27.05.2018 Views

SG42

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

NAKLADATELSTVÍ STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT<br />

Pod zářící<br />

hvězdou<br />

Novinka!<br />

Vánoční příběh „Z doznělých tisíciletí“<br />

Pod žiariacou hviezdou<br />

Bohato ilustrovaný Vianočný príbeh<br />

prevzatý z knihy Z doznelých tisícročí<br />

Ilustrácie: Reto Eberhard Rast<br />

14 plnofarebných strán<br />

na pevnom papieri<br />

20 x 27 cm<br />

český jazyk<br />

Naša cena: 2,00 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

Vážení priaznivci Sveta Grálu,<br />

Časopis Svet Grálu končí, no my sa nelúčime. V budúcnosti plánujeme stretnutia pre verejnosť,<br />

besedy a prednášky. O ďalšom vývoji budeme informovať na našej webovej stránke<br />

www.svetgralu.sk. Pokiaľ máte záujem, môžete nás navštíviť na adrese: Centrum Sveta Grálu,<br />

Hlavná 85, 040 01 Košice, alebo kontaktovať e-mailom na: redakcia@svetgralu.sk.<br />

V prípade záujmu o našu ponuku kníh, DVD, CD alebo<br />

starších čísel Sveta Grálu môžete navštíviť náš on-line<br />

obchod www.svetgralu.sk, alebo nás kontaktovať<br />

na e-mailovej adrese: obchod@svetgralu.sk,<br />

alebo na tel. čísle: 0908 769 294.<br />

Ďakujeme za vašu doterajšiu priazeň<br />

a do skorého videnia!<br />

Ďalšie užitočné odkazy:<br />

www.posolstvogralu.sk<br />

www.hnutiegralu.sk<br />

www.efezus.sk


0 1<br />

NA ÚVOD<br />

Milé čitateľky a čitatelia,<br />

hneď na úvod a na privítanie Vám<br />

chceme povedať, že nadišiel čas sa<br />

s Vami rozlúčiť. Po desiatich rokoch<br />

vychádzania časopisu Svet Grálu totiž<br />

držíte v rukách jeho posledné číslo.<br />

Prvé číslo slovenskej i českej verzie<br />

časopisu vyšlo v októbri 2004 s úvodnou<br />

témou „Život je len náhoda…?“.<br />

Azda by bolo dobré si najprv pripomenúť,<br />

prečo sme začali časopis vydávať.<br />

Tu je úryvok z úvodníka 1. čísla:<br />

4/2005 Svet Grálu<br />

… Myslíme si, že žiaden človek<br />

nemôže v živote nájsť trvalé<br />

uspokojenie, ak jeho vnútro nie je<br />

v harmónii, ak nehľadá niečo viac<br />

než materiálne výhody. Taký život<br />

môže síce priniesť krátkodobý<br />

úspech, skôr či neskôr však prináša<br />

stratu niečoho podstatnejšieho.<br />

Nevyváženosť v akomkoľvek<br />

smere prináša zmätok a to sa<br />

potom musí odraziť aj vo vzťahoch<br />

medzi ľuďmi, v rodine, a nakoniec<br />

úplne všade.<br />

Kde potom načerpať silu na to,<br />

aby sa ideály celkom neutopili<br />

v mene niečoho „reálneho“? Jedine<br />

vo vlastnej duši, kde má prístup len<br />

každý sám. …<br />

SVET GRÁLU<br />

jún – august 2005 · číslo 4<br />

strana 5<br />

Slovenský agrorebel a jeho vynález<br />

Výskum smrti<br />

rozhovor s Dr. Raymondom Moodym<br />

strana 27<br />

Ohnivý svet sopiek<br />

strana 30<br />

Homeopatia<br />

liečba v súzvuku s dušou pacienta<br />

Mýtus o diablovi<br />

strana 33<br />

3/2005 SVET GRÁLU<br />

strana 37<br />

cena 87 Sk<br />

Je darca orgánov skutočne mŕtvy?<br />

SVET GRÁLU<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

9 7 7 1 6 14 5 1 2 0 0 5 0 3<br />

marec –máj 2005 · číslo 3<br />

Kde sa stratil šiesty zmysel?<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

strana 5<br />

strana 11<br />

Findhorn – záhrada zázrakov<br />

Energia z ničoho<br />

strana 15<br />

V laboratóriách firmy Ciba-Geigy<br />

ožil pravek<br />

strana 21<br />

Diagnostika chorôb z krvi<br />

Príroda a jej sily<br />

Exkluzívny rozhovor<br />

s Dr. Raymondom Moodym<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 30<br />

cena 87 Sk<br />

2/2005 Svet Grálu<br />

9 7 1 6 14 5 1 2 0 5 0 2<br />

A tak sa bráňme. Nie kritizovaním<br />

iných, ale kultúrou vlastnej<br />

osobnosti. Veríme, že časopis Svet<br />

Grálu prinesie svojím výberom<br />

článkov podnety na povzbudenie<br />

a hlbší pohľad na veci všedné.<br />

Hlavnou snahou nám pritom<br />

bude smerovanie k dobrému. Dobrým<br />

človekom nemienime dobromyseľného<br />

prostáčika, ktorý medzi<br />

vlkmi nemá šancu, ale zrelého, dospelého<br />

ľudského ducha, ktorému<br />

to nedá, aby stále neskúšal, neuplatňoval<br />

svoje človečenstvo vo svete<br />

okolo seba. Má pritom i spojencov –<br />

múdro usporiadaný vesmír, viditeľný<br />

i neviditeľný, o ktorom je dobré vedieť,<br />

cítiť sa jeho súčasťou, a ktorému<br />

chceme venovať svoju pozornosť.<br />

Iba púhe potľapkanie po pleci<br />

a povzbudenie je však málo, keď za<br />

ním nestojí jasné a pevné východisko.<br />

Dnes je skôr zvykom tolerancia<br />

k iným názorom, tolerancia<br />

bezbrehá a nezáväzná, s prímesou<br />

i ľahostajnosti, a k tomu sú v nej aj<br />

pochybnosti o správnosti a pravdivosti.<br />

Asi niečo ako „predstáv je veľa,<br />

nech má každý tú svoju – a pravdu<br />

beztak nezistíš.“<br />

SVET GRÁLU<br />

január – marec 2005 · číslo 2<br />

Sú rozvody nezmyselné?<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

strana 5<br />

Kráľovná zo Sáby<br />

strana 24<br />

Najväčší dar Vianoc<br />

strana 10<br />

Päť sĺpov Ježišovho učenia<br />

strana 35<br />

Živá voda<br />

Viktora Schaubergera<br />

strana 29<br />

cena 87 Sk<br />

9 771614 5 12005<br />

Tri dimenzie lásky<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

1/2004 Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

október – december 2004 · číslo 1<br />

Ako to, že žijeme po smrti?<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

strana 10<br />

Objav aury<br />

strana 15<br />

Reč ľadových kryštálov<br />

strana 31<br />

Ježiš z Nazareta:<br />

„Ja vám však hovorím...“<br />

strana 34<br />

Stretnutie s deťmi z minulosti<br />

príbeh Jenny Cockellovej<br />

strana 38<br />

cena 87 Sk<br />

„Život je len náhoda...“ ?<br />

Neviditeľná sieť osudu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

Názory sú mnohé, čiastočné, niektoré<br />

i vyslovene mylné, ale nad hlavami<br />

tých nesčíselných názorov sa<br />

vznáša pravdivá skutočnosť, zodpovedajúca<br />

pravde o usporiadaní sveta,<br />

tomu, ako to skutočne je. A príznakom<br />

pravdivosti je, prosím, zmysel<br />

diania. Áno, zmysel! Pretože tvorcom<br />

sveta je väčšia múdrosť a poznanie,<br />

než to naše čiastočné. A k pravdivosti<br />

sa dá priblížiť. Pravda je<br />

poznateľná. Netreba sa triasť pred<br />

jej nepoznateľnosťou.<br />

A tak chceme pripomenúť niečo,<br />

čo už aj tak viete: Pre nás redaktorov<br />

Sveta Grálu je vodidlom, poukazujúcim<br />

na Pravdu, dielo Vo svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu, od nemeckého<br />

autora Abd-ru-shina. Na<br />

tú Pravdu sme sa snažili poukázať,<br />

upozorniť, pretože naliehavo cítime,<br />

že bez Pravdy svet trpí na nevyliečiteľné<br />

choroby a nakoniec bez nej<br />

zahynie. Síce sa snaží pred touto záhubou<br />

kľučkovať a manévrovať, ale<br />

nakoniec to aj tak neudribluje. Pretože<br />

proti prúdu Toho, kto zostavil<br />

svet, nemožno trvalo plávať a čas<br />

na možnú nápravu sa kráti.<br />

Do akej miery sa nám v tej desaťročnej<br />

inkubačnej dobe podarilo<br />

poukázať na Pravdu obsiahnutú<br />

v Posolstve Grálu, to dnes nedokážeme<br />

posúdiť. Podľa občasných<br />

reakcií a prejavov sympatií vás, čitateľov<br />

časopisu, sa to určite čiastočne<br />

darilo. V nasledujúcom období<br />

by s me chceli ponúkať priestor<br />

na osobné stretnutia, besedy i semináre<br />

pre tých, ktorých podstata<br />

a princípy Života opísané v diele<br />

„Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“<br />

dotkli natoľko, že túžia svoje poznanie<br />

zdieľať a prehlbovať pri spoločných<br />

stretnutiach s ľuďmi podobného<br />

zmýšľania.<br />

Tak teda – do videnia!<br />

Redakcia Sveta Grálu<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


OBSAH<br />

FEJTÓN<br />

Posledný hieroglyf<br />

TÉMA<br />

Bdej a modli sa<br />

v prednáškach Posolstva Grálu<br />

ROZHOVOR<br />

Zážitky blízke smrti<br />

ZDRAVIE<br />

Fantómové bolesti<br />

TÉMA<br />

Bdejte a modlite sa<br />

PRÍBEH<br />

Tak už to chodí<br />

CIVILIZÁCIA<br />

Potopa sveta a zánik Atlantídy<br />

TÉMA<br />

Z vďačnosti aj žiaľu...<br />

VESMÍR<br />

Vnímanie okolia počas<br />

hlbokého bezvedomia –<br />

sú to iba výplody mozgu?<br />

Kríže a kaplnky popri<br />

cestách majú svoj príbeh<br />

Hviezdne nebo nad hlavou<br />

5<br />

7<br />

8<br />

12<br />

14<br />

18<br />

20<br />

24<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Budha, Tibet<br />

a posvätná hora Kailas<br />

VIANOCE<br />

„Sláva Bohu na výsostiach!“<br />

VEDA<br />

Čo je vedomie?<br />

Myšlienková činnosť – alebo čosi viac?<br />

ZDRAVIE<br />

Rakovina a láska k sebe samému<br />

očami homeopatie<br />

Na stope príčin a poznávanie súvislostí<br />

ZDRAVIE<br />

Malé a veľké strachy detí<br />

Pomôžme im ich prekonávať<br />

JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ<br />

Podobenstvo o figovníku<br />

Zamyslenie k Lukášovi 13, 6–9<br />

TÉMA<br />

Tajomstvo Otčenáša<br />

V jedinej modlitbe sa ukrýva podstata Ježišovho učenia<br />

POZNANIE<br />

Čo je to Posolstvo Grálu?<br />

Z knihy 100 odpovedí na životné otázky<br />

NÁZORY<br />

Ohlasy čitateľov<br />

Na ceste<br />

k osvieteniu a blaženosti<br />

32<br />

37<br />

38<br />

40<br />

44<br />

47<br />

48<br />

52<br />

54<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

Čierne diery,<br />

zánik hmoty, žiarenie<br />

26<br />

Na záver<br />

Prečo končí časopis Svet Grálu?<br />

56


FEJTÓN<br />

Posledný hieroglyf<br />

dej a modli sa. Modli sa a pracuj.<br />

B Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli<br />

v pokušení.<br />

Na hlučnom trhovisku každodenného<br />

života tieto tiché hlasy často ani<br />

nevnímame. Sú prehlušované haravarou<br />

ostatných trhovníkov – susedov.<br />

Aj my sa k nim pripájame, aby<br />

sa to naše vlastné volanie nestratilo.<br />

Ozývame sa s vlastnou snahou nedať<br />

sa, zvládnuť všetky úlohy, starosti<br />

a požiadavky, ktoré sa na nás<br />

hrnú zo všetkých strán. Až večer,<br />

keď všetko utíchne, zatlejú v kozube<br />

nášho vnútra žeravé uhlíky, ktoré<br />

nebolo cez deň vidieť. Ozvú sa vnútorné<br />

hlasy, ktoré pripomínajú, spomínajú,<br />

nabádajú a napomínajú. Sála<br />

z nich teplo, pretože sú živé.<br />

Vnútorné hlasy – ozývajú sa v našom<br />

vnútri, ale nie sú iba naše. Prichádzajú<br />

nielen zo sveta nášho vlastného<br />

svedomia, ale i zo susedného,<br />

blízkeho, nám neviditeľného sveta.<br />

Je to ozvena hlasov ľudí už dávno<br />

zomretých. Zostali po nich stopy<br />

v napísaných knihách, spomienky…<br />

Artur Zatloukal<br />

a ešte niečo: nejeden z tých zomretých<br />

múdrych ľudí pokračuje na svojej<br />

ďalšej púti ďalej, nahor a vysiela<br />

pritom svoje city sem dolu k nám,<br />

na túto trápiacu sa Zem a k ľuďom,<br />

ochotným im načúvať. Stáva<br />

sa z neho Boží služobník, duchovný<br />

pomocník a náš priateľ.<br />

Vyzerá to, akoby to boli dva samostatné<br />

svety: jeden viditeľný, hlučný<br />

a hmatateľný, a druhý tichý ako<br />

mierne svetlo Mesiaca. Až keď sa zastavíme<br />

vo svojom chvate a únave,<br />

zložíme svoje bremeno a posadíme<br />

sa na okraj cesty, až vtedy si ten<br />

druhý pripomenieme. Ale medzi<br />

týmto a oným svetom niet deliacej<br />

prepážky. Je iba polopriehľadná sklenená<br />

stena, a všetko čo robíme, myslíme<br />

a cítime, trvalo a bez prerušenia<br />

presahuje ďalej do sveta, ktorý nás<br />

vidí, ale ktorý my už veky nevidíme.<br />

Pretože sme pred ním zatvorili oči.<br />

Celé stáročia zápasia ľudia veriaci<br />

v Boha s pokušením venovať sa svojej<br />

viere iba v nedeľu dopoludnia<br />

a v hodinách pokoja. Väčšinu času<br />

sa rukami, hlavou i srdcom zamestnávajú<br />

tým hlučným trhoviskom<br />

denného života a podvedome odkladajú<br />

svoje vnútorné presvedčenie do<br />

skrine na vešiak ako sviatočný kabát,<br />

aby sa vystrel a bol opäť pekný,<br />

pripravený pre slávnostné chvíle. –<br />

Milé naše čitateľky a čitatelia, vedzte<br />

prosím, že je jedno také veľké šťastie<br />

v živote. Áno, práve v tom našom<br />

žitom živote, v ktorom zápolíme<br />

s odriekaním, nedostatkom radosti,<br />

s neúspechmi, starosťami, pocitom<br />

opustenosti a čím všetkým ešte: Vedieť,<br />

že žijeme správne, v súlade s vôľou<br />

Božou. To je ohromná vec, dokonca<br />

azda to najväčšie, na čo sme<br />

schopní dosiahnuť, to jest napĺňanie<br />

zmyslu nášho bytia – a úľava, že sa<br />

to darí. Všetko ostatné dostaneme<br />

pridané. To však neznamená, že sme<br />

azda tak nejak akoby hotoví, dokonalí,<br />

báječní a krásni ľudia: i sama<br />

úprimná snaha po tomto ideáli už<br />

platí za cennú zlatú mincu a dáva pocítiť<br />

šťastie.<br />

Čo je to vlastne „správne, v súlade<br />

s vôľou Božou?“ Tieto slová znejú<br />

dosť bezmocne v porovnaní s prekypujúcim<br />

obsahom, ktorý v sebe<br />

nesú. – Odpoveď: viera, ak má mať<br />

cenu, musí byť pravdivá a musí byť<br />

živá.<br />

Pravdivá – to znamená, naše predstavy<br />

majú zodpovedať Pravde, skutočnosti.<br />

Ak chceme žiť v súlade s vôľou<br />

Božou, musíme ju najprv poznať.<br />

My čitatelia a redaktori Sveta Grálu<br />

vieme, že žiadny človek nemá schopnosť<br />

skutočne poznať Boha v jeho<br />

veľkosti a dokonalosti. Nemôže sa<br />

mu ani priblížiť, zhorel by, keby to<br />

vôbec bolo možné. Zato však môže<br />

a aj má poznávať jeho vôľu vo svete<br />

okolo seba, a táto vôľa sa stala skutočnosťou<br />

v zákonoch sveta, zákonoch<br />

stvorenia. Čo im odporuje,<br />

čo sa proti nim stavia, utrpí škodu<br />

a nakoniec zhynie. Ak je napríklad<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


FEJTÓN<br />

súčasťou mojej náboženskej viery<br />

neúcta k žene, utrpí tým škodu najprv<br />

moja rodina a postupne i národ.<br />

Prečo? Pretože žena je bránou, ktorou<br />

prechádzajú vteľujúce sa duše<br />

a svojou jemnosťou alebo naopak<br />

svojou menejcennosťou výrazne<br />

ovplyvňuje výber inkarnovaných<br />

detí. Alebo naopak: ak mám dôveru<br />

v zákonitosti Božej vôle, potom som<br />

i vo veľkých životných ťažkostiach<br />

pevne presvedčený, že začať musím<br />

od seba, od čistoty a poctivosti citového<br />

krbu svojich myšlienok. Tak<br />

začnem postupne meniť svoje neviditeľné<br />

okolie jemnohmotného sveta<br />

a časom sa to svetlejšie okolie prejaví<br />

i odumretím mojich životných ťažkostí.<br />

Pretože som si niečo potrebné<br />

odpykal a pretože to pre svoj život<br />

už nebudem potrebovať. Život mi<br />

to prestane posielať. Len to nebude<br />

hneď; podľa miery prehreškov a nedokonalostí<br />

to môže trvať i dlho.<br />

A živá viera? To je viera skutočne<br />

vyznávaná, nielen v ojedinelých či<br />

sviatočných hodinách, ale v každodenných<br />

činoch a slovách, v spoločnosti<br />

ľudí, s ktorými ma život zviedol<br />

dohromady, alebo ktorých som si<br />

sám vybral. Živá je preto, že vo mne<br />

žije a že ani nechcem inak.<br />

V jednej staršej ezoterickej knihe<br />

sa dá dočítať, že staré egyptské hieroglyfy<br />

mali trojaký význam: prvým<br />

bola obyčajná slovná hodnota pre<br />

prostý ľud, druhým bol symbolický<br />

význam pre vzdelancov a nakoniec<br />

tretí, ktorý mal ezoterický význam,<br />

tajný a známy jedine zasväteným<br />

kňazom. Či je to pravda, alebo<br />

predstavy mystika, obyčajný človek<br />

ťažko rozhodne. Vedci – egyptológovia<br />

nám pri tom nepomôžu, tí medzi<br />

zasvätených kňazov určite nepatria.<br />

Ale práve tak má trojitý význam<br />

slovo „bdenie“, súčasť témy dnešného<br />

čísla. Ten prvý, hodnota pre prostý<br />

ľud, znamená proste nezaspať. To<br />

už samo osebe nemusí byť tak málo,<br />

ako vie trebárs každý vodič kamiónu,<br />

vlastne každý z nás obyčajných ľudí.<br />

V deväťdesiatych rokoch, v dobe<br />

dychtivých zájazdov česko-slovenského<br />

ľudu do zahraničia, sme niekoľkí<br />

priatelia nastúpili na poznávací<br />

autobusový zájazd do Nórska. Hneď<br />

nasledujúce ráno, na svitaní, náš vodič<br />

za volantom zaspal a autobus sa<br />

začal pomaly sunúť ku kraju diaľnice.<br />

Asi som bol doslova jediný, kto<br />

práve nespal, a tak som spustil krik.<br />

Zobudili sa všetci okrem vodiča.<br />

Autobus zišiel do priekopy, obrátil<br />

sa na bok a zabrzdil na trávnatom<br />

svahu. Mohlo to dopadnúť i horšie:<br />

len o kúsok ďalej začínala betónová<br />

konštrukcia. Nikomu sa nič<br />

nestalo, po prvom zdesení a kriku<br />

náhle prebudených ľudí sme vyliezli<br />

stropnými východmi, nasledovala<br />

perfektná súhra švédskych záchranárov<br />

a zakrátko sme boli odvezení<br />

do najbližšej nemocnice, dostali sme<br />

teplé raňajky a vôbec, všetci boli na<br />

nás dobrí. Táto príhoda zmenila trochu<br />

ľahostajné spoločenstvo zájazdu<br />

na úprimnú a srdečnú partiu, ktorá<br />

si navzájom pomáhala a prekypovala<br />

človečinou a cituplnosťou.<br />

Nebyť bdelý sa dá i v stave bdelosti –<br />

to je ten druhý význam pojmu. Ako<br />

často sa vlečieme dňami v akomsi<br />

druhu denného spánku, mechanicky<br />

reagujeme na podnety zvonku, bezmyšlienkovite<br />

a automaticky si odkrajujeme<br />

svoj chlieb každodenný.<br />

Skôr než bezmyšlienkovito sa dá skôr<br />

povedať „preplnení myšlienkami“,<br />

ako nejaká smetná nádoba preplnená<br />

črepinami všetkého druhu. Fotodokumentáciu<br />

k tomuto stavu nemáme,<br />

stačí sa posadiť v meste na lavičku<br />

a pozerať na trošku neprítomné tváre<br />

svojich spoluobčanov.<br />

A do tretice je tu jadro a podstata<br />

bdenia, hieroglyf, ktorý starí Egypťania<br />

starostlivo tajili pred pospolitým<br />

ľudom, ktorý by sme však my,<br />

naopak, rozhlásili na všetky strany:<br />

Bdieť znamená byť neustále prítomný<br />

svojím živým duchom, svojím<br />

cítením. Ten hieroglyf je krátky,<br />

ale je v ňom obsiahnuté všetko.<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

Ráno vo Švédsku<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.sk


ROZHOVOR<br />

TÉMA<br />

BDEJ A MODLI SA<br />

Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli<br />

v pokušení!<br />

Toto varovanie zo Svetla považovali<br />

ľudia doteraz len za dobrotivú<br />

radu Syna Božieho, Ježiša, ktorému<br />

následkom svojej výraznej domýšľavosti<br />

pribásnili zmäkčilosť.<br />

Musím vám ho dnes opakovať!<br />

Lenže to je viac ako iba rada. Je to<br />

požiadavka Boha na vás, ľudia, ak sa<br />

chcete zachrániť z jedovatých plodov<br />

svojich nesprávnych názorov a pojmov.<br />

Nemyslite si, že vás Boh len tak bez<br />

všetkého pozdvihne z odporného<br />

bahna, ktoré vás obklopuje s veľkou<br />

húževnatosťou. S rovnakou húževnatosťou,<br />

akú ste vy použili predtým<br />

na vytvorenie tohto bahna vo svojej<br />

vzdorovitej tvrdohlavosti proti vôli<br />

Božej.<br />

Boh vás odtiaľ nepozdvihne z vďačnosti<br />

za to, že to snáď už vy konečne<br />

chcete. Ó, nie, vy sami vlastnou námahou<br />

sa musíte z neho dostať, tak<br />

ako ste sa sami dali doň vlákať!<br />

Vy sa musíte namáhať, a to namáhať<br />

poctivo a s veľkým úsilím, aby ste<br />

sa mohli opäť dostať hore na zdravú<br />

pôdu. Keď toto učiníte, až potom vám<br />

bude daná sila k tomu, ale len do tej<br />

miery, aké bude vaše chcenie. Tak<br />

to vyžaduje spravodlivosť, ktorá je<br />

v Bohu. — A v tom spočíva pomoc,<br />

ktorá je vám zasľúbená a dostanete<br />

ju v tej chvíli, keď chcenie vo vás sa<br />

konečne premení v čin, nikdy skôr.<br />

(…)<br />

To bdejte sa týka vášho pozemského<br />

života, v ktorom musíte byť<br />

v každom okamihu sami pripravení<br />

jasne vyciťovať a skúmavo zvažovať<br />

všetky na vás doliehajúce dojmy<br />

a takisto starostlivo vopred preosievať<br />

všetko z vás vychádzajúce.<br />

To modlite sa, prináša vám udržiavanie<br />

spojenia so svetlými výšinami<br />

a otvorenie sa prúdom posvätných síl<br />

pre pozemské zužitkovanie.<br />

Na to je modlitba, aby nútila vašu<br />

myseľ povznášať sa od tejto zeme nahor.<br />

Preto tá požiadavka, ktorej splnenie<br />

vám prináša len nevýslovný<br />

úžitok formou veľkých pomocí, ktorých<br />

prílivu sa inak uzatvárate nedbaním<br />

zákonov vo stvorení.<br />

Ak splníte oboje, potom nikdy nemôžete<br />

padnúť v pokušení!<br />

(…)<br />

(Úryvok z prednášky: Nepadnite<br />

v pokušení)<br />

Doteraz nebolo človeka, ktorý by mohol<br />

stvorenie tak popísať, ako je to potrebné<br />

poznať pre vzostup. (…) Posolstvo<br />

Syna Božieho už raz ukázalo túto<br />

cestu. Pretože ľudia chceli byť múdrejší,<br />

väčšinou ho nesprávne vysvetľovali,<br />

a tým ukazovatele cesty postavili<br />

do nesprávneho smeru a zvádzajúc na<br />

scestie, nedovoľovali nijakému ľudskému<br />

duchu dostať sa nahor.<br />

Teraz je tu hodina, kedy sa každý<br />

ľudský duch musí sám rozhodnúť, či<br />

má byť pre neho áno, alebo nie, či deň<br />

alebo noc, či vzostup k svetlým výšinám<br />

alebo klesnutie nadol, a to definitívne<br />

a neodvolateľne, bez neskoršej<br />

možnosti opätovnej zmeny. Preto<br />

prichádza teraz znovu posolstvo zo<br />

svetlého hradu. Nesprávne postavené<br />

ukazovatele cesty Posolstvo opäť<br />

uvádza teraz do správneho smeru,<br />

aby vážne hľadajúci mohli rozoznať<br />

pravú cestu.<br />

Nech sú blažení všetci tí, ktorí sa<br />

riadia podľa Posolstva s vnímavými<br />

zmyslami a otvoreným srdcom! Budú<br />

v ňom poznávať teraz to vo stvorení,<br />

vidieť tie stupienky, ktoré ich duch<br />

musí použiť k vzostupu, aby vošiel do<br />

ríše ducha, do raja. Každý jednotlivec<br />

nájde v ňom to, čo on potrebuje, aby<br />

so schopnosťami, ktoré on má, stúpal<br />

nahor k Svetlu.<br />

(…)<br />

To nie je svätuškárske obracanie<br />

očí nahor, ani kajúcne zvíjanie sa,<br />

kľakanie, či odriekavanie modlitieb,<br />

ale je to modlitba, ktorá sa stala činom,<br />

živo uskutočnená sviežim, radostným<br />

a čistým konaním. Nie je to<br />

ani skuhravé doprosovanie sa cesty,<br />

ale znamená to vďačným pohľadom,<br />

upreným nahor, túto cestu vidieť a po<br />

nej radostne kráčať.<br />

Celkom inak, než sa dosiaľ myslelo,<br />

vyzerá teda všetok život, ktorý<br />

možno nazvať bohumilým. Je<br />

omnoho krajší, slobodnejší! Znamená<br />

správne stáť vo stvorení, tak<br />

ako to chce vôľa vášho Stvoriteľa vo<br />

stvorení! Obrazne povedané, človek<br />

sa tu chytá ruky Božej, ktorú tým<br />

Boh ponúka ľudstvu. (…)<br />

V tom spočíva cesta nahor k Svetlu!<br />

(Úryvok z prednášky: Čo má človek<br />

robiť, aby mohol vojsť do kráľovstva<br />

Božieho?)<br />

Abd-ru-shin<br />

Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


ROZHOVOR<br />

Zážitky blízke smrti<br />

Sú to iba výplody mozgu?<br />

Werner Huemer<br />

Švajčiarsky lekár Dr. Reto Eberhard Rast<br />

sa zaoberá zážitkami blízkymi smrti a na<br />

túto tému aj prednáša. V rozhovore pre<br />

Svet Grálu prináša svoje poznatky a skúsenosti.<br />

Svet Grálu: Ako lekár sa často stretávate s umierajúcimi.<br />

Ako v takých situáciách reagujete?<br />

Čo hovoríte vašim pacientom?<br />

Dr. Rast: V tomto ohľade som asi<br />

ešte na úplnom začiatku toho, čo<br />

sa človek môže v tejto oblasti naučiť.<br />

Často som pacientovi ublížil<br />

tým, že som ho upozornil na nezvratnosť<br />

blízkej smrti. Inokedy som<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

premeškal príležitosť na hlbší rozhovor,<br />

možno zo strachu, aby som sa<br />

k niekomu príliš nepriblížil. V ďalších<br />

prípadoch som mohol človeku<br />

krátko pred jeho smrťou pomôcť<br />

znalosťami, ktoré dnes máme o zážitkoch<br />

blízkych smrti. V každom<br />

prípade, neexistuje všeobecne platné<br />

pravidlo na prístup k nevyliečiteľne<br />

chorým alebo umierajúcim ľuďom.<br />

Svet Grálu: Čo zo správ o zážitkoch blízkych<br />

smrti vieme – čo sa deje v okamihu smrti? Ako<br />

táto fáza začína?<br />

Dr. Rast: Na začiatku je často mimotelový<br />

zážitok. Prvýkrát som sa<br />

o zážitku blízkom smrti dozvedel<br />

ako dieťa. Bolo to pri nehode, keď<br />

zranený videl zhora, ktorý policajt<br />

dorazil na miesto nehody ako prvý.<br />

Poznal ešte ďalšie prítomné osoby<br />

a po nadobudnutí vedomia o tom<br />

prehovoril.<br />

Svet Grálu: Jestvuje názor, že zážitky blízke<br />

smrti sú iba sny. Vieme vysvetliť, že je to inak?<br />

Dr. Rast: Racionalisti sa skutočne<br />

snažia vysvetliť zážitky blízke smrti<br />

ako iba vedľajšie produkty nášho<br />

mozgu. Ibaže prehliadajú zásadné<br />

javy, ktoré sa v snoch nevyskytujú.<br />

Postihnuté osoby napríklad môžu<br />

stále ešte vnímať reálny život. To<br />

je istotne jeden z najdôležitejších


ROZHOVOR<br />

rozdielov. Vlastne už iba to by malo<br />

stačiť, aby človek pochopil, že pri zážitkoch<br />

blízkych smrti nejde o sny.<br />

Treba prihliadnuť i na to, že rôzne<br />

fázy spánku sa dajú v mozgu preukázať<br />

pomocou elektroencefalogramu<br />

(EEG). Môžeme pri tom dokonca<br />

rozlišovať fázy intenzívneho snenia<br />

od fáz s minimálnym obsahom<br />

snov. Ale pri skúsenostiach blízkych<br />

smrti, ku ktorým dochádza počas<br />

oživovania, už mozog nie je schopný<br />

snov. Po zastavení srdca trvá tri až<br />

sedem sekúnd, kým mozgová kôra<br />

úplne ukončí svoju činnosť a doslova<br />

prejde do pohotovostného stavu, aby<br />

ušetrila maximum energie a zabránila<br />

okamžitému uduseniu mozgu.<br />

V tejto fáze sú elektrické mozgové<br />

krivky ploché. Snová aktivita preto<br />

už nie je možná. Aj tak – alebo práve<br />

preto – zažívajú ľudia v tejto fáze najpôsobivejšie<br />

zážitky.<br />

Existuje ešte aj ďalší aspekt zážitkov<br />

blízkej smrti, ktorý nemôže<br />

mať základ ani v zdravej, tým menej<br />

v obmedzenej funkcii mozgu. Mám<br />

na mysli panorámu života, v ktorej<br />

je človek postavený pred celý svoj<br />

doterajší život. U dospelého je táto<br />

prehliadka často rozšírená o intenzívne<br />

vnímanie toho, či jeho činy boli<br />

dobré alebo zlé. Tento fenomén sa<br />

častejšie objavuje v situáciách ohrozenia<br />

života, napríklad v zlomkoch<br />

sekundy, v ktorých dôjde k dopravnej<br />

nehode, teda pri plnom vedomí.<br />

K takému zážitku však môže dôjsť aj<br />

v kóme. Náš mozog, ktorý je viazaný<br />

na priestor a čas, jednoducho nie je<br />

schopný oprostiť sa od známeho časopriestoru.<br />

A nakoniec – rozhodujúce<br />

je to, že samotní postihnutí<br />

môžu zážitok blízky smrti ľahko od<br />

sna rozlíšiť. Zážitok blízky smrti je<br />

omnoho reálnejší. Dokonca sa im<br />

zdá reálnejší ako život sám, čo je pre<br />

nás nepredstaviteľné! Preto je dojem,<br />

ktorý zanecháva, veľmi hlboký a trvalý.<br />

Svet Grálu: Ako hodnotíte transcendentálne<br />

zážitky, o ktorých ľudia tiež referujú?<br />

Dr. Rast: Určité javy sa dajú vysvetliť<br />

jednoducho, pokiaľ pripustíme, že<br />

život je možný aj mimo súčasného<br />

tela. Iné fenomény sa dajú vysvetliť<br />

ťažko a môžu sa nám zdať nelogické,<br />

niekedy fantastické, a niekedy dokonca<br />

smiešne. Napríklad, časté<br />

stretnutia so zosnulými sa vraj dajú<br />

vysvetliť veľmi jednoducho. Skeptici<br />

poukazujú na to, že zážitky blízke<br />

smrti môžu nanajvýš dokazovať existenciu<br />

vedomia mimo tela, nie však<br />

prežitie smrti, pretože o definitívnom<br />

úmrtí nemôže referovať nikto.<br />

To je, samozrejme, správna úvaha.<br />

Ibaže časté stretávanie sa s s ľuďmi<br />

na prahu smrti hovoria jednoznačne<br />

pre život po smrti. Námietka, že pri<br />

týchto stretnutiach ide iba o náboženské<br />

predstavy, o želania ľudí, aby<br />

boli skutočnosťou, je málo presvedčivá.<br />

Jednak o tejto skúsenosti hovoria<br />

aj ľudia, ktorí pred takýmto<br />

svojím zážitkom myšlienku na pokračovanie<br />

života po smrti odmietali.<br />

Na druhej strane napr. opisujú<br />

stretnutia so zosnulými, o ktorých<br />

sa pred svojím zážitkom domnievali,<br />

že ešte žijú. Dochádza i k tomu, že sa<br />

ľudia počas svojho zážitku stretávajú<br />

s vlastnými súrodencami, o ktorých<br />

existencii nemali ani tušenia, pretože<br />

napríklad vyrastali ako adoptované<br />

deti a svoju biologickú rodinu


ROZHOVOR<br />

vôbec nepoznali. Jedno päťročné<br />

dieťa uviedlo po zážitku blízkej smrti<br />

svojich rodičov do rozpakov, pretože<br />

náhle vedelo o rodinnom tajomstve,<br />

že má „v nebi“ sestru menom Rietje,<br />

ktorá zomrela krátko po pôrode.<br />

Svet Grálu: Odkiaľ prichádzajú, podľa vášho<br />

názoru, títo zosnulí?<br />

Dr. Rast: To je dobrá otázka. Na<br />

základe mnohých zážitkov blízkych<br />

smrti môžeme vysloviť určité domnienky.<br />

Zdá sa, že zosnulí sa môžu<br />

zdržiavať v našom najbližšom okolí.<br />

No neznamená to, že obývajú tento<br />

svet.<br />

V tejto súvislosti by som chcel použiť<br />

dva pojmy, ktoré sú pre ďalšie porozumenie<br />

dôležité: hrubohmotnosť<br />

a jemnohmotnosť. Akonáhle opustíme<br />

svoje telo, vstúpime zo známeho<br />

hrubohmotného sveta do sveta<br />

jemnohmotného. Preto môže človek,<br />

ktorý sa vrátil do reálneho života, opisovať<br />

udalosti, ktoré sa odohrali jednak<br />

na zemi, ale aj také zážitky, ktoré<br />

normálne vnímať nemôžeme. Napríklad,<br />

že vnímal myšlienky iných ľudí,<br />

alebo videl mimoriadne svetlé, ale neoslňujúce<br />

svetlo pri prechode tunelom,<br />

mohol vidieť iné bytosti, alebo<br />

dokonca iné krajiny. A pretože naše<br />

hmotné telo zostáva pri tom na zemi,<br />

je naše „nové“ telo jemnohmotnej<br />

povahy. Preto sú mnohí ľudia s mimotelovými<br />

zážitkami prekvapení,<br />

že môžu prejsť pozemským múrom.<br />

Alebo hovoria o svojich zúfalých, ale<br />

márnych pokusoch upozorniť na seba,<br />

niekedy aj o snahe zabrániť záchranárom,<br />

aby sa pokúšali o znovuoživenie,<br />

pretože si myslia, že to nie je nutné,<br />

že predsa žijú. Existuje aj veľa zážitkov,<br />

pri ktorých je človek v kontakte<br />

iba s jemnohmotným svetom a nám<br />

známe okolie už nevníma.<br />

Vrátim sa však k vašej otázke, kde<br />

tí zosnulí sú: väčšinou to pravdepodobne<br />

nie je najbližšie jemnohmotné<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

