27.05.2018 Views

SG33

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

december 2010 – február 2011<br />

strana 13<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

strana 16<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

strana 21<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

ww.svetgra<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 7<br />

strana 36<br />

a<br />

marec – máj<br />

2011<br />

Na hranici medzi vedou a duchovným poznaním<br />

strana 6<br />

Nezvyčajný príbeh z dejín modernej justície<br />

strana 10<br />

Neviditeľné žiarenia, ktoré<br />

ovplyvňujú naše zdravie<br />

strana 30<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Keď sa po transplantácii<br />

človek cíti ako niekto iný<br />

strana 13<br />

Nakoľko pravdepodobný<br />

bol vzťah Ježiša s Máriou<br />

Magdalénou?<br />

strana 37<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 34<br />

Vychádza v decembri 2012<br />

Astrológia<br />

Určite ste už tiež zistili, že horoskop niekedy vychádza<br />

a inokedy zasa nie. Vedeli ste, že horoskopy a životné úlohy<br />

majú mnohí ľudia podobné, ale ich riešenie sa líši podľa<br />

karmického zaťaženia? Že astrológia a horoskopy nám majú<br />

povedať, čo by sa mohlo stať – a nie čo sa naozaj stane?<br />

Že niektoré konštelácie planét spôsobujú zvýšený počet<br />

dopravných nehôd? Toto všetko a rad iných zaujímavostí<br />

sa dozviete v ďalšom čísle Sveta Grálu, ktoré vyjde 1.12.2012.<br />

Svet Grálu<br />

26<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

Karma – čo to je?<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

2012<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika?<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú enú cenu.<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

život<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

Svet<br />

Grálu<br />

27<br />

Zánik hmoty<br />

1944: Posledný proces<br />

s čarodejnicami<br />

Radiestézia – cesta<br />

k harmonickému<br />

prostrediu<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Prečo ľudia po transplantácii<br />

preberajú vlastnosti svojich darcov?<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Tajomstvo Márie<br />

Magdalény<br />

Abd-ru-shin<br />

Odpovede na otázky<br />

Autor odpovedá na najčastejšie otázky,<br />

ktoré mu kládli čitatelia jeho hlavného<br />

diela „Vo svetle Pravdy“ Posolstvo Grálu.<br />

Tieto odpovede, ako aj hlavné dielo, sú<br />

nadčasové, osvetľujú zákonitosti bytia<br />

a prinášajú prekvapivé poznatky.<br />

Naša cena: 11,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 10,50 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na konci<br />

časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


N<br />

ie je to tak dávno – približne<br />

80 rokov, keď obyčajný, dnes<br />

už zvyčajne málo účinný penicilín<br />

mal moc rozhodnúť o ľudskom živote<br />

a cenu zlata. Vojaci na frontoch<br />

prvej svetovej vojny, ženy po pôrode,<br />

deti so zápalom pľúc a slávni básnici<br />

v najlepších rokoch zomierali na choroby,<br />

ktoré dnes zaženieme jednoduchou<br />

antibiotickou kúrou. Alebo (tí<br />

šťastnejší z nás) prírodným liečivom.<br />

Na nešťastie, aj dnes tisíce ľudí denne<br />

zomierajú na to, že nemajú prístup<br />

ani k tým najzákladnejším liekom<br />

na choroby, ktoré sa liečiť dajú a mali<br />

by sa... keby mocní tohto sveta uvažovali<br />

viac o spolupatričnosti než o tom,<br />

ako zabezpečiť svoj stále neskrotnejší<br />

blahobyt. Svoje o tom vie aj slovenská<br />

lekárka, Margaréta Černáková, dobre<br />

známa čitateľom Sveta Grálu, ktorá<br />

sa nedávno vrátila z Afriky. V Tanzánii<br />

ako členka pomocného tímu lekárov<br />

na vlastnej koži spoznala, ako<br />

ďaleko sme tu v Európe od poznania<br />

toho, čo je to skutočná bieda.<br />

Zatiaľ čo 4/5 ľudstva ani nesníva<br />

o zázrakoch modernej medicíny,<br />

v priemyselných krajinách sa už lekárska<br />

veda posunula k úplne iným<br />

výzvam a problémom, než je liečenie<br />

týfusu a čierneho kašľa. Hľadanie,<br />

testovanie a masové používanie<br />

synteticky pripravených látok prinieslo<br />

celý rad vážnych etických otázok.<br />

Testovanie liekov na zvieratách<br />

i ľuďoch, miera kontroly liečiv pri ich<br />

zavádzaní na trh, sledovanie a vyhodnocovanie<br />

nežiaducich účinkov, alebo<br />

aj také používanie bolesť tlmiacich<br />

liekov, ktoré hraničí s eutanáziou.<br />

Veľká diskusia sa v USA rozvinula<br />

okolo antidepresíva Prozac. Začalo<br />

sa predpisovať aj deťom a v takom<br />

rozsahu, že sa začalo hovoriť o „prozac“<br />

generácii, ktorá mala byť sebavedomá<br />

a úspešná vďaka senzačnej<br />

tabletke odvahy. Kým sa v súvislosti<br />

s benevolentným predpisovaním antidepresív<br />

nezačalo hovoriť o epidémii<br />

samovrážd mladistvých... Knihy<br />

o podobných škandáloch sa stali bestsellermi<br />

a verejnosť bola konfrontovaná<br />

so zneužívaním ekonomickej<br />

a politickej moci farmaceutickými<br />

skupinami. Odhalenia o presadzovaní<br />

veľmi škodlivých liekov do lekárskej<br />

praxe či falšovaní výsledkov<br />

vedeckého výskumu mohli byť pre<br />

mnohých šokujúce. Podporilo to stanoviská<br />

opačného tábora, ktoré sú nezriedka<br />

nekritické v opačnom smere.<br />

Keď sa preceňujú možnosti prírodnej<br />

liečby a vznikne „chemofóbia“, keď<br />

pacient z presvedčenia odmietne liek,<br />

ktorý by mu preukázateľne mohol zachrániť<br />

život, a radšej vyskúša stovky<br />

pseudoalternatív, ponúka svojmu okoliu<br />

smutno-smiešnu karikatúru ideálu<br />

prírodného života. Dobrým príkladom<br />

tohto postoja bol kedysi aj pisateľ<br />

týchto riadkov, keď sa jednej letnej<br />

noci doplazil s kulminujúcim astmatickým<br />

záchvatom na záchranku, pretože<br />

si (zo zásady) nevzal lieky proti<br />

alergii. V tých minútach, ktoré zdanlivo<br />

trvali hodiny, nebolo v miestnosti<br />

lekára centrálneho príjmu jasné, kto<br />

má z danej situácie väčší zmätok: pacient,<br />

alebo mladá lekárka, slúžiaca<br />

svoju možno prvú nočnú. Dnes si<br />

myslím, že problém liekov a liečby<br />

NA ÚVOD…<br />

nespočíva výlučne v metóde, i keď je<br />

pravda, že niektoré metódy sa zameriavajú<br />

iba na príznaky, iné aj na príčiny<br />

choroby. Dobrých liekov máme<br />

veľa, ale uzdraviť sa môžeme nakoniec<br />

len rešpektovaním prirodzeného poriadku<br />

života. Človek, ktorý trpí potláčanou<br />

nevraživosťou voči manželskému<br />

partnerovi, rodičom, deťom,<br />

šéfovi alebo vôbec celému svetu, nemôže<br />

byť dlhodobo zdravý. V nijakom<br />

prípade. Ani nadmieru zodpovedný<br />

a milujúci človek, ktorý svoje telesné<br />

sily dlhodobo prepína, len aby svojim<br />

blízkym (a svojmu šéfovi v práci) zaistil<br />

pohodlný život. Aj keby sa v takých<br />

„chorobopisoch“ vŕtali všetci liečitelia<br />

i lekári sveta, akákoľvek liečba, alopatia,<br />

homeopatia či bioterapia, vyjde<br />

navnivoč. Preto skutoční lekári všetkých<br />

čias (spomeňme len Hippokrata),<br />

neštudovali len príznaky choroby, ale<br />

aj pacientov spôsob života. Aby mu potom<br />

mohli povedať slová podobné tým<br />

Kristovým: „Choď a viac nehreš“. Aj<br />

ja som príklad takého pacienta, ktorý<br />

musel pár ráz spadnúť na nos, kým mu<br />

došlo „tadiaľto cesta nevedie“. A preto<br />

vám prajem samé dobré životné rozhodnutia,<br />

ktoré vám prinesú vnútornú<br />

harmóniu a radosť. To je esencia a základný<br />

predpoklad zdravia.<br />

Roman Levický<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


OBSAH<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

FEJTÓN<br />

Guľôčky, ktoré neliečia 5<br />

ZDRAVIE<br />

Alkohol – od ľahkej drogy až k ťažkej<br />

zmene osobnosti<br />

ROZHOVOR<br />

„Život byl poměrně nudný.<br />

Tak proč si ho nezpestřit?“<br />

Rozhovor s mužom závislým od drog<br />

VÝCHOVA<br />

„V pote svojej tváre…“<br />

Ako deti správne motivovať k práci<br />

ROZHOVOR<br />

Rozhovor s Prof. RNDr. Ludmilou Kameníkovou, DrSc.<br />

CVIČENIE<br />

Ešte viac ohybnosti<br />

Séria cvikov tentoraz zameraná na kĺby<br />

11<br />

„Lieky na trvalé uzdravenie nestačia.<br />

Uzdraviť sa musíme my sami.“<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

