27.05.2018 Views

SG17

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V ďalšom čísle časopisu:<br />

Krása<br />

titulná téma:<br />

Svet Gr álu<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

Krása nie je ľúbivosť, krása je prejavom dokonalosti; podobne ako hudba –<br />

neuchopiteľný a ťažko opísateľný posol z výšin, oslovujúci priamo ducha<br />

človeka, povzbudzujúci, napovedajúci, ukazujúci cestu. Ľudskému svetu<br />

dnes chýba krása, a on na to chorľavie.<br />

Svet Grálu č. 18<br />

vychádza 1. decembra 2008<br />

Už v predaji nové DVD z edície<br />

TV<br />

Svet Grálu<br />

Umrieť dôstojne<br />

Tienisté stránky transplantačnej medicíny<br />

Dôstojne žiť – dôstojne umrieť<br />

Duša a vyžarovanie krvi<br />

Život v kóme<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

Gr alsWelt, francúzsky<br />

Monde du Graal<br />

a anglický Gr ailWorld,<br />

ktoré si vo svojich krajinách<br />

získali už tisíce stálych čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete<br />

v prílohe alebo na internete:<br />

www.svetgralu.sk<br />

TV<br />

Svet Grálu<br />

Objednávajte prostredníctvom objednávkového kupónu na konci časopisu, alebo v našom<br />

On-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

15/2008 SVěT GRÁLU<br />

SVěT GRÁLU<br />

<br />

16/2008 SVET GRÁLU<br />

březen – květen 2008 · číslo 15<br />

strana 5<br />

Reinkarnace a křesťanské dogma<br />

strana 10<br />

Kouření a jeho následky<br />

Zázraky na nebi<br />

strana 21<br />

Sebevražda jako východisko ?<br />

Duchovní příčiny<br />

nemocí<br />

SVET GRÁLU<br />

<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

strana 26<br />

Hrdé San Marino<br />

jún – august 2008 · číslo 16<br />

Gándhí - experimenty a služba<br />

strana 5<br />

strana 32<br />

cena 78 Kč<br />

Tolerancia v kresťanstve<br />

strana 16<br />

Indigové deti: Ľudia budúcnosti?<br />

strana 22<br />

ODKUD SE BEROU<br />

Kráľovstvo ruží<br />

strana 28<br />

V Y N Á L E Z Y ?<br />

Mária z Magdaly<br />

strana 34<br />

cena 87 Sk<br />

Zoznámte sa:<br />

V o d a !<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Nakupujte so zľavou v On-line obchode<br />

Svět Gr álu<br />

www.svetgralu.sk<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Knihy <br />

Časopis Svet Grálu <br />

DVD, CD <br />

www.svetgralu.sk


OBSAH<br />

Vzťahy<br />

Alebo je to predsa len ten pravý? 5<br />

Reinkarnácia<br />

Znovu sa mi narodila moja dcéra<br />

Len tri roky po pôrode sa Bianka Scheibnerová<br />

dozvedá o tom, že jej dcéra ju zrejme pozná<br />

už dlhšie: z minulého života 7<br />

Zdravie<br />

Ktoré látky pôsobia priaznivo na vyžarovanie krvi 10<br />

Komentár<br />

Bol Ježiš vševediaci? 14<br />

TÉMA<br />

Čas nádejí<br />

Od Štúra k Štefánikovi<br />

O kľúčových momentoch vývoja Slovákov<br />

k národnej svojbytnosti 16<br />

TÉMA<br />

Krása národov 22<br />

téma<br />

ČSR, my a dnes 24<br />

Na zamyslenie<br />

Apokalypsa 28<br />

Príroda<br />

Voda (2. časť)<br />

O vode, lese a podivuhodných<br />

objavoch Viktora Schaubergera, lesníka,<br />

pozorovateľa prírody a fenomenálneho<br />

konštruktéra v jednej osobe 30<br />

Recenzia<br />

Okultní kancléř 34<br />

Náboženstvo<br />

A predsa Kristus nezomrel za všetkých 35<br />

Osobnosť<br />

Abd-ru-shin – III. diel<br />

Život a dielo 36<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 40<br />

Na záver…<br />

Každý chlebík je dobrý, ale ten vlastný je najlepší! 42<br />

repáčte, ale… prečo to vlastne robíte?“<br />

opýtala sa mladá žena na<br />

„P<br />

návšteve v našej redakcii. Nuž, čo nútilo<br />

a núti ľudí tvoriť? Túžba priniesť<br />

na svet krásu, napodobniť to, čo vytvára<br />

posvätná sila, oživujúca stvorenie?<br />

Pri pohľade na diela veľkých<br />

umelcov, či na dieťa, snažiace sa nakresliť<br />

svoj prvý obrázok, alebo zložiť<br />

prvú básničku, si ani nemôžeme<br />

myslieť nič iné, než to, že človek je<br />

povolaný na to, aby ustavične niečo<br />

vytváral. Toto ma napadlo ako odpoveď<br />

na spomenutú otázku. A ešte,<br />

že človek by niekedy mal robiť niečo<br />

aj z vďačnosti. Napríklad z vďačnos ti<br />

za to, že sa dostal k poznatkom, ktoré<br />

mu v živote nejako pomohli. Aj ja<br />

osobne mám pocit dlhu, keď si spomeniem,<br />

koľko dobra ma v živote<br />

postretlo. Zažil som mnoho situácií,<br />

keď jedna dob rá rada či myšlienka<br />

mala pre mňa cenu zlata. Naposledy<br />

to bola takáto, možno na prvý pohľad<br />

banálna záležitosť. Posťažoval som sa<br />

na návšteve u známej bylinkárky, že<br />

každé ráno cítim na žalúdku akúsi<br />

ťažobu. Vlastne boleli ma aj kríže<br />

a s mojimi obličkami tiež nebolo<br />

niečo v poriadku. Vypočula si súhrn<br />

mojich ťažkostí a potom mi priamo<br />

ukázala, kde všade proti svojmu zdra‐<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


NA ÚVOD...<br />

viu hreším. „Čo ráno jete?“ opýtala sa.<br />

„Nuž, kávu...“ „Aha, a čudujete sa, že<br />

vás bolí žalúdok! Keby ste to náhodou<br />

nevedeli, káva vám žalúdok prekyslí.<br />

Skúste si dať ráno namiesto kávy<br />

teplú vodu s citrónom.“ Na bolesť<br />

krížovej chrbtice mi potom odporučila<br />

Pilatesove cvičenia a na obličky...<br />

no, to by bolo na dlhé rozprávanie.<br />

Za jedno popoludnie som takto dostal<br />

hneď niekoľko dobrých rád nad<br />

zlato. A verte, pomohli mi. Nie že by<br />

som o niektorej z týchto vecí nepočul<br />

už predtým, alebo nemal podozrenie,<br />

že si za rannú ťažobu na žalúdku môžem<br />

sám. Ale chcelo to asi ráznejšie<br />

upozornenie z úst povolanej autority.<br />

A najmä, žalúdok, chrbtica aj obličky<br />

museli začať protestovať. Viem, je to<br />

dosť biedna vizitka toho, ako som si<br />

vtedy všímal vlastné telo. No mám<br />

pocit, že podobne ignorantský prístup<br />

má mnoho ľudí nielen k zdraviu,<br />

ale aj k ďalším závažným veciam. Nie<br />

že by sme nevedeli, čo nám škodí, čo<br />

pomáha a čo nám hrozí, alebo že by<br />

na svete nebolo dosť poznania o tom,<br />

ako žiť oveľa, oveľa lepšie. Jednoducho<br />

povedané – do mnohej zmeny sa nám<br />

nechce. Alebo máme strach vybočiť<br />

z vychodených koľají a dozvedieť sa,<br />

či skúsiť niečo nové. Napríklad moja<br />

babka (dúfam, že mi tú zmienku aj<br />

z druhého sveta odpustí), bola za<br />

svojho života pevne presvedčená, že<br />

má vo svojom malom katechizme<br />

všetky správne modlitby, ktoré človek<br />

môže potrebovať. Horšie bolo, že<br />

všetky moje budhistické, hinduistické<br />

či taoistické knižky pokladala za dielo<br />

Satanovo a zo samého strachu ich<br />

nikdy ani neotvorila. Alebo iný, modernejší<br />

príklad. Dorastenci, o šesťdesiat<br />

rokov mladší od mojej babky,<br />

o sebe radi hovoria, že sú vnútorne<br />

slobodní, ale veľmi ťažko znášajú, ak<br />

im poviete, že fajčením marihuany<br />

nedosiahnu duchovné osvietenie.<br />

Niektorým dokonca trvá roky, kým<br />

pochopia, že sa vplyvom THC stávajú<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

prihlúplo sa usmievajúcou figúrkou,<br />

ktorá upadá do čoraz väčšej apatie.<br />

Našťastie, napriek všetkým ľudským<br />

omylom a utkvelým názorom skutočný<br />

život okolo nás beží svojou cestou<br />

a vždy nám znova so stále väčším<br />

dôrazom kladie do cesty svoje požiadavky.<br />

Tá naša ľudská tvrdohlavosť<br />

je teda tak trochu na smiech a tak<br />

trochu do plaču. Krutou pravdou je,<br />

že sme často dobrovoľnými otrokmi<br />

vlastných zvyklostí, sme uväznení<br />

vo vlastnom vnútri a zviazaní aj vo<br />

svojom správaní sa navonok. A keď<br />

už padneme na dno a ďalej sa nedá,<br />

utiekame sa k zázračným návodom<br />

na uzdravenie, úspech, zbohatnutie či<br />

zoštíhlenie. Podľa možnosti bez nutnosti<br />

niečo významné zmeniť na svojej<br />

povahe. Veď taká televízna jasnovidka<br />

vám z dátumu narodenia rada<br />

vyveští, aké schopnosti máte a aké<br />

nie a podľa toho, ako veľmi sa chcete<br />

nechať manipulovať, vám povie aj to,<br />

či váš vzťah s partnerom bude fungovať,<br />

alebo si radšej máte nájsť iného.<br />

Oproti životu bez konkrétneho cieľa<br />

je takto zvonka nalinkovaný život<br />

zdanlivo veľmi pozitívny. Dokonca sa<br />

vám môže začať „dariť“. Ak prejdeme<br />

okolo jasnovidky k niektorej z ezoterických<br />

škôl, do zvieme sa, že v živote<br />

môžeme dosiahnuť takmer všetko,<br />

čo veľmi chceme. Musíme sa len rozhodnúť<br />

byť zdraví, bohatí a milovaní.<br />

Samozrejme, na to je potrebné trénovať<br />

a pozitívne myslieť, využiť každú<br />

príležitosť. No prejde nejaký ten rôčik<br />

a zistíme, že aj takýto úspech a šťastie<br />

má svoju od vrátenú tvár a obmedzenú<br />

trvanlivosť. Učiteľ Život<br />

sa nedá oklamať a nakoniec si vždy<br />

nájde spôsob, ako nám pripomenúť,<br />

že aj zdravie, peniaze a partnerská<br />

láska sú príjemné, ale pre skutočný<br />

zmysel ľudského bytia predsa<br />

len vedľajšie veci. Konečne možno<br />

prídeme na to, že je chybou, ak myslíme<br />

vždy na seba, na svoje želania<br />

a túžby. A keď sa nakoniec začneme<br />

zamýšľať nad tým, že v pas ci vlastných<br />

želaní vlastne trpíme – a nie<br />

len ako jednotlivci, ale aj ako národ<br />

a v konečnom dôsledku ľudstvo,<br />

nachádzame sa vlastne na začiatku<br />

cesty ku skutočnému životu. Zdá sa,<br />

že naša ľudská pospolitosť bude stále<br />

nepríjemnejšie konfrontovaná s tým,<br />

že sa všetky sladké želania až príliš<br />

často obracajú na svoj rub. Ak pre nič<br />

iné, tak už len preto, aby sme si začali<br />

všímať, že na tejto Zemi nežijeme<br />

sami. A hoci sa nám niekedy môže<br />

zdať, že za dverami nášho domova už<br />

nejde o nič, neradostné spoločenské<br />

javy nám z času na čas nepríjemne<br />

pripomenú, že žijeme vo svete, kde<br />

predsa len mali platiť isté pravidlá.<br />

Hoci to slovo sa už nenosí. Vlastne,<br />

skoro všetky hodnoty, na ktoré sa ešte<br />

nedávno odvolávali spoločenské autority<br />

ako aj tí najvýznamnejší politici,<br />

pôsobia dnes akosi zastaralo. Kým<br />

Štúr vzbudil nadšenie svojich študentov<br />

v Hornom Uhorsku prednáškami<br />

o tom, že raz bude slovenčina akceptovaným<br />

jazykom a Slováci samostatným<br />

národom so svojimi právami, na<br />

prvej československej vlajke o pár desaťročí<br />

neskôr sa zaskvel výrok Jana<br />

Husa „Pravda víťazí“ a počas nežnej<br />

revolúcie sa nikto nehanbil používať<br />

slová ako „viera, nádej, lás ka“, dnes<br />

sme už niekde inde, už sme vytriezveli.<br />

Práve preto snáď nie je zlé pripomenúť<br />

si časy, keď ľudia mohli s dôverou<br />

vzhliadať k politikom, ktorí<br />

boli zároveň filozofmi čiže múdrymi<br />

ľuďmi s čistým štítom. Možno nás<br />

aj články o tejto veľkej dobe inšpirujú<br />

k tomu, aby sme malý prvý krok<br />

k čestnej spoločnosti urobili my<br />

sami – tým, že začneme dávať svojim<br />

blízkym zo seba to najlepšie. Želám<br />

nám všetkým, aby sme takto objavili<br />

ozajstné šťastie, ktoré nám nikto nemôže<br />

dať ani vziať.<br />

Roman Levický


vzťahy<br />

ALEBO JE TO PREDSA LEN<br />

TEN PRAVÝ?<br />

„Znova som bola zamilovaná do toho nepravého, nemala som<br />

svojmu citu tak ľahkomyseľne dôverovať!“ hovorí priateľka po<br />

tom, čo jej známosť stroskotala už po piatykrát. O podobné skúsenosti<br />

dnes nie je núdza. Čo sa vlastne stane, že sa ľudia do seba<br />

zamilujú a čo je tajomstvom šťastných manželstiev?<br />

ilióny ľudí trpia v nešťastných<br />

M manželstvách, alebo sa trápia<br />

kvôli nedávnemu rozchodu a pochybujúc<br />

hľadajú toho správneho partnera.<br />

Šťastie a utrpenie kvôli láske patria<br />

k najdôležitejším témam našej spoločnosti.<br />

No nebolo to tak odjakživa.<br />

Ideál vnútornej romantickej lásky ako<br />

pohnútky pre manželstvo je známy<br />

až od 18. storočia. Tento ideál však<br />

bol výsadou len nemnohých, pretože<br />

väčšinu nastávajúcich manželských<br />

zväzkov určovali rôzne zvyklosti a finančné<br />

či politické dôvody. Stávalo sa<br />

i to, že mnohé nevoľníčky sa dokonca<br />

dobrovoľne vydali za svojho statkára.<br />

Obojstranná náklonnosť, taká, akú<br />

dnes považujeme za dôležitú, nebývala<br />

častým dôvodom sobáša.<br />

Dokonca ani u dávnejších vyspelých<br />

civilizácií to nebolo inak. V knihe<br />

o povestnej Atlantíde sa dokonca hovorí:<br />

„Vašu takzvanú lásku sme nepo-<br />

znali. Vyvolili sme si ženu podľa svojho<br />

pozorovania a vyjednávali sme potom<br />

s otcom (…) Jej samotnej sa nikto nepýtal.<br />

Pokladalo sa za česť, keď si ju<br />

niektorý muž vyvolil. (…) Obyčajne volil<br />

muž dievča, u ktorého si bol istý, že<br />

ho neodmietne, pretože sa pri voľbe dal<br />

viesť len rozumom.“ 1<br />

Tento úryvok opisuje správanie,<br />

ktoré v niektorých krajinách prevláda<br />

ešte aj dnes: ženy si vážia iba ako gazdiné<br />

a matky podriadené mužovi a neberie<br />

sa zreteľ na ich vlastné rozpoloženie.<br />

Sú však dnešné zväzky, založené na<br />

cite, šťastnejšie a trvalejšie? Každé tretie<br />

manželstvo u nás končí rozvodom,<br />

v USA tak končí dokonca každé druhé.<br />

Nikto sa nechce vracať do minulých<br />

čias, keď sa ideál vášnivej lásky nevznášal<br />

v povedomí a vy ste si museli po celý<br />

život vystačiť s nanúteným partnerom.<br />

Aké sú teda zákonitosti vzťahov medzi<br />

mužom a ženou,<br />

aby sa láska<br />

mohla rozvíjať<br />

ako jeho základ?<br />

Ako to, že to ženy<br />

a mužov k sebe<br />

navzájom priťahuje?<br />

Táto otázka<br />

dodnes ešte nie je<br />

celkom rozriešenou<br />

záhadou.<br />

„Tomu, prečo<br />

si dvaja ľudia vy‐<br />

berú jeden druhého, často chýba akákoľvek<br />

logika,“ hovorí svetoznámy<br />

newyorský sociopsychológ Art Aron 2 .<br />

Vo svojej „Teórii sebarozširovania“ to<br />

odôvodňuje silnou hnacou silou: človek<br />

sa vraj čoraz väčšmi usiluje vplývať na<br />

svoj život. „Preto ho obzvlášť priťahujú<br />

protiklady, ktoré mu ponúkajú najväčšie<br />

možné sebarozšírenie,“ hovorí Aron.<br />

Na druhej strane – šance na nadviazanie<br />

vzťahu sú často najväčšie u niekoho<br />

podobného, čo dokazujú aj niektoré<br />

vedecké štúdie 3 .<br />

Protiklad a podobnosť ako dva základné<br />

princípy partnerskej voľby –<br />

neprotirečí si to navzájom? Veď aj ľudová<br />

múdrosť hovorí: „Protiklady sa<br />

priťahujú,“ ale aj: „Rovný rovného si<br />

hľadá.“<br />

Každý sa už iste nejedenkrát z vlastnej<br />

skúsenosti pozastavil nad tým, ako<br />

si mohla zobrať jedna skvelá žena takého<br />

„nevydareného chlapa“, alebo ako<br />

môže tamten dobrák vydržať s takou<br />

„rebekou“. Inšpiráciu na zodpovedanie<br />

tejto hádanky môžeme nájsť v knižke<br />

Odpovede na otázky od Abd‐ru-shina.<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