okolie tejto zeme. Jemnohmotný svet<br />

je omnoho väčší ako hrubohmotný,<br />

a mnohí ľudia so skúsenosťami blízkymi<br />

smrti navštevujú svety, ktoré<br />

na zemi neexistujú – a niektoré<br />

z nich sú neuveriteľne krásne!<br />

Svet Grálu: Ak ste teda presvedčený o existencii<br />

tamtoho sveta, čo potom hovoríte vašim kolegom,<br />

ktorí chcú zážitky blízke smrti vysvetliť<br />

fyziologicky alebo psychologicky, napríklad<br />

nedostatkom kyslíka v mozgu, alebo liekmi?<br />

Dr. Rast: Dosiaľ najvýznamnejšia<br />

štúdia zážitkov blízkych smrti, ktorú<br />

uskutočnil kardiológ Pim van Lommel<br />

na základe viac ako 500 skúmaných<br />

prípadov, ukázala, že s ich<br />

formou a výskytom nesúvisí ani nedostatok<br />

kyslíka, ani špeciálne lieky,<br />

ba ani osobné znalosti a postoje<br />

pred touto skúsenosťou. Neexistuje<br />

v tomto ohľade žiadna súvislosť.<br />

Takisto známe štúdie švajčiarskej<br />

vysokej školy technickej v Lausanne,<br />

kde vytvárali elektrickou stimuláciou<br />

spánkového laloku určitý druh mimotelových<br />

zážitkov a interpretovali<br />

ich ako vysvetlenie fenoménu skúseností<br />

blízkych smrti, nezodpovedajú<br />

skutočnosti. Uvedenou stimuláciou<br />

mozgu sa síce podarilo u niektorých<br />

pokusných osôb vytvoriť zmyslové<br />

preludy, ale ide pri nich iba o ilúziu,<br />

a pokusné osoby to aj tak vnímali.<br />

Človek má iba pocit, že sa vznáša nad<br />

svojím telom. Nemôže sledovať, čo sa<br />

deje, napríklad vnímať osoby a ich<br />

správanie. Podľa môjho názoru sa pri<br />

vysvetľovaní všetkých zážitkov blízkych<br />

smrti musíme držať iba princípu,<br />

že my ľudia máme nehmotného<br />

ducha, nehmotnú dušu. Pre mnohé<br />

kultúry bolo kedysi samozrejmosťou<br />

poznanie, že duša je schopná opustiť<br />

telo. Pokiaľ je tento pojem pre nás neprijateľný<br />

alebo staromódny, môžeme<br />

jednoducho hovoriť aj o nehmotnom<br />

vedomí, ktoré nie je limitované telesným<br />

obmedzením. Preto sa stáva, že<br />

umierajúci krátko pred smrťou, v lucidnej<br />

fáze, ktorá sa niekedy objavuje,<br />

odloží svoju demenciu, alebo farboslepí<br />

sú udivení, že náhle môžu vidieť<br />

plné spektrum farieb. Uvoľňovaním<br />

od tela stráca duch svoje obmedzenia<br />

a postihnutia. Existuje dokonca štúdia,<br />

podľa ktorej slepí počas svojich<br />

zážitkov blízkych smrti mohli vidieť.<br />

Svet Grálu: Čo sa zmení v človeku, ktorý prejde<br />

skúsenosťou blízkou smrti? A aký význam má<br />

pre vás osobne, že si tieto opisy vypočujete<br />

a zaznamenávate?<br />

Dr. Rast: Tieto správy jednak pomáhajú<br />

človeku zmierňovať strach<br />

zo smrti, ba dokonca mu umožňujú<br />

sa tohto strachu úplne zbaviť. Môže<br />

nadobudnúť dôveru v samotný život.<br />

Títo ľudia často prežívajú pocit bezpečia<br />

a tým získavajú istotu, že svoju<br />

smrť prežije. Pomáha to napríklad<br />

tým, že človek môže lepšie sprevádzať<br />

iných ľudí pri odchode z tohoto<br />

sveta. Umierajúci, ktorí prestávajú<br />

lipnúť na pozemskom živote, vyžarujú<br />

mier, ktorý môže sprevádzajúcu<br />

osobu hlboko dojať. Taká smrť má<br />

v sebe niečo posvätné, a to dokonca<br />

i v situáciách, keď prichádza za dramatických<br />

okolností. Tento rok som<br />

sa staral o relatívne mladého muža,<br />

ktorý umieral niekoľko dní kvôli<br />

krvácaniu do žalúdka. Vďaka svojej<br />

chorobe dozrel natoľko, že prichádzajúcu<br />

smrť dokázal prijať. Aj keď<br />

zvracal krv, jeho oči boli pokojné.<br />

Človek sa na neho mohol priateľsky<br />

usmiať a sprevádzať ho bez mnohých<br />

slov. Na úzkostné otázky príbuzných,<br />

či zomrie, odpovedal<br />

s hlbokou dôverou:<br />

„To nikto<br />

nevie, iba Boh.“<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk


ABD-RU-SHIN<br />

VO SVETLE PRAVDY<br />

POSOLSTVO GRÁLU<br />

P rednášky tohto diela sa zaoberajú otázkami duchovného rozmeru<br />

života a odpovedajú na ne jasným a dôsledným spôsobom. Pred<br />

čitateľom sa rozvinú zákonitosti sveta ako obraz Stvoriteľovej vôle,<br />

vylíčené tak, aby ich mohol pochopiť a nachádzať vo svete okolo seba.<br />

Poznatky, získané z tejto knihy sú také ohromné, že nezaujatého<br />

čitateľa nútia k zamysleniu, skúmaniu a napredovaniu. Kto sa nebojí<br />

nadvihnúť závoj tam, kde pre neho ešte dnes spočívajú veľké záhady<br />

života, tomu kniha prinesie bohatý úžitok. Stane sa mu živým<br />

posolstvom z Grálu.<br />

6. vydanie<br />

slovenský jazyk,<br />

832 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 14 x 21 cm,<br />

6. vydanie,<br />

tri zväzky v jednom,<br />

hmotnosť: 1000 g<br />

naša cena:<br />

21,00 €<br />

Cena pre<br />

predplatiteľa<br />

Sveta Grálu:<br />

19,90 €<br />

CD<br />

DVD<br />

Vo svetle Pravdy<br />

Posolstvo Grálu<br />

1. zväzok – MP3<br />

naša cena: 8,50 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 8,00 €<br />

Vo svetle Pravdy<br />

Posolstvo Grálu<br />

3 v 1, zväzok 1,2,3 – MP3<br />

naša cena: 26,30 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 24,90 €<br />

Vo svetle Pravdy<br />

Posolstvo Grálu<br />

2. zväzok – MP3<br />

naša cena: 14,80 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 14,00 €<br />

Vo svetle Pravdy<br />

Posolstvo Grálu<br />

3. zväzok – MP3<br />

naša cena: 14,80 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 14,00 €<br />

Knihu, CD a DVD si môžete objednať<br />

prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke<br />

www.svetgralu.sk<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


ZDRAVIE<br />

Fantómové bolesti<br />

Christopher Vasey<br />

Lekári sa už dávno stretávajú s prípadmi<br />

pacientov, ktorí majú amputované končatiny,<br />

no tí aj napriek tomu cítia bolesť<br />

v miestach, kde už žiadnu časť tela nemajú.<br />

Ako je niečo také možné?<br />

dá sa nemožné, aby postihnutý<br />

Z človek s amputovanou končatinou<br />

cítil bolesť tam, kde chýba ruka<br />

alebo noha. A navzdory tomu vo<br />

väčšine prípadov k tomu dochádza.<br />

Nielenže človek cíti, že končatina<br />

existuje, ale v nej cíti aj bolesť. Bolesti<br />

sa objavujú buď občas a intenzívne,<br />

alebo majú trvalý charakter<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

a sú slabšie. V niektorých prípadoch<br />

bolesti časom ustupujú, inokedy trvajú<br />

po celý život.<br />

HISTORICKÉ SPRÁVY<br />

Jeden z najstarších zdrojov o fantómových<br />

bolestiach končatín pochádza<br />

od slávneho francúzskeho vojenského<br />

chirurga Ambroisa Parého<br />

(1510 – 1590). Svoje chirurgické umenie<br />

nadobudol ako samouk na vtedajších<br />

bojiskách, kde meče, kopije<br />

a prvé strelné zbrane spôsobovali poranenia,<br />

pri ktorých bola často nutná<br />

amputácia. O svojich skúsenostiach<br />

píše: „pacienti hovoria, že ešte dlho<br />

po amputácii pociťujú bolesti v amputovanej<br />

časti tela. Neodbytne sa<br />

na to sťažujú, čo je zaujímavé a skoro<br />

neuveriteľné pre niekoho, kto niečo<br />

také nezažil.“<br />

V polovici 19. storočia sa v jednom<br />

americkom časopise objavil krátky<br />

príbeh s názvom „Pád Georgea Dedlowa“.<br />

Hovorí o príbehu mladého<br />

muža, ktorého ťažko zranili v bitke<br />

pri Chickamaugy počas americkej<br />

občianskej vojny. Po prevezení do<br />

poľnej nemocnice ho operovali. Keď<br />

sa prebral, nevedel, že mu amputovali<br />

obidve nohy. Poprosil pomocného<br />

ošetrovateľa, aby mu pomasíroval<br />

ľavé lýtko, lebo v ňom má kŕč.<br />

Keď ošetrovateľ zdvihol prikrývku,


ZDRAVIE<br />

obaja uvideli, že už žiadne nohy<br />

nemá. Neskôr sa zistilo, že tento anonymne<br />

uverejnený krátky príbeh napísal<br />

Silas Weir Mitchell (1829-1914),<br />

americký neurológ, ktorý ako prvý<br />

zachytil nezaujaté klinické, dôkladne<br />

preskúmané prípady pacientov pociťujúcich<br />

fantómové bolesti.<br />

VEDECKÉ<br />

VYSVETLENIE<br />

Veda vysvetľuje fantómové bolesti<br />

tak, že mozog má pre každú časť tela<br />

vzor, ktorý ho predstavuje. Tento<br />

vzor zostáva zachovaný dokonca aj<br />

po amputácii. Pretože mozog neustále<br />

dostáva zmyslové informácie<br />

z celého tela, môže vraj dochádzať<br />

k tomu, že niektoré z nich omylom<br />

pripisuje takej telesnej časti, ktorá<br />

už neexistuje. Postihnutý potom vraj<br />

verí tomu, že cíti bolesti v chýbajúcej<br />

končatine. Ide teda o impulz vyvolaný<br />

na popud vzoru príslušnej končatiny<br />

v mozgu.<br />

Toto vysvetlenie však vyvracia výskum<br />

o deťoch, ktoré sa narodili bez<br />

končatiny. Ak týmto deťom chýba<br />

končatina od začiatku ich života,<br />

mozog ani nemôže mať uložený jej<br />

vzor. Napriek tomu aj tieto deti pociťujú,<br />

že na mieste, kde by mala byť<br />

ich končatina, majú „niečo“.<br />

ČLOVEK JE VIAC<br />

NEŽ LEN TELO<br />

Vo vede prevláda materialistický<br />

uhol pohľadu. Vychádza z toho, že<br />

existuje iba hmota. A človek teda pozostáva<br />

len zo svojho fyzického tela.<br />

Podľa materialistov sa bunky, vďaka<br />

genetickému kódu, samé od seba<br />

spoja tak, aby vytvorili ľudské telo.<br />

Existuje však ešte ďalší, širší pohľad.<br />

Podľa neho je človek viac, než<br />

len telo „z mäsa a krvi“, je duchom,<br />

inkarnovaným do fyzického tela. Až<br />

prítomnosť ducha oživí telo. Duch<br />

je obklopený jemnejšími obalmi, do<br />

ktorých sa „oblieka“ počas svojho zostupovania<br />

na Zem, z jednej úrovne<br />

druhého sveta do ďalšej, a ktorých<br />

stále väčšia hustota zodpovedá príslušnému<br />

okoliu. Duch spolu so svojimi<br />

jemnejšími obalmi vytvára to,<br />

čomu zvyčajne hovoríme duša. Duša<br />

nie je beztvárna hmota, ale má tiež<br />

ľudskú podobu. Ona je to, čo sa inkarnuje<br />

do fyzického tela a o čom pri<br />

smrti hovoríme, že sa z tela uvoľňuje.<br />

Posledným z jemných obalov, ktoré<br />

obklopujú ducha ako spájajúci článok<br />

medzi telom a dušou, je tzv. astrálne<br />

telo, o ktorom rozprávajú mnohí jasnovidní<br />

ľudia.<br />

ÚLOHA<br />

ASTRÁLNEHO TELA<br />

Astrálne telo vytvára trojrozmerný<br />

vzor pre fyzické telo, niečo ako model.<br />

Bunky sa teda – aby vytvorili<br />

telo – nezoskupujú samé od seba, ale<br />

postupujú podľa neviditeľného konštrukčného<br />

plánu. Počas vytvárania<br />

organizmu teda pôsobí už predtým<br />

jestvujúce astrálne telo ako predobraz,<br />

ktorý má taký istý tvar, aký neskôr<br />

prevezme fyzické telo. Astrálne<br />

telo zároveň pôsobí na množiace sa<br />

bunky tak, že sa vyvíjajú do rôznych<br />

druhov svalových, srdcových, pečeňových<br />

a ďalších buniek. Jeho úloha<br />

sa však neobmedzuje len na vytváranie<br />

tela. Pomocou tokov energie<br />

sa podieľa aj na oživovaní orgánov<br />

a na harmonickom zladení rôznych<br />

telesných funkcií.<br />

Po odobratí fyzickej končatiny sa<br />

teda astrálny model nohy nestratí<br />

súčasne s odstránením na fyzickej<br />

úrovni. A zatiaľ čo vo fyzickom tele<br />

sú nervy prerušené, prenos impulzov<br />

prostredníctvom astrálneho tela<br />

aj naďalej funguje. Tak dochádza<br />

k tomu, že ľudia s amputovanou končatinou<br />

môžu cítiť tlak alebo bolesti<br />

aj v miestach, kde predtým bola príslušná<br />

končatina, no zostala zachovaná<br />

už len jej neviditeľná podoba.<br />

Po odobratí fyzickej končatiny sa astrálny model<br />

nohy nestratí súčasne s odstránením<br />

na fyzickej úrovni<br />

Fantómové bolesti jasne poukazujú<br />

na to, že človek to nie sú len<br />

svaly a kosti, ale tvoria ho predovšetkým<br />

ďalšie, jemnejšie časti.<br />

Slávny anglický admirál Lord<br />

Nelson (1758-1805), ktorý v námornej<br />

bitke pri Santa Cruz de Tenerife<br />

prišiel o svoju pravú ruku, by<br />

tento pohľad určite neodmietol.<br />

Na základe pocitov, ktoré vnímal<br />

v prstoch svojej amputovanej ruky,<br />

vyhlásil, že v nich vidí priamy dôkaz<br />

existencie duše…<br />

Christopher Vasey<br />

vasey@svetgralu.sk<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


14<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

Bdejte a modlite sa


TÉMA<br />

Jan Palouček<br />

va pokyny, dva pojmy, s ktorými<br />

D si mnoho ľudí nedokáže poradiť.<br />

Základom porozumenia a takisto dorozumenia<br />

je však jasná reč a rovnaké<br />

chápanie pojmov.<br />

Bdenie znamená pre väčšinu ľudí<br />

stav, keď nespia a preto môžu vnímať<br />

pozemskými zmyslami. Pozemské<br />

zmysly nás spájajú s viditeľnou realitou;<br />

tá je však len malým zlomkom<br />

skutočnej reality, ktorá nás obklopuje.<br />

Ľudia, ktorí si hovoria realisti,<br />

teda ľudia obmedzujúci sa vo svojom<br />

vnímaní len na viditeľný svet, si<br />

prisvojili toto označenie neprávom,<br />

pretože veriť len svojim zmyslom je<br />

to isté, ako odmietať realitu v jej celistvosti.<br />

Nie je to teda nič, na čo by<br />

človek mohol byť hrdý. V skutočnosti<br />

je to len ťažké obmedzenie.<br />

Bdelosť v sebe musí zahŕňať aj<br />

schopnosť vnímať realitu skrytú našim<br />

telesným zmyslom. Túto schopnosť<br />

si nemôžeme predstavovať ako<br />

mimoriadny dar, ktorý dostanú len<br />

nemnohí. Touto schopnosťou je nadaný<br />

každý človek. Stačí si spomenúť<br />

na nutkanie niečo urobiť, nejako reagovať,<br />

niečomu sa oddať vo svojich<br />

myšlienkach. Takéto nutkanie, alebo<br />

povedzme pokušenie, pozná každý<br />

človek zo svojho vnútorného života<br />

veľmi dobre. Nikto z nás sa to nemusel<br />

učiť. Je to pre nás úplná samozrejmosť,<br />

o jej pôvode nerozmýšľame.<br />

Máme dojem, že tieto nutkania majú<br />

pôvod v nás samých, že ich zdrojom<br />

je predovšetkým naše uvažovanie.<br />

Naša hlava je však skôr verejným<br />

priestranstvom než hermeticky uzavretou<br />

schránkou. Samozrejme, nemajú<br />

do nej prístup cudzí ľudia, ale<br />

ich myšlienky, nálady a sklony áno.<br />

To je nepríjemné zistenie. Po dôkazy<br />

netreba chodiť ďaleko. Spomeňme<br />

si, ako sa cítime v spoločnosti ľudí,<br />

ktorí nás nemajú radi a ktorých záľuby<br />

sú nám cudzie. Môžu sa k nám<br />

správať zdvorilo, usmievať sa, ale<br />

my napriek tomu jasne vnímame,<br />

že vovnútri je to inak. Vnímame ich<br />

vnútorný svet a vzpierame sa jeho<br />

nátlaku, môžeme sa cítiť ohrození<br />

alebo neistí, hoci nás zjavne nikto<br />

neohrozuje. To je zážitok, ktorý si<br />

väčšina ľudí dokáže ľahko vybaviť,<br />

zážitok dokazujúci nedostatočnosť<br />

zmyslov. Nie nedostatočnosť v tom,<br />

že by sme neboli schopní správne<br />

poznávať vonkajší priebeh udalostí,<br />

ale nedostatočnosť, ktorá nedovoľuje<br />

prenikať k hybnej sile – k myšlienkam<br />

a sklonom druhých ľudí. Touto<br />

schopnosťou sme však napriek tomu<br />

očividne nadaní. Jej nositeľom nie je<br />

však rozum, ale živá duchovná podstata<br />

našej osobnosti.<br />

Vo vlastnom záujme si musíme odvyknúť<br />

od domnienky, že sme sami,<br />

keď sme sami – keď vedľa nás nikto<br />

viditeľný nestojí. Myšlienky a prežívanie<br />

druhých ľudí sú ako vlny, ktoré<br />

sa nepretržite valia svetom a omývajú<br />

každého z nás. Narážajú na brehy našich<br />

citadel, našich osobností, a môžu<br />

ľahko prenikať dovnútra, ak sú steny<br />

slabé, alebo ak sú pre určitý druh vĺn<br />

otvorené. V tomto neúnavnom svete<br />

cudzích myšlienok a neviditeľných<br />

vplyvov chystajúcich sa zmocniť našej<br />

pozornosti žijeme od narodenia<br />

až do smrti, a je prekvapujúce, že táto<br />

skutočnosť väčšine ľudí akoby unikala.<br />

Dostávame rôzne nápady, podliehame<br />

rôznym nutkaniam, otvárame<br />

sa rôznym záľubám. Veľmi<br />

často to však nie sú naše nápady, nie<br />

sú to nutkania a záľuby vyvierajúce<br />

zo skutočných potrieb nás samých,<br />

ale je to cudzia produkcia, výtvory<br />

cudzích ľudí, nemajúcich s naším<br />

životom nič spoločné. Takisto my<br />

dávame svoje myšlienky a celý svoj<br />

vnútorný svet k dispozícii druhým<br />

ľuďom, pretože nič z toho, čo si myslíme<br />

a prežívame, nemôžeme skryť<br />

alebo si uchovať len pre seba. Aj od<br />

nás vychádzajú vlny a stávajú sa súčasťou<br />

neprehľadného oceánu. Všetci<br />

ľudia bez rozdielu zaplavujú svojimi<br />

neviditeľnými výtvormi svet; mnohí<br />

Myšlienky a prežívanie druhých ľudí sú ako vlny,<br />

ktoré sa nepretržite valia svetom a omývajú<br />

každého z nás<br />

z nich si ani neuvedomujú ich ďalšie<br />

účinky a takisto dôsledky, aké to prinesie<br />

im samotným.<br />

Pokiaľ však už človek pochopil,<br />

že jeho vnútorný svet nie je v tomto<br />

zmysle súkromná záležitosť, že i jeho<br />

myšlienky, nálady a sklony môžu zapríčiniť<br />

zmeny v rozhodovaní alebo<br />

konaní druhých ľudí, mal by s týmito<br />

silami začať hospodáriť inak. Rovnako<br />

sa má vedome ohraničiť proti<br />

vplyvom odkláňajúcim jeho pozornosť<br />

a tým i jeho silu na zlé cesty.<br />

Ako som uviedol, schopnosť rozoznávať<br />

tieto vplyvy má každý z nás.<br />

Táto schopnosť je zakotvená v našej<br />

podstate, v nás samých, v našom duchu.<br />

Ako každá schopnosť však podlieha<br />

našej vôli. Ak sa rozhodneme<br />

určitú schopnosť nepoužívať a ďalej<br />

nerozvíjať, musí zakrpatieť. Mnoho<br />

ľudí zvolilo pravdepodobne práve<br />

túto cestu, pretože z ich života sa vytratilo<br />

hľadanie pravdy. Je známe, že<br />

ak hľadá človek pravdu, ak sa pýta,<br />

čo je správne a čo nie, nepomôžu mu<br />

oči ani rozum. Musí sa obrátiť o radu<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


TÉMA<br />

do svojho vnútra, ktoré jediné pozná<br />

správnu odpoveď. Musí sa tam obracať<br />

každodenne mnohokrát, pretože<br />

len používaním môže táto zakrpatená<br />

schopnosť znovu regenerovať.<br />

Je jasné, že bez schopnosti počúvať<br />

svoj vnútorný hlas sme odsúdení<br />

na trvalé blúdenie po zlých cestách.<br />

Potom vo svojom duchu príliš ľahko<br />

podliehame skrytému naliehaniu<br />

a vychádzame v ústrety menejcennému.<br />

Bez tejto schopnosti sa človek<br />

stáva vo svojom vnútornom svete zúfalcom,<br />

ktorý bez povšimnutia často<br />

míňa tých, ktorí mu môžu pomôcť,<br />

a padá do náruče tým, ktorí mu prinášajú<br />

bolesť.<br />

Nikto by nemohol označiť za bdelého<br />

človeka niekoho, kto by nereagoval<br />

na zmyslové podnety. Taký<br />

človek buď spí, alebo je v bezvedomí.<br />

Podobne aj stav, keď človek nereaguje<br />

na neviditeľné podnety, keď nevníma,<br />

ako do jeho mysle prenikajú cudzie<br />

myšlienky a cudzia vôľa, ktoré by<br />

mal schopnosťou svojho ducha spoľahlivo<br />

rozoznávať, je možné nazývať<br />

buď spánkom, alebo bezvedomím.<br />

V dnešnej dobe však človek môže<br />

v tomto druhu bezvedomia veľmi<br />

dobre žiť a dokonca byť aj úspešný,<br />

pretože svet je tomuto druhu polovedomej<br />

existencie prispôsobený. Ľudia<br />

nepožadujú od seba navzájom,<br />

aby mali čisté úmysly, čisté svedomie<br />

alebo čisté myšlienky. Požadujú<br />

len, aby sa udržalo určité vonkajšie<br />

zdanie. Za týchto pomerov, v ktorých<br />

vyrastá a je vychovávaná väčšina ľudí,<br />

je pre nich veľmi ťažké predstaviť si<br />

správne význam pojmu „bdejte“.<br />

Ak chce človek spĺňať požiadavku<br />

„bdejte“, musí prebudiť svoju schopnosť<br />

cítenia na posudzovanie a triedenie<br />

všetkého, čo k nemu dolieha<br />

z neviditeľnej strany, aby sa dokázal<br />

vždy včas primknúť k dobrému a odvrátiť<br />

od zlého. Včas znamená okamžite,<br />

nie snáď až o minútu, o hodinu,<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

