br />

„Príde vo všetkej nádhere a kráse<br />

nebies. Budú mu slúžiť anjeli i ľudia.<br />

Na zemi bude jasot a radosť;<br />

pretože On uvoľní všetky putá,<br />

všetkých ľudí a urobí ich šťastnými!“<br />

Mehu hovoril celkom vzrušene,<br />

pretože patril k tým Židom, ktorých<br />

oporou a jedinou nádejou bol<br />

Prichádzajúci.<br />

Dieťa počúvalo pozorne so zloženými<br />

rukami.<br />

„Všetci, rabín?“ opýtalo sa zasnene.<br />

„Aj hriešnici?“<br />

„Hriešnikov vtedy už nebude.<br />

Všetci sa obrátia k Pánovi. Ale pohania<br />

z iných národov, ktorí neveria<br />

v Boha, tí budú naveky zatratení.<br />

Budú horieť v ohni preto, že nespoznali<br />

Boha!“<br />

Opäť zaznel pokojný detský<br />

hlas:<br />

„Ak im však nikto o Bohu nepovedal?“<br />

Takto sa rabína ešte nikto nepýtal.<br />

Čo mal odpovedať? Boli ešte<br />

ľudia, ktorí nepočuli o Bohu? Naozaj<br />

takí ešte boli!<br />

„Dieťa, pýtaš sa viac, ako môžem<br />

odpovedať. O tom rozhodne<br />

Mesiáš.“<br />

„To verím tiež,“ povedal Ježiš<br />

uspokojene.<br />

A


K N I Ž N Á U K Á Ž K A<br />

mými tejto milosti, videli v tom zásluhu.<br />

Oni sami si zatarasili všetky<br />

cesty nahor a sťažili mu tým vykonanie<br />

jeho diela na ich dušiach.<br />

S povzdychom sa Ježiš rozhliadol<br />

dookola. Bola za ním dlhá cesta;<br />

bol unavený a smädný.<br />

Tu sa sem od Sichemu náhlila<br />

jedna žena, ktorá podľa miestnej<br />

obyčaje na hlave niesla džbán<br />

na vodu. Ježiš sa na ňu skúmavo<br />

pozrel. Vykračovala slobodne<br />

a zľahka; v jej spôsoboch spočívalo<br />

niečo zadržiavané. Teraz dosiahla<br />

studňu a začala po krátkom pozdrave<br />

napĺňať svoj džbán vodou.<br />

Tu ju Ježiš oslovil:<br />

„Daj mi napiť sa, som smädný.“<br />

Chcela tak už učiniť, keď prišli na<br />

ňu pochybnosti.<br />

„Boli tí muži, ktorých som stretla<br />

na ceste do Sichemu, tvoji spoločníci?“<br />

opýtala sa.<br />

Ježiš prisvedčil.<br />

„Tak potom ste Židia, hoci ty nemáš<br />

výzor jedného z nich. Či ty<br />

nevieš, že ja som samaritánska<br />

žena? Vy Židia nemáte s nami nič<br />

spoločné. Tak ani ja ti nesmiem<br />

ponúknuť môj džbán, pane.“<br />

Ježiš sa opäť na ňu prenikavo pozrel.<br />

Každá iná žena by mu bola<br />

vodu pokojne podala; sám má hľadieť,<br />

keď pitím porušuje ustanovenia!<br />

Ako k tomu došlo, že táto žena<br />

sa stará o dušu iného? Chcel skú-<br />

-mať ďalej a odvetil priateľsky:<br />

„Keby si vedela, kto som, tak by<br />

si ty mňa prosila o vodu. A ja by<br />

som ti dal z večne vyvierajúceho<br />

prameňa života, aby ťa už nikdy<br />

viac nesmädilo.“<br />

Na okamih sa žena strhla: O čom<br />

hovoril tento cudzinec?<br />

Vtom uvidela svetlú žiaru, ktorá<br />

obklopovala celú postavu, a lúče,<br />

ktoré vychádzali z jeho očí a zdali sa<br />

prenikať jej dušou. Vedela teraz, že<br />

Ježiš nehovoril o pozemskej vode.<br />

Trasúcim sa hlasom prosila:<br />

„Pane, daj mi z tej vody, aby tak<br />

nekonečný smäd mojej duše bol<br />

konečne uhasený!“<br />

Namiesto akejkoľvek odpovede<br />

Ježiš žiadal:<br />

„Tak choď a priveď svojho<br />

muža.“<br />

Obstojí v tejto skúške? Bez váhania<br />

však žena priznala, čo jej<br />

muselo v očiach každého človeka<br />

uškodiť:<br />

„Pane, nemám nijakého muža.<br />

Päť mužov som mala, ten však,<br />

ktorého teraz z lásky opatrujem,<br />

lebo je smrteľne chorý, nie je mojím<br />

mužom.“<br />

Ježiš pokojne odvetil:<br />

„Povedala si pravdu, viem to.“<br />

Žiadne slovo zatratenia, žiadna<br />

výčitka!<br />

Vtom to vyrazilo zo ženy, ktorá<br />

raz vyslovila ťaživú vinu svojho života,<br />

nezadržateľne von. Všetko,<br />

všetko, čo ju trápilo a zamestnávalo,<br />

pokiaľ si len mohla spomenúť,<br />

muselo teraz na svetlo dňa.<br />

„Pane, viem, že ty si prorok Najvyššieho.<br />

Pomôž mi! Kde môžem<br />

nájsť Boha? Hľadám ho, ale ho nenachádzam.<br />

Vy, Židia, hovoríte,<br />

človek ho musí vzývať v Jeruzaleme<br />

v chráme, potom sa mu ukáže. Naši<br />

otcovia nás učili hľadať ho na tejto<br />

hore. Nikde som ho nenašla. Pane,<br />

milý pane, pomôž mi!“<br />

Pohnute zneli slová; vychádzali<br />

z najhlbšej, hľadajúcej duše. Ešte<br />

nikdy nehovoril nejaký človek tak<br />

bezprostredne k Ježišovej duši; ešte<br />

nikdy nenašiel také hľadanie.<br />

Dobrotivo sa obrátil k žene,<br />

ktorá naňho hľadela prosiacimi<br />

očami a rozžiarila sa od očakávania.<br />

„Boh nie je viditeľný ľudskému<br />

zraku. Kto ho chce vzývať, musí ho<br />

hľadať mimo tejto hmotnosti. Musí<br />

vstúpiť do svojej vlastnej duše; pretože<br />

iba v duchu dokáže prenikať<br />

nahor a vytušiť niečo z Boha. To sa<br />

vy musíte najprv opäť učiť, ľudia.“<br />

Žena ho horlivo prerušila:<br />

„Mesiáš, ktorý čoskoro príde, ten<br />

nám bude zvestovať o Bohu. On<br />

nás bude učiť všetkému.“<br />

Tieto slová vyslovila z hlbokej<br />

viery. Ježiš však odpovedal zdržanlivým<br />

hlasom.<br />

„Žena, pozri sa na mňa poriadne!<br />

Ja som to.“ Jasanie, akému nebolo<br />

páru, naplnilo dušu ženy.<br />

„Môj Boh a môj Pán,“ jasala. Potom<br />

vyšlo ako vo veľkom údive<br />

z jej pier: „Tak som v tebe našla<br />

Boha, konečne našla? Smiem ho<br />

vidieť!“<br />

Klesla na kolená a pritiahla lem<br />

Ježišovho rúcha na svoje pery. Potom<br />

ale vyskočila. Bolo zabudnuté,<br />

že Ježiš ju bol prosil o dúšok vody,<br />

zabudnuté, že sa dosiaľ vždy držala<br />

stranou od ľudí, aby im nedala príležitosť<br />

hanobiť ju.<br />

Uchopila svoj džbán a išla rýchlo<br />

späť do Sichemu, aby tam zvestovala,<br />

že prišiel Mesiáš. Všetci,<br />

všetci by ho mali vidieť!<br />

S veľkou radosťou sa díval Ježiš<br />

za ňou. Ako to blažilo, stretnúť jedného<br />

takého človeka. U nej bolo<br />

videnie a vedenie jedným, a čo<br />

jej duša prežila, to premenila na<br />

čin.<br />

Ukážky z knihy: Zaviate doby sa<br />

prebúdzajú III. Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

17<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


Odolnosť voči<br />

antibiotikám rastie<br />

Lekári v južnej a východnej<br />

Európe predpisujú<br />

zrejme antibiotiká<br />

veľmi veľa a príliš často.<br />

Podľa štúdie Univerzity<br />

v Antwerpách existuje<br />

súvislosť medzi predpisovaním<br />

antibiotík a stúpajúcou<br />

odolnosťou voči<br />

antibiotikám. Zistilo sa,<br />

že stále viac pacientov na<br />

tieto lieky nereaguje. Najviac<br />

sú antibiotiká predpisované<br />

vo Francúzsku,<br />

najmenej v Holandsku.<br />

Ľubovník proti<br />

depresiám<br />

Vedcom Lekárskej univerzity<br />

v Innsbrucku sa<br />

podarilo rozlúštiť spôsob<br />

účinku ľubovníka bodkovaného.<br />

Ľubovník je<br />

už dlho považovaný za<br />

účinný prostriedok proti<br />

depresiám. Pre vznik<br />

a priebeh depresívnych<br />

ochorení je rozhodujúca<br />

tiež tzv. látková výmena<br />

triptofanu. Látky obsiahnuté<br />

v ľubovníku poruchy<br />

tejto látkovej výmeny<br />

potláčajú.<br />

Monsanto chce<br />

vlastniť ošípané<br />

Obchod s potravinami<br />

je jeden z najvýznamnejších<br />

na svete. Získanie výlučného<br />

práva na výrobu<br />

a distribúciu určitých<br />

komodít je preto veľmi<br />

lukratívna záležitosť. To<br />

by ostatným výrobcom a,<br />

samozrejme, v konečnom<br />

18<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

dôsledku aj spotrebiteľov<br />

i pr i-<br />

nieslo množstvo<br />

rizík. V tomto<br />

rok u napr í k lad<br />

firma Monsanto podala<br />

žiadosť o patent na<br />

postup zušľachťovania<br />

ošípaných, ale aj na samotné<br />

ošípané a ich potomkov<br />

odchovaných ich<br />

metódou. Avšak „objavné“<br />

metódy, opísané v patentovej<br />

žiadosti, sú iba<br />

kombináciou bežne používaných<br />

metód s metódou<br />

umelej inseminácie<br />

za účelom zvýšenej komerčnej<br />

ziskovosti zvierat<br />

(žiadosť o patent WO<br />

2005/015989). Získanie<br />

takýchto patentov ých<br />

práv by znamenalo, že by<br />

firma Monsanto mohla<br />

právnou formou zabrániť<br />

chovateľom pestovať<br />

ošípané podľa charakteristiky<br />

opísanej v patente,<br />

alebo by si mohla nárokovať<br />

na autorský honorár.<br />

Pôvodne sa táto firma<br />

zaoberala agrochémiou.<br />

Vlastní mnohé herbicídy,<br />

pesticídy, ako aj semená,<br />

z ktorých mnohé sú modifikované<br />

tak, aby nemohli<br />

produkovať potomkov.<br />

http://www.zvedavec.org/<br />

Z A U J A L O N Á S<br />

Z A U J Í M AV O S T I ZO S V E TA<br />

V E D Y A V Ý S K U M U<br />

clanky_1299.htm<br />

Zelená technika<br />

zlyhala<br />

Desať rokov po povolení<br />

výroby a predaja prvých<br />

geneticky upravovaných<br />

potravín to s bilanciou<br />

nevyzerá dobre. Už teraz<br />

sa ukazuje ako iluzórny<br />

názor, že génová technika<br />

zníži množstvo<br />

používaných<br />

pesticídov. Podľa<br />

dostupných informácií<br />

sa musí<br />

už šesť rokov po prvej<br />

výsadbe geneticky upravovaných<br />

rastlín použiť<br />

o 13% viac pesticídov<br />

ako predtým. Tiež vychvaľovaný<br />

druh kukurice,<br />

ktorý má byť rezistentný<br />

voči hmyzu a ktorý<br />

sám jed proti hmyzu produkuje,<br />

nevedie k zníženiu<br />

množstva pužitých<br />

pesticídov. Pri repke došlo<br />

dokonca k tomu, že<br />

krížením sa repka sama<br />

stala úpornou burinou rezistentnou<br />

voči všetkým<br />

totálnym herbicídom. Aj<br />

ohlasované zvýšenie výnosov<br />

bolo v praxi sklamaním<br />

- v rôznych štúdiách<br />

sa dokonca hovorí<br />

o znížených výnosoch.<br />

Podľa istej dlhodobej štúdie<br />

zistili britskí experti<br />

takisto nedozierne dôsledky<br />

génovej manipulácie<br />

na rozmanitosť druhov<br />

- napríklad došlo k markantnému<br />

zníženiu počtu<br />

motýľov v repke rezistentnej<br />

voči herbicídom.<br />

http/www.umweltinstitut.org<br />

Katalyzátory<br />

znečisťujú životné<br />

prostredie<br />

Pred viac ako 10 rokmi<br />

boli v mnohých krajinách<br />

zavedené katalyzátory.<br />

Bilancia, ktorú prezentujú<br />

renomovaní vedci, je<br />

ale rozporuplná. Výroba<br />

drahých kovov - platiny,<br />

palladia a rhodia, ktoré<br />

sú pre katalizátory nutné,<br />

je spojená so silným znečisťovaním<br />

životného<br />

prostredia. Navyše zásoby<br />

týchto veľmi vzácnych<br />

kovov budú rýchlo<br />

vyčerpané a riziká stálej<br />

emisie platinových kovov<br />

sú tiež veľké.<br />

Nebezpečné<br />

žiarenie z mobilných<br />

telefónov<br />

Medzinárodná štúdia,<br />

financovaná z prostriedkov<br />

EÚ, na ktorej sa podieľali<br />

aj vedci<br />

z Unik liniky Benjamina<br />

Franklina (Steglitz),<br />

prezentuje alarmujúce<br />

výsledky. Žiarenie<br />

z mobilných telefónov<br />

totiž - oproti doterajším<br />

predpokladom - spôsobuje<br />

ťažké poškodenie<br />

buniek a ovplyvňuje dedičnú<br />

výbavu ľudí. Dokázalo<br />

to dvanásť na sebe<br />

nezávislých vedeckých tímov<br />

zo siedmich krajín.<br />

Módna droga<br />

spôsobuje depresie<br />

Táto správa nie je nová,<br />

ale teraz je už vedecky potvrdená:<br />

Po prvý raz bolo<br />

výskumom viac než 100<br />

osôb dokázané, že dlhodobé<br />

užívanie drogy Extáza<br />

poškodzuje mozog.<br />

Vedci britskej univerzity<br />

v Cambridge zistili,<br />

že užívanie týchto drôg<br />

spôsobuje zvýšený počet<br />

ochorení na depresiu<br />

a u emocionálne labilných<br />

jedincov vyvoláva ťažké<br />

psychické problémy.


T É M A<br />

Grál je pojem pevne zakotvený najmä v umení a literatúre západoeurópskych<br />

krajín. Keltské, francúzske a španielske legendy, nemecký národný epos, monumentálne<br />

hudobno-dramatické dielo Richarda Wagnera, to všetko má svoj<br />

základ v stáročnom hľadaní tajuplného predmetu – Svätého Grálu. Kresťanský<br />

svet chápe pod pojmom Grál čašu z Ježišovej poslednej večere, no mnohí básnici<br />

a umelci v ňom hľadali viac, než len historickú relikviu. Pojem „Svätý Grál“<br />

bol spájaný aj s rytierstvom, ochranou duchovných hodnôt, ako aj s posvätnou,<br />