vzťahy<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

Na otázku „Ako je potom možné, že<br />

sa extrémy priťahujú, kým rovnorodé<br />

póly sa odpudzujú?“ odpovedal nasledovne:<br />

„Keď hovorím o svetovom<br />

zákone príťažlivosti rovnorodého, tak<br />

pri tom nejde o malé čiastkové druhy,<br />

ako ste spomenuli vo vašej otázke. Ak<br />

chcete hovoriť o rovnorodosti vo svetovom<br />

zákone, tak si vopred musíte byť<br />

načistom, čo je to vlastne druh! Kladná<br />

elektrina napríklad je tiež ako zlá žena<br />

alebo zlý muž, ale ešte zďaleka nie nejaký<br />

druh sám osebe, ako sa uplatňuje<br />

vo svetovom zákone. Kladné a záporné<br />

časti sa priťahujú, pretože až iba s mnohými<br />

inými časťami môžu vytvoriť druh,<br />

ktorý potom pôsobí príťažlivou silou na<br />

rovnaký uzavretý druh. Okrem toho<br />

je priťahovanie rozličných čiastkových<br />

druhov práve prejavom účinku tohto<br />

zákona príťažlivosti rovnorodého, ktorý<br />

si vynucuje, že časti patriace k úplnému<br />

druhu sa musia nájsť a uzavrieť.“ 3<br />

Rozpor oboch ľudových prísloví je<br />

preto v skutočnosti iba zdanlivý. Je<br />

teda zrejmé, že aj túžba po vzájomnom<br />

spojení pochádza z rozštiepenosti<br />

druhu, ktorým je v tomto prípade<br />

„ľudský duch“. Mužské a ženské<br />

sa priťahuje, aby vytvorilo celok, pretože<br />

každý druh vo stvorení sa usiluje<br />

o dokonalosť.<br />

Toto – často nevedomé – úsilie<br />

a túžba po doplnení do celku môže byť<br />

aj základom pri voľbe partnera. Preto<br />

ľuďom pri hľadaní partnera často imponujú<br />

typy, ktorých charakter zosobňuje<br />

niečo, čo im samotným chýba,<br />

čím sa vytvára určité doplnenie. Pokiaľ<br />

sa teda partneri, ako sa hovorieva,<br />

zjavne „k sebe nehodia“, tak sa možno<br />

práve preto k sebe predsa len hodia.<br />

„Každý dostane takého partnera,<br />

akého si zaslúži – či chce alebo nie,“<br />

hovorí titul jednej z knižiek Hermana<br />

Meyera 4 – mníchovského výskumníka<br />

v oblasti partnerských osudov. Poukazuje<br />

na silu tejto túžby po doplnení,<br />

kým my ostatní posudzujeme všetko<br />

len podľa vonkajšieho prejavu.<br />

Keď posudzujeme druhého človeka<br />

na základe jeho slabostí alebo nerestí,<br />

musíme okrem toho zohľadniť ešte<br />

niečo iné: odmietanie niečích povahových<br />

čŕt môže poukazovať na to, že<br />

práve tieto nedostatky máme vlastne<br />

sami. „Vidíš smietku v oku svojho<br />

brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?“<br />

(Lk 6, 41), hovoril Ježiš. Tak napríklad<br />

ľudia so slabosťou na alkohol<br />

si v prvom rade tento problém sami<br />

nepriznajú, no pritom radi kritizujú<br />

„chľastanie“ druhých.<br />

Pokiaľ by sme zatúžili po partnerovi,<br />

o ktorom sa domnievame, že nás urobí<br />

šťastnejšími, mali by sme najskôr pouvažovať<br />

o zmene samého seba. Partner<br />

nám svojím správaním poskytuje<br />

neustále zrkadlo, v ktorom sa občas<br />

zhliadneme. Mali by sme nájsť odvahu<br />

pozrieť sa do neho a neutekať pred tým,<br />

čo podvedome nechceme vidieť. Pokiaľ<br />

si teda napríklad tichý, introvertný<br />

muž nájde hlučnejšiu a veselú ženu,<br />

môžu napriek<br />

zjavným odlišnostiam<br />

pracovať<br />

na rovnakej vlne,<br />

pretože ich spája<br />

správna, zdravá<br />

túžba po spojení.<br />

Ok rem toho<br />

vzájomné sympatie<br />

môže zároveň<br />

prehĺbiť aj to<br />

spoločné, vychádzajúce<br />

z príťaž‐<br />

livosti rovnorodých druhov. V ideálnom<br />

prípade sa partnerstvo formuje<br />

obidvomi princípmi: na jednej strane<br />

je nutné rovnorodé vnútorné založenie,<br />

na druhej strane by sa mali partneri<br />

dopĺňať tak, aby sa tým obidve osobnosti<br />

posilňovali a podporovali. Tento<br />

vývojový proces je sprevádzaný úsilím<br />

a prácou na sebe samom a sotva je<br />

možný bez občasných konfliktov v každodennom<br />

živote. Manželstvá, ktoré<br />

vydržia celý život, sú v dnešnom svete<br />

také výnimočné možno aj preto, že len<br />

veľmi málo ľudí je na túto vzájomnú<br />

súčinnosť pripravených.<br />

Túžba po slobodnom, nespútanom<br />

živote, ako i nepokojné hľadanie „toho<br />

pravého“ alebo „tej pravej“ spojené<br />

s premrštenými očakávaniami umožňuje<br />

často len krátkodobé vzťahy.<br />

Dnešné časté striedanie partnerov sa –<br />

nielen vplyvom pochybných vzorov –<br />

už dávno stalo spoločensky prijateľným<br />

stavom napriek tomu, že sú s takou životnou<br />

zmenou spojené mnohé sklamania<br />

a hlboké duševné rany.<br />

Dúfajme, že dnešná chaotická doba<br />

sa vybrúsi a mnoho ľudí, predovšetkým<br />

v našom západnom svete, znovu objaví<br />

hodnotu pravého manželstva, ktoré<br />

zušľachťuje muža i ženu v opravdivom<br />

partnerstve a je inšpirujúcim prostredím<br />

pre prácu na sebe samých.<br />

Corina Hübener<br />

1 Zaviate doby sa prebúdzajú II, Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart<br />

2 „GEO“, Die Logik der Liebe, Heft 12/2002,<br />

Gruner + Jahr<br />

3 Odpovede na otázky, Abd-ru-shin, Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart<br />

4 Trigon Verlag, 1997


Reinkarnácia<br />

ZNOVU SA MI<br />

NARODILA<br />

MOJA DCÉRA<br />

Rozhovor s Biankou Scheibnerovou<br />

Svet Grálu: Ako 13-ročná ste sa<br />

ocitli v bezprostrednej blízkosti<br />

smrti. Táto skúsenosť silne ovplyvnila<br />

váš ďalší život a presvedčila<br />

vás o tom, že ľudská duša žije aj po<br />

pozemskej smrti. Pred niekoľkými<br />

rokmi u vás došlo k ďalším prežitiam,<br />

ktoré vám tiež pomohli si uvedomiť,<br />

že reinkarnácia skutočne<br />

existuje. Celý príbeh začal želaním<br />

mať dieťa…<br />

B. Scheibnerová: Áno, presne tak.<br />

S manželom sme sa rozhodli, že<br />

spolu chceme mať dieťatko a ja som<br />

otehotnela. Potom však lekár asi v 22.<br />

či 23. týždni zistil, že naša dcérka je<br />

mŕtva. Ležala som tri dni v nemocnici,<br />

museli mi umelo vyvolať pôrod.<br />

Našťastie sa o mňa starali vo veľmi<br />

dobrej nemocnici vo Frankfurte.<br />

Lekári aj pôrodné asistentky mali<br />

k nám veľmi láskavý prístup. Mohli<br />

sme sa s dieťaťom riadne rozlúčiť,<br />

smeli sme si ho odniesť, ležalo potom<br />

u nás, dokonca nám priniesli fotoaparát<br />

– niečo také nám ani nenapadlo.<br />

Stalo sa to 17. marca 2002. V nemocnici<br />

mi pridelili pôrodnú asistentku,<br />

ktorá sa o mňa dlho starala a založila<br />

mi dokonca aj fotoalbum. Najbližšie<br />

tri mesiace po zákroku som nesmela<br />

otehotnieť, no potom sme sa<br />

o to opäť pokúsili – a ja som znovu<br />

čakala dieťa. Jedného dňa som sedela<br />

spolu s pôrodnou asistentkou<br />

a ona mi povedala: „Nuž, teraz sa pozrieme,<br />

kedy príde na svet!“ – a ako<br />

počítala, už som videla, ako jej tuhnú<br />

črty tváre. Pomyslela som si:<br />

„Čo sa deje?“, spýtala som sa<br />

jej na dátum a ona mi odpovedala:<br />

„17. marca 2003“.<br />

Bol to rovnaký deň, ako<br />

keď som porodila mŕtve<br />

dieťa, no ja som hneď cítila:<br />

„Dobre, naša dcéra vtedy zomrela,<br />

ale možno ide o tento<br />

dátum práve preto, aby som<br />

si tou hlbokou skúsenosťou<br />

prešla, možno sa dcérka<br />

mala narodiť až o rok neskôr.“<br />

To bol môj prvý pocit<br />

– a počas tehotenstva,<br />

zatiaľ čo všetkým našim<br />

priateľom sa ježili vlasy na<br />

hlave, som vôbec nemala<br />

strach.<br />

Svet Grálu: Zrejme si dátum vykladali<br />

ako zlé znamenie…<br />

B. Scheibnerová: Áno, presne tak,<br />

ale na mňa to pôsobilo upokojujúcim<br />

a objasňujúcim dojmom. Manžel<br />

aj ja sme si vždy mysleli, že pôrod<br />

mŕtveho dieťaťa mal hlbší význam.<br />

Keby sa naša prvá dcéra, Ronja, skutočne<br />

narodila, bývali by sme vo<br />

Frankfurte a pre manželove deti –<br />

mal už dve, ktoré boli v pubertálnom<br />

veku – by to neboli<br />

práve najlepšie podmienky.<br />

Do troch mesiacov po pôrode<br />

sme sa však presťahovali<br />

do Oldenburgu… a tak<br />

sa vyjasnilo aj mnohé v našich<br />

životných pomeroch. Keď<br />

som bola opäť v druhom stave, vôbec<br />

som sa, ako som už vravela, nebála<br />

a naša dcéra Samara prišla na svet nie<br />

17. marca, ale už 16. februára. Pozoruhodné<br />

však bolo, ako podobne som<br />

prežívala prvý aj druhý pôrod.<br />

Svet Grálu: Do akej miery?<br />

B. Scheibnerová: Predovšetkým<br />

z hľadiska<br />

času: rov‐<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


Reinkarnácia<br />

nako ako u Ronji aj pri Samare som ležala<br />

v nemocnici tri dni. Aj priebeh bol rovnaký:<br />

pôrod nepostupoval, preťahoval sa a nakoniec<br />

musel byť vyvolaný, a tak som sa zase<br />

ocitla na operačnom stole. Samara sa narodila<br />

cisárskym rezom. Počas pôrodu som<br />

videla veľmi mnoho paralel.<br />

Svet Grálu: Teraz má vaša dcéra Samara<br />

štyri roky…<br />

B. Scheibnerová: Áno, už veľmi dobre<br />

rozpráva, veľmi veľa chápe – vyrozumela<br />

tiež, že veľa pracujem s umierajúcimi. Stále<br />

sa ma pýtala, aké to je, keď človek umiera,<br />

kto je Boh, ako vyzerajú anjeli a tak ďalej.<br />

Keď mala tri roky, išli sme spolu do lekárne,<br />

niečo som tam kupovala a Samara sa hrala<br />

v detskom kútiku. Keď jej lekárnička priniesla<br />

hroznový cukor, zadívala sa na ňu<br />

a povedala jej vyložene dospelým hlasom:<br />

„Vieš, ľudia musia umierať!“ Lekárnička na<br />

ňu len pozrela a potom povedala: „Áno, ja<br />

viem, že ľudia musia umierať, keď sú chorí!“<br />

A Samara jej na to odpovedala: „Áno, ale<br />

vieš, keď som bola u mamičky v brušku, tak<br />

som tiež umrela! A potom som bola nad<br />

mamičkou a tatinom a videla som, ako obaja<br />

plačú, a plakali veľmi dlho! A onedlho som<br />

bola zase v brušku, a bola som zdravá a teraz<br />

som sa narodila a som živá.“<br />

V tej chvíli som myslela, že snáď omdliem.<br />

Takto som svoje dieťa ešte nikdy<br />

nezažila, bolo také vážne… inak sa stále<br />

hrá a je vo svojom vlastnom svete – a náhle<br />

hovorí úplne iným hlasom, oveľa vážnejším<br />

a dospelejším, naraz ide tak do hĺbky…<br />

Svet Grálu: Nepotvrdil sa tým váš pocit<br />

pri prvom pôrode, keď ste si hovorili, že<br />

vaša dcéra mala prísť o rok neskôr?<br />

B. Scheibnerová: Áno, ale skutočnosť, že<br />

to vyslovila, ma vnútorne zasiahla. Pol hodiny<br />

som sa musela v lekárni najskôr upokojovať,<br />

pretože som sa veľmi rozplakala.<br />

To potvrdenie malo pre mňa liečivý účinok.<br />

Nikdy predtým sme jej o tom, že sa mi narodilo<br />

mŕtve dievčatko, nerozprávali – samozrejme,<br />

o tom sa pred ňou mohli zmieniť<br />

priatelia, ale to si tiež nemyslím…<br />

Svet Grálu: S malým dieťaťom by priatelia<br />

sotva sami od seba hovorili o niečom<br />

takom.<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


Reinkarnácia<br />

B. Scheibnerová: Nie… možno<br />

skrátka tiež cítila, že to k nám<br />

patrí a je to asi prirodzené. Potom<br />

som jej ukázala album. Prezerala<br />

si fotky, celkom nenútene. Všimla<br />

si pritom, že prvé dieťa malo dosť<br />

silné postihnutie, ale už ju to ďalej<br />

nezaujímalo, len povedala: „Mami,<br />

áno, je mi všetko jasné, bola som<br />

to ja, keď som umrela v tvojom<br />

brušku.“ Tým pre ňu rozhovor<br />

skončil a potom sme spoločne zavesili<br />

jednu fotku na stenu v spálni.<br />

Občas ešte hovorievala: „To som<br />

bola ja!“ – a k menu Ronja mala<br />

veľmi blízky vzťah. Raz chcela vedieť,<br />

prečo som ju nepomenovala<br />

Ronja. „Vieš predsa, že tvoje meno<br />

má pre mňa tiež význam, a to veľmi<br />

hlboký. O mene „Samara“ sa mi totiž<br />

v tehotenstve snívalo.“<br />

Svet Grálu: Aký má pre vás toto<br />

meno význam? Dnes už nie je u<br />

nás také časté.<br />

B. Scheibnerová: Snívalo sa mi<br />

o inom živote, v ktorom sme už boli<br />

s manželom spolu. Boli sme vtedy<br />

vedcami v Rusku a nemali sme<br />

žiadne deti. Raz nás zastihla snehová<br />

búrka a vyhľadali sme úkryt v detskom<br />

domove. Prenocovali sme tam<br />

a hlboko nás dojalo, ako biedne tam<br />

tie deti žili. Nemali sa čím prikryť<br />

a sedeli len tak v košieľke, nemali<br />

hračky, všetky boli choré a usmrkané.<br />

Boli tam naozaj žalostné pomery.<br />

Než sme znovu vyrazili na<br />

cestu, zanechali sme im peňažný<br />

dar. Zaujalo nás však jedno dievčatko,<br />

volalo sa Samara, a tá sa na<br />

nás oboch dívala. Neoslovila nás, len<br />

nás očami sledovala – a asi po dvoch,<br />

troch dňoch cesty sme sa rozhodli,<br />

že si ju adoptujeme. Vrátili sme sa<br />

do detského domova, no tam nám<br />

povedali, že dievčatko menom Samara<br />

medzitým zomrelo. Keď som<br />

sa z toho sna prebudila, spýtala som<br />

sa muža: „Ako sa ti páči meno Samara?“<br />

Odpovedal: „Je skvelé!“ a ja<br />

na to: „Som tehotná!“<br />

– a tak<br />

bolo rozhodnuté.<br />

Svet Grálu:<br />

Myslíte si, že<br />

vám tento sen<br />

ukázal niečo,<br />

čo sa skutočne<br />

odohralo v predošlom<br />

živote?<br />

B. Scheibnerová:<br />

Áno, som<br />

si tým úplne<br />

istá. Také sny<br />

mávam častejšie.<br />

Sníva sa mi<br />

aj o ľuďoch, ktorých<br />

stretnem<br />

a som si istá, že<br />

ich odniekiaľ<br />

poznám. Keď<br />

sa potom pred<br />

spaním sústredím<br />

a položím si<br />

otázku: „Odkiaľ<br />

ich poznám?“,<br />

prichádzajú ku<br />

mne tie sny. Napríklad s jedným<br />

známym, ktorý už zomrel – bol vo<br />

veku môjho otca, som vždy mala<br />

veľmi vrelý vzťah. Boli sme si veľmi<br />

blízki. Raz sa mi zdalo, že sme sa<br />

stretli v období baroka pri jednej<br />

slávnosti. Neodvážila som sa mu to<br />

však povedať. – Jedného dňa mi však<br />

sám povedal: „Neustále si kladiem<br />

otázku, odkiaľ sa len poznáme!“<br />

Rozprávala som mu teda o svojom<br />

sne a o vtedajšej dobe, a on mi povedal:<br />

„Ten pocit poznám, úplne rovnaký<br />

ako môj vlastný!“<br />

Svet Grálu: Stala sa pre Vás reinkarnácia<br />

vďaka týmto prežitiam<br />

samozrejmosťou?<br />

B. Scheibnerová: Som si celkom<br />

istá, že sa sem rodíme opakovane.<br />

Svet Grálu: A akú máte skúsenosť<br />

s tým, keď ľuďom rozprávate<br />

o svojich zážitkoch? O tom, ako sa<br />

vám dcéra znovu narodila? Nie je<br />

to pre Vás ťažké?<br />

B. Scheibnerová: V súčasnej dobe<br />

je to pre mňa ľahké – moji priatelia<br />

a známi ma dobre poznajú. A tiež<br />

si všímam, že sa všeobecné povedomie<br />

– predovšetkým o téme „umierania“<br />

– stále viac rozširuje.<br />

Svet Grálu: Srdečne ďakujem za<br />

zaujímavý rozhovor.<br />

Werner Huemer<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


Ktoré<br />

látky pôsobia na<br />

Vo Svete Grálu sme sa už zmieňovali<br />

o tom, že všetky látky vyžarujú<br />

určitý druh energie. Obzvlášť<br />

d ô l e ž i t é j e v y ž a r ov a n i e p o t r av í n .<br />

Tie obsahujú jednak základné živiny,<br />

ako sú bielkoviny, škroby, cukry<br />

a tuky. Okrem toho v nich nájdeme<br />

aj ďalšie látky, ktorých množstvo je<br />

síce v porovnaní s vyššie uvedenými<br />

oveľa nižšie, avšak keďže majú<br />

veľmi výrazné účinky, posilňujú<br />

významne vyžarovanie našej krvi.<br />

Medzi najdôležitejšie z nich patria<br />

vitamíny, enzýmy a minerálne<br />

látky.<br />

VITAMÍNY – LÁTKY,<br />

O KTORÝCH SA<br />

ČASTO HOVORÍ<br />

N ajznámejšie z nenahraditeľných látok<br />

sú vitamíny, ktoré slúžia predovšetkým<br />

na posilnenie vitálnej sily. Ďalej<br />

zjasňujú pohľad na svet, ochraňujú<br />

pred nepriaznivými vplyvmi a podporujú<br />

celkovú aktivitu organizmu.<br />

Ich hladina v tele sa znižuje nesprávnym<br />

vnútorným nastavením,<br />

stresom, chorobami, znečistením<br />

okolitého prostredia, alkoholom,<br />

vdychovaním tabakového dymu,<br />

stravou s prevahou škodlivých látok,<br />

antibiotikami a ďalšími liekmi. Pre<br />

mnohých však môže byť prekvapením,<br />

že ich zvýšené straty paradoxne<br />

spôsobujú aj niektoré chemicky vyrobené<br />

vitamíny.<br />

Je všeobecne známe, že bez vitamínov<br />

sa náš organizmus nezaobíde. To<br />

potvrdzujú aj klinické štúdie, ktoré<br />

hľadali možnosti ich liečebného vy­<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

užitia. Pôvodne boli skúmané látky<br />

len izolované z prirodzeného materiálu.<br />

Až oveľa neskôr farmaceutický<br />

priemysel začal s ich syntetickou<br />

prípravou a veľkovýrobou, sledujúc<br />

často iba komerčné ciele.<br />

Dnes sú vitamínové preparáty lekármi<br />

bežne odporúčané. To môže<br />

viesť k záveru, že stačí denne zhltnúť<br />

nejakú tú tabletku a budeme mať<br />

všetkého dostatok. Túto hypotézu<br />

podporujú aj reklamné kampane výrobcov.<br />

Prax však ukazuje, že to tak nie<br />

je. Napríklad v USA, kde ľudia celkovo<br />

vydávajú astronomické čiastky<br />

za nákup tzv. potravinových doplnkov,<br />

sa sťažujú na neuspokojivý zdravotný<br />

stav obyvateľstva aj vplyvom<br />

nedostatku uvedených látok. Z vlastnej<br />

skúsenosti môžem potvrdiť, že<br />

u ľudí, ktorí pravidelne užívali multivitamíny,<br />

som testovaním (viď Metóda<br />

testovania na http://natur.toe.cz)<br />

zistil značné nedostatky vitamínov<br />

a minerálov.<br />

Nákup a užívanie priemyselných<br />

výrobkov nie je bez rizika a mala by<br />

mu predchádzať zrelá úvaha. O užívaní<br />

tabliet by sa malo uvažovať iba<br />

v prípade zisteného výrazného nedostatku<br />

vitamínov či prvkov, a to u osôb,<br />

ktoré vzhľadom na svoje ochorenie<br />

alebo vek nemôžu prijímať dostatok<br />

kvalitnej a pestrej stravy. Mali by<br />

sme sa pritom orientovať na preparáty,<br />

obsahujúce jednotlivé zlúčeniny<br />

(tzn. aby v nich neboli desiatky rôznorodých<br />

látok).<br />

U viaczložkových preparátov by<br />

sme mali skontrolovať aj ich celkovú<br />

zostavu, to znamená jednak obsah<br />

pomocných chemických látok, ale aj<br />

vhodnosť kombinácie jednotlivých zložiek.<br />

Je totiž preukázané, že mnohé<br />

látky, ktoré sa vyskytujú v niektorých<br />

multivitamínových prípravkoch, výrazne<br />

zhoršujú vstrebávanie iných,<br />

v nich obsiahnutých zložiek.<br />

Pritom je nevyhnutné sledovať,<br />

aké sú zdroje vitamínov v preparátoch;<br />

namiesto umelo pripravených


vyžarovanie krvi<br />

látok treba užívať také, ktoré boli získané<br />

z prírodných zdrojov, pretože<br />

tie organizmus prijíma oveľa lepšie.<br />

Niektoré synteticky pripravené vitamíny<br />

dokonca môžu mať na organizmus<br />

až výrazne nepriaznivý zdravotný<br />

dopad.<br />

Vitamínové tablety väčšinou obsahujú<br />

oveľa viac účinných látok,<br />

než prirodzené<br />

suroviny, preto je<br />

dôležité užívať ich<br />

s mierou. Pri nadmernej<br />

konzumácii farmaceutických<br />

preparátov môže dôjsť<br />

k ich predávkovaniu, z čoho<br />

môžu vyplynúť aj závažnejšie zdravotné<br />

poruchy.<br />

Je potrebné upozorniť aj na to, že<br />

niektoré z vitamínov (napr. C) potrebuje<br />

organizmus prijímať pravidelne<br />

a ich prípadný nadbytok sa jednoducho<br />

z tela vylúči. Opatrnosť je<br />

však potrebná pri vitamínoch, ktoré<br />

sa v tele kumulujú, napríklad pri vitamíne<br />

A či ďalších vitamínoch rozpustných<br />

v tuku.<br />

Rovnako aj v prípade iných vitamínov<br />

sa vytvárajú telesné zásoby,<br />

a to často i na dlhú dobu. Napríklad<br />

zásoba vitamínu B12 by u zdravého<br />

človeka mohla teoreticky vystačiť na<br />

viac než tristo dní. To znamená, že<br />

úplné vylúčenie živočíšnych potravín,<br />

v ktorých sa vitamín B12 prevažne<br />

vyskytuje, spôsobuje jeho nedostatok<br />

a z neho vyplývajúce poruchy až po<br />

dlhšej dobe.<br />

Nie je však treba skúšať, čo náš organizmus<br />

vydrží. Nechceme predsa,<br />

aby pracoval na „polovičný výkon“<br />

a ani nemáme v úmysle stať sa trvale<br />

závislými od výrobkov farmaceutického<br />

priemyslu.<br />

Lepšie bude hľadať<br />

cestu späť k prírodným<br />

zdrojom. Je dôležité<br />

si uvedomiť, že všetky pre telo potrebné<br />

látky sú obsiahnuté v prirodzenej<br />

a čerstvej strave.<br />

Osobne som presvedčený o tom, že<br />

z vhodných prírodných zdrojov môžeme<br />

získať dostatok všetkých potrebných<br />

vitamínov aj ďalších dôležitých<br />

látok. Počas svojej dlhoročnej praxe<br />

som na doplnenie chýbajúcich vitamínov<br />

a minerálov ešte nikomu nemusel<br />

odporučiť tabletky, vyrábané<br />

farmaceutickým priemyslom – vždy<br />

som „predpísal“ iba vhodné<br />

prirodzené suroviny.<br />

Skúsme sa naučiť využívať<br />

každú príležitosť<br />

na<br />

vlastný zber<br />

divo rastúcich<br />

bylín. Mne samotnému doslova vyrazilo<br />

dych, keď som sa dozvedel<br />

podrobné zloženie niektorých „bežných“<br />

bylín, napríklad žihľavy, púpavy<br />

lekárskej, medvedieho cesnaku<br />

a ďalších. Sú to tie najlepšie doplnky<br />

jedálneho lístka, ktoré nám príroda<br />

zdarma ponúka. A to od jari do neskorej<br />

jesene.<br />

Nezabúdajme ani na rozličné plody<br />

prírody, ktoré si dokážeme nazbierať<br />

aj sami. Uveďme si aspoň niektoré<br />

z takmer zázračných druhov, ktorými<br />

sú napr. rakytník a šípky. Okrem<br />

obrovského nutričného prínosu, vyplývajúceho<br />

z najvyššieho možného<br />

obsahu vitamínov a ďalších nenahraditeľných<br />

látok nachádzajúcich sa<br />

v čerstvo odtrhnutých plodoch, treba<br />

upozorniť aj na ďalšie výhody: jednak<br />

vidíme na akom mieste rástli a okrem<br />

toho sami určujeme, za akých<br />

podmienok ich budeme ďalej uskladňovať<br />

či spracúvať.<br />

Mnohé z nenahraditeľných látok<br />

(napr. vitamín C a enzýmy) sú tepelne<br />

nestále, a preto je vhodné prijímať<br />

určitú časť stravy v surovom<br />

stave. Všeobecne by sme sa mali<br />

snažiť minimalizovať<br />

ich straty – vhodným<br />

spracovaním, skladovaním<br />

či ďalšími úpravami.<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


zdravie<br />

Väčšina vitamínov<br />

i minerálov<br />

je dobre rozpustná<br />

a ľahko sa<br />

vylúhuje vo vode.<br />

Tekutina používaná<br />

na varenie zeleniny,<br />

strukovín či ďalších surovín<br />

by sa preto nemala vylievať, ale<br />

využiť a pridať do polievok, omáčok<br />

alebo ďalších jedál.<br />

Aby sme nášmu telu ponúkli všetko,<br />

čo potrebuje, je potrebné prijímať dostatok<br />

kvalitnej a skutočne pestrej<br />

stravy, v ktorej sú zastúpené podľa<br />

možnosti všetky základné druhy potravín<br />

rastlinného i živočíšneho pôvodu.<br />

Nemali by sme sa preto trvalo<br />

vyhýbať žiadnemu zo základných<br />

typov prirodzených surovín nášho<br />

zemepisného pásma. Len na doplnenie:<br />

nielen z ekologického hľadiska je<br />

vhodné, aby základ našej stravy tvorili<br />

suroviny pochádzajúce z nášho<br />

najbližšieho okolia, alebo aspoň<br />

z nášho svetadielu.<br />

Chcel by som sa tu vyjadriť aj k diétnym<br />

smerom, ktoré zásadným spôsobom<br />

odmietajú živočíšne suroviny.<br />

Je síce známe, že v prípadoch niektorých<br />

ochorení je vhodné prechodne<br />

konzumovať výhradne rastlinnú<br />

stravu, ale nemalo by to byť natrvalo.<br />

Pokiaľ by sme pri takto jednostrannej<br />

strave zostali neúmerne dlhý čas, je<br />

veľmi pravdepodobné, že telu začnú<br />

chýbať niektoré z nenahraditeľných<br />

látok, ktoré sa vyskytujú len v živočíšnych<br />

surovinách.<br />

Veď živočíšne potraviny obsahujú<br />

rovnako – okrem zlúčenín menej<br />

prospešných – veľa nevyhnutných<br />

látok a elementov, posilňujúcich vyžarovanie<br />

krvi. To platí pre všetky<br />

vhodne spracované suroviny prirodzeného<br />

pôvodu, dokonca aj pre pečeň<br />

(od drobnejších, vhodným spôsobom<br />

chovaných a kŕmených zvierat),<br />

ktoré sú výnimočným zdrojom vitamínov<br />

a minerálov.<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

PREČO SÚ POTREBNÉ<br />

ENZÝMY?<br />

O nesmiernom význame enzýmov už<br />

vieme z mnohých publikácií. V našom<br />

organizme majú rozličné funkcie,<br />

napr. umožňujú rozklad vysokomolekulárnych<br />

zlúčenín stravy na nízkomolekulárne<br />

látky, ktoré sú využiteľné<br />

na výstavbu nášho tela. Keďže<br />

enzýmy sú biokatalyzátory bielkovinovej<br />

povahy, ide väčšinou o nestabilné<br />

zlúčeniny, ktoré sa ľahko ničia<br />

vyššou teplotou a ďalšími vplyvmi.<br />

Je známe, že enzýmy môžeme prijímať<br />

spolu s potravou. Najvyššie množstvo<br />

týchto látok sa vyskytuje v čerstvých<br />

surovinách, napr. v bylinkách,<br />

surovom ovocí a zelenine. Preto by<br />

sa v našom jedálnom lístku mali vyskytovať<br />

pravidelne, či už ako šaláty<br />

alebo prílohy. V minulosti bolo samozrejmosťou<br />

(aspoň u ľudí, ktorí<br />

mali záhradku) ozdobiť mnohé jedlá<br />

petržlenovou vňaťou, pažítkou alebo<br />

ďalšími čerstvo odtrhnutými listami.<br />

Tým zásobovali organizmus množstvom<br />

enzýmov.<br />

Okrem toho môžu niektoré enzýmy<br />

vznikať priamo v našom organizme.<br />

Najdôležitejšími z nich sú vitamíny<br />

a minerály. Bez nich sa mnohé enzýmy<br />

nemôžu syntetizovať.<br />

Aby sme organizmu dodávali dostatok<br />

všetkých nevyhnutných látok,<br />

snažme sa konzumovať čerstvé suroviny.<br />

Aj chemické rozbory, ktoré<br />

sledujú úbytok vitamínov a enzýmov<br />

počas skladovania potvrdzujú, že byliny<br />

a plody pôsobia na ľudské telo najpriaznivejšie<br />

a najlepšie v období, keď<br />

ich práve zem prináša.<br />

Pokiaľ niekto používa prevažne<br />

len trvanlivé, konzervované či inak<br />

nevhodne spracované potraviny, je<br />

jasné, že jeho telo nebude zásobované<br />

ani dostatkom enzýmov, ani vitamínov.<br />

Následkom jednostrannej stravy,<br />

v ktorej chýbajú čerstvé suroviny, sa<br />

zákonite zhorší aj schopnosť trávenia<br />

prijímanej potravy, pričom je pravdepodobné,<br />

že sa v črevách bude vyskytovať<br />

viac nedostatočne rozložených<br />

súčastí pôvodnej potravy. Ak tie<br />

potom prejdú do krvi, môže z toho<br />

vzniknúť alergia alebo ďalšie závažné<br />

zdravotné problémy.<br />

Okrem nedostatočného zásobovania<br />

nášho organizmu enzýmami a vitamínmi<br />

môžu problémy vyplývať aj zo<br />

zlého vstrebávania. To môže spôsobiť<br />

aj nevhodná technológia úpravy. Napríklad<br />

pri priemyselnej výrobe potravín<br />

niektoré prídavné látky (poz ri<br />

článok z č. 12 Viete, čo jete?) buď ničia,<br />

alebo znižujú účinnosť látok nenahraditeľných<br />

pre náš organizmus.<br />

Už študentom biochémie je známe, že<br />

mnohé z prídavných látok, ktoré majú<br />

zvyšovať trvanlivosť (tzv. konzervačné<br />

látky), blokujú aktivitu niektorých enzýmov<br />

alebo ničia v potravinách prítomné<br />

vitamíny: napríklad siričitany<br />

rozkladajú tiamín. Preto by sa tieto<br />

prídavné látky v našej strave pokiaľ<br />

možno nemali vyskytovať.<br />

Je namieste zopakovať, že všetko čo<br />

nášmu telu dodávame, či už vo forme<br />

stravy alebo nápojov, by malo byť<br />

čo najčistejšie, aby sme v organizme<br />

mohli udržať harmóniu. Keď chceme<br />

docieliť trvalé zlepšenie, je nevyhnutné<br />

začať nápravou nesprávnych<br />

pestovateľských metód. To samo osebe<br />

môže výrazne napomôcť priaznivejšie<br />

pôsobenie prijímaných surovín. Okrem<br />

zamedzenia príjmu toxických látok<br />

(používaných napr. na hubenie<br />

škodcov) je potvrdené, že v poľnohospodárskych<br />

plodinách,<br />

ktoré boli pestované v súlade<br />

s prírodnými zákonmi<br />

– teda správnym<br />

spôsobom hnojené<br />

a ošetrované, sa vyskytuje<br />

oveľa viac<br />

nenahraditeľných<br />

látok!