alebo až o niekoľko dní. Ak sa oddá<br />

človek myšlienke, ktorá k nemu<br />

zvonku doľahne, trvá len niekoľko<br />

sekúnd, kým sa k tomuto zárodku<br />

začnú reťaziť vlastné myšlienky. Do<br />

pohybu sa dáva lavína, ktorá sa dá<br />

zastaviť len so vzrastajúcimi ťažkosťami,<br />

podľa toho, ako dlho sa človek<br />

nechával unášať daným smerom.<br />

Je potom veľmi ťažké dostať takéto<br />

veci z hlavy zase von, pretože dobrovoľným<br />

príklonom k určitým myšlienkam<br />

sa otvára brána, ktorú nie je<br />

možné tak ľahko opäť zavrieť. Týmto<br />

spôsobom je myseľ mnohých ľudí už<br />

dlho kolonizovaná cudzími myšlienkami<br />

a názormi, ktoré títo ľudia považujú<br />

za svoje vlastné, keďže sa s nimi<br />

stotožnili. Tieto názory však veľmi<br />

často nemajú nič spoločné s tým, čo<br />

si v hĺbke duše prajú. Zvykli si žiť<br />

na povrchu svojej skutočnej existencie<br />

a tam hľadajú svoje šťastie.<br />

Všetky dobré i zlé vlastnosti alebo<br />

sklony, ktoré človek má, sa nakoniec<br />

vyvinuli z nasledovania týchto<br />

tichých vnútorných pohnútok.<br />

Bdieť v duchu teda znamená udávať<br />

správny smer svojim záľubám<br />

a myšlienkam, a nedopustiť, aby<br />

cudzie záľuby a myšlienky určovali<br />

náš vnútorný život. V tomto zmysle<br />

je bdelosť najcennejším nástrojom<br />

na pretváranie a zušľachťovanie<br />

osobnosti.<br />

Ak chce človek poznať sám seba,<br />

svoje skutočné potreby a túžby, ktorých<br />

naplnenie ho urobí šťastným,<br />

musí sa začať brániť všetkému, čo je<br />

už schopný rozoznať ako zlé. Musí<br />

sa brániť, ak chce, aby jeho vnútorný<br />

svet zjasnel a bol stále silnejšie spojený<br />

len s tým, čo ho môže povzniesť.<br />

Silu na odrazenie temných vĺn a prúdov<br />

mu môže dať len zakotvenie<br />

v čistých myšlienkach. Tie by mal<br />

pestovať každý človek vo svoj vlastný<br />

prospech, pretože opakovanie mu<br />

prináša návyk čistého myslenia, ku<br />

ktorému sa potom môže kedykoľvek<br />

silnejšie primknúť, ak je v ohrození.<br />

Odklonenie pozornosti správnym<br />

smerom je potom dielom okamihu.<br />

Tým je temný prúd odrazený a jeho<br />

ďalší náraz bude slabší. Ak sa stane<br />

potom pre človeka tento návyk samozrejmosťou,<br />

bude schopný vnímať<br />

vo svojom vnútri už púhe priblíženie<br />

temného prúdu, a to ešte skôr,<br />

než dorazí a prijme na seba podobu<br />

myšlienky či nutkania. Ochrana<br />

je tým ľahšia, čím silnejšie človek<br />

uprie svoju pozornosť na myšlienky<br />

a vnútorné obrazy, ktoré ho povznášajú.<br />

Len týmto spôsobom si dokáže<br />

uchrániť pôvodnosť svojho vnútorného<br />

sveta a stať sa tým, kto v ňom<br />

rozhoduje a udáva smer.<br />

Modlitba je stav spojenia so Stvoriteľom.<br />

Sú veľké rozdiely, ako si ľudia<br />

toto spojenie predstavujú. Mnohí<br />

sa domnievajú, že sú so Stvoriteľom<br />

spojení bezprostredne. Tí pokornejší,<br />

ktorí si v sebe nesú aspoň určité tušenie<br />

o nesmiernej veľkosti Boha, si<br />

formujú menej márnomyseľný, ale<br />

napriek tomu ešte veľmi nejasný obraz.<br />

Nie je pre človeka ľahké, aby nechal<br />

vo svojom duchu vyvstať aspoň<br />

približný obraz o tejto veľkosti, pre<br />

ktorú sú pozemské pojmy úplne nedostatočné.<br />

A pritom je práve toto<br />

tušenie rozhodujúce na vytvorenie<br />

čistého spojenia smerom nahor.<br />

Snáď každému sa už aspoň raz v živote<br />

prihodilo, že bol pod dojmom<br />

nejakého veľmi silného prežitku<br />

donútený pokorne skloniť hlavu<br />

a bez ohľadu na svoj doterajší svetonázor<br />

si uvedomiť, že Boh je. V takomto<br />

okamihu človek jasne vníma<br />

svoju nepatrnosť, uvedomuje si, že<br />

tejto najvyššej sile vďačí za všetko,<br />

a vrúcne jej ďakuje. Aj keď v takomto<br />

stave nemôže hovoriť, jeho vnútro<br />

sa vymaňuje z pozemského zovretia,<br />

z neistoty a strachu a otvára sa<br />

smerom nahor. Pokiaľ toto už človek


TÉMA<br />

prežil, potom vie, aká je modlitba,<br />

pri ktorej bol spojený so svojím Stvoriteľom.<br />

S tušením vlastnej nepatrnosti<br />

sa prebúdza zároveň tušenie<br />

nepochopiteľnej Božej veľkosti, pre<br />

ktorú musí aj tá najvznešenejšia ľudská<br />

predstava zostať vždy len znižovaním<br />

a urážkou. Čím viac človek<br />

túto nepreklenuteľnú vzdialenosť<br />

pociťuje, tým čistejšie je otvorený<br />

smerom nahor a môže dúfať, že jeho<br />

modlitba je pravá.<br />

Modlitba nie sú teda slová, ale stav<br />

vnútra. Slová môžu pôsobiť pomocne<br />

ako opora, ale samé osebe nemajú<br />

silu prekonať hranicu hmoty, keďže<br />

sú viazané svojím pozemským pôvodom,<br />

ktorý leží v mozgu. Túto hranicu<br />

môže prekonať len duch. Jeho<br />

činnosť spočíva vo vytváraní citových<br />

spojení, ktoré nemajú so slovami<br />

nič spoločné.<br />

Ak má človek niekoho rád, jasne<br />

to predsa cíti. Ak mu je niekto ľahostajný<br />

alebo nepríjemný, aj to cíti<br />

rovnako zreteľne. Mozog nevie mať<br />

rád ani nenávidieť. Mozog je v pravom<br />

slova zmysle bezcitný, a preto<br />

ako každý iný nástroj potrebuje vedenie.<br />

Len za takéhoto predpokladu<br />

sa môžu správne uplatniť jeho veľké<br />

schopnosti. Ak nie je mozog vedený<br />

duchom, musí táto jeho základná<br />

črta vystupovať v charaktere človeka<br />

stále viac do popredia, a takýto človek<br />

sa stáva bezcitným. Mnoho ľudí<br />

má problém s pojmami duch, duchovná<br />

činnosť a tým skôr s predstavou,<br />

že by ním mohli byť i oni sami.<br />

Pritom každodenne prežívajú jeho<br />

existenciu – existenciu seba samého,<br />

keď sa radujú, prejavujú lásku alebo<br />

akýkoľvek iný druh cítenia. Je preto<br />

veľmi čudné, keď ľudia venujú toľko<br />

námahy tomu, aby dokázali, že duch<br />

neexistuje, teda že oni sami neexistujú…<br />

Najvyšším citom je láska. Väčšina<br />

ľudí si snáď môže spomenúť na<br />

chvíle, keď ich láska k druhému človeku<br />

oprostila od pozemskej tiaže,<br />

keď prechádzali pozemskými ťažkosťami<br />

akoby nadľahčení neznámou<br />

silou, ktorá ich udržiavala sviežich<br />

a vzpriamených. Táto vnútorná<br />

ľahkosť je dôkazom povznášajúcej<br />

sily tohto citu, dôkazom, že človek<br />

prekonal hranicu myšlienok a slov<br />

a vstúpil do spojenia s vyšším svetom.<br />

Odtiaľ k nemu prichádzajú sily,<br />

ktoré na zemi inak nie je možné získať.<br />

Nepostačujú na to ani sebaobratnejšie<br />

formulácie alebo najchytrejšie<br />

myšlienky. No cit lásky má človeka<br />

spájať nielen s druhými ľuďmi. Tento<br />

cit má patriť predovšetkým Tomu,<br />

ktorému vďačíme za svoj život. Ak<br />

dokáže láska k druhým ľuďom oslobodiť<br />

vnútro človeka od pozemskej<br />

tiaže a vyniesť ho takmer do výšin<br />

šťastia, dokážeme si vôbec predstaviť,<br />

s akými svetmi budeme spojení, ak<br />

vzplanie v našom srdci láska k Bohu?<br />

Láska podnecuje človeka k činom.<br />

Je vôbec tým najsilnejším podnetom,<br />

ktorý človeka núti zviditeľniť obsah<br />

svojho vnútra, aby ho preniesol do<br />

svojho okolia. Rovnako ako je nemožné,<br />

aby človek svoj hlboký cit trvale<br />

skryl, je nemožné, aby v tomto<br />

stave zostal nečinný. Najviac činorodé<br />

obdobia života sú predsa vždy<br />

tie, keď človek niečo koná z lásky<br />

k veci, k ľuďom, k Bohu. V tomto<br />

stave je vylúčená nuda, záhaľka, lenivosť<br />

alebo aj nedostatok síl. Ak sa<br />

sťažuje človek na únavu, aj keď nie je<br />

chorý a ani sa nepreťažuje, pravdepodobne<br />

mu chýba láska.<br />

Pravá láska nemôže existovať bez<br />

činu. Preto sú naše činy jediným<br />

platným dôkazom našich citov. Ak<br />

prejavuje človek vo vzťahu k druhým<br />

ľuďom sebectvo, nemôže tvrdiť, že<br />

ich má naozaj rád. Ak má niekto<br />

niekoho skutočne rád, prejavuje mu<br />

úctu a ohľad a dokáže sa v prípade<br />

Modlitba je láska k Bohu. Pri modlitbe<br />

by človek nemal hľadať slová, ale má v sebe<br />

prebúdzať lásku k Nemu<br />

potreby zriecť i svojich výhod a pohodlia.<br />

Modlitba je láska k Bohu. Pri modlitbe<br />

by človek nemal hľadať slová, ale<br />

má v sebe prebúdzať lásku k Nemu.<br />

Potom ho to musí neodolateľne<br />

a stále naliehavejšie viesť k takému<br />

konaniu, v ktorom by sa táto láska<br />

jasne zrkadlila. Stane sa človekom,<br />

ktorého činy a celý život sa premenia<br />

na trvalú modlitbu, na neustávajúci<br />

prejav lásky k Nemu. Z jeho vnútra<br />

bude potom vychádzať trvalý mier,<br />

ktorý ako pevná hrádza rozozná, zadrží<br />

a rozloží všetko, čo by ho chcelo<br />

ohroziť. Až potom bude človek bezo<br />

zbytku napĺňať Ježišove slová „Bdejte<br />

a modlite sa“.<br />

Jan Palouček<br />

paloucek@svetgralu.cz<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


Tak už to chodí<br />

az som sa v taký podvečer vybral<br />

R do mesta, ako to už dôchodcovia<br />

robievajú. Oni vlastne chodievajú<br />

radšej dopoludnia, pretože je tam<br />

menej ľudí o tých ostatných, čo ešte<br />

musia pracovať, ale vtedy to vyšlo až<br />

v podvečer. Zájsť na poštu, na nákup,<br />

do lekárne a tak. V ten deň napadol<br />

prvý sneh a ja som si, neviem prečo,<br />

nevzal tie obyčajné tulácke rukavice,<br />

čo sa len tak-tak vojdú do vrecka, keď<br />

ich človek práve nepotrebuje, ale tie<br />

svoje úžasné kožené sviatočné rukavičky,<br />

ktoré nosievam iba ku kabátu<br />

a klobúku. Len tak som si ich proste<br />

vzal; keby ma pri tom videla mamka,<br />

manželka alebo dcéra, určite by namietali,<br />

alebo by rovno povedali…<br />

teda, napadli by integritu mojej osobnosti.<br />

Tak už to chodí.<br />

Najskôr som si to namieril na<br />

poštu. Práve keď som pozorne tlačeným<br />

písmom vypĺňal číslice do<br />

kolonky, hlasno ma niekto pozdravil.<br />

Á, pozrimeže, sused Jaroslav<br />

z druhého poschodia, tiež sa vybral<br />

na poštu. „Tak čo, športka, športka?“<br />

hovorí s nadhľadom a porozumením<br />

pre slabosti blížneho. Bolo nad slnko<br />

jasnejšie, že si predstavuje dôchodcu<br />

ako chvejúceho sa čakateľa na šťastie,<br />

ktoré ho naraz vytrhne z biedy<br />

a tieňa a pozdvihne do šťastného<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

kráľovstva zdravých a bohatých.<br />

Lenže ja som nikdy športku nepodával,<br />

nemám dôveru v lacné šťastie<br />

a ani mi nikdy nič také nebolo dopriate.<br />

„Ale nie, diaľničná známka,“<br />

opáčil som s gustom, „tiež vás to<br />

čaká!“ Byť starý totiž znamená vedieť,<br />

ako to dopadne. Tak už to chodí.<br />

Susedovi zmizol úsmev z tváre.<br />

„Ach,“ povedal sklamane a vnútro mu<br />

pohaslo. Keď totiž niekomu nabúrate<br />

jeho obraz sveta, tak sa mu vytratí<br />

úsmev z duše, vnútro mu pohasne, on<br />

si musí všetko budovať odznova, a ten<br />

nový obraz je vždy menej žiarivý, menej<br />

krásny a menej samozrejmý. To<br />

nie je nikomu príjemné. Veď si to<br />

skúste a uvidíte. – Minútu nato sused<br />

pri priehradke zistil, že si zabudol peňaženku,<br />

chcel sa ospravedlniť a odísť,<br />

ale ja som sa ozval a, samozrejme, ponúkol<br />

požičať dvestovku. Nie nie, žiaden<br />

dobrý skutok, len to tak príjemne<br />

zahrialo, ako keď sa náhodou stretnú<br />

dvaja pri výčape, priťuknú si fernetom<br />

a zase sa rozídu každý po svojom.<br />

Potom som sa zastavil v lekárni;<br />

do lekárne chodíme často, tak už to<br />

chodí. No a nakoniec som si nechal<br />

nakupovanie. Na nákupy chodím<br />

celkom rád; keď sme sa pred rokmi<br />

sťahovali do nášho domu, nosil som<br />

s vervou vrecká cementu a štôsy<br />

tehál na štvrté poschodie na pôjd,<br />

ako keď horský nosič stúpa pravidelným<br />

krokom kamenistými chodníčkami<br />

a dušou mu vanie vesmírny<br />

pokoj a ticho. Dnes už nechodievam<br />

kamenistými chodníčkami, v dome<br />

máme výťah, pokoj, ticho, a kĺby sa<br />

opotrebovali, ale to vláčenie ťažkých<br />

tašiek a ruksakov mi dodnes zostalo.<br />

Najviac vážili fľaše s minerálkou<br />

Vincentka. Vincentka pramení v kúpeľoch<br />

Luhačovice, majú ju tam zatvorenú<br />

v kúpeľnej hale, tú halu večer<br />

zamykajú a vy si cez deň smiete nabrať<br />

len za pohárik, nie do fľaše, aby<br />

ste kúpeľom nekazili obchod. Medzitým<br />

z druhej strany prichádzajú<br />

cisternové nákladné autá a rozvážajú<br />

Vincentku do obchodov za trojnásobok<br />

ceny piva, pretože skrátka Vincentka<br />

je Vincentka.<br />

Keď sme vlani sedeli so ženou na<br />

lavičkách úhľadne udržiavanej kolonády<br />

v Luhačoviciach, všimli sme si<br />

sto metrov odtiaľ ďalší prameň minerálky,<br />

volal sa prameň dr. Šťastného<br />

a zdalo sa nám, že nechutí o nič horšie<br />

ako pravá Vincentka. Z letáku s chemickým<br />

zložením sme si spočítali, že<br />

má ešte o 40 % vyšší obsah solí, hlavne<br />

chloridu sodného, ako hlavnej odhlieňovacej<br />

zložky, a o 20 % vyšší celkový<br />

obsah rozpustných látok. Vincentka


PRÍBEH<br />

má len výrazne viac bubliniek CO 2<br />

.<br />

Prameň dr. Šťastného je voľne prístupný<br />

a nikoho to nezaujíma.<br />

Tak už to chodí.<br />

No a keď som doma zložil tie dve<br />

ťažké tašky s nákupom tak, ako pes<br />

zloží aport k nohám svojej panej<br />

s pocitom dobre vykonanej práce,<br />

zrazu jedna rukavica nikde. Nebola.<br />

Musel som ju cestou stratiť, práve tú<br />

skvelú koženú rukavicu ku kabátu<br />

a klobúku. Tak už to chodí. Až to zabolelo.<br />

Idem ju hľadať, možno ju nejaká<br />

dobrá duša zodvihla z mokrej<br />

zeme a napichla na plot.<br />

Prešiel som celú trasu, od pošty až<br />

k obchodu, ale rukavice nebolo. Tak<br />

už to chodí, to len v poučných historkách<br />

ľudí, ktorí chcú veriť na dobrý<br />

a múdry svet, sa tá rukavica nájde.<br />

Stál som na priestranstve pred obchodom,<br />

osamelý medzi uponáhľanými<br />

a ľahostajnými ľuďmi a všimol<br />

som si, že každý z nich je ohradený<br />

od tých ostatných vlastnými ustarostenými<br />

myšlienkami a vlastnou<br />

zamietavou tvárou, ktorá vopred<br />

dáva najavo, že si neželá, aby bola zo<br />

svojho zachmúreného sveta vyrušovaná,<br />

vylučuje akúkoľvek možnosť<br />

znesvätenia tohto posvätného stavu,<br />

pretože toto je vyšší mravný princíp<br />

nášho národa.<br />

Zamieril som pomaly domov<br />

a zmieroval som sa so svetom: zase<br />

jedna smola. Tak už to chodí.<br />

Uprostred našej ulice jedno svetlo<br />

nesvietilo. V tej reťazi bronzovožltých<br />

svetiel, nasadzujúcich ľuďom aj<br />

autám falošné farebné masky, zívala<br />

uprostred tmavá diera. A uprostred<br />

tej tmavej diery, chabo osvetlená<br />

omrvinkami z bohatého svetelného<br />

stola, ležala na parapete domu tá rukavica.<br />

Bola to ona, tá moja, chvíľu<br />

sme jeden na druhého hľadeli a oboch<br />

nás zaplavil pocit šťastia. Šťastia, že<br />

sú na svete láskaví ľudia, že je láskavý<br />

svet a že je na svete láskavo. Vrúcne<br />

som v duchu poďakoval tomu neznámemu<br />

človeku, nielen za rukavicu,<br />

ale za to, že urobil svet lepším, nádej<br />

iných silnejšou a dôveru iných oprávnenejšou.<br />

Nech ho na ceste sprevádza<br />

svetlý lúč, a keď mu raz bude najhoršie,<br />

nech sa na neho znesie, tak ako<br />

sa v tej rozprávke o Jiříkovi objavia<br />

usilovní mravci a pomôžu mu.<br />

Kúsok od rukavice stála na chodníku<br />

dievčina, zrejme študentka,<br />

a pozerala nahor do okien, asi čakala,<br />

kým sa jej zhora ozve niekto,<br />

na koho práve zazvonila. „To vy ste<br />

tam tu rukavicu dali?“ spýtal som<br />

sa. „Beg your pardon?“ odpovedala.<br />

V Brne študuje dosť cudzincov, najviac<br />

zo všetkého Slovákov, ale aj<br />

inými jazykmi sa na uliciach občas<br />

prehovorí. „Ou,“ hovorím s newyorským<br />

prízvukom a zopakujem svoje<br />

slová po anglicky. A vtom ona, pretože<br />

videla obe rukavice a videla to<br />

šťastie, sa usmiala a povedala nádhernú<br />

vetu, akú my v češtine vôbec<br />

nemáme: „I am happy with you!“<br />

Čo by sme my k tomu dokázali<br />

povedať z bohatstva svojho jazyka?<br />

„Som šťastná spolu s vami?“ – Toto si<br />

k cudziemu človeku nedovolíte, niečo<br />

také vám výnimočne povie akurát<br />

tak novomanželka, napríklad pred<br />

narodením prvého dieťaťa. Tá ľudská<br />

vzájomnosť, ústretovosť, súdržnosť<br />

namiesto zachmúrenej oddelenosti…<br />

čo by sme k tomu my dokázali povedať<br />

z bohatstva svojich citov?<br />

Až doteraz som bol rád, že som<br />

Čech. Občas totiž niekoho z novinárov<br />

napadne vymyslieť anketu: „Ste<br />

hrdý, že ste Čech?“ – Novinári, to sú<br />

tí, čo žijú pospiatky. Človek by si mal<br />

najskôr poriadne užiť život, dostať<br />

dôkladne zabrať v zamestnaní, občas<br />

schytať i pár faciek, poznať pár<br />

podliakov a pár skvostných ľudí, dôkladne<br />

porozumieť svojmu odboru<br />

a nedobrovoľne sa stať znalcom<br />

vo všetkom ostatnom; a až potom,<br />

s vráskami na tvári a s porozumením<br />

v duši si sadnúť a začať o niečom písať.<br />

Novinári to robia naopak, v detskom<br />

veku si sadajú za pracovný stôl<br />

a vychovávajú národ podráždenými<br />

článkami a škandálnymi správami,<br />

a až keď zmúdrejú a trošku zostarnú,<br />

potom ich vyhodia a nahradia mladšími,<br />

ale to už potom zasa nie sú<br />

národu nič platní. A tak, aby zvýšili<br />

záujem o svoj časopis, vymysleli<br />

novinári aj otázku: „Ste hrdý, že<br />

ste Čech?“ Keď zostarnú, ak ich medzitým<br />

nevyhodia, dospejú možno<br />

k otázke: „Ste rád, že ste Čech?“ – Ja<br />

na to hrdý nie som, ale som rád a nechcel<br />

by som byť inde. Tú povahovú<br />

kombináciu cigánskeho muzikanta<br />

a nemeckého účtovníka považujem<br />

za šťastnú stavebnicu, z ktorej sa dá<br />

postaviť človek, ktorý za niečo stojí<br />

a môže na niečo byť. Môže. – Ale teraz<br />

som s tou rukavicou zneistel, či<br />

sme v tej národnej povahe niečo nezanedbali.<br />

Niečo nám do tej stavebnice chýba<br />

a niečo v nej je navyše. Navyše sú<br />

uponáhľaní, unavení a ľahostajní ľudia;<br />

a chýba – vzhliadnuť k cudziemu<br />

človeku a povedať mu priamo:<br />

„Som šťastný spolu s vami!“<br />

Táto vrátená rukavica na parapete<br />

bola vlastne aj hodenou rukavicou.<br />

V stredoveku znamenala hodená rukavica<br />

výzvu na súboj. Ak sa vyzvaný<br />

zohol a zodvihol ju, znamenalo to<br />

prijatie výzvy. Ja som ju zdvihol,<br />

s vďakou.<br />

Nie nie, žiaden dobrý skutok, len<br />

to tak príjemne zahrialo, ako keď sa<br />

náhodou stretnú<br />

dvaja pri výčapnom<br />

pulte, priťuknú<br />

si fernetom<br />

a zase sa rozídu po<br />

svojom. Tak už to<br />

chodí.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.sk<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


Potopa sveta<br />

a zánik<br />

Peter Fechner<br />

Atlantídy<br />

O dávnych katastrofách jestvujú mnohé<br />

mýty. Postihla svet biblická potopa?<br />

A zmizla pod vodou aj bájna Atlantída?<br />

e známe, že v minulosti na Zemi<br />

J dochádzalo k veľkým premenám,<br />

sprevádzaným katastrofami. Jedna<br />

z nich sa zrejme skutočne môže zhodovať<br />

s biblickou potopou. Dôkazom<br />

toho sú mýty najrôznejších národov,<br />

ktoré uchovávajú správy o veľkej potope,<br />

pri ktorej sa vždy aspoň niektorí<br />

ľudia zachránili.<br />

BÁJNA ATLANTÍDA<br />

V správach Platóna zo štvrtého storočia<br />

pred Kristom (dialógy medzi<br />

Timaiosom a Kritiasom), ktoré spísal<br />

podľa starých egyptských bájí, sa<br />

hovorí o potopení veľkého ostrova<br />

nazvaného Atlantis. Tento ostrov<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

s vysoko vyvinutou kultúrou vraj<br />

ležal v Atlantiku a asi pred 9000<br />

rokmi (z vtedajšieho pohľadu) sa<br />

počas jedného dňa a jednej noci potopil<br />

so všetkými ľuďmi. Podľa povestí<br />

sa z tohto ostrova dalo preplaviť<br />

na iné ostrovy a odtiaľ na priľahlú<br />

pevninu. To by mohlo slúžiť ako dôkaz,<br />

že tým kontinentom bola Amerika,<br />

ktorá bola egyptským kňazom<br />

zrejme známa.<br />

Atlantská ríša s hlavným ostrovom<br />

Atlantída ležala v Atlantiku<br />

(teda nie v Stredozemnom mori ani<br />

niekde inde, ako uvádzajú mnohí<br />

bádatelia) a mala vysoko rozvinutú<br />

kultúru. Obyvatelia poznali technológie<br />

spracovania kovov na výrobu<br />

predmetov pre domácnosť, náradia<br />

a zbraní a podnikali plavby loďou na<br />

všetky svetové strany. Atlantská ríša<br />

prevyšovala ostatné národy takmer<br />

vo všetkom. Vládla tu najvyššia<br />

spoločenská trieda – urastení „Erarier“<br />

– ktorí mali schopnosť prírodné<br />

bytosti vidieť a rozprávať sa s nimi.<br />

Údajne využívali pri ťažkých prácach<br />

obrov alebo chovali zdomácnených<br />

takzvaných lietajúcich drakov.<br />

Správy o živote v Atlantíde pochádzajú<br />

z našich čias, z výpovede človeka,<br />

nadaného schopnosťou vidieť<br />

udalosti z minulých dôb; záznam výpovede<br />

vyšiel v knihe Zaviate doby<br />

sa prebúdzajú. Niektorí vedci odhadujú,<br />

že rytiny človeka s drakom,<br />

ktoré sa našli v hĺbke viac než tisíc<br />

metrov pod povrchom zeme, sú staré<br />

najmenej dvanásťtisíc rokov.<br />

SKAZA ATLANTÍDY<br />

Podľa povesti v tejto vyspelej ríši začalo<br />

postupne narastať povýšenectvo<br />

Erarier. Králi a šľachta sa nechali


uctievať ako „bohovia“ alebo „synovia<br />

boží“ a všetci Erarier sa považovali<br />

za „božských“. Márne ich<br />

veľkňažka varovala pred touto zhubnou<br />

domýšľavosťou. Mierumilovný<br />

život v krajine vystriedala túžba po<br />

moci a zvyšoval sa útlak ľudu, čo<br />

viedlo k rebéliam a odopieraniu poslušnosti.<br />

Úpadok morálky narastal,<br />

až napokon jedného dňa a jednej<br />

noci, súhlasne so správami Platóna,<br />

Atlantída zmizla hlboko v mori.<br />

Potopenie Atlantídy bolo sprevádzané<br />

obrovským Mesiacom, ktorý<br />

sa priblížil tesne k Zemi a potom sa<br />

po celé desaťročia pomaly vzďaľoval.<br />

Pôsobením enormnej gravitačnej sily<br />

a zahrievaním pri vstupe do zemskej<br />

atmosféry dochádzalo k vzniku<br />

úlomkov hornín, ktoré dopadali<br />

na Zem. Koniec Atlantídy popisuje<br />

kniha Zaviate doby sa prebúdzajú<br />

takto: „A potom nastal deň, kedy sa<br />

Mesiac rútil obrovskou rýchlosťou na<br />

našu Zem! Bol ohnivo červený, obrovský.<br />

Bol to vôbec ešte Mesiac, nebolo<br />

to niečo iné, nejaká planúca hviezda?<br />

Všetkých zachvátila hrôza. /…/ Jeden<br />

okamih to vyzeralo, ako keby<br />

sa triasla celá Zem, ako keby sme sa<br />

všetci ocitli v akomsi ohnivom prúde<br />

a potom – potom bolo po všetkom.<br />

Mesiac sa začal veľmi rýchlo vzďaľovať,<br />

bolo zreteľne vidno, ako sa vzdialenosť<br />

medzi ním a nami zväčšuje.<br />

/…/ Všade sa ozýval divý rev a krik<br />

ľudí prehlušovalo besnenie z vnútra<br />

Zeme! Voda sa dvíhala, ako keby sa<br />

chcela vrhnúť na Mesiac a Zem, na<br />

ktorej sme stáli, začala klesať. Nie,<br />

nebol to klam. Pevná zem nezadržateľne<br />

klesala! Tam na mori sa už<br />

vlny pohrávali s celým radom domov!<br />

/…/ Všetci mierili k horám. Ale bolo<br />

to zbytočné. Na naše najvyššie hory<br />

sme nemohli vystúpiť, pretože horeli.<br />

Ale nezachránili by nás ani najvyššie<br />

vrcholy, potopili sa spoločne s celou<br />

zemou. Teraz nastala ešte búrka, obloha<br />

sčernela, blesky sa križovali vo<br />

všetkých smeroch! Potom začali padať<br />

obrovské krúpy a zraňovali ľudí<br />

a zvieratá. Besnenie trvalo deň a noc<br />

a potom Atlantída, tá pyšná, nádherná<br />

Atlantída, zmizla pod vodou.“<br />

ĎALŠIE DÔKAZY<br />

Aj Platón vo svojich správach ako<br />

vinníka skazy Atlantídy uvádza nebeské<br />

teleso, ktoré sa veľmi priblížilo<br />

k Zemi. V týchto správach sa odvoláva<br />

na starogrécke báje o Phaetonovi.<br />

Dôkazy o existencii Atlantídy sú<br />

nielen v egyptských bájach, ale aj<br />

v mýtoch Berberov, Aztékov, Toltékov<br />

a Mayov. Hovorí sa v nich o potopenom<br />

ostrove „Attala“ alebo<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


CIVILIZÁCIA<br />

„Aztlan“ na východe zeme. Môžeme<br />

sa teda domnievať, že bájny ostrov<br />

Atlantída skutočne existoval a Platónove<br />

správy nie sú iba básnické výmysly,<br />

ako sa často uvádza.<br />

POHYB ZEMSKEJ KÔRY<br />

Pokiaľ došlo skutočne k tesnému<br />

priblíženiu nebeského telesa a dopadu<br />

úlomkov hornín, mohlo to<br />

na Zemi uviesť do chodu obrovské<br />

zmeny, ktoré vyvolali mohutné dvíhanie<br />

a pokles morského dna a zemskej<br />

masy, zemetrasenia a sopečné<br />

výbuchy, dokonca aj pohyb zemskej<br />

kôry. Zemská kôra leží na kvapalnej<br />

magme a za extrémnych podmienok<br />

môže „kĺzať“, prípadne sa dvíhať<br />

alebo klesať. K obrovskému vertikálnemu<br />

pohybu zemskej kôry môže<br />

dôjsť už pri bežnom zemetrasení. Napríklad<br />

pri zemetrasení pri Agadire<br />

(1960) na pobreží Maroka pokleslo<br />

územie o 1000 m v dĺžke 14 km. Súčasne<br />

sa iné územie zdvihlo o 350 m.<br />

Podľa názoru rakúskeho výskumníka<br />

na Atlantídu Otta Mucka,<br />

autora knihy „Všetko o Atlantíde“,<br />

pri katastrofe Atlantídy klesol veľký<br />

ostrov v oblasti Azor až do hĺbky<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