životodarnou silou, ktorá z neho vyžaruje. V tomto článku sa vydáme po stopách<br />

povestí o Svätom Grále, ktoré vznikli v dávnej minulosti a poodhalíme závoj aj<br />

z novodobých diel, ktoré o Grále podávajú svoju vlastnú výpoveď.<br />

OČARUJÚCI GRÁL<br />

SKUTOČNOSŤ A MÝTUS<br />

Ten, kto sa pustí do hľadania povestí<br />

a legiend spätých s Grálom, vydáva<br />

sa na dobrodružnú cestu. Táto cesta vedie<br />

k starým predkresťanským legendám,<br />

do temného obdobia stredovekých<br />

križiackych výprav, no ukazuje najmä<br />

k prameňu inšpirácie mnohých veľkých<br />

umelcov, ktorí sa snažili zachytiť pojem<br />

„Grál“ v obraznom vyjadrení povznesenom<br />

nad pozemskú všednosť.<br />

Hľadanie stôp po „Grále“ by sa mohlo<br />

začať pohľadom do lexikónu. Tu pod<br />

heslom „Grál“ nájdeme vysvetlenie, že<br />

slovo pochádza zo starofrancúzskeho<br />

slova „graal“ a svojím pôvodným významom<br />

je odvodené z latinského „gradalis“,<br />

čo znamená niečo ako „stupňovitý<br />

kalich“. Tento kalich bol v minulosti častým<br />

stredobodom básnických diel o „Svätom<br />

Grále“.<br />

GRÁL STREDOVEKÝCH<br />

BÁSNÍ A LEGIEND<br />

ravdepodobne najstaršia verzia dnes<br />

P historicky známej povesti o Grále sa<br />

nachádza vo velšskej básni, ktorá vznikla<br />

už asi v 6. storočí n. l. Hovorí sa v nej<br />

o výprave bojovníkov pod vedením legendárneho<br />

kráľa Artuša (okolo roku 500<br />

n. l.) do Annwn, na keltský druhý svet.<br />

Muži sa plavia po mori a zaplietajú sa do<br />

nebezpečných dobrodružstiev. Ich cieľom<br />

je však nájsť čarovný kalich, ktorý stráži<br />

deväť panien.<br />

Na podklade prozaických a veršovaných<br />

príbehov keltských básnikov<br />

v Británii a v Bretónsku vznikali v 12.<br />

a 13. storočí rozsiahle veršované romány<br />

francúzskych básnikov, ktorí prevzatý<br />

materiál zmodernizovali tým, že<br />

keltský čarovný svet premieňali<br />

na dvorný – rytiersky. Keď sa<br />

teda povesť o Grále rozšírila,<br />

bolo pre básnikov jednoduché<br />

umiestniť hrdinu<br />

tejto povesti, Percevala<br />

(keltsky Peredur) na<br />

dvor kráľa Artuša,<br />

kde žili vynikajúci<br />

rytieri, a z neho vytvoriť<br />

po šťastne sa končiacich dobrodružstvách<br />

člena presláveného okrúhleho<br />

stola.<br />

Podľa súčasných výskumov prvým autorom<br />

v histórii, ktorý zapracoval príbeh<br />

o Grále do rámca artušovských povestí,<br />

bol v 12. storočí Chrétien de Troyes. Okolo<br />

roku 1185 napísal svoj „Perceval li Galois<br />

ou Les Contes del Graal“.<br />

Neskôr, okolo roku 1200, zložil Robert<br />

de Boron na dvore grófa Gautier de Montbélierd<br />

svoju „Grand estoire dou Graal“,<br />

krátku poviedku z 3514 veršov. Toto dielo<br />

sa považuje za najdôležitejší starofrancúzsky<br />

literárny prameň s témou Grálu.<br />

Pre Roberta de Borona bol Grál už čašou,<br />

použitou pri poslednej večeri, do ktorej<br />

neskôr Jozef z Arimatie zachytil Kristovu<br />

vytekajúcu krv. Inšpiráciou pre Boronovu<br />

báseň bolo pravdepodobne Nikodémovo<br />

apokryfné evanjelium, takzvané „Pilátove<br />

spisy“, teda apokryfná správa o odsúdení<br />

a smrti Krista, ktorú údajne rímsky miestodržiteľ<br />

Pilát zaslal cisárovi Tibériovi<br />

do Ríma. Predpokladá sa však, že bola<br />

zostavená až koncom 2. storočia.<br />

Medzi rokmi 1197 a 1210 vytvoril<br />

Wolfram von Eschenbach svojho „Parzivala“,<br />

dielo, ktoré sa považuje za najväčší<br />

epos nemeckého stredoveku. Ako pred-<br />

19<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


T É M A<br />

lohu použil básnické dielo Chrétiena de<br />

Troyes. Wolfram v ideálnej postave Parzivala<br />

ukazuje, ako jeho hrdina môže prerásť<br />

nad pozemské chápanie rytierstva,<br />

ako napriek všetkým pochybnostiam, bolestiam<br />

a skúškam dosiahne „duchovné<br />

rytierstvo“ a napokon, ako korunovanie<br />

jeho čistého, statočného úsilia, je<br />

povolaný za kráľa Grálu. Wolfram von<br />

Eschenbach opisuje Grál ako divotvorný,<br />

žiariaci drahokam s magickými vlastnosťami,<br />

zoslaný na zem anjelmi. Človeku,<br />

ktorý naň pozrie, prináša nesmrteľnosť.<br />

Rytieri žijú zo sily Grálu, tohto kameňa,<br />

ktorý sa volá „lapsit exillis“ (spomedzi<br />

mnohých významov prevláda: „z neba<br />

spadnutý“). Raz v roku, na Veľký piatok,<br />

znesie sa z neba holubica a kladie na kameň<br />

hostiu, čím sa obnovuje jeho sila.<br />

KRIŽIACKA VÝPRAVA<br />

PROTI KATAROM<br />

olfram von Eschenbach označil<br />

W ako zdroje svojho básnického diela<br />

na jednej strane Chrétiena de Troyes a na<br />

druhej strane dielo jedného Provensálčana,<br />

ktorého nazýval „spevák Kyot“.<br />

Avšak napriek všetkých neskorším výskumom,<br />

ktoré sa dodnes vykonali, nikto<br />

nevedel nájsť ani zmienku o provensálskom<br />

básnikovi menom Kyot, ani stopy<br />

jeho diela. Okolo existencie alebo neexistencie<br />

človeka s týmto menom sa preto<br />

viedlo mnoho sporov.<br />

Niektorí historici dospeli pri skúmaní<br />

Wolframovho diela k predpokladu, že<br />

jeho „Majster Kyot“ bol katarom. Prísne<br />

asketické náboženské spoločenstvo katarov<br />

sa rozšírilo koncom 10. storočia<br />

v južnej a západnej Európe a okolo roku<br />

1200 patrilo k tým „sektám“, ktoré rímska<br />

pápežská cirkev neúprosne prenasledovala.<br />

Pre katarov síce platilo ako najvyššie<br />

prikázanie viesť príkladný život v zmysle<br />

Slova Ježiša Krista, ale zavrhovali pápeža<br />

a rímsku cirkev pre okázalú „zhýralosť“<br />

a popierali jej dogmy. Nezachovávali nič<br />

z uctievania svätých a relikvií, spochyb-<br />

20<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

nili cirkevné sviatosti, hlásili sa k učeniu<br />

o opätovnom vtelení – reinkarnácii<br />

a ako symbol svojej viery si nezvolili „kríž<br />

utrpenia“ rímskej katolíckej cirkvi, ale<br />

rovnoramenný kríž, prastarý, už v predkresťanských<br />

dobách existujúci symbol<br />

Pravdy, harmónie medzi aktívnym a pasívnym,<br />

mužským a ženským, pozitívnym<br />

a negatívnym princípom.<br />

Pre cirkev Ríma boli katari nebezpečnou<br />

sektou, hrozbou pre „pravých veriacich“,<br />

ktorá musela byť zlikvidovaná.<br />

V roku 1208 pápež Innocent III. nariadil<br />

inkvizíciu a križiacku výpravu proti<br />

katarom. V nasledujúcich rokoch, až do<br />

roku 1229, boli tisícky katarov povraždených.<br />

Padli v bojoch, alebo skončili na<br />

zapálených hraniciach. Ak teda Wolfram<br />

von Eschenbach skutočne prijal od nejakého<br />

katarského Majstra „tajné učenie<br />

o Grále“, ktoré votkal do svojho „Parzivala“,<br />

potom sa musel zákonite snažiť<br />

vymazať všetky stopy po ňom, aby ho<br />

uchránil pred prenasledovaním a súdom<br />

rímskej inkvizície.<br />

Podľa iného názoru vraj Wolfram von<br />

Eschenbach patril do rádu templárov.<br />

Templári boli najstarším rytierskym rádom,<br />

založeným v roku 1118 pod názvom<br />

„Chudobné rytierstvo Kristovho Šalamúnovho<br />

chrámu“ – teda takzvaného „templa“<br />

v Jeruzaleme. Pôvodne to bola malá<br />

skupina rytierov, ktorí chránili výpravy<br />

veriacich do Svätej zeme v Palestíne. Neskôr<br />

vzrástla vďaka ich obľúbenosti aj ich<br />

finančná podpora zo strany európskych<br />

panovníkov, ktorí rádu venovali rôzne<br />

majetky. Predpokladá sa, že templári začali<br />

vo svojich radoch v skrytosti pestovať<br />

„tajné“ duchovné náuky, pochádzajúce<br />

z ich stykov s Orientom. Templári mali<br />

k Orientu ten najlepší vzťah, na ktorý sa<br />

dá pomyslieť. Mnohí z ich veľmajstrov<br />

považovali arabských princov za svojich<br />

priateľov. Pri takomto dobrom porozumení<br />

bolo pochopiteľné, že sa oba<br />

kultúrne okruhy, kresťanský a islamský,<br />

mohli vzájomne ovplyvňovať, a teda dochádzalo<br />

k výmene duchovných hodnôt.<br />

Práve to sa neskôr templárom vyčítalo. Po<br />

takmer dvestoročnom rozkvete francúzsky<br />

kráľ Filip IV. v roku 1305 obvinil rád<br />

z kacírskeho tajného učenia a nemravných<br />

zvykov. Vtedajší veľmajster Jacques<br />

de Molay a všetci francúzski templári boli<br />

v roku 1307 zatknutí, obvinení z kacírstva,<br />

prenasledovaní a mnohí z nich upálení.<br />

V roku 1312 bol rád templárov rozhodnutím<br />

pápeža zrušený.<br />

Parzival Wolframa von Eschenbacha<br />

vyvolal celú záplavu prebásnení. To, že<br />

grálske motívy sa stali známymi, rozohnilo<br />

fantáziu západných básnikov.<br />

Každý, kto materiál spracoval, pridal<br />

k nemu niečo zo seba, čo obraz Grálu<br />

ešte viac zahmlilo a pozmenilo.<br />

No nielen básnická fantázia vystúpila<br />

z brehov a prelievala sa. Ľudia chceli<br />

v tom čase všade objaviť Grál, ktorý si vo<br />

väčšine prípadov predstavovali ako čašu<br />

alebo nádobu, do ktorej Jozef z Arimatie<br />

zachytil Ježišovu krv. Podľa iných tvrdení<br />

mal byť Grál „vzácnou misou v Chiesa di<br />

San Lorenzo“ (kostol Svätého Vavrinca)<br />

v Janove. V roku 1247 zase jeruzalemský<br />

patriarcha daroval kráľovi Henrichovi III.<br />

misu zdobenú smaragdmi, ktorá patrila<br />

údajne Nikodemovi a Jozefovi z Arimatie.<br />

Aj v nej chceli ľudia vidieť nádobu<br />

Grálu.<br />

Pod pojmom „služba Grálu“ sa chápala<br />

vo všeobecnosti rytierska služba láske.<br />

Pojem Grál prežíval vo všeobecnosti určitú<br />

„infláciu“ až do konca 15. storočia,


T É M A<br />

keď táto grálska tradícia doznela a zostala<br />

z nej len legenda. K skutočne očarujúcemu<br />

znovusformovaniu grálskeho<br />

materiálu došlo až v 19. storočí.<br />

GRÁL RICHARDA<br />

WAGNERA<br />

talo sa tak prostredníctvom diela<br />

S operného skladateľa Richarda Wagnera<br />

(1813-1883), jednej z najvýznamnejších<br />

osobností hudobných dejín vôbec.<br />

Wagner bol fascinovaný stredovekými<br />

básňami, predovšetkým legendou<br />

o Grále. Už v jednom zo svojich prvých<br />

veľkých diel, v Tannhäuserovi, ktorého<br />

premiéra bola v roku 1845, nachádza svoj<br />

odraz dielo Wolframa von Eschenbacha.<br />

O päť rokov neskôr bola premiéra „Lohengrina“<br />

– príbehu rytiera Grálu, ktorý<br />

prichádza z hradu Grálu, aby v boji dopomohol<br />

k víťazstvu Pravdy.<br />

Legenda o Grále neopúšťa Richarda<br />

Wagnera ani po dokončení „Lohengrina“.<br />

Práve prostredníctvom Lohengrina sa už<br />

dlhší čas pripravoval na vrcholné dielo<br />

svojej tvorby. Je ním Parsifal, novodobé<br />

stvárnenie povesti o Grále, kde sa ešte<br />

užšie spája myšlienka Grálu s jedným<br />

z najväčších zjavení kresťanskej viery.<br />

Rozhodujúcu inšpiráciu pre tvorbu Parsifala<br />

– podľa rozprávania samotného<br />

Wagnera – dostal ráno na Veľký piatok<br />

roku 1857. Pod týmto silným dojmom sa<br />

ihneď zrodila slávnostná melódia, ktorá<br />

neskôr ako „Čaro Veľkého piatku“ bola<br />

zakomponovaná do tejto monumentálnej<br />

opery. Osnova pre ňu však dozrela až<br />

v roku 1865. O dvanásť rokov neskôr, 25.<br />

januára 1877, sa Richard Wagner pustil<br />

do práce na Parsifalovi úplne a vytvoril<br />

jedinečné scénické divadlo, dojímajúce<br />

svojím príbehom i neprekonateľne výstižným<br />

hudobným vyjadrením.<br />

Hlavným motívom opery Parsifal je<br />

zlyhanie kráľa Grálu – Amfortasa, ktorý<br />

podľahne úkladom čarodejníka Klingsora.<br />

Amfortas je kráľom v hrade Grálu, kde sa<br />

Hlavným motívom opery Parsifal je zlyhanie kráľa<br />

Grálu – Amfortasa, ktorý podľahne úkladom<br />

čarodejníka Klingsora. Amfortas je kráľom v hrade<br />

Grálu, kde sa raz v roku koná posvätná slávnosť.<br />

čas od času koná posvätná slávnosť. Rytieri<br />

Grálu sa tu zhromažďujú, aby boli<br />

prítomní pri „odhaľovaní Grálu“, oltárnej<br />

misky, nad ktorou sa vo vrcholnom<br />

okamihu slávnosti zjavuje biela holubica,<br />

ako živé stelesnenie Ducha Svätého. Do<br />

misky Grálu sa vtedy vlieva posvätná sila,<br />

ktorá zaplavuje sieň hradu červeným svetlom<br />

a prináša pre všetkých zúčastnených<br />

požehnanie a občerstvenie duše i tela.<br />

V opere v týchto okamihoch zaznievajú<br />

„nebeské hlasy“, ktoré povznášajúcou melódiou,<br />

v hlbokom pohnutí ďakujú Stvoriteľovi<br />

za dar sily, ktorú ľuďom zosiela.<br />

Temnou postavou opery je čarodejník<br />

Klingsor, ktorý vládne vyčarovanému<br />

údoliu so záhradami „kvetinových<br />

dievčat“. Ich úlohou je odvádzať rytierov<br />

Grálu od ich služby. Samotného Amfortasa<br />

zvedie Klingsorom ovládaná dievčina<br />

Kundri, zvláštna, schizofrenicky<br />

rozorvaná postava. Klingsor vtedy<br />

Amfortovi vezme posvätnú kopiju a zasadí<br />

mu do boku ranu, ktorá sa nehojí,<br />

večne páli a krváca. Amfortas si je vedomý<br />

svojho zlyhania, a napriek naliehaniu<br />

ostatných rytierov Grálu odmieta<br />

odhaľovať Grál, pretože sa toho necíti<br />

byť hoden. Pretože všetkým chýba príliv<br />

posvätných síl, rytieri Grálu starnú<br />

a strácajú silu.<br />

Tu, pri posvätnej slávnosti zaznie opäť<br />

z neba hlas – rytieri majú počkať na príchod<br />

čistého, no nevedomého mladíka,<br />

ktorý sa spoluutrpením stane „vediacim“<br />

a bude novým kráľom Grálu.<br />

Na scénu vzápätí prichádza mládenec,<br />

ktorý opustil svoj domov, pretože zatúžil<br />

po rytierskom spôsobe života. V posvätnom<br />

háji sa stretáva s rytiermi Grálu.<br />

Jeden z nich ho pozýva na hrad, ale keď<br />

mladíkovo správanie nezodpovedá jeho<br />

predstavám, posiela ho preč. Týmto mladíkom<br />

je Parsifal, ktorý musí znova putovať<br />

svetom, aby dospel k poznaniu svojej<br />

úlohy. Na konci svojej cesty prichádza<br />

aj do čarovných Klingsorových záhrad.<br />

Čarodejník ho obklopí zvodnými „kvetinovými<br />

dievčinami“ a pošle aj samotnú<br />

Kundri, aby ho zviedla. Vtedy sa však<br />

v Parsifalovi prebudí poznanie, pochopí,<br />

prečo zlyhal Amfortas a chce pomôcť<br />

rytierom Grálu. Kundri volá na pomoc<br />

svojho pána, Klingsora. Parsifal ho však<br />

v boji premôže a vezme mu posvätnú kopiju.<br />

Nakoniec urobí rukou znamenie<br />

kríža, na čo sa Klingsorova ríša rozpadne<br />

v trosky.<br />

Záver opery už patrí znovuobnovenej<br />

slávnosti Grálu. Amfortas víta Parsifala<br />

na hrade Grálu.<br />

Prostredníctvom diela Richarda Wagnera<br />

tak prežíva povesť o Grále svoje najživšie<br />

„znovuzrodenie“ od čias Wolframa<br />

21<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


T É M A<br />

von Eschenbacha. Wagner docielil silné<br />

pôsobenie príbehu aj prostredníctvom<br />

neopísateľnej vznešenosti scénickej<br />

hudby, ktorá je skutočným klenotom<br />

tohto umenia. Premiéra Parsifala, posledného<br />

Wagnerovho diela, sa uskutočnila<br />

26. júla 1882 vo Festivalovej divadelnej<br />

a koncertnej sieni v Bayreuthe.<br />

O niekoľko mesiacov neskôr Wagner<br />

zomiera.<br />

NOVÉ CHÁPANIE GRÁLU<br />

V<br />

tom istom období, keď Nemecko,<br />

sužované hospodárskou krízou, pohlcovala<br />

politická a vojenská mašinéria<br />

nacizmu, dopísal svoje dielo s názvom<br />

Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu aj<br />