zdravie<br />

PAMÄTAJME NA<br />

MINERÁLNE LÁTKY<br />

K ým o nevyhnutnosti príjmu vitamínov<br />

už málokto pochybuje, význam<br />

minerálnych látok sa podceňuje.<br />

Často sa berie do úvahy len niekoľko<br />

základných prvkov. Výsledky klinických<br />

štúdií však dokazujú ich nesmierny<br />

význam, pričom počet tých,<br />

ktoré sa označujú ako „esenciálne“<br />

stále narastá.<br />

Minerálne látky sa zúčastňujú mnohých<br />

procesov. Je zrejmé, že minerály<br />

majú trvalejší charakter než ostatné<br />

látky, pretože spáliteľné živiny a väčšina<br />

vitamínov podlieha rýchlejším<br />

premenám. Už menej známe je ich pôsobenie<br />

na jemnejších úrovniach, tzn.<br />

ich význam z hľadiska vyžarovania<br />

krvi. Minerály totiž obsahujú veľmi<br />

dôležité druhy vyžarovaní, ktoré sú<br />

potrebné na dokonalé spojenie nášho<br />

ducha s pozemským telom.<br />

Sodík, draslík, vápnik a horčík sú<br />

minerálne prvky, ktoré sa vyskytujú<br />

v krvi v najväčších množstvách.<br />

Keďže majú významný vplyv na fungovanie<br />

organizmu, ako aj na vyžarovanie<br />

krvi, je potrebné ich prijímať<br />

v dostatočnej miere.<br />

Len stručne si uveďme, že horčík<br />

možno získať predovšetkým zo zelených<br />

listov a ďalších rastlinných surovín.<br />

Najvýznamnejším zdrojom<br />

vápnika sú v našom pásme mliečne<br />

výrobky. Okrem toho možno uvedené<br />

minerály prijímať v pramenitých<br />

a minerálnych vodách (prednostne<br />

v sklených fľašiach a nie<br />

príliš sýtené).<br />

Napriek tomu, že sa v mnohých<br />

publikáciách uvádza, že sodík je rizikový<br />

faktor určitých ochorení, nezabúdajme<br />

ani na tento minerál. Získavame<br />

ho hlavne z kvalitnej kuchynskej<br />

kamennej soli. Relatívnemu prebytku<br />

sodíka zamedzíme dostatočným prísunom<br />

draslíka, ktorý je obsiahnutý<br />

v rôznych rastlinných surovinách, ako<br />

sú napr. koreňová a iná zelenina.<br />

Uvedené minerálne látky patria<br />

k výrazne zásadotvorným prvkom.<br />

Mnohé zdravotné problémy vyplývajú<br />

z tzv. prekyslenia. Môže byť spôsobené<br />

nielen prebytočným príjmom<br />

kyselinotvorných potravín, ale aj nedostatkom<br />

minerálnych látok. Tie totiž<br />

môžu viazať prebytočné voľné kyseliny,<br />

ktoré sa vyskytujú v krvi. Dostatok<br />

minerálov je preto výbornou<br />

prevenciou proti prekysleniu organizmu.<br />

Každý z minerálnych prvkov pôsobí<br />

nielen na fyzické telo, ale má<br />

vplyv aj na určitý druh nášho prežívania.<br />

Možno mu preto priradiť tzv.<br />

„symboliku vyžarovania prvku“. Ako<br />

príklad si uveďme pôsobenie horčíka.<br />

Ten nám pomáha udržať pokoj a mier<br />

- harmóniu v tele. Ak nechceme zbytočne<br />

znižovať jeho hladinu v tele,<br />

nemali by sme sa príliš rozčuľovať.<br />

V krvi obsiahnutý horčík, ktorý splnil<br />

svoje poslanie upokojením organizmu,<br />

stratí určitý druh vyžarovania.<br />

Preto ho telo následne vylúči ako<br />

nepotrebný.<br />

„Vyčerpaný“ horčík je potrebné nahradiť,<br />

napr. konzumáciou vhodných<br />

pokrmov či nápojov. Inak nám telo<br />

odošle „správu“ o jeho nedostatku<br />

a súčasne o potrebe zmeny nášho nesprávneho<br />

konania a správania sa –<br />

najprv zvýšenou nervozitou, potom<br />

bolesťou a nakoniec ochorením.<br />

Uvedené sa vzťahuje na všetky nevyhnutne<br />

potrebné látky, ktorých najväčšiu<br />

časť strácame svojím nevhodným<br />

konaním. Keď máme výrazný nedostatok<br />

týchto látok v organizme, ich<br />

chýbajúci<br />

druh vyžarovania<br />

zapríčiňuje nielen poruchy fyzického<br />

tela, ale ovplyvňuje nepriaznivo<br />

aj naše vnímanie. Preto je také<br />

dôležité venovať pozornosť dostatočnému<br />

prísunu všetkých nenahraditeľných<br />

látok, ako aj tomu, aby sme ich<br />

zbytočne z tela nestrácali.<br />

Z poznatkov o vyžarovaní látok vyplývajú<br />

aj ďalšie dôležité závery, napr.<br />

hľadisko vhodnosti potravinových<br />

doplnkov. V prvom rade je jasné, že<br />

vôbec nie je ľahostajné, v akej forme<br />

a z akých zdrojov získame napr. minerálne<br />

látky. Ak obsahujú priemyselne<br />

vyrábané preparáty iné väzby a zlúčeniny<br />

prvkov než sa vyskytujú v prirodzených<br />

zdrojoch, bude ich vyžarovanie<br />

zjavne porušené. V mnohých<br />

prípadoch môže byť preto ľubovoľne<br />

vysoký príjem priemyselne pripravenej<br />

látky takmer bez úžitku a naopak,<br />

jej nadbytok môže dokonca uškodiť.<br />

Je na našom rozhodnutí, čo príde na<br />

náš stôl – pamätajme i na staré, časom<br />

preverené prírodné zdroje.<br />

Vít Syrový<br />

Základná použitá literatúra a podrobnejšie<br />

objasnenie tejto oblasti sú uvedené v knihách<br />

„Tajomstvo krvi“ a „Tajomstvo krvi II“<br />

od Víta Syrového.<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


Bol Ježiš vševediaci?<br />

Zamyslenie sa nad otázkou,<br />

v čom spočíva vševedúcnosť Boha<br />

Niektorí ľudia si myslia,<br />

že Ježiš ako Syn Boží bol vševediaci.<br />

Bolo to skutočne tak?<br />

Poznal napr. „Ludolfovo číslo“?<br />

Úprimne povedané, aj ja niekedy<br />

kladiem podobné otázky, ktoré<br />

majú slúžiť skôr na to, aby druhého<br />

zmiatli, než aby som dostal na ne<br />

odpoveď.<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

Občas sa stretávam s čitateľmi<br />

Biblie, aj keď dávno vedia, že moje<br />

chápanie Biblie je iné, než ich. Raz<br />

som sa ich napríklad spýtal na jazyk,<br />

v ktorom Mojžiš napísal desať prikázaní<br />

(ako egyptský princ ovládal<br />

pravdepodobne egyptské, ale sotva<br />

hebrejské písmo). Vyslovil som aj<br />

počudovanie nad tým, že Duch<br />

Svätý – ktorý Bibliu údajne doslovne<br />

diktoval, alebo píšucich inšpiroval –<br />

nevedel, koľkokrát sa vojde priemer<br />

kružnice do obvodu kruhu – z Biblie<br />

(1Kr 7,23) možno vyrozumieť, že<br />

obvod kruhu je údajne trikrát taký<br />

dlhý ako jeho priemer.<br />

Poznal Ježiš Nazaretský „Ludolfovo<br />

číslo“? Ludolfovo číslo je transcendentné<br />

číslo Pí = 3,14159…<br />

s nekonečným počtom miest za desatinnou<br />

čiarkou. Pre stavebných remeselníkov<br />

antiky bolo 3 a 1/7 asi<br />

dostatočne presné. Ako inžinier som<br />

príliš často nepoužíval hodnotu presnejšiu<br />

než 3,14.<br />

Vedel Ježiš, že Zem má tvar gule?<br />

Poznal obvod Zeme, ktorý bol vtedy<br />

už stovky rokov relatívne presne odmeraný?<br />

1 (Mohol sa to dozvedieť od<br />

gréckych alebo rímskych filozofov,<br />

od židovských rabínov ťažko).<br />

Mohol by sa človek spýtať Ježiša na<br />

vzdialenosť Mesiaca od Zeme a Zeme<br />

od Slnka? (Obe vzdialenosti poznali<br />

antickí astronómovia len veľmi približne).<br />

Som si takmer istý, že by také<br />

otázky, ktoré neboli jeho cieľom nápomocné,<br />

alebo nemali zmysel, udivene<br />

odmietol. Tak, ako sa odmietavo<br />

postavil k otázkam Saducejov. 2<br />

Moderný obraz<br />

Boha – je niečo<br />

také vôbec možné?<br />

Každý už počul, že Ježiš bol „Syn<br />

Boží“. 3<br />

Čo vlastne znamená výraz „Syn<br />

Boha“?<br />

V niektorých kruhoch ešte i dnes<br />

čiastočne pretrvávajú naivné predstavy<br />

o vševediacom Stvoriteľovi. Ten<br />

by sa mal nepretržite starať o každého<br />

tvora a v prípade potreby zasahovať<br />

a korigovať svoje stvoriteľské<br />

dielo. Tento Boh - Stvoriteľ zapadá<br />

do stredovekého chápania panovania.<br />

Je to predstava múdreho kráľa,<br />

ktorý všetko vidí, všetko vie a všetko<br />

ovplyvňuje.<br />

Svet je však riadený dokonalými<br />

prírodnými zákonmi – zákonmi<br />

stvorenia. Tieto sväté zákony podporujú<br />

duchovný vývoj človeka. Samé<br />

osebe stačia na zachovanie a podporovanie<br />

Stvorenia. Priame zásahy<br />

Boha do jeho diela sa odohrajú iba<br />

vo vzácnych prípadoch. Nemožno<br />

však počítať s aktmi svojvôle alebo<br />

s dejmi, ktoré by sa týmto zákonom<br />

priečili. Sú dokonalé a tým nemenné,<br />

v opačnom prípade by vo svete nastal<br />

chaos. Ak si predstavíme Stvoriteľa<br />

ako východisko a zdroj všetkého<br />

existujúceho, uvidíme potom<br />

možno gigantické, ohnivé more nepochopiteľnej<br />

veľkosti, ktoré neustále


komentár<br />

vysiela žiarenie. Toto vyžarovanie<br />

Boha obsahuje všetko, vrátane zákonov,<br />

ktoré sú nutné na formovanie,<br />

vývoj a udržiavanie všetkého stvoreného.<br />

No i tento dynamický obraz<br />

Boha je nedokonalý. Žiadny ľudský<br />

obraz, žiadna pozemská predstava<br />

či myšlienka nedokáže zobraziť jeho<br />

živé bytie.<br />

Musel byť Ježiš<br />

vševediaci?<br />

Boží Syn Ježiš bol na Zemi v ľudskej<br />

podobe osobou, ktorá v sebe niesla<br />

kropaj z Božského nebytostného ohnivého<br />

mora – Božskú iskru, v ktorej<br />

je obsiahnuté všetko, čo charakterizuje<br />

aj samotného Boha. Tým je takýto<br />

vyslanec Svetla aj stelesnením<br />

Božej vôle, je teda nositeľom Božích<br />

zákonov. Je spojený s duchom Pravdy<br />

a tiež neoddeliteľne so svojím Otcom.<br />

Je však tým aj nutne vševediaci?<br />

Možno povedať, že Ježiš – ako časť<br />

živého Boha – žil v jeho zákonoch<br />

a bol všemúdry. Mal – pre nás nepochopiteľný<br />

– prehľad o tkaní vo<br />

stvorení, poznal súvislosti a deje<br />

vyplývajúce zo zákonov stvorenia.<br />

Cítil duchovné a pozemské aspekty<br />

nesprávneho konania. Všetko, čo sa<br />

týmto zákonom priečilo, musel vnímať<br />

ako zlé. V neposlednom rade<br />

rozpoznal konečné dôsledky ľudských<br />

činov, vedel, kam vedú klamné<br />

cesty.<br />

Ježiš sprostredkovával múdrosť.<br />

Staval mosty, aby vyviedol ľudstvo<br />

z jeho obmedzeného, na čas a priestor<br />

viazaného nazerania k vnímaniu<br />

vyššiemu – až ku skutočnému poznaniu<br />

Boha. Aby sa priblížil úrovni<br />

chápavosti ľudí, musel jej prispôsobiť<br />

aj formu svojho prejavu. Musel preto<br />

napr. vychádzať zo skutočnosti, že<br />

pre Židov tých čias bol základom duchovného<br />

poznania Starý zákon.<br />

Napriek jeho ohromnému poznaniu<br />

a múdrosti si však nemyslím,<br />

že vedel všetko, že by snáď hovoril<br />

všetkými jazykmi sveta, že mu boli<br />

dôverne známe všetky náboženstvá,<br />

že poznal všetky rastliny, zvieratá<br />

a ovládal všetky remeslá, že mohol<br />

navigovať lode na moriach a oceánoch,<br />

že by mal kedykoľvek k dispozícii<br />

všetky fakty – správne i nesprávne<br />

– o jeho súčasnosti či dobách<br />

budúcich. V dávnejšej minulosti by<br />

mi za také výroky hrozil aj súdny<br />

proces za kacírstvo, no aj dnes ešte<br />

pobúria mnohých veriacich. Chce to<br />

trocha odvahy nezávisle a nezaujato<br />

nad tým popremýšľať – možno získame<br />

na vec iný pohľad.<br />

Utrpela by azda pravdivosť obsahu<br />

Ježišovho učenia v prípade, že by nepoznal<br />

číslo Pí? Koľko desatinných<br />

miest transcendentného Ludolfovho<br />

čísla by Boží vyslanec musel vedieť?<br />

Alebo by utrpela jeho vážnosť, keby<br />

nevedel povedať, ktoré spisovné jazyky<br />

Mojžiš ovládal? Moja hlboká<br />

úcta k Božiemu Synovi vychádza<br />

z presvedčenia, že nebol všetko vediaci,<br />

ale všemúdry. – Múdrosť je viac<br />

než všetky poznatky či vedomosti.<br />

Múdrosť stojí nad znalosťami všetkých<br />

javov a skutočností viazaných<br />

na priestor a čas, ktoré nemôžu byť<br />

nikým celkom poznané.<br />

Siegfried Hagl<br />

1 Eratosthenés z Alexandrie (276–194<br />

pred n. l.) v ypočítal obvod zeme<br />

na 37 800 km. Dnešná hodnota je<br />

40 000 km.<br />

2 Otázky Saducejov sú otázky, ktoré sa<br />

kladú, aby spytovaného uviedli do rozpakov.<br />

Pýtajúci sa domnieva, že odpoveď<br />

už dávno pozná. (jednu takú ľstivú<br />

otázku zaznamenal napr. Matúš vo svojom<br />

evanjeliu Mt 22, 24–30).<br />

3 Pre antického človeka nebol Boží Syn<br />

ničím zvláštnym. Najrôznejší hrdinovia,<br />

napr. Herakles, boli synmi bohov, a jeden<br />

človek antiky sa údajne spýtal: „Syn, ktorého<br />

Boha?“ Aj pravoverní Židia sa považovali<br />

za „božie deti“. Až v kresťanstve<br />

sa výraz „Boží Syn“ stal teologickým<br />

pojmom.<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


téma<br />

Čas nádejí<br />

Od Štúr a k Štefánikovi<br />

Sú míľniky, ktoré sú pre konkrétnu spoločnosť určujúce na mnohé desaťročia dopredu. Takýchto míľnikov pre nás Slovákov<br />

bolo mnoho; zaujímavé je, že v posledných dvoch storočiach sa mnohé odohrali v rokoch končiacich sa osmičkou. Udalosti<br />

odohrávajúce sa v týchto rokoch mali pre obyvateľov Slovenska vskutku zásadný význam. Dnes, v čase keď je<br />

samostatné Slovensko súčasťou Európskej únie je jasné, že každý z týchto míľnikov bol krokom na dlhej ceste vývoja Slovákov<br />

v Európe. Tento článok nemôže opísať všetky jej etapy. Napriek tomu sa pokúsi zachytit jej kľúčové okolnosti.<br />

Vyčlenenie Slovenska z Uhorska<br />

Ústrednou ideou Európy 19. storočia bola idea prebúdzania,<br />

uvedomovania, zjednocovania národov – väčších<br />

i menších. Francúzska revolúcia priniesla nielen zásadu<br />

slobody, bratstva a rovnosti, ale aj ideu jednoty národa<br />

a štátu. Napoleonské vojny povzbudili aj nádeje iných<br />

národov na oslobodenie a zjednotenie. Zjednocovacie<br />

úsilie Nemcov, Francúzov, Talianov a ich hospodársky<br />

rast príkladne zapôsobili aj na výrazné osobnosti našich<br />

dejín: J. Kollára a J. Hollého i P. J. Šafárika. Títo ako prví<br />

svojimi literárnymi dielami iniciovali a rozvíjali národný<br />

zjednocovací pohyb na území obývanom Slovákmi. I keď<br />

sa už v spise z roku 1308 spomína slovenské územie aj<br />

Slováci (1), slovenský národ ešte formálne nejestvoval.<br />

Jestvovalo iba etnické vedomie skôr národnostnej ako<br />

národnej príslušnosti, predovšetkým na základe jazyka,<br />

kultúry a územia. Životné podmienky v Uhorsku i spôsob<br />

života našich predkov mali vplyv na to, že u Slovákov<br />

dochádzalo k uvedomovaniu si jazykovej príbuznosti aj<br />

kultúrno-duchovnému vedomiu (2) pozvoľna, v priebehu<br />

niekoľkých storočí.<br />

Ľudovít Štúr a jeho doba<br />

Myšlienku národného povedomia, oslobodenia sa spod<br />

feudálneho poddanstva a všeobecný vzostup chápal Štúr<br />

ako prirodzený vývin ľudskej spoločnosti. Pri ponímaní<br />

národa nezdôrazňoval jeho výlučnosť, ale osobitosť, teda<br />

logický vzťah k jednote ľudstva. Pre Ľudovíta Štúra bolo<br />

príznačné spájať národné povedomie s vyšším kultúrnym<br />

(duchovným) určením človeka a národa a zmenu od nízkeho<br />

k vyššiemu, od tela k duchu, od prízemnosti k vyššiemu životu,<br />

od privátneho k verejnému (pospolitému), od bežného<br />

života k žitiu ľudstva.<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

Štúr bol akoby žriedlom<br />

duchovného ohňa a duševných<br />

síl napomáhajúcich<br />

národné prebúdzanie Slovákov.<br />

Nositeľmi týchto síl<br />

boli predovšetkým mladí<br />

slovenskí študenti pochádzajúci<br />

zo všetkých kútov<br />

krajiny, ktorí – inšpirovaní<br />

Štúrom – rozširovali<br />

a objasňovali národnú<br />

otázku po celej krajine. Pri<br />

ich činnosti na území, na<br />

ktorom sa hovorilo mnohými<br />

nárečiami, vyvstala potreba nástroja bezprostrednej<br />

Ľudovít Štúr, 1815–1856<br />

a zrozumiteľnej komunikácie – jednotný jazyk. V jednom<br />

zo svojich spisov rozvinul Štúr potrebu a zmysel národného<br />

jazyka slovami: „Tak ako jednotlivec prejavuje svoje<br />

najhlbšie vnútro jazykom a stelesňuje v ňom aj svojho ducha,<br />

tak vonkajšia podoba jazyka presne zodpovedá vnútru<br />

národa na všetkých stupňoch jeho vývinu.“<br />

K úlohe vytvoriť spisovnú slovenčinu bol Ľ. Štúr, vďaka<br />

štúdiu jazykovedy na univerzite v Halle, priam predurčený.<br />

V priebehu jedného roka vypracoval gramatiku slovenského<br />

jazyka, ktorá je s menšími obmenami platná dodnes. Spisovná<br />

slovenčina sa v nasledujúcom období stala nástrojom<br />

osvety, vzdelávania a nakoniec i politického zápasu za sebaurčenie.<br />

Umožnila vznik písomností, literárnych diel i prvých<br />

politických novín s literárnou prílohou, ktoré sú kultúrnym<br />

dedičstvom nás všetkých i inšpiráciou pre každú<br />

generáciu. Samotný akt vytvorenia spisovného jazyka bol<br />

iba jedným z krokov v procese národného prebúdzania Slovákov.<br />

Udalosti v nasledujúcom období mali zásadný vplyv<br />

na slovenský národ po desiatky rokov. Spomínané udalosti<br />

súviseli s revolučným rokom 1848. Boli to rozhodnutia<br />

existenciálne, s ďalekosiahlymi dôsledkami. Určili ďalší


téma<br />

vývin nášho národa<br />

a rezonujú až podnes.<br />

Na uhorskom sneme<br />

v Bratislave vyhlásil<br />

poslanec Lajos Kossuth<br />

revolučné zákony,<br />

ktorými sa rušili<br />

výsady feudálnej<br />

šľachty. L. Kossuth<br />

hlásal myšlienku,<br />

že na území Uhorska<br />

žije iba jeden národ,<br />

a to maďarský.<br />

Všetky ostatné národy,<br />

slovanské i neslovanské,<br />

ktoré obývajú<br />

územie Uhorska,<br />

sú iba čiastkami maďarského<br />

národa<br />

a preto v celom štáte<br />

musí byť úradnou rečou<br />

maďarčina. Proti<br />

takémuto názoru sa<br />

ostro postavili nemaďarské<br />

národy.<br />

Jediným poslancom uhorského snemu, ktorý sa postavil na<br />

obranu slovenčiny, bol Ľudovít Štúr.<br />

Pri tejto príležitosti stojí za zmienku, že medzi chápaním<br />

slobody u L. Kossutha a Ľ. Štúra jestvoval zásadný<br />

rozdiel – Kossuth chápal proklamovanú slobodu ako slobodu<br />

od niečoho, teda od Viedne, kým Štúr ju vnímal ako<br />

existenciálne smerovanie ľudského činu k hodnote, teda<br />

pre niečo a niekoho (1).<br />

V máji 1848 sa Štúr aktívne zúčastnil na koncipovaní Žiadostí<br />

slovenského národa, ktoré obsahovali požiadavku na<br />

zrovnoprávnenie Slovákov s inými národnosťami v Uhorsku.<br />

Reakcia uhorskej vlády na tieto požiadavky bola represívna.<br />

Na Štúra a jeho súpútnikov, Hurbana a Hodžu,<br />

bol vydaný zatykač. Štúrovi s Hurbanom a Hodžom sa<br />

podarilo ujsť do Prahy, kde sa tak mohli zúčastniť Slovanského<br />

zjazdu v Prahe, na ktorom Štúr vystúpil s návrhom<br />

na federálne usporiadanie rakúskej monarchie. Slovanský<br />

zjazd bol predčasne ukončený pre vypuknutie pražského<br />

povstania. Povstalecké boje na barikádach, ktorých sa zúčastnili<br />

aj Slováci, sa skončili porážkou vzbúrencov.<br />

Po odchode z Prahy Štúr spoločne s Hurbanom a Hodžom<br />

zorganizovali vojenský odpor voči maďarskej nacionalistickej<br />

revolúcii a postavili sa, v nádeji na pomoc pri<br />

naplnení Žiadostí slovenského národa, na stranu Viedne.<br />

Slovenskí dobrovoľníci zložili vo Viedni prísahu cisárovi<br />

Rozloženie národností v Rakúsko-Uhorsku v roku 1911<br />

a novovzniknutej Slovenskej národnej rade. Pri Myjave<br />

prekročili slovenské hranice. Maďarská vláda odpovedala<br />

na slovenské povstanie vyhlásením stanného práva. Revolúcia<br />

Maďarov proti cisárskej Viedni bola za pomoci<br />

ruského vojska potlačená. Vodcovia Slovákov sa nádejali,<br />

že viedenská vláda ocení vernosť slovenského národa<br />

a splní slovenské národné požiadavky. Po utíšení revolučných<br />

búrok sa však dožili trpkého sklamania. Porevolučné<br />

udalosti v Rakúsku i Uhorsku otočili dejiny dozadu, Slováci<br />

nedosiahli skoro nič.<br />

Nasledujúce roky priniesli najprv tvrdý absolutizmus so<br />

zavádzaním nemčiny ako úradnej reči do celej ríše a neskôr<br />

po porážke absolutizmu a vydaní tzv. Októbrového<br />

diplomu systematickú maďarizáciu. Cieľom maďarizácie<br />

bolo, aby sa z nejednotného a mnohonárodnostného<br />

štátu vyvinul jednojazyčný štát. Aby sa teda z politického<br />

štátneho národa uhorského vyvinul presvedčením, citom<br />

i jazykom národ maďarský. Čas, v ktorom mohla Štúrova<br />

generácia pôsobiť na slovenské etnikum, bol v porovnaní<br />

s tisícročným obdobím poroby príliš krátky na to, aby sa<br />

v národe upevnilo vedomie spolupatričnosti. Tu treba hľadať<br />

príčiny toho, že sa národné hnutie nemohlo opierať<br />

o široké vrstvy slovenského ľudu, ktoré stáli mimo tohto<br />

prúdu. Maďarská vláda používala všetky prostriedky, aby<br />

národné uvedomovanie Slovákov ubíjala.<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