3000 m. Rozhodujúci bol pri tom zásah<br />

väčšieho množstva meteoritov,<br />

ktoré dopadli na východné pobrežie<br />

Severnej Ameriky severne od Floridy,<br />

z väčšej časti tiež do mora.<br />

ZMENY KLÍMY<br />

A GEOLOGICKÉ INDÍCIE<br />

V súvislosti s pravdepodobným pohybom<br />

zemskej kôry došlo zrejme<br />

k drastickým zmenám klímy. Severná<br />

Amerika sa pozvoľna zbavovala<br />

ľadu, pretože už neležala tak<br />

blízko pólu, ale podľa názoru vedcov<br />

asi o 3500 km južnejšie. Sibír<br />

sa naopak prudko posunul k severnému<br />

pólu, čo mohlo spôsobiť náhle<br />

vyhynutie mamutov v tejto oblasti.<br />

A Antarktída, doposiaľ bez ľadu, sa<br />

ocitla na Južnom póle a postupne sa<br />

pokryla silnou vrstvou ľadu. Existuje<br />

mapa, na ktorej je možné rozpoznať<br />

presne zakreslené územie Antarktídy<br />

bez stopy ľadu – dôkaz toho,<br />

že už pred mnohými tisícami rokov<br />

boli k dispozícii vedomosti potrebné<br />

na zostavenie takejto mapy!<br />

Otto Muck, rakúsky vedec a spisovateľ,<br />

zastáva názor, že po potopení<br />

Atlantídy Golfský prúd, ktorý<br />

priaznivo ovplyvňoval tunajšie<br />

podnebie, dorazil až do Severnej<br />

Európy, pretože mu už nič nestálo<br />

v ceste. Pod vplyvom teplého prúdu<br />

sa tamojší ľad roztopil a tým sa tu<br />

podstatne zlepšili klimatické podmienky,<br />

čo sa zhoduje i s Platónovým<br />

popisom Atlantídy, kde vďaka bujnej<br />

vegetácii a dostatočnému množstvu<br />

potravín boli lepšie podmienky<br />

na život.<br />

Mnohí geológovia považujú síce<br />

potopenie takého veľkého ostrova<br />

v Atlantiku za nemožné, no známy<br />

rakúsky geológ Alexander Tollmann,<br />

autor knihy „A k potope sveta<br />

predsa došlo“, si to dokáže predstaviť<br />

celkom dobre. Pri tenkej zemskej<br />

kôre a vzájomnom strete zemských<br />

dosák v oblasti Stredoatlantického<br />

hrebeňa môže ľahko dochádzať<br />

k zemetraseniam a sopečným výbuchom.<br />

Ešte dnes je tektonická činnosť<br />

v tejto oblasti veľmi silná. Existujú<br />

predsa ostrovy, ktoré sa odrazu<br />

vynoria a práve tak rýchlo zmiznú!<br />

Pokiaľ si predstavíme, že sa pod morom<br />

položená Azorská plošina vydvihne<br />

asi o 3000 metrov, dostaneme<br />

ostrov s rozmermi zodpovedajúcimi<br />

veľkému ostrovu Atlantída, ako ju<br />

popisuje Platón. Aj zvetrané zvyšky<br />

sladkovodných lastúrnikov a úlomky<br />

lávy z nadzemných vulkánov, uložené<br />

na morskom dne v hĺbke asi<br />

2000 m v oblasti Islandu (ktorý tiež<br />

patril k Atlantíde) nasvedčujú tomu,<br />

že sa v oblasti Atlantiku odohrala<br />

pred 10 000 až 20 000 rokmi obrovská<br />

katastrofa.<br />

BOLO GLOBÁLNYCH<br />

KATASTROF VIAC?<br />

Otázkou ostáva, či katastrofa Atlantídy,<br />

vyskytujúca sa v Platónových<br />

textoch a opísaná v bájach,<br />

sa udiala súčasne s katastrofickou


CIVILIZÁCIA<br />

potopou, opísanou v Biblii, alebo<br />

ide o dva celkom odlišné deje. Niektorí<br />

vedci predpokladajú, že ide<br />

o tú istú katastrofu, iní sa domnievajú,<br />

že išlo i dve nezávislé udalosti:<br />

jedna katastrofa sa udiala skôr, asi<br />

pred 10 000 až 12 000 rokmi (zničenie<br />

Atlantídy), druhá, mladšia, asi<br />

pred 5000 až 6000 rokmi (biblická<br />

potopa sveta).<br />

Mýty rôznych národov už vedci<br />

v súčasnosti nepovažujú iba za rozprávku.<br />

Predpokladá sa, že potopa<br />

sveta sa udiala, no je v Biblii opísaná<br />

nedostatočne. Potopa je iba jeden<br />

aspekt tejto katastrofy. V mnohých<br />

iných legendách sa hovorí oveľa obšírnejšie<br />

o mohutných nárazoch<br />

a explóziách, o ohnivej búrke, o mimoriadnom<br />

zemetrasení, o silných<br />

prílivových vlnách a celkom nezvyčajnom<br />

búrkovom lejaku – presne<br />

tak, ako to vidíme pri dopade komét<br />

alebo meteoritov do oceánu. V bájach<br />

Indiánov je napríklad zmienka<br />

o hadovi, ktorý padal z neba. To by<br />

svedčilo o dopade nejakej kométy,<br />

ktorej chvost Indiáni spozorovali.<br />

Ale plynný chvost, ktorý sa pri vírení<br />

často podobá na hada, je badateľný<br />

aj pri dopade meteoritov do<br />

atmosféry.<br />

V zaznamenaných legendách nie sú<br />

správy o približovaní Mesiaca, ktorý<br />

bol po dlhý čas dobre viditeľný a mal<br />

by byť príčinou katastrofy Atlantídy.<br />

Dá sa preto usudzovať, že sa tieto legendy<br />

vzťahujú k potope, ktorá sa neudiala<br />

v rovnakom čase ako skaza<br />

Atlantídy. K jej zničeniu došlo asi<br />

pred 12 000 rokmi, tzv. potopa sveta<br />

bola približne pred 6000 rokmi.<br />

Aj ďalšia správa v knihe „Zaviate<br />

doby sa prebúdzajú“ o starej ríši<br />

predkov Inkov v Južnej Amerike opisuje<br />

katastrofu Zeme, ku ktorej došlo<br />

asi pred 6000 rokmi. O Mesiaci sa tu<br />

nepíše. Príčinou mohol byť impakt<br />

(zrážka).<br />

Iba táto novšia katastrofa z obdobia<br />

asi spred 6000 rokov sa zachovala<br />

v pamäti ľudstva lepšie, pretrvala<br />

v podobe mnohých legiend.<br />

Katastrofa Atlantídy sa oproti tomu<br />

udiala dávno predtým, takže nit divu,<br />

že sa zachovalo iba minimum záznamov.<br />

Geológovia sú presvedčení o tom,<br />

že v minulosti došlo k mnohým globálnym<br />

katastrofám, ktoré boli často<br />

spojené so zrážkami (nazývanými<br />

„impakty“) meteoritov alebo komét<br />

s našou Zemou. Za najrozsiahlejšiu<br />

sa považuje tzv. „dinosaurí impakt“,<br />

udalosť asi spred 65 miliónov rokov<br />

v Mexickom zálive, ktorá je pravdepodobne<br />

zodpovedná za vyhynutie<br />

dinosaurov.<br />

PRÍRODNÉ BYTOSTI<br />

A VIERA V BOHA<br />

Je pochopiteľné, že primitívne kmene<br />

v iných krajinách, napríklad v Amerike,<br />

vnímali kultúrne vyspelých<br />

Atlanťanov, najmä urastených Erarier,<br />

pri ich výpravách ako „bohov“.<br />

Aj Španielov spočiatku považovali<br />

za týchto bohov, čo sa dobyvateľom<br />

celkom hodilo. Pôvodne totiž viera<br />

v Boha súvisela s bytosťami prírody<br />

a tiež s bytosťami z „onoho sveta“, ktorých<br />

jasnovidní ľudia vtedajšej doby<br />

videli a kvôli ich mimoriadnej veľkosti<br />

a kráse ich uctievali ako „bohov“.<br />

Prírodné bytosti sú pre väčšinu<br />

z nás neviditeľné. Ich zjav i vzrast súvisí<br />

s ich úlohou vo stvorení, podľa<br />

toho môžu byť preto mimoriadne<br />

veľkí alebo i celkom malí. Spolupodieľajú<br />

sa na utváraní Zeme, preto<br />

o nadchádzajúcich katastrofách vedia<br />

vopred. Pokiaľ by sa ľudia vradili<br />

do prírodného diania a viac si všímali<br />

ich znamenia, mohli by sa vyhnúť<br />

mnohým ťažkostiam. Dnes<br />

sa už iba zvieratá riadia varovaním<br />

prírodných bytostí a ohrozené<br />

miesto opustia.<br />

Povesti o Atlantíde a predkoch Inkov<br />

v Južnej Amerike potvrdili predpoklad,<br />

o ktorom vypovedajú mýty:<br />

bohovia, obri, trpaslíci a iné bytosti<br />

z „onoho sveta“ pomáhajú ľuďom<br />

pri získavaní vedomostí a poznatkov<br />

a prispievajú ku kultúrnemu vývoju<br />

ľudstva.<br />

V minuloti mnohí ľudia ešte vídavali<br />

bytosti z onoho sveta, mohli<br />

s nimi komunikovať a prosiť ich<br />

o pomoc. Táto schopnosť ľudí však<br />

postupne zakrpatela a spomienky<br />

na obrov, trpaslíkov, víly, elfov a iné<br />

bytosti zostali iba v bájach a rozprávkach<br />

– často v skreslenej podobe<br />

a prifarbené fantáziou.<br />

Napriek tomu, že sú nášmu zraku<br />

skryté, aj dnes utvárajú našu Zem<br />

rozličné prírodné bytosti. Naša domovská<br />

planéta nie je teda dielom<br />

nejakej náhody; je to živý organizmus,<br />

podriadený – ako všetko vo vesmíre<br />

– dokonalým univerzálnym zákonom.<br />

Literatúra:<br />

1) Balsiger Dave a Sellier Charles E., Archa<br />

Noemova, Econ-Verlag, Wien 1979<br />

2) Hope Murry, Atlantis, Heyne-Verlag,<br />

Műnchen 1993<br />

3) Horn Ronald M., Dedičstvo Atlantídy,<br />

Bohmeier-Verlag, Lűbeck 2001<br />

4) Muck Otto, Všetko o Atlantíde, Econ-Verlag,<br />

Műnchen 1976<br />

5) Navarra Ferdinand, Našiel som Noemovu<br />

archu, Verlag J. Fix, Schondorf 1978<br />

6) Tollmann Alexander a Edith, A potopa<br />

sveta predsa bola, Doermersche Verlaganstalt,<br />

Műnchen<br />

1993<br />

7) Zaviate doby sa<br />

prebúdzajú, Verlag<br />

Stiftung Gralsbotschaft,<br />

Stuttgart<br />

1990<br />

Peter Fechner<br />

fechner@svetgralu.sk<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


Z vďačnosti<br />

aj žiaľu…<br />

Marie Šuláková<br />

ríže a kaplnky nikdy nestoja<br />

K v prírode alebo v blízkosti ľudských<br />

obydlí náhodne. V minulosti,<br />

keď sa tieto pamiatky stavali, boli<br />

ľudia zvyknutí po krajine viac chodiť.<br />

Cesty boli kľukatejšie, pomalšie<br />

a človek pracoval pod šírym nebom.<br />

Bol zvyknutý, že čo si dopestuje, to<br />

bude mať. Vedel, že príroda a počasie<br />

sa neriadia jeho želaniami a jeho<br />

plánmi a termínmi, ale Božou prozreteľnosťou.<br />

A keďže si bol vedomý<br />

tejto vyššej moci, bola preňho samozrejmosťou<br />

modlitba, pomocou ktorej<br />

vyjadroval svoju prosbu aj vďaku.<br />

Ako však dennodenne od rána do<br />

noci drieť a pritom ešte myslieť na<br />

modlenie? Vo všedných dňoch a starostiach<br />

sa ľahko zabudne. Jednoduché<br />

ľudské myslenie tak viedlo človeka<br />

k tomu, že si na roli alebo pri<br />

ceste k nej postavil kaplnku alebo<br />

kríž. Keď potom tadiaľ šiel, nikdy neprešiel<br />

okolo bez modlitby, zloženia<br />

čiapky alebo pokľaknutia. Tak potom<br />

aj ďalší ľudia, ktorí chodili okolo, rešpektovali<br />

tieto miesta, ktoré im pripomenuli<br />

Stvoriteľa.<br />

Nejedna kaplnka potom získala<br />

povesť, že sa tam deje zázračné<br />

uzdravovanie. Dôvodov, prečo sa stavali,<br />

bolo neúrekom. Vždy to však<br />

bolo silné citové rozpoloženie, ktoré<br />

k tomu ľudí viedlo. O niektorých<br />

lesných kaplnkách pri studničkách<br />

sa traduje, že sa pri prameňoch zjavila<br />

smädným pútnikom pôvabná<br />

postava, ktorú zvyčajne považovali<br />

za Pannu Máriu. Pomohla zahnať<br />

smäd, alebo povedala dôležité posolstvo.<br />

Nie sú to však iba verejne<br />

známe miesta s „liečivou vodou“.<br />

V starých kronikách ich nájdete celý<br />

rad. Veriaci k nim potom konali púte<br />

a naberali čistú a chladnú vodu do<br />

džbánov, ktorú potom nosili chorým<br />

domov.<br />

Najstaršie kroniky sú plné zaujímavých<br />

zápisov. Riaditeľujúci učitelia,<br />

ktorí väčšinou robili aj prácu<br />

kronikárov, vypísali v nich veľa čierneho<br />

atramentu a my tak môžeme aj<br />

dnes čítať zaujímavé príbehy. Ako<br />

pri ceste našli ľudia mŕtveho pocestného<br />

a pretože nevedeli, kto to<br />

je, pochovali ho tam, kde ho našli<br />

a na pamiatku postavili kríž. Inde<br />

zase podložil kočiš na zabahnenej<br />

ceste pod koleso chlieb, ktorý viezol.<br />

A pretože zneužil Boží dar, utopil<br />

sa v bahne aj s vozom. Ľudia sa<br />

tam potom báli chodiť, pretože odtiaľ<br />

počuli stonanie, a preto postavili<br />

kríž, ktorý mal miesto očistiť.<br />

V inej dedine je zasa kríž pri dome,<br />

kde stála počas tridsaťročnej vojny<br />

šibenica. Kaplnka pri lesnej ceste<br />

upozorňuje na záchranu syna, ktorý<br />

sedel sám na voze, keď sa mu splašili<br />

kone. A splašený kôň je aj v ďalšom<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


príbehu. Sedliakovi sa splašil na<br />

roli kôň a muža, ktorému sa noha<br />

zaplietla do oprát, ťahal dlho za sebou.<br />

Z vďaky za prežitie potom venoval<br />

gazda peniaze na postavenie<br />

Božích múk. V inej obci majú kríž<br />

pred bývalým mlynom. Postavil<br />

ho nešťastný mlynár, lebo zneuctil<br />

mladú dievčinu, ktorá sa potom utopila.<br />

A potom sú kríže, na ktoré sa<br />

skladala celá obec a ktoré pripomínajú<br />

živelné pohromy ako povodne<br />

či búrky, alebo choroby, na ktoré vymierali<br />

celé rodiny. A tak by mohol<br />

nasledovať celý rad ďalších a ďalších<br />

príbehov, ktoré si už veľa ľudí<br />

nepamätá, alebo si ich nepamätá<br />

nikto a nenájdeme ich ani v kronikách.<br />

Zostali po nich už iba tie kríže<br />

a kaplnky.<br />

Zaujímavou kapitolou sú aj tzv.<br />

sväté obrázky na stromoch. Dočítame<br />

sa napríklad o nešťastných ženách,<br />

ktoré potrebovali pracovať na<br />

poli. A aby sa im nerozutekali malé<br />

deti, povytínali vo vysokej žihľave<br />

miesto, kde sa deti mali hrať. Presne<br />

na to miesto však udrel blesk a všetkých<br />

päť detí zabil. Dodnes tam visí<br />

obrázok, ktorý smutnú udalosť pripomína.<br />

Obrázok na inom mieste<br />

v lese je zase preto, že tam vraj strašilo.<br />

Kedysi sa tam odohrala tragická<br />

udalosť, a pretože stále nedávala pokoj<br />

pripútaným dušiam, zavesili<br />

ľudia na strom obrázok. A „strašenie“<br />

prestalo. „Báli sa tadiaľ chodiť dokonca<br />

aj muži z krčmy domov a radšej<br />

celý les obchádzali dlhšou cestou“,<br />

píše sa v kronike.<br />

Všímajte si kaplnky a kríže po krajine,<br />

sú výstavnou sieňou pod šírym<br />

nebom. A vždy si spomeňte na to, že<br />

nikdy nikde nestoja zbytočne. Že<br />

všetky majú svoj príbeh, ktorý môže<br />

pomôcť aj nám v rozuzlení našich<br />

trápení. Je dobré vedieť, že nikdy nie<br />

sme na nič sami, že nič sa nedeje náhodou,<br />

a že vrúcnou modlitbou sa<br />

nám dostane pomoci.<br />

Ak pôjdete niekedy po ceste z obce<br />

Hutisko-Solanec na Soláň, natrafíte<br />

pred odbočením do dedinky Zákopčí<br />

po ľavej strane na kríž, na ktorom je<br />

napísané, že na tomto mieste náhle<br />

zomrel jeden z obyvateľov. Uvedený<br />

citát však vyjadruje omnoho viac ako<br />

túto udalosť: „Bdejte teda, lebo neviete<br />

dňa ani hodiny“.<br />

Marie Šuláková<br />

sulakova@svetgralu.sk<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


VESMÍR<br />

Artur Zatloukal<br />

Hviezdne nebo<br />

nad hlavou2.diel<br />

„Dvojo vecí mi napĺňa myseľ vždy novým<br />

a rastúcim obdivom a úctou, čím častejšie<br />

sa nimi zaoberám: hviezdne nebo<br />

nado mnou a mravný zákon vo mne.“<br />

Povedal v 18. storočí nemecký filozof<br />

Immanuel Kant.<br />

Aj my si chceme napĺňať myseľ obdivom<br />

a úctou k úžasnému dielu stvorenia nad<br />

svojimi hlavami.<br />

V<br />

minulom čísle časopisu sme obdivovali<br />

Slnko, matku našej slnečnej<br />

sústavy. Hovorili sme aj o jeho<br />

zániku, pretože sa práve nachádzame<br />

za polovicou jeho životnosti.<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

A takisto o neutrónových hviezdach,<br />

úžasne zhutnených objektoch, do<br />

ktorých sa prepadnú hviezdy väčšie<br />

ako naše Slnko.<br />

Dnes by sme radi hovorili o neuveriteľných<br />

útvaroch, nad ktorými sa<br />

naozaj tají dych: o čiernych dierach,<br />

hroboch vesmírnych telies a akýchsi<br />

lievikoch do iného sveta.<br />

ČO SÚ TO<br />

ČIERNE DIERY?<br />

Ak zoberieme do ruky kameň a vyhodíme<br />

ho zvisle nahor, dohodíme<br />

do výšky, povedzme, desať metrov.<br />

Z ruky nám kameň vyletí rýchlosťou<br />

asi 50 km/hod., letí zotrvačnosťou<br />

hore a súčasne ho brzdí príťažlivosť<br />

zemská, čiže gravitácia. Nakoniec sa<br />

vo vzduchu zastaví, obráti smer pohybu<br />

a spadne naspäť na zem.<br />

Keby sme namiesto toho vypálili<br />

z dela, dostrelili by sme do výšky asi<br />

10 kilometrov. Delá vystreľujú svoje<br />

náboje rýchlosťou asi 1 kilometer za<br />

sekundu, po opustení hlavne musí<br />

strela prekonávať odpor vzduchu<br />

a samozrejme aj gravitáciu, až sa nakoniec<br />

takisto vo vzduchu zastaví<br />

a vráti sa naspäť na zem.


VESMÍR<br />

A teraz si predstavme, že by sme<br />

mali také zvláštne rozprávkové delo,<br />

ktoré by dokázalo vystreľovať svoje<br />

náboje ešte väčšou rýchlosťou, a na<br />

tieto náboje by nepôsobil brzdný odpor<br />

vzduchu. Tak by sme dostrelili<br />

postupne do výšky, dajme tomu, 50,<br />

100 alebo 200 kilometrov. Nakoniec<br />

by sa nám podarilo odpáliť náboj takou<br />

vysokou rýchlosťou, že by prekonal<br />

príťažlivosť Zeme a vôbec by<br />

sa nevrátil, uletel by do voľného vesmíru.<br />

To by sme ho museli vystreliť<br />

rýchlosťou o niečo viac než 11 kilometrov<br />

za sekundu. Tejto rýchlosti<br />

sa hovorí úniková rýchlosť Zeme<br />

alebo druhá kozmická rýchlosť.<br />

Keby sme sa so svojím delom presunuli<br />

na iné, hmotnejšie teleso ako<br />

je Zem, s väčšou príťažlivou silou,<br />

napríklad na Slnko, museli by sme<br />

vypáliť náboj aj väčšou rýchlosťou.<br />

Na Slnku by sme potrebovali viac než<br />

600 kilometrov za sekundu, aby náboj<br />

opustil slnečnú sústavu a odletel<br />

do vesmíru.<br />

My by sme však vo vesmíre hľadali<br />

ďalej, až by sme našli ohromne<br />

hutné teleso s takou nesmiernou gravitáciou,<br />

že na jeho opustenie by bola<br />

potrebná rýchlosť väčšia, ako je rýchlosť<br />

svetla.<br />

A taká rýchlosť nie je možná.<br />

Albert Einstein vyvodil vo svojej<br />

geniálnej teórii relativity, že najvyššia<br />

existujúca rýchlosť vo vesmíre je<br />

rýchlosť svetla, to je 300 000 kilometrov<br />

za sekundu. Žiadne hmotné<br />

teleso nie je schopné túto rýchlosť<br />

prekročiť, ani samo svetlo. Aj svetlo<br />

je ešte hmotné, aj keď ide o veľmi<br />

jemný druh hrubohmotnosti. Svetlo<br />

sa správa čiastočne ako vlnenie, niektorými<br />

svojimi vlastnosťami však<br />

pripomína častice, teda malé čiastočky<br />

alebo guľôčky, nazvané fotóny.<br />

Ocitli by sme sa tak na povrchu<br />

prazvláštneho, obrovsky zhutneného<br />

telesa, ktoré nedokáže opustiť nič,<br />

ani svetlo alebo iné hmotné žiarenie,<br />

napríklad rádiové alebo röntgenové.<br />

Toto teleso sa vyznačuje ohromnou<br />

príťažlivou silou, ktorá dokáže pritiahnuť<br />

z okolia všetko, čo sa dostane<br />

do jeho blízkosti, ale nič už nevráti,<br />

do okolia z neho neprúdi nič. Ako<br />

tá rozprávková karbunkulová hora,<br />

ktorá každého moreplavca uchváti<br />

a k sebe pritiahne, ale potom mu nedovolí<br />

ju opustiť. Také teleso nazvali<br />

vedci „čierna diera.“<br />

Keby sme na povrchu čiernej diery<br />

rozsvietili žiarovku, nevychádzali by<br />

z nej lúče na všetky strany, ale svietila<br />

by len dovnútra do čiernej diery.<br />

Z čiernej diery nevychádza žiadna<br />

známka existencie, žiadne záblesky<br />

ani žiarenie, je to len tmavá škvrna<br />

uprostred tmavého poloprázdneho<br />

vesmíru. Prejavuje sa navonok len<br />

ohromnou gravitačnou silou. Pokiaľ<br />

sa do jej blízkosti dostane „neopatrná“<br />

hviezda alebo napríklad len<br />

mrak prachu, diera ich k sebe pritiahne<br />

špirálovitým pohybom a bez<br />

stopy pohltí. Pritom dôjde ešte naposledy<br />

k zaujímavému javu: pred<br />

vtiahnutím do čiernej diery sa hmota<br />

priťahovaného telesa tak stlačí a rozpáli,<br />

že doslova vybuchne a rozsvieti<br />

gigantický ohňostroj žiarenia. Až polovica<br />

hmoty sa tak zachráni pred<br />

pádom do čiernej diery a buď vystrelí<br />

naspäť do okolia ako rozžeravená<br />

hmlovina, alebo sa priamo premení<br />

na žiarenie a vyžiari do okolia. To je<br />

však už posledná labutia pieseň pohlcovanej<br />

hmoty. Vzápätí nato zvyšná<br />

časť zmizne bez stopy, pohltená čiernou<br />

dierou.<br />

Čo je vovnútri čiernej diery, sa vymyká<br />

možnosti poznania alebo popísania.<br />

Akoby na hranici čiernej<br />

diery končil náš známy vesmír a v jej<br />

vnútri začínal iný svet, o ktorom fyzici<br />

dokážu povedať len málo, takmer<br />

nič. Nevieme, ako vyzerá. Už len nesmierna<br />

zhustenosť hmoty vovnútri<br />

čiernej diery presahuje všetky naše<br />

predstavy. Keby sa Zem mala zmrštiť<br />

do čiernej diery, mala by veľkosť<br />

púhy jeden centimeter. Ba i samo<br />

veľké Slnko by sa zmrštilo do maličkých<br />

troch kilometrov.<br />

Čitatelia Posolstva Grálu si iste pripomenú,<br />

čo písal jeho autor v prednáške<br />

Svet: opisuje kolobeh hmoty,<br />

ako sa pre každé vesmírne teleso<br />

naplní hodina jeho rozpadu, až po<br />

vtiahnutie do rozkladu. Všetko<br />

hmotné sa rozloží v prasemeno, aby<br />

sa v pokračovaní kolobehu mohlo<br />

opäť nanovo sformovať, ako nový<br />

stavebný kameň na pokračovanie<br />

v ďalšom kolobehu.<br />

Zdá sa, že sme pri čiernych dierach<br />

na stope konca tohto kolobehu:<br />

čierne diery sú akýmsi lievikom,<br />

ktorý do seba vsáva hmotu, aby<br />

„vypadla“ z nášho vesmíru do stavu<br />

mimo obvyklého vesmírneho sveta.<br />

Tým však ešte nie sme na konci<br />

všetkých ohromujúcich vlastností<br />

čiernych dier: pretože v blízkosti<br />

čiernych dier sa mení aj priestor<br />

a čas!<br />

EXKURZIA II:<br />

PRIESTOR A ČAS<br />

Predstavme si, že zo Zeme pozorujeme<br />

ďalekohľadom dve hviezdy,<br />

ktoré sú práve za sebou v zákryte,<br />

ako je to nakreslené na obrázku.<br />

Očakávali by sme, že sa zadná<br />

hviezda schová za tú prednú a prestane<br />

byť viditeľná. Stane sa však<br />

niečo zvláštne: vo chvíli, keď by<br />

zadná hviezda mala zmiznúť nášmu<br />

zraku, zistíme, že stále viditeľne vykukuje<br />

spoza tej prednej, a že sa dokonca<br />

akoby zväčšila. Tento jav pozorujú<br />

astronómovia celkom bežne<br />

a nazývajú ho „gravitačná šošovka.“<br />

Jeho príčinou je gravitačná príťažlivosť<br />

prednej hviezdy. Svetelný<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


Pozorovateľ<br />

Bližšia hviezda<br />

Lúče svetla vzdialenej hviezdy sa v blízkosti bližšej hviezdy ohýbajú<br />

vplyvom jej gravitačnej príťažlivosti. Preto pozorovateľ hviezdu vidí, hoci<br />

je zakrytá bližšou hviezdou. Dokonca ju vidí zväčšenú, akoby pod šošovkou.<br />

lúč zadnej hviezdy sa pri prechode<br />

okolo prednej hviezdy ohýba, zakrivuje,<br />

akoby ho hviezda k sebe gravitáciou<br />

priťahovala, a tak sa stane, že<br />

predsa len dopadne do zorného poľa<br />

nášho ďalekohľadu a my hviezdu<br />

uvidíme.<br />

Vyzerá to teda, že je svetlo na svojej<br />

ceste touto hviezdou priťahované, že<br />

teda podlieha gravitácii. No nie je to<br />

tak celkom pravda. Svetlo a žiarenie<br />

síce podlieha gravitácii ako každá<br />

forma hrubej hmoty. Albert Einstein<br />

však vo svojej naozaj geniálnej teórii<br />

relativity preukázal, že gravitačné<br />

pôsobenie vo svojom okolí zakrivuje<br />

priestor! Že sa teda v gravitačnom<br />

poli celý priestor ohýba a zakrivuje!<br />

Svetlo a žiarenie potom putuje po<br />

najkratšej, „rovnej“ dráhe v tomto<br />

zakrivenom priestore. A nielen to,<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

Lúče svetla<br />

vzdialenej hviezdy<br />

Vzdialená hviezda<br />

Zdanlivý obraz hviezdy zväčšený gravitačnou šošovkou<br />

gravitačné pole deformuje i čas! Čas<br />

v gravitačnom poli prebieha inak,<br />

než v okolí.<br />

V blízkosti takého mimoriadne<br />

silného gravitačného poľa, aké majú<br />

čierne diery, je i zakrivenie času<br />

a priestoru nesmierne silné a naozaj<br />

fatálnym spôsobom robí z čiernej<br />

diery akýsi druh lievika.<br />

Predstavme si, že sa usadíme v bezpečnej<br />

vzdialenosti od čiernej diery<br />

a vyšleme do nej v kozmickej stanici<br />

svojho priateľa, dobrovoľného výskumníka.<br />

Čitatelia už iste tušia, že<br />

sa s ním predtým navždy rozlúčime,<br />

pretože sa s ním už nikdy viac nestretneme.<br />

Pred štartom sa dohovoríme,<br />

že na nás pravidelne každú sekundu<br />

svetlom zabliká, a že naopak<br />

i my budeme vysielať k nemu sekundové<br />

signály.<br />

Spočiatku budú od neho svetelné<br />

záblesky chodiť pravidelne každú sekundu.<br />

Ako sa však bude blížiť k povrchu<br />

čiernej diery, začnú sa signály<br />

oneskorovať. Odstup medzi nimi<br />

sa bude predlžovať na niekoľko sekúnd,<br />

potom už to budú minúty, hodiny<br />

a dni. V ďalekohľade budeme<br />

jeho stanicu pozorovať celé dni<br />

a mesiace, akoby sa k čiernej diere<br />

stále pomalšie blížila, ale vlastne<br />

ju vôbec nikdy nedosiahla. Zdá sa,<br />

akoby sa svetlo muselo predierať od<br />

čiernej diery proti smeru gravitácie<br />

a tým sa spomaľovalo. Ale nie<br />

je to tak, svetlo putuje stále svojimi<br />

300 000 kilometrami za sekundu, to<br />

sa len čas a priestor tak zdeformoval.<br />

Akoby hranica čiernej diery bola<br />

i nedosiahnuteľnou hranicou nášho<br />

vesmíru.<br />

Náš priateľ v kozmickej stanici<br />

však zažíva čas inak. Pohybuje sa<br />

síce stále k povrchu čiernej diery<br />

a pravidelne vysiela po sekundách<br />

svoje záblesky, naproti tomu však<br />

vidí, že záblesky od nás „zvonku“ sa<br />

zrýchľujú a intervaly medzi nimi<br />

sa skracujú. Zdá sa mu teda, že na<br />

neho blikáme stále rýchlejšie, jeho<br />

čas sa teda oproti nášmu zrýchľuje.<br />

Ale to netrvá dlho: tie posledné záblesky<br />

už ho ani nestihnú dobehnúť,<br />

on krátko nato hladko preletí<br />

okrajom čiernej diery dovnútra a zanikne.<br />

Toto poznanie nás asi trochu zarazí.<br />

Predstavovali sme si, že niekde vo<br />

vesmíre je pevne umiestnený akýsi<br />

lievik, do ktorého na konci svojho<br />

kolobehu každé hviezdne teleso zapadne,<br />

je ním nasaté, a tak zanikne.<br />

Namiesto toho vidíme, že do takého<br />

lievika môže teleso zapadnúť na ktoromkoľvek<br />

mieste vo vesmíre. Čas<br />

ani priestor tu nehrajú rolu, naviac<br />

sa čas i priestor dokážu tak skrútiť,<br />

zdeformovať, že sa správajú celkom<br />

inak, než sme zvyknutí.


VESMÍR<br />

SÚ VO VESMÍRE<br />

ČIERNE DIERY?<br />

Existenciu čiernych dier predpovedali<br />

fyzici začiatkom 20. storočia.<br />

Potom nasledovalo intenzívne pátranie<br />

skrz ďalekohľady: skutočne<br />

takéto ohromujúce útvary vo vesmíre<br />

existujú? Astronómovia teda<br />

hľadali pomerne maličké telesá,<br />

ktoré sa v chladnom a čiernom vesmíre<br />

ničím neprejavujú, nevydávajú<br />

žiadne žiarenia ani iné známky života,<br />

s výnimkou ohromnej gravitačnej<br />

príťažlivosti. Zamerali sa pritom<br />

na hľadanie medzi dvojhviezdami.<br />

Dvojhviezdy sú dvojice hviezd<br />

blízko seba, ktoré okolo seba obiehajú<br />

po elipsách, ako dvaja boxeri<br />

v ringu, ktorí okolo seba krúžia ale<br />

sa k sebe nepriblížia. Takých dvojhviezd<br />

je vo vesmíre veľmi veľa. Roku<br />

1964 konečne našli, čo hľadali: v súhvezdí<br />

Labute, asi 6000 svetelných<br />

rokov od nás, našli hviezdu, krúžiacu<br />

okolo „neviditeľného ničoho“.<br />

To „neviditeľné nič“ bola práve prvá<br />

objavená čierna diera.<br />

Dnes už je známe veľké množstvo<br />

čiernych dier. Vyzerá to, že dokonca<br />

väčšina hviezdnych galaxií má vo<br />

svojom strede ohromnú čiernu dieru.<br />

Tak aj naša galaxia, teda skupina asi<br />

200 miliárd hviezd, ktorú nazývame<br />

Mliečna dráha, má vo svojom strede<br />

čiernu dieru, o hmote niekoľkých miliónov<br />

Sĺnk, ktorá za vzniku gigantických<br />

ohňostrojov postupne požiera<br />

hviezdy vo svojom okolí. Je od nás<br />

vzdialená 26 000 svetelných rokov,<br />

teda Zem sa jej nikdy nepriblíži.<br />

AKO VZNIKNE<br />

ČIERNA DIERA?<br />

V minulom článku sme si povedali,<br />

že naše Slnko raz skončí svoju<br />

dráhu ako tzv. biely trpaslík: po<br />

spotrebovaní jadrového paliva v ňom<br />

ustanú výbuchy, udržujúce ho v žeravom<br />

a nafúknutom stave, a ono sa<br />

bez odporu zmrští na zlomok pôvodnej<br />

veľkosti. Keby bolo o polovicu<br />

väčšie, skončilo by svoju existenciu<br />

ako neutrónová hviezda – ohromné<br />

tlaky v jeho vnútri by v ňom rozdrvili<br />

atómy na prášok, na maličké<br />

neutróny. No, a keby bolo asi desaťkrát<br />

väčšie, zrútilo by sa práve<br />

v čiernu dieru. Nepredstaviteľne<br />

hustú, celé Slnko by sa zhustilo do<br />

púhych troch kilometrov.<br />

A EXISTUJÚ<br />

„BIELE DIERY?“<br />

V Posolstve Grálu sa v prednáške Svet<br />

píše o kolobehu stvorenia, o obrovskom<br />

lieviku alebo dutine ako pulzujúcom<br />

srdci hmotného sveta. Na<br />

konci svojej životnej dráhy je každé<br />

hmotné teleso nasaté do zadnej<br />

strany lievika, v ktorom prebehne<br />

rozklad, a na jeho druhej strane<br />

je vypudené novovzniknuté „prasemeno“<br />

do ďalšieho kolobehu a života.<br />

Zdá sa, že čierne diery sú naozaj<br />

akýmisi výstupnými bránami z kolobehu<br />

hmoty a plynutia času, že na ich<br />

okraji sa všetko hmotné zrúti, stratí<br />

z nášho vesmíru a prepadne do iného<br />

priestoru a času. Ale kde je pokračovanie<br />

ďalšieho kolobehu?<br />

I fyzikom a astronómom sa od začiatku<br />

páči myšlienka, že by hmotný<br />

kolobeh pokračoval ďalším logickým<br />

dejstvom, že by sa lievik čiernej<br />

diery premenil akýmsi mostíkom<br />

alebo prechodom na opačnú „bielu<br />

dieru“, z ktorej by naopak tryskala<br />

hmota von. Doposiaľ sa im však nič<br />

také nepodarilo nájsť. Anglický fyzik<br />

Stephen Hawking – to je ten geniálny<br />

ochrnutý vedec na vozíku – síce<br />

vypočítal, že sa čierne diery zvláštnym<br />

spôsobom „vyparujú“ únikom<br />

jednotlivých mikroskopických častíc<br />

do okolia, teda sa zmenšujú; tento<br />

proces je však taký nesmierne pomalý,<br />

že je z hľadiska kolobehu úplne<br />

nezaujímavý. Nepochybne nám tu<br />

chýba ešte nejaký článok reťaze,<br />

ktorý by umožnil dovŕšenie celého<br />

deja.<br />

TEÓRIA VŠETKÉHO<br />

Pražský fyzik Ivan Novotný, čitateľ<br />

Posolstva Grálu, napísal krátko<br />

pred svojou smrťou dvojicu kníh<br />

„Nové vědění – teorie všeho“ a „Nové<br />

vědění – základy nové teofilozofie“.<br />

Knihy vyšli v roku 2000. Práve prvá<br />

z nich sa zaoberá fyzikou vesmíru,<br />

vznikom hmoty, gravitáciou, a samozrejme<br />

aj čiernymi dierami a zánikom<br />

vesmíru. I. Novotný okrem<br />

iného vyslovil hypotézu, že rýchlosť<br />

svetla bola v začiatkoch vzniku vesmíru<br />

asi tisíckrát vyššia ako dnes<br />

a od tých čias neustále klesá. Dôsledok?<br />

Čoraz viac hviezd sa bude<br />

postupom času prepadať do čiernych<br />

dier, pretože úniková rýchlosť<br />

svetla sa bude zmenšovať a na kolaps<br />

hviezdy do čiernej diery bude stačiť<br />

stále menšia a menšia gravitačná sila.<br />

Najprv sa zrútia tie najväčšie a postupne<br />

i tie menšie a menšie. Nakoniec<br />

tu zostane vesmír pozostávajúci<br />

zo samých čiernych dier.<br />

Hmota je podľa I. Novotného len<br />

dočasne zviazané kvantované vlnenie,<br />

teda žiarenie, a čierna diera je<br />

miesto, v ktorom sa toto vlnenie opäť<br />

rozväzuje a vracia späť k svojmu pôvodu.<br />

V čiernej diere dôjde stlačením<br />

k ohromnému vzrastu teploty<br />

a hrubá hmota sa prechodom cez<br />

strednú a jemnú hrubohmotnosť<br />

zmení na žiarenie s veľmi vysokými<br />

kmitočtami, omnoho vyššími ako<br />

napríklad rádioaktívne gama žiarenie,<br />

ktoré je fyzikom známe ako<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


VESMÍR<br />

najjemnejší druh žiarenia, s najvyšším<br />

známym kmitočtom. Tak bude<br />

žiarenie, vložené do vesmíru pri<br />

vzniku, prostredníctvom čiernych<br />

dier opäť odobrané späť a vrátené<br />

zdroju.<br />

Na mieste zrútenej čiernej diery tak<br />

zostane len prázdne čierne „priestorové<br />

pole“.<br />

Knihy I. Novotného sú medzi vedeckou<br />

verejnosťou málo známe;<br />

zrejme hlavne preto, že súčasná veda<br />

berie na vedomie len hrubú formu<br />

hmoty, zatiaľ čo autor sa snaží včleniť<br />

do obrazu sveta i chýbajúce<br />

články jemnejších úrovní. Nakoľko<br />

je táto hypotéza pravdepodobná,<br />

nedokážeme povedať; z textov Posolstva<br />

však vzniká skôr dojem, že<br />

zánik v kolobehu sa týka vždy len<br />

jedného vesmírneho telesa, nie celého<br />

vesmíru ako celku. Na zodpovedanie<br />

tejto i mnohých ďalších<br />

otázok si budeme musieť teda ešte<br />

počkať.<br />

„TEMNÁ“ HMOTA?<br />

V posledných rokoch rozvlnila hladinu<br />

pozornosti fyzikov a astronómov<br />

otázka tzv. temnej hmoty a temnej<br />

energie. Pri pozorovaní galaxií<br />

dospeli astronómovia k názoru, že<br />

vo vesmíre musí existovať rozptýlená<br />

neviditeľná hmota, ktorá svojou<br />

príťažlivosťou ovplyvňuje správanie<br />

otáčajúcich sa hviezdnych galaxií,<br />

a že tejto temnej hmoty je vo vesmíre<br />

päťkrát viac než tej viditeľnej. A to<br />

nie je jediná pohroma; ukázalo sa,<br />

že musí ešte existovať i neznáma tzv.<br />

temná energia, ktorá svojím vplyvom<br />

urýchľuje rozpínanie vesmíru. Temnej<br />

energie je vo vesmíre pätnásťnásobok.<br />

Takže suma sumárum: 5 %<br />

viditeľné a nám známe hmoty, 23 %<br />

neviditeľné temné hmoty, a 72 %<br />

temné energie. Toto je hotová rana<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