nemecký spisovateľ Oskar Ernst Bernardt,<br />

ktorý si zvolil pseudonym Abd-<br />

-ru-shin.<br />

Nejde tu však vôbec<br />

o ďalšiu legendu o Grále.<br />

Toto bezmála tisícstranové<br />

dielo obsahuje 167 prednášok,<br />

ktoré ponúkajú takpovediac<br />

„všeobsiahly obraz“<br />

toho, ako je život každého<br />

človeka formovaný neviditeľným<br />

pôsobením duchovných<br />

síl v súlade s „neomylnou<br />

spravodlivosťou“, ktorá<br />

je podľa Abd-ru-shina zakotvená<br />

v „zákonoch stvorenia“.<br />

Učenie o pôsobení<br />

týchto zákonov je základnou<br />

témou diela Vo Svetle<br />

Pravdy. Zákony stvorenia sa<br />

prejavujú v nám známom<br />

svete ako prírodné zákony, ale vo svojej<br />

vyššej forme, v duchovnom svete umožňujú<br />

vývoj a zdokonaľovanie ľudského<br />

ducha, skutočného jadra pozemského<br />

človeka. Vnútorný mier možno dosiahnuť<br />

len konaním v súlade s týmito zákonmi,<br />

v ktorých sa prejavuje aj vôľa<br />

Božia. Človek by sa mal naučiť vedome<br />

prijímať túto vyššiu vôľu prostredníctvom<br />

„vyciťovania ducha“, teda pono-<br />

22<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

rením sa do svojho vnútra a počúvaním<br />

pokynov svojho vnútorného hlasu či svedomia.<br />

Abd-ru-shin sa vo svojom diele<br />

veľmi nekompromisne vyjadruje proti<br />

slepému nasledovaniu cudzích názorov,<br />

zvlášť v duchovnej oblasti, a vyzýva<br />

k vlastnému zvažovaniu a skúmaniu<br />

všetkého, čo sa ponúka ako „duchovná<br />

cesta“. Čo neobstojí voči požiadavke jednoduchosti,<br />

logickej jasnosti, prirodzenosti<br />

a vecnosti, má byť odmietnuté.<br />

Na tému „Grál“ nájdeme v knihe<br />

Vo Svetle Pravdy viacero textov, ktoré<br />

nadväzujú na ďalšie autorove prednášky<br />

o „úrovniach stvorenia“, čo sú sféry,<br />

zoradené vo stvorení podľa svojej tiaže<br />

(hutnosti). Nám známy svet tvorí v tomto<br />

Abd-ru-shinovom prehľade najťažšiu<br />

vrstvu, najviac vzdialenú od Boha.<br />

Všetko vo stvorení vzniklo z Božieho<br />

vyžarovania a je závislé na pravidelnom<br />

obnovovaní Božej sily. Toto sa deje<br />

prostredníctvom Grálu. Skutočný Grál<br />

nie je pozemskou nádobou a nikdy ho<br />

nemôže uzrieť žiadny človek. Nachádza<br />

sa totiž na hranici Božskej sféry, v najvyššej<br />

úrovni stvorenia, kam nemôže ľudský<br />

duch v dôsledku svojho uspôsobenia<br />

nikdy vystúpiť. Preto v knihe opisované<br />

deje, súvisiace s Grálom, majú len dať vytušiť<br />

obraz, ktorý je vo svojej veľkosti pre<br />

človeka nepochochopiteľný. Silu, ktorá sa<br />

z Grálu každoročne „v deň Svätej holubice“<br />

vylieva, však môže prijať každý, kto<br />

sa jej v úprimnej prosbe otvorí.<br />

Grál podľa Abd-ru-shina teda nie je<br />

len symbolom či básnickým výmyslom,<br />

ale najvyššou duchovnou skutočnosťou.<br />

Je spojovacím miestom, kde dochádza<br />

k prenosu sily medzi Stvoriteľom a jeho<br />

stvorením. Toto snáď nakoniec možno<br />

vidieť vyjadrené aj v mnohých náboženských<br />

kultoch, ktoré používajú pri obradoch<br />

nádobu alebo kalich.<br />

TÉMA GRÁLU<br />

V DNEŠNEJ DOBE<br />

éma Grálu, rovnako ako iné duchovné<br />

témy, zaujme v súčasnosti,<br />

T<br />

prirodzene, len tých ľudí, ktorí sa ešte<br />

o duchovno neprestali zaujímať a majú<br />

dosť trpezlivosti, aby oddeľovali „plevy<br />

od zrna“. Grál je dnes, tak<br />

ako všetko ostatné, zobrazovaný<br />

v mnohých intelektuálne<br />

vyspelých, ale<br />

duchovne málo občerstvujúcich<br />

spisoch, ktoré<br />

sú často len pokrúteným<br />

podaním historických<br />

skutočností podriadeným<br />

zámeru autora. Napríklad<br />

kniha „Svätá krv a svätý<br />

grál“ predstavuje Ježiša<br />

ako cieľavedomého politika,<br />

ktorý zneužil náboženské<br />

cítenie Židov na<br />

osobné ciele. Podobne prešpekulovanou<br />

fikciou je<br />

veľmi populárny „Da Vinciho<br />

kód“, ktorý čitateľovi ponúka dejovú<br />

líniu spájajúcu niekoľko historických<br />

faktov vytrhnutých z kontextu, na<br />

ktorých základe potom autor stavia svoju<br />

vlastnú legendu. Aj istá televízna spoločnosť<br />

nedávno odvysielala seriál „o hľadaní<br />

Grálu“. No okrem archeologických<br />

nálezov a opisov najrôznejších kalichov,<br />

ktoré sa ako relikvie opatrujú v niektorých<br />

chrámoch, vo filme nezaznelo nič,


T É M A<br />

čo by sa aspoň snažilo priblížiť duchovné<br />

a mravné hodnoty, spojené s Grálom už<br />

v stredoveku.<br />

Dôvody pre toto bestsellerové blúznenie<br />

alebo aj „vedeckú“ opatrnosť sú<br />

známe:<br />

Žijeme v dobe, ktorej vierovyznaním<br />

je veda, klaniame<br />

sa a obdivujeme<br />

techniku a spoliehame<br />

sa na poznávanie<br />

sveta výlučne<br />

prostredníctvom<br />

inteligencie, matematickej logiky a jasne<br />

definovaných meracích metód.<br />

Na druhej strane, fikcia a napätie v podobe<br />

románu, sa dá „zhltnúť“ oveľa ľahšie,<br />

než vážne skúmanie originálnych náboženských<br />

spisov a myšlienky skutočne<br />

hodnotných diel duchovnej literatúry.<br />

Navyše, mnoho ľudí a spoločenských<br />

skupín nerado vidí postavenie kresťanstva<br />

a niektorých cirkví v úlohe určitej<br />

morálnej autority, prípadne im vadí ekonomické<br />

zázemie náboženských spoločností,<br />

ako aj ich politický vplyv.<br />

HĽADANIE PRAVDY<br />

edykoľvek sa od ľudí požaduje<br />

K vlastné zvažovanie rôznych nových<br />

predkladaných poznatkov aj za pomoci<br />

duchovného úsilia, nastáva skepsa<br />

a strach, že sa človek zamotá to siete nejakej<br />

sekty. V dnešnej dobe navyše už neočakávame,<br />

a najmä sa zdráhame uveriť<br />

všetkému, čo presahuje hranice našich<br />

piatich zmyslov.<br />

Možnosť „zjavenia Pravdy“, teda<br />

sprostredkovania poznania z duchovného<br />

sveta smerom k nám, pozemským ľuďom,<br />

je akceptovaná len vtedy, ak sa to udialo<br />

v dosť dávnej minulosti. Biblické rozprávania<br />

sa stali tradíciou, a preto ich mnohí<br />

ľudia považujú za čosi už samozrejmé. No<br />

keď sa nájde niekto, kto sa pokúsi prísť<br />

s novými duchovnými poznatkami, narazí<br />

na tvrdenie, že momentálne všeobecne<br />

rozšírené náboženské spisy a ich<br />

výklady sú pre človeka postačujúce.<br />

Nikto sa nezamyslí nad tým, že rovnako<br />

ako materiálny svet, aj duchovný<br />

vývoj ľudstva musí napredovať. Prinajmenšom<br />

je očividné, že to, čo ľuďom stačilo<br />

kedysi prijímať prostou, detskou vierou,<br />

dnes potrebuje omnoho rozsiahlejšie<br />

Kto dnes tvrdí, že svet už ďalšie, nové duchovné<br />

poznanie nepotrebuje, zatvára oči pred realitou.<br />

a logicky prijateľné vysvetlenia. Kto dnes<br />

tvrdí, že svet už ďalšie, nové duchovné<br />

poznanie nepotrebuje, zatvára oči pred<br />

realitou.<br />

Nikdy nemali ľudia k náboženstvu tak<br />

málo dôvery ako dnes, nikdy sa spoločnosť<br />

nevzdialila od morálnych a mravných<br />

hodnôt tak, ako dnes. Na druhej<br />

strane ľudia už stále častejšie požadujú –<br />

aj v oblasti duchovna a náboženstva, hlboký<br />

vnútorný zážitok, nestačia im len<br />

tradičné výklady. Táto túžba, spojená<br />

s citovou vyprahnutosťou a zlými sociálnymi<br />

väzbami, môže viesť aj k premršteným<br />

snahám o „zmenu vedomia“, ktorá<br />

sa nezastaví ani pred použitím drog, či<br />

podľahnutím vplyvu „láskyplného gurua“,<br />

ktorý má po ruke čarovný prútik na prekonanie<br />

duchovných problémov.<br />

Vo všeobecnosti však platí, že sme<br />

svedkami morálneho úpadku, horlivo<br />

podporovaného konzumným životným<br />

štýlom. Týmto materiálnym opojením sa<br />

však ľudstvo stále viac vzďaľuje od slobody<br />

ducha. To nie je len abstraktná filozofická<br />

výčitka, ale dôsledkom toho je rozsiahle<br />

zničenie prírody, medziľudských vzťahov<br />

a chaos v spoločnosti, ktorá sa rúti v konkurenčnej<br />

honbe za ziskom do záhuby.<br />

Samozrejme, aj v duchovnej oblasti sú<br />

dôvody na opatrnosť v prijímaní nových<br />

poznatkov. Náš svet je plný samozvaných<br />

prorokov, ktorí prijímajú posolstvá „od<br />

duchovných vodcov“, a jasnovidných<br />

médií, ktoré rozprávajú o svojich proroctvách<br />

a zvestovaniach v skupine vlastných<br />

obdivovateľov, alebo aj pre pobavenie divákov<br />

v televíznych talkshows. Radi tiež<br />

prorokujú blaho tým, ktorí na nich uveria<br />

a grupujú neuvažujúcich prívržencov<br />

okolo seba.<br />

Známe sú aj výsledky závislosti na<br />

sektách: vnútorne nepevní ľudia, ktorí<br />

sa v dôsledku závislosti na rôznych rituáloch<br />

a vedúcich<br />

osobnostiach<br />

vzdialia od reality<br />

a udržiavajú kontakt<br />

len s rovnako<br />

zmýšľajúcimi. Tak<br />

vznikajú poľutovaniahodné osobnosti,<br />

ktorá upadajú – sami o tom nevediac –<br />

duchovne i materiálne. Skepsa proti<br />

všetkým „zvestovaniam“ je preto úplne<br />

pochopiteľná. No bolo by nemiestne preto<br />

vyliať z vane spolu s vodou aj dieťa a už<br />

vopred odsúdiť všetko, čo nás chce priviesť<br />

na iné cesty poznania.<br />

Existuje veľmi jednoduchá cesta, aby<br />

sme oddelili plevy od zrna.<br />

DUCHOVNÉ POZNANIE<br />

rvým predpokladom správnosti nejakého<br />

duchovného poznania je to, že<br />

P<br />

nikdy nepožaduje slepú vieru, ani neponúka<br />

„jednoduché“ a krátkodobé riešenia<br />

duchovných i pozemských problémov.<br />

Naše problémy sme si totiž spôsobili počas<br />

dlhých stáročí ako ľudstvo i ako jednotlivci<br />

sami, a nie je preto logické veriť<br />

v ľahkú nápravu nášho okolia nejakým<br />

„zázrakom“, ktoré by pre naše potešenie<br />

urobil Stvoriteľ.<br />

Pravé poznanie sa preto musí opierať<br />

o ľahko pochopiteľné a logické skutočnosti.<br />

Duchovné deje, ktorým máme uveriť,<br />

musia mať rovnako logické objasnenie,<br />

ako tie pozemské, ktoré dokážeme<br />

vysvetliť zákonmi fyziky.<br />

A je ešte jeden dôležitý skúšobný kameň,<br />

pomocou ktorého možno merať<br />

prínos všetkých duchovných snažení: Ak<br />

ktokoľvek tvrdí, že samotný náboženský,<br />

či duchovný rituál urobí z niekoho lepšieho,<br />

či hodnotnejšieho človeka bez toho,<br />

23<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


T É M A<br />

aby sa NAJPRV zmenili jeho skutočné<br />

životné hodnoty a postoje, katastrofálne<br />

sa mýli. Hodnota človeka sa nedá merať<br />

počtom absolvovaných náboženských<br />

sedení, ani skvelým ovládaním vierouky.<br />

A nikto nemá právo toto od druhých<br />

ľudí vyžadovať. Pravá duchovnosť<br />

sa vždy musí prejaviť v praktickom živote.<br />

Presne, ako to už kedysi požadoval<br />

Ježiš z Nazaretu: „Podľa skutkov Vás<br />

majú poznať...“<br />

Duchovná sila totiž prúdi len k tomu,<br />

kto je schopný odložiť vlastné sebecké<br />

priania bokom a prebudí sa v ňom<br />

úprimná túžba slúžiť. Tak sa dokáže<br />

„naladiť“ na vlnovú dĺžku lásky – lásky<br />

k Bohu i k jeho tvorom. Potom si k nemu<br />

táto vyššia duchovná sila nájde cestu.<br />

CESTA GRÁLU –<br />

CESTA SLUŽBY<br />

ž v najstarších legendách sa pojem<br />

Grálu spája so službou. Nie<br />

U<br />

s otrockým slúžením slepo prijímanej<br />

autorite, ale s použitím vlastných<br />

najlepších schopností a síl pre službu<br />

celku.<br />

Rytieri Grálu smú silu Grálu prijímať,<br />

ale musia ju aj odovzdávať ďalej,<br />

pre požehnanie a posilnenie stvorenia.<br />

Aby toho boli schopní, musia sa snažiť<br />

zostať vnútorne čistí. A to je požiadavka,<br />

ktorá je aktuálna vo všetkých<br />

dobách, pre všetkých „duchovne hľadajúcich“.<br />

Vnútorná čistota neznamená to<br />

isté, čo utiahnutosť alebo vyhýbanie sa<br />

požiadavkám tohto pozemského sveta.<br />

Znamená schopnosť odolávať jeho „zvodom“,<br />

teda putám, ktoré si človek dobrovoľne<br />

nasadí, aby pre vidinu osobného<br />

prospechu obetoval všetko ostatné.<br />

24<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

Rytieri Grálu smú silu Grálu prijímať,<br />

ale musia ju aj odovzdávať ďalej, pre<br />

požehnanie a posilnenie stvorenia.<br />

V návale svojich „povinností“ aj svoju<br />

schopnosť cítenia, teda to hlavné, čo ho<br />

duchovne pozdvihuje.<br />

Podľa Posolstva Grálu od Abd-ru-<br />

-shina je človek jediným tvorom tu na<br />

zemi, ktorý je „magnetickou príťažlivosťou“<br />

svojho ducha schopný prijímať<br />

„neutrálnu Božiu silu“ a sprostredkúvať<br />

ju ostatným tvorom. V tejto úlohe však<br />

zlyhal, podobne ako Amfortas z Wagnerovej<br />

opery, ktorý už „neodhaľuje Grál“.<br />

Všetko vo stvorení, na čo má vplyv ľudské<br />

– duchovné i pozemské pôsobenie,<br />

bolo následkom falošného chcenia pokrivené.<br />

Nápravu prináša vznešená sila<br />

z Grálu, prinesená prostredníctvom Parsifala.<br />

Tak sa napĺňa starobylé zasľúbenie<br />

dané ľudstvu, ktoré bolo inšpiráciou pre<br />

mnohé legendy.<br />

Posvätná kopija, ktorú zneužíva<br />

Klingsor na ohrozovanie rytierov Grálu,<br />

je tiež ľahko zrozumiteľným symbolom.<br />

Ľudstvu bola zasadená hlboká rana zneužitím<br />

poznania a moci - obrátením sa<br />

k materiálnemu. Duchovné schopnosti<br />

zakrpateli a Klingsor dnes slávi svoj triumf.<br />

Jeho iluzórna ríša je na vrchole svojej<br />

moci. Kráľ Grálu sa však ujal svojej<br />

úlohy, Klingsorova ríša sa pomaly rozpadáva<br />

a rytieri opäť môžu pristúpiť<br />

k vznešenej slávnosti. Aj pozemskí ľudia<br />

môžu dosiahnuť skutočné požehnanie<br />

z Grálu. Predpokladom je, aby sa<br />

stali „vediacimi“ pomocou duchovného<br />

poznania a prejavili svoju túžbu slúžiť<br />

Stvoriteľovi činom.<br />

Ostáva len dúfať, že ľudstvo pre seba<br />

opäť objaví hodnotu duchovného poznania,<br />

spojeného s pojmami, ako je Svätý<br />

Grál.<br />

E. Schmitt, E. Jansen-Runge,<br />

W. Huemer, M. Schulze, R. Levický<br />

SVÄTÝ<br />

GRÁL<br />

Abd-ru-shin<br />

Z diela<br />

„Vo svetle Pravdy“<br />

- Posolstvo Grálu<br />

nohoraké sú výklady básnických<br />

diel, ktoré jestvujú<br />

M<br />

o Svätom Grále. Najvážnejší učenci<br />

a bádatelia sa zaoberali týmto tajomstvom.<br />

Nejedna z ich prác má<br />

vysokú mravnú hodnotu, ale všetky<br />

majú v sebe tú veľkú chybu, že ukazujú<br />

len výstavbu od zeme nahor. Pritom<br />

chýba to hlavné, lúč Svetla zhora<br />

nadol, ktorý jedine by mohol priniesť<br />

oživenie a osvietenie výkladov.<br />

Všetko, čo sa usiluje dostať zdola<br />

nahor, musí sa zastaviť na hranici<br />

hmotnosti, i keď je mu povolené to<br />

najvyššie dosiahnuteľné. Najčastejšie,<br />

a to iba za najpriaznivejších podmienok,<br />

môže dôjsť sotva do polovice<br />

tejto cesty. Ale aká ďaleká je potom<br />

ešte cesta k pravému poznaniu Svätého<br />

Grálu!<br />

Tento cit nedosiahnuteľnosti poznania<br />

Svätého Grálu sa nakoniec zračí aj<br />

u bádateľov. Výsledkom toho je, že sa<br />

snažia považovať Grál za čisto symbolické<br />

označenie pojmu, aby mu takýmto<br />

spôsobom dodali tej vážnosti,<br />

ktorej nutnosť pre toto pomenovanie<br />

celkom správne vyciťujú. Ale symbolickým<br />

vysvetlením idú v skutočnosti<br />

dozadu, nie dopredu. Nadol


T É M A<br />