téma<br />

Vznik Československa<br />

Idea spojenia národov Čechov a Slovákov sa v minulosti<br />

objavila už niekoľkokrát. Plány na spoločný štát boli až<br />

do začiatku 20. storočia veľmi nesmelé a objavovali sa len<br />

okrajovo. Dôvodom boli odlišné podmienky a prostredie,<br />

v ktorom sa oba národy vyvíjali. Oba tieto národy sa snažili<br />

svoje národné politické programy naplniť v rámci monarchie.<br />

I keď to bola jedna monarchia, v skutočnosti išlo<br />

o dva štáty s rozdielnym vnútorným režimom. Česi a Slováci<br />

žili oddelene; jedni v rakúskej a druhí v uhorskej časti<br />

do pasivity a prichádzajú o celé školstvo i kultúru. Pokusy<br />

o vytvorenie slovenskej ekonomickej základne sú maďarskou<br />

vládou eliminované už v zárodku. Likvidácia slovenského<br />

školstva a kultúry spolu s prenasledovaním slovenskej<br />

politickej reprezentácie znamenali pochovanie nádejí na samosprávu.<br />

Státisíce Slovákov sa vysťahovalo do zahraničia,<br />

predovšetkým do USA. Slobodnejší systém v USA umožnil<br />

postupom času vznik krajanských organizácií, ktoré podporovali<br />

národné snaženie Slovákov v domovine. V tejto<br />

dramatickej dobe boli slovenskí predstavitelia vďační za<br />

stupňujúci sa záujem českej verejnosti, najmä kultúrnej,<br />

Milan Rastislav Štefánik, 1880–1919 Tomáš Garrique Masaryk, 1850–1937 Edvard Beneš, 1884–1948<br />

monarchie. Tým, že sa tieto odlišnosti nezobrali do úvahy<br />

pri vytváraní spoločného štátu, pôsobili neskôr negatívne<br />

na spolužitie Slovákov i Čechov v jednom štáte.<br />

Národnoobrodzovací proces oboch národov sa od začiatku<br />

formoval v odlišných podmienkach a preto i politické<br />

ciele boli rozdielne. V Uhorsku niektorí maďarskí<br />

historici a následne i politickí predstavitelia spochybňovali<br />

samostatný historický vývoj Slovákov. Preto je logické, že<br />

prioritou sa pre Slovákov stala koncepcia samostatnosti<br />

slovenského národa. Český politický program smeroval<br />

po revolúcii k obnove českého štátu (kráľovstva) v rámci<br />

habsburskej ríše (3).<br />

Ako vidieť, národnooslobodzovacie programy resp. túžby<br />

oboch národov videli najvhodnejšie podmienky existencie<br />

národa vo vlastnom štáte. Liberálne prostredie na území<br />

rakúskej časti monarchie umožnilo Čechom postupne<br />

rozširovať národné hnutie až na Moravu, postaviť vlastný<br />

systém politických strán, vybudovať dobre fungujúcu ekonomickú<br />

základňu i celý systém školstva vrátane vysokých<br />

škôl. V rovnakom období sú Slováci nesmiernym tlakom<br />

Bachovho absolutizmu a následnej maďarizácie zahnaní<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

o Slovákov a Slovensko. Medzi Slovákmi a Čechmi nastalo<br />

obdobie postupného zbližovania, ktoré bolo v nasledujúcich<br />

rokoch zavŕšené vytvorením spoločného štátu. Táto<br />

myšlienka však dostala reálnu podobu až počas 1. svetovej<br />

vojny.<br />

1. svetová vojna<br />

Prvým, kto už v roku 1914 sformuloval a začal propagovať<br />

myšlienku česko-slovenskej štátnosti, bol profesor<br />

pražskej univerzity Tomáš Garrique Masaryk, ktorý po<br />

odchode do emigrácie začal tento plán cieľavedome uskutočňovať.<br />

Masarykov plán bol príťažlivý pre Čechov, aj pre<br />

Slovákov. V prvej fáze jeho realizácie nachádzal priaznivú<br />

odozvu predovšetkým u krajanov v zahraničí. S ich podporou<br />

sa začal odboj proti Rakúsko-Uhorsku. Medzníkom<br />

odboja sa stal rok 1915, v ktorom sa začala a rozvinula<br />

spolupráca Milana Rastislava Štefánika s T. G. Masarykom<br />

a jeho najbližším spolupracovníkom Eduardom Benešom.


téma<br />

V roku 1916 vznikla Československá národná rada v Paríži.<br />

Lev Borský, ktorý v ČNR pracoval, napísal: „Až potom,<br />

keď koncom roku 1915 vstúpil do zahraničnej akcie<br />

na západe Milan Rastislav Štefánik so svojimi vysokými<br />

cieľmi a vysokými stykmi, dostala akcia charakter politického<br />

vedenia…“ (3) Štefánik sa stal výraznou posilou<br />

odboja a reprezentantom Slovákov v ňom.<br />

V lete 1918 sa situácia Nemecka a Rakúsko-Uhorska,<br />

teda krajín, ktoré rozpútali 1. svetovú vojnu, ukázala<br />

ako bezvýchodisková. Národy ríše sa začali organizovať<br />

a otvorene požadovali odtrhnutie od monarchie. Rakúsko‐Uhorsko<br />

už nikto nepotreboval. Myšlienku rozbitia<br />

monarchie si najprv osvojilo Francúzsko a Veľká Británia,<br />

neskôr sa k nej pridali aj Američania. Československá národná<br />

rada bola preto bez problémov uznaná západnými<br />

mocnosťami. K programu česko-slovenského štátu sa postupne<br />

prihlásili aj domáci politici a 28. október 1918 sa<br />

stal dňom vzniku ČSR.<br />

Čas nádejí a nedorozumení<br />

Uskutočnenie cieľa vytvoriť spoločný štát bolo komplikované<br />

a bolo naň potrebné vynaložiť enormné úsilie. Tak<br />

sa otázka ďalšieho vývoja štátu odsúvala do úzadia (4).<br />

Pri vzniku ČSR väčšina Slovákov prijala nový štát za<br />

svoj. V nasledujúcich rokoch prešlo Slovensko závratným<br />

vývojom v školstve, kultúre i vede. Tento obrovský<br />

vzostup dosiahlo Slovensko za výraznej pomoci z Čiech.<br />

Problematickou bola iba oblasť hospodárstva, predovšetkým<br />

nižšia konkurencieschopnosť slovenského priemyslu<br />

ako pozostatok z čias Uhorska. Na liberálnom trhu<br />

mnohé slovenské podniky krachovali, čo spôsobovalo sociálne<br />

napätie v slovenskej spoločnosti.<br />

V ďalších rokoch začalo vychádzať najavo, že Slováci<br />

vstupovali do nového štátu s rozdielnou predstavou ako<br />

Česi, pričom sa ukázalo, že prím tu nehrala iba ekonomická<br />

otázka, ale predovšetkým rozdielne vnímanie štátu.<br />

U emotívne založených Slovákov citové, u slobodomyseľných<br />

Čechov pragmatické. ČSR sa na Slovensku chápala<br />

ako spoločný štát Čechov a Slovákov v zmysle Štúrovho<br />

duchovného ponímania: „samostatnosť nemá byť sama<br />

o sebe účelom, ale má slúžiť k duchovnej samobytnosti<br />

a vývoju národa“.<br />

Česká spoločnosť chápala Československo pod vplyvom<br />

ideí T. G. Masaryka odlišne, v podstate ako český štát<br />

s jedným národom – československým. Korene takéhoto<br />

postoja treba hľadať v minulosti. Už za monarchie si Masaryk<br />

uvedomoval, že v prípade asimilácie nemaďarských<br />

národov v Uhorsku, vrátane Slovákov, by zostali Česi v obkľúčení<br />

Nemcov a Maďarov. Východisko z ohrozenia videl<br />

v spojení so Slovákmi, ktorých vďaka jazykovej i kultúrnej<br />

príbuznosti vnímal ako súčasť českého národa. Vo svojom<br />

diele „Česká otázka“, v ktorom hľadal východiská z krízy<br />

doliehajúcej na český národ, nevzal do úvahy, že jestvovala<br />

aj „slovenská otázka“, s už vypracovaným vlastným<br />

programom. V súlade so svojím názorom skoncipoval<br />

memorandum Independent Bohemia, ktorého obsahom<br />

bolo vytvorenie česko-slovenského štátu.<br />

Politický program československého štátu vznikol v rokoch<br />

prvej svetovej vojny a na svoju realizáciu potreboval<br />

podporu zahraničných mocností. Tieto mocnosti nerátali<br />

s delením Rakúsko-Uhorska, no uskutočnenie česko-slovenského<br />

programu by nevyhnutne znamenalo jeho zánik.<br />

Preto bolo postavenie Československej národnej rady zložité.<br />

Aby zaistila podporu krajín Dohody, pristúpili z pragmatických<br />

dôvodov Masaryk, Beneš a Štefánik k prezentácii<br />

nového štátu ako štátu s jednotným československým<br />

národom, čo bolo zakomponované aj do ústavy.<br />

Záver<br />

To, čomu nebolo možné venovať pozornosť na začiatku,<br />

v prvých rokoch po vzniku nového štátu, teda riešeniu<br />

„slovenskej otázky“, sa v nasledujúcich rokoch takmer<br />

vždy pri krízových momentoch cyklicky prejavovalo.<br />

„Zamatový rozchod“ ukončil spolužitie oboch národov<br />

v jednom štátnom celku a každý z nich pokračuje po svojej<br />

ceste vývoja ďalej.<br />

Žiadosti slovenského národa na zrovnoprávnenie sa<br />

po 145 rokoch od ich skoncipovania naplnili. Bola to dlhá<br />

cesta a na jej výstavbe sa podieľalo množstvo osobností.<br />

Každá z nich si zasluhuje našu úctu a vďaku.<br />

Literatúra:<br />

Rudolf Harčarík<br />

(1) Slovensko očami Európy 900-1850 (spis neznámeho mnícha z roku<br />

1308, opis východnej Európy); J. Tibenský, V. Urbancová; 2003<br />

(2) Ľudovít Štúr: Dielo I; Úvodná štúdia P. Libu; 2003<br />

(3) Časopis Bradlo 34-35<br />

(4) Slováci. Česi. Dejiny; D. Kováč; 1997<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


Krematórium Brno, r. 1926-29, architekt A. Wiesner<br />

Dievča v ružových šatách, r. 1916, J. Čapek<br />

Fanfáry zo Sinfonietty – rukopis L. Janáčka, r. 1926<br />

Pavilón A brnianskeho výstaviska, r. 1928, architekti J. Kalous a J. Valenta<br />

1918-1938<br />

…len 20 rokov, čo sa Európa vydala do moderného<br />

sveta. Obdobie rozmachu a rozvoja<br />

Československej republiky…<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

Telgártska slučka: najkrajší a najzložitejší železničný tunel prvej ČSR<br />

Polarograf, vynález chemika J. Heyrovského z roku 1924


Krajina, r. 1930, Anton Jasusch<br />

Vitráž okna v chráme sv. Víta, r. 1931, maliar A. Mucha<br />

Do práce, r. 1934, Martin Benka<br />

Autobus Laurin a Klement, premávka na trase Záběhlice – Vršovice otvorená 21. 6. 1925<br />

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle, r. 1928, architekt D. S. Jurkovič<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


TÉMA<br />

kr ása národov<br />

Abd-ru-shin<br />

Z knihy „Vo svetle Pravdy“ – Posolstvo Grálu<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

Z<br />

jine vnucovať cudzie zvyky a obyčaje,<br />

cudzie obliekanie a cudzí stavebný<br />

sloh v domnení, že tým nastane pokrok<br />

pre jeho ľud. Napodobňovanie<br />

je nie povznesenie, to nie je vlastné<br />

dielo! Zjednocovanie sa za účelom<br />

opory je nesprávne!<br />

Najlepším meradlom pre to je vám<br />

daný zmysel pre krásu, aby ste rozoznávali,<br />

čo je v takých veciach pravé<br />

a čo falošné! Odovzdajte sa svojmu<br />

pôvodnému pravému citu pre krásu,<br />

potom nemôžete nikdy zablúdiť.<br />

Lebo ten je spojený s prazákonmi<br />

stvorenia a je prejavom ešte skrytého<br />

vedenia o dokonalosti. Je neklamným<br />

ukazovateľom cesty pre<br />

každého ducha, keďže jedine všetko<br />

duchovné v tomto neskoršom stvorení<br />

má schopnosť pri presne určenom<br />

stupni zrelosti rozoznať celkom<br />

vedome skutočnú krásu!<br />

Avšak aj v tom ste už žiaľ dávno<br />

vyhasili to svoje prirodzené vyciťovanie<br />

v dôsledku vám teraz známeho<br />

pádu do hriechu a jeho neblahých<br />

následkov, v dôsledku<br />

vlády rozumu, ktorý vo všetkom<br />

vytváral karikatúry. Pojem, ktorý<br />

rozum postavil miesto pravej krásy,<br />

je módne bláznovstvo, ktorému sa<br />

vaša márnomyseľnosť až príliš rada<br />

em je teraz obklopená Svetlom.<br />

Silný obal pevne obopína zemeguľu,<br />

aby temno nemohlo uniknúť.<br />

Tlak stále zosilnieva a zostra stláča<br />

všetko zlo, takže všetko dianie sa<br />

musí uzavrieť kruh za kruhom, aby<br />

sa koniec spojil so začiatkom. Svetelné<br />

kopije a svetelné šípy svištia,<br />

svetelné meče sa blýskajú a prisluhovači<br />

Lucifera sú tuho stiesnení až<br />

k zničeniu.<br />

Nech je sväté víťazstvo Svetla tu na<br />

zemi! Taká je všemohúca vôľa Boha.<br />

Všade má byť Svetlo, aj vo všetkých<br />

omyloch ľudstva, aby v tom teraz<br />

poznalo pravdivosť.<br />

Nová veľká doba má nastať k požehnaniu<br />

všetkých národov, aby<br />

sa tieto cítili šťastné na pôde, ktorej<br />

patria. Na tej pôde, ktorá celkom<br />

presne vyhovuje ich rase, aby<br />

potom dospeli k plnému rozkvetu<br />

a mohli prinášať najbohatšie plody.<br />

Aby všetko ich pôsobenie len harmonicky<br />

podporovalo celé pozemské<br />

ľudstvo.<br />

Tak povstane krása! Celá zem sa<br />

stane obrazom krásy, ako by vyšla<br />

z ruky samého veľkého Stvoriteľa.<br />

To preto, že ľudskí duchovia sa potom<br />

budú rovnako zachvievať a ich<br />

radostné tvorenie bude ako jasavá<br />

modlitba vďaky stúpať do svetlých<br />

výšin. Tam hore bude sa odzrkadľovať<br />

všetka harmónia šťastia, ako<br />

sa javí na tejto zemi!<br />

Lenže táto Bohom chcená krása<br />

nemôže nastať, dokiaľ vodcovia sa<br />

budú snažiť svojmu ľudu, svojej krapodriadila.<br />

Módna pochabosť úplne<br />

zasypala váš zmysel pre krásu, pre<br />

ušľachtilé, pôvabné formy, zmysel,<br />

ktorý bol daný vášmu duchu ako<br />

návod a opora v tomto hrubom pozemskom<br />

bytí. Tým ste museli vlastnou<br />

vinou stratiť veľkú podporu!<br />

Inak by ste vždy ihneď vycítili, vedeli<br />

vo všetkých životných situáciách<br />

a na každom mieste, kde niečo nesúhlasí.<br />

Všade, kde sa váš zmysel pre<br />

krásu nemôže radostne zachvievať,<br />

tam nie je taká harmónia, aká má<br />

byť podľa prísnych zákonov stvorenia.<br />

A kde chýba harmónia, tam nie<br />

je ani krása.<br />

Pozrite sa na Číňana, Japonca<br />

alebo Turka, ako vyzerajú s cylindrom<br />

na hlave. Sú to karikatúry európskej<br />

kultúry. Pozrite si Japonku,<br />

obliekajúcu sa teraz po európsky,<br />

a potom sa na ňu pozrite v kroji jej<br />

vlastnej zeme! Aký to rozdiel! Koľko<br />

stráca v šatách, ktoré sú cudzie jej<br />

krajine! Je to veľká strata pre ňu.<br />

Jedine povznesenie vlastnej kultúry<br />

je naozajstným pokrokom pre každý národ!<br />

Pre každý národ je iba pozdvihovanie<br />

vlastnej kultúry pokrokom! Vzostup<br />

má byť vo všetkom, a nie stav<br />

pokoja. Ale tento vzostup pokroku<br />

musí byť vždy na vlastnej pôde<br />

a z nej aj vychádzať. Nie preberaním<br />

cudzích vecí. Inak to nikdy nie


téma<br />

je pokrokom. Už samo slovo vo svojom<br />

pravom zmysle odmieta opory.<br />

Pokrokom pre národ môže byť totiž<br />

len povznesenie toho, čo už má, ale<br />

nie prevzatie niečoho vypožičaného.<br />

Prevzatie nie je pokrokom, ktorého<br />

účinky sa prejavia na jestvujúcom;<br />

to by muselo dosvedčiť už premýšľanie<br />

o tom. Vypožičané alebo prevzaté<br />

nie je vlastníctvom, aj keby sa<br />

to chcelo privlastniť. Nie je nadobudnuté<br />

vlastnou prácou, nie je to<br />

produkt vlastného ducha národa,<br />

na ktorý jedine by mohol byť hrdý<br />

a hrdý musí byť!<br />

V tom spočíva tiež jedna veľká<br />

úloha pre všetkých v zámorí. Nechať<br />

každý národ, aby sa tam stal<br />

veľkým sám v sebe, celkom sám<br />

od seba, vlastnými schopnosťami,<br />

ktoré sú tak rozličné medzi mnohými<br />

národmi tejto zeme. Všetky<br />

majú rozkvitnúť podľa druhu pôdy,<br />

na ktorej vznikli. Musia zostať tejto<br />

pôde prispôsobené, aby na nej rozvili<br />

tú krásu, ktorá sa harmonicky<br />

zachvieva s ostatnými na zemi.<br />

Pravá harmónia nastane však práve<br />

ich rozličnosťou, nie zjednotením<br />

všetkých národov. Keby to bolo<br />

bývalo chcené, potom by bola bývala<br />

len jedna krajina a jeden národ.<br />

Avšak pritom by bol čoskoro nastal<br />

stav pokoja a nakoniec chradnutie<br />

a odumretie, pretože by chýbalo<br />

osviežovanie vzájomným doplňovaním!<br />

Pozrite si len kvetiny na lúkach,<br />

ktoré práve svojou rozmanitosťou<br />

oživujú a osviežujú, ba obšťastňujú!<br />

Ale nedbanie takých zákonov vývoja<br />

sa trpko vypomstí na národoch.<br />

Lebo aj to nakoniec privolá<br />

úpadok a zrútenie, nie rozmach, pretože<br />

v tom chýba všetko zdravé. Človek<br />

sa nemôže vzpierať tým veciam,<br />

ktorým je ako každý tvor tak ďaleko<br />

podriadený, že nikdy nič nedosiahne,<br />

pokiaľ sa neprispôsobí živým zákonom,<br />

zatkaným do tohto stvorenia.<br />

Kto koná proti nim a na ne nedbá,<br />

musí stroskotať prv alebo neskoršie.<br />

Čím neskoršie, tým poriadnejšie.<br />

Pritom každý vodca musí niesť<br />

zodpovednosť za to, čo pochybil svojím<br />

nesprávnym stanoviskom. Musí<br />

potom trpieť za celý národ, ktorý sa<br />

vo svojej núdzi na neho duchovne<br />

zavesí!<br />

Opakujem ešte raz: Jedine povznesenie<br />

vlastnej kultúry je naozajstným<br />

pokrokom pre každý národ!<br />

Prispôsobený pôde, podnebiu<br />

a rase! Človek musí byť domorodý,<br />

ak chce rásť a očakáva pomoc zo<br />

Pravá harmónia<br />

nastane však práve<br />

ich rozličnosťou,<br />

nie zjednotením<br />

všetkých národov<br />

Svetla! Len žiadne, preberanie bytostne<br />

cudzích národných obyčají,<br />

mravov a názorov cudzích národov.<br />

Zakorenenie v domácej pôde je základnou<br />

podmienkou a samo zabezpečuje<br />

ozdravenie, silu a zrelosť!<br />

Či sa človek už dosť nepoučil zo<br />

smutných skúseností, ktoré často<br />

vyvolal darovaním svojej vlastnej<br />

kultúry cudzím národom, a potom<br />

musel zažiť ich úpadok? To priviedlo<br />

len veľmi málo ľudí k zamysleniu sa<br />

nad tým. Ale aj toto zamýšľanie sa<br />

doteraz strácalo v piesku a nenašlo<br />

nijakú pôdu k zakotveniu.<br />

Ďalekosiahlou úlohou je odstrániť<br />

toto zlo a utvoriť nový, radostný<br />

a bohatý život v krajinách okolo<br />

všetkých morí. Je to prevratné dielo,<br />

pretože vo svojich dôsledkoch podporí<br />

a ozdraví, ba obšťastní všetky<br />

pozemské národy!<br />

Abd-ru-shin<br />

Úryvok z prednášky<br />

OddanosŤ<br />

„…už teraz sa vyžíva až k smrti<br />

všetko, čo je medzi ľuďmi nesprávne,<br />

či už v hospodárstve,<br />

štáte, politike, v cirkvách, sektách,<br />

národoch, rodinách rovnako<br />

aj u jednotlivcov! Všetko,<br />

všetko bude teraz vyvlečené na<br />

Svetlo, aby sa pred ním ukázalo<br />

a súčasne sa tým súdilo! Aj to, čo<br />

doteraz mohlo skryté odpočívať,<br />

musí sa ukázať, aké skutočne<br />

je. Musí sa prejaviť v činnosti,<br />

a tak nakoniec zúfať nad sebou<br />

i ostatnými, vo svojej podstate<br />

sa rozpadnúť a rozprášiť.<br />

Tak to vrie pod tlakom Svetla<br />

už dnes vo všetkých zemiach,<br />

na všetkých miestach. Utrpenie<br />

každého druhu vzrastá a stupňuje<br />

sa až k zúfalstvu. Nakoniec<br />

zostane len beznádejnosť a poznanie,<br />

že tí, ktorí chceli pomôcť,<br />

mali okrem sebeckých prianí len<br />

prázdne slová, ale žiadnu pomoc<br />

priniesť nemohli!<br />

Až potom vznikne pravá pôda,<br />

z ktorej opäť vyjde úpenlivá<br />

prosba o Božiu pomoc! Po vraždení<br />

a ničení, po hlade, more<br />

a smrti, po poznaní vlastnej neschopnosti!<br />

Potom nastane veľká výstavba!<br />

Zlomení potom majú byť<br />

slobodní, oslobodení od tlaku<br />

temna! Majú sa však stať slobodní<br />

aj vo svojom vnútri! Avšak<br />

oslobodiť sa vnútorne môže len<br />

každý sám.“<br />

Z knihy „Vo svetle Pravdy“ –<br />

Posolstvo Grálu<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


TÉMA<br />

ČSR, MY a dnes<br />

O<br />

naší první Československé republice pravil T. G. Masaryk,<br />

že stát spočívá na takových základech, na jakých<br />

vznikl. A dodal, že při vzniku ČSR nebylo použito<br />

žádných nečestných způsobů.<br />

Přerod socialistického Československa v listopadu 1989<br />

provázelo zvonění klíči, bouřlivá radost ze svobody a touha<br />

po lidském štěstí. Znalci politického zákulisí však dodávají,<br />

že byl jako šachová partie předem naplánován a rozehrán<br />

tehdejšími tajnými službami. Tu touhu a radost roku 1989<br />

si pamatujeme všichni, kdo jsme ji zažili; o té šachové partii<br />

mlhavě vypovídají skutečnosti, že se u nás dodnes nepotrestal<br />

žádný zločinec minulého režimu a bývalí zkušení<br />

funkcionáři se bez překážek dostali k majetku a k moci.<br />

Dva světy. Jeden lidsky teplý, druhý chladně posměšný,<br />

kalkulující, zlý. Ihned po 17. listopadu klesla kriminalita na<br />

třetinu; když přátelé z (tehdy) západního Německa říkali:<br />

počkejte, budete ji mít větší než předtím, nikdo jim nevěřil.<br />

Měli pravdu. Jaksi to vypadá, jakoby nakonec zvítězilo<br />

vždycky to zlé. Nebo to tak není…?<br />

Tohle nikdo nepředvídal<br />

Před první světovou válkou si žádná z mocností neuvědomila,<br />

jak ničivý bude rozsah tohoto konfliktu. V povědomí<br />

nás dnešních lidí „vede“ vždycky ta druhá, mnohem<br />

hroznější; jen ty tisíce pomníčků po vesnicích se jmény<br />

padlých vojáků upomínají, že byla jednou jedna první světová<br />

válka a že taky bolela. Jenomže ve srovnání s předcházejícími<br />

válkami byla i ta první světová pro tehdejší svět<br />

nečekaným šokem. Předtím byla tou poslední na našem<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