päsťou medzi oči. Celá naša obsiahla<br />

astronómia a fyzika zahŕňa len 5 %<br />

existujúceho hmotného sveta, o 95 %<br />

vesmíru nevieme prakticky vôbec nič.<br />

Stojíme ešte len na prahu jeho poznávania.<br />

Čitatelia si azda spomenú, že v minulom<br />

čísle Sveta Grálu sme uverejnili<br />

výňatky z Abd-ru-shinovej odpovede<br />

na otázku „Čo je energia?<br />

Čo je tiaž?“ z knihy „Odpovede na<br />

otázky“. Z textu vyplýva, že v hmotnom<br />

svete existuje voľne sa vznášajúce<br />

nespútané okolie, teda akési<br />

riedke hmotné prostredie. Až keď<br />

do neho zapadnú z vyšších úrovní<br />

čiastočky obsahujúce duchovné<br />

jadro spolu s obalmi jemnejších bytostných<br />

úrovní, dôjde k ich obaleniu<br />

hmotným okolím, čím oťažejú,<br />

a až potom vzniknú častice pozorovateľné<br />

vedeckými prístrojmi ako sú<br />

elektróny, atómy atď. V texte sa tento<br />

dej podrobne preberal na úrovni bytostného,<br />

no úplne rovnako sa odohráva<br />

na všetkých úrovniach, teda aj<br />

v hrubej hmote.<br />

Je veľmi pravdepodobné, že práve<br />

„temná hmota“ je tým riedkym prostredím,<br />

ktoré čaká na svoje zhutnenie<br />

energiou prichádzajúcou z jemnejších<br />

úrovní. Aj na zodpovedanie<br />

tejto otázky si budeme musieť ešte<br />

počkať.<br />

HVIEZDNE NEBO<br />

A ZÁKON<br />

Človek nemá možnosť poznať Boha,<br />

Stvoriteľa v jeho podstate a veľkosti.<br />

Ako nedokáže mravec nikdy pochopiť<br />

matematiku alebo slnečnú a planetárnu<br />

sústavu, tak ani človek nie<br />

je uspôsobený na poznanie Boha.<br />

Na rozdiel od mravca si však o sebe<br />

myslí, že to vie, alebo že je schopný<br />

svet – Božie dielo – vlastným rozumovaním<br />

upravovať a opravovať.<br />

Povzbudzujú ho k tomu okrem<br />

iného aj úspechy vedy a techniky.<br />

Napriek tomu mnohé skutočnosti<br />

o ňom prezrádzajú, že sa mýli, a že<br />

čím viac si myslí, že svetu a Bohu<br />

rozumie, tým ďalej je od pravdy. Ten<br />

žalostne nevedomý obraz Boha viedol<br />

napríklad od detinských predstáv<br />

o neomylnom pápežovi ako<br />

zástupcovi Božom na zemi až k desivým<br />

javom „krížových“ výprav –<br />

rozumej brutálnych vojenských<br />

výprav v znamení svätého kríža –,<br />

inkvizície a čarodejníckych procesov.<br />

No človek má možnosť poznať<br />

Boha, Stvoriteľa v jeho dielach, vo<br />

svete okolo seba. Či pozrieme do<br />

mikrosveta živých buniek, ktoré<br />

po miliardy rokov ctia zákonitosti<br />

prírody svojím životom, alebo do<br />

závratných hĺbok vesmíru, nachádzame<br />

vo všetkom múdru vedúcu<br />

ruku. Len je tá ruka väčšia, všeobsiahlejšia<br />

a múdrejšia, ako náš<br />

mravčí obzor. Skloňme sa pred ňou<br />

v pokore a vďake.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.sk


VESMÍR<br />

Z prednášok diela<br />

Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

Večný a bez konca, teda nekonečný,<br />

je len kolobeh stvorenia v neustálom<br />

vzniku, vývoji, zániku a opätovnom<br />

znovuvytváraní.<br />

V tomto kolobehu stvorenia je možné<br />

si predstaviť obrovitý lievik alebo<br />

obrovskú dutinu, z ktorej v nezadržateľnom<br />

prúde neustále tryskajú<br />

prasemená a v krúživom pohybe spejú<br />

k novému spojeniu a vývoju. Presne<br />

tak, ako to veda už pozná a správne<br />

zaznamenala.<br />

Toto obrovské jemnohmotné okolie,<br />

sformované rovnako z prasemena,<br />

koná večný kolobeh spoločne s hrubohmotným<br />

svetom, a nakoniec s ním<br />

bude tiež nasaté do zadnej strany<br />

už zmieneného obrovského lievika, kde<br />

prebieha rozklad, aby bolo na druhej<br />

strane vypudené ako prasemeno opäť<br />

k novému kolobehu.<br />

Tento lievik je akýmsi srdcom hmotného<br />

stvorenia, podobne ako je to<br />

so srdcom a krvným obehom v tele.<br />

Proces rozkladu postihne teda všetko<br />

stvorené, i jeho jemnohmotnú časť,<br />

pretože všetko hmotné sa rozloží opäť<br />

v prasemeno, aby sa zase znovu utvorilo.<br />

Nikde pritom neexistuje ľubovôľa,<br />

ale všetko sa odvíja zo samozrejmej<br />

dôslednosti prazákonov, ktoré iný postup<br />

nepripustia.<br />

V určitom mieste veľkého kolobehu<br />

nadíde preto okamih pre všetko stvorené,<br />

či hrubohmotné alebo jemnohmotné,<br />

keď sa rozkladný proces samovoľne<br />

pripraví, a neskôr začne.<br />

A jemnohmotný svet, takzvaný onen<br />

svet alebo záhrobie, je prechodným<br />

miestom pobytu pozemsky zosnulých.<br />

Je úzko spojený so svetom hrubohmotným,<br />

patrí k nemu, tvorí s ním jeden<br />

celok. Vo chvíli skonu vojde človek vo<br />

svojom jemnohmotnom tele, ktoré<br />

nosí spolu s telom hrubohmotným,<br />

do rovnorodého jemnohmotného<br />

okolia hrubohmotného sveta, zatiaľ čo<br />

hrubohmotné telo zanecháva tu, v pozemskom.<br />

(Prednáška: Svet, skrátený úryvok)<br />

Večný kolobeh stvorenia sa valí a speje<br />

k bodu, na ktorom začína rozklad,<br />

v ktorom všetko hmotné stratí formu<br />

a rozpadne sa v prasemeno, aby potom<br />

v ďalšom kolobehu vznikla nová<br />

zmes, nové formy, so sviežou silou<br />

a na panenskej pôde. Čo sa do tej<br />

doby nedokázalo od jemnohmotného<br />

a hrubohmotného uvoľniť, zanechať<br />

za sebou všetko hmotné, prekročiť<br />

najvyššiu, najjemnejšiu a najľahšiu<br />

hranicu a vojsť do duchovne bytostného,<br />

bude nevyhnutne vtiahnuté<br />

do rozkladu. Tak bude zničená jeho<br />

forma a osobnosť. Až potom je to<br />

večné zavrhnutie, vyhasnutie všetkého<br />

vedome osobného!<br />

(Prednáška: Oblasti temna a zatratenie,<br />

skrátený úryvok)<br />

Ak hovorím o hrubohmotnosti<br />

a o jemnohmotnosti, nedá sa to chápať<br />

tak, že jemnohmotnosť je zjemnením<br />

hrubohmotnosti. Jemnohmotné<br />

je úplne iného druhu, inej podstaty.<br />

Nikdy sa nestane hrubohmotným,<br />

ale tvorí prechodový stupeň smerom<br />

nahor. Jemnohmotnosť rovnako ako<br />

hrubohmotnosť je len obal, ktorý<br />

musí byť najskôr spojený s bytostným,<br />

aby ním mohol byť oživený.<br />

(Prednáška: Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť,<br />

žiarenie, priestor a čas, skrátený úryvok)<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


DOPLNIŤ<br />

Budha,<br />

Peter Fechner<br />

a posvätná hora<br />

Kailas<br />

Tibet<br />

Na ceste k osvieteniu a blaženosti<br />

V prvej polovici 20. storočia sa len veľmi málo cudzincov dostalo do ťažko prístupného<br />

Tibetu, ktorého starú kultúru zničila invázia Číňanov. Láma Anagarika Govinda,<br />

rodený Nemec, ktorý sa stal vyznavačom budhizmu, patril medzi tých ojedinelých<br />

Európanov, ktorí ešte zažili starý, nezničený Tibet. Aká je história budhizmu a kto<br />

bol v skutočnosti Budha?<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


Lama Anagarika Govinda<br />

NEMEC LÁMOM<br />

Na začiatku 20. storočia sa niektorí<br />

Európania odvracali<br />

od kresťanstva a prechádzali na budhizmus.<br />

Patril medzi nich aj Nemec<br />

Ernst Lothar Hoffmann, ktorý sa<br />

v roku 1928 presťahoval na Cejlón<br />

(Srí Lanku) a neskôr, po rozsiahlych<br />

budhistických štúdiách a zasvätení,<br />

sa nazýval Láma Anagarika Govinda.<br />

V tridsiatych a štyridsiatych rokoch,<br />

po dvoch cestách do ťažko prístupného<br />

Tibetu a ako žiak lámu Tomo<br />

Geše Rinpočheho, veľmi uctievaného<br />

v Tibete a celej himalájskej oblasti,<br />

bol Govinda považovaný za jedného<br />

z mála cudzích odborníkov na tibetský<br />

budhizmus.<br />

V roku 1931 v jednom kláštore<br />

v Sikkime, indickej himalájskej oblasti,<br />

sa Govinda zoznámil so svojím<br />

už spomínaným „guruom“ (duchovným<br />

učiteľom) Tomo Geše Rinpočhem,<br />

ktorý ako najvyšší láma viedol<br />

jeden kláštor na tibetskej strane, ale<br />

spravoval a navštevoval aj iné kláštory.<br />

Govinda zistil, že jeho učiteľ dokázal<br />

čítať myšlienky svojho žiaka.<br />

Opakovane tiež zažil, ako Tomo Geše<br />

Rinpočhe vyliečil mnoho chorých.<br />

Tento láma zomrel v roku 1937, ale<br />

v roku 1948 sa s ním Govinda stretol<br />

znovu. Jeho guru bol teraz deväťročným<br />

chlapcom, ktorý už ako štvorročný<br />

rozpoznal svoj starý kláštor,<br />

a starostlivé vyšetrovanie preukázalo,<br />

že skutočne šlo o slávneho predošlého<br />

lámu Tomo Geše Rinpočheho. Číňania<br />

ho v rokoch 1959 až 1961 väznili<br />

v „prevýchovnom tábore“ a rovnako<br />

ako veľa ďalších tibetských lámov<br />

a mníchov musel strpieť najhoršie<br />

mučenie a ponižovanie. Našťastie<br />

miesto jeho opätovného narodenia ležalo<br />

na indickej strane Himalájí, takže<br />

ako rodený Ind bol po príhovore<br />

významného indického politika Néhrúa<br />

prepustený na slobodu.<br />

Osud ďalších tibetských lámov<br />

a mníchov nebol taký milosrdný.<br />

Avšak mnohým sa tiež podarilo utiecť<br />

do Indie – ako v roku 1959 súčasnému<br />

dalajlámovi. Narodil sa v roku<br />

1935, žije v Indii, je to v poradí 14. dalajláma<br />

a mnohí ho považujú za novú<br />

inkarnáciu predchádzajúceho 13. dalajlámu,<br />

ktorý zomrel v roku 1933.<br />

BUDHISTICKÉ NÁUKY<br />

VTibete a ďalších budhistických<br />

regiónoch sa opakované životy<br />

ľudí považujú za prirodzené. Podľa<br />

zákonov stvorenia je za svoj budúci<br />

život zodpovedný každý sám, a preto<br />

sa odporúča viesť počestný život, aby<br />

sa človek v ďalšom živote dočkal<br />

priaznivého osudu. Tento kolobeh<br />

opakovaných životov možno ukončiť<br />

dosiahnutím osvietenia, vyslobodenia<br />

– ako Budha. Slávnym príkladom<br />

z histórie je Budha Siddhartha Gautama<br />

(cca 500 pred n. l.), ktorý údajne<br />

dosiahol stav najvyššej blaženosti<br />

a dokonalosti po svojej smrti, alebo<br />

dokonca už za svojho života. A tak<br />

aj Anagarika Govinda dúfal, že jedného<br />

dňa dosiahne tento ušľachtilý<br />

stav, pričom pobyt v Tibete považoval<br />

na tento účel za mimoriadne užitočný.<br />

Podľa budhistického chápania<br />

môže každý človek raz sám dosiahnuť<br />

(po mnohých inkarnáciách) stav<br />

osvietenia a blaženosti, pokiaľ dodržiava<br />

„osemnásobnú cestu cnosti“ –<br />

teda odloží zlé životné postoje, naučí<br />

sa správnemu správaniu – a vyrovná<br />

svoju zlú karmu, t.j. svoju osudovú<br />

vinu. V treťom storočí pred naším<br />

letopočtom, v Indii, za kráľa Ašóku,<br />

sa stal budhizmus štátnym náboženstvom.<br />

Budhizmus sa však čoskoro<br />

rozdelil na dva hlavné smery: hínajánu<br />

(„malý voz“) s uctievaním historického<br />

Budhu Siddharthu Gautamu,<br />

ktorý tým bol povýšený na božstvo,<br />

a mahájánu („veľký voz“), v ktorej<br />

sú okrem zbožšteného historického<br />

Budhu uctievané aj početné ďalšie<br />

božstvá. Tak dodnes obývajú myšlienkový<br />

svet mahájány, ktorá sa neskôr<br />

presadila aj v Tibete, tisíce budhov<br />

s rôznymi funkciami.<br />

BUDHA POZNÁVA<br />

SVOJU ÚLOHU<br />

V<br />

budhizme sa dnes už nehovorí<br />

o Bohu Stvoriteľovi, aj keď<br />

Budha Siddhartha Gautama hovorieval<br />

o „Pánovi všetkých svetov“.<br />

Jeho život presvedčivo opisuje príbeh<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


NÁBOŽENSTVO<br />

zaznamenaný jasnovidným autorom.<br />

4 Siddhartha bol spočiatku hrdým<br />

a svetsky orientovaným kniežaťom,<br />

no po životných skúsenostiach<br />

plných utrpenia sa stal pokorným človekom.<br />

Bol omilostený, aby nahliadol<br />

do onoho sveta a ďalších nadpozemských<br />

svetov. Život mu zmenila mimoriadne<br />

nepríjemná udalosť. Nepriateľské,<br />

susedné knieža prepadlo<br />

a zabralo jeho ríšu. Siddhartha si len<br />

so šťastím zachránil holý život a spočiatku,<br />

ťažko zranený a nepoznaný,<br />

musel živoriť ako žobrák. A ako to<br />

často býva, hrozná osudová rana ho<br />

donútila pátrať po zmysle života a začal<br />

hľadať Boha. Keď sa nakoniec<br />

v brahmanskom kláštore dôkladne<br />

oboznámil so systémom viery vtedajšej<br />

doby, jedného dňa pod obrovským<br />

stromom zažil výnimočný stav, v ktorom<br />

mohol nahliadnuť do vyšších svetov<br />

a rozpoznať svoju budúcu úlohu.<br />

Tá spočívala vo zvestovaní poznania<br />

indickému národu o jedinom Bohu,<br />

„vysoko Vznešenom Pánovi všetkých<br />

svetov“. Spoznal, že všetka sila vychádza<br />

z Boha a že pomocou svojho ducha<br />

ju môže prijímať a pre svoje blaho<br />

plne využívať len ten, kto sa pre ňu vo<br />

svojej modlitbe pokorne otvorí.<br />

Podľa autora príbehu bol sedem<br />

rokov po strate svojej kráľovskej ríše<br />

Sidd hartha povolaný do služby pre<br />

svoj národ. Svojej ríše a rodiny sa však<br />

nevzdal dobrovoľne, ako sa traduje,<br />

ale z donútenia. Teraz sám spoznal, že<br />

utrpenie na indických cestách, kde sa<br />

musel vypracovávať nahor všetkými<br />

kastami, bolo dôležité pre jeho duchovný<br />

vývoj. „Putuj krajinou, ktorou<br />

si prešiel v uplynulých siedmich<br />

rokoch,“ povedal mu jeho duchovný<br />

vodca. „Zhromaždi okolo seba žiakov<br />

a uč ich. […] Vytváraj všade v ríši<br />

veľké spoločenstvá tých, ktorí poznali<br />

Večného, Pána všetkých svetov, a chcú<br />

mu slúžiť. Daj im za úlohu, aby učili<br />

ostatných. […]“ 4<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

HLÁSANIE NOVEJ<br />

NÁUKY<br />

Po svojom povolaní za služobníka<br />

„Pána všetkých svetov“ spočívala<br />

prvá veľká úloha Siddharthu v zavedení<br />

skutočnej viery v Boha v kniežatstve<br />

Magadha. V ňom vládlo knieža<br />

Bimbisara, ktorému teraz Siddharthu<br />

ohlásili ako záchrancu a pomocníka.<br />

Každé dva roky musel totiž Bimbisara<br />

kvôli prehratým vojenským konfliktom<br />

odvádzať silnejšiemu a násilníckemu<br />

susednému kniežaťu Wirudovi<br />

tzv. tribút. Tentokrát mu mal vydať<br />

všetky desaťročné dievčatá, vrátane<br />

svojej dcéry. Siddhartha skutočne zvíťazil<br />

nad susedným kniežaťom, ktorý<br />

si s ním chcel zmerať sily v súboji a bol<br />

si svojím víťazstvom istý. No tigre,<br />

ktoré pri tomto súboji ľstivo na Siddharthu<br />

vypustili, sa vrhli na svojho<br />

vlastného pána a zožrali ho. Siddhartha<br />

potom tri roky zotrval v kniežatstve<br />

Magadha a mohol tu úspešne<br />

šíriť svoje učenie.<br />

Siddhartha sa potom vydal so svojím<br />

sprievodom do Wirudovej krajiny.<br />

Nové knieža ho prijalo s veľkou<br />

poníženosťou a ochotne nechalo spáliť<br />

primitívne modly, ktoré sa v jeho<br />

krajine uctievali. Siddhartovo mnohomesačné<br />

putovanie touto krajinou<br />

však neprinášalo uspokojivé<br />

ovocie. Nakoniec prehovoril k svojim<br />

stúpencom ako veštec. Povedal,<br />

že Wirudov národ nerozpoznal milosť,<br />

ktorú mu Večný zvestovaniami<br />

preukázal. Bude preto vyhubený, aby<br />

sa nestal skazou pre všetkých ostatných.<br />

Keď sa so svojimi vernými<br />

zhromaždil na kopci, postihlo Wirudovu<br />

krajinu zemetrasenie a rozsiahle<br />

záplavy.<br />

Siddhartha so svojimi stúpencami<br />

ďalej putoval krajinou a hlásal svoje<br />

učenie. Teraz sa vydal na sever cez<br />

pohorie Vindhja až do oblasti severne<br />

od Thárskej púšte, ktorá leží<br />

medzi riekami Indus a Ganga. Tu založil<br />

nové mesto s kláštorom a školou,<br />

nové centrum a vzdelávacie miesto<br />

pre svoju vierouku. Mestu dal meno<br />

Indraprastha. Časom sa počet stúpencov<br />

Siddharthu zväčšoval a postupne<br />

sa budovali kláštory a školy aj<br />

v ostatných regiónoch Indie.<br />

UŠĽACHTILÁ<br />

OSEMDIELNA CESTA<br />

Siddhartha spoznal, že utrpenie<br />

je vždy dôsledkom zlých činov<br />

človeka. „Ak to vieme, potom tým<br />

máme v ruke aj prostriedok na boj<br />

proti utrpeniu. Musíme sa zmeniť,<br />

potom sa zmení i náš život,“ učil.<br />

Sidd hartha nehovoril o zrieknutí<br />

sa sveta, o stiahnutí sa do úrovní<br />

onoho sveta alebo dokonca o rozpustení<br />

seba samého v „nirváne“, ako sa<br />

mu dnes často podsúva! Cesta k premene<br />

človeka a k prekonaniu utrpenia<br />

sa tradične označuje ako „Ušľachtilá<br />

osemdielna cesta“. Rozdelil ju<br />

do ôsmich úsekov, a každý z nich je<br />

nutné prejsť až do konca, kým vstúpi<br />

do ďalšieho, pretože každý úsek vyrastá<br />

z toho predchádzajúceho:<br />

1. Správna viera, pretože bez viery<br />

je človek bezmocný. Je však zároveň<br />

nutné, aby človek veril v to pravé, obracal<br />

sa k Svetlu a stránil sa temna.<br />

2. Správne rozhodnutie, a to slúžiť<br />

len Pánovi svetov a sám ustúpiť<br />

do úzadia.<br />

3. Správne slovo, to znamená neklamať<br />

a nebyť utáraný.<br />

4. Správny čin, to znamená nenechať<br />

uplynúť ani jediný deň, v ktorom<br />

by človek neurobil aspoň jeden<br />

dobrý skutok.<br />

5. Správny život, to znamená byť<br />

čulý a hýbať sa, či už pri práci, alebo<br />

v myslení.<br />

6. Správne usilovanie, to znamená<br />

nájsť znovu východiskový bod


NÁBOŽENSTVO<br />

Posvätná hora Kailas<br />

na onom svete, čo však nemožno dosiahnuť<br />

za jeden jediný život, ale to<br />

vyžaduje väčší počet životov.<br />

7. Správna vďaka, pretože ten, kto<br />

ďakuje, že smie žiť, zostáva radostný<br />

a šťastný. Človek pomáha druhým<br />

rovnako, ako druhí pomáhajú jemu.<br />

8. Správne zahĺbenie sa, pretože<br />

ten, kto sa vie zahĺbiť, či už v myšlienkach<br />

alebo v modlitbe, začuje<br />

hlasy služobníkov Boha a bude vedieť,<br />

že je už dnes na zemi spojený<br />

s oným svetom.<br />

Siddhartha okrem toho zvestoval<br />

tento všeobecne platný zákon: „Pánom<br />

sveta je Jediný Boh. Nikto sa<br />

nesmie žiadnym spôsobom stavať<br />

na jeho úroveň, ani v myšlienkach.<br />

Všetky tvory Večného sú si rovné.<br />

Rozdiely medzi kastami neexistujú.<br />

Všetkých tvorov si musí človek vážiť<br />

rovnako.“ 4<br />

NASLEDOVAL<br />

DRUHÝ BUDHA<br />

Nástupcom Siddharthu sa neskôr<br />

po jeho smrti stal jeho<br />

rovnomenný vnuk, ktorému sa však<br />

pre rozlíšenie nehovorilo Siddhartha,<br />

ale Gautama. Jedného dňa totiž<br />

do mesta Indraprastha vstúpil Siddharthov<br />

syn Rahula, ktorý sa veľmi<br />

čudoval, že tamojším múdrym hlásateľom<br />

je jeho otec, ktorého považovali<br />

za mŕtveho. Aj Siddhartha si<br />

myslel, že počas dobývania jeho kráľovskej<br />

ríše obaja jeho malí synovia<br />

a manželka Maja prišli o život. Ako<br />

sa však teraz dozvedel, Maji i synom<br />

sa podarilo utiecť do Tibetu, kde ich<br />

prichýlili v jednom kláštore. Siddharthov<br />

druhý syn Suddhodana sa<br />

potom vďaka podpore obyvateľov<br />

stal kniežaťom v Kapilawaste, kde<br />

predtým vládol jeho otec. Suddhodanov<br />

syn Siddhartha, resp. Gautama,<br />

čiže Siddhartov vnuk, sa neskôr<br />

podľa vzoru starého otca a s patričným<br />

duchovným vedením stal jeho<br />

nástupcom. Cestoval po celej krajine<br />

a zvestoval náuku. Dnes sa však<br />

nevie, že „osvietený“ Budha Siddhartha<br />

Gautama predstavuje vlastne<br />

dve osoby.<br />

POSVÄTNÁ HORA<br />

KAILAS<br />

Pre pútnikov v Tibete je vrcholom<br />

púť okolo „posvätnej hory“ Kailas.<br />

Svoju úctu tejto hore preukázali<br />

samozrejme aj Govinda a Li Gotami.<br />

Ale nielen budhisti, aj hinduisti považujú<br />

túto horu za sviatosť vytvorenú<br />

prírodou. Vysoká hora sa podobá<br />

pyramíde, má pozoruhodnú<br />

ľadovú čiapočku a týči sa neprehliadnuteľná<br />

na severe himalájskeho pohoria.<br />

V okolí pramenia „životodarné“<br />

rieky Indus, Brahmaputra,<br />

Sutley a Karnali. Celé okolie Kailasu,<br />

posiate mnohými jazerami, sa vníma<br />

ako „mandala“, čiže posvätný obrazec,<br />

ktorý chráni a posilňuje ducha<br />

človeka.<br />

Budhisti a hinduisti považujú Kailas<br />

za symbolické „sídlo“ budhov,<br />

resp. bohov a za symbol „osi svetov“,<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