miesto nahor. Odbočujú zo správnej<br />

cesty, ktorú básnické diela už v sebe<br />

čiastočne naznačujú.<br />

Len tieto básne dávajú vytušiť pravdu.<br />

Ale len tušiť, pretože vznešené vnuknutia<br />

a jasnovidné obrazy básnikov boli prisilno<br />

spozemštené rozumom, ktorý spolupracoval<br />

pri ďalšom podávaní. Básnici<br />

prepožičali duchovne prijatým obrazom<br />

pri ich ďalšom podávaní obraz svojho<br />

súčasného pozemského okolia. Chceli<br />

tak učiniť zmysel svojej básne ľuďom<br />

zrozumiteľnejší. To sa im samozrejme<br />

nepodarilo, pretože sa sami nemohli priblížiť<br />

k vlastnému jadru pravdy.<br />

Tak bol pre pozdejšie bádanie a hľadanie<br />

už vopred položený neistý základ.<br />

Každému výsledku bádania bola tým vymedzená<br />

úzka ohraničenosť. Neprekvapuje<br />

preto, že sa nakoniec mohlo uvažovať<br />

len o čistej symbolike a vykúpenie<br />

prostredníctvom Grálu bolo vložené do<br />

najhlbšieho vnútra každého človeka.<br />

Doterajšie výklady nie sú bez veľkej<br />

etickej ceny, ale nemôžu si robiť nárok,<br />

že sú vysvetlením básní a tým menej, že<br />

sa priblížili k pravde o Svätom Grále.<br />

Svätým Grálom nie je tiež mienená<br />

nádoba, ktorú Syn Boží použil pri poslednej<br />

večeri so svojimi učeníkmi na<br />

konci pozemského poslania a do ktorej<br />

bola potom pod krížom zachytená jeho<br />

krv. Táto nádoba je posvätnou spomienkou<br />

na vznešené vykupiteľské dielo Syna<br />

Božieho, ale to nie je Svätý Grál, ktorý<br />

ospevovali milosťou obdarení básnici<br />

týchto legiend. Tieto básne boli ľudstvom<br />

nesprávne pochopené.<br />

Mali to byť zasľúbenia z najvyšších<br />

výšin a ľudia mali očakávať ich splnenie!<br />

Keby boli takto pochopené, bola by sa<br />

už dávno našla aj iná cesta, ktorá by bola<br />

mohla doviesť bádania ešte ďalej než doteraz.<br />

Ale takto museli všetky výklady<br />

nakoniec dôjsť do slepej uličky, pretože<br />

sa nikdy nedalo nájsť uspokojivé riešenie<br />

bez medzier. Východisko každého<br />

bádania stálo už od počiatku následkom<br />

doterajšieho falošného chápania<br />

na nesprávnej pôde. —<br />

Nikdy nebude môcť ľudský duch,<br />

a to ani vo svojej najvyššej dokonalosti<br />

a nesmrteľnosti, stáť osobne pred<br />

Svätým Grálom! Preto sa tiež nikdy nemôže<br />

o ňom dostať podrobná správa do<br />

hmotnosti až na zem, iba ak prostredníctvom<br />

posla, ktorý by bol vyslaný odtiaľ.<br />

Ľudskému duchu musí Svätý Grál<br />

vždy večne zostať mystériom.<br />

Nech človek zostane pri tom, čo môže<br />

duchovne pochopiť, a nech sa predovšetkým<br />

snaží splniť a priviesť až k najušľachtilejšiemu<br />

výkvetu to, čo je v jeho<br />

silách. Ale žiaľ, on vo svojej žiadostivosti<br />

siaha najradšej vždy čo najvyššie, bez<br />

toho, že by rozvíjal svoje vlastné schopnosti.<br />

Dopúšťa sa tým nedbalosti, ktorá<br />

mu nedovolí dosiahnuť ani to, čo by mohol,<br />

zatiaľ čo to, po čom túži, tak či tak<br />

nikdy nemôže dosiahnuť. Tým sa pripravuje<br />

o najkrajšie a o najvyššie ciele<br />

svojho vlastného bytia. Dosiahne iba<br />

úplné zlyhanie pri splnení účelu svojho<br />

pozemského bytia. —<br />

Parcifal je veľkým zasľúbením. Nedostatky<br />

a omyly básnikov legiend pre<br />

ich príliš pozemské myslenie znetvorili<br />

vlastnú podstatu tejto postavy. Parcifal<br />

je totožný so Synom Človeka, ktorého<br />

príchod zvestoval sám Syn Boží.<br />

Ako Vyslanec Boží bude musieť prechádzať<br />

najťažšími pozemskými útrapami<br />

s páskou na duchovnom zraku,<br />

zovňajškom ako človek medzi ľuďmi. Po<br />

určitom čase bude zbavený tejto pásky<br />

a pozná odkiaľ vyšiel, a tým aj sám seba.<br />

Uvidí jasne pred sebou i svoje poslanie,<br />

ktoré spojené s prísnym súdom, prinesie<br />

spásu vážne hľadajúcim.<br />

Na to však nemôže byť určený nejaký<br />

človek, ba čo viac, túto udalosť nebudú<br />

poznať z prežitia mnohí ľudia, nie to<br />

ešte všetci ľudia. Bude to celkom určitý<br />

vyvolený Vyslanec Boží.<br />

Podľa neochvejnej zákonitosti dokonalej<br />

božskej vôle niet inej možnosti,<br />

než, že každý sa môže po ukončení<br />

vývoja vrátiť vo svojom najvyššom<br />

zdokonalení opäť k východisku svojho<br />

pôvodného bytia, nikdy však nie nad<br />

neho. Tak aj ľudský duch. Ten, ako duchovné<br />

semienko, má svoj pôvod v duchovne-bytostnom,<br />

kam sa môže vrátiť<br />

po svojom putovaní hmotnosťou, keď<br />

dosiahol najvyššie zdokonalenie a získal<br />

živú čistotu, a to v bytostnej forme<br />

ako vedomý duch.<br />

Nikto z duchovne-bytostných, i keby<br />

bol akokoľvek vznešený, čistý a žiarivý,<br />

nedokáže prekročiť hranicu k božskému.<br />

Hranica a nemožnosť jej prekročenia<br />

spočíva aj tu, podobne ako vo sférach<br />

alebo úrovniach hmotného stvorenia,<br />

jednoducho v povahe veci, v rôznosti<br />

druhu.<br />

Najvyšší a najvznešenejší je Boh<br />

sám vo svojej Božskej bezbytostnosti.<br />

O niečo nižšie sa rozprestiera božsky-<br />

-bytostné. Oboje je večné. K tomu sa až<br />

potom pripája dielo stvorenia, zostupujúc<br />

hlbšie a hlbšie. Skladá sa z úrovní či<br />

sfér, ktoré v odstupňovaní nadol stávajú<br />

sa hutnejšími a hutnejšími. Poslednou<br />

úrovňou je hrubohmotnosť, viditeľná<br />

ľuďom.<br />

Jemnohmotnosť v hmotnom stvorení<br />

je to, čo ľudia nazývajú onen svet.<br />

Teda druhá strana ich pozemského hrubohmotného<br />

videnia. Oboje však patrí<br />

k dielu stvorenia a vo svojich formách<br />

nie je večné. Podlieha zmenám za účelom<br />

obnovenia a osvieženia.<br />

Na najvyššom mieste východiska večnej<br />

duchovne-bytostnej úrovne stojí<br />

hrad Grálu, duchovne viditeľný, hmatateľný,<br />

pretože je ešte rovnako duchovne-bytostného<br />

druhu. V tomto hrade<br />

Grálu je miestnosť, nachádzajúca sa na<br />

samej hranici smerom k božskému, je<br />

teda ešte éterickejšia ako ostatné duchovne-bytostné.<br />

V tejto miestnosti sa<br />

nachádza ako záruka večnej dobroty<br />

Boha Otca a ako symbol jeho najčistejšej<br />

božskej lásky a súčasne ako východisko<br />

božskej sily: Svätý Grál!<br />

Svätý Grál je nádoba, v ktorej to neprestajne<br />

vrie a vlní sa ako červená krv<br />

bez toho, že by pretekala. Je ožiarená<br />

najjasnejším svetlom a len najčistejším<br />

zo všetkých duchovne-bytostných je<br />

25<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


T É M A<br />

dopriate hľadieť do tohto svetla. To sú<br />

strážcovia Svätého Grálu! Ak sa v básňach<br />

hovorí, že najčistejší z ľudí sú určení<br />

na to, aby sa stali strážcami Grálu,<br />

je to stať, ktorú milosťou obdarený básnik<br />

príliš spozemštil, lebo sa nedokázal<br />

vyjadriť inakšie.<br />

Ani jeden ľudský duch nemôže vstúpiť<br />

do tejto posvätnej miestnosti. Ani vo<br />

svojej najdokonalejšej duchovnej bytostnosti<br />

po návrate z putovania hmotnosťou<br />

aj tak ešte nie je dostatočne éterický,<br />

aby prekročil prah, teda túto hranicu.<br />

Aj vo svojej najvyššej dokonalosti je na<br />

to ešte príliš hutný.<br />

Ďalšie zéterizovanie by pre neho znamenalo<br />

úplný rozklad alebo spálenie,<br />

keďže duch človeka nie je prispôsobený<br />

už svojím pôvodom, aby sa stal ešte žiarivejším<br />

a jasnejším, to jest éterickejším.<br />

Neznesie to.<br />

Strážcovia Grálu sú veční praduchovní,<br />

ktorí nikdy neboli ľuďmi. Sú vrcholom<br />

všetkého duchovne-bytostného.<br />

Potrebujú však božsky-bezbytostnú silu.<br />

Sú od nej závislí, ako všetko je závislé<br />

od božsky-bezbytostného, od pôvodu<br />

všetkej sily, od Boha Otca.<br />

Z času načas, v deň Svätej Holubice, zjavuje<br />

sa nad nádobou Holubica, ako obnovené<br />

znamenie nepremennej božskej<br />

lásky Otcovej. Je to chvíľa spojenia, prinášajúca<br />

obnovenie sily. Strážcovia Grálu ju<br />

prijímajú v pokornej zbožnosti a túto zázračnú<br />

silu môžu potom rozdávať ďalej.<br />

Od toho závisí pretrvávanie celého<br />

stvorenia!<br />

Je to okamih, keď sa láska Stvoriteľova<br />

žiarivo rozlieva v chráme Svätého Grálu<br />

k obnove bytia, k obnove tvorivého úsilia.<br />

Prúdi dolu do celého vesmíru ako<br />

údery pulzu v jeho žilách. Pritom sa zachvejú<br />

v posvätnom úžase všetky sféry,<br />

naplnené predtuchou radosti a veľkého<br />

šťastia. Len duch človeka stojí nezúčastnený,<br />

len on necíti, čo táto udalosť znamená<br />

práve pre neho, aký nesmierny dar<br />

človek prijíma s otupenou mysľou. Jeho<br />

vlastná rozumová obmedzenosť mu nedovolí<br />

pochopiť takú veľkosť.<br />

26<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

Je to okamih prílivu života pre celé<br />

stvorenie!<br />

Je to stále sa opakujúce nevyhnutné<br />

potvrdzovanie zmluvy, ktorú Stvoriteľ<br />

udržuje so svojím dielom. Keby raz bol<br />

tento príliv prerušený, keby neprišiel,<br />

muselo by všetko jestvujúce pomaly zoschnúť,<br />

zostarnúť a rozpadnúť sa. Potom<br />

by prišiel koniec všetkých dní a zostal<br />

by len sám Boh, ako tomu bolo na počiatku!<br />

Lebo len On sám je Život.<br />

Tento dej je znázornený v legende.<br />

Je tam dokonca naznačené, ako musí<br />

všetko zostarnúť a zahynúť, ak sa nevráti<br />

deň Svätej Holubice, ono „odhalenie“<br />

Grálu. Tiež ako starnú rytieri Grálu<br />

v čase, keď Amfortas už viac neodhaľuje<br />

Grál, až do chvíle, keď Parcifal nastúpi<br />

ako kráľ Grálu.<br />

Človek by už mal prestať považovať<br />

Svätý Grál za niečo nepochopiteľné. On<br />

skutočne jestvuje! Ľudskému duchu je<br />

však v dôsledku jeho podstaty odopreté,<br />

aby ho niekedy uzrel. Naproti tomu<br />

požehnanie Svätého Grálu, prúdiace<br />

z neho, ktoré strážcovia Grálu môžu<br />

odovzdávať ďalej a aj ho odovzdávajú,<br />

môžu ľudskí duchovia prijímať a užívať,<br />

ak sa tomu otvoria.<br />

V tomto zmysle nemožno nazvať<br />

niektoré výklady celkom nesprávnymi,<br />

pokiaľ vo svojich náznakoch sa nepokúšajú<br />

zahrnúť do toho i samotný Svätý<br />

Grál. Sú teda čiastočne správne a čiastočne<br />

nesprávne.<br />

Zjavovanie sa Holubice v určitý deň<br />

Svätej Holubice ukazuje zakaždým zoslanie<br />

Ducha Svätého; lebo táto Holubica<br />

je s ním v úzkom spojení.<br />

Je to však dej, ktorý ľudský duch je<br />

schopný chápať len obrazne. On totiž,<br />

z povahy veci, pri svojom najvyššom vývoji<br />

môže v skutočnosti v myslení, vedení<br />

a cítení dosiahnuť až tam, odkiaľ<br />

sám vyšiel, teda k tomu druhu, ktorý<br />

je totožný s jeho najčistejšou podstatou<br />

pôvodu. A to je večné duchovne-<br />

-bytostné.<br />

Túto hranicu nebude môcť ani len<br />

v myslení nikdy prekročiť. Niečo ďalšie<br />

by ani nedokázal pochopiť. To je tak<br />

logické, jednoduché a zrozumiteľné, že<br />

každý môže ľahko sledovať tento myšlienkový<br />

pochod.<br />

Čo je teda nad úrovňou pôvodu človeka,<br />

to ľudstvu musí navždy zostať tajomstvom!<br />

Každý človek žije preto v bludnej domnienke,<br />

ak si namýšľa, že má Boha<br />

v sebe, že je sám božský, alebo že sa<br />

takým môže stať. Má v sebe duchovné,<br />

ale nikdy božské. A v tom spočíva zásadný<br />

nepreklenuteľný rozdiel. Človek<br />

je tvorom a nie časťou Stvoriteľa, ako si<br />

to niekto snaží nahovoriť. On je a zostane<br />

dielom, nikdy sa nebude môcť stať<br />

majstrom.<br />

Preto je tiež nesprávne, keď sa vyhlasuje,<br />

že ľudský duch vychádza zo<br />

samotného Boha Otca a že sa k nemu<br />

vracia. Pôvod človeka je duchovne-bytostný<br />

a nie božsky-bezbytostný. Po<br />

dosiahnutí dokonalosti môže sa preto<br />

vrátiť zase len do duchovne-bytostného.<br />

Správne sa hovorí, že ľudský duch pochádza<br />

z kráľovstva Božieho, a preto, keď<br />

sa stane dokonalým, zase sa môže vrátiť<br />

do kráľovstva Božieho, ale nie k Bohu<br />

samému.<br />

Neskoršie budú nasledovať ešte<br />

podrobné prednášky o jednotlivých<br />

oddeleniach stvorenia, ktoré sa svojou<br />

podstatou celkom odlišujú.<br />

Na najvyššom vrchole každej z týchto<br />

úrovní stvorenia sa nachádza hrad Grálu<br />

ako nevyhnutné miesto prechodu a prenosu<br />

sily.<br />

Tento hrad je obrazom skutočného<br />

najvyššieho hradu Grálu, stojaceho na<br />

vrchole celého stvorenia, ale vždy rovnakej<br />

podstaty ako dotyčná úroveň. Samotný<br />

najvyšší hrad Grálu je východiskom<br />

celého stvorenia, ktoré vzniklo<br />

Parcifalovým vyžarovaním.<br />

Amfortas bol kňazom a kráľom v najnižšom<br />

z týchto obrazov hradu Grálu,<br />

stojacom na vrchole úrovne všetkých<br />

ľudských duchov, vyvinutých z duchovných<br />

zárodkov. Je teda pozemskému<br />

ľudstvu najbližšie.


F O T O G R A F I E<br />

Text a fotografie od Reinharda Wurzela<br />

Je mnoho rozprávok a príbehov o ľadových kráľovstvách, vládcoch<br />

zimy a ľadových vílach. Ľad učaril i mnohým umelcom<br />

i básnikom. Aj my stojíme v úžase, hľadíme na okolitú nádheru<br />

a načúvame zvukom praskajúceho skla. Padá ľadový dážď. Je<br />

to chvíľa pre fotografov...<br />

Kráčame pomaly a veľmi neisto. Naše objektívy zachytávajú<br />

toto prírodné divadlo. Padajúce mrznúce kvapky obaľujú všetko<br />

do krištáľového panciera. Stromy sa prehýbajú pod ťarchou<br />

mrznúcej masy a cinkanie ovisnutých konárov prerušuje iba<br />

cvakanie našich fotoaparátov. Slnečné lúče znásobujú jas trblietajúcej<br />

sa kryštálovej krajiny. Chladná krása a hrejivá radosť<br />

v duši... Ako často zaostávajú ľudské diela za výtvormi prírody.<br />

V prežívaní krásy svitá nádej, že raz pochopíme pôvod tvorivej<br />

sily v tomto svete.<br />

Vánok stíchol a navôkol vyrastajú krehké útvary z priezračného<br />

ľadu. Pani zima nás potešila svojou krištáľovou nádherou…<br />

Príroda ako tvorivý umelec<br />

Pokryté zmrznutým dažďom, menia sa steblá trávy na zimné šampiňóny<br />

27<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


Strom zahalený skleneným ľadovým plášťom<br />

28<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

Len vánok a šum zvonkov znie v stromoch<br />

Akoby čarovnou rukou povešané,lesknú sa bezpočetné ľadové šišky


V silnom mraze sa húština trbliece vo svetle<br />

„V cukre zaliaty“ trpaslík<br />

Bizarné a neskutočné: „Bicykel z čistého ľadu“. Príroda a technika navzájom primrzli<br />

29<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


N E V I D I T E Ľ N Ý S V E T<br />

Pomoci z druhého sveta<br />

S<br />

trach zo všetkého, čo je spojené s takzvaným oným svetom, je predovšetkým strach<br />

z neznámeho. Pritom sme týmto neviditeľným svetom neustále obklopení. Všetko,<br />

čo je nám dôverne známe, by bez koreňov v onom svete nemohlo vôbec existovať. Aj to,<br />

čomu dnes hovoríme atómy a elementárne častice, má svoj pôvod v oblastiach mimo<br />

nášho zmyslového vnímania. Aj naše myšlienkové výtvory a rôzne vnútorné hnutia, ktoré<br />

každý z nás v sebe precítil, existujú a pôsobia, ale nedajú sa postrehnúť našimi telesnými<br />

zmyslami – sú z iného sveta. I my sami sme vtelené duše z iného sveta. Medzi týmto<br />

a oným svetom však neexistuje žiadna hranica, tá je len v našich predstavách.<br />