území prusko-rakouská válka v roce 1866. To se ještě bojovalo<br />

„po staru“, pěšáci mašírovali s bubny a pod prapory<br />

jako ve středověku, kavaleristé se rozháněli šavlemi a celé<br />

bojiště se dalo přehlédnout z jednoho kopce. Ta válka<br />

netrvala ani měsíc, zúčastnil se jí milion vojáků a z nich<br />

57 000 padlo nebo bylo raněno. Zakončena byla krvavou<br />

bitvou u Hradce Králové a k prohře Rakušanů stačilo jediné<br />

pochybení velícího štábu: z vrchu Chlum nedaleko<br />

Dlouhých Dvorů měli výborný rozhled po celém bojišti…<br />

s výjimkou skryté úžlabiny na pravém křídle. Tou se prodrala<br />

jednotka pruských vojáků a obsadila vesnici za jejich<br />

zády. Když se o tom dozvěděl rakouský velitel Ludwig von<br />

Benedek, neuvěřil té zprávě, dokud se tam nerozjel na koni<br />

a nepřesvědčil se na vlastní oči. V tom okamžiku pochopil,<br />

že bitva je ztracena. Na bojišti tehdy zůstalo 50 000 mrtvých,<br />

na tehdejší dobu hrozné číslo.<br />

Kdo mohl v roce 1914 tušit, že následující válka se protáhne<br />

jako řezná rána napříč Evropou, zasáhne 28 států,<br />

obleče do uniforem více než 65 milionů vojáků a zanechá<br />

po sobě 10 milionů mrtvých! Ovlivní celý svět a uvrhne<br />

do bídy stamiliony civilních obyvatel. Nejen to, v myslích<br />

zúčastněných zanechá deprimující pocity vykořeněnosti,<br />

ztráty vnitřních jistot, uvrhne do chaosu tehdejší poměrně<br />

uspořádaný svět a ta uspořádanost už se do něj nikdy nevrátí.<br />

Na východě krvavě vzplane Říjnová revoluce a nadiktuje<br />

budoucí dějiny světa.<br />

Takový vývoj událostí předtím nikdo nepředvídal.<br />

Po válce lidé vydechli úlevou a radostí. Už nikdy žádnou<br />

další, tím si byli jisti. U nás se zpívalo „A bourali vesele<br />

to Rakousko zpuchřelé“, z jeho trosek vykvetla Česko-


TÉMA<br />

slovenská republika, nastala doba poměrného rozkvětu.<br />

Válkychtivé Německo bylo na kolenou, pomstychtiví Francouzi<br />

mu nadiktovali finanční náhrady, ze kterých se nikdy<br />

nemohlo vzpamatovat. Sláva, válkám je konec.<br />

Úder přišel zase nečekaným způsobem. Ze záhrobní<br />

veteše se v Německu vynořila směs nacionalismu, pýchy<br />

a pocitu historické výjimečnosti s okultním pozadím(1);<br />

Vůdce rozpoutal druhou světovou válku a národ zpitý nacismem<br />

dokázal neuvěřitelným způsobem znovu rozvrátit<br />

už beztak převrácený svět.<br />

Takový vývoj událostí předtím nikdo nepředvídal.<br />

Po válce lidé zase vydechli úlevou a radostí. Tuhle větu<br />

už jsme jednou napsali. President Beneš, zklamaný mnichovskou<br />

zradou a selháním západních mocností, začal<br />

již během války orientovat československou politiku na<br />

spojenectví s velkým sovětským sousedem; ostatně většina<br />

národa s tím souhlasila a po válce volila komunisty. Nepočítal<br />

však s proradností a nízkostí generalissima Stalina;<br />

sovětské sliby platily jen do doby, než přišel čas odhodit<br />

masku a přejít od příprav ke konečnému úderu v únoru<br />

1948. Hned po naivní demisi nekomunistických ministrů<br />

tehdy odjeli naivní politici na víkend a přenechali bojiště<br />

vítěznému nástupu komunistické strany. Zase jednou nepředvídali,<br />

co se odehraje.<br />

Tak vlastně pokaždé přišel vývoj událostí ze směru, odkud<br />

jej lidé nečekali.<br />

A dnešní doba? Třetí světová válka, zdá se, nehrozí, už<br />

se neobáváme atomových hřibů ani sovětských tanků válcujících<br />

Evropu. Na jejich místo nastoupili sebevražední<br />

atentátníci, rostoucí moc globálních koncernů, gangsterské<br />

mafie, korupce v politice, bezohledná konkurence,<br />

drancování přírody… „Organizovaný zločin je nejvyšším<br />

stadiem kapitalismu. Až si občané uvědomí plný rozsah<br />

kriminální katastrofy, která se na nás valí, dojde zřejmě<br />

k největším demonstracím všech dob.“(2)<br />

Odkud přijde další nečekaná rána? A co se proti ní<br />

dá dělat?<br />

Kudy dál?<br />

Dvě věci se naší společnosti nepochybně daří uskutečňovat<br />

s báječnou dovedností a úspěchem: technický pokrok<br />

a narůstající hmotný blahobyt. Neurážejme se a nestěžujme<br />

si, že něčemu jako blahobyt jsme přece na hony<br />

vzdáleni; přesto je to tak. Rostou nám průměrné platy,<br />

opravujeme své domy, města i vesnice, žijeme ve stále rostoucím<br />

pohodlí, a hlavně – máme víc, než potřebujeme<br />

k naplnění cíle svého života, to jest ke svému vnitřnímu<br />

vzdělávání, uzrávání, zušlechťování. Současně je také<br />

jasné, že na této cestě nám žádná spása nekyne. I když se<br />

z paneláku přestěhujeme do podnikatelské vily meruňkové<br />

barvy, v rodině budeme mít tři auta a v bytě digitální<br />

klimatizaci, nezastaví se o jedinou píď propad světa<br />

do pokleslosti, nízkosti, sobectví a nakonec i do neštěstí.<br />

Ze strany politiků pomoc také nečekejme; hlídají si své<br />

vlastní preference a bojí se nepopulárních rozhodnutí.<br />

Alespoň převážná většina z nich. Nemluvě o podnikatelských<br />

zájmech, na které bývají zhusta navázáni.<br />

Chceme-li se z tohoto kolotoče dostat a nečekat trpně na<br />

další katastrofy, potřebujeme se chovat jako lidé, probudit<br />

v sobě to dřímající lidství, Popelku, která se nesměle krčí<br />

v koutě, zatímco by měla určovat naše cítění, myšlenky<br />

i jednání. Cesta ze současného stavu vede duchovním<br />

rozměrem života a začíná u jednotlivého člověka. Tady<br />

má v sobě velký potenciál a velkou sílu náboženské přesvědčení.<br />

Upřímně věřící člověk – a takových je u nás<br />

víc, než se zdá, protože mnoho z nich není organizováno<br />

v církvích a nemá k tomu ani chuť – bude směřovat<br />

k positivním hodnotám, aniž ho někdo bude nutit, aniž<br />

Cesta ze současného stavu<br />

vede duchovním rozměrem života<br />

a začíná u jednotlivce<br />

z toho bude mít výhody a bude to dělat, ať ho přitom někdo<br />

pozoruje a kontroluje, nebo ne. Prostě proto, že chce<br />

být takový a že je takový.<br />

Dokáží-li pak takoví lidé spojit své síly v nějaké organizaci,<br />

hnutí, sdružení, mohou vytvořit protiváhu a postavit<br />

se tomu pokračujícímu poklesu hodnot, destrukčním,<br />

sebezničujícím, sebevražedným silám společnosti. Taková<br />

sdružení však stěží mohou vzniknout na náboženském<br />

základě. Prostě proto, že náboženství zasahuje světonázor<br />

jednotlivého člověka velmi hluboko a věřící člověk<br />

je v pokušení, aby považoval jinověrce buď za rouhače,<br />

nebo za bloudy. Záleží pak na jeho velikosti jako člověka,<br />

aby měl pochopení pro jiné věrouky, se kterými v hloubi<br />

duše bytostně nesouhlasí. Dialog, jednota, ekumenie je<br />

věcí velmi křehkou, je to chemická sloučenina, která se<br />

pracně připravuje a snadno zase rozpadá. Před lety jsem<br />

se zúčastnil jednoho takového společného setkání více<br />

náboženských směrů a viděl jsem, že v podstatě každý<br />

z účastníků měl zájem prezentovat ostatním to své učení<br />

a ostatní přednesené příspěvky až tak moc neposlouchal.<br />

Jsem skeptický k náboženskému dialogu. Věřím ale, že<br />

můžeme k sobě navzájem pociťovat sympatie a vzájemně<br />

v sobě vycítit lidské teplo, ocenit respekt k hodnotám<br />

a snahu o směřování vzhůru.<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


TÉMA<br />

Národnostná mapa Československa z r. 1934<br />

Taková budoucí hnutí – jestli se podaří, aby vznikla –<br />

tedy pravděpodobně vzniknou na občanském základě,<br />

ne na náboženském. Ale mohou se skládat jen z dobrých<br />

stavebních kamenů, z lidí, kterým jsou ideje přednější než<br />

vlastní prospěch.<br />

Československá<br />

republika… a dál?<br />

V tom letošním osmičkovém roce se probírají okolnosti<br />

vzniku a historie prvního Československa ze všech stran.<br />

Vědečtí historikové se nám snaží dokázat, že nic není<br />

jednoduché; jistě mají pravdu. Rádi zdůrazňují, že naše<br />

první republika nebyla až tak idylickým státem, potýkala<br />

se s mnoha problémy, například s mnohonárodnostním<br />

složením Čechů a Slováků, Němců, Maďarů, Poláků a Rusínů.<br />

Existují i docela škodolibé názory – třeba ze strany<br />

sudetských Němců – že stát byl od počátku nestabilní<br />

a předurčen k zániku při prvním otřesu. My nevědci a nehistorikové<br />

zase máme pravdu v tom, že doba naší první<br />

republiky byla obdobím velkého duchovního vzepětí,<br />

ruchu a práce. A velkých šancí. A dobou T. G. Masaryka,<br />

jenž vtiskl povědomí tehdejšího státu mnohé ze svých<br />

názorů, své osobnosti a své velikosti. Ano, u zrodu ČSR<br />

stály další pozoruhodné, obětavé a pracovité osobnosti –<br />

Štefánik, Beneš, Rašín… ale nejvíce ze všech právě Masaryk.<br />

Původem syn kočího, přitom však duchem aristokrat,<br />

vložil do ducha naší první republiky odkaz hledání svého<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

smyslu malého národa uprostřed velkého světa. „Věřím…,<br />

že historie národů není nahodilá, nýbrž se v ní projevuje<br />

určitý plán Prozřetelnosti a že tedy je úkolem… každého<br />

národa ten světový plán postihovat, místo své v něm poznat<br />

a určit a podle toho poznání co možná s nejplnějším<br />

a nejjasnějším vědomím postupovat.“(3)<br />

T. G. Masaryk s K. Čapkom<br />

Malé národy to měly vždycky obtížnější. Musejí totiž,<br />

jak říkával Masaryk, svůj dějinný smysl neustále hledat<br />

a naplňovat. Nejsou to proto velmoci, ale ti drobní, nepatrní<br />

na mapách světa, kteří posouvají dějinami pomezní<br />

praporky humanity a lidskosti.<br />

Obtížnější znamená, že to, co padalo velkým národům


Pravda nezačíná čtrnáct miliard světelných let odtud, na<br />

hranici vesmíru, ale je všude kolem nás a týká se všeho<br />

kolem nás, každý den. Když u nás začala diskuse kolem<br />

americké radarové základny, bylo první, co vyhrklo<br />

z českých povah: Nač radarovou základnu? To je problém<br />

Američanů, ať si ho sami vyřeší. Nás se to netýká, my<br />

máme svoje problémy. Ještě si pohněváme Rusy a budou<br />

se na nás zlobit!<br />

Svět Grálu není politickým časopisem a úvaha o ČSR<br />

není úvahou o radaru; avšak to, co vypadne z člověka<br />

spontánně jako první, je skutečně to, co uvnitř cítí. A to<br />

zrovna nebyla moc velká sláva. Teprve později se ve věci<br />

radaru vynořily promyšlenější argumenty. A tak se naléhavě<br />

ozývá otázka, nakolik jsou nám vlastní dějiny popudem<br />

k zamyšlení, nakolik jsme se z dosavadního života<br />

dokázali poučit, co nám daly a oč nás obohatily. Jestli<br />

nás ty prožitky vůbec obohatily, jakkoliv byly bolestné.<br />

Jsme národ, který v roce 1938 zažil mnichovskou dohodu<br />

a dodnes je nám těžkým traumatem, potrefivším naši národní<br />

povahu, sebevědomí a životní optimismus. Tehdy<br />

přijeli ministerští předsedové Francie a Anglie k Hitlerovi<br />

s nápadně podobnými postoji: Co je nám do „sporu<br />

s národem ve vzdálené zemi, o které nic nevíme?“(5)<br />

Máme vlastních problémů dost, hlavně že nebude další<br />

válka. Ještě si pohněváme Hitlera a bude se na nás zlobit!<br />

Když potom po návratu předstoupil ministerský předseda<br />

Chamberlain na londýnském letišti před shromážděné<br />

davy, dramaticky zvolal: „Přinesl jsem vám mír!“ Davy<br />

propukly v jásot. Mnohem prozíravější Winston Churtéma<br />

do klína, si malé musely odpracovat; to jim pomáhá tváří<br />

v tvář nebezpečí povrchnosti a neprožitosti. Masaryk<br />

vštěpoval do povědomí národa volání po vzdělanosti,<br />

pracovitosti, lidství; jen tehdy dokáží lidé malého národa<br />

oslovit ty ostatní a sami budou přínosem pro okolní svět.<br />

Svým způsobem jsme tedy vlastně ve výhodě před konstruktéry<br />

kosmických raket, bombardérů a nejvyšších<br />

budov světa: máme sami od sebe blízko k ideálům, pokud<br />

se snažíme po nich sahat.<br />

„Nevolejme ani my dnes po češství, po slovanství, po vlastenectví,<br />

ale po pravdě, a pravdě vydávejme svědectví. Pak<br />

nebudeme malí.“(4)<br />

Naše nabídka užitečnosti ostatnímu světu, naše právo<br />

na život Čechů nebo Slováků spočívá v tom, že si nemůžeme<br />

zakládat na síle a velikosti, řekněme přesněji na<br />

moci, ale o to víc jsme vtahováni do duchovního rozměru<br />

lidství, které je dáno každému, malému i velkému, záleží<br />

jen na tom, jak dalece je v sobě probudí k životu.<br />

21. století… a dál?<br />

chill však pronesl ve sněmovně: „Dostali jste na vybranou<br />

mezi válkou a hanbou. Zvolili jste hanbu a budete mít<br />

válku.“(6) Právě Chamberlain byl velkým přívržencem<br />

smířlivé politiky ústupků, než zdrcen pochopil, že ve světě<br />

žijí kromě beránků také vlci a že s vlky se beránčím bekotem<br />

nedomluví. A ani v dnešní době to tak není.<br />

Zdálo by se, že nás ta traumatická zkušenost navěky<br />

poznamenala – cožpak se nám nevpálila dostatečně do<br />

srdce?<br />

Děsme se české malosti, doufající, že bude mít co nejvíc<br />

všeho zadarmo nebo aspoň se slevou a nebude muset do<br />

toho nic vkládat. Myslíme si přitom: koneckonců jsme<br />

přece dost protrpěli pod německou, sovětskou, habsburskou<br />

nadvládou, upálili nám Husa a taky mongolských<br />

a avarských vpádů jsme si užili, tak by na nás měli ostatní<br />

brát trochu ohled.<br />

Ale upřímně věřme v českou a ve slovenskou živost,<br />

pracovitost, cituplnost. Jen co přestaneme pomocí rukou,<br />

nohou a peněženek dohánět ideály, které jsme zmeškali<br />

duchem.<br />

„Nečekám spásy od žádné strany; ale budeme nepřemožitelní,<br />

jestliže ve všech stranách a třídách bude větší počet<br />

mužů opravdových a myslících, kteří beze všeho umlouvání<br />

a viditelného spojování, každý v kruhu svém, pracovati<br />

budou za stejným cílem. Jako viditelná církev žije církví<br />

neviditelnou, tak i my jako národ budeme bezpečně žíti,<br />

jestliže nás bude značný počet spojen tím tichým souhlasem,<br />

jenž vzniká ze správného posouzení toho…, co a jak<br />

kde kdo máme pracovat. Pokud se nerozšíří tato neviditelná<br />

strana lidí opravdových a myslících, kteří se nebojí,<br />

když toho potřeba, pravdě dát svědectví i veřejně, všecka<br />

viditelná organisace nám nepostačí.“(3)<br />

Literatura:<br />

Artur Zatloukal<br />

1) Okultní kancléř. Hitler a nacismus jako esoterický fenomén;<br />

S. Hagl, Integrál Brno 2008<br />

2) Konec společenské smlouvy; S. Hagl, Svět Grálu 5/2005<br />

3) Česká otázka; T. G. Masaryk<br />

4) Rukopisný fragment; T. G. Masaryk<br />

5) en.wikiquote.org/wiki/Neville_Chamberlain<br />

6) en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


Apokalypsa<br />

emoderný a predsa súčasný,<br />

N zdanlivo prekonaný a napriek<br />

tomu aktuálny, to všetko predstavuje<br />

pojem Apokalypsy. Skutočne nás<br />

čaká zánik sveta? Existuje Boží súd,<br />

v ktorom budú zlí zatratení a dobrí<br />

povznesení na nebesia? Alebo sa<br />

tieto predstavy už stali minulosťou?<br />

Strach pred „súdnym dňom“ formoval<br />

náboženské spoločnosti a myslenie<br />

ľudí od nepamäti. Čo sa však<br />

skutočne skrýva za pojmom „Apokalypsa“?<br />

Podľa gréckeho výkladu význam<br />

tohto slova popisuje odhalenie čohosi<br />

skrytého, čo je všeobecnému<br />

poznaniu nedostupné. Prameňmi<br />

apokalyptických myšlienok sú väč­<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

šinou spisy, v ktorých sú zaznamenané<br />

rôzne zvestovania vizionárov<br />

a prorokov. Podľa ich slov zjavené<br />

posolstvá prichádzali z Božej milosti,<br />

čím sa ich dôveryhodnosť stala<br />

takmer nespochybniteľná. Tam, kde<br />

vizionárske varovanie minulo cieľ,<br />

objavuje sa bezvýhradná viera v zánik<br />

sveta bez pochopenia súvislostí,<br />

alebo naopak jeho odmietnutie pre<br />

nedostatok dôkazov. V prvom prípade<br />

je taký človek pravdepodobne<br />

v „bezpečnej náruči“ nejakej náboženskej<br />

skupiny, v tom druhom sa<br />

zrejme považuje za racionálne zmýšľajúceho<br />

človeka modernej doby. No<br />

v podvedomí sa vynárajú otázniky<br />

a pochybnosti, ktoré otriasajú našou<br />

istotou o bezpečnom smerovaní.<br />

Každý jasne vníma „nekresťanskú<br />

dobu“ v „kresťanskej spoločnosti“,<br />

ktorá okrem zhoršujúcej sa sociálnej<br />

situácie prináša aj pesimistické vyhliadky<br />

na blízku budúcnosť: zhoršujúce<br />

sa životné prostredie, závislosť<br />

od vyčerpateľných zdrojov, rastúce<br />

preľudnenie a napäté medzinárodné<br />

vzťahy. Človek zároveň pociťuje aj<br />

bezmocnosť, pretože nedokáže vývoj<br />

spoločnosti zmeniť. Mnohé voľby<br />

a nové vlády nepriniesli zásadné<br />

zmeny. Hlas jednotlivca akoby nemal<br />

žiadnu váhu – rozhodujú za nás<br />

iní: politici v parlamente, mestské zastupiteľstvá,<br />

zamestnávatelia... skepsa<br />

strieda beznádej.


na zamyslenie<br />

Nemusíme očakávať<br />

zánik sveta, ale<br />

príchod novej doby<br />

V biblických textoch je apokalypsa<br />

spájaná s posledným súdom, po ktorom<br />

nastane tisícročné kráľovstvo<br />

Božie na zemi. Napríklad v evanjeliu<br />

podľa Matúša sa v kapitole o poslednom<br />

súde opisuje, ako Syn Človeka<br />

zhromaždí pred sebou všetky<br />

národy „a oddelí ich, ako pastier oddeľuje<br />

ovce od kozlov“ (Mt 25,32).<br />

V evanjeliu podľa Lukáša v podobenstve<br />

o príchode kráľovstva Božieho<br />

sa opisuje dej, keď „jeden bude vzatý,<br />

druhý ostane“ (Luk 17,34).<br />

Apokalypsu najpodrobnejšie opisuje<br />

Zjavenie Jána: „Aj iná kniha,<br />

kniha života sa otvorila, a mŕtvi<br />

boli súdení podľa zápisov v knihách,<br />

podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie<br />

boli zvrhnuté do ohnivého jazera.<br />

To je druhá smrť, ohnivé jazero.<br />

A ak niekto nebol zapísaný v knihe<br />

života, zvrhli ho do ohnivého jazera“<br />

(Zj 20, 12–15).<br />

Biblické slová obrazne vykresľujú<br />

duchovný dej v čase posledného súdu.<br />

Čisté má byť vyzdvihnuté a nečisté je<br />

odsúdené na zánik. Hovorí sa o druhej<br />

smrti, duchovnej smrti, ktorá sa<br />

netýka tela – prvej, pozemskej smrti.<br />

V čase „triedenia“ bude rozhodujúci<br />

stav duše, skutky, zapísané v knihe<br />

života. O osude človeka teda nerozhodne<br />

cirkev a neovplyvní ho ani<br />

spoločenská mienka.<br />

Biblické texty, ako aj mnohé proroct<br />

vá navyše opisujú bezútešné<br />

udalosti – počnúc vojnami, hladom,<br />

a zemetrasením a nebeskými úkazmi<br />

končiac – ktoré by mali sprevádzať<br />

obdobie posledného súdu. Potom<br />

v nadchádzajúcom tisícročnom kráľovstve<br />

má byť nové nebo a nová zem:<br />

„Videl som nové nebo a novú zem,<br />

lebo prvotné nebo a prvotná zem sa<br />

pominuli a mora už niet“(Zj. 21,1).<br />

Znamená to, že nastanú veľké<br />

zmeny a všetko bude potom nové.<br />

Niektoré proroctvá hovoria napríklad<br />

aj o tom, že aj hviezdna obloha<br />

má byť iná a že slnko bude vychádzať<br />

zo západu.<br />

Udalosti vyplývajúce z biblických<br />

zjavení a vízie prorokov sú si v mnohom<br />

podobné a človek si o tomto dianí<br />

môže urobiť aspoň hmlistú predstavu.<br />

S určením času je to už náročnejšie.<br />

Ten je z apokalyptických podobenstiev<br />

možné odhadnúť len veľmi ťažko.<br />

V Matúšovom evanjeliu sa napr. píše,<br />

že „O tom dni a o hodine nevie nikto,<br />

ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine<br />

Otec (Mt 24,36). O okolnostiach,<br />

ktoré majú byť predzvesťou týchto<br />

udalostí, sa zase píše napr. toto: „Od<br />

figovníka sa učte podobenstvu: keď<br />

mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete,<br />

že leto je blízko“. Z uvedeného vyplýva,<br />

že signálmi prichádzajúceho<br />

posledného súdu majú byť znamenia<br />

Celé svetové dianie<br />

sa riadi múdrymi<br />

zákonitosťami<br />

doby. Tí čo tvrdia, že čas už dozrel, sa<br />

nemýlia. Žijeme v dobe, v ktorej nám<br />

zo všetkých strán sľubujú vyhliadky<br />

na lepšie časy, no skutočný vývoj ukazuje<br />

opak. Človek sa prediera životom<br />

a zvyká si na všadeprítomnú a samozrejmú<br />

lož, moc peňazí, nespravodlivosť,<br />

sociálny a morálny úpadok i na<br />

nemožnosť čokoľvek na tom zmeniť.<br />

Mnohokrát sklamaný, nahnevaný či<br />

vysilený prepadá skepse či depresii.<br />

Je čas na zmenu – a to na zmenu všetkého.<br />

Niekoho napadne školstvo, či<br />

zdravotníctvo, iného politická situácia,<br />

či právo, ďalšieho životné prostredie<br />

a energetika. Všetko musí byť<br />

Pri pachtení sa za<br />

lepším životom<br />

uniká človeku hlbší<br />

zmysel bytia<br />

nové – tak, ako bolo zasľúbené! Ale<br />

ako na to, kde začať a kto to urobí?<br />

Globálnou príčinou všetkého nesprávneho<br />

sú hodnoty, ktoré si dnešný<br />

človek postavil na popredné miesta<br />

svojho rebríčka. Heslom doby je mať<br />

sa dobre, a z neho vychádzajú hodnoty<br />

a ciele, ktoré formujú dnešné dianie.<br />

K tejto vízii blahobytu hľadajú ľudia<br />

cesty; bývajú rôzne podľa ich možností<br />

a schopností. V spoločnosti sú potom<br />

tými úspešnejšími, ktorých každý obdivuje<br />

a ktorí zapĺňajú stránky novín<br />

a časopisov, a na druhej strane sú spoločensky<br />

menej významní ľudia, ktorí<br />

by sa tým prvým chceli podobať. Pri<br />

tom všetkom pachtení sa za lepším životom<br />

uniká človeku hlbší zmysel bytia.<br />

Nestará sa o to, odkiaľ vlastne prišiel<br />

a kam má ísť, vníma prevažne to<br />

krátkodobé – pozemské. Nevie už, že<br />

sa narodil ako duch a že sa má usilovať<br />

o svoj vývoj v harmónii so zákonmi,<br />

na ktoré opakovane a neúspešne upozorňovali<br />

proroci, Ježiš, jeho apoštoli<br />

i ďalší. Zásadný obrat v spoločnosti<br />

preto nenastal – a o svoju spásu musí<br />

usilovať každý jednotlivec sám. Odmenou<br />

za jeho úsilie mu potom môže<br />

byť zasľúbená nová doba, o ktorej sa<br />

v závere Jánovho Zjavenia píše takto:<br />

„Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je<br />

so mnou, aby som odplatil každému<br />

podľa jeho skutkov! ... Blahoslavení,<br />

ktorí si perú oblek (očisťovanie ducha,<br />

pozn. red.), aby mali právo na strom<br />

života a vošli bránami do mesta! Von<br />

zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia,<br />

modloslužobníci, všetci milovníci<br />

a páchatelia lží. (Zj 22,12–15)<br />

Werner Huemer, Rastislav Podivinský<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