NÁBOŽENSTVO<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

ktorá siaha až do najvyšších nebeských<br />

výšok a pretína početné svetlé<br />

úrovne. „Os svetov“ (alebo aj „strom<br />

svetov“ alebo „hora svetov“) hrá<br />

v mnohých starých kultúrach veľkú<br />

rolu. Podobne ako posvätné kamenné<br />

stĺpy alebo posvätné drevené<br />

koly – predstavuje spojenie medzi<br />

nebom a zemou.<br />

MIMORIADNE<br />

NÁROČNÁ<br />

PÚTNICKÁ CESTA<br />

Pútnická cesta okolo Kailasu, ktorá<br />

vedie až do výšky 5600 metrov, je<br />

pravdepodobne najťažšou a najnebezpečnejšou<br />

pútnickou cestou na zemi.<br />

Táto cesta je ešte náročnejšia, pokiaľ<br />

sa na ňu pútnik vydá až z Indie, pretože<br />

najprv musí prekonať himalájske<br />

pohorie. Púť okolo Kailasu začína<br />

v západnom kaňonovitom údolí.<br />

Po zdolaní strmo vyčnievajúcich červenkastých<br />

skál, ktoré pôsobia ako<br />

ochranné hradby, sa pútnik dostane<br />

ďalej do bezútešne pôsobiaceho severného<br />

údolia, ktoré vedie cez 5600<br />

metrov vysoký priesmyk (Dölma-La)<br />

do klesajúceho východného údolia.<br />

Krátko pred priesmykom si pútnik<br />

ľahne medzi dva veľké balvany,<br />

zavrie oči a prežíva tu symbolickú<br />

smrť. Spomína na všetkých, ktorým<br />

v tomto živote alebo v predchádzajúcich<br />

životoch mohol uškodiť a pokorne<br />

prosí o odpustenie. Potom pútnik<br />

opäť vstane a symbolicky sa odlúči<br />

od všetkého starého tým, že odloží<br />

časti odevu. Priesmykom prejde ako<br />

znovuzrodený a teraz už plný radosti<br />

zostupuje do prívetivého údolia. Pri<br />

zostupe míňa ešte jednu samostatnú,<br />

vzpriamene sa týčiacu skalu, ktorá má<br />

podobu sekery – takmer ako symbol<br />

neúprosného „karmického zákona“.<br />

Podľa mienky ľudí sa však už pútnik<br />

nemusí obávať ničoho zlého, pretože<br />

pre duchovne premeneného je<br />

milosrdenstvo, ktoré ide ruka v ruke<br />

so spravodlivosťou, údajne silnejšie<br />

než akákoľvek karma.<br />

ZÁKONITÁ<br />

SPRAVODLIVOSŤ<br />

A MILOSRDENSTVO<br />

Podľa zákonov stvorenia je možné<br />

vnútornou zmenou k lepšiemu<br />

a zodpovedajúcim konaním „zmierniť“<br />

zlé spätné pôsobenie, takže sa<br />

prejaví už len symbolicky. Na to<br />

síce nie je potrebná pútnická cesta,<br />

ani iné rituály. Na druhej strane<br />

však rituálne úkony môžu človeka<br />

duchovne podporiť. Podľa zákona<br />

spätného pôsobenia, podľa myšlienok<br />

a činov každého človeka, sa odvíja<br />

dobrá alebo zlá „karma“, a tým<br />

i jeho osud. Spätné pôsobenie však<br />

môže nastať aj na onom svete, alebo<br />

až v budúcich pozemských životoch.<br />

Zákony stvorenia sú teda spravodlivé,<br />

sú však aj milosrdné: ak u človeka<br />

došlo k duchovnej premene,<br />

spätné pôsobenie sa tým oslabí.<br />

Údery osudu v plnej sile potom už<br />

nie sú nevyhnutné ani ako lekcia<br />

na zmenu vedomia, pretože dotyčný<br />

sa už medzitým zmenil. Mali by sme<br />

mať stále na pamäti, že utrpenie – aj<br />

také, ktoré vzniká napríklad nepozornosťou<br />

a jeho dôvodom nie je<br />

„karma“ – má viesť k zmene duchovného<br />

vedomia, a predstavuje tak užitočný<br />

„budíček“. A za utrpenie, ktoré<br />

niekto na seba vezme dobrovoľne,<br />

napríklad pre spravodlivú vec alebo<br />

zvláštne poslanie, nasleduje skôr či<br />

neskôr opäť spravodlivé vyrovnanie.<br />

ČO ZNAMENÁ<br />

„OSVIETENIE“?<br />

Aby si pútnik zaistil čo najlepšiu<br />

karmu, vzdáva na konci cesty<br />

okolo Kailasu opäť úctu veľkému<br />

bratstvu pútnikov, položí kameň<br />

na kamennú stenu alebo hromadu<br />

kamenia a všetkým prichádzajúcim<br />

praje požehnanie: „Nech sú šťastní.“<br />

A možno k tomu pripojí ešte budhistický<br />

sľub: „Chcem pôsobiť pre blaho<br />

a zdar všetkých žijúcich bytostí, ktorých<br />

počet je rovnako neobmedzený<br />

ako nebesá, aby som mohol dosiahnuť<br />

úplné osvietenie na ceste lásky a súcitu.“<br />

Čo však znamená dosiahnuť úplné<br />

osvietenie a blaženosť? Je to poznanie<br />

existencie Boha a jeho neomylných<br />

zákonov prenikajúcich celým<br />

bytím. Spája sa s poznaním vlastnej<br />

duchovnosti, ktorá vysoko presahuje<br />

rozumové vedomosti. Preto by sa tzv.<br />

„nirvána“ nemala považovať<br />

za miesto alebo stav, kde sa osobné<br />

vedomie rozplynie, alebo kde sa dokonca<br />

človek sám stane božstvom.<br />

Ide predsa o rozvíjanie ducha – vlastného<br />

jadra ľudskej bytosti – v procese<br />

poznávania a sebaočisty počas<br />

mnohých inkarnácií, tak, aby sa stal<br />

zrelým pre život v duchovných oblastiach,<br />

nazývaných tiež „raj“.<br />

Literatúra:<br />

Peter Fechner<br />

fechner@svetgralu.sk<br />

1) Anagarika Govinda, Der Weg der<br />

weißen Wolken (Cesta bielych oblakov),<br />

Scherz-Verlag, München 1973<br />

2) Colin Goldner, Dalai-Lama – Fall eines<br />

Gott-Königs (Pád božieho kráľa), 2.<br />

vydanie, Alibri Verlag, Aschaffenburg<br />

2008<br />

3) Heinz Bechert a Richard Gombrich<br />

(Hrsg.), Die Welt des Budhismus (Svet<br />

budhismu), Verlag C. H. Beck, München<br />

1984<br />

4) Bez autora, Budha, Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 1990


„Sláva Bohu<br />

na výsostiach!“<br />

Martin Ernst<br />

Opäť prichádzajú Vianoce.<br />

A s nimi sa už roky v pamäti<br />

vynára vianočný príbeh. Zázrak<br />

Svätej noci! Noc, v ktorej Boh prišiel<br />

do našej blízkosti, aby nám priniesol<br />

opäť svetlo na temnú zem.<br />

Obraz modliacich sa pastierov ma<br />

sprevádza už od detstva. Predstavoval<br />

som si, ako sa nebo uprostred<br />

noci rozžiarilo a anjeli zvestovali<br />

pokorne kľačiacim Božie posolstvo<br />

o narodení Syna Božieho.<br />

„Sláva na výsostiach Bohu!“ znie<br />

chválospev anjelského chóru<br />

na konci zvestovania. Poznám tie<br />

slová – a predsa… Zamýšľal som sa<br />

vlastne nad nimi dostatočne? Prijal<br />

som toto posolstvo svojím srdcom?<br />

Na výsostiach Bohu! Môžem tento<br />

pojem skutočne pochopiť? Boh je<br />

svätý! Nachádza sa v nedosiahnuteľnej,<br />

vznešenej výške, ktorú môj duch<br />

nemôže pochopiť. Viem o Bohu. Ale<br />

každá snaha dosiahnuť ho je márna.<br />

Moja túžba smeruje k nemu, aj moje<br />

želanie, moje chcenie mu ďakovať.<br />

Ako sa mu môžem priblížiť?<br />

Smiem poznať, že Stvoriteľ sa priblížil<br />

k nám! Poslal k nám svojho<br />

Syna, ktorý nás učil modliť sa: „Buď<br />

vôľa Tvoja!“ Môžeme a smieme teda<br />

pochopiť Božiu vôľu, môžeme poznať,<br />

čo On chce! Božia vôľa, ktorá pôsobí<br />

nad stvorením a vo stvorení, je pre<br />

nás pochopiteľná, dokonca ju máme<br />

poznať, máme jej slúžiť, pretože tým<br />

slúžime Bohu.<br />

Ako môžem túto vôľu zažiť?<br />

V Slove Pána! Toto Slovo nám bolo<br />

priblížené a darované, aby sme sa<br />

ním riadili. Nachádzame v ňom Božie<br />

prikázania, poznávame jeho zákony,<br />

či už v prírode, v každom dianí,<br />

alebo pôsobení okolo nás.<br />

Mám v sebe neklamný hlas, svoje<br />

svedomie, ktoré mi tieto zákony jasne<br />

a jednoznačne ukazuje. „Urob toto!<br />

Tamto nechaj tak!“ Tak ma napomína.<br />

Je to stály sprievodca, ktorý mi ukazuje<br />

smer ako jemne vyladená magnetická<br />

strelka. Napomínateľ a pomocník,<br />

ktorý mi – čím jemnejšie<br />

vnímam, tým výraznejšie – ukazuje,<br />

čo je správne a čo nesprávne. S týmto<br />

postojom, s touto bdelou vnímavosťou<br />

môžem lepšie načúvať hlasu Pána,<br />

poznávať jeho vôľu. Pokiaľ sa týmto<br />

láskyplným napomenutím riadim,<br />

spĺňam jeho vôľu. S vďakou prežívam,<br />

že uctievanie Boha, ktoré nám anjeli<br />

zvestovali ako požiadavku, spočíva<br />

v radostnej službe.<br />

„Sláva na výsostiach Bohu!“ znamená,<br />

dávajme Pánovi a Stvoriteľovi,<br />

čo mu náleží! On nám venoval<br />

dar bytia. Prebudil nás k životu.<br />

Smieme sa vyvíjať, aby sme svojím<br />

konaním vďačne v jeho zmysle pôsobili,<br />

aby bolo svetlo na zemi.<br />

V spätnom pôsobení nám chválospevy<br />

anjelov sľubujú nebeský mier,<br />

ktorý naše srdce tak veľmi potrebuje,<br />

aby konečne nastali tie pravé<br />

Vianoce!<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

„... Ale anjel im povedal:<br />

Nebojte sa, veď zvestujem vám<br />

veľkú radosť, ktorá bude všetkému<br />

ľudu, lebo narodil sa vám dnes<br />

v meste Dávidovom Spasiteľ,<br />

ktorým je Kristus Pán. A toto<br />

vám bude znamením: nájdite<br />

nemluvniatko, ovinuté plienkami,<br />

ležať v jasliach. A hneď s anjelom<br />

sa zjavilo množstvo rytierstva<br />

nebeského, ktorí chválili Boha<br />

a volali: Sláva na výsostiach Bohu<br />

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“<br />

(Lukáš 2, 10-14)<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


Čo je vedomie?<br />

Werner Huemer<br />

Odborná i laická verejnosť často považuje<br />

myšlienkovú činnosť za vedomie<br />

človeka. Tento postoj výstižne vystihuje<br />

výrok „Myslím, teda som“. Pri bližšom<br />

pozorovaní sa však ukazuje, že vedomie<br />

je viac než len samotná myšlienková činnosť.<br />

Čím teda je?<br />

Viaceré prípady z oblasti vedy<br />

i mnohé naše vlastné zážitky poukazujú<br />

na to, že schopnosť myslieť<br />

je len čiastočným aspektom nášho<br />

vedomia:<br />

■ Človek okrem bežných myšlienok<br />

nadobúda aj skúsenosti, ktoré<br />

sú spojené hlavne s rôznymi prežitiami<br />

a pocitmi. Preto môžeme pokojne<br />

povedať: „Prežívam a cítim,<br />

teda som.“<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

■ Vedomie nesúvisí iba s myšlienkovými<br />

schopnosťami alebo inteligenciou<br />

– poukazujú na to skúsenosti<br />

s ľuďmi postihnutými demenciou<br />

alebo pacientmi v kóme. Vlastné Ja<br />

človeka, jeho osobnosť schopná vyciťovania,<br />

zostáva zachovaná i pri narušenom<br />

fungovaní mozgu.<br />

■ Ťažko poškodený mozog sa môže<br />

za určitých podmienok opäť regenerovať<br />

vďaka impulzom „zvnútra“,<br />

čiže z vedomia tým, že neporušené<br />

časti mozgu preberajú určité úlohy<br />

narušených častí.<br />

■ Výskumy zážitkov blízkej smrti<br />

preukázali, že vedomie môže existovať<br />

i mimo tela.<br />

Vedomie človeka nie je teda obmedzené<br />

iba na fyzické telo.<br />

Informácie o takýchto zážitkoch<br />

inšpirovali holandského kardiológa<br />

Dr. Pima van Lommela k vlastnému<br />

systematickému skúmaniu<br />

zážitkov blízkej smrti. Dnes sa považuje<br />

za jedného z najvýznamnejších<br />

vedcov zaoberajúcich sa umieraním.<br />

Je autorom prvej rozsiahlej<br />

štúdie s množstvom prípadov, v ktorých<br />

si ľudia v blízkosti smrti dokázali<br />

spomenúť na neobyčajné prežitia.<br />

Vo svojej štúdii súčasne popisuje pacientov,<br />

ktorí prešli klinickou smrťou.<br />

„Tieto zážitky blízkej smrti sa stávajú<br />

v čase, keď srdce pacienta prestane<br />

biť, dýchanie ustáva a mozog<br />

už nefunguje,“ hovorí Dr. van Lommel<br />

o pacientoch, ktorých vyšetroval<br />

v rámci štúdie. „Oživenie ľudí,


Dr. Pim van Lommel<br />

ktorým sa zastavilo srdce, trvá minimálne<br />

jednu až dve minúty. V tom<br />

čase, i keď reflexy vyhasínajú a mozog<br />

už nevykazuje žiadnu elektrickú<br />

aktivitu, nachádzajú sa takíto ľudia<br />

v stave intenzívneho vedomia.“<br />

Označením „intenzívne vedomie“<br />

myslí kardiológ typické zážitky blízkej<br />

smrti: človek sa pozerá na svoje<br />

pozemské telo z výšky, pred očami<br />

mu prebehnú dôležité momenty jeho<br />

života, v diaľke vidí svetlo, alebo sa<br />

zhovára so zomretými príbuznými.<br />

Takýmito skúsenosťami, ktoré dokážu<br />

výrazne zmeniť život daného<br />

človeka, sa Dr. Pim van Lommel<br />

zaoberal dlhé roky. Po svojich výskumoch<br />

a vyšetreniach už nemohol<br />

súhlasiť s rôznymi povrchnými<br />

vysvetleniami, ktoré sa snažili tento<br />

fenomém objasniť hypotézou, že vraj<br />

ide iba o snenie, predstavivosť alebo<br />

blúznenie. Naopak, došiel k jasnému<br />

záveru: „Na univerzite sme sa učili,<br />

že vedomie je jednou z funkcií<br />

mozgu. Je načase pozrieť sa na to<br />

i z inej stránky. Vlastné vedomie sa<br />

neobmedzuje iba na telo, môže dokonca<br />

existovať nezávisle od neho.“<br />

Spolupôsobenie mozgu a vedomia<br />

chápe Dr. van Lommel takto: „Pre<br />

mňa je mozog vysielačom a prijímačom.<br />

Prijíma informácie z vedomia<br />

a posiela ich telu a zmyslovým<br />

orgánom. Ale mozog sám vedomie<br />

nevytvára.“<br />

Dr. Pim van Lommel predpokladá,<br />

že vedomie nemá „miestnu“<br />

kvalitu, to znamená, že nie je viazané<br />

na priestor a čas. Preto hovorí<br />

o „nekonečnom vedomí“ (tak znie<br />

i názov jeho knihy) a podporuje tak<br />

tradičnú predstavu, že existuje i nemateriálna<br />

duša, najvnútornejšie<br />

jadro človeka. Tak sa vedomie pripája<br />

k telu prostredníctvom telových<br />

buniek (Dr. van Lommel predpokladá,<br />

že bunky DNA hrajú pri tom<br />

významnú úlohu), pôsobí cez mozog,<br />

ktorý slúži ako prijímací a vysielací<br />

orgán, a pri umieraní sa od tela opäť<br />

uvoľňuje, nerozkladá sa s ním.<br />

Objavujú sa i ďalší vedci, ktorí sú<br />

odhodlaní otriasť materialistickým<br />

svetonázorom. Tí vidia v charaktere<br />

a pôsobení vedomia jasný dôkaz<br />

toho, že nemá rovnaký pôvod<br />

ako ľudské telo. Označujú ho ako<br />

„jemnohmotné“ (Dr. Klaus Volkamer),<br />

alebo ho vnímajú podľa teórie<br />

o „poliach“ ( Dr. Rupert Sheldrake,<br />

Dr. Ulrich Warnke).<br />

ČO TEDA VEDOMIE JE?<br />

Zdiela Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu od Abd-ru-shina sa<br />

dozvedáme, že vedomie je vlastnosťou<br />

ducha. Ako duch sa tu ozačuje<br />

večné, najvnútornejšie jadro človeka,<br />

ktoré pochádza z nemateriálnej, duchovnej<br />

úrovne, ležiacej mimo Zeme.<br />

Mozog je vlastne iba nástrojom ducha.<br />

Mozog samotné vedomie nevytvára,<br />

funguje iba ako jeho sprostredkovateľ.<br />

Formuje duchovné impulzy<br />

vôle do myšlienok, slov a činov a privádza<br />

telesné zmyslové vnemy – rovnako<br />

ako impulzy tela (inštinkt, pocity)<br />

– opäť k duchu.<br />

Duch je teda oživujúcim elementom<br />

ľudského tela. Prejavuje sa vo<br />

vedomom vyciťovaní, svedomí („duchovnom<br />

vedomí“) a prepožičiava<br />

myšlienkam silu. Duch vysiela pocity<br />

a impulzy vôle a dostáva na ne<br />

odpovede: skúsenosti rôzneho druhu,<br />

ktoré slúžia jedinému účelu: vývoju<br />

vedomia.<br />

Ľudské vedomie možno označiť<br />

ako „neviazané k Zemi“ alebo „nehrubohmotné“.<br />

Abd-ru-shin naviac<br />

zdôrazňuje nutnosť vývoja vedomia.<br />

Preto už po desaťtisícročia nosíme<br />

v sebe „vedomé bytie“ najprv ako potenciál,<br />

zárodok, ktorý vďaka príjemným<br />

a nepríjemným zážitkom zreje<br />

a rozvíja sa. V tom tkvie zmysel našej<br />

existencie, prechádzajúcej mnohými<br />

pozemskými životmi.<br />

V každom z nich sa duch inkarnuje<br />

do tela a získava tak „obal“ ako nástroj<br />

na svoje pôsobenie v hrubohmotnom<br />

svete. Mozog je pritom ten<br />

najdôležitejší vykonný orgán tela.<br />

Prijíma impulzy vôle z ducha a premieňa<br />

ich na myšlienky. Teda myšlienky<br />

síce priamo súvisia s činnosťou<br />

mozgu, ale duch človeka vytvára<br />

silu ich vedomého obsahu, ktorý im<br />

dáva život.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


40<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


Rakovina<br />

a láska k sebe<br />

samému očami<br />

homeopatie<br />

Tomáš Výboch<br />

Je len málo ochorení, ktoré vyvolávajú taký strach, ako rakovina. Toto ochorenie<br />

mnohí považujú za najväčšieho nepriateľa, ktorého treba dokonale poznať,<br />

aby sa mu dalo širokým oblúkom vyhnúť. Hoci sa popísalo mnoho o tom, ako<br />

rakovine predchádzať, vymysleli sa rôzne možné aj nemožné liečebné postupy<br />

a diéty, ktoré ju ničia, predsa však počet ľudí s touto diagnózou narastá.<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


ZDRAVIE<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

RAKOVINA<br />

A HOMEOPATIA<br />

Skutočnou príčinou rakoviny sa<br />

zaoberali aj homeopati. Keďže je<br />

homeopatia holistická liečebná metóda,<br />

ktorej liečebný účinok je zameraný<br />

na celkový psychický a fyzický<br />

stav pacienta, nehľadali homeopati<br />

pôvodcu rakoviny v tele, oslabenej<br />

imunite, alebo génoch, ale sústredili<br />

sa predovšetkým na duševný stav pacientov<br />

s týmto ochorením.<br />

Dlhý čas to bola veľká hádanka,<br />

pretože zo začiatku neboli zjavné<br />

žiadne podobnosti medzi jednotlivými<br />

pacientmi. Až po dlhoročnom<br />

úsilí a skúmaní tisícov pacientov homeopati<br />

prišli na to, že väčšina pacientov<br />

s aktívnou rakovinou má určité<br />

spoločné psychické znaky. Títo<br />

pacienti mali veľmi často slabé ego<br />

a vlastnú identitu, nedostatočné vedomie<br />

vlastného ja, extrémnu citlivosť,<br />

vnímavosť a súcitnosť. Spoločným<br />

menovateľom teda bolo obrovské potlačenie<br />

vlastnej osobnosti a vôle. Títo<br />

pacienti robili mnoho kompromisov<br />

vo svojich životoch a prispôsobovali<br />

sa druhým. Významný homeopat Ian<br />

Watson to opísal vo svojej knihe, kde<br />

sa pýtal pacientky s aktívnou rakovinou:<br />

„Čo budete robiť?“ Pacientka<br />

odpovedala: „Pôjdem na chemoterapiu<br />

a na operáciu. Môj manžel by mal<br />

strach, keby som nešla.“<br />

A presne v tom je problém. Pacientke<br />

ide o život, môže umrieť,<br />

a ona sa opäť rozhoduje na základe<br />

toho, čo chce niekto iný, konkrétne<br />

jej manžel. Výskumy ukázali, že pacienti,<br />

ktorí sú vzdorovití a často odmietajú<br />

robiť to, čo im doktori hovoria,<br />

majú omnoho väčšiu šancu<br />

na prežitie, ako tí, ktorí sa poslušne<br />

všetkému prispôsobia.<br />

V povahových črtách týchto pacientov<br />

máme často prílišnú súcitnosť<br />

voči druhým. Na tento aspekt<br />

upozorňoval doktor Edward Bach,<br />

tvorca známych kvetových esencií<br />

a vytvoril zmes, ktorá je určená<br />

práve ľuďom s týmto sklonom. Hovoril<br />

z vlastnej skúsenosti, pretože<br />

sám prekonal rakovinu sleziny vo<br />

veku 31 rokov.<br />

Na tomto mieste je ešte nutné dodať,<br />

že keď homeopat hovorí o „predispozícii<br />

na rakovinu“, alebo „rakovinových<br />

liekoch“ je tým vyjadrený<br />

len určitý sklon pacienta a vôbec to<br />

neznamená, že ten človek rakovinu<br />

dostane. Rakovina nevzniká za noc,<br />

ani za niekoľko mesiacov. Mnoho<br />

ľudí má zjavnú rakovinovú dispozíciu<br />

ale ani oni, ani ich deti či vnúčatá<br />

rakovinu nedostanú, pretože ich<br />

sklon či dispozícia nepresiahla kritickú<br />

hodnotu.<br />

Niekto by možno mohol namietať,<br />

že takýto názor je klamlivý. Prečo<br />

by mal súcitný, citlivý, dobrý človek,<br />

ktorý sa obetuje pre druhých, dostať<br />

rakovinu? Veď je v tom nespravodlivosť!<br />

Obetavá láska k blížnemu<br />

predsa nemôže spôsobovať rakovinu.<br />

LÁSKA AKO OBRANNÝ<br />

MECHANIZMUS<br />

Atu sme sa dostali k jadru problému.<br />

Žijeme v dobe, ktorá<br />

má veľmi zvláštny pohľad na lásku<br />

k blížnemu. Mnohým je nám od detstva<br />

vštepované, že správny morálny<br />

človek by mal trpezlivo a pasívne<br />

znášať všetko, čo ho stretne, uznať,<br />

že je úbohý hriešnik a tak bude žiť<br />

správne. A pokiaľ sa stará o vlastné<br />

potreby, je sebec. Takýmto postojom<br />

sa vytvorí psychologický blud,<br />

ktorý má nesmiernu deštruktívnu<br />

silu. Akékoľvek uspokojovanie vlastných<br />

potrieb totiž povedie k pocitom<br />

viny, ktoré sú následne kompenzované<br />

tým, že sa začnú klásť požiadavky<br />

a priania druhých nad svoje<br />

vlastné. Tým zo seba človek vytvorí<br />

akúsi „rohožku“ bez dôstojnosti a sebaúcty.<br />

To je z pohľadu homeopatie<br />

a etikoterapie jedna zo základných<br />

príčin predispozície na rakovinu.<br />

Na základe vyššie spomenutého<br />

vidíme, že konanie dobra v tomto<br />

prípade nie je skutočné, nevychádza<br />

primárne zo slobodnej vôle človeka,<br />

ale ako reakcia na pocity viny.<br />

Preto, hoci to znie príliš tvrdo, je takéto<br />

dobro a vzniknutá pokora neprirodzená.<br />

Takýto človek má samozrejme<br />

slabo vyvinutý zmysel pre<br />

vlastnú identitu, keďže sa vždy stará<br />

len o tých druhých.<br />

PRÍBEH PACIENTOV<br />

Pred dvoma rokmi ma pacientka<br />

navštívila kvôli vypadávaniu vlasov.<br />

Povedala: „Ja sa vždy prispôsobím<br />

druhým, akoby som nemala vlastné ja.<br />

Som ako zrkadlo. Keď s niekým som<br />

na káve a rozprávame sa, preberám<br />

jeho názory, no vo chvíli, ako sa stretnem<br />

s iným človekom, preberiem názory<br />

tohto druhého.“ Janku som dobre<br />

poznal. Je to veľmi milá žena a už z jej<br />

zadrhávajúceho tenkého hlasu poznáte,<br />

že jej vôľa je slabá, nepresadzuje<br />

sa. V detstve ju matka psychicky týrala,<br />

Janka pre ňu nikdy nebola dosť<br />

dobrá a neustále ju karhala. Janka jej<br />

však nikdy neprotirečila, vždy sa prispôsobila.<br />

Bolo zjavné, že jej hlavný<br />

problém – vypadávanie vlasov – je<br />

len potlačenie vlastného „ja“ a zvnútornený<br />

hnev na mamu, ktorý sa neodvažuje<br />

prejaviť. Dal som jej liek zo<br />

skupiny „rakovinových liekov“, teda<br />

takých homeopatických liekov, ktoré<br />

majú schopnosť liečiť pacientov s dispozíciou<br />

na rakovinu. Po dvoch mesiacoch<br />

mi Janka s radosťou oznamuje, že<br />

vlasy jej prestali padať. Keď sa jej zvedavo<br />

pýtam na zmeny v správaní, vravela<br />

mi, že sa zmenila a všimol si to aj<br />

jej partner. Niekoľkokrát sa pohádali,<br />

pretože si stála za svojím názorom


ZDRAVIE<br />

a neustupovala, je viac sama sebou<br />

a vzoprela sa aj svojej matke. Liek jej<br />

pomohol stať sa konečne sama sebou.<br />

Hoci nikdy nie je možné zovšeobecňovať<br />

a ku každému pacientovi treba<br />

pristupovať individuálne, predsa však<br />

majú mnohí homeopati v otázke rakovinovej<br />

dispozície značnú istotu.<br />

Keď sa mi môj kamarát zdôveroval<br />

so svojím životom, v ktorom sa neustále<br />

snaží byť vo všetkom najlepší,<br />

byť vynikajúcim kamarátom, partnerom,<br />

synom, pracovníkom i kolegom,<br />

vzniklo vo mne podozrenie na rakovinovú<br />

dispozíciu. Dva týždne pred<br />

naším stretutím skolaboval z pracovného<br />

vyťaženia. Okrem toho sa snaží<br />

riešiť manželské problémy svojich rodičov,<br />

ktorým to vo vzťahu neklape.<br />

Keď som sa ho spýtal, či v jeho rodine<br />

nie je častý výskyt rakoviny, vyvalil<br />

na mňa prekvapene oči s otázkou,<br />

odkiaľ to môžem vedieť. Tu som sa<br />

zmienil o ďalšom častom aspekte rakovinovej<br />

dispozície – o snahe byť<br />

perfektný. Je tu spojenie oboch vyššie<br />

spomenutých aspektov: perfekcionizmus<br />

– a snaha vyhovieť druhým.<br />

To sa prejavuje v ideáli byť perfektný<br />

manžel, syn, pracovník, atď.<br />

Jedna milá dáma po prednáške<br />

o rakovine pristúpila k prednášajúcemu<br />

a so slovami vďaky mu povedala:<br />

„Konečne viem, prečo som mala<br />

rakovinu. Viete, vždy sa snažím byť<br />

druhým na prospech, pomáhať im<br />

ako len viem, a na seba nikdy nemyslím.<br />

Aj moja mamička zomrela na rakovinu.<br />

Krátko po jej smrti som mala<br />

sen, v ktorom mi hovorila: „Mysli už<br />

konečne aj na seba“. Nikdy som tomu<br />

nerozumela, ale teraz už áno“.<br />

MILOVAŤ SEBA<br />

SAMÉHO<br />

Mnohí liečitelia, terapeuti a lekári<br />

majú často spoločnú<br />

črtu. Snažia sa neúnavne pomáhať<br />

druhým, ale na svoju vlastnú dušu<br />

zabúdajú. Nie je možné plnohodnotne<br />

pomáhať druhým a milovať<br />

ich, ak človek nemiluje seba samého.<br />

Som o tom hlboko presvedčený.<br />

Duša terapeuta, ale i každého<br />

človeka musí byť preniknutá šťastím,<br />

svetlom a radosťou, ak chce toto<br />

svetlo ďalej rozdávať. Musí svoju<br />

dušu milovať z celej hĺbky, dopriať<br />

jej oddychu i pokoja, zotavenie, radosť<br />

i právo na chyby a slabosti.<br />

Ak toto zanedbá, bude jeho vlastná<br />

duša trpieť a jeho pomoc bude polovičná.<br />

Nemyslím si, že osud od niekoho<br />

vyžaduje, aby zo seba robil otroka.<br />

Hrdý, dôstojný človek, plný<br />

šťastia a sily pôsobí na svoje okolie<br />

omnoho oblažujúcejšie ako človek,<br />

ktorý sa pred každým skláňa a urobí,<br />

čo sa mu povie bez rozmýšľania. Ak<br />

má človek skutočne vôľu k dobru,<br />

pričom nezanedbá svoju dušu a obdaruje<br />

ju láskou, potom v jeho vnútri<br />

prirodzene vzrastie túžba podeliť sa<br />

o toto šťastie s inými. Táto túžba<br />

bude neutíšiteľná a nájde si cestu<br />

uplatnenia. Takéto dobro bude však<br />

dôsledkom prirodzeného duševného<br />

vývoja a nie dôsledok komplexov.<br />

A na tomto základe rakovina nikdy<br />

nemôže vzniknúť.<br />

DUCHOVNO-FYZICKÉ<br />

SÚVISLOSTI<br />

Vieme, že rakovina vzniká enormným<br />

rastom rakovinových buniek,<br />

ktoré akoby nebrali ohľad<br />

na svoje okolie. Rakovinové bunky<br />

samy osebe ešte nepredstavujú<br />

problém, pretože tie sa denne tvoria<br />

i u zdravého človeka. Rozdiel je však<br />

ten, že u zdravého človeka imunitný<br />

systém tieto bunky zničí, kým u človeka<br />

s rakovinou je imunitný systém<br />

akoby „vlažný“, nerobí nič. Tým<br />

dáva telo zrkadlový obraz psychického<br />

stavu pacienta, ktorý je „vlažný“<br />

a prispôsobuje sa akýmkoľvek okolnostiam<br />

a správaniu ľudí okolo seba,<br />

nech sú akokoľvek deštruktívne.<br />

Vôľa, ktorá predstavuje na fyzickej<br />

úrovni imunitu, je slabá, nevyberá<br />

si, prispôsobuje sa všetkému.<br />

Človek s rakovinou je samozrejme<br />

vo vážnom stave, takom vážnom, že<br />

je možno prvýkrát v živote nútený<br />

nechať druhých, aby sa konečne oni<br />

starali o neho, nie naopak. Jeho úlohou<br />

je presadiť svoje vlastné priania<br />

a záujmy, telo mu to veľmi zreteľne<br />

ukazuje. Má sa naučiť posilňovať<br />

svoju vôľu, rozhodnúť sa, akú liečbu<br />

podstúpi a nenechať za seba rozhodovať<br />

druhých.<br />

Na záver je ešte nutné dodať, že by<br />

bolo nerozvážne u každého pacienta<br />

s rakovinou jednoznačne určiť, že<br />

má nedostatok lásky k sebe samému.<br />

Bolo by to veľmi jednostranné posudzovanie.<br />

Ku každému človeku treba<br />

pristupovať individuálne a s citom.<br />

Učí to človeka byť ostražitým a nerobiť<br />

unáhlené závery. Verím, že slabá<br />

identita a potlačená osobnosť nie sú<br />

jedinou pôdou, na ktorej rakovina<br />

vznikne.<br />

Pri tomto pohľade môžeme v rakovine<br />

vidieť obrovského pomocníka,<br />

ktorého nám osud poslal ako poslednú<br />

výstrahu, aby nás tým naučil,<br />

že láska je najvyšší zákon prírody<br />

a na tento zákon máme pamätať aj vo<br />

vzťahu k sebe samým.<br />

Tomáš Výboch<br />

vyboch@svetgralu.sk<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


DOPLNIT<br />

Marianne Klauserová-Stalderová<br />

Malé a veľké strachy detí<br />

Keď dieťa plače a prejavuje strach<br />

a stres, jeho rodičia často zneistia, hoci<br />

ho všemožne opatrujú a chránia. Už v ranom<br />

veku dieťaťa sa ukazuje, že je v záujme<br />

jeho ďalšieho vývoja, aby sa naučilo<br />

zvládať rôzne situácie. Patrí k nim aj<br />

prekonávanie strachu. Ako s tým môžu<br />

rodičia svojim deťom pomôcť?<br />

Každé dieťa prechádza určitými fázami<br />

vývoja a uzrievania a strach<br />

a obavy k nim jednoducho patria.<br />

Strach môže mať dieťa napr. z cudzích<br />

ľudí, zo samoty, tmy, strašidelných<br />

rozprávok, z „divokých“ zvierat<br />

či „duchov“ pod posteľou. S rastúcim<br />

vekom a postupným vývojom mozgu<br />

sa začínajú prejavovať obavy z budúcnosti<br />

s rozličnými predstavami, čo by<br />

sa mohlo stať, keby...<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

Aj strach má isté pozitíva: vďaka<br />

nemu sa človek, a teda aj dieťa, učí<br />

byť bdelý a opatrný. I mláďatá zvierat,<br />

u ktorých sa nevyvinul strach z predátorov,<br />

majú menšiu šancu na prežitie,<br />

než tí ustrašení. A rovnaké je to<br />

aj u detí. Časom sa naučia rozlišovať,<br />

kedy naozaj hrozí nebezpečie a ako<br />

sa so strachom z neho vyrovnať.<br />

UŽ OD KOLÍSKY?<br />

Strach začína už v prvých dňoch<br />

života: hlasné zvuky, lekárske vyšetrenie,<br />

alebo len príliš veľa podnetov<br />

vyvolávajú u väčšiny bábätiek pocit<br />

stresu. U polročných až ročných<br />

detí sa objavuje strach z cudzích ľudí.<br />

Deti plačú alebo sa odvracajú, keď sa<br />

k nim priblíži cudzí človek. Pozoruhodné<br />

je, že toto správanie sa vyskytuje<br />

prakticky vo všetkých kultúrach<br />

na svete. Jedno je isté: dieťa už lepšie<br />

rozlišuje medzi dôverne známym<br />

a cudzím. Vysvetlenie má hlbšie súvislosti.<br />

Svojou reakciou totiž dieťa<br />

docieli to, že ho okamžite zoberú<br />

do náručia dôverne známe ruky a cudzia<br />

osoba poodstúpi. Je to geniálny<br />

ťah ľudskej duše, pretože v určitých<br />

fázach, ktoré súvisia aj s vytváraním<br />

aury, dieťaťu nerobí dobre priamy<br />

kontakt s cudzími ľuďmi. Môže dieťa<br />

oslabiť alebo v ňom vzbudiť strach,<br />

čo sa zreteľne prejaví vo vyžarovaní.<br />

Výnimku tvoria rodičia, pretože medzi<br />

nimi a ich deťmi existuje neviditeľné<br />

puto, v ktorom dieťa zažíva<br />

pocit bezpečia a ochrany.