EXISTUJÚ ANJELI<br />

STRÁŽNI ?<br />

e mnoho ľudí, ktorí veria, že boli<br />

J niekedy vo svojom živote ochránení<br />

pred škodou alebo nešťastím<br />

vďaka veľmi nepravdepodobným<br />

alebo neobvyklým udalostiam. Ich<br />

blízki potom často komentujú tieto<br />

príbehy slovami: „Vtedy si mal pri<br />

sebe svojho anjela strážneho!“. Často<br />

je to iba fráza, avšak nájdu sa aj ľudia,<br />

ktorí si s pojmom „anjel strážny“<br />

spájajú veľmi konkrétnu predstavu.<br />

V roku 1982 holandský lekár<br />

Dr. Moolenburgh dostal nápad, že<br />

by mohol svojim pacientom položiť<br />

nasledujúcu otázku: „Videli ste<br />

už niekedy vo svojom živote anjela?“<br />

Spočiatku sa mu nedarilo klásť túto<br />

otázku bez istých rozpakov. U mnohých<br />

jeho pacientov však otázka rozpaky<br />

nevyvolala. Niektorí spomínali<br />

na láskavého príbuzného, podľa<br />

iných bola otázka trápna, ďalší sa<br />

iba zamysleli. Ale niekoľkí pacienti<br />

úplne vážne tvrdili, že sa s anjelom<br />

stretli, alebo že mohli pozorovať jeho<br />

pôsobenie. Zo 400 opýtaných odpovedalo<br />

na otázku Dr. Moolenburgha<br />

kladne 31 osôb. Šesť z nich vypovedalo,<br />

že sa im zjavila nadprirodzená<br />

bytosť v telesnej podobe. Tak to bolo<br />

30<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

„Modlitba privolá anjela a on ju vedie dohora k výšinám“, ľudový obrázok zo Švédska


N E V I D I T E Ľ N Ý S V E T<br />

v danej chvíli otvorili, aby sa dívali do<br />

iného sveta“. Existujú aj mnohé ďalšie<br />

podobné správy, a tak sa môžeme domnievať,<br />

že obyvatelia „iného sveta“<br />

sa v určitých prípadoch môžu natoľko<br />

Na otázku dievčatka: „Kto si?“ prišla<br />

odpoveď: „Som tvoj anjel strážny. Pamätaj,<br />

že nejestvuje nič, čoho by si sa musela báť“.<br />

„Anjel západu“ – na pohľadnici UNICEF.<br />

Na prsiach má rovnoramenný kríž –<br />

dávny symbol pravdy.<br />

napríklad u jednej dievčiny, ktorá<br />

žila v prostredí, kde sa ľudia často<br />

zaoberali špiritizmom, a ona sa preto<br />

často bála. Vrúcne sa modlila a prosila<br />

o pomoc. Jedného dňa sa pred<br />

ňou zrazu na dlhej rovnej lesnej ceste<br />

objavil muž a oslovil ju. Povedal jej,<br />

že už nemusí mať strach – a tento<br />

strach ju v tej chvíli navždy opustil.<br />

Muž sa svojím výzorom nijako<br />

nelíšil od ostatných ľudí, avšak ako<br />

nečakane sa objavil, tak nečakane<br />

zasa zmizol.<br />

Ak prijmeme túto správu ako skutočnosť,<br />

mohli by sme ju interpretovať<br />

tak, že sa dotyčné dievča stalo prechodne<br />

„jasnovidným“, že sa „jej oči<br />

„zhutniť“, že sa „objavia“ v hmotnejšiej,<br />

viditeľnej podobe. Isteže, stáva<br />

sa to len zriedka. Spravidla sa človeku<br />

„zjavuje anjelská bytosť“ tak, že<br />

sa jeho „vnútorné oči“ stanú na prechodnú<br />

dobu „vidiacimi“.<br />

Podobné udalosti istotne obvykle<br />

prekračujú oblasť skúseností väčšiny<br />

ľudí. Uvedené deje sa stávajú v mimoriadnych<br />

situáciách a rôzni ľudia<br />

ich chápu rôznym spôsobom.<br />

ČO SI DNES ĽUDIA<br />

MYSLIA O ANJELOCH<br />

nes, keď sme už takmer stratili<br />

vzťah k všetkým nehmot-<br />

D<br />

ným skutočnostiam, vzbudzuje opis<br />

stretnutí s anjelmi skôr pochybnosti.<br />

Napriek tomu je v súčasnosti dostatok<br />

kníh, ktoré sa venujú tomuto fenoménu.<br />

Muž sa svojím výzorom nijako nelíšil<br />

od ostatných ľudí, avšak ako nečakane<br />

sa objavil, tak nečakane zasa zmizol<br />

Doktor Moolenburgh vo svojej<br />

knihe o anjeloch ako ochrancoch<br />

a pomocníkoch človeka (Engel als<br />

Beschützer und Helfer des Menschen,<br />

Bauer-Verlag, Anjeli ako ochrancovia<br />

a pomocníci človeka, nakladateľstvo<br />

Bauer) vychádza z odpovedí svojich<br />

pacientov. Áno, tak vidíme anjelov<br />

my ľudia najčastejšie: ako svojich<br />

ochrancov a pomocníkov.<br />

O anjeloch strážnych píše vo svojej<br />

knihe (Begegnungen mit Schutzengeln,<br />

Gustav-Lübbe-Verlag, Stretnutia<br />

so strážnymi anjelmi, nakladateľstvo<br />

Gustav-Lübbe) aj Eileen Elias<br />

Freemanová. Spisovateľka popisuje<br />

samu seba v období, keď bola malým<br />

vyľakaným dievčatkom, ktorého<br />

strach sa po smrti babičky ešte vystupňoval.<br />

Raz sa jej v noci zjavil<br />

anjel. „Neboj sa, Eileen“, povedalo<br />

zjavenie. „Tvoja babička nie je v tmavom,<br />

studenom hrobe...“ Na otázku<br />

dievčatka: „Kto si?“ prišla odpoveď:<br />

„Som tvoj anjel strážny. Pamätaj,<br />

že nejestvuje nič, čoho by si sa<br />

musela báť“. V tej chvíli, ako vraví<br />

spisovateľka, sa strach úplne vytratil<br />

z jej života. Až do napísania svojej<br />

knihy potom Eileen Elias Freemanová<br />

už žiadneho anjela nevidela.<br />

Mala však niekoľko zážitkov, ktoré ju<br />

presvedčili o tom, že existuje neviditeľná<br />

skutočnosť a v nej sily schopné<br />

ochrániť nás pred nešťastím. Založila<br />

dokonca takzvanú Sieť pre pozorovanie<br />

anjelov (Angel Watch Network),<br />

ktorá je vlastne „informačnou kanceláriou<br />

pre všetko, čo má nejakú spojitosť<br />

s anjelmi a ktorá zhromažďuje<br />

informácie o ich činoch na celom<br />

svete“. Táto sieť sa prostredníctvom<br />

prednášok a hromadných oznamovacích<br />

prostriedkov dostáva do čoraz<br />

širšieho povedomia verejnosti, takže<br />

autorka dostáva mnoho správ od ľudí,<br />

ktorí mali nejaký zážitok s anjelmi<br />

a anjelskými zjaveniami.<br />

Anjeli ako kozmická inteligencia<br />

– tak nazerajú na anjelov autori<br />

Matthew Fox a Rupert Sheldrake (En-<br />

31<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


N E V I D I T E Ľ N Ý S V E T<br />

32<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

gel, die kosmische Intelligenz, Kösel-<br />

-Verlag). Kniha má formu rozhovoru<br />

medzi prírodovedcom Rupertom<br />

Sheldrakeom a teológom Mathewom<br />

Foxom. Jej pôvodný anglický názov sa<br />

dá preložiť ako „Fyzika anjelov. V ríši,<br />

kde sa stretávajú duch a veda.“ Kniha<br />

je venovaná anjelom „s nádejou, že sa<br />

vrátia, aby nás sprevádzali do nového<br />

tisícročia“.<br />

„Veľký anjel“ – obraz maliarky Sulamith Wülfingovej<br />

(1901–1989, malý portrét). Táto nemecká maliarka kreslila<br />

svojich prvých anjelov už vo veku štyroch rokov.<br />

Anjelov, škriatkov a víly videla už v ranom detstve.<br />

Rupert Sheldrake sa stal známym<br />

svojimi tvrdeniami o „morfogenetických<br />

poliach“. Tieto neviditeľné polia<br />

riadia údajne okrem iného aj formovanie<br />

zvieracích a rastlinných orgánov.<br />

Mali by teda slúžiť ako prostredie<br />

na vytváranie „predobrazov“, ktoré<br />

sa neskôr stanú viditeľnými v pozemskom<br />

svete. V spomínanej knihe sa<br />

píše o anjeloch a ďalších bytostiach.<br />

Tie sa starajú v hierarchickom usporiadaní<br />

o to, aby sa vyššie pravdy<br />

a vzory z oblastí stvorenia, ktoré zvyčajne<br />

nazývame „druhý svet“, uplatnili<br />

aj v ríši hmoty. „Anjeli“ nie sú<br />

aktívni len v súvislosti s ľuďmi, sú<br />

zodpovední ešte za mnoho iného.<br />

O anjeloch bolo vydaných mnoho<br />

ďalších kníh. Aj niektoré časopisy, televízia<br />

aj iné média sa občas zaoberajú<br />

touto témou, takže ak to trochu<br />

preženieme, môžeme hovoriť o „návrate<br />

anjelov“.<br />

Ako si máme vlastne „anjela“ predstaviť?<br />

Čo vieme o jeho bytosti?<br />

Naše slovo anjel je odvodené od<br />

gréckeho slova angelos (hebrejsky<br />

mal´ak ), ktoré znamená posol, doručiteľ<br />

. Starí Gréci, Židia, ale aj ostatné<br />

duchovne vyspelé kultúry, zaznamenali<br />

stretnutia s bytosťami, ktoré sa<br />

predstavovali ako prostredníci medzi<br />

Bohom a ľuďmi. Sú to svetlé postavy,<br />

z ktorých vždy vyžaruje niečo veľmi<br />

vznešené a mocné. Myšlienka, že by<br />

takéto bytosti mali slúžiť ľuďom, sa zdá<br />

byť preto veľmi neprimeraná... i keď,<br />

ako sa často uvádza, v ich vznešenosti<br />

je zároveň niečo veľmi láskyplné.<br />

Anjeli sú pre nás väčšinou neviditeľné<br />

bytosti iného druhu alebo<br />

podstaty, ako sú ľudskí duchovia. Na<br />

rozdiel od ľudí pre nich nie sú smerodajné<br />

vlastné túžby a priania, ale<br />

vo svojom pôsobení sa vždy snažia<br />

spĺňať vyššiu vôľu.<br />

Pod pojmom anjel si však nemožno<br />

predstaviť iba jeden konkrétny druh<br />

bytostí, pretože ich podstata, tak ako<br />

aj pôsobenie, sú veľmi rôznorodé.