V oda<br />

2. časŤ<br />

Ak sa chceme dozvedieť viac o živote,<br />

musíme sa najskôr dozvedieť viac o vode<br />

V prvej časti článku Dr. Paloučka sme<br />

sa zoznámili s vodou. Zdanlivo najobyčajnejšou<br />

tekutinou na zemeguli,<br />

v skutočnosti obdivuhodnou látkou,<br />

schopnou ďalekosiahlo ovplyvniť<br />

všetko živé; naše ľudské telá nevynímajúc.<br />

Voda si zaslúži úctu. Neveríte?<br />

Tak teda čítajte ďalej…<br />

Voda je hlavným nositeľom informácií<br />

na Zemi. Jej kvalita nie je<br />

daná obsahom pevných častí, ale<br />

predovšetkým kvalitou informácií,<br />

ktoré sú v nej uložené, pretože<br />

vstrebáva ako anténa rozličné žiarenia<br />

prichádzajúce z blízkeho či<br />

vzdialeného okolia, z oblastí vidi­<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

teľného i neviditeľného sveta a prechováva<br />

ich vo svojej pamäti. Na<br />

otázku, čo všetko si vlastne voda<br />

pamätá, možno odpovedať veľmi<br />

jednoducho: všetko. Pamätá si, ako<br />

sa s ňou zaobchádzalo po celý čas<br />

jej putovania od prameňa až k poháru<br />

vody, z ktorého pijeme. O tom,<br />

že je to väčšinou dlhá a strastiplná<br />

cesta, niet pochýb. Jeden z mnohých,<br />

ktorí sa zaslúžili o správne<br />

pochopenie vody, je Viktor Schauberger.<br />

Niektoré z jeho poznatkov,<br />

zahrnuté do nasledujúcich riadkov,<br />

dávajú novú nádej nielen vode, ale<br />

aj ľudstvu, ktoré je na ňu odkázané<br />

po celý svoj život.<br />

Kolískou pramenitej vody je les. Pokiaľ<br />

by dnes ešte žil niekto, kto by<br />

mohol porovnávať naše súčasné lesy<br />

s tými, ktoré tu boli pred sto a viac<br />

rokmi, horko by zaplakal. Čarovná<br />

kolíska sa premenila na miesto,<br />

kde súperia prírodné zákony s ľudskými.<br />

Les nie je drevo a lístie; je to majstrovské<br />

dielo prírody, ktoré priťahuje<br />

sily nebies a zeme. Les, v ktorom sa<br />

premnožili škodcovia, je chorý, no<br />

vážnejšie chorý je les, ktorý nedokáže<br />

zhromaždiť všetky energie potrebné<br />

na život krajiny. Každý strom, krík<br />

alebo bylina je doslova špecialistom<br />

na priťahovanie určitého druhu síl,


príroda<br />

ktorých prítomnosť v rastlinách sa<br />

prejavuje aj výskytom zodpovedajúcich<br />

prvkov a chemických zlúčenín.<br />

Niektoré rastlinné druhy musia byť<br />

v lesných porastoch hojne zastúpené,<br />

pretože ich sila sa v živote krajiny<br />

uplatňuje vo väčšej miere. Iné, naopak,<br />

musia byť zastúpené iba málo,<br />

pretože ich sily pôsobia doplnkovo.<br />

No napriek tomu nesmú chýbať. Inak<br />

vzniká chorobná situácia podobná<br />

stavu ľudského tela, sužovaného nedostatkom<br />

stopových prvkov alebo<br />

vitamínov. Lesné porasty, z ktorých<br />

vymizlo množstvo rôznych druhov<br />

kríkov a rastlín, nie sú už schopné<br />

sprostredkovať prenos všetkých druhov<br />

síl, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie<br />

života krajiny, a teda aj ľudí.<br />

Pre výstup pramenitej vody z hlbín<br />

je rozhodujúca energia, ktorá sa<br />

sústreďuje na povrchu zeme vďaka<br />

rastu harmonicky vyváženej vegetácie.<br />

Pokiaľ je zloženie lesného porastu<br />

menejcenné, pramene slabnú<br />

a môžu sa aj stratiť. Ďalším nemenej<br />

závažným dôsledkom je znižovanie<br />

energetickej hodnoty pramenitej<br />

vody. Čím menšia je rozmanitosť<br />

ekosystému a čím menej zodpovedá<br />

tento ekosystém charakteru krajiny,<br />

tým väčším nedostatkom tvorivých<br />

síl trpí aj pramenitá voda z daného<br />

miesta. Kvalita pramenitej vody tak<br />

verne odráža menejcennosť či silu<br />

lesa. Prijíma ju a prostredníctvom<br />

vodných tokov prenáša do krajiny.<br />

Situácia dnešných lesov nenechá<br />

Teplotné výkyvy<br />

pôsobia ako<br />

prekážka pre výstup<br />

vody k povrchu zeme<br />

nikoho na pochybách, že človek zaobchádza<br />

s týmto bohatstvom veľmi<br />

ľahkomyseľne. Mnoho rastlinných<br />

druhov z lesov celkom vymizlo.<br />

V krajinách dominujú monokultúry,<br />

často s násilne dosadenými a pre daný<br />

typ krajiny nevhodnými rastlinnými<br />

druhmi. Sú to porasty, ktoré nie sú<br />

schopné nazhromaždiť sily v nevyhnutnom<br />

rozsahu a harmónii.<br />

Dôležitými a nezastupiteľnými<br />

funkciami lesa sú vytváranie tieňa<br />

a tlmenie náhlych teplotných výkyvov.<br />

Obe tieto skutočnosti sú významné<br />

pre existenciu vodných prameňov.<br />

V. Schauberger mnohokrát zaznamenal,<br />

že pramene, ktoré boli „obnažené“<br />

a vystavené slnku, vysychajú.<br />

Opísal vo svojich spomienkach viac<br />

prípadov, keď aj silný prameň, ktorý<br />

existoval po stáročia, v krátkom čase<br />

Pramene, ktoré<br />

boli „obnažené“<br />

a vystavené slnku,<br />

vysychajú<br />

zmizol. Stalo sa tak vždy, keď prameň<br />

z nejakého dôvodu prišiel o svoje zatienenie.<br />

Keď sa podarilo zatienenie<br />

obnoviť, voda sa vrátila. Pokiaľ je<br />

dnes obvyklým spôsobom lesného<br />

hospodárenia výrub lesov, nemožno<br />

sa diviť, že len z tohto dôvodu prichádzame<br />

o zdroje pramenitej vody.<br />

Voda sa môže do krajiny vrátiť späť<br />

až po jej zalesnení.<br />

Les vytvára klimatizovanú zónu,<br />

ktorá v porovnaní s nezalesnenou<br />

krajinou podlieha menším teplotným<br />

výkyvom. Funkciu teplotného<br />

nárazníka si môže overiť každý návštevník<br />

lesa. Stačí spomienka na prechádzku<br />

v augustový podvečer. Páľava<br />

dňa pozvoľna doznieva a strieda<br />

ju chladný vánok. Pokiaľ máte sveter,<br />

radi si ho oblečiete. Potom vstúpite<br />

do urasteného lesa a po niekoľkých<br />

krokoch pocítite vlnu tepla, ktorá<br />

vás dokáže primäť k tomu, aby ste<br />

sveter opäť odložili. Po chvíli sa les<br />

otvorí a vy prechádzate čistinou. Tu<br />

vás znovu zovrie chlad a ten vás prinúti<br />

sveter si opäť obliecť. Odrastený<br />

les dlhšie uchováva v noci teplo dňa<br />

Voda sa pohybuje<br />

v rozpore s naším<br />

obvyklým spôsobom<br />

uvažovania<br />

a cez deň naopak teplo noci. Takéto<br />

pozvoľné teplotné zmeny uľahčujú<br />

výstup vody k povrchu zeme, kým<br />

veľké a náhle teplotné výkyvy pôsobia<br />

ako prekážka.<br />

Aj pri prietoku krajinou môže voda<br />

svoju tvorivú silu predčasne stratiť<br />

alebo naopak znásobiť. Na zachovanie<br />

tejto tvorivej sily treba udržať čo<br />

najnižšiu teplotu vody a umožniť jej<br />

prirodzený pohyb. Veľký význam má<br />

preto zatienenie brehov stromami<br />

a kríkmi. Malebné špaliere vŕb, jelší<br />

alebo topoľov, ktoré lemujú potoky<br />

a riečky, nemajú teda len ozdobný<br />

význam. Sú prirodzenými tvorcami<br />

tieňa, ktorý vode pomáha uchovať<br />

jej silu. Podľa toho zhubne pôsobia aj<br />

priehradné nádrže, v ktorých sa voda<br />

na povrchu silne zohrieva, a tým sa<br />

znehodnocuje. Navyše tu voda stráca<br />

možnosť prúdenia a vírenia, čím jej<br />

znehodnotenie ďalej narastá. Po tejto<br />

energetickej deštrukcii je vypustená<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


príroda<br />

do krajiny. Nezriedka sa potom používa<br />

ako zdroj pitnej vody. V. Schauberger<br />

pri pokusoch s vodou zistil, že<br />

tento nepriaznivý dopad na krajinu<br />

a jej život by bolo možné zmierniť<br />

kombinovaným vypúšťaním chladnej<br />

vody z hĺbky nádrže a teplej vody<br />

z jej povrchu.<br />

Ďalšou okolnosťou, ktorá môže prispieť<br />

k regenerácii vody, no aj k jej<br />

devastácii, je spôsob jej pohybu krajinou.<br />

Problém spočíva v tom, že voda<br />

sa chce pohybovať inak, než chcú ľudia.<br />

O tom vás môže presvedčiť jednoduchý<br />

pokus: z injekčnej striekačky<br />

s ihlou vypúšťajte pod tlakom vodu<br />

na naklonenú tabuľku skla. Napriek<br />

tomu, že povrch plochy je hladký<br />

a bez prekážok, voda nesteká priamočiaro,<br />

ale v meandroch. Čím viac budete<br />

stláčať piest injekčnej striekačky,<br />

tým výraznejšie meandre bude voda<br />

vytvárať. Voda sa pohybuje v rozpore<br />

s naším obvyklým spôsobom uvažovania,<br />

ktorý sa zrkadlí aj v tzv. vodných<br />

dielach. Plavebné kanály, umelé<br />

korytá riek a iné spôsoby regulácie<br />

vodných tokov majú očividne iný<br />

cieľ – doviesť vodu do cieľa bez zbytočných<br />

okľúk. Ten istý cieľ má aj vodovodné<br />

potrubie.<br />

P r i r o d z e n o u<br />

vlastnosťou vody<br />

je vša k č a sové<br />

a priestorové rytmizovanie<br />

pohybu,<br />

ku ktorému<br />

dostala impulz.<br />

Táto rytmizácia<br />

sa prejavuje vírením<br />

a jeho dôsledkom<br />

– meandrovaním.<br />

Pri tomto<br />

pohybe voda obnovuje<br />

a rozmnožuje<br />

svoju energiu.<br />

Napriamenie<br />

vodného toku má<br />

zásadný vplyv na<br />

zmenu charakteru<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

prúdenia vody v koryte. Na vodnom<br />

toku, ktorému bol ponechaný jeho<br />

prirodzený meandrovitý priebeh, zaznamenáme<br />

najrýchlejšie a viac-menej<br />

priamočiare prúdenie uprostred<br />

V priebehu jedinej<br />

noci voda vyplavila<br />

stovky kubických<br />

metrov piesku<br />

koryta. Na brehoch pozorujeme naopak<br />

bohaté vírenie, ktoré pohyb<br />

vody v smere toku spomaľuje. Prirodzeným<br />

dôsledkom tohto vírivého<br />

prúdenia je, okrem iného, vysoký<br />

stupeň okysličenia vody, ktorý vytvára<br />

ideálne podmienky na život.<br />

Erozívna činnosť vody na brehoch je<br />

pritom zanedbateľná. Uprostred koryta<br />

dochádza naproti tomu k samočistiacemu<br />

efektu. Rýchle prúdenie<br />

vody zabraňuje usadzovaniu naplavenín<br />

a vodný tok zostáva voľný.<br />

Napriamovanie a údržba vodných<br />

tokov sú ekonomicky výhodné predovšetkým<br />

pre výrobcov bagrov<br />

a betónu. Bagrovanie zanesených<br />

korýt a betónovanie brehov je totiž<br />

práca bez konca. Voda, ktorá je<br />

v krajine mrzačená od svojho zrodu,<br />

prejavuje potom predovšetkým svoju<br />

deštruktívnu tvár.<br />

Kvalitu vody v oblasti prameňov<br />

a menších vodných tokov vieme<br />

ovplyvniť, ale čo so širokými riekami?<br />

Smer ich toku nemôžeme<br />

zmeniť a zatieniť ich sa nám asi tiež<br />

nepodarí. V. Schauberger sa zaoberal<br />

i týmto problémom. Vykonal rad<br />

praktických pokusov, ktoré ho presvedčili<br />

o použiteľnosti jeho metódy.<br />

Princíp tejto jednoduchej metódy,<br />

ktorú odpozoroval z prírody, spočíva<br />

v tom, že sa vode do cesty umiestnia<br />

prekážky. Tieto prekážky nazýval<br />

„energetickými telesami“ alebo brzdnými<br />

elementmi. Môžeme ich pripodobniť<br />

k časti plochy listu lodnej<br />

skrutky alebo vodnej turbíny. Boli<br />

umiestené na dne vodného toku a vyvolávali<br />

vírivé prúdenie v jeho strednej<br />

časti. Výsledkom bol zrýchlený<br />

pohyb vody a zníženie teploty o niekoľko<br />

desatín stupňa Celzia. Tieto<br />

prekážky boli teda akousi náhradou<br />

prirodzeného meandru. Podobným<br />

spôsobom možno na menších tokoch<br />

použiť balvany alebo ich skupiny, na<br />

tých väčších to môžu byť menšie hrádze<br />

stanovených tvarov, vybiehajúce<br />

ku stredu vodného toku. Významnou<br />

okolnosťou je samozrejme správne<br />

rozmiestenie týchto elementov, ktoré<br />

vyžaduje vysoko rozvinutý cit pre<br />

vlastnosti a správanie sa vody.<br />

Zaujímavý pokus podnikol V.<br />

Schauberger v Steyrlingu. V miestnom<br />

potoku, ktorý sa pravidelne rozvodňoval<br />

a spôsoboval v okolí veľké<br />

škody, tajne rozmiestnil svoje brzdné<br />

elementy. V priebehu jedinej noci potom<br />

došlo k pozoruhodnej udalosti.<br />

Hladina vody v potoku prudko stúpla<br />

a vyplavila stovky kubických metrov<br />

piesku a úlomkov hornín na veľké<br />

hromady. Týmto spôsobom sa potok<br />

sám vyčistil až na skalnaté dno. Nie<br />

je treba dodávať, že potok odvtedy<br />

okolie neohrozoval.<br />

Meandrovanie vodného toku<br />

v otvorenej krajine nie je teda spôsobené<br />

rytmickým rozmiestením prekážok,<br />

ale je prirodzenou reakciou<br />

vody, ktorá sa pohybuje. Tento meandrovitý<br />

pohyb spoločne s vírením<br />

pomáhajú vode udržať si čo najnižšiu<br />

teplotu, a tým aj energiu.<br />

Ďalšou smutnou kapitolou vodného<br />

príbehu je spôsob, akým sa<br />

voda transportuje. Vodovodné potrubie<br />

z kovu alebo z plastov sa stalo<br />

natoľko bežnou súčasťou života, že<br />

sa už nad touto skutočnosťou nikto<br />

nepozastaví. Je však zrejmé, že aj<br />

v tomto smere platíme za svoj mylný<br />

spôsob myslenia určitú daň na zdraví.<br />

Pokiaľ by sme chceli dôsledne spĺňať


príroda<br />

podmienky, ktoré si voda kladie z titulu<br />

svojej vysokej citlivosti a zraniteľnosti,<br />

museli by sme sa týchto dnes<br />

bežných materiálov zriecť. V. Schauberger<br />

bol toho názoru, že „krv zeme“,<br />

ako vodu označoval, si zasluhuje ten<br />

najstarostlivejší a naj ohľaduplnejší<br />

spôsob zaobchádzania. Ako najvhodnejšie<br />

zo všetkých materiálov<br />

na tento účel označil jednoznačne<br />

drevo, poprípade terakotu. Predstava,<br />

že by sa dnešná rozsiahla vodovodná<br />

sieť mala nahradiť dreveným alebo<br />

keramickým potrubím, je na prvý<br />

pohľad absurdná a vyvoláva dojem<br />

šialenstva. Zatiaľ však nejde ani o to,<br />

ako tento alebo podobný krok zrealizovať.<br />

Dnes ide predovšetkým o zodpovedanie<br />

inej otázky: prečo by sa<br />

s vodou už malo zaobchádzať inak,<br />

než doposiaľ?<br />

Jeden z problémov, ktorý by pri riešení<br />

tohto problému vyvstal, by sa<br />

určite týkal trvanlivosti materiálu.<br />

Na prvý pohľad sa zdá, že drevo nemôže<br />

kovom alebo plastom vôbec<br />

konkurovať. Avšak podľa V. Schaubergera<br />

je kvalitné a správne ošetrené<br />

drevo oveľa odolnejším materiálom,<br />

Voda sa pohybovala<br />

z hlboko uloženého<br />

údolia nahor<br />

ku kráľovskému<br />

palácu proti smeru<br />

gravitácie<br />

než čokoľvek iné. Tu mi dovoľte moju<br />

osobnú skúsenosť. Pri prestavbe asi<br />

storočného vidieckeho obydlia som<br />

v hĺbke okolo jedného metra narazil<br />

na drevené drenážne potrubie pravdepodobne<br />

ešte z obdobia pôvodnej<br />

stavby. Na moje veľké prekvapenie<br />

som zistil, že drevo nejavilo žiadne<br />

známky hniloby. Naopak, bolo úplne<br />

zdravé a neobvykle tvrdé.<br />

Ďalším úskalím je predstava, že<br />

voda sa nemôže pohybovať potrubím<br />

inak, než pod tlakom. V. Schauberger<br />

vyvrátil túto domnienku pri stavbe<br />

plavebných zariadení, ktorými sa dopravovali<br />

vyťažené kmene na pílu.<br />

V rade úsekov dlhých niekoľko sto<br />

metrov sa voda pohybovala po rovine,<br />

alebo dokonca proti smeru gravitácie<br />

bez akéhokoľvek viditeľného<br />

impulzu. Schaubergerove plavebné<br />

zariadenia boli v tej dobe považované<br />

za technický zázrak, pretože<br />

správanie vody v plavebných zariadeniach<br />

sa nepodarilo vedecky vysvetliť.<br />

Svoje poznatky využil pri konštrukcii<br />

špeciálne tvarovaných telies,<br />

ktoré umiestnil na vnútornú plochu<br />

dreveného potrubia. Pomocou tejto<br />

jednoduchej úpravy dosiahol jednak<br />

„obvyklý efekt“– vtedy zníženie teploty<br />

vody, a jednak vytvorenie podtlaku,<br />

ktorý vode umožňoval, aby<br />

sa pohybovala „vlastnými silami“.<br />

Dnes existujú špeciálne profilované<br />

trubice, ktorými sa voda pohybuje<br />

vpred plynulým krúživým pohybom,<br />

podobne ako v oblasti vodného víru.<br />

Presné merania preukázali v týchto<br />

trubiciach sací efekt.<br />

Mýtus, že voda sa môže pohybovať<br />

výhradne pod tlakom, vyvracia<br />

aj pozoruhodný nález sira Arthura<br />

Evansa, ktorý v rokoch 1900 – 1931<br />

vykopal a zreštauroval palác kráľa<br />

Minosa v Knósse na Kréte. Jedná sa<br />

o kultúru z doby 1 900 – 1 700 rokov<br />

pred Kristom. V jednom z nádvorí<br />

bola viditeľná časť vodovodného systému,<br />

ktorý pozostával zo zvláštne<br />

tvarovaných terakotových dielov<br />

spojených cementom. Tieto diely<br />

mali v pozdĺžnom priereze kónický<br />

tvar. Tenký koniec jedného segmentu,<br />

ktorý bol zasadený do rozšíreného<br />

konca nasledujúceho segmentu, plnil<br />

funkciu injekčnej trysky. Voda sa<br />

pri vstupe do širokého hrdla zvírila,<br />

a tým sa v nasledujúcom segmente<br />

vytvoril podtlak. Týmto spôsobom<br />

vznikla rytmicky pulzujúca vírivá<br />

dráha, ktorou sa voda pohybovala<br />

z hlboko uloženého údolia nahor ku<br />

kráľovskému palácu proti smeru gravitácie.<br />

K uvedeným skutočnostiam<br />

treba dodať, že aj zvýšený tlak, ktorý<br />

je dnes neodmysliteľnou súčasťou<br />

transportného procesu, poškodzuje<br />

jemnú štruktúru vody a spôsobuje<br />

tak stratu jej biologickej hodnoty.<br />

Jednou z posledných rán, ktorú<br />

vode zasadíme, je jej chemická<br />

úprava. Pojem pitná voda často<br />

znamená, že táto voda nespôsobuje<br />

okamžitú viditeľnú ujmu na zdraví.<br />

Je to smutné, ale výraz mŕtva voda<br />

už dávno nepatrí do rozprávky. Stal<br />

sa našou dennou realitou.<br />

Stav vody je meradlom kultúrnej<br />

úrovne národa, pretože vyspelá<br />

kultúra prejavuje životu vždy úctu.<br />

Voda, ktorá nám bola zverená, zmŕtvela.<br />

Nezostáva nám nič iné, než z nej<br />

ďalej stavať svoje telá a dúfať, že ešte<br />

nejakú chvíľu vydržíme... aby sme<br />

získali čas a podnikli kroky na jej<br />

a svoju záchranu.<br />

Rovnako, ako si každý národ<br />

chráni svoju reč, musí si chrániť aj<br />

svoju vodu, pretože v nej je obsiahnuté<br />

posolstvo, ktoré sa dostáva do<br />

susedných krajín. Malo by byť snahou<br />

celého národa, aby to, čo ďalej<br />

odovzdávame, bola voda živá, ktorá<br />

prekypuje úctou k životu.<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


ecenzia<br />

OKULTNÍ KANCLÉŘ<br />

„Když Hitler projížděl Chebem, prováděl<br />

páter Lama spolu s profesorem Boerem<br />

z Innsbrucku exorcismus, vymítání<br />

zlého ducha z posedlého. Vůdce<br />

se ve své vítězné póze jakoby sesypal<br />

a ke zděšení mas s ním auto vyrazilo<br />

šílenou rychlostí pryč odtud.“<br />

„Duchové Hitlerovi předpověděli, že<br />

mu počátkem r. 1933 připadne moc.<br />

Čím více se tento okamžik blížil, tím<br />

kritičtější a beznadějnější sestávala<br />

situace NSDAP … Hitler upadl v zoufalství.<br />

Obelhali ho snad? Nervově se<br />

zhroutil a zabýval se myšlenkami na<br />

sebevraždu. Tu opět uslyšel svůj vnitřní<br />

hlas: ‚Vítězství je tvé!‘<br />

…Tak přišel Hitler k moci, veden duchy,<br />

a vládl podle pokynů z oné strany,<br />

aniž tato spojení tajil. Mluvíval otevřeně<br />

o svých ‚vnuknutích‘ a o ‚jistotě<br />

nočního poutníka‘, která mu byla<br />

vlastní. Před velkými rozhodnutími<br />

se uzavíral do samoty nebo chodil<br />

celé hodiny sem a tam a diskutoval<br />

s duchy – často tak hlasitě, že ho bylo<br />

slyšet na velkou vzdálenost. ‚Vůdce<br />

mluví sám se sebou!‘ mysleli si ti, kdo<br />

ho dobře neznali.“<br />

Tieto priam zarážajúce ukážky sú<br />

z pozoruhodnej knihy, ktorá sa zaoberá<br />

fenoménom Adolfa Hitlera a nacizmu.<br />

To by ešte nebolo nič takého<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

pozoruhodného, veď naše kníhkupectvá<br />

sú plné kníh, z ktorých obálok<br />

na nás hľadia tváre účastníkov najväčšej<br />

drámy dvadsiateho storočia.<br />

Všetky tieto knihy však môžu ponúknuť<br />

zase len dramatický opis dramatických<br />

udalostí, ktoré v podstate<br />

zostávajú záhadou dodnes. Odkiaľ sa<br />

vlastne vzalo naraz toľko sily, ktorá<br />

rozburácala polovicu zemegule? Ako<br />

to, že sa nemecký národ s nacizmom<br />

a šialenými ideami Vodcu tak stotožnil?<br />

A ako to, že sa Hitlerove plány<br />

spočiatku tak diabolsky úspešne darili<br />

– bol to génius alebo blázon?<br />

Ani jedno, ani druhé – podľa presvedčenia<br />

autora knihy Siegfrieda<br />

Hagla bol Hitler médiom: podliehal<br />

okultným vplyvom, bol riadený<br />

inteligentnými a zlými záhrobnými<br />

poradcami. Taká myšlienka je pre<br />

triezvo uvažujúcich materialistov neprijateľná;<br />

na druhej strane je však<br />

čoraz viac ľudí, pripravených ju hoci<br />

aj bez dôkazov prijať. Ale ani jedno,<br />

ani druhé nie je na mieste – kniha sa<br />

nedá porovnať s väčšinou tak trochu<br />

ľahkovážne napísaných ezoterických<br />

spisov. Autor ju napísal s rozvahou<br />

a svedomitosťou technicky uvažujúceho<br />

človeka, poctivo hľadajúceho<br />

pravdivé vysvetlenie zdanlivo nevysvetliteľných<br />

síl, ktoré sa v tridsiatych<br />

rokoch dali do pohybu.<br />

„Posluchači bez dechu propadli jeho<br />

kouzlu. Tento muž vyjadřoval jejich<br />

myšlenky, jejich pocity, jejich naděje:<br />

povstal nový prorok – mnozí v něm<br />

viděli nového Krista, který předpověděl<br />

konec jejich bídy a měl sílu vést<br />

je do země zaslíbené, budou-li ho následovat.“<br />

Naděje, touhy, očekávání, které urovnávaly<br />

Hitlerovi cestu, měly iracionální<br />

kořeny aHitler dokázal tyto nevyslovené,<br />

nejasně pociťované naděje<br />

grandiózně sjednotit a nechat soustředěně<br />

pracovat pro své sobecké cíle.<br />

Teprve později, příliš pozdě se mnohým<br />

ujasnilo, s kým se zapletli.<br />

…Teď se možná moderní čtenář bude<br />

smát. Bude se smát autorovi, který<br />

píše o „tajných mocnostech“ a přesto<br />

chce být brán vážně. Ale nespěchejte<br />

ještě s tím smíchem!<br />

Rozhlédněte se po literatuře a uvidíte,<br />

co všechno bylo uveřejněno o „tajných<br />

vládcích“, „esoterických mistrech“,<br />

„vlivných lóžích“, „tajných spolcích“,<br />

„devíti neznámých“ nebo o „mudrcích<br />

ze Siónu“. O interview Trebitsch-<br />

-Lincolna z r. 1943 o tajemné skupině<br />

zasvěcenců, řídících svět, jsme se již<br />

zmínili. A nebyli to a nejsou v žádném<br />

případě jen ti nejprimitivnější<br />

a nejhloupější, kteří takové myšlenky<br />

hájili a hájí.<br />

I když jsou tyto zprávy vesměs fantaziemi,<br />

pověrami, falšováním, esotericky<br />

zarámovanými nesmysly, nezůstávají<br />

bez účinku, pokud jim lidé<br />

věří, podle nich cítí, myslí a jednají.“<br />

Artur Zatloukal<br />

Kniha „Okultní kancléř – Hitler a nacismus<br />

jako esoterický fenomén“ vyšla v nakladateľstve<br />

Integrál Brno, má aj s obsiahlym<br />

súpisom literárnych prameňov<br />

248 strán a stojí 335 Sk.