ZDRAVIE<br />

„BUBÁCI“ V DETSTVE<br />

V<br />

druhom roku života začína<br />

u dieťaťa často strach z odlúčenia.<br />

Krátko na to, vo fáze rozvoja predstavivosti,<br />

sa vynárajú a naháňajú<br />

strach mnohé fantastické postavy:<br />

čarodejnice, strašidlá, „zlé“ zvieratá,<br />

rozprávkové postavy atď.<br />

V piatom a šiestom roku života<br />

môže byť v popredí strach zo zranenia<br />

a telesného ohrozenia. Niektoré<br />

deti prežívajú dlhé roky i strach<br />

z tmy. Keď sa už dieťa začína stretávať<br />

s vrstovníkmi, môžu vzniknúť<br />

sociálne ohniská strachu, často pretrvávajúce<br />

roky. Ide veľakrát o to, ako<br />

sa človek dokáže presadiť, aby nebol<br />

prevalcovaný inými.<br />

V škole získava dieťa prvé znalosti<br />

o svete. Tie môžu prebúdzať prvé reálne<br />

strachy – strach pred nehodami<br />

a katastrofami, ku ktorým sa pridáva<br />

aj strach zo skúšania. Škola tak môže<br />

na niekoľko rokov ovplyvniť myšlienkový<br />

svet dieťaťa. V tomto čase je<br />

dieťa po prvý raz nejakým spôsobom<br />

konfrontované aj so smrťou a kladie<br />

otázky, čo nasleduje potom.<br />

V puberte, ktorá začína v priemere<br />

o päť rokov skôr než pred 150 rokmi,<br />

sa mladý človek, dnes vlastne ešte<br />

dieťa, sústredí prevažne na svoje telo<br />

a pred zrkadlom či v porovnávaní<br />

s inými sa objavuje strach, že nie je<br />

dokonalý, že je príliš veľký či malý,<br />

tlstý či tenký, nepekný atď.<br />

Tieto obavy, pre každý vek špecifické,<br />

sa s podporou rodičov dajú<br />

úspešne prekonať rovnako ako detské<br />

choroby a prispievajú k vývoju<br />

a posilneniu dieťaťa. Rodičia majú<br />

dieťaťu načúvať a detské obavy<br />

a strachy brať vážne, no príliš ich<br />

nerozvádzať. Keď je napríklad dieťa<br />

momentálne vo fáze strachu zo strašidiel,<br />

nepomôže racionálne vysvetlenie<br />

o neexistovaní strašidiel. Naopak,<br />

pomôcť môže určitá dávka<br />

humoru – rodičia dieťa vyzbroja lakom<br />

na vlasy a pošlú ho do pivnice<br />

naháňať strašidlá...<br />

OCHRANA VERSUS<br />

PODPORA<br />

Spribúdajúcim vekom musia rodičia<br />

dať dieťaťu možnosť zbierať<br />

vlastné skúsenosti s prekonávaním<br />

strachu. Prehnaná starostlivosť,<br />

ktorá dieťaťu odstráni z cesty všetky<br />

prekážky, aby ho chránila pred nepríjemnými<br />

pocitmi, nie je skutočnou<br />

pomocou. Dieťa sa môže stať<br />

ustráchané, závislé od pomoci, je<br />

nespokojné a časom vyžaduje stále<br />

viac, pretože sa nenaučilo mobilizovať<br />

vlastné sily. Aj v tomto prípade sú<br />

to rodičia, ktorí majú tlmiť svoj prehnaný<br />

ochranársky inštinkt v prospech<br />

voľnosti dieťaťa.<br />

„VYRÁSŤ“ Z DETSKÝCH<br />

OBÁV<br />

Rovnako ako dospelí, aj deti môžu<br />

trpieť rôznymi fóbiami, záchvatmi<br />

paniky, posttraumatickými<br />

poruchami a úzkostnosťou. S takým<br />

veľkým strachom sa dieťa cíti stratené,<br />

pretože nedokáže svoje pocity a obavy<br />

pomenovať. Strach a fóbie sa prejavujú<br />

v správaní dieťaťa, ale jeho okolie<br />

to často nedokáže dešifrovať. Pri dlhšom<br />

trvaní sa stav stáva chronickým<br />

alebo sa začne prejavovať v telesnej rovine,<br />

napr. ako nevysvetliteľné bolesti.<br />

Štúdie dokazujú, že viac ako polovica<br />

obsedantných ochorení u dospelých<br />

má svoj pôvod v detskej chronickej<br />

bojazlivosti. Z nej sa môžu neskôr<br />

vyvinúť závislosti, ktoré zaťažujú<br />

celú rodinu, ako napríklad ustavičné,<br />

nutkavé umývanie rúk. Každá závislosť<br />

vedie k drastickým obmedzovaniam,<br />

prostredníctvom ktorých sa<br />

deti a mladiství nevedome pokúšajú<br />

udržať svoje nepomenované obavy<br />

v šachu. Najalarmujúcejším správaním<br />

tohto druhu je odmietanie<br />

potravy – anorexia.<br />

Iné detské obavy a strachy majú<br />

jednoznačne traumatické pozadia.<br />

Nie iba násilie, ale i ustavičná kritika,<br />

boj o moc v rodine, hádky rodičov,<br />

šikana a iné konflikty v škole<br />

vytvárajú typické traumatické<br />

ohniská strachu, ktoré dospelí často<br />

podceňujú.<br />

Jednostranné a často príliš vysoké<br />

požiadavky súčasnej spoločnosti,<br />

ktorá je dnes orientovaná na výkony,<br />

sú tiež častým, pretrvávajúcim prameňom<br />

skľúčenosti detí a mládeže.<br />

Strach, že nebudú stačiť, že sklamú<br />

Prehnaná „láska“, ktorá dieťaťu odstraňuje z cesty<br />

všetky prekážky, aby ho ochránila pred nepríjemnými<br />

pocitmi, strach skôr posilní.<br />

rodičov a vychovávateľov a nenájdu<br />

priateľov, môže v dospelosti vyústiť<br />

do ťažkých foriem obáv zo zlyhania,<br />

spôsobovať blokády a skleslosť. Tieto<br />

deti a s nimi aj ich rodičia potrebujú<br />

odbornú pomoc zameranú na prekonanie<br />

jednostrannosti v prežívaní<br />

a myslení, aby ich nepriaznivý stav<br />

nepretrvával po celý život.<br />

HĽADAJME SKRYTÉ<br />

POKLADY DUŠE<br />

Deti počas svojho vývoja prechádzajú<br />

typickými etapami, avšak<br />

individuálnym spôsobom a rôznym<br />

tempom. Každé dieťa má za sebou<br />

veľa pozemských životov v rôznych<br />

kultúrach, regiónoch a v rôznych<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


ZDRAVIE<br />

obdobiach. Zážitky z týchto životov<br />

spočívajú v dieťati ako nevedomé<br />

skúsenosti a čakajú na oslovenie<br />

a prebudenie konkrétnym činom.<br />

Aj detské obavy a strachy mávajú<br />

často svoj pôvod v dávnych zážitkoch,<br />

prežitiach i okolnostiach úmrtia.<br />

Na druhej strane, každé dieťa si<br />

do súčasného života so sebou prináša<br />

veľa cenných skúseností, ktoré<br />

Sangvinickému temperamentu dieťaťa treba dať<br />

možnosť prejaviť spontánnu radosť zo života a pocit<br />

šťastia – ako protipól detského strachu.<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

môžu rodičia či vychovávatelia využiť<br />

ako prostriedok na prekonanie<br />

strachu: sú to napríklad zážitky<br />

z prírody, hudba, rytmický pohyb,<br />

kreslenie, či vzájomné meranie síl.<br />

Možnosť nadviazať na skúsenosti<br />

a schopnosti z minulých čias dieťa<br />

veľmi posilní. Aj terapie u detí by<br />

mali nadväzovať na individuálnu<br />

bytosť dieťaťa a už od začiatku pousilovať<br />

sa vypátrať zdroje z minulosti.<br />

Stačí si napr. všimnúť jemné<br />

ruky dieťaťa a skúsiť nejaký strunový<br />

nástroj...<br />

RADOSŤ JE<br />

PROTIPÓLOM STRACHU<br />

Sangvinický temperament je privilégiom<br />

detstva! Možnosť žiť<br />

okamihom, radostne a bezstarostne<br />

behať po lúke svojho detstva a radovať<br />

sa z prírody, tanca, básní, rozprávok<br />

či divadla – z toho všetkého<br />

môže dieťa čerpať silu, oslovujúcu<br />

a posilňujúcu jeho ducha, ktorý sa<br />

ešte len začne prebúdzať. Stavať v lese<br />

domček, zbierať lipový kvet, jahody<br />

a zeleninu, piecť chlieb... to všetko<br />

uvádza dieťa do súladu s univerzálnym<br />

prírodným zákonom pohybu<br />

a súčasne prebúdza radosť a nadšenie.<br />

Sangvinickému temperamentu dieťaťa<br />

je preto potrebné dať možnosť,<br />

aby sa mohla prejaviť spontánna radosť<br />

zo života a pocit šťastia ako rozhodujúci<br />

protipól detského strachu.<br />

BEZPEČIE<br />

A POVZBUDENIE<br />

Deti potrebujú teplo domova, bezpečný<br />

prístav, kde sa môžu skryť<br />

a načerpať nové sily, miesto, kde ho<br />

rodičia v prípade potreby povzbudia,<br />

utešia alebo ochránia. Dnes však prevládajú<br />

rôzne vonkajšie podnety z televízie<br />

a internetu, počítačových hier –<br />

oberajú dieťa o jeho sangvinickú<br />

bezstarostnosť. Predčasne ho nútia<br />

do predstáv, telesných pocitov a jednostranných<br />

myšlienok, ktorým sa<br />

dieťa vlastnými silami nedokáže ubrániť.<br />

Ani rozhovory dospelých – partnerské<br />

konflikty, starosti v zamestnaní,<br />

zlosť na druhých ľudí, politika alebo<br />

problémy životného prostredia nie sú<br />

určené detským ušiam!<br />

Každé dieťa potrebuje inú dávku<br />

ochrany a povzbudenia. U jedného<br />

sa zdá, že si prinieslo do tohto života<br />

dostatočnú dávku opatrnosti<br />

a potrebuje skôr povzbudiť, iné dieťa<br />

potrebuje ochranu dlhšie, kým sa<br />

v ňom vyvinie zmysel pre mieru<br />

a spozná hranice, ktoré sa nemajú<br />

prekračovať.<br />

POSILŇOVAŤ<br />

SEBAVEDOMIE<br />

Takmer každé dieťa má radosť, keď<br />

môže pomáhať, pretože deti chcú<br />

niečo robiť, byť užitočné. A práve v pomáhaní<br />

prežíva každé dieťa prirodzeným<br />

spôsobom svoju schopnosť byť<br />

druhým nápomocné. Čím je dieťa staršie,<br />

tým viac si má uvedomovať nutnosť<br />

pomoci – aj keď sa mu možno práve<br />

nechce. Potrebuje na to úlohy primerané<br />

svojmu veku a typu. Vynášanie<br />

odpadkov, prestieranie stola na spoločné<br />

jedlo, starostlivosť o psíka – čím<br />

pravidelnejšie úlohy, tým lepšie.<br />

Čo však majú tieto činnosti spoločné<br />

s detským strachom? Činnosťou<br />

dieťa niečo dáva; ako protihodnotu<br />

dostáva uvedomenie si vlastnej<br />

sily i mimoškolských kompetencií.<br />

Prežitie vlastnej prospešnosti vytvára<br />

najlepšiu ochranu proti bezbrehým<br />

strachom, pretože vlastnou činnosťou<br />

si deti budujú presvedčenie, že<br />

v mnohých životných situáciách<br />

môžu sami niečo urobiť.<br />

Tým nazbierajú sily a vytvoria si<br />

pevný základ, z ktorého sa neskôr<br />

môže vyvíjať radosť zo života a schopnosť<br />

milovať, odolnosť, samostatnosť<br />

a schopnosť pracovného nasadenia.<br />

Popri takýchto hodnotách nemôže<br />

žiaden strach prerásť únosné hranice.<br />

<br />

Marianne Klauserová-Stalderová<br />

stalder@svetgralu.sk


Podobenstvo o figovníku<br />

Zamyslenie k Lukášovi 13,6–9<br />

Martin Ernst<br />

Je nápadné, ako často Ježiš vyzýva<br />

k pokániu. Pokánie je slovo, ktoré<br />

dnes upadá do zabudnutia. Znamená<br />

„zmenu zmýšľania“, „ľútosť“, „obrátenie“.<br />

Ježiš vyzýva svojich poslucháčov<br />

k náprave, k návratu k Bohu a jeho<br />

zákonom. Pritom vysvetľuje, prečo<br />

prišiel na túto Zem. Chce hriešnikov<br />

priviesť na pravú cestu. V láske dáva<br />

Stvoriteľ každému príležitosť, aby sa<br />

obrátil a zachránil sa tak pred pádom<br />

do temnoty večného zavrhnutia. Vymedzil<br />

ľuďom čas, v ktorom sa musia<br />

vyvinúť natoľko, aby v jeho stvorení<br />

smeli naďalej pôsobiť. Koniec tejto<br />

lehoty je pred nami.<br />

Preto Ježiš porozprával svojim poslucháčom<br />

toto podobenstvo: Muž<br />

mal na svojej záhrade figovník. Rok<br />

čo rok prichádzal po jeho plody, ale<br />

žiadne nenachádzal. Povedal záhradníkovi:<br />

„Vytni ho! Načo ešte aj<br />

zem vyčerpáva?“ On mu odpovedal:<br />

„Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem<br />

ho a pohnojím. Možno nabudúce<br />

prinesie ovocie. Ak nie, potom<br />

ho vytneš.“<br />

V tomto podobenstve figovník<br />

predstavuje nás ľudí. Majiteľ záhrady,<br />

Stvoriteľ, vidí, že strom, ktorý neprináša<br />

žiadne plody, treba odstrániť.<br />

Záhradník – Kristus, žijúca láska<br />

Božia – žiada pre nás o poslednú príležitosť<br />

na záchranu.<br />

Dnes sme sa ocitli práve v tejto dobe.<br />

Je najvyšší čas prinášať plody, teda<br />

preukázať, že sme slovu Pána porozumeli<br />

a podľa neho konáme!<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


48<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


TÉMA<br />

Tajomstvo Otčenáša<br />

V jedinej modlitbe sa ukrýva podstata<br />

Ježišovho učenia<br />

Werner Huemer<br />

Už 2000 rokov je neodmysliteľnou<br />

súčasťou kresťanskej viery.<br />

Každý dobrý kresťan pozná slová<br />

modlitby „Otčenáš“ naspamäť. Odriekavajú<br />

sa pri pokání i pri prosbách<br />

všetkého druhu – tak často, ako asi<br />

žiadna iná modlitba. Čo teda v nej<br />

ešte môžeme odhaliť? Mohol mať Ježiš<br />

touto modlitbou na mysli niečo,<br />

na čo dnes už skoro nikto nemyslí?<br />

Otčenáš sa považuje za jeden z najdôležitejších<br />

základov kresťanskej<br />

viery. V Novom zákone sa spomína<br />

na dvoch miestach. Evanjelista Lukáš<br />

použil časť modlitby ako odpoveď<br />

Ježiša učeníkovi, ktorý prosil, aby<br />

ich naučil správne sa modliť (Luk.<br />

11). Okrem toho sa Otčenáš spomína<br />

v Matúšovom evanjeliu (Mat.<br />

6) v rámci slávnej Kázne na hore,<br />

ktorú možno chápať ako zhrnutie<br />

Ježišovho učenia.<br />

Evanjelista Lukáš okolo roku 40 –<br />

ako jeden z prvých neveriacich – prijal<br />

kresťanskú vieru a začal sprevádzať<br />

Pavla na jeho cestách. Historici<br />

predpokladajú, že Lukáš spísal svoje<br />

evanjelium, ako aj Skutky apoštolov,<br />

v prvom storočí nášho letopočtu.<br />

O Matúšovi nie je podľa historikov<br />

nič spoľahlivo overené. Vraj ako prvý<br />

spísal evanjelium v hebrejčine. To<br />

sa však nezachovalo. Napriek tomu<br />

nejestvujú o datovaní textu Otčenáša<br />

skoro žiadne pochybnosti. Iba<br />

záverečná časť modlitby, veta „Lebo<br />

Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky!“,<br />

sa nepripisuje Ježišovi, pretože<br />

ju neobsahuje žiaden z najstarších rukopisov.<br />

Abd-ru-shin (Oskar Ernst<br />

Bernhardt, 1875–1941) uvádza vo svojom<br />

diele „Vo svetle Pravdy“, že tento<br />

text pridal do Otčenáša Luther (Vo<br />

svetle Pravdy, prednáška Otčenáš).<br />

Historické nepresnosti však nie sú<br />

až také dôležité. Podstatný je obsah<br />

tejto kresťanskej modlitby a jej vnútorná<br />

sila.<br />

JEŽIŠOVO UČENIE<br />

O SPRÁVNOM<br />

MODLENÍ<br />

Učenie Syna Božieho o modlení,<br />

ako sa píše v Matúšovom evanjeliu,<br />

dáva tušiť, čo mal Ježiš na mysli,<br />

keď dával učeníkom Otčenáš. Modlitba<br />

má byť predovšetkým vnútorným<br />

rozhovorom človeka so svojím<br />

Stvoriteľom, ktorý pramení z pokorného<br />

duševného postoja. Nie je<br />

vhodné, aby sa vystavovala na obdiv,<br />

alebo vyslovovala povrchne:<br />

„A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci:<br />

tí sa radi modlia v synagógach<br />

a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli;<br />

amen, hovorím vám, svoju odmenu<br />

už majú,“ vyjadril sa Ježiš a žiadal:<br />

„Keď sa modlíš, vojdi do svojej<br />

izbičky, zavri za sebou dvere a modli<br />

sa k svojmu Otcovi, ktorý zostáva<br />

skrytý; a tvoj Otec, ktorý vidí, čo<br />

je skryté, ti dá odplatu.“ Pôsobenie<br />

modlitby nespočíva ani v množstve<br />

slov: „Pri modlitbe potom nerozprávajte<br />

zbytočne ako neverci; oni<br />

si myslia, že budú vypočutí kvôli<br />

množstvu svojich slov.“ Ježiš učil, že<br />

slová nie sú vôbec rozhodujúce: „Veď<br />

váš Otec vie, čo potrebujete ešte skôr,<br />

než ho prosíte.“<br />

V tejto vete z Matúšovho evanjelia<br />

spočíva kľúč k hlbšiemu pochopeniu<br />

Otčenáša, k podstate Ježišovho<br />

učenia v ňom ukrytej. Čo totiž znamená<br />

výrok, že Boh vie o našich želaniach<br />

ešte skôr, než ich vypovieme?<br />

Poukazuje na to, že pre „spojenie“ so<br />

Stvoriteľom je dôležité len to, čo cítime.<br />

Naše vnútorné nasmerovanie.<br />

Slová len nasledujú cit. Vždy sú to<br />

však city – radosť a vďačnosť, alebo,<br />

azda ešte častejšie, prosba v núdzi –<br />

ktoré nás nútia vyhľadávať Boha.<br />

Ak k modlitbe nevedie človeka cit,<br />

vtedy aj najkrajšie slová zostanú<br />

prázdne a chladné.<br />

Ježiš istotne chcel, aby sa Otčenáš<br />

vyslovoval s úctou a uvedomením.<br />

Dnes je však celkom bežné, že veriaci<br />

svoje modlitby iba odriekavajú<br />

a veria, že si tak vyprosia milosť. „Už<br />

majú svoju odmenu,“ povedal Ježiš<br />

a vyjadril tým, že takéto správanie<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


TÉMA<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

prináša v spätnom pôsobení primeranú<br />

„odmenu“– a to neschopnosť<br />

duševne sa otvoriť svetlým, pomáhajúcim<br />

prúdom.<br />

OTČE NÁŠ, KTORÝ SI<br />

NA NEBESIACH...<br />

Podľa citu, ktorý predchádza slovám<br />

modlitby a s ktorým človek<br />

predstupuje pred svojho Stvoriteľa, je<br />

už zrejmé, čo potrebuje. Iba vnútorné<br />

nasmerovanie je základom každého<br />

obracania sa na Stvoriteľa. „Preto,“<br />

učil Ježiš, „modlite sa takto: Otče náš,<br />

ktorý si na nebesiach!“<br />

Boha v jeho bezbytostnosti nie je<br />

možné opísať bežnými pojmami. Treba<br />

dať pojmu Otec hlbší význam na základe<br />

citu. Ten totiž vyjadruje vzťah<br />

medzi človekom a Bohom – bez neho<br />

spojenie nie je možné: človek sa musí<br />

priblížiť k svojmu Stvoriteľovi v detskej<br />

čistote. Abd-ru-shin pôsobivo vyjadril,<br />

čo znamenajú prvé slová Otčenáša,<br />

a to úprimným uistením: „Dávam Ti,<br />

ó Bože, všetky otcovské práva nad sebou<br />

a chcem sa im s detskou pokorou<br />

podrobiť! Tým uznávam, Bože,<br />

aj Tvoju všemúdrosť vo všetkom, čo<br />

Tvoje chcenie prináša a prosím, aby si<br />

so mnou zaobchádzal tak, ako zaobchádza<br />

otec so svojimi deťmi! Tu som,<br />

Pane, aby som Ťa počul a aby som Ti<br />

bol poslušný ako dieťa!“ (Vo svetle<br />

Pravdy, prednáška Otčenáš)<br />

Je možné, že takáto reč je pre niekoho<br />

spočiatku možno „ťažko stráviteľná“,<br />

pretože odporuje dnešnému<br />

rozšírenému postoju mať všetko vo<br />

svojich rukách, bez ohľadu na vyššiu<br />

moc. Človek je však závislý od síl,<br />

ktoré ho obklopujú a od vláken, ktoré<br />

vedú jeho osud, závisí od daru smieť<br />

vôbec žiť a stať sa vedomým, je závislý<br />

od... Boha. Presne tak ako dieťa,<br />

ktoré potrebuje ochranu a pomoc<br />

rodičov.<br />

POSVÄŤ SA<br />

MENO TVOJE!<br />

Okrem toho je človeku ako duchovnej<br />

bytosti darovaná slobodná<br />

vôľa, aby si zariadil svoj život<br />

a bol plne zodpovedný sám za seba.<br />

Neexistuje Stvoriteľ, ktorý ostrým<br />

zrakom sleduje všetky naše myšlienky<br />

a činy a občas svojvoľne zasahuje<br />

do svetového diania. Takéto predstavy<br />

o Bohu sú nesprávne. Jestvuje však<br />

Boh nad celým vesmírom a cestou<br />

k Nemu je vnútorná čistota, rýdzosť<br />

cítenia. Kto sa v tomto zmysle nedokáže<br />

detsky prihlásiť k svojmu nebeskému<br />

Otcovi, ten sa Otčenáš modliť<br />

nemusí. Požehnanie z tohto Ježišovho<br />

daru by mu aj tak zostalo nedostupné.<br />

Žiaľ, dnešný spôsob života ponúka<br />

pramálo podnetov na prebudenie<br />

detského cítenia. Už len samotný<br />

bežný spôsob komunikácie to sťažuje:<br />

pojem „Boh“ sa používa ako<br />

všedný pozdrav, alebo vo všedných,<br />

bezmyšlienkovitých slovných spojeniach.<br />

Ako môže pri takom neúctivom<br />

používaní Stvoriteľovho mena<br />

ísť cítenie do hĺbky?<br />

„Posväť sa meno tvoje!“ – tento slávnostný<br />

sľub má dobrý dôvod, prečo<br />

stojí na začiatku modlitby. Bez posvätenia<br />

pojmu „Boh“ je ťažké zastaviť<br />

sa v mori každodenných myšlienok.<br />

Chýba nám kotva. Veď kto z miliónov<br />

ľudí, ktorí sa každý deň modlia,<br />

pri používaní týchto slov myslí na ich<br />

zmysel? Čo znamená „posvätenie“, ak<br />

nie vedomé vyslovovanie mena Boh,<br />

očistené od všetkej všednosti?<br />

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO<br />

TVOJE! BUĎ<br />

VÔĽA TVOJA!<br />

Na začiatku Otčenáša teda nie je<br />

len oslovenie, ale aj slávnostný<br />

sľub – usilovať o taký vnútorný<br />

postoj, s ktorým sme spôsobilí obracať<br />

sa na Stvoriteľa.<br />

Skúmali ste niekedy do hĺbky vetu:<br />

„Príď kráľovstvo Tvoje“? Obyčajne je<br />

prednesená len ako prosba – akoby<br />

človek mohol Boha žiadať o to, aby<br />

okamžite nastolil svoju ríšu a svoju<br />

vôľu na Zemi. Akoby človek nemal<br />

vlastnú zodpovednosť, ako keby sme<br />

nedostali slobodu rozhodovania sa.<br />

V tejto vete je však aj ďalší sľub.<br />

Abd-ru-shin vysvetľuje význam tejto<br />

časti modlitby takto: „Znamená to:<br />

My ľudia tu na zemi to chceme priviesť<br />

tiež tak ďaleko, aby Tvoje dokonalé<br />

kráľovstvo siahalo až sem<br />

k nám! (...) Je to teda uistenie, že sa<br />

chceme stať takými, aby sa aj zem<br />

s prispením ľudskej duše stala kráľovstvom,<br />

v ktorom sa plní vôľa Božia!<br />

Toto uistenie ešte stupňuje ďalšia<br />

veta: „Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak<br />

i na zemi!“ Nie je to len vyjadrenie<br />

ochoty vložiť sa úplne do vôle Božej,<br />

ale aj sľub o túto vôľu dbať a so všetkou<br />

horlivosťou sa usilovať o jej pochopenie.“<br />

(Vo svetle Pravdy, prednáška<br />

Otčenáš)<br />

Božia vôľa pôsobí vždy povznášajúco,<br />

podporujúco a oživujúco.<br />

Zviditeľňuje sa v pôsobení prírodných<br />

zákonov, ktoré sú prejavom<br />

vôle Stvoriteľa. Pre každého človeka<br />

je dôležité, aby rovnako povznášajúco<br />

a podporujúco pôsobil voči<br />

okolitému svetu a voči svojim blížnym.<br />

Tak sa so svojou slobodnou<br />

vôľou vraďuje do vôle Božej– a Zem<br />

sa môže stať „krajinou Božou“, teda<br />

krajinou, v ktorej sa budujúca vôľa<br />

Stvoriteľa vedome rozpoznáva a napĺňa.<br />

Aj tieto slová Otčenáša teda<br />

vyzývajú veriaceho človeka na sľub<br />

a predovšetkým na aktívnu činnosť.<br />

Rozhodne nie sú prosbou o „rýchly<br />

Boží zásah“.<br />

Celá prvá časť Otčenáša sa<br />

teda týka hlavne vnútorného postoja<br />

modliaceho sa človeka, jeho


TÉMA<br />

vnútorného rozpoloženia, jeho pripravenosti<br />

žiť v súlade s Bohom.<br />

Až na základe týchto prepokladov<br />

môže byť účinná nasledujúca<br />

prosba o „denný chlieb“. Pojem<br />

„chlieb“ je potrebné chápať obrazne<br />

– ako symbol všetkého, čo je<br />

nevyhnutné k životu. Všetky tieto<br />

slová veriaceho vedú k vytvoreniu<br />

určitého postoja: „ Rozhodujúce nie<br />

je to, čo chcem ja, ale to, čo chce<br />

Tvoja vôľa, teda to, čo ma posilní, aj<br />

keby to nebolo príjemné. Tejto vôli<br />

sa podrobujem!“<br />

A ODPUSŤ NÁM<br />

NAŠE VINY...<br />

Ježišovo učenie žiada, aj upozorňuje<br />

veriacich na ich povinnosti.<br />

Zo všetkých biblických podobenstiev<br />

jasne vidieť, že je na hony vzdialené<br />

od všeodpúšťajúcej zhovievavosti,<br />

aká sa mu niekedy pripisuje.<br />

Preto na prosbu „A odpusť nám naše<br />

viny...“ nadväzuje prísľub: „...ako aj<br />

my odpúšťame svojim vinníkom!“ Už<br />

Matúš vo svojom evanjeliu (6,14) vyvracia<br />

akékoľvek pochybnosti o tom,<br />

že by mohli byť viny vykúpené. Naopak,<br />

tento dej je podmienený konkrétnym<br />

postojom: aby mohol veriaci<br />

dosiahnuť odpustenie, musí aj<br />

on blížnemu odpustiť.<br />

Súvislosti, ktoré Otčenáš vyjadruje<br />

v týchto slovách, Abd-ru-shin vysvetľuje<br />

ešte dôkladnejšie: „Táto veta obsahuje<br />

poznanie o nepodplatiteľnom,<br />

spravodlivom spätnom pôsobení duchovných<br />

zákonov, vykonávajúcich<br />

Božiu vôľu. Je tiež prejavom bezhraničnej<br />

dôvery v tieto zákony. Veď<br />

prosba za odpustenie, a teda za prepáčenie<br />

viny, je založená na splnení<br />

podmienky, že ľudská duša predtým<br />

sama odpustila všetku nespravodlivosť<br />

a krivdy, ktoré na nej jej blížni<br />

spáchali. Kto toto však dokáže, kto<br />

svojim blížnym už predtým všetko<br />

odpustil, ten je aj vo vnútri natoľko<br />

očistený, že sám úmyselne nespravodlivosť<br />

nevykonáva. Tak je aj pred<br />

Bohom zbavený všetkej viny, pretože<br />

pred ním sa považuje za bezprávie<br />

len to, čo sa pácha úmyselne v zlej<br />

vôli.“ (Vo svetle Pravdy, prednáška<br />

Otčenáš)<br />

Odpustenie viny prebieha vždy<br />

v rámci spätného pôsobenia. Nedá sa<br />

„vykúpiť“. Preto by sa ani táto časť Otčenáša<br />

nemala chápať ako prosebná<br />

fráza, ale naopak ako uistenie o spravodlivom<br />

Božom pôsobení s prosbou<br />

o silu na správne rozhodnutia.<br />

To platí aj pre záverečnú časť modlitby:<br />

„A neuveď nás do pokušenia,<br />

ale zbav nás zlého!“ Tieto slová vyjadrujú<br />

takisto prosbu o správnu<br />

cestu životom, ktorá vedie ku spáse,<br />

teda ku skutočnému oprosteniu sa<br />

od všetkého obmedzujúceho, ťaživého<br />

(v tomto zmysle teda „zlého“) –<br />

zatiaľ čo cesta „pokušenia“ oslobodzuje<br />

len zdanlivo, pretože láka<br />

na opustenie budujúcej, pomáhajúcej<br />

cesty Božej vôle.<br />

Stvoriteľ však do žiadneho pokušenia<br />

neprivádza. Abd-ru-shin o tom<br />

píše: „Boh nikoho nepokúša! Tu ide<br />

o nepresné vysvetlenie, ktoré volilo<br />

slovo ,pokušenie‘. Jeho správny význam<br />

má bližšie k pojmom poblúdenie,<br />

zídenie zo správnej cesty, chybné<br />

hľadanie na ceste k Svetlu. Znamená<br />

to to isté ako: Nenechaj nás ísť blúdivými<br />

cestami, nesprávne hľadať,<br />

nenechaj nás strácať čas, aby sme<br />

ho minuli, premárnili!“ (Vo svetle<br />

Pravdy, prednáška Otčenáš)<br />

ČO JEŽIŠ KRISTUS<br />

CHCEL NAOZAJ<br />

Z<br />

Ježišovho učenia, obsiahnutého<br />

v dochovaných biblických<br />

podobenstvách, je viditeľné aj jeho<br />

poslanie: Syn Boží pred 2000 rokmi<br />

prišiel, aby priniesol ľudstvu duchovné<br />

impulzy. Učil bezvýhradnej<br />

láske k Bohu a k blížnemu, vyzýval<br />

k vnútornému obráteniu sa<br />

a k činom. Obyčajná „nedeľná viera“<br />

alebo prázdne modlitebné frázy<br />

nestačia.<br />

Otčenáš môžeme pokladať za podstatu<br />

Ježišovho učenia. Vedie veriaceho<br />

človeka k určitému postoju. Iba<br />

v tomto prístupe objaví hodnotu tejto<br />

modlitby, ktorá, ako to vysvetľuje<br />

Abd-ru-shin, obsahuje „kľúč k ríši<br />

Božej“. V tom spočíva tajomstvo<br />

Otčenáša.<br />

Každý veriaci má možnosť pristúpiť<br />

k tejto veľkolepej modlitbe,<br />

k jednotlivým vetám novým spôsobom<br />

– jednoducho, svojím vyciťovaním.<br />

Vnútorný prospech na seba<br />

nedá dlho čakať. Ako totiž Abd-ru­<br />

-shin v prednáške „Modlitba“ napísal:<br />

„Otčenáš samotný môže byť pre<br />

hľadajúceho človeka všetkým, ak sa<br />

do neho pohrúži a správne ho pochopí.<br />

Nič viac by nepotreboval, iba<br />

,Otčenáš‘. Ten mu ukazuje v zhustenej<br />

forme celé evanjelium. Je kľúčom<br />

k svetlým výšinám pre toho,<br />

kto ho dokáže správne v sebe prežiť.<br />

Pre každého môže byť posilou a súčasne<br />

svetlom na ceste dopredu a nahor!<br />

Tak nesmierne mnoho v sebe<br />

ukrýva.“<br />

(Vo svetle Pravdy, prednáška Otčenáš)<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


POZNANIE<br />

Čo je to<br />

Posolstvo Grálu?<br />

Werner Huemer<br />

osolstvo Grálu“ je podtitu­<br />

knižného diela „Vo svetle<br />

„Plom<br />

Pravdy“, trojzväzkovej zbierky prednášok,<br />

ktoré zrozumiteľnou formou<br />

popisujú duchovné aspekty bytia<br />

a usporiadanie stvorenia. Autorom<br />

diela je Abd-ru-shin (Oskar Ernst<br />

Bernhardt, 1875–1941).<br />

Jadrom výkladu je spoznávanie zákonov<br />

stvorenia. Na ich základe dostane<br />

každý vážne hľadajúci odpoveď<br />

na najdôležitejšie otázky ľudského<br />

bytia: Odkiaľ pochádzame? Kam<br />

ideme? Čo je zmyslom nášho života?<br />

Pred čitateľom sa postupne rozvíja<br />

obraz celého stvorenia, spozná súvislosti<br />

vo svetovom dianí, uvedomí si<br />

však aj zodpovednosť za svoj vlastný<br />

život. Posolstvo Grálu vyzýva k duchovnému<br />

rozvoju a pritom stojí<br />

na kresťanských hodnotách. Je však<br />

nadkonfesné a obracia sa na človeka<br />

bez ohľadu na jeho náboženskú príslušnosť<br />

alebo národnosť.<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

Prednášky Posolstva Grálu vznikali<br />

v rokoch 1923 až 1938, ale<br />

od tých čias nestratili nič zo svojej<br />

všeobsiahlej platnosti. Abd-ru-shinovo<br />

dielo bolo medzitým preložené<br />

do 17 jazykov a dnes je dostupné v 90<br />

krajinách. Svojou ucelenosťou je základným<br />

dielom poznania o stvorení<br />

a tvorí aj základ na zbližovanie prírodných<br />

vied a náboženstva.<br />

Ako už titul napovedá, je „Grál“<br />

dôležitou témou Posolstva Grálu. Čitateľ<br />

sa dozvie, aký vysoký význam<br />

sa skrýva za ságami a legendami<br />

o „životodarnom kalichu“.<br />

Poznanie sprostredkované v 168<br />

prednáškach tohto diela je cennou<br />

pomocou pre samostatné štúdium<br />

pri ceste za poznaním. Práve z poznávania<br />

súvislostí, od moci myšlienok<br />

až k významu prírodných<br />

zákonov pre udržiavanie zdravého<br />

tela, možno odvodiť riešenie nielen<br />

mnohých osobných problémov, ale<br />

aj problémov v oblastiach, ktoré dnes<br />

čelia kríze. Je jedno, či sú to otázky<br />

manželstva a rodiny, duševnej krízy,<br />

osudovej udalosti v okolí alebo ide<br />

o nepriaznivý vývoj v spoločnosti.<br />

Posolstvo Grálu však neponúka<br />

hotové recepty, ani strnulé zásady<br />

správania sa, ale stavia na úsilí duchovne<br />

prebudených, kriticky mysliacich,<br />

skúmajúcich, vnútorne slobodných<br />

ľuďoch. Tým potom<br />

ukazuje cestu k poznávaniu Boha.<br />

Otázka bola vybratá z knihy<br />

100 odpovedí na životné otázky<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk


Knižný rad Herberta Vollmanna<br />

Jedným zo zaujímavých autorov, ktorí pôsobili v najbližšom okolí Abd-ru-shina<br />

a vychádzali z jeho nesmierneho zdroja poznania, je aj Herbert Vollmann.<br />

Vo svojich knihách praktickým spôsobom objasňuje duchovné aspekty bežného života.<br />

Hovorí napríklad o dedičnom hriechu, záhade prázdneho hrobu, svetovom súde, pôvode<br />