N E V I D I T E Ľ N Ý S V E T<br />

Celé stvorenie je totiž odstupňovane<br />

rozdelené na<br />

jednotlivé, navzájom sa<br />

dotýkajúce sféry či úrovne<br />

stvorenia, podľa stupňa<br />

hutnosti a vzdialenosti od<br />

Boha. Oblasť s príslušným<br />

stupňom hutnosti je miestom<br />

pobytu tomu prispôsobených<br />

bytostí, ktoré v tejto<br />

úrovni môžu byť činné.<br />

V temných a hutnejších<br />

oblastiach, než je naša<br />

Zem, sa zdržujú málo vyvinutí<br />

ľudskí duchovia,<br />

ktorí si tam navzájom<br />

svojimi vášňami robia život<br />

peklom. Naopak, vo<br />

svetlejších oblastiach smú<br />

v radosti tvorivo pôsobiť<br />

duchovne vyspelejší ľudskí<br />

duchovia, a pokračuje<br />

to smerom nahor až k oblastiam,<br />

ktorých obyvatelia<br />

sa nikdy nevtelili do hmotnej<br />

úrovne. Avšak až bytosti,<br />

ktorých domovom sú<br />

najvyššie sféry, je vhodné<br />

nazývať anjelmi.<br />

Pokiaľ ľudia v dnešnej<br />

dobe hovoria o anjeloch,<br />

tak väčšinou ide o duchovných<br />

pomocníkov z onoho<br />

sveta. Sú to ľudskí duchovia, ktorí<br />

nám pomáhajú tu na Zemi.<br />

Mnohí ľudia o tom však nič nevedia<br />

a myšlienka, že v onom neviditeľnom<br />

svete existujú osobnosti<br />

so schopnosťou vnímania a jednania,<br />

je im cudzia.<br />

Zobrazenia anjelov, ktoré môžeme<br />

vídať pomerne často, sú však<br />

predsa znamením, že „na tých anjeloch<br />

predsa len niečo je“. Jedna plagátová<br />

kampaň proti jazde nadmernou<br />

rýchlosťou sa napríklad niesla<br />

pod heslom: „Nejazdi rýchlejšie, než<br />

môže lietať Tvoj anjel strážny!“ A aj<br />

tam bol anjel vyobrazený ako okrídlená<br />

bytosť.<br />

„Prvý motýľ“: Obrazy Sulamith Wülfingovej sú publikované<br />

v mnohých knihách. Tento obraz je titulným obrázkom knihy<br />

„Engel – groß und klein“ (V.O.C. Angel Books, Amsterdam, 1981).<br />

AKO PÔSOBIA<br />

DUCHOVNÍ<br />

POMOCNÍCI<br />

uchovní pomocníci z onoho<br />

D sveta zasahujú do našich životov<br />

omnoho častejšie, než to<br />

sami registrujeme. Všimneme si<br />

to zvyčajne len pri mimoriadnych<br />

príležitostiach, keď sme napríklad<br />

ochránení pred nebezpečenstvom,<br />

ktoré sa podľa našich kritérií zdalo<br />

neodvratné.<br />

Do toho spadajú napríklad aj „zázračne“<br />

ľahké vyviaznutia z nebezpečných<br />

dopravných nehôd. Pri<br />

hromadných tragédiách sa skoro<br />

vždy nájde niekto, kto vyhlási,<br />

že mu bolo zvláštnym<br />

spôsobom zabránené<br />

použiť dotyčný dopravný<br />

prostriedok, alebo sa zdržovať<br />

na určitom mieste.<br />

A prečo pomocníci nezasahujú<br />

do života tých<br />

ľudí, ktorých „nikto nevaroval“,<br />

alebo im v danom<br />

úmysle nezabránil? Pokiaľ<br />

prijmeme myšlienku,<br />

že naše bytie nie je obmedzené<br />

na tento jeden pozemský<br />

život, potom smrť,<br />

teda prechod do iného<br />

sveta, nemusí nevyhnutne<br />

znamenať pre človeka nešťastie.<br />

Jedného dňa tam<br />

musíme tak či tak odísť.<br />

A ktovie, koľko „nešťastí“<br />

by toho dotyčného mohlo<br />

postihnúť, keby nedošlo<br />

k tomuto úmrtiu čiže oddeleniu<br />

duše a tela. To je<br />

jedna stránka veci.<br />

Na druhej strane je treba<br />

povedať, že sme často<br />

veľmi nepozorní a že si nevšímame<br />

jemné varovania<br />

v duši, ktoré vychádzajú<br />

od našich pomocníkov<br />

z onoho sveta. Preto musí<br />

často aj pokus o záchranu skončiť<br />

neúspešne.<br />

Aké možnosti má teda pomocník<br />

z onoho sveta, aby získal vplyv na<br />

pozemský život?<br />

Predovšetkým platí, že mu nie je<br />

dovolené vykonávať akýkoľvek nátlak.<br />

Môže len pôsobiť na cítenie<br />

svojho „zverenca“ napríklad tým, že<br />

vyvoláva alebo podporuje pozitívne,<br />

či naopak stiesňujúce nálady. Ak sa<br />

to u dotyčného človeka nedarí, potom<br />

sa môže pokúsiť ovplyvniť jemu<br />

blízkych ľudí, aby podľa situácie<br />

niečo podnikli. Tí môžu potom napríklad<br />

niečo povedať, upozorniť ho<br />

na nejakú skutočnosť a podobne.<br />

33<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


N E V I D I T E Ľ N Ý S V E T<br />

A tak sa stáva, že aj my sami môžeme<br />

preukázať službu pomocníkovi<br />

určitého človeka, pretože sa nám<br />

k tomu v danej chvíli núka dobrá<br />

príležitosť. Preto by sme nemali mať<br />

zábrany urobiť alebo povedať iným<br />

ľuďom niečo neobvyklého, ak nás<br />

k tomu vedie silný vnútorný popud.<br />

Tento popud môže, samozrejme,<br />

vychádzať aj z vlastného, niekedy<br />

dokonca aj zlého chcenia. Musíme<br />

byť preto vo svojom vnútri bdelí<br />

a pozorní, aby sme dokázali rôzne<br />

impulzy rozlíšiť.<br />

Pomocníci z onoho sveta sú jednotlivým<br />

pozemským ľuďom stupňom<br />

svojej zrelosti veľmi blízki. Iba<br />

tak im totiž môžu rozumieť. A podobne<br />

aj ľudskí duchovia na onom<br />

svete majú svojho, pre nich neviditeľného<br />

pomocníka, ktorý „vidí“<br />

o kúsok ďalej než oni. Tak tvoria<br />

pomocníci na rôznych stupňoch duchovného<br />

sveta celú reťaz, od zeme<br />

až do najvyšších sfér. Touto cestou<br />

nám tak môžu preniknúť zjavenia,<br />

inšpirácie a podnety, ktoré by sme<br />

inak sami nemohli dosiahnuť.<br />

KEDY ZASIAHNE NÁŠ<br />

“ANJEL STRÁŽNY“?<br />

omocníci z nám neviditeľného<br />

P sveta zasahujú do nášho života<br />

bez požiadania len vtedy, keď<br />

je ohrozený náš život a ešte nenastal<br />

čas na pozemský odchod. Vo<br />

všetkých ostatných prípadoch môžu<br />

konať len na základe našej prosby<br />

či želania. Jednak nemôžu pôsobiť<br />

proti našej vôli a jednak im musíme<br />

umožniť, aby nám mohli pomôcť,<br />

a to napríklad modlitbou. Pri modlitbe<br />

sa síce obraciame k Bohu, avšak<br />

práve to môže otvoriť dvere pôsobeniu<br />

pomocníkov z onoho sveta.<br />

I keď nám chcú pomáhať a podporovať<br />

náš duchovný vývoj, posudzujú<br />

našu situáciu z vyššieho hľa-<br />

34<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

diska a vidia ju väčšinou inak než my.<br />

Dbajú hlavne na to, čo nám v skutočnosti<br />

duchovne prospeje. Preto<br />

naše prosby, vyslovené v modlitbách,<br />

niekedy nenájdu splnenie v takej podobe,<br />

v akej by sme si želali. Z toho<br />

vyplýva, že je pre nás často lepšie, ak<br />

niektoré naše želanie nie je vypočuté,<br />

alebo dôjde k jeho splneniu inak, než<br />

sme si to predstavovali.<br />

Z biblického výroku „Proste a dostanete“<br />

(Matúš 7,7: Lukáš 11,9), rovnako<br />

vyplýva, že naša prosba, naše<br />

„hľadanie“ alebo „klopanie“, pokiaľ<br />

skutočne vychádza zo srdca, k našim<br />

pomocníkom určite dôjde. Oni potom<br />

v rámci svojich možností uvedú<br />

do pohybu všetko, čo je potrebné pre<br />

našu podporu.<br />

Na obyvateľov duchovného sveta<br />

by sme však nemali myslieť len vtedy,<br />

keď niečo potrebujeme. Oni si zaslúžia<br />

hlavne našu vďaku.<br />

Kultúrne dedičstvo, ktoré nám<br />

prináša radosť a povzbudenie, by<br />

nenašlo cestu do nášho sveta bez inšpirácie<br />

umelcov. Latinské slovo „inspirare“<br />

znamená „vdýchnuť“. Aby sa<br />

však vyššie stojaci pomocníci z onoho<br />

sveta mohli pozemskému človeku priblížiť<br />

a niečo mu „vnuknúť, musí on<br />

sám splniť určité podmienky. Tento<br />

dej krásne opísal hudobný skladateľ<br />

Brahms (A. M. Abell“ „Gespräche mit<br />

berühmten Komponisten – so entstanden<br />

ihre unsterblichen Meisterwerke“).<br />

Hovorí, že pred tým, než k nemu začnú<br />

prichádzať hudobné vnuknutia,<br />

necháva sa najskôr inšpirovať básňou.<br />

Prežíva ju skutočne ako vnuknutie<br />

z vyšších sfér a uvedomuje si, že<br />

inšpirácia sa dostaví len vtedy, keď<br />

je vnútorne „povznesený“. Niektorí<br />

antickí básnici pred tvorbou svojich<br />

diel privolávali víly umenia – múzy,<br />

a tento dej tak uchovali pre ďalšie generácie.<br />

Kým a čím sa ľudia nechávajú<br />

ovplyvňovať dnes?<br />

Dr. Gerd Harms<br />

UROBIŤ<br />

KROK NA<br />

DRUHÝ<br />

BREH<br />

om lekárka a pred štyrmi<br />

S rokmi som sa ešte ako študentka<br />

medicíny zúčastňovala aj<br />

na cvičeniach z patológie v pitevni.<br />

Pri týchto cvičeniach som mala<br />

veľmi silné zážitky, ktoré sú pre<br />

mňa osobne obrovskou výzvou<br />

zamyslieť sa nad dosahom toho,<br />

čo človek neraz bezmyšlienkovite<br />

robí. Nie som jasnovidec a situácie,<br />

ktoré by som chcela opísať,<br />

som vlastne nevidela. U mňa to<br />

prebieha tak, že to, čo cítim, teda<br />

akosi intuitívne vnímam, sa mi<br />

niekedy sformuje do obrazu.<br />

Prvýkrát som mala takýto obraz,<br />

keď sme sa zúčastnili pitvy<br />

muža, ktorý umrel len pred niekoľkými<br />

hodinami. Mala som<br />

pocit, že jeho duša je ešte v tele<br />

a vníma, čo sa s ním deje. Bolo<br />

to hrozné, akoby som cítila jeho<br />

ohromenie, nevýslovnú bolesť,<br />

absolútnu neschopnosť porozumieť,<br />

čo sa s ním deje. Ako človek,<br />

ktorý zažije niečo strašné, čo<br />

presahuje jeho schopnosť chápania.<br />

Pri ňom stála žena – tiež<br />

už z onoho sveta, s láskou mu<br />

utierala spotené čelo, držala rozochvenú<br />

ruku a jej sila a pokoj<br />

mu pomáhali vydržať. Vtedy bolo<br />

väčšine medikov zle a aj pani doktorka<br />

vravela, že nemá rada takéto<br />

pitvy pár hodín po smrti.<br />

Ďalší zážitok som prežila, keď<br />

sme pitvali telo staručkej pani,<br />

ktorá umrela na dlhé roky trvajúcu<br />

rakovinu. Mala som pocit,<br />

že bola na smrť pripravená. Bola


P R Í B E H<br />

síce ešte akoby tenučkou nitkou spojená<br />

s telom, ale jej duša bola doslova<br />

obrátená k Bohu. Videla som ju kľačať<br />

a vo zvuku zvonov, ktoré práve vonku<br />

odbíjali poludnie, s hlbokým pokojom<br />

a tichou radosťou čakala, kedy<br />

bude môcť ísť ďalej. Aj atmosféra v pitevni<br />

bola vtedy pokojná a uvoľnená,<br />

veľmi ľahko sa pracovalo.<br />

A posledný prípad, na ktorý si spomínam,<br />

sa odohral takto: Zrazu som<br />

mala pocit nevysvetliteľného chladu<br />

okolo nôh. Videla som hustú hmlu,<br />

ktorá sa mi sformovala do postavy<br />

mladej ale strhanej, zúboženej šedivej<br />

ženy. Jej telo tam už nebolo, ale<br />

duša nedokázala opustiť miesto, kde<br />

sa stalo niečo, s čím sa nedokázala<br />

vyrovnať. Ostala ležať na zemi pripútaná<br />

svojou nenávisťou k miestu,<br />

kde sa stalo niečo, cez čo sa nedokázala<br />

preniesť. Nevládala chodiť, bola<br />

slepá (doslova) a hluchá ku každej pomoci<br />

z onoho sveta, vedomím pripútaná<br />

len na pitevňu. Snažila som sa ju<br />

upokojiť, vysvetliť jej postavenie patológa,<br />

ktorý koná svoju prácu a neuvedomuje<br />

si, čo všetko tým spôsobuje.<br />

Chcela som, aby mu odpustila, prijala<br />

skutočnosť takú, aká je, a pobrala<br />

sa ďalej. Ona sa pomaly upokojovala<br />

a napokon zaspala. Hmla okolo nej<br />

postupne bledla a ja som mala pocit,<br />

že už bude schopná prijať pomoc.<br />

Akoby tam celý čas stál niekto, kto by<br />

ju mohol privítať a previesť ďalej, len<br />

ona ho cez hmlu nenávisti a nasmerovanie<br />

na hmotu nedokázala vidieť.<br />

Ivana Kušnierová<br />

Poznámka redakcie:<br />

ážitky z pitevnej sály naznačujú,<br />

Z čo prežívajú ľudia krátko po<br />

smrti. Zaujímavé sú aj rozprávania<br />

tých osôb, ktoré prežili tzv. klinickú<br />

smrť. Svoj stav často popisujú tak, že<br />

sa vznášali nad svojím fyzickým telom<br />

a mohli pozorovať dianie okolo<br />

pomienka na túto udalosť je<br />

S vo mne stále živá i po desiatich<br />

rokoch.<br />

Stalo sa to ráno, z ničoho nič<br />

ma zložila náhla a prudká bolesť<br />

v oblasti krížov. Po prevoze na<br />

neurológiu lekári zistili, že mám<br />

prasknutú platničku. Takmer<br />

som nemohol chodiť ani sedieť.<br />

Nevedel som, čo so mnou bude.<br />

Mal som silné bolesti, ktoré paralyzovali<br />

moje telo. Dni sa menili<br />

na týždne a môj stav sa nezlepšoval.<br />

Prepadala ma beznádej<br />

a zúfalstvo, bol som na dne. Snažil<br />

som sa upokojovať. Uvažoval<br />

som o svojej situácii a o živote.<br />

Považoval som sa síce za veriaceho,<br />

ale duchovnými otázkami<br />

som sa až dovtedy nejak vážne<br />

nezaoberal. Avšak teraz, v tejto<br />

ťažkej situácii som sa čoraz viac<br />

obracal k Bohu, modlil sa a zhodnocoval<br />

svoj doterajší život. Raz<br />

večer, keď som takto rozjímal,<br />

som pocítil, že sa so mnou niečo<br />

deje. Bolo to, ako keby ma obklopilo<br />

čosi nesmierne príjemné.<br />

Pocítil som pokoj a mier a bolesť<br />

seba. Počuli slová okolo stojacich<br />

ľudí a vnímali ich myšlienky. Zároveň<br />

však čiastočne pociťovali aj to,<br />

čo sa robí s ich fyzickým telom. Odchádzajúca<br />

duša je totiž ešte nejaký<br />

čas spojená s telom tzv. „striebornou<br />

šnúrou“. Tá postupne slabne až sa<br />

nakoniec celkom preruší Avšak počas<br />

trvania tohto spojenia duša ešte<br />

stále čiastočne pociťuje aj telesné<br />

vnemy. Preto by sa nemali vykonávať<br />

pitvy krátko po smrti a ani odoberať<br />

orgány ľuďom bez ich výslovného<br />

súhlasu a s plným vedomím<br />

dôsledkov.<br />

Moderná medicína zážitky z „klinickej<br />

smrti“ zvyčajne chápe ako<br />

halucinácie spojené s poruchami<br />

mozgu. Ale duchovne zmýšľajúcemu<br />

človeku môžu podobné prípady otvoriť<br />

cestu k skúmaniu zákonov života<br />

v tomto i na onom svete.<br />

ZÁŽITOK<br />

Z NEUROLÓGIE<br />

sa v tej chvíli vytratila. Cítil som,<br />

ako keby môj chrbát hladili niečie<br />

ruky. Zároveň som cítil, že<br />

ten „niekto“ stojí za mnou, ale bál<br />

som sa otočiť, aby som to nepokazil.<br />

Potom som zaspal. Od tejto<br />

chvíle sa môj zdravotný stav začal<br />

pomaly zlešovať. Termín operácie,<br />

ktorý bol z kapacitných dôvodov<br />

„našťastie“ o týždeň presunutý, sa<br />

mohol celkom zrušiť.<br />

Po dvojmesačnom pobyte v nemocnici<br />

som bol konečne doma.<br />

Môj zdravotný stav sa i naďalej<br />

menil k lepšiemu. Avšak nemyslel<br />

som už len na svoje zdravie. Tento<br />

zážitok bol obratom v mojom živote.<br />

Na život i na seba samého<br />

som pozeral už inými očami.<br />

Začal som skutočne veriť a začalo<br />

sa aj moje duchovné hľadanie.<br />

Dnes si uvedomujem, že ľudia<br />

si za mnohé utrpenie môžu<br />

sami. Rovnako si uvedomujem,<br />

že chvíle utrpenia a núdze môžu<br />

byť tak, ako v mojom prípade,<br />

práve pomocou, momentom obratu<br />

v živote.<br />

JG<br />

35<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


H I S T Ó R I A<br />

PUTOVANIE DO<br />

KRAJINY ÚSVITU<br />

GRÉCI –<br />

ELEUZÍNSKE<br />

(II.)<br />

MYSTÉRIÁ<br />

P<br />

ravda zostáva stále rovnaká,<br />

nemení sa, pretože je večná.<br />

Iba jej aspekty, teda rôzne uhly<br />

pohľadu, sa môžu meniť. Aj hora zostáva<br />

stále rovnaká, ale pútnikovi sa<br />

z každej strany javí inak.<br />

V Egypte bola Isis symbolom Pramatky,<br />

večného ženstva, večného života.<br />

Zasvätenie do posvätných mystérií<br />

malo hľadajúcim ukázať cestu<br />

ako opäť nájsť Pravdu, posvätné<br />

Slovo, ktoré ľudia stratili.<br />

Veľká egyptská kultúra vytvorila<br />

Isidine mystériá. V gréckej kultúre<br />

boli ich ekvivalentom eleuzínske<br />

mystériá, o ktorých Cicero povedal,<br />

že „zo všetkých vynikajúcich a božských<br />

zriadení, ktoré Atény darovali<br />

ľudstvu, nebolo žiadne lepšie ako<br />

tieto mystériá“. Aké bolo duchovné<br />

jadro mystérií, konaných každoročne<br />

v malom prístavnom mestečku Eleuzína<br />

neďaleko Atén? Prečo malo toto<br />

miesto pre duchovný život antického<br />

Grécka taký veľký význam, že ešte<br />

viac než tisíc rokov od vzniku týchto<br />

náboženských slávností sa istý historický<br />

prameň z 5. storočia po Kristovi<br />

o nich vyjadruje, že bez Eleuzíny<br />

by bolo Grécko bez života?<br />

Ako sa v Egypte zrodil mýtus<br />

z príbehu o Iside a Osírisovi, tak<br />

sa posvätné deje v Eleuzíne spájajú<br />

s postavami Demeter a Persefony.<br />

36<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

Vonkajšie stvárnenie náboženského<br />

tajomstva má svoje vnútorné (ezoterické)<br />

jadro: Demeter – čo v preklade<br />

znamená matka Zem – je grécka<br />

bohyňa plodnosti a pôdy. Jej dcéra<br />

Persefona je jedného dňa znenazdania<br />

unesená. Demeter, zahalená do<br />

smútku, ju deväť dní hľadá s horiacou<br />

pochodňou v ruke. Od slnečného<br />

boha Hélia sa dozvedá, že únoscom<br />

bol Hádes, boh podsvetia. Demeter<br />

na seba vezme ľudskú podobu a prichádza<br />

tak do Eleuzíny. Tam sa stáva<br />

pestúnkou kráľovského syna, pričom<br />

predtým na znamenie smútku dlho<br />

sedela pred palácom na ovčej koži.<br />

Podľa iného, staršieho podania<br />

však sedela na hrubom kameni, ktorý<br />

bol nazývaný „smutným kameňom“.<br />

Hrubý kameň sa tu stáva symbolom<br />

hrubohmotnosti, skrze ktorú vedie<br />