náboženstvo<br />

A predsa Kristus<br />

nezomrel za všetkých<br />

Zamyslenie nad pozoruhodným ustanovením<br />

pápeža Benedikta XVI.<br />

Pred nedávnom nariadil pápež Benedikt<br />

XVI. zmenu slov v tretej časti katolíckej<br />

liturgie. V budúcnosti sa už nemá hovoriť,<br />

že Ježiš Kristus prelial svoju krv „za<br />

všetkých“. Namiesto toho majú kňazi pri<br />

eucharistii hovoriť, že krv bola preliata<br />

„za mnohých“. Toto údajne zodpovedá<br />

dochovanému latinskému „originálnemu<br />

textu“, napísal milánsky denník<br />

„Corriere della Sera“.<br />

Aj keď tu nemôže ísť o latinský originálny<br />

text, pretože evanjeliá boli<br />

napísané v starogréčtine, tak v Evanjeliu<br />

podľa Matúša sa skutočne píše:<br />

„…toto je moja krv novej zmluvy,<br />

ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie<br />

hriechov.“ (Mt 26,28). Podobne<br />

v Evanjeliu podľa Marka: „A<br />

povedal im: „Toto je moja krv novej<br />

zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.’“<br />

(Mk 14,24).<br />

Je to len nepatrné slovíčko – „mnohých“,<br />

ktoré však predstavuje značný<br />

posun vo význame a obrovský skok<br />

v histórii katolíckej cirkvi.<br />

Aj keď táto pripravovaná zmena<br />

na svoju realizáciu ešte len čaká, pápež<br />

Benedikt XVI. tým priznáva, že<br />

Ježišova smrť na kríži neznamenala<br />

automaticky spásu ľudstva, že na to<br />

je potrebné aj niečo viac.<br />

Z biblie ďalej vyplýva, že len Ježišova<br />

smrť na kríži a prostá viera<br />

nestačia. Od ľudí sa očakávajú činy<br />

podľa vôle Božej: „Nie každý, kto mi<br />

hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského<br />

kráľovstva, ale iba ten, kto plní<br />

vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“<br />

(Mt 7,21). Na otázku bohatého<br />

muža „Učiteľ, čo dobré mám robiť,<br />

aby som mal večný život?“ odpovedá<br />

Ježiš nasledujúcim spôsobom:<br />

„Ak chceš vojsť do života, zachovávaj<br />

prikázania!“ (Mt 19,16–19). Ide teda<br />

o to – prispôsobiť svoj život, svoje<br />

myšlienky, slová a činy desatoru prikázaní<br />

a princípu lásky k blížnemu.<br />

Na začiatku pontifikátu pápeža Benedikta<br />

XVI. sa hovorilo o jeho výhradách<br />

voči spôsobom, akými sa<br />

v cirkvi vykonávajú bohoslužby. Ešte<br />

ako prefekt Kongregácie pre náuku<br />

viery písal kardinál Ratzinger často<br />

na túto tému. Napriek tomu len málokto<br />

počítal s tým, že by sa niečo<br />

mohlo pohnúť tak rýchlo. Možno je<br />

to len začiatok ďalších, nutných reforiem.<br />

Zmena postoja katolíckej cirkvi<br />

k telu, ktorý sa v súčasnosti prejavuje<br />

jej vzťahom k sexualite, alebo<br />

zrušenie povinného celibátu sú len<br />

dve z mnohých tém, ktorými by sa<br />

cirkev mala dôkladne zaoberať: celibát<br />

(z latinského caelebs: neženatý,<br />

slobodný)<br />

ešte v raných fázach vývoja cirkvi<br />

neexistoval. Vtedy sa kňazi, biskupi<br />

a pápeži smeli ženiť a zakladať rodiny.<br />

V Prvom liste Timotejovi píše<br />

apoštol Pavol o kvalitách, ktorými<br />

by mal biskup vynikať: „Toto slovo<br />

je spoľahlivé: kto sa usiluje byť biskupom,<br />

túži po dobrom diele. Ale biskup<br />

musí byť bez úhony, muž jednej<br />

ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný,<br />

schopný učiť; nie pijan, ani<br />

bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý,<br />

ani chamtivý; musí dobre viesť<br />

svoj dom a deti držať v poslušnosti<br />

a v celkovej mravnej čistote. Veď kto<br />

nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať<br />

o Božiu cirkev?!“ (1Tim 3,1–7).<br />

Jozef Ratzinger napísal v roku<br />

1970: „Cirkev budúcnosti … bude<br />

poznať nové formy úradu a za kňazov<br />

bude vysvecovať spoľahlivých<br />

zamestnaných kresťanov.“ (Z knihy<br />

„Viera a budúcnosť“ – Glaube und<br />

Zukunft, strana 110)<br />

Claus Georg Tornai<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


osobnosť<br />

3. diel<br />

Abd-ru-shin<br />

- život a dielo<br />

V predchádzajúcich dvoch číslach časopisu Svet Grálu sme uverejnili časť životopisu nemeckého<br />

spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta, ktorý je známy predovšetkým ako autor knižného diela Vo Svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu, vydaného pod pseudonymom Abd-ru-shin. Cieľom nášho seriálu je umožniť lepšie<br />

pochopenie okolností, za ktorých Abd-ru-shinove diela vznikali a ilustrovať osobný zápas autora o splnenie životnej úlohy, ktorú<br />

prijal za svoju: odhaliť závoj z pôsobenia duchovných zákonov vo stvorení a tým objasniť skryté súvislosti ľudského bytia. Abd-rushin<br />

vo svojom verejnom účinkovaní mnohokrát zdôrazňoval, aby čitatelia a poslucháči jeho prednášok nebrali ohľad na rečníka,<br />

ale sami v sebe skúmali slová, ktoré prináša. Odmietol tým aj akýkoľvek kult osobnosti, ktorý by sa s ním mohol spájať. Preto aj<br />

nasledujúce riadky môžu byť chápané len ako skromný doplnok a inšpirácia na ďalšie štúdium jeho diel.<br />

Nová životná úloha<br />

DDivadelná tvorba Oskara Ernsta<br />

Bernhardta (Abd-ru-shina) sa vyznačovala<br />

predovšetkým hodnotným<br />

umeleckým stvárnením. Vo<br />

viacerých divadelných hrách, ktoré<br />

vznikli v období rokov 1918 až 1928,<br />

už naplno zaznievajú mnohé otázky<br />

po duchovnom poznaní, ktoré sa<br />

v oveľa väčšom meradle rozvinuli<br />

neskoršie v jeho vrcholnom diele,<br />

ktorým je Posolstvo Grálu. Postupne<br />

sa tieto otázky a poznanie, ktoré<br />

z nich vyplynulo, sformovali do vedomia<br />

životného poslania, ktoré sa<br />

Abd-ru-shin snažil po celý zvyšok<br />

svojho života napĺňať – byť zvestovateľom<br />

nového pohľadu na svet a na<br />

miesto človeka v ňom. Pod menom<br />

Abd-ru-shin začal Oskar E. Bernhardt<br />

od roku 1923–24 uverejňovať<br />

sériu prednášok na pokračovanie<br />

vo výtlačkoch zošitového formátu,<br />

ktoré niesli názov „Listy Grálu“.<br />

Tieto obsahovo prelomové spisy<br />

a ich spojitosť s pojmom „Grál“ vyvolali<br />

záujem v kruhoch ľudí, ktorí<br />

hľadali vo svojom živote duchovné<br />

poznanie, zmysel a pravdu. No najprv<br />

sa ešte musela skončiť iná etapa<br />

jeho života, plná odriekania, ktorú<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

prežil v internačnom tábore pre nemeckých<br />

vojnových zajatcov. Bolo<br />

to počas prvej svetovej vojny na<br />

ostrove Man.<br />

Vojnový zajatec<br />

OOstrov Man veľký 588 km 2 – ležiaci<br />

medzi Anglickom a Írskom, bol ideálnym<br />

miestom pre zajatecký tábor<br />

britskej vlády. Dnes sa prezentuje ako<br />

atraktívny turistický cieľ, prírodný<br />

klenot v strede Atlantiku. Priateľskí<br />

obyvatelia ostrova si hovoria „Manx“,<br />

sú keltského pôvodu a ich pôvodný<br />

jazyk pripomína pozostatky starobylej<br />

reči, snáď ešte z čias bájneho<br />

kráľa Artuša. 1 Kde sú však tie veľké<br />

tábory, ktoré dominovali ostrovu počas<br />

oboch svetových vojen a držali<br />

v zajatí internovaných občanov zo<br />

znepriatelených krajín? Dnešný návštevník<br />

ostrova ich pozostatky bude<br />

hľadať zbytočne. Keby nebolo múzea<br />

„Manx“ v hlavnom meste ostrova –<br />

Douglase, s jeho veľkolepými archívmi,<br />

bola by táto epizóda britskej<br />

histórie na keltskom ostrovčeku bez<br />

stopy zahladená v minulosti.<br />

Štyri roky – od roku 1915 do roku<br />

1919, 2 ktoré musel Oskar Ernst Bernhardt<br />

ako občan nepriateľského štátu<br />

stráviť v „Camp Knockaloe“, 3 ho vytrhli<br />

z jeho kariéry divadelného autora.<br />

Zajatci na ostrove boli odlúčení<br />

od sveta, domova i rodiny. A toto nebol<br />

jediný zdroj ich utrpenia. - Boli<br />

stiesnení aj udalosťami doby – okrem<br />

iného aj stratou doteraz nespochybniteľného<br />

poradia hodnôt v štáte,<br />

v cirkvi a v spoločnosti. Z vonkajšieho<br />

sveta sa k nim dostali zvyčajne<br />

iba správy o smrti, o padlých blízkych<br />

vo vojne. Medzi inými jedna<br />

taká dorazila na ostrov aj Oskarovi<br />

Bernhardtovi. Jeho syn Herbert vo<br />

veku sotva devätnásť rokov padol vo<br />

Francúzsku, len niekoľko týždňov<br />

pred koncom vojny. Už rok predtým<br />

Matka Oskara Ernsta Bernhardta Emma<br />

Therese (foto vľavo, vo veku asi 70 rokov)<br />

zomrela asi rok predtým, než padol jeho<br />

syn Herbert (foto vpravo, vo veku 18<br />

rokov) v 1. svetovej vojne vo Francúzsku.


okov odlúčenia – sčasti obdobie<br />

strávené v Amerike a sčasti vojnové<br />

zajatie na ostrove Isle of Man – bolo<br />

obdobím pohnutým a naplneným<br />

silnými zážitkami, ktoré zanechali na<br />

každom z účastníkov zreteľné stopy.<br />

Aj divadelný autor, ktorý v roku<br />

1919 prišiel do Drážďan, bol iný Oskar<br />

Bernhardt ako ten z roku 1910<br />

alebo 1912. Teraz chcel stáť v službe<br />

Posolstva, ktoré nosil v sebe; no zatiaľ<br />

ešte hľadal vhodné formy na jeho<br />

rozšírenie.<br />

Zdá sa, že jeho manželke Marthe<br />

Bernhardt pre toto jeho úsilie chýbalo<br />

porozumenie. Aj ona sa po rokoch<br />

krutej vojnovej núdze a odlúčenia<br />

vo svojej bytosti zmenila.<br />

V neposlednom rade ju poznačila aj<br />

strata syna. Preto, podľa všetkého, od<br />

budúcnosti očakávala niečo iné ako<br />

jej muž. Rozvod manželstva (1924)<br />

sa preto obom zdal nevyhnutnosťou.<br />

Napriek tomu si aj po ňom Oskar<br />

a Martha Bernhardt udržali vzájomný<br />

priateľský vzťah. Ostatne, toto<br />

rozhodnutie plne zodpovedá tomu,<br />

čo neskoršie napísal na tému manželstva<br />

Oskar E. Bernhardt, už pod<br />

pseudonymom Abd-ru-shin v Posolstve<br />

Grálu: „Pravé manželstvo<br />

môže pretrvať a udržať si súdržnú<br />

silu len pri duchovnom napredovaní<br />

partnerov bok po boku. Kde takéto<br />

spoločné napredovanie chýba alebo<br />

sa vytratí, tam stráca aj manželský<br />

zväzok svoj najvyšší mravný a etický<br />

základ.“<br />

V Drážďanoch sa Oskar E. Bernhardt<br />

venoval najprv literárnej tvorbe,<br />

ale už v inom smerovaní. V popredí<br />

už neboli divadelné diela ako také.<br />

Viedla ho myšlienka osloviť ľudí na<br />

vnútornej úrovni. Týmto spôsobom<br />

im chcel priniesť posilu zo svojho<br />

vlastného poznania, povzbudiť ich<br />

duchovné úsilie. Takáto predstava<br />

bola zrejme základom spisovateľovho<br />

nového počinu: v roku 1920<br />

založil vlastné nakladateľstvo a „dis-<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

osobnosť<br />

ho zasiahla i smrť iného blízkeho:<br />

matka – Emma Theresa zomrela<br />

v Döbelne v Sasku.<br />

Niet divu, že takéto správy, a aj<br />

štyri roky internácie boli zlomom<br />

v živote i v kariére spisovateľa. Aj<br />

dovtedy vo svojich divadelných<br />

hrách nastoľoval existenciálne ľudské<br />

otázky a zážitky, nechával svoje<br />

postavy v zamyslení dozrievať k pochopeniu.<br />

No teraz bol on sám zasiahnutý<br />

prežívaním vojnového utrpenia<br />

a úzkostí. Otázky zoči-voči<br />

stratám a bezútešnosti ešte viac<br />

prehĺbili základňu jeho porozumenia<br />

pre ľudské osudy a ťažkosti. Kde<br />

je zmysel života? Ako sa osudové<br />

rany zhodujú s Božou spravodlivosťou?<br />

Keď nemohli dať dostatočnú<br />

odpoveď poučky cirkevných vierovyznaní,<br />

kde ju potom hľadať?<br />

V duchovných prúdoch, v okultných<br />

učeniach? Vo vede? Oskar<br />

Ernst Bernhardt narazil na tryskajúci<br />

prameň poznania zrejme<br />

v tomto období osamelého hľadania.<br />

Význam tohto prežívania sa ukázal<br />

v jeho ďalšej tvorbe: v spracovaní<br />

textov a dialógov, v narábaní s dejom<br />

a obsahom. Majúc pred očami<br />

inú „vnútornú réžiu“ celku – získal<br />

zrelšiu schopnosť pretaviť myšlienky<br />

do jazyka i charakteru postáv. Mal<br />

k dispozícii divadlo – prostriedok,<br />

ktorý mu pomáhal ďalej odovzdávať<br />

poznanie, ktorého elementárnu<br />

silu si vo vlastnom vnútri čoraz<br />

zreteľnejšie uvedomoval. Nakoniec<br />

v tomto odovzdávaní spoznal účel,<br />

kvôli ktorému mal kráčať cestami<br />

pozemského života.<br />

Divadlo v službách<br />

ducha<br />

HHra O. E. Bernhardta „Erdenbann<br />

(V putách zeme)“ vznikla podľa<br />

záznamov autora z roku 1917, teda<br />

v období zajatia na ostrove Isle of<br />

Man. Je svedectvom o pálčivých<br />

otázkach v mysliach ľudí, s ktorými<br />

prežil roky núteného pobytu. No hra<br />

svedčí aj o talente a skúsenostiach,<br />

s ktorými stvárnil napätie ľudského<br />

bytia medzi duchom a matériou, pričom<br />

dialógy vedú k presvedčivým<br />

rozuzleniam. Ako protipól k viac-<br />

-menej pochmúrnej životnej situácii,<br />

v ktorej „Erdenbann“ vznikal, zvolil<br />

pre toto dielo žáner veselohry. „Veselá<br />

vážnosť“ diela možno mala osloviť<br />

ľudí v ich vnútri prirodzenejšie<br />

a ľahšie, ako by to umožnila vážna<br />

dráma. Premiéru mala hra „Erdenbann“<br />

až v roku 1925, roky po vojne,<br />

v innsbruckom mestskom divadle.<br />

Správa z dobovej tlače priblížila jej<br />

obsah takto: „... metafyzický experiment.<br />

Medzi dvoma mladými učencami,<br />

ktorí sa nachádzajú na študijnej<br />

ceste vIndii, sa rozvinie vášnivý<br />

spor o schopnosti chápania ľudského<br />

mozgu, ktorý prenikne na verejnosť<br />

a zasiahne širšie kruhy...“ Tu nemožno<br />

nevidieť jednu zo základných<br />

tém neskoršieho, hlavného diela Oskara<br />

Ernsta Bernhardta „Vo Svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu“: totiž súboj<br />

či „konkurenciu“ medzi rozumom<br />

a duchom človeka. Na konci<br />

hry epilóg prináša divákom istotu, že<br />

„človek“ našiel to, čo hľadal: Svetlo!<br />

Svetlo poznania na konci cesty, po<br />

sebapoznaní a poznaní sveta.<br />

Po stručnom nahliadnutí do dramatickej<br />

tvorby Oskara Ernsta Bernhardta<br />

sa vráťme k jeho životu po<br />

skončení vojny a prepustení z internácie.<br />

Chcel sa vrátiť späť do Nemecka,<br />

do Drážďan. Tam sa v roku<br />

1919 presťahovala jeho manželka<br />

Martha Bernhardt s dcérou Edith.<br />

Možno predpokladať, že Oskar E.<br />

Bernhardt svoj úmysel oznámil rodine<br />

ešte z Anglicka písomne. Avšak<br />

adresu nového bydliska od svojej<br />

manželky už nedostal, podľa jeho<br />

vlastných slov teda nevedel, kde ju<br />

hľadať. Túto situáciu možno vnímať<br />

aj ako symbolickú: viac ako sedem


osobnosť<br />

kar E. Bernhardt<br />

potom vo svojich<br />

vysvetleniach<br />

a verejných<br />

prednáškach mohol<br />

rozdávať zo<br />

svojho neobyčajného<br />

vedenia.<br />

V tomto období<br />

začal svoje<br />

pred ná š k y na<br />

konkrétne témy<br />

a aj odpovede<br />

na otázky ľudí<br />

z jeho okolia písomne zaznamenávať.<br />

V roku 1920 sa do okruhu jeho<br />

blízkych dostala aj Maria Freyerová –<br />

žena, ktorá, súc na rovnakej „vlnovej<br />

dĺžke“, podporovala jeho snaženie<br />

a ciele a s ktorou sa neskôr oženil.<br />

Bola to „vojnová vdova“. Bývala<br />

so svojimi troma deťmi a matkou<br />

v Kötzschenbrode a k nízkemu vdovskému<br />

príjmu si prilepšovala prenajímaním<br />

izieb v dome. Po odlúčení<br />

od bývalej manželky Oskar E. Bernhardt<br />

hľadal nové bývanie a „náhoda“<br />

ho priviedla práve do jej domu.<br />

Aj životná dráha Marie Freyerovej<br />

bola od narodenia poznamenaná<br />

osudovými skúškami. Jej matka zomrela<br />

krátko po pôrode. Ovdovený<br />

otec sa nedokázal o dieťa postarať,<br />

a tak rodičovské povinnosti už od<br />

samého začiatku prevzal evanjelický<br />

farársky manželský pár, ktorý si neskôr<br />

dievčinu adoptoval.<br />

Keď mala Maria Alma dvadsať rokov,<br />

vydala sa za obchodníka Karla<br />

Philippa Augusta Freyera. V ich<br />

dome sa manželom narodili v rokoch<br />

1908–1912 tri deti. Počas 1.svetovej<br />

vojny bol jej manžel Philipp August<br />

Freyer povolaný do vojenskej služby.<br />

Zomrel 13. marca 1918 vo vojenskom<br />

lazarete v belgickom Charleroi.<br />

Maria Freyerová bola muzikálne<br />

nadaná a mala aj hudobné vzdelanie –<br />

študovala spev a hru na klavír. Veľmi<br />

rýchlo a s prirodzenou samozrejmostribúciu<br />

divadelných hier“ s názvom<br />

„Kristall“. V týchto krízou a infláciou<br />

zmietaných rokoch to bolo z hospodárskeho<br />

pohľadu veľmi zvláštne počínanie.<br />

Avšak jeho duchovný cieľ –<br />

sprostredkovať slovom a divadelným<br />

dielom „životnú pomoc“ na cestách<br />

k pravému človečenstvu – napokon<br />

ekonomické obavy prevážil.<br />

„Kristall“ uverejňoval a rozširoval<br />

aj nové diela básnika Oskara Ernsta<br />

Bernhardta (písal aj pod pseudonymami<br />

Valkenau, Braunfels, O. Sund).<br />

Boli tu okrem iného zverejňované aj<br />

informácie o ponúkaných divadelných<br />

hrách. Nakladateľstvo „Kristall“<br />

však po roku 1922 zastavilo svoju<br />

činnosť. A neboli to len hospodárske<br />

dôvody, ktoré donútili Oskara<br />

E. Bernhardta k tomuto kroku. Bol<br />

to predovšetkým opäť jeho vlastný<br />

vnútorný vývoj, ktorý podnietil ďalšiu<br />

aktivitu. Jeho túžba byť služobníkom<br />

a ukazovateľom duchovnej<br />

Pravdy ho ako kompas viedla k ľuďom,<br />

ktorí vo svojom živote hľadali<br />

niečo vyššie, ušľachtilé. Prichádzal<br />

tam, kde videl skutočné úsilie ľudí<br />

hľadať pravdu o zmysle a význame<br />

života, o prastarých otázkach ľudstva<br />

a presvedčenie o Bohu. Z týchto<br />

kontaktov sa v blízkom okolí Oskara<br />

Ernsta Bernhardta pozvoľna vytvoril<br />

malý kruh ľudí, ktorých zbližovalo<br />

spoločné úsilie a mohli si vymieňať<br />

názory na takéto otázky.<br />

Vo vzájomnom kontakte s týmito<br />

ľuďmi, v dialógu medzi ním, ktorý<br />

mal čo ponúknuť a mnohými ďalšími,<br />

ktorí hlbšie poznanie ešte len hľadali,<br />

nadobudol Oskar E. Bernhardt vnútornú<br />

istotu o forme – ako odovzdávať<br />

ďalej svoje poznanie. Videl, že<br />

jeho divadelná tvorba bola preňho<br />

vlastne predstupňom vývoja vyjadrovacích<br />

schopností. Ďalšia cesta<br />

však už neviedla cez divadlá; mala<br />

byť nasmerovaná priamo k ľuďom,<br />

k čitateľom. V dialógu s nimi vyvstávali<br />

tie najaktuálnejšie témy, a Os-<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