človeka, prevteľovaní, osude, astrálnom tele a mnohých ďalších témach.<br />

Zároveň nám dáva možnosť uvidieť rozdiel medzi vedomým životom človeka,<br />

opierajúcim sa o duchovné zákony, ktorými sa riadi celý vesmír, a životom vychádzajúcim<br />

iba z rozumových základov.<br />

Naša cena: 6,50 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,80 €<br />

Naša cena: 7,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 6,30 €<br />

Naša cena: 9,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 8,50 €<br />

Naša cena: 6,70 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 6,30 €<br />

Kolekciu 4 kníh Herberta Vollmanna ponúkame<br />

aj ako celú edíciu za akciovú cenu:<br />

25,50 €<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


NÁZORY<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

Impressum:<br />

Svet Gr álu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 42/2014, vyšlo 1. 12. 2014<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU, n. o., Hlavná 85, 040 01 Košice<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Roman Levický (Slanec), Rastislav Podivinský (Trenčianske<br />

Teplice), Tomáš Výboch (Komárno), Václav Kazda (Brno),<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko),<br />

Artur Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Rastislav Mátej,<br />

Igor Mešťánek, Tomáš Mešťánek, Rastislav Podivinský,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová,<br />

Tomáš Výboch, Hana Celhofferová, Mária Šumajová<br />

Vydavateľ:<br />

Nadácia Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Detva)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Rudyumans, USA (1); Dmitry Rukhlenko,<br />

Bělorusko (32); M. Pruszaczyk, Polsko (32); Svetik, Ukrajina (32);<br />

Kptan, Jelutong (35); Lihana111 (35); zatletic, Chorvatsko (37);<br />

Fffranzzz, Německo (37); Kittichai, Bangkok (38); Ras-slava,<br />

Ukrajina (40, 41); Altanaka, Ruská federace (44);<br />

Beata Becla, USA (46); Cynoclub, Francie (47);<br />

Studio Flara, Polsko (48);<br />

• Dreamstime.com: Dainis Derics, Litva (1, 56-58);<br />

Neil Harrison, Švýcarsko (5); Knud Nielsen, Dánsko (9);<br />

Ig0rzh (22); Robert Carner, USA (60);<br />

• Istockphoto.com: PhotoGraphyKM, Srbsko (12);<br />

Chris Gramly, USA (14); Laitho, Francie (18); danilovi, Rusko (20)<br />

• wikipedia.org: 1 26, 29, 30 (NASA);<br />

• GralsWelt: 8;<br />

• Svět Grálu: Milan Bouška, ČR (52-53), M. Vaňáč, ČR (24, 25);<br />

Artur Zatloulal st. , ČR (6);<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Otázka:<br />

Som dlhoročný odberateľ Sveta Grálu,<br />

preto ma veľmi prekvapila informácia<br />

o tom, že časopis končí. Informáciu<br />

som získal na októbrovom prednáškovom<br />

fóre v Brne. Môžete mi objasniť,<br />

čo je dôvodom?<br />

P. P., Pardubice<br />

Odpoveď:<br />

Ukončenie vydávania časopisu Svet<br />

Grálu má dva dôvody. Tým prvým<br />

je naša snaha nahradiť písomnú<br />

formu častejším osobným stretávaním<br />

na prednáškach, seminároch,<br />

tematických večeroch a fórach, ako<br />

aj na knižných veľtrhoch. Pri vydávaní<br />

časopisu Svet Grálu sme si<br />

vytýčili za cieľ uverejňovať kvalitné<br />

články, no predovšetkým upozorňovať<br />

na Abd-ru-shinovu knihu<br />

„Posolstvo Grálu“ – to pre Vás ako<br />

dlhoročného odberateľa iste nie je<br />

žiadne tajomstvo. Túto knihu si<br />

vysoko ceníme a z toho vyplynula<br />

i naša snaha poukazovať na ňu, aby<br />

sa o nej ľudia dozvedeli a zamýšľali<br />

sa nad jej obsahom. Ukázalo sa, že<br />

toto úsilie redakcie nevzbudilo až<br />

taký veľký ohlas a záujem o časopis<br />

ani o knihu.<br />

Druhý dôvod vlastne súvisí s tým<br />

prvým: Záujem o časopis nebol dostatočný<br />

a počas tých desiatich rokov<br />

– s malými výnimkami – stále<br />

klesal, napriek neustálym pokusom<br />

ho oživiť rôznymi akciami a ponukami.<br />

Záujem alebo nezáujem čitateľov<br />

je samozrejme celkom ich vecou,<br />

pre nás to však znamenalo ďalší<br />

a dôležitý signál na ukončenie práce.<br />

Tak sme teda nakoniec dospeli<br />

k poslednému číslu.<br />

Srdečne Vám ďakujeme za záujem<br />

a zo všetkého najviac si želáme,<br />

aby ste ako náš doterajší čitateľ vytrvali<br />

v snahe o život podľa Pravdy<br />

a v úsilí ísť po ceste, ktorú vyznačuje<br />

Posolstvo Grálu. A tešíme sa<br />

na osobné stretnutie, ak to bude Vaším<br />

želaním. Nájdete nás na webe<br />

www.svetgralu.sk.<br />

Redakcia<br />

Rôzne vydania<br />

Posolstva Grálu<br />

Otázka:<br />

Zaujala ma Vaša ponuka ohľadne<br />

knihy Posolstvo Grálu – Vo svetle<br />

Pravdy. Ponúkate 3-zväzkové<br />

a 1-zväzkové vydanie. Nerozumiem,<br />

aký je medzi nimi rozdiel. Oboje sú<br />

vydaniami „poslednej ruky“, alebo<br />

ako to je? Na inej stránke, kde sa<br />

píše o tomto diele rozlišujú: Posolstvo<br />

Grálu, Doznievanie z Posolstva<br />

Grálu, potom ešte Nezaradené prednášky,<br />

Odpovede na otázky. A tiež<br />

píšu, že existuje zoradenie prednášok


NÁZORY<br />

z poslednej ruky a pôvodné zoradenie.<br />

Z popisu Vašej ponuky ale neviem,<br />

o ktoré vydanie pri týchto dvoch<br />

Vami ponúkaných knižkách ide a čo<br />

všetko obsahuje, preto by som bol rád<br />

keby ste mi to upresnili.<br />

R. T.<br />

Odpoveď:<br />

Trojzväzkové a jednozväzkové vydanie,<br />

vydávané v licencii nadácie Stiftung<br />

Gralsbotschaft Stuttgart, je rovnaké:<br />

oboje je „vydaním poslednej<br />

ruky“. Líšia sa len väzbou, t.j. máme<br />

v ponuke tri jednotlivé diely, alebo<br />

všetky tri diely v jednom zväzku.<br />

Rozdiel je preto aj v cene. Cena<br />

1-zväzkového vydania je 21 Eur.<br />

„Odpovede na otázky“ sú ďalšou<br />

knihou vydanou v licencii nadácie<br />

Stiftung Gralsbotschaft.<br />

„Vydanie poslednej ruky“ Posolstvo<br />

Grálu je posledným variantom<br />

knihy, ktorú autor zostavil krátko<br />

pred svojou smrťou, a podľa jeho<br />

želania je v tejto podobe určená<br />

na ďalšie vydávanie. Vznik knihy<br />

má svoju históriu. V prvom rade<br />

treba povedať, že autor písal a zverejňoval<br />

svoje prednášky postupne,<br />

a knižne ich vydal najskôr v roku<br />

1926 ako „malé“ vydanie, v roku<br />

1931 ako „veľké“ jednozväzkové vydanie.<br />

Po ňom vyšlo ešte koncom<br />

tridsiatych rokov „Posolstvo Grálu<br />

doznieva“; okrem ďalších samostatne<br />

vydaných prednášok. Vo „vydaní<br />

poslednej ruky“ autor zmenil<br />

poradie prednášok, niektoré prednášky<br />

či ich časti vypustil a ďalšie<br />

dodal, takže záverečné trojdielne<br />

vydanie je takmer dvakrát rozsiahlejšie<br />

než „veľké vydanie“ (168 prednášok<br />

oproti pôvodným 91). Vydanie<br />

poslednej ruky vyšlo až po vojne,<br />

po Abd-ru-shinovej smrti.<br />

Podrobnejšie sa o histórii vzniku<br />

knihy dočítate na našich webových<br />

stránkach.<br />

Medzi nebom a zemou<br />

Svet Grálu 34, recenzia filmu<br />

Videl som film „Nosso Lar“. Vyronil<br />

som pritom od dojatia aj niekoľko<br />

sĺz, pretože pomoc sa nám dostáva<br />

nielen z onoho sveta. Je to tak! Kým<br />

naši blízki odídu na druhý breh,<br />

mnohí chcú ešte urobiť posledný<br />

dobrý čin. Rovnako aj môj umierajúci<br />

otec. Bol som pri jeho smrteľnej<br />

posteli, keď povedal: „Potrebujem<br />

ešte trochu času, než pôjdem.“<br />

Chcel so mnou ešte osláviť svoje 82.<br />

narodeniny. V tom čase bolo moje<br />

manželstvo v troskách, bol som sám.<br />

Kým môj otec zomrel, povedal mi:<br />

„Je tu pro teba jedna žena, spoznáš<br />

ju, svoju druhú manželku!“ Môj otec<br />

potom 23. marca 1997 zomrel. A ja<br />

som 8. mája skutočne náhodou stretol<br />

jednu ženu. Odvtedy uplynulo<br />

už 16 šťastných rokov. Áno, ona je<br />

pre mňa tá pravá. Po niekoľkých týždňoch<br />

sa mi otec raz zjavil vo sne,<br />

smial sa a potom zmizol vo svetle.<br />

Od tých čias som presvedčený o tom,<br />

že sa medzi týmto a oným svetom<br />

deje viac vecí, než tušíme alebo vedome<br />

pociťujeme.<br />

K. B.<br />

Telepatia zvierat<br />

Otázka:<br />

Môžu zvieratá vidieť ľudské<br />

myšlienky?<br />

Názor redakcie:<br />

Existuje mnoho vedeckých štúdií –<br />

napríklad výskumy anglického biológa<br />

Ruperta Sheldrakea –, ktoré sú<br />

dôkazom toho, že domáce zvieratá<br />

reagujú na úmysly ľudí. Vycítia napríklad,<br />

keď sa ich majiteľ rozhodne<br />

odniekiaľ vrátiť domov, alebo ich<br />

nakŕmiť. Medzi zvieratami a ľuďmi<br />

môže vzniknúť istý druh „telepatie“.<br />

Abd-ru­<br />

-shin v prednáške<br />

Inštinkt<br />

zvierat (Posolstvo<br />

Grálu – Vo<br />

svetle Pravdy) poukazuje<br />

na to, že zvie­ ratá v prírode<br />

vnímajú „bytostné“ a vďaka tomu<br />

získavajú napr. varovania pred nadchádzajúcim<br />

nebezpečenstvom.<br />

Podľa môjho názoru si treba uvedomiť,<br />

že pojem „zviera“ zahŕňa<br />

rôzne stupne vedomia. Všetky zvieracie<br />

duše síce pochádzajú z úrovne<br />

tzv. „bytostného“, no v nej existujú<br />

najrôznejšie oblasti. Medzi vonkajšou<br />

formou živočícha a jeho stupňom<br />

vedomia je priama súvislosť, pretože<br />

druh vedomia podmieňuje formu.<br />

Preto sú niektoré druhy zvierat človeku<br />

bližšie než iné. Vnútorná komunikácia,<br />

telepatia medzi ľuďmi a zvieratami<br />

je o to ľahšia, čím vyššia je<br />

úroveň vedomia zvieraťa. Pokiaľ je<br />

medzi človekom a zvieraťom ešte aj<br />

láska, tá dokáže viesť k veľkému porozumeniu.<br />

To pozná každý priateľ<br />

zvierat.<br />

Werner Huemer<br />

WERNER<br />

HUEMER<br />

100 odpovedí<br />

na životné<br />

otázky<br />

280 strán,<br />

mäkká väzba,<br />

český jazyk,<br />

formát 11,5 x 18 cm,<br />

hmotnosť 370 g.<br />

naša cena: 10,80 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 10,30 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého<br />

objednávacieho kupónu, alebo v našom on-line obchode<br />

na stránke www.svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


NA ZÁVER<br />

ľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj<br />

H pravdu, vrav pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do<br />

smrti. Kto by nepoznal tieto slová, ktoré napísal Jan Hus<br />

tri roky pred svojím upálením ...<br />

Čo je to pravda? – „Ja som sa preto narodil a preto som<br />

prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto<br />

je z pravdy, počuje môj hlas,“ vravel Ježiš Pilátovi. A Pilát<br />

mu na to odpovedal: „Čo je pravda?“ (Jn 18/37,38)<br />

Od tejto príhody uplynulo dvetisíc rokov. Aj dnes však<br />

pokrčí plecami mnohý z nás, obyvateľov tohto moderného,<br />

no na počudovanie stále chorého sveta 21. storočia, a hovorí<br />

rovnako ako Pilát: „Čo je vlastne pravda?“ Rozumej:<br />

„Kto vlastne vie, čo je to tá pravda, čo je vlastne správne,<br />

čo sa má a čo nemá? Nuž, asi to, čo každý pre seba pokladáme<br />

za správne a dobré, každý má svoju pravdu. A tak<br />

sa o to veľmi nestarajme, aj tak nič múdre nevymyslíme.“<br />

Tu by sme sa však radi ozvali: Tak to nie je. Najprv<br />

vedzme, že pravda, skutočnosť naozaj existuje. Pravda je,<br />

keď sa povedzme o 2.35 ráno na rohu našej ulice zrazili<br />

dve autá, vodiči sa spolu povadili a potom s oškretými<br />

blatníkmi odišli. Zopár ľudí sa zobudilo, ďalší aj vyzreli<br />

z okna, iní sa o tom vôbec nedozvedeli. Ráno si o tom<br />

budú ľudia z domu rozprávať, každý to vidí inak, jeden<br />

sa domnieva, že to bolo o polnoci, druhý, že sa to vadili<br />

chodci cestou z krčmy, tretí videl autá, ale myslí si, že sa<br />

len tak zastavili na kus reči. Názorov môže byť veľa, ale to<br />

nič nemení na fakte, že sa skutočne presne o 2.35 ráno na<br />

rohu našej ulice zrazili dve autá. To znamená, že pravda –<br />

tá s malým „p“ – je skutočnosť, ako sa veci naozaj majú,<br />

ako sa odohrali, aké sú.<br />

Potom je tu však Pravda, tá s veľkým písmenom P. Tá<br />

v poklade nášho jazyka odlišne označuje múdrosť, siahajúcu<br />

vesmírom ku hviezdam a ešte ďalej. Je to Božia<br />

Pravda, vôľa a dielo Stvoriteľa. Čo je to pravda?<br />

„Pravda“, to je skutočnosť, podľa ktorej je vystavaný svet.<br />

Tá Pravda i ten svet siahajú ďaleko za hranice viditeľné<br />

človeku, zahŕňajú aj svet našich myšlienok a citov, svet<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

vracajúcich sa spravodlivých dôsledkov našich činov, svet<br />

ľudských duchov i svet prírodných bytostí; svet, v ktorom<br />

každý tvor s výnimkou človeka vie, čo má robiť, aby žil<br />

správne.<br />

Ako to, že každá zdravá bunka nášho tela vie, čo má robiť<br />

– keď sa porežeme do prsta, hneď sa spustí liečivý mechanizmus<br />

zrážania krvi, obrany proti nákaze, zacelenie<br />

a hojenie buniek. Či to nie je tak, že bunky napodobňujú<br />

jemný neviditeľný vzor nášho astrálneho tela a usilovne<br />

a poctivo budujú jeho hrubý obraz...? Ako to, že každý<br />

motýľ, čerstvo vyslobodený z kukly, každá korytnačka,<br />

práve vyliahnutá z vajca od prvých minút vedia, čo majú<br />

robiť? Či to nie je tak, že pred sebou vidia bytosti prírody<br />

a napodobňujú ich správanie, ich vzory? Že vtáky, za<br />

svitania spievajúc alebo letiac cez hory do teplých krajín,<br />

načúvajú svojim starším bratom z bytostnej ríše a radi sa<br />

podriaďujú ich skúsenému vedeniu?<br />

A tiché vnútorné hlasy v našom vnútri – to sa v nás<br />

predsa hlási k životu duch naliehajúci na prebudenie, a aj<br />

naši priatelia – zomretí ľudia, chcú nám byť nápomocní<br />

a posilniť našu vôľu k dobru.<br />

To všetko je votkané do usporiadania sveta, do jeho<br />

možností a ciest života, a autorom toho všetkého je vôľa<br />

Stvoriteľa, teda Pravda.<br />

O pravde napísal Abd-ru-shin v „Odpovediach na<br />

otázky“: Pravda je to večne-nemeniteľné! To, čo sa nikdy<br />

nemení vo svojej forme, ale je také, aké bolo od večnosti<br />

a navždy ostane, ako je teraz. Pretože to tiež nikdy nemôže<br />

podliehať pokroku, lebo už od začiatku bolo dokonalé.<br />

Pravda je skutočná, je jestvujúca! Jestvujúcim je<br />

jedine pravý život. Celý vesmír „sa opiera“ o túto Pravdu!<br />

Preto je tiež iba to, čo prichádza z Pravdy, skutočne živé,<br />

všetko ostatné podlieha premene smrťou.<br />

Zámerom nášho časopisu bolo povzbudiť nás – tak trocha<br />

ustatých a tak trocha sklamaných tým, že narážame<br />

na nesúlad medzi svojimi ideálmi a trpkou nedokonalosťou<br />

okolitého sveta. Chceli sme a chceme poukázať


na to, že tie ideály, ani pravda a Pravda nezanikli, že sú<br />

okolo nás a nad nami a že ich máme neúnavne hľadať.<br />

Kto hľadá, nájde.<br />

Hľadáte Pravdu. Čo je Pravda? To, čo dnes cítite ako<br />

Pravdu, zajtra už spoznáte ako omyl a neskoršie v tomto<br />

omyle zase objavíte zrnká Pravdy! Lebo i zjavenia menia<br />

svoje formy. Tak to s vami pokračuje v tvrdošijnom hľadaní,<br />

avšak touto premenou stávate sa zrelšími!<br />

Pravda zostáva vždy rovnaká, tá sa nemení, veď je večná!<br />

A pretože je večná, nebude ju možné nikdy čisto a skutočne<br />

pochopiť pozemskými zmyslami, ktoré poznajú iba zmenu<br />

foriem!<br />

Staňte sa preto duchovnými! Osloboďte sa od všetkých<br />

pozemských myšlienok a získate Pravdu, budete v Pravde,<br />

aby ste sa v nej kúpali, trvalo ožiarení jej čistým svetlom,<br />

lebo vás úplne obklopí. Budete v nej plávať, len čo sa stanete<br />

duchovnými.<br />

Potom už nebudete viac potrebovať namáhavo sa učiť vedám,<br />

nebude potrebné obávať sa žiadnych omylov, pretože<br />

na každú otázku budete mať už vopred odpoveď v Pravde<br />

samotnej! Získate ešte viac, pretože si už nebudete klásť<br />

žiadne otázky, budete všetko vedieť, všetko chápať, keďže<br />

váš duch bude žiť v čistom Svetle a Pravde!<br />

Preto sa duchovne osloboďte!<br />

Rozlomte všetky<br />

putá, ktoré vás držia dolu!<br />

Ak sa vám pri tom vyskytnú<br />

prekážky, jasajte im<br />

v ústrety s radosťou, lebo<br />

pre vás znamenajú cestu<br />

k slobode a sile! Považujte<br />

ich za dar, z ktorého vám<br />

vyplynú výhody, a hravo<br />

ich premôžete!<br />

* * *<br />

Tieto slová sú z prednášky Prebuďte sa, z Posolstva<br />

Grálu. Čo sa vlastne mieni slovami „stať sa duchovnými“?<br />

Ako to, že by sme sa vôbec mohli zaobísť bez rozmýšľania<br />

a čím by sme ho mohli nahradiť? Aký je vlastne rozdiel<br />

medzi vedomosťami a poznaním?<br />

Predstavme si, že pán N vstane od svojho domáceho<br />

počítača a ide sa zdôveriť svojej žene: „Tu píšu na internete,<br />

že vedci z istej americkej univerzity vyskúmali,<br />

že sa dieťa cíti v matkinom náručí lepšie než v kočíku.<br />

Urobili rozsiahly štatistický prieskum u veľkej skupiny<br />

obyvateľstva a použili pri tom špeciálny program, ktorý<br />

pomocou kamery zaznamenáva a vyhodnocuje pohyb<br />

svalov v tváričke dieťaťa spolu s hodnotami krvného tlaku<br />

a srdcového tepu.“<br />

A tu pani N položí varechu, zadíva sa na svojho životného<br />

partnera a vraví: „Na to nepotrebujem nijaké výskumy<br />

a nijaké programy. To viem od prvej chvíle, čo<br />

som zobrala do náručia našu Janu, a práve tak dobre to<br />

vie každá mamička.“<br />

Akokoľvek znie tento príklad absurdne a smiešne,<br />

v skutočnosti je obrazom mnohého v našich životoch.<br />

Chýba nám poznanie o stvorení, rozumej pravé poznanie,<br />

porozumenie dejov a vlastností sveta viditeľného aj<br />

neviditeľného.<br />

Hm – a kde ho vziať? Je mnoho rôznych a protikladných<br />

názorov, kníhkupectvá sú preplnené knihami, plnými<br />

ohromujúcich tvrdení a tajomstiev, čitateľ, ktorý<br />

sa usiluje v nich vyznať, tápe v neistotách od jedného názoru<br />

k druhému – a Pravda nikde. Istotne najviac je zastúpená<br />

kresťanská literatúra, teda náboženstvo, zjavené<br />

z najvyšších prameňov samotným Synom Božím Ježišom,<br />

a postupne obhospodarované po dve tisícročia cirkevnými<br />

a ľudskými ustanovizňami. Potom sú tu východné<br />

náboženstvá, hlásané múdrymi ľuďmi Ázie – múdrymi,<br />

ale iba ľuďmi. A ako najmladšia je tu ezoterika, teda necirkevné<br />

náboženské sústavy, zostavené autormi najrôznejších<br />

kvalít, od dobrých pozorovateľov života až po...<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014


až po autora, ktorý tvrdí, že sa Lucifer polepšil a že sa za<br />

neho máme modliť.<br />

Nie, prosím, nechceme kritizovať a už vôbec nie nejako<br />

„bojovať“ proti iným vieram a presvedčeniam, s tým boli<br />

na zemeguli vždy veľmi neblahé skúsenosti a sú dodnes.<br />

Veď predsa každý človek aj tak zakotví podľa svojho<br />

stupňa poznávania a dozrievania tam, kam ho to priťahuje,<br />

či už mu tie viery chválite alebo haníte, a to podľa<br />

zákona príťažlivosti rovnorodého, pretože k niečomu<br />

dospel a na viac momentálne nemá. Ak tomu neveríte,<br />

potom sa, prosím, obzrite, kde ste boli vy (alebo my) vo<br />

vlastnom živote so svojím zmýšľaním pred dvoma, desiatimi<br />

či viac rokmi.<br />

Pri všetkom porozumení pre celú tú rôznofarebnú škálu<br />

predstáv o Pravde by sme však radi pripomenuli jednu<br />

skutočnosť, ktorá sa v Posolstve Grálu veľakrát zdôrazňuje:<br />

Usporiadanie sveta a života je dokonalým dielom<br />

dokonalého Stvoriteľa, ktorý nedozerá na každého z nás<br />

osobne, ale vložil do svojho diela svoju vôľu, inými slovami<br />

zákony, zákonitosti, vlastnosti, podľa ktorých sa<br />

pohybuje a žije celý svet. Kto tieto zákony pozná, má<br />

v nich kľúč poznania, na rozpoznanie pravdivosti alebo<br />

nepravdivosti všetkého navôkol. Potom možno vie, že<br />

padnutý Lucifer je duch, ktorý pôvodom pochádza z Božského<br />

a tak sa mu žiadny človek ani nedokáže priblížiť,<br />

ani vylíčiť aký je. Preto môžu byť ezoterické ľudské tvrdenia<br />

iba žalostnými omylmi, ktoré v človeku vyvolávajú<br />

iba zmätok.<br />

Tiež mu napríklad musí byť jasné, že ak Boh existuje<br />

v Trojici, potom tu nemôže byť celá plejáda synov Božích,<br />

avatarov či zasvätencov, alebo že sa dokonca každý<br />

človek môže stať synom Božím. Vylúčená vec – nemôže,<br />

rovnako ako sa mucha nemôže nikdy stať človekom,<br />

pretože pochádza zo zvieracieho druhu a nikdy nedosiahne<br />

ľudské vlastnosti. Existuje iba Boh Otec, Stvoriteľ<br />

sveta, zdroj nesmierneho žiarenia obsahujúceho život,<br />

Boh Syn, teda Ježiš, zostúpivší na Zem na pomoc ľuďom,<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

42 | 2014<br />

a potom je tu tretia osobnosť, Duch čiže Vôľa, teda vykonávateľ<br />

chcenia Božieho, vykonávateľ spravodlivosti<br />

a lásky. Nikto ďalší nie je schopný sprostredkovať pravú<br />

múdrosť, Pravdu, poznanie o svete, iba ten, ktorý pochádza<br />

odtiaľ.<br />

Táto skutočnosť sa nedá sprostredkovať, nedokážeme<br />

o nej presvedčiť, na ňu nahovoriť nikoho, ani svoje deti.<br />

Môžeme však Pravdu úprimne hľadať, poctivo sa o jej<br />

získanie usilovať. To stojí za to, veď tým napĺňame zmysel<br />

svojho života na Zemi. Našou výzbrojou, ktorú sme<br />

na cestu bytím dostali, je schopnosť vyciťovať a zvažovať.<br />

Schopnosť, ktorú, obávame sa, už po tisícročia nechávame<br />

zakrpatievať a usínať; ale neostáva iné než ju prebudiť<br />

a osvedčiť tým, že ju usilovne používame.<br />

A ešte s jednou obavou by sme sa vám, čitateľom,<br />

úprimne zverili, kým sa v našom poslednom čísle časopisu<br />

Svet Grálu rozlúčime. Obávame sa nezáujmu<br />

ľudí u nás o tieto témy. Niektorí z nás redaktorov zažili<br />

vrúcnu, dojímavú atmosféru krátko po zamatovej revolúcii,<br />

ktorá nás náhle posunula k vnútornej živosti, a ťažko<br />

nesieme istú vnútornú ľahostajnosť v spojení s vonkajším<br />

zhonom a starosťou o všetko iné, než o to, kvôli čomu<br />

na svete sme. Pretože jeden zo zákonov Pravdy znie, že<br />

život vychováva, núti nás duchovne dozrievať a tam, kde<br />

to nejde dobrovoľne, kde narazí na odpor, vynúti si dozrievanie<br />

človeka násilím. Čím iným, než problémami,<br />

chorobami, konfliktmi, neúspechmi. Urobí nás nešťastnými,<br />

pretože len tak budú niektorí z nás ochotní sa zamýšľať<br />

nad zmenou.<br />

Tak teda – bdejme a modlime sa, priatelia.<br />

Zo srdca<br />

Redakcia Sveta Grálu


06<br />

9<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Časopis Svet Grálu ponúka nadčasové články.<br />

V priebehu svojej desaťročnej existencie<br />

na Slovensku vydal spolu 42 čísel.<br />

10 rokov<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

Svet Grálu<br />

S<br />

september – november 2014<br />

jún – august 2014<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

40<br />

ISSN 1614-5127<br />

771614 512005<br />

Význam<br />

a účinok modlitby<br />

Na čom pri modlitbe skutočne záleží<br />

strana 7<br />

Otroctvo<br />

v kresťanskej Európe<br />

neukončil kresťanský súcit<br />

strana 34<br />

Vesmír nie je<br />

samoobsluha<br />

Naozaj musíme mať všetko?<br />

strana 46<br />

Svätý Grál<br />

východisko sily<br />

41<br />

<br />

Svet Grálu<br />

<br />

Neviete si rady<br />

s problémovými deťmi?<br />

„Venujte sa im, milujte ich a chápte“,<br />

Ako to radí ten Pavel kôň Kalpakcis vie?<br />

Fantastické strana 7<br />

schopnosti zvierat<br />

Pracuj, aby si prežil!<br />

Rešpektuje priemyselná kultúra človeka?<br />

strana 26 strana 11<br />

Keď sa duša<br />

Smieme byť<br />

vyladí<br />

v živote šťastní?<br />

Rozhovor Malé zamyslenie<br />

s Reimarom Banisom<br />

strana 22<br />

strana 38<br />

Cena 2,89 €<br />

Práca<br />

zmyslom života?<br />

www.svetgralu.sk<br />

Svet Grálu<br />

39<br />

marec – máj 2014<br />

Pozor, sprisahanie!<br />

Konšpiračné teórie,<br />

náboženstvo súčasnosti?<br />

strana 14<br />

Môj spoločník Parkinson<br />

Príbeh zo života<br />

strana 29<br />

Zlaté pravidlá<br />

úspešnej výchovy<br />

Dobré je to, čo je dobré<br />

pre všetkých<br />

strana 36<br />

Ako<br />

prekonať<br />

strach<br />

Svet Grálu<br />

<br />

42<br />

<br />

Svet Grálu<br />

december 2014 - február 2015<br />

Zážitky blízke smrti<br />

Sú to iba výplody mozgu?<br />

Cena 2,89 €<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 8<br />

Rakovina a láska<br />

k sebe samému<br />

Očami homeopatie<br />

strana 40<br />

Malé a veľké<br />

strachy detí<br />

Ako im pomôcť?<br />

strana 44<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

V zajatí emócií<br />

Ako sa vyrovnať<br />

s traumou<br />

strana 16<br />

Astrál<br />

„all inclusive“<br />

Nebezpečné výlety<br />

strana 32<br />

Bdejte<br />

a modlite sa<br />

Vyrovnať sa<br />

s utrpením?<br />

„Dá sa to“ –<br />

hovorí Pavel Kalpakcis<br />

strana 8<br />

Homeopatia<br />

v záhrade<br />

môže zachrániť<br />

i zlomený stromček<br />

strana 20<br />

www.svetgralu.sk<br />

Svet<br />

Grálu<br />

Cena 2,89 €<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Hviezdne nebo<br />

nad hlavou<br />

O čiernych dierach,<br />

hroboch vesmírnych telies<br />

a lievikoch do iného sveta<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Cena 2,89 €<br />

strana 26<br />

Na záver<br />

Prečo končí časopis<br />

Svet Grálu a čo ďalej?<br />

strana 56<br />

Cena balíka: 3,00 €<br />

Svet Grálu ročník 2014<br />

41 • Práca zmyslom života?<br />

40 • Svätý Grál - Východisko sily<br />

39 • Ako prekonať strach<br />

38 • Neprišiel aby zomrel - Posolstvo z Nazaretu<br />

Svet Grálu ročník 2013<br />

37 • Pohľad na onen svet<br />

- Putovanie duší po pozemskej smrti<br />

36 • Homosexualita. Ako jej rozumieť?<br />

35 • Naše minulé životy. Prečo ich nepoznáme?<br />

34 • Prečo horoskop niekedy nevychádza?<br />

Svet Grálu ročník 2012<br />

33 • Jeme lieky, ale zdraví nie sme<br />

32 • Život bez jedla - "Pránická strava"<br />

31 • Halucinácie alebo hlasy neviditeľných?<br />

30 • A koľko anjelov stráži Vás?<br />

Svet Grálu ročník 2011<br />

29 • Karma - Vytvorte si lepší osud<br />

28 • Ekonomika ako hazardná hra<br />

27 • Transplantácia spomienok - Prečo ľudia<br />

po transplantácii preberajú vlastnosti<br />

svojich darcov?<br />

26 • 2012 - posledné Vianoce, alebo zbytočná panika?<br />

Svet Grálu ročník 2010<br />

25 • Dospievanie - kľúč k dospelosti<br />

24 • Tajomná moc myšlienok<br />

23 • Bohovia dávnych čias?<br />

22 • Sloboda - dar alebo prekliatie<br />

Svet Grálu ročník 2009<br />

21 • Nebezpečenstvo v ezoterike<br />

20 • Je rodina prežitok?<br />

19 • Materialisti pochádzajú z opice... a Vy?<br />

18 • Krása nie je IN!<br />

Svet Grálu ročník 2008<br />

17 • Nad Tatrou sa blýska - Od Štúra k Štefánikovi<br />

16 • Zoznámte sa - Voda!<br />

15 • Duchovné príčiny chorôb<br />

14 • Zaviate doby sa prebúdzajú<br />

Svet Grálu ročník 2007<br />

13 • Bol som klinicky mŕtvy<br />

12 • Jete Éčka?<br />

11 • Vzbura živlov<br />

10 • Omyly a zázraky jasnovidectva<br />

Svet Grálu ročník 2006<br />

9 • "Dáš mi svoje srdce?"<br />

8 • Reinkarnácia - prečo si nespomíname?<br />

7 • Nevítaný hosť - duchovný rozmer interrupcie<br />

6 • Grál - legenda alebo skutočnosť?<br />

Svet Grálu ročník 2005<br />

5 • Peniaze alebo život! - sen o zdravom<br />

peňažníctve<br />

4 • Mýtus o diablovi<br />

3 • Príroda a jej sily<br />

2 • Tri dimenzie lásky<br />

1 • "Život je len náhoda..."?<br />

- neviditeľná sieť osudu<br />

Uvedené časopisy si môžete zakúpiť aj jednotlivo za jednotnú cenu 1,00 €/ks.<br />

Môžete si ich objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


Nakoniec človeku zostane iba to,<br />

čo rozdal iným.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!