cesta sebapoznávania, cesta, na ktorej<br />

sa duchovné jadro človeka stáva seba-<br />

-vedomým. Preto je stíšenie, ponorenie<br />

sa do seba či meditácia na „hrubom<br />

kameni“ počiatkom každého<br />

zasvätenia..Kráľovský syn v rukách<br />

novej pestúnky vyrastá na rozkošné<br />

dieťa, podobné bohom, čo vzbudzuje<br />

údiv. Demeter ho totiž každú noc<br />

vkladá do ohňa, aby mu prepožičala<br />

nesmrteľnosť. To však zostáva pred<br />

kráľovskými rodičmi skryté. Kráľovná,<br />

hnaná zvedavosťou, pestúnku<br />

tajne sleduje a vo chvíli, keď Demeter<br />

chlapca vkladá do ohňa, vykríkne.<br />

Demeter, plná hnevu, položí chlapca<br />

na zem a dáva sa poznať. Kráľovná<br />

svojou krátkozrakosťou zabránila<br />

zasväteniu svojho syna, ktorý musí<br />

zostať smrteľným.<br />

Oheň bol vždy pokladaný za Boží<br />

prejav. Stará múdrosť vraví, že ohňom<br />

sa všetko obnovuje. A tak sa<br />

aj človek cez túto silu, prejavujúcu<br />

sa - v duchovnom ohni alebo svetle,<br />

očisťuje, aby sa mohol opäť vrátiť do<br />

žiariaceho Svetla večného Východu,<br />

do raja. Rozhnevaná Demeter žiada<br />

od ľudí, aby jej v Eleuzíne postavili<br />

chrám. Po jeho vystavaní sa do neho<br />

stiahne a už nedáva zemi plodnosť.<br />

Kvôli zmierneniu jej hnevu je Hádes<br />

ochotný prepustiť Persefonu, avšak tá<br />

sa k nemu musí vždy na tretinu roka<br />

vrátiť. Toľko teda hovorí mýtus, ktorý<br />

bol podkladom pre mystériá.<br />

Eleuzínské mystériá sa stali štátnym<br />

kultom, ktorého sa zúčastňoval<br />

takmer celý národ. Drvivá väčšina<br />

účastníkov sa však nikdy nedostala do<br />

úzkeho kruhu zasvätených. Veľkolepý<br />

Demetrin chrám s rozprávkovou výzdobou<br />

interiéru bol v 5. storočí pred<br />

Kristom veľmi poškodený Peržanmi,<br />

krátko po tom ho Perikles dal obnoviť<br />

a tisíc rokov nato, v 5. storočí po<br />

Kristovi, ho západogótsky kráľ Ala-


H I S T Ó R I A<br />

rich úplne zničil. Len niekoľko bezútešných<br />

trosiek dnes pripomína bývalý<br />

lesk niekdajšieho najslávnejšieho<br />

kultového miesta staroveku, kde sa<br />

nespočetným ľuďom dostalo zasvätenia<br />

do najhlbších tajomstiev života,<br />

ktoré ich dokázali napĺňať radosťou<br />

v živote a nádejou v umieraní.<br />

Veľmi prísne dodržiavaná povinnosť<br />

zachovania tajomstiev, týkajúcich sa<br />

zasväcovania, spôsobila nedostatok<br />

priamych zanechaných správ o celom<br />

dianí. Z nepriamych dôkazov a z archeologických<br />

nálezov bolo možné<br />

postupne zostaviť do istej miery názorný<br />

obraz. Veľké eleuzínske mystériá<br />

sa slávili v septembri ako sviatok<br />

jesene. Náboženský kult ako taký<br />

bol síce všeobecne prístupný, pretože<br />

zvestoval aj niečo nevysloviteľné, čo<br />

nemohlo byť prezradené, teda niečo<br />

„posvätne-verejne tajomné“ (Goethe),<br />

no najhlbší zmysel spočíval v dejoch,<br />

ktoré boli prístupné len zasväteným<br />

a zasväcovaným. Čo sa tu zvestovalo,<br />

nemalo byť nikdy vyslovené.<br />

Nezasväteným bol do svätyne,<br />

v ktorej sa konali mystériá, prístup<br />

pod trestom smrti zakázaný. Zasvätenec<br />

nesmel s nikým o tajomstvách<br />

mystéria hovoriť, lebo keby sa tajomstvo<br />

prezradilo, dar videnia Svetla by<br />

sa stratil.<br />

Kto bol zasvätený, bol znovuzrodený. Dospel<br />

k prazákladom bytia – uvidel Svetlo, do ktorého<br />

vojsť bolo konečným cieľom. Tento cieľ by<br />

bol stratený, keby sa tajomstvo prezradilo<br />

a tým došlo k znehodnoteniu učenia.<br />

Zachovalo sa mnoho sošiek Erota<br />

(buditeľa vyššieho úsilia) s prstom položeným<br />

na ústach – starý symbol tajomstva<br />

– ktorý má zasvätencovi pripomínať<br />

povinnosť mlčania. Kto bol<br />

zasvätený, bol znovuzrodený. Dospel<br />

k prazákladom bytia (initium – počiatok)<br />

– uvidel Svetlo, do ktorého<br />

vojsť bolo konečným cieľom. Tento<br />

cieľ by bol stratený, keby sa tajomstvo<br />

prezradilo a tým došlo k znehodnoteniu<br />

učenia. Ak ešte o storočia neskôr<br />

rímsky filozof Seneca zdôrazňuje<br />

myšlienku, že „skrze obrady zasvätenia<br />

sa nezjavujú tajomstvá nejakého<br />

mestského chrámu, ale mystériá celého<br />

sveta ako širokého chrámu božstva“,<br />

potom cítime niečo z významu<br />

týchto zasvätení, ktoré tu našli svoj<br />

najlepší výraz, zodpovedajúci zrelosti<br />

človeka vtedajšej doby. Kto získal najvyššie<br />

zasvätenie, ten bol postavený<br />

na novú cestu, na konci ktorej uzrie<br />

Svetlo. Stal sa vidiacim. Grécke slovo<br />

mystes – zasvätenec – pochádza od<br />

slova myein, ktoré znamená „zavrieť<br />

ústa, mlčať“. „Hľaď do seba!“ je napomenutie<br />

pre zasvätencov. Dospieť<br />

k tomuto zisteniu, k tomuto pohľadu<br />

do seba, sebapoznaniu a sebauvedomeniu,<br />

však vyžaduje tvrdú prácu na<br />

sebe samom a dôsledné nasledovanie<br />

raz nastúpenej cesty.<br />

Preto skôr, než bol zasvätenec pripustený<br />

k veľkým mystériám konaným<br />

na jeseň, musel ako neophyt<br />

prejsť obradom malých mystérií konaných<br />

na jar v Aténach. Keď tieto<br />

úspešne zvládol a zaručili sa zaňho<br />

dvaja skôr zasvätení, mohol nasledujúci<br />

rok na jeseň naplniť svoju túžbu –<br />

stať sa zasväteným. Veľké eleuzínske<br />

mystériá trvali deväť dní ako spomienka<br />

na deväťdňové putovanie Demeter,<br />

keď hľadala dcéru. Najvyššie<br />

zasvätenie sa konalo v chráme zvanom<br />

telestérión, čo je slovo odvodené<br />

od slova teleoó (dokončiť, zasvätiť).<br />

Zatiaľ čo latinské ríty pri zasväcovaní<br />

kladú dôraz na počiatky, prazáklady,<br />

ako na začiatok nového<br />

života, majú Gréci celkom iné východisko.<br />

U Grékov je totiž slovo zasvätenie<br />

odvodené od slovného kmeňa<br />

telos, čo znamená koniec, cieľ, dokončenie.<br />

Tu je teda zasvätenie dokončením,<br />

naplnením života, jeho<br />

posledným určením.<br />

Zasvätenci prichádzali do Eleuzíny,<br />

aby sa stali vidiacimi. Najprv<br />

prechádzali prípravou, ktorá v sebe<br />

zahŕňala ukazovanie čistých miest,<br />

krásnych lúk, načúvanie krásnym<br />

hlasom, posvätným zvestovaniam,<br />

ale i pobyt v temnote a duševnú prípravu.<br />

Najvýraznejším okamihom, najviac<br />

povznášajúcim, ale zároveň po<br />

predchádzajúcom pobyte v temnote<br />

najťažším, bolo náhle zazretie svetla.<br />

Toto svetlo bolo spôsobené prudkým<br />

vyšľahnutím silného ohňa uprostred<br />

chrámu, umocneného hudbou, bleskami<br />

a hrmením. Symbolizovalo, že<br />

zrodenie z ohňa, zo smrti je možné.<br />

A to chcela Demeter naučiť ľudí,<br />

keď kládla kráľovského syna do ohňa,<br />

aby ho učinila nesmrteľným.<br />

Zasvätený, ktorého oči už nezastieral<br />

závoj (mystes ešte musel<br />

mať závoj) a ktorý sa stal vidiacim,<br />

uzrel teda svetlo, oheň, skrz ktorý<br />

sa všetko obnovuje. Uzrel však aj iný<br />

symbol – schránku (cista mystica).<br />

Tajomstvo, ktoré túto mystickú<br />

37<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


38<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

H I S T Ó R I A<br />

schránku obklopovalo, bolo tajomstvom<br />

života. Táto mystická nádoba<br />

obsahovala posvätné Slovo, ktoré sa<br />

ľudstvu stratilo, večnú pravdu, večnú<br />

myšlienku posvätného tajomstva.<br />

Tak táto mystická schránka predstavuje<br />

vytušenie posvätnej nádoby,<br />

z ktorej priteká do stvorenia stále<br />

nová sila, vytušenie svätého Grálu,<br />

ktorý ľudskému duchu vždy a večne<br />

zostane tajomstvom. V každej dobe<br />

musel zasväcovaný svoje tajomstvo<br />

prežiť vo svojom vnútri. Aristoteles<br />

o tom hovorí: „Ten, kto má byť zasvätený,<br />

sa nemusí niečomu učiť, lež<br />

musí niečo pretrpieť.“ Ale v tomto<br />

pretrpení prežíva mystérium, ktoré<br />

sa mu zjavuje ako pravda.<br />

Agathé elpis (dobrá nádej) je ono<br />

mystické slovo predané z Eleuzíny<br />

a znamená dobré očakávanie, radostnú,<br />

dôvery plnú nádej, totiž nádej<br />

na život po smrti, povýšený do<br />

vyšších hodnôt. Dobrá nádej svietila<br />

zasvätencom na cestu vpred. V mýte<br />

o Demetre a Persefone je možné vidieť<br />

štátny kult Grékov, porovnateľný<br />

s dnešnými svetovými náboženstvami.<br />

Eleuzínske mystériá predstavovali<br />

vnútorné – ezoterické – jadro<br />

tohto kultu. Pre antických Grékov<br />

boli Demeter a Persefona bohyňami,<br />

ktorých obrazy mohli zasvätení tu<br />

a tam vídať. Považovali ich za najvyššie<br />

východiskové body určitých<br />

síl, ktoré z nich vyžarovali. Nevedeli,<br />

že sú iba sprostredkovateľkami vyžarovania<br />

„Pramatky – alebo Prakráľovnej,<br />

ktorá je východiskom pre<br />

všetko ženské vo Stvorení 1“ . Eleuzína<br />

je plná symboliky. Hľadajúci človek<br />

vtedajšej doby ju potreboval.<br />

Spracoval: Zdeněk Křivka<br />

Poznámky v texte:<br />

1: Abd-ru-shin: Vo Svetle Pravy -<br />

Posolstvo Grálu, prednáška Prakráľovná<br />

Záhada<br />

egyptskej studne<br />

Vo štvrtom a piatom čísle Sveta<br />

Grálu sme uverejnili matematicko-filozofickú<br />

„Záhadu egyptskej<br />

studne“, na ktorú narazili archeológovia<br />

pri vykopávkach v staroegyptskom<br />

chráme boha Slnka:<br />

„Ty, kto sa chceš stať kňazom boha<br />

Slnka, musíš najskôr podstúpiť<br />

skúšku. Budeš zamurovaný do<br />

miestnosti za touto stenou a zostaneš<br />

tam tak dlho, kým nevyriešiš<br />

úlohu, ktorá ťa tam čaká.<br />

Uprostred miestnosti je vykopaná<br />

kruhová studňa, v tej studni<br />

sú dve skrížené tyče s dĺžkou dve<br />

miery a tri miery. Tyče sa krížia<br />

práve na hladine vody vo výške<br />

jednej miery odo dna (pozri obrázok).<br />

Tvojou úlohou je stanoviť<br />

priemer studne a výsledok podať<br />

na hlinenej tabuľke otvorom kňazovi,<br />

ktorý čaká za stenou. Ale<br />

dobre si rozmysli, či podstúpiš<br />

túto skúšku. Ak ju nesplníš, zomrieš<br />

od hladu a vyčerpania.“<br />

Matematicky sa úloha na prvý<br />

pohľad zdá ľahká, v skutočnosti<br />

je však ťažšia, ako vyzerá a určite<br />

na ňu nevystačíme s bežnou stredoškolskou<br />

matematikou. Najľahšie<br />

sa rieši na počítači metódou<br />

postupného približovania. Nám<br />

však nešlo o matematický kvíz, tá<br />

otázka má svoj filozofický rozmer.<br />

Ako priemer studne vypočítali<br />

starí Egypťania? Tí predsa nemali<br />

počítač ani vedomosti o výpočte<br />

polynómu štvrtého stupňa. Na túto<br />

N A Z A M Y S L E N I E<br />

A<br />

2<br />

1 1<br />

x<br />

otázku neodpovedal ani sovietsky<br />

populárno-vedecký časopis, ktorý<br />

v roku 1966 záhadu uverejnil.<br />

Na článok vo štvrtom čísle prišli<br />

reakcie čitateľov rôzneho stupňa<br />

vzdelania a záujmov. Napríklad<br />

pani Helena Stibúrková z Chomutova<br />

napísala úprimné vyznanie:<br />

„Niekoľko rokov sa usilujem<br />

v záhradke pestovať zeleninu pre<br />

vlastnú spotrebu a spotrebu rodiny<br />

bez chemických prípravkov a umelých<br />

hnojív. Nielen preto ma zaujali<br />

články o vzťahoch človeka k prírode,<br />

o živote a duchovnej podstate žitia.<br />

Občas sa tu zastaví niekoľko pria-<br />

3<br />

(3.)<br />

B


N A Z A M Y S L E N I E<br />

teľov, aby pobudli v dosiaľ pomerne<br />

čistom prírodnom prostredí, ktoré pomaly<br />

vinou človeka odchádza.<br />

Obdivujem odvahu pána Ing. Jána<br />

Šlinského (článok Slovenský agrorebel<br />

a jeho vynález). Som na dôchodku<br />

a tri áre, ktoré obhospodarujem<br />

nie sú ani kvapkou v mori toho<br />

ostatného; keby som bola mladšia<br />

a zdravšia, pokúsila by som sa o niečo<br />

podobné. Zatiaľ aspoň fandím tomu,<br />

čo vytvára. Snažím sa o týchto veciach<br />

hovoriť s ľuďmi, aby aspoň vošli<br />

do ich vedomia.<br />

Tiež som trochu premýšľala o záhade<br />

egyptskej studne. Moje vzdelanie<br />

je iba priemerné a navyše som<br />

v matematike nikdy nevynikala. Tak<br />

sa aspoň pozerám na načrtnutý obrazec<br />

záhadnej studne a mám dojem,<br />

že priemer studne by mohol byť 1 ½<br />

miery… (nasleduje niekoľko geometrických<br />

úvah). Určite som netrafila,<br />

v tom prípade berte pokus o vyriešenie<br />

s humorom.“<br />

Niekoľko čitateľov poslalo grafické<br />

riešenia s približným výsledkom asi 1,2<br />

miery s poznámkou, že to takmer určite<br />

tak nejako robili starí Egypťania.<br />

Naopak pán Oldřich Coufal z vysokej<br />

školy v Brne a pán Ľubomír Matúš<br />

z Banskej Bystrice poslali precízne<br />

niekoľkostranové matematické výpočty<br />

so zložitými algebraickými rovnicami<br />

a grafickým priebehom funkcií.<br />

Výpočtom dosiahli veľmi presný<br />

výsledok 1,231 185 724 miery.<br />

Pán Peter Bezemek Banskej Bystrice<br />

dospel k rovnakému riešeniu<br />

brilantnou rýchlosťou tak, že si zvolil<br />

výhodné označenie úsekov A a B<br />

na stenách studne (pozri obrázok)<br />

a zaviedol vzťah A/1=1/B. Tým sa<br />

mu rovnice zjednodušili, aj on však<br />

dospel, rovnako ako ostatní riešitelia,<br />

k rovnici štvrtého stupňa a k veľmi<br />

zložitému vyčísľovaniu výsledku.<br />

Podľa očakávania sa teda čitatelia<br />

do problému zahryzli prístupom typickým<br />

pre človeka 21. storočia, so<br />

všetkou jeho intelektuálnou výzbrojou<br />

a tiež ho číselne vyriešili. Nikto<br />

však neodpovedal na druhú časť<br />

otázky. „…naozaj neviem, ako by to<br />

riešil Egypťan zamurovaný v miestnosti.<br />

Matematických vedomostí mali<br />

iste dosť, ale na ručné počítanie to<br />

bolo dosť zložité. Určite to má aj filozofickú<br />

stránku, ktorú musel daný<br />

zamurovaný asi vyriešiť skôr, ak sa<br />

chcel dostať von.“ (pán Ľubomír Matúš)<br />

„Keďže výsledkom je iracionálne<br />

číslo a dalo sa k nemu dopracovať až<br />

po riešení rovnice štvrtého stupňa,<br />

som si takmer istý, že Egypťania to<br />

riešili tak, ako som to popísal v prvom<br />

postupe (teda graficky). Pokiaľ<br />

viem, tak z iracionálnych čísel poznali<br />

možno nejaké jednoduché odmocniny,<br />

ale celý ich matematický aparát<br />

nebol vôbec vhodný na riešenie takých<br />

nechutností ako sú rovnice štvrtého<br />

stupňa.“ (pán Peter Bezemek)<br />

V piatom čísle sme uverejnili iný<br />

prístup k riešeniu. Egypťania úlohu<br />

nepočítali, považovali ju matematicky<br />

za neriešiteľnú. Priemer studne<br />

je však takmer presne „zlatým rezom“<br />

tyče s dĺžkou dve miery. Líši sa od<br />

neho o nepatrnú hodnotu 0,4%. Ak sa<br />

teda adept nezahĺbal do úlohy ako do<br />

počtového problému, ale zachoval si<br />

odstup a jasný pohľad vnímavého človeka,<br />

uvidel výsledok okamžitým nápadom,<br />

intuíciou. To si tiež môžeme<br />

z príbehu vziať ako jeho odkaz.<br />

Niektorí čitatelia Sveta Grálu boli<br />

takýmto riešením trochu zaskočení<br />

a sklamaní. Na jednej strane očakávali<br />

riešenie v oblasti matematiky<br />

a nie inde, na druhej strane ich<br />

sklamala nepresnosť 0,4%, nad ktorou<br />

toto riešenie priviera oči. Berme<br />

však tento príbeh ako praktickú<br />

úlohu zo života, nie ako teoretickú<br />

matematickú úlohu. Edgar Allan<br />

Poe v poviedke Vraždy v ulici Morgue<br />

porovnáva šachovú hru s kartovou<br />

hrou a dospieva k záveru, že<br />

karty sú oveľa náročnejšie na intelekt<br />

ako šachy. Dobrý kartár si všíma aj<br />

správanie svojich partnerov, výraz<br />

tváre, letmé pohľady, spôsob triedenia<br />

kariet v ruke, gestá, ktorými hráč<br />

vynáša silnú kartu a podľa ktorých<br />

môže odhadnúť, či má v ruke ešte<br />

ďalšie – vyvodzuje teda úsudky aj<br />

z faktov, ktoré s hrou priamo nesúvisia.<br />

V porovnaní s touto všestrannosťou<br />

úsudku sa Poeovi javia šachy<br />

ako len akýsi druh matematickej aritmetiky.<br />

Takýto mnohostranne intuitívny<br />

prístup býva vlastný ženám,<br />

zatiaľ čo muži sa skôr zahryznú do<br />

úlohy a ochotne prepadnú pokušeniu<br />

zanovito sa nedívať ani doľava<br />

ani doprava. Rozdiel však nie je v pohlaví,<br />

ale v použití citovej zložky človeka,<br />

a tej sa máme v dnešnom rozumovom<br />

svete veľa čo učiť.<br />

V prípade našej egyptskej studne to<br />

teda vyhral citový, intuitívny prístup<br />

na celej čiare, zatiaľ čo my, moderní<br />

ľudia sme skĺzli do úlohy zachmúrených,<br />

sústredených, vážených, ale<br />

neúspešných dobyvateľov nových obzorov,<br />

úporne sa prebíjajúcich vpred<br />

k cieľu, ktorý už bol tanečným krokom<br />

dávno dosiahnutý.<br />

Artur Zatloukal<br />

39<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


N Á Z O R Y<br />

40<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 6/2006, vyšlo 1. 12. 2005<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján Dobrota,<br />

Ľuba Dvornická, Júlia Faberová, Peter<br />

Galbavý, Beáta Kseňáková, Maroš Látal,<br />

Rastislav Podivinský, Andrea Stúpalová,<br />

Hana Šimková, Žaneta Štefaničková,<br />

Kvetka Viskupičová, Igor Vojtek, Dana<br />

Zlatohlávková<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Pavel Patloch, Karviná<br />