Tu v Kötzschenbrode bývala rodina Freyerovcov<br />

ťou si osvojila myslenie, vlastné Oskarovi<br />

Bernhardtovi, ktorý už žil<br />

v službe svojho duchovného posolstva.<br />

Bezo zvyšku pochopila zmysel<br />

a význam smerovania, ktoré tento<br />

muž dával duchovnému hľadaniu<br />

ľudí. Vyjadrením tohto smerovania<br />

sa stal pojem Grál. – Spájal ho tento<br />

pojem s Wagnerovými „grálskymi“<br />

operami? Alebo so stredovekou grálskou<br />

poéziou? Nie, bolo to celkom<br />

nové „Posolstvo Grálu“, ktoré s legendami<br />

nemalo nič spoločné.<br />

(Pokračovanie v nasledujúcom<br />

čísle Sveta Grálu.)<br />

Monika Schulze<br />

Poznámky a literatúra:<br />

(1) Vo svojej knihe „Rytieri z Camelotu“<br />

(nemecké vydanie C.H. Beck, Mníchov)<br />

odhaľuje americká literárno-vedecká<br />

odborníčka Norma Lorre Goodrich legendu<br />

o okrúhlom stole kráľa Artuša a o<br />

„Hrade Grálu“ do tej miery, že udalosti sa<br />

odohrávajú v pohraničnej oblasti medzi<br />

Škótskom a Anglickom, v keltskom svete<br />

ostrova Man.<br />

(2) Ukončenie bojov v 1. svetovej vojne nastalo<br />

podpísaním prímeria v novembri<br />

1918, definitívne uzavretie mieru sa dosiahlo<br />

až „Versaillskou dohodou“ v júni<br />

1919.<br />

(3) Tábor slúži dnes (štátnej) výskumnej<br />

farme ako objekt na pestovanie zeleniny.<br />

(4) Text hry vydanej nakladateľstvom<br />

„Kristall“, Drážďany-Kötzschenbroda<br />

(1922).


osobnosť<br />

• PREDOHRA 4<br />

•<br />

(Rozpukaná skalnatá krajina v Indii. Predpoludnie. Javisko je pri stúpaní opony úplne tmavé.)<br />

ČLOVEK: (postava plná sily s dlhou čiernou bradou, starogrécky odev. Prosiac): Svetlo! Svetlo!<br />

(mlčanie.)<br />

ČLOVEK: Prazdroj bytia, volám Ťa! Ľudstvo prahne po Svetle na Zemi! (ticho)<br />

ČLOVEK: (naliehavejšie): Zahaľuješ sa do mlčania a do tmy, nepochybujem! Tajuplná Všemohúcnosť,<br />

počuj môj hlas! (ľahké burácajúce hrmenie)<br />

ČLOVEK: Nemôžeš ma nechať volať márne, Ty, ktorý si sám stvorenie podrobil vývoju. Ty si do mňa<br />

vložil túžbu po vedení (zvyšujúco), to je veštba, ktorá prorokuje splnenie. Ty si chcel, aby som stúpal<br />

vpred! Čuj moje volanie!<br />

(Trhavé rozsvecovanie v strede pozadia, potom znovu tma.)<br />

HLAS PRASILY (hlboko, hrmiaco): Kto si, že sa odvažuješ žiadať?<br />

ČLOVEK: Tvoje dielo, človek! Mocný Duch, ktorý sa s neviditeľným tkaním vznášaš vo vesmíre, prečo<br />

nás tak necháš putovať v tme?<br />

PRASILA: Čo nazývaš duchom?<br />

ČLOVEK: Prasilu, ktorá ma splodila, ktorá s tajuplnou silou trvale podporuje novú premenu, ktorá<br />

nami prúdi s poháňajúcou túžbou, ženie nás vpred po neznámej dráhe a ktorú my všetci musíme<br />

slepo nasledovať. Úpenlivo Ťa prosím, neodmietaj ma!<br />

(Silnejšie, trhavé rozsvecovanie, potom intenzívnejší bledomodrý lesk, ktorý zažiari v strede pozadia<br />

za bralom.)<br />

PRASILA: (Ako hlas zo stredu svetla): Čo to je, čo Ťa na tvojej Zemi znepokojuje?<br />

ČLOVEK: Nechápem dôvod svojej existencie! Daj mi vedieť účel bytia, cieľ, ku ktorému vedie moje<br />

pôsobenie. Povieš mi, načo som sa narodil?<br />

PRASILA: Sám si si utkal závoj, ktorý ti zakrýva tvár. Roztrhni ho a bude okolo teba svetlejšie!<br />

ČLOVEK: Nato mi Ty musíš uvoľniť okovy rozumu – ten mi znemožňuje pochopiť aj iné, než len to,<br />

čo patrí k priestoru a času. Kliatba ma núti zotrvávať v tme, oslabuje ma.<br />

PRASILA: Uvedomuješ si, o čo sa tým usiluješ?<br />

ČLOVEK: Keď uvoľním putá rozumu, budem stáť zoči-voči Pravde!<br />

PRASILA: To, čo vnímaš zmyslami svojej duše, to je vždy Pravda, pokiaľ sa to tvojím pôsobením<br />

neznehodnotilo. V stave, v akom si teraz, ti je dané na okamih Pravdu podvedome cítiť.<br />

ČLOVEK: Len chvíľami a podvedome. Chcem to stále a plne vedome!<br />

PRASILA: Potom podriaď prácu svojho rozumu túžbe svojej duše! Čo zhliadneš, sú vždy len plody<br />

tvojho chcenia! Počúvaj teda hlas v tebe a budeš slobodný!<br />

(Scéna pomaly opäť tmavne.)<br />

ČLOVEK: (Ide impulzívne vľavo, naliehavo volajúc): Nevrhaj ma späť do tejto strašnej temnoty! Daj<br />

mi len znamenie, nech sa tak môžem vzniesť nahor!<br />

PRASILA: (Scéna je úplne tmavá): Skúmaj sám seba! Tým si vytvoríš voľnú cestu. Pozri! Buď<br />

Svetlo!<br />

(Mihotavé rozsvecovanie, pričom je človek so zdvihnutými rukami ešte viditeľný. Trvalé hrmenie,<br />

počas ktorého sa človek nebadane vytratí. Potom sa scéna pomaly úplne rozjasní.)<br />

Opona nepadá.<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


názory<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 17/2008, vyšlo 1. 9. 2008.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Mária Majerová, Košice<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Marie Šuláková, Veselíčko<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Edith Bartkó, Ján Dobrota, Peter Galbavý, Beáta Kseňáková,<br />

Maroš Látal, Mária Majerová, Rastislav Podivinský, Andrea<br />

Stúpalová, Mária Pesselová, Dana Zlatohlávková<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Ján Spišiak, Banská Bystrica<br />

Marketing:<br />

Ján Spišiak, Banská Bystrica<br />

Distribúcia:<br />

Ľuboš Záhora, Košice<br />

Grafika:<br />

Jozef Lehotkai, Ráztočno<br />

Marko Comisso, Košice<br />

Kristýna Franková, Brno<br />

Alena Nairn, Praha<br />

Marek Frank, Brno<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

D. P. Hansen, Kodaň, Dánsko/* (5), S. Woods, Colchester,<br />

UK/* (5), H. Keely, Cleveland, USA/* (6), M. Bernat, Londýn,<br />

UK/* (7), N. Timmer, Groningen, NL/* (7), H. Herrera, Santa<br />

Tecla, El Salvador/* (8), S. Liddell, Edinburgh, UK/* (9) ,<br />

Karel Plicka, 1931, ČSR (18), wikimedia.org, wikipedia.org<br />

(1, 16-18, 20-21, 24-26, 44), anonym/** (10-13, 14-15,<br />

30-33)), P. Sorin, Timisoara, Rumunsko/** (10-13), L.<br />

Dambies, Newcastle, UK/** (14-15), E. Ray, Joshua Tree,<br />

USA/** (28-29), L. Prather, Zachary, USA/** (30-33),<br />

V. Gunn, Springfield, USA/** (30-33). Ostatné obrázky<br />

GralsWelt a redakcia; *) – www.sxc.hu, **) – Dreamstime.com<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

J. B. Klemens, „Ľudovít Štúr“, olejomaľba (detail) 1872, Martin<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Dobrý den,<br />

obracím se na Vás dotazem, který<br />

se týká zákona zvratného působení,<br />

konkrétně u dětí. K tomuto dotazu<br />

mě přivedly události posledních dnů<br />

a týdnů, mám teď na mysli zejména<br />

týrání dětí a útoky pedofilů (např. tzv.<br />

Kuřimská kauza, vražda devítiletého<br />

Jakuba z Havlíčkova Brodu apod.).<br />

Jsou tato smutná a těžká prožívání<br />

dětí karmická? Moje otázka je<br />

položena ve všeobecné rovině, protože<br />

jsem si vědoma spletitosti „nitek“<br />

lidských osudů a dění, které v dnešní<br />

době probíhá. Jsem si plně vědoma<br />

toho, že není možné a ani správné,<br />

aby člověk hodnotil, posuzoval nebo<br />

vytvářel jakési domněnky o těchto<br />

událostech. V některých případech<br />

může jít i o to, že vyspělý lidský duch<br />

na sebe dobrovolně vezme tuto inkarnaci<br />

a tragický konec pozemského<br />

života, aby duchovně „probudil“ rodiče<br />

nebo někoho, koho má rád. Co<br />

člověk, to jiný osud, jiná příčina, jiný<br />

následek… Jsem velmi opatrná ve<br />

vyjadřování se k tomu, co vidíme<br />

a slyšíme ve sdělovacích prostředcích,<br />

protože konkrétní důvod, proč se to či<br />

ono stalo, nikdo z lidí nemůže vědět.<br />

Pokud se mě na to někdo ptá, odpovídám<br />

jen obecně a snažím se to takhle<br />

vysvětlit. U těch malých dětí s tím<br />

mám ale trochu problém, protože<br />

jsem si myslela, že jsou do určitého<br />

věku před zpětnými účinky chráněny<br />

(možná jsem si utvořila o spravedlnosti<br />

tohoto zákona v tomto směru<br />

nesprávný obraz). Budu velmi ráda,<br />

pokud mi napíšete, jakým způsobem<br />

to chápete Vy. Mohlo by mi to<br />

pomoci opravit si případné chybné<br />

vnímání.<br />

Za odpověď Vám děkuji a přeji jen<br />

to nejlepší.<br />

<br />

(jméno v redakci)<br />

Odpověď:<br />

Otázka spravedlnosti je snad jednou<br />

z nejtěžších vůbec, proto jsem<br />

si dovolil toto téma trochu rozvést.<br />

Výkonná spravedlnost má svoji vyšší<br />

úroveň, ve které spočívá její podstata,<br />

která je zcela bezchybná, neomylná;<br />

člověk se jí na základě Božích zjevení<br />

od nepaměti snaží převést do<br />

lidského rozměru, kde její projevy<br />

napodobuje v lidských zákonech,<br />

které mohou být dobré i špatné,<br />

a které podléhají lidským chybám.<br />

Kromě těchto lidských snah existuje<br />

osud nebo karma, chcete-li, která je<br />

zcela nezávislá na lidských názorech,<br />

a která vede člověka do podmínek,<br />

které jsou pro něho určitým způsobem<br />

vhodné. Přitom nikdo z nás se<br />

nerodí jako nepopsaný list, ale jako<br />

jedinec s určitými vlastnostmi, které<br />

způsobují buď dobrá, nebo špatná<br />

prožívání jako následky a splňování<br />

vlastních přání. Toto splňování vede<br />

k poznání nebo také k odmítnutí<br />

vlastních omylů. Člověk je tvor duchovní<br />

a s duchem je spojena svobodná<br />

vůle rozhodování a z ní vyplývající<br />

odpovědnost. Člověku byly<br />

Bohem dány rady, podle kterých se<br />

má v životě řídit, aby se neobtížil vinou.<br />

Mimo jiné také to, že nesmí na<br />

své cestě druhým způsobovat utrpení.<br />

To je jeden ze základních zákonů.<br />

Z toho vyplývá, že nikdo pro


názory<br />

svůj vývoj nepotřebuje brutální prožitky.<br />

Jestliže by existovalo pouze<br />

odčiňování starých vin, prakticky<br />

bychom tak vymazali svobodnou<br />

vůli člověka. I těžcí a psychicky narušení<br />

zločinci by se tak rázem stali<br />

prostředníky při plnění nevyhnutelné<br />

karmy. Dalo by se říci, že vždy<br />

bez výjimky je nutné stát bližnímu<br />

po boku a pomáhat mu mírnit jeho<br />

nouzi. Není možné omlouvat žádný<br />

hanebný čin poukazem na „karmu“<br />

oběti; už proto ne, že nikdo pro svůj<br />

duchovní vývoj nezbytně nepotřebuje<br />

být okraden, znásilněn či zavražděn<br />

– ani tehdy ne, jestliže on<br />

sám někdy dříve něco podobného<br />

svému bližnímu učinil. Žádný zločin<br />

nemůže být ospravedlněn tím,<br />

že poukážeme na karmu oběti, neboť<br />

zpětné působení nikdy nesměřuje<br />

k pomstě, nýbrž pouze a jedině k poznání.<br />

Ne každá spáchaná vražda<br />

musí být proto usmířena prožitou<br />

vraždou, to by pak řetěz zločinů nemohl<br />

nikdy skončit. Zločinec tedy<br />

jedná vždycky proti podporujícímu<br />

principu Stvořitelovy vůle a sám si<br />

vytváří překážky, které ho ve zpětném<br />

působení musí zasáhnout. Podobné<br />

otázky a odpovědi si můžeme<br />

pokládat při posuzování hrůz holocaustu<br />

nebo středověké církevní inkvizice.<br />

Lze s Vámi souhlasit v tom,<br />

že existují možnosti prožití, kdy se<br />

inkarnují lidští duchové, kteří chtějí<br />

ostatním lidem i sobě pomoci. Jedná<br />

se však o zcela vědomé přání, díky<br />

kterému taková duše dostane podmínky,<br />

které zaručí splnění tohoto<br />

přání. Tedy například rodinu, která<br />

neodmítne postižené dítě, věrně se<br />

o ně stará apod.; ve společném prožití<br />

dochází k postupnému citovému<br />

dozrávání všech zúčastněných. V případě<br />

týrání nebo úkladných vražd<br />

dětí se ale nemůže jednat o tento případ,<br />

protože není splněna podmínka<br />

smysluplnosti takového jednání.<br />

<br />

(JG)<br />

Osud Židov<br />

Vždy keď pozerám filmy, alebo čítam<br />

knihy o holokauste mi napadne, prečo<br />

museli Židia prežiť tento horor. V Biblii<br />

sa píše: Čo zasejete, musíte aj zožať.<br />

Existuje teda súvislosť medzi holokaustom<br />

a zločinom na Ježišovi Kristovi?<br />

A ak nie je v osude žiadna nespravodlivosť,<br />

prečo bol vyhubený skoro celý<br />

národ? Nevidím logické vysvetlenie ani<br />

v tom, že by nacisti so svojou satanskou<br />

mocou a nenávisťou voči Židom pôsobili<br />

len ako prostredníci osudu.<br />

Určite nie je možné vidieť súvislosť medzi<br />

holokaustom a zločinom na Ježišovi<br />

Kristovi v tom zmysle, že všetci<br />

Židia, ktorí boli zabití v 20. storočí, boli<br />

práve tí ľudia, ktorí sa pred 2 000 rokmi<br />

akokoľvek previnili na Synovi Božom.<br />

Spätné pôsobenie mohlo síce hrať svoju<br />

úlohu v osudoch jednotlivcov, nie je ale<br />

možné predpokladať niečo také paušálne<br />

pre celý židovský národ.<br />

Je pravda, že existuje niečo ako<br />

„osud národov“, pretože každý národ<br />

ponúka určité spoločenské, náboženské<br />

a kultúrne rámcové podmienky,<br />

ktoré sa hodia k jednotlivým ľudským<br />

duchom a ich osobným osudovým<br />

vláknam. Každý človek môže<br />

ale svojím duchovným vývojom taký<br />

rámec rozťať. Kto teda žil pred 2 000<br />

rokmi na Zemi ako Žid, môže teraz<br />

patriť k celkom inej náboženskej spoločnosti.<br />

Okrem toho si treba uvedomiť, že<br />

v dejinách ľudstva – žiaľ, až do dnešnej<br />

doby – existuje mnoho iných prípadov<br />

krutého vyvražďovania národov<br />

; pomyslime na severoamerických Indiánov<br />

alebo na udalosti v bývalej Juhoslávii<br />

na konci 20. storočia. Všetky<br />

také vojny ukazujú dramatickým spôsobom,<br />

ako človek používa darovanú<br />

mu slobodnú vôľu na to, aby konal<br />

bezprávie.<br />

Podstata bezprávia spočíva však<br />

v tom, že sa deje niečo, čo ten druhý<br />

bezpodmienečne<br />

na svoj<br />

vývoj nepotrebuje,<br />

čo pre neho<br />

v tomto zmysle nie<br />

je oprávnené. Preto aj<br />

nacisti neboli vykonávateľmi spätného<br />

pôsobenia, ale konali jednoducho bezprávie.<br />

Konanie nás ľudí nie je, žiaľ, vždy<br />

(alebo len zriedka?) spravodlivé, preto<br />

je zavádzajúce hľadať v dobrovoľnom<br />

konaní ľudí spravodlivosť, alebo sa<br />

domnievať, že toto počínanie stojí<br />

v službe vyšších súvislostí. Syn Boží<br />

Ježiš je toho najzreteľnejším príkladom.<br />

Židovský národ teda nemusel nutne<br />

prežiť horor holokaustu; za holokaust<br />

nenesie zodpovednosť žiadne strnulé<br />

predurčenie, ale zločinní ľudia, ktorí<br />

zamenili bezprávie za právo.<br />

Celkový osud však nesmieme nikdy<br />

posudzovať len podľa jedinej, akokoľvek<br />

tragickej udalosti. Oveľa viac ide<br />

o rozšírenie celkového rámca a poznanie<br />

veľkej, nadčasovej súvislosti. A tu<br />

sa náš ľudský osud odohráva v rámci<br />

železnej spravodlivosti Božej vôle, pretože<br />

každé bezprávie musí byť potrestané,<br />

teda bezpodmienečne nejakou<br />

formou vyrovnané. Osud, ktorý stretáva<br />

jednotlivca, je vo väčšine prípadov<br />

spätným účinkom, ktorý ho mohol<br />

stretnúť, pretože vďaka určitej<br />

charakterovej vlastnosti mal k tomu<br />

sklony. S prežitím utrpenia môže byť<br />

tiež spojená cenná skúsenosť či poučenie,<br />

odčinenie vlastnej viny alebo<br />

hroziacej karmy. To je u každého človeka<br />

iné, pretože každý smie ísť svojou<br />

vlastnou cestou a smie si ju utvárať<br />

sám, aj keď sa – pozorované zvonku –<br />

zdá, že pri veľkých udalostiach ide<br />

o jednotný osud národa.<br />

Je pri tom pozoruhodné, že z pol<br />

milióna nemeckých Židov sa viac<br />

než polovici podarilo včas emigrovať<br />

a uniknúť tak holokaustu.<br />

(WH)<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008


na záver…<br />

Každý chlebík je dobrý,<br />

Voňavý peceň, už od nepamäti<br />

symbol bezpečia, hojnosti a rýdzeho<br />

šťastia v kruhu rodiny. Mnohokrát<br />

tichý svedok ťažkých ľudských<br />

osudov, ale aj radosti, ukrýva<br />

v sebe hlbokú múdrosť predkov, sny,<br />

túžby a nádeje mnohých pokolení.<br />

Chlieb znamená u Slovanov aj zrno<br />

a zrno zase najväčší dar zeme. Ľudia<br />

považovali sejbu za najväčší zázrak.<br />

Z obyčajného zrna, vážiaceho iba päť<br />

stotín gramu, vyrástla rastlina, priniesla<br />

klas a ak boli nebesá roľníkovi<br />

naklonené, rozmnožili jeho bohatstvo,<br />

a časť úrody mohol oddeliť pre<br />

seba, aj na svoj vlastný chlebík. Táto<br />

časť sa mu zdala ako osobitné požehnanie<br />

od Božej milosti. Preto zrno<br />

u nás nazývali i „zbožie“. Vtedy naozaj<br />

platilo „ani zrno nazmar“ a veru<br />

nesmelo sa po ňom ani stúpať. Pred<br />

sejbou naši otcovia pozorne skúmali<br />

oblohu. („Kto hnojí, keď mesiac<br />

rastie, ten množí byliny“, vravievalo<br />

sa.) „Ve menu Boha-otca“ sa prekrižovali,<br />

pobozkali hrudku zeme, alebo<br />

kľakli a pomodlili sa a začali siať. Ak<br />

sa „chlebíka“ urodilo na pôde, aj hosťom,<br />

ktorí prichádzali s dobrým, ho<br />

radi predložili. Dodnes sa vítanie<br />

chlebom zachovalo ako najvyššia<br />

pocta, lebo úcta k chlebu je neoddeliteľná.<br />

Chlieb mali v každom dome<br />

v úcte. Volali ho „Božím darom“<br />

a prejavovali mu úctu ako posvätnej<br />

veci. Báli sa, aby ho nestratili, a preto<br />

bolo okolo neho hádam najviac povier<br />

a zvyklostí. Keď sa narodilo<br />

dieťa, položili ho do chlebovej opálky<br />

(korýtka), aby netrpelo núdzu, aby<br />

malo „vlastný“ a „nie cudzí chlebík“,<br />

teda cudziu prácu, sluhovstvo. Ešte<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

17 | 2008<br />

ale ten vlastný je najlepší!<br />

aj dievku prišiel gazdovský parobok<br />

o ruku popýtať „ na poctivý chlieb“.<br />

Chlieb si vzala nevesta, keď ju odvádzali<br />

do mužovho domu a vzal si ho<br />

od ženy aj drotár na cestu, aj keď to<br />

bol posledný kúštik. Chlieb sa nesmel<br />

klásť načatým koncom k dverám,<br />

aby sa podaromnici nestrácal<br />

z domu. Vítali a vyprevádzali ním<br />

hosťa na cestu, prežehnávali ho. Prv,<br />

ako ho načali, nožíkom alebo nechtom<br />

urobili kríž na dno bochníka.V<br />

niektorých rodinách sa nenačatého<br />

chleba deti nechytili, ak nebol otec –<br />

gazda doma. A ktorý syn ešte neoral,<br />

nesmel nenačatý chlieb ani odkrojiť.<br />

V každom kraji mali svoje osobitné<br />

„krajové koláče“ a mali ich pekne rozdelené<br />

podľa roku. Na Vianoce sa<br />

piekla vianočka, na Jána svätojánsky<br />

chlieb, na Veľkú noc koláč s motívom<br />

jari alebo pastiera. Okrem toho<br />

býval aj osobitný pastiersky chlieb,<br />

ktorý sa dával pastierovi, keď vyháňal<br />

kravy, a bačovi bačovský, keď začal<br />

svoj redik. Aj oberačkový chlieb<br />

s viničovým listom, a musel byť aj<br />

žatevný, tzv. nový chlieb, ktorý mal<br />

v prostriedku klásočky. Keď sa kapusta<br />

zberala, piekli sa kapustníky.<br />

A keď sa dieťatko narodilo v dome,<br />

upiekli radostník. Ešte aj nevestu,<br />

keď prišla s perinami do domu svojho<br />

muža, privítala jeho sestra a podala<br />

osobitne pre ňu upečený chlieb vyzdobený<br />

srdiečkom. Prijímala ju za<br />

svoju a sľubovala, že jej bude ako sestra,<br />

že ju bude mať rada. Náš ľud teda<br />

chlebom vyjadroval svoje city, pohostinnosť,<br />

lásku a oddanosť. Chlieb<br />

sa vyvinul z nekysnutých obilninových<br />

placiek po spoznaní kvasného<br />

procesu. Podľa väčšiny bádateľov<br />

je prvý kvasený chlieb starý 6 000<br />

rokov a „vynašli“ ho Egypťania,<br />

ktorí azda ako prví upiekli chlieb<br />

z kvaseného cesta. Predpokladá sa,<br />

že Slovania ho i s názvom „hlaiba“<br />

prevzali od germánskych národov<br />

v priebehu 2.– 6. stor. n. l.<br />

Chlieb má v histórii ľudstva<br />

osobitné miesto. Okrem svojho<br />

základného poslania – ako hlavnej<br />

obživy ľudstva – je už od pradávna<br />

motiváciou mnohých výtvarných<br />

umelcov a básnikov, ale<br />

často sa spomína aj v porekadlách,<br />

epigramoch, riekankách a ľudových<br />

prísloviach. Chlieb, ktorý<br />

dávame na stôl, je aj spojivom<br />

medzi nami a našimi predkami,<br />

ktorí tu žili a dorábali svoj chlieb<br />

po stáročia. Chlieb je plod človeka,<br />

slnka a zeme.<br />

Klára Sádová


Pozývame Vás na stretnutie v našom<br />

na výstave ESOTERIKA<br />

25.–27. 9. 2008 v hale B2<br />

na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA<br />

6.–9. 11. 2008 v hale D<br />

areál Incheba Expo Bratislava<br />

výstavnom stánku<br />

◆ predstavenie noviniek nášho on-line obchodu<br />

◆ predaj vybraných knižných titulov za znížené ceny<br />

◆ rozhovory na zaujímavé témy<br />

◆ nový Kalendár farieb 2009


Celé dejiny sú v službách ducha, alebo<br />

inými slovami, pôsobia a vplývajú na<br />

ne duchovné záujmy, ako napríklad<br />

náboženstvo a štát, umenie a veda.<br />

Prostredníctvom tohto všetkého sa<br />

má ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať,<br />

oslobodzovať a dospievať<br />

k vedomiu samého seba, má sa čoraz<br />

viac približovať k ideálu ľudského<br />

ž ivot a .<br />

Ľudovít Štúr<br />

(Slovanstvo a svet budúcnosti)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!