Marek Frank, Brno<br />

Zdeněk Bohdanecký, Praha<br />

Tlač:<br />

Slovenská Grafia a.s., Bratislava<br />

Ilustrácie:<br />

Centrum Montessori, Brno (2); A. Taylor, Kingwood, USA (2);<br />

GralsWelt 1/1996 (2); Rolf-Gerhard Schulze, Brannenburg<br />

(2, 20); Reinhard Wurzel, Nürnberg (3, 27-29); H. Thoma, „Die<br />

Gralsburg“, 1899, Sotheby‘s Mnichov, katalog 1994 (4, 22);<br />

Deutsches Theathermuseum, Mnichov (21); Johanna Arnold,<br />

Mnichov (7); Mauritius Stuttgart (8-12); www.webshots.com/<br />

Community (5, 42); Corel Graphic (19, 39); Sulamid Wülfing (32,<br />

33). Ostatné obrázky GralsWelt a redakcia.<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Karel Prskavec, Liberec<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

w w w.svetgralu.sk<br />

Vážení čitatelia,<br />

na tomto mieste budeme pravidelne<br />

uverejňovať Vaše otázky a názory<br />

na témy, predkladané v časopise<br />

Svet Grálu. Zaujal Vás niektorý z našich<br />

článkov? Radi by ste sa k danej<br />

problematike vyjadrili? Napíšte<br />

nám! Vaše podnety očakávame<br />

na adrese:<br />

Svet Grálu, Rastislavova 9,<br />

040 01 Košice<br />

E-mail: redakcia@svetgralu.sk<br />

KDE JE MOJA<br />

MANŽELKA PO SMRTI?<br />

Otázka: Moja žena prednedávnom<br />

zomrela. Kde je teraz po jej smrti?<br />

Môže ma vidieť? Stretnem sa s ňou<br />

niekedy? Je nejaká možnosť nadviazať<br />

s ňou kontakt?<br />

Odpoveď: Smrť znamená pre človeka<br />

v podstate prechod do iného<br />

sveta. Počas odpútania sa duše od<br />

pozemského tela, po prípade krátko<br />

nato sa odlúčený človek nachádza<br />

blízko pozemského okolia, kde žil.<br />

Pritom spoluprežíva mnohé z toho,<br />

čo sa okolo neho deje a môže vnímať<br />

úmysly a myšlienky pozostalých,<br />

ktorí sú s ním vnútorne spojení.<br />

Smrť je narodenie do jemnohmotného<br />

sveta. Podľa ľudí, ktorí zažili<br />

stav blízky smrti, je tento dej väčšinou<br />

príjemným prežitím. Vo svojich<br />

zážitkoch často popisujú, že zosnulí<br />

príbuzní očakávajú na „druhom<br />

brehu“ odlučujúcu sa dušu, aby jej<br />

uľahčili tento „krok cez prah“.<br />

Po nejakom čase sa duša ocitne<br />

v takom svete, ktorý presne zodpovedá<br />

jej vlastnému vnútornému životu,<br />

ktorý zahŕňa aj jej doterajšie<br />

myšlienky a citové hnutia. Mohlo<br />

by sa povedať, že „to, čo je na zemi<br />

jeho duševným, vnútorným svetom,<br />

bude po smrti pre zosnulého<br />

reálny svet“. Inak povedané, sú<br />

rôzne úrovne „druhého sveta“. Náš<br />

vlastný duševný stav preto rozhoduje<br />

o tom, čo nás po odlúčení očakáva<br />

a v akom prostredí bude pokračovať<br />

naše duchovné putovanie.<br />

Svojím životom na zemi si sami pripravujeme<br />

„nebo“ alebo „peklo“.<br />

Spojenie s ľuďmi, ktorí už prešli na<br />

„druhý breh“, je možný počas snov<br />

alebo prostredníctvom vedomých<br />

myšlienok. Može byť preto veľmi nápomocné,<br />

ak zosnulých, s ktorými<br />

sme spojení láskou, podporujeme na<br />

ich ceste našimi dobrými myšlienkami.<br />

Stretnutie s naším blízkym po<br />

pozemskej smrti je síce možný, ale<br />

duševný stav opäť rozhoduje o tom,<br />

do akej miery môžeme putovať spolu.<br />

Ak sa ľudia trvale usilujú o svoj duchovný<br />

vývoj, dá sa predpokladať,<br />

že sa raz stretnú v duchovnej ríši,<br />

v takzvanom „raji“.<br />

Samozrejme, že sa vyskytujú pokusy<br />

o nadviazanie mediálneho kontaktu<br />

so zosnulými. Chceli by sme<br />

Vás však pred týmto varovať, pretože<br />

pri takýchto pokusoch je veľa rizík a<br />

snaha dosiahnuť „spojenie za každú<br />

cenu“, môže pôsobiť brzdiaco na ďalšej<br />

ceste Vašej ženy.<br />

(WH)<br />

BLAHOŽELANIE<br />

Vrúcne blahoželám redakcii k narodeninám<br />

Sveta Grálu.<br />

Je to rok, čo sa na Slovensku objavil<br />

a vyplnil tak bolestne zívajúce<br />

prázdno v priestore, volajúcom po<br />

periodiku duchovného zamerania,<br />

ktoré by nutne vzápätí nemalo tendenciu<br />

manipulovať čitateľa do úzkeho<br />

koridoru konkrétneho náboženstva.<br />

Váš a teraz už aj môj „Grál“<br />

ma za 1 rok presvedčil a ponechal<br />

mi slobodu ducha. Ďakujem vám,<br />

že ste.


N Á Z O R Y<br />

Teším sa na každé nové číslo –<br />

k čomu želám všetkým veľa tvorivého<br />

elánu a inšpirácie.<br />

Vaša Viera Nagyová<br />

Vážená redakcia!<br />

OBERAČKA<br />

Som si vedomá, že od svojich pisateľov<br />

do rubriky listáreň – názory<br />

očakávate príspevky o výnimočných<br />

zážitkoch, ba o zázrakoch. Ja vám<br />

píšem pre mnohých o celkom banálnom<br />

zážitku.<br />

Oberačka. Pod týmto slovom si<br />

mnohí z nás predstavujú namáhavú<br />

prácu a nekonečne sa vlečúci čas.<br />

A práve oberačka sa mi dnes javila<br />

ako zázrak. Áno, ako zázrak. Mnohí<br />

sa nad mojimi slovami pousmejú,<br />

ale ja im to nezazlievam.<br />

Naši susedia si začiatkom roka<br />

kúpili vinohrad a dnes som im bola<br />

pomáhať pri oberaní hrozna. Po<br />

ťažkých dňoch plných závažných<br />

zmien a stresu to bol balzam pre<br />

moje unavené telo aj dušu. Každým<br />

pohybom som cítila, ako sa uzdravujem,<br />

a to vďaka voňavej pôde<br />

pod nohami, sviežej zeleni okolo<br />

seba a jasnému nebu nad hlavou.<br />

Pri každom odtrhnutom strapci sa<br />

pohlo celé moje vnútro – vďakou.<br />

Teraz už chápem, čím boli naši<br />

predkovia, naši starí rodičia radostní<br />

a silní. Pár hodín usilovnej práce na<br />

jesennom slniečku mi dodalo radosť<br />

a silu… ešte stále cítim, ako mi koluje<br />

v žilách. A bude ešte dlho.<br />

Miroslava Malovcová<br />

Hlohovec<br />

4. 10. 2005<br />

KTO BUDE VÍŤAZ ?<br />

Č lovek pochopil, že pokrok je dôležitý.<br />

Začal sa voziť v autách, budovať<br />

cesty a železnice a, samozrejme, aj<br />

priemysel všetkých odvetví. V časopisoch<br />

a neskôr i v televízii sa ospevovali<br />

výdobytky pokroku a krajiny,<br />

ktoré „nedržali krok“, sme začali<br />

označovať ako zaostalé. Človek si<br />

myslel, že mu zem a príroda budú<br />

slúžiť. Do vody, vzduchu aj okolo<br />

seba „odkladal“ tony odpadov a jedov.<br />

S optimizmom sa pozeral na<br />

pokrok, prosperitu, bohatú a krásnu<br />

budúcnosť. Tieto vízie mal človek<br />

od preiemyselnej revolúcie až po<br />

dnešok. Ani komunizmus nepriniesol<br />

obrat, iba heslá sa prispôsobili<br />

dobe. Dnes si hovoríme, že sme civilizovaní<br />

a chválime sa demokraciou.<br />

Situácia sa však mení asi rýchlejšie,<br />

ako sme čakali. Časopisy a televízia<br />

dnes ukazujú rozsiahle katastrofy.<br />

Pokrok a technické výdobytky začínajú<br />

byť popri týchto správach už<br />

menej aktuálne. Tvárime sa, že lokálne<br />

záplavy tu boli vždy. Cunami<br />

asi všetkých zaskočilo, ale povedali<br />

sme si, to je niečo výnimočné a aby<br />

sa to už nestalo, začalo sa s budovaním<br />

varovného a záchranného<br />

systému. Tajfún v Tatrách bol jednoducho<br />

smola a neskorší požiar<br />

ju len znásobil. Záplavy v Európe<br />

boli tento rok mimoriadne rozsiahle,<br />

rovnako ako aj požiare v Portugalsku<br />

a Španielsku. Ale aj o tom sa už<br />

prestalo hovoriť. Medzitým padlo<br />

niekoľko lietadiel a máme tu katastrofický<br />

hurikán Katrin v New<br />

Orleans a iný v Číne. „Najmocnejší<br />

muž sveta“ sa bezmocne prizerá.<br />

V krajine neobmedzených možností<br />

umierajú tisíce ľudí. Hurikány tam<br />

predsa boli „vždy“. Tento bol však<br />

akýsi ničivejší. A padlo ďalšie lietadlo.<br />

Dohorelo pri LA a upratuje sa<br />

po hurikánoch Rita, Stan a Wilma.<br />

Pakistan sa po rozsiahlom zemetrasení<br />

bude ešte dlho spamätávať. Je<br />

to všetko veľké nešťastie. Prečo nás<br />

stretáva toľko nešťastných udalostí?<br />

Je šťastie alebo neštastie len náhoda,<br />

alebo si ich môžeme privolať sami?<br />

Tým sa ešte nikto nezaoberá. Dúfame<br />

v lepšiu budúcnosť. Budeme<br />

stavať vysoké hrádze a ochranné<br />

systémy. Lebo to, čo nám malo slúžiť,<br />

sa akosi bráni. Musíme to dostať<br />

tam, kam chceme, aby nás neohrozovalo.<br />

Také sú vízie. Bude nás to<br />

všetkých stáť spústu peňazí, ale dá<br />

sa to inak?<br />

Aj chorobnosť nesmierne narastá,<br />

a tak vyvíjame a nakupujame síce<br />

veľmi drahé, ale veľmi kvalitné diagnostické<br />

prístroje. Aj liečebné<br />

postupy sa skvalitňujú. Raz budeme<br />

celkom zdraví. Zhoršujúce<br />

sa životné prostredie ako príčina<br />

neobstojí. Veď máme kvóty, ktoré<br />

sa dodržujú. Ukazujú sa aj náhrady<br />

za dochádzajúce a stále drahšie<br />

neobnoviteľné zdroje energie. Už<br />

aby boli tu. Všetko sa raz obráti<br />

na dobré. Naše vlády sa o to „postarajú“.<br />

Tá naša má síce teraz iné<br />

problémy, ale tie sa predsa pominú.<br />

Máme sa predsa čoraz lepšie. Štatistiky<br />

to dokazujú. Letá i zimy sú<br />

už síce akési nestabilné, ale my si<br />

predsa môžeme dovoliť dovolenku<br />

v zahraničí. Slnko, nádherné pláže,<br />

hory, čistý vzduch... Dnes tieto<br />

miesta a krajiny už nenazývame<br />

zaostalými. Sú to centrá turistického<br />

ruchu.<br />

Vietor ustane, voda opadne a človek<br />

hľadí do budúcnosti. Aká asi<br />

bude?<br />

Je 14. mája roku 2025. Tento týždeň<br />

je v Tescu akcia. Dva skafandre<br />

za cenu jedného. Kyslík síce išiel<br />

zasa hore, ale vesmírne lety majú<br />

byť lacnejšie. Je vám to smiešne?<br />

Aj má byť prečo. Je to iba vtip. Nič<br />

také sa, samozrejme, nemôže stať.<br />

My tento boj predsa vyhráme!<br />

(RP)<br />

41<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


N A Z Á V E R . . .<br />

Podobenstvo o dvojčatách<br />

talo sa, že v lone jednej matky<br />

S boli počaté dvojčatá. Týždne<br />

ubiehali, chlapci rástli a rástla tiež<br />

aj ich radosť: „Počúvaj, že je dobre,<br />

že sme boli počatí?“<br />

Dvojčatá začali objavovať svoj<br />

svet. Keď našli šnúru, ktorá ich spájala<br />

s ich matkou a poskytovala im<br />

potravu, spievali od radosti: „Aká<br />

veľká je láska našej matky, že sa<br />

s nami delí o svoj vlastný život!“<br />

Keď sa ale z týždňov stali mesiace,<br />

zistili dvojčatá, že sa veľmi<br />

zmenili.<br />

„Čo to má znamenať?“ pýtalo sa<br />

jedno.<br />

„To znamená,“ odpovedal mu jeho<br />

brat, „že náš pobyt v tomto svete<br />

čoskoro skončí.“<br />

„Ale ja nechcem nikam ísť,“ povedal<br />

ten prvý, „chcem tu zostať<br />

navždy.“<br />

„Nemáme žiadnu inú možnosť,“<br />

odvetil druhý, „ale možno existuje<br />

život po pôrode!“<br />

„Ako by to bolo možné?“ pochyboval<br />

ten prvý, „stratíme predsa<br />

našu šnúru života, ako by sme mohli<br />

žiť bez nej? A okrem toho, opustili<br />

toto lono pred nami už iní, a nikto<br />

z nich sa nevrátil späť, aby nám povedal,<br />

že po pôrode existuje život.<br />

Nie, to je koniec!“<br />

Jedno z dvojčiat sa hlboko zamyslelo<br />

a potom povedalo: „Ak sa počatie<br />

pôrodom končí, aký zmysel má<br />

potom život v lone matky? Je to nezmyselné.<br />

Možno nakoniec neexistuje<br />

ani žiadna matka.“<br />

„Ale ona predsa musí existovať,“<br />

protestovalo druhé dvojča. „Ako by<br />

sme sa inak dostali sem? A ako by<br />

sme mohli žiť?“<br />

„Videl si niekedy našu matku?“<br />

opýtalo sa jedno. „Možno žije len<br />

v našich predstavách. Vymysleli sme<br />

si ju, pretože sme tak mohli lepšie<br />

chápať náš život.“<br />

A tak boli posledné dni dvojčiat<br />

v matkinom lone naplnené mnohými<br />

otázkami a tiež veľkým strachom.<br />

Konečne prišiel okamžik pôrodu.<br />

Keď dvojčatá opustili svoj doterajší<br />

svet, otvorili oči. A to, čo uvideli,<br />

prekonalo ich najsmelšie sny ...<br />

Podľa K. Tucholského<br />

42<br />

SVET GRÁLU<br />

6/2006


EFEZUS<br />

Efezus<br />

Život a pôsobenie<br />

pripravovateľa cesty Hjalfdara<br />

v predhistorickej dobe<br />

216 strán, formát 16 x 23 cm,<br />

tvrdá väzba<br />

ISBN 80-89163-09-2<br />

Cena 250 Sk<br />

Hjalfdar stál dlho zamyslený na vyvýšenine. Nad jasným<br />

horizontom sa doďaleka tiahla hlboká modrosť súmraku.<br />

Vo výške, ktorá sa mu zdala nedosiahnuteľná, stála obrovská<br />

hviezda. Keď sa pozeral dlho nahor, tak sa mu zdalo, akoby<br />

sa celý nebeský priestor ako modrá sklená kopula so všetkými<br />

ďalšími hviezdami a aj rovina, na ktorej stál, otáčali okolo<br />

tohto svetelného bodu, ktorý sa zdal byť nekonečne ďaleko,<br />

mimo sveta. Veril, že krajina, v ktorej žil, pláva na nekonečnom<br />

mori ako plochá doska, veď zo svojich poľovačiek vedel,<br />

že táto pekná domovina je z troch strán obklopená vodou.<br />

Na štvrtej strane, kde sa krajina ďalej rozširovala, nedošiel<br />

doteraz k moru, a preto sa domnieval, že táto krajina musí<br />

byť veľmi veľká.<br />

Vo vnútrozemí sa im stavali do cesty rôzne prekážky.<br />

Predovšetkým tam bol pruh zeme s mnohými ohnivými explóziami.<br />

Duniac zatriasla sa chvíľami celá zem, more vrhalo<br />

mohutné vysoké vlny a nad krajinou zúrila horúca víchrica,<br />

ktorá vystrašila zvieratá i ľudí a zahnala ich na útek.<br />

V ovzduší potom tancovali plamenní duchovia ohňa,<br />

pred slnkom, mesiacom a hviezdami sa valili a šírili červené<br />

výpary. Vyzeralo to veľmi strašidelne a ľudia si šepkali o<br />

veľkom boji svetlých, ktorí usmerňujú zem a more svojou<br />

mocou podľa vôle Svetlého Otca.<br />

Zdalo sa im potom, akoby svet horel. Stále viac vyciťovali<br />

v spojení so všetkým bytostným veľkú moc týchto<br />

síl prírody. Vždy boli bdelí a obzvlášť Hjalfdar vedel podľa<br />

znamení, ktoré mu bytostní dávali cez niektoré zvieratá<br />

alebo svetlom a tieňom, vôňou trávy, množstvom vlhkosti,<br />

vetrom a pieskom, určiť na dni, ba často i na dlhé mesiace,<br />

kedy a kde znovu dôjde k takým výbuchom. Vedel potom,<br />

ako sa má zásobiť potravou, a poradil sa s tými, ktorí boli<br />

rovnako ako on lovci a rybári.<br />

KNIHY O OSUDOCH PRIPRAVOVATEĽOV CESTY<br />

Knihy o pripravovateľoch cesty umožňujú vytušiť veľké a jednotné vedenie, pomocou ktorého malo byť<br />

ľudstvo v priebehu tisícročí postupne privedené k poznaniu Svetla.<br />

Náuky, kedysi prinesené ich prostredníctvom, boli ľudstvu dané Bohom. Boli presne prispôsobené<br />

jednotlivým národom a krajinám a sformované s ohľadom na ich vtedajšiu duchovnú zrelosť.<br />

Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft


Rovnako ako oheň neuhasí iný oheň,<br />

nemôže zlo zadusiť iné zlo.<br />

Len dobro, ktoré narazí na zlo<br />

a nenakazí sa ním, nad ním zvíťazí.<br />

L. N. Tolstoj

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!