„Zrútil sa mi svet“<br />

Následky užívania<br />

návykových látok<br />

Ako prekonať krízu v zamestnaní<br />

7<br />

14<br />

18<br />

23<br />

26<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Niekoľko úvah nielen o škole a školstve 28<br />

ZAMYSLENIE<br />

Slova se mluví a mlýny melou…<br />

Jak lidé drží dané slovo?<br />

32<br />

ROZHOVOR<br />

Život s „druhým svetom“<br />

Rozhovor s Margot Ruis nielen<br />

o prírodných bytostiach<br />

34<br />

PRÍRODA<br />

Počasie z ľudskej ruky 40<br />

FOTOSERIÁL<br />

Dotyky krásy<br />

severoamerického kontinentu<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Nebezpečenstvo dogmatizmu 45<br />

RECENZIA<br />

Bola to proste reinkarnácia<br />

Kniha Most času rozpráva<br />

o autentickom príbehu chlapca,<br />

ktorý si pamätal svoj minulý život<br />

50<br />

HUDBA<br />

Anton Bruckner 52<br />

VZŤAHY<br />

Polarita či protiklad?<br />

R ozľahlé nekonečné pláne, hlboké<br />

masívy kaňonov vytvorené dávnym<br />

odchodom ľadovcov, len lietadlami<br />

dostupné rozprávkové jazerné krajiny,<br />

nepriestupné lesy s tisícročnými<br />

sekvojovými hájmi …<br />

Dobro a zlo nie sú dve strany<br />

jednej mince<br />

42<br />

56


FEJTÓN<br />

Guľôčky, ktoré neliečia<br />

Artur Zatloukal<br />

Č<br />

lovek vie, čo chce – Pánboh vie,<br />

ako to dopadne. Rozumej človeče,<br />

niečo si zmyslíš, ale či to tak aj<br />

naozaj dopadne, o tom už rozhoduje<br />

iná múdrosť. Od čias ľudových múdrostí<br />

sme dnes už ďaleko, ale stále<br />

máme podobné starosti. Ľudstvo<br />

dnes vyrába milióny guľôčok, tabletiek.<br />

Vyrába ich z ropy, uhlia a iných<br />

chemických surovín... ale Pánboh<br />

akosi nelieči podľa našich predstáv<br />

a nášho scenára. Niekde sa to zadrháva.<br />

Sme čím ďalej tým viac chorí,<br />

i keď tu máme ohromný farmaceutický<br />

priemysel, no pritom nie sme<br />

zdravší.<br />

Ako to?<br />

Táto téma sa v článkoch Sveta<br />

Grálu, v knihách, ktoré vydávame,<br />

i na tematicky príbuzných<br />

prednáškach preberá už roky: máš<br />

horúčku? Zrazíme ti ju liekmi. Bolí<br />

ťa po nich žalúdok? V poriadku,<br />

máme tu niečo proti bolesti. Ochorie<br />

ti z chemikálií pečeň? Žiaden problém,<br />

aj na pečeň máme lieky. A tak<br />

ďalej. Osvietenejší lekári vedia, že to<br />

je potláčanie príznakov choroby namiesto<br />

jej liečenia, a pripodobňujú<br />

to k vyskrutkovaniu varovnej kontrolnej<br />

žiarovky, ktorá má za úlohu<br />

signalizovať poruchu: kontrolka<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


FEJTÓN<br />

v automobile signalizuje, že v motore<br />

máme málo oleja. A my namiesto doliatia<br />

oleja žiarovku vyskrutkujeme<br />

a ideme ďalej i bez oleja. Ako dlho<br />

asi vydrží motor? Svetová zdravotnícka<br />

organizácia zaradila ako štvrtú<br />

najčastejšiu príčinu úmrtia vedľajšie<br />

účinky užívania liekov...<br />

Osvietenejších lekárov však pribúda,<br />

stále viac z nich si uvedomuje,<br />

že choroby majú vnútornú príčinu,<br />

od ktorej treba začať; tí druhí sú však<br />

ešte stále v presile. Keby nebolo neúspešných<br />

pacientov, ktorí im ten<br />

úspešný chemicko-vedecký obraz<br />

stále nejako narušujú, ani by sa im<br />

to nezdalo čudné.<br />

Jeden náš mladý príbuzný dostal<br />

ešte ako mladík astmu. Astma<br />

je podľa celostnej medicíny celkom<br />

pochopiteľným dôsledkom nedýchateľného<br />

prostredia – v rodine, škole<br />

alebo niekde inde v okolí. Pretože<br />

sa nedýchateľné prostredie nelepšilo,<br />

nezlepšovala sa ani choroba a študent<br />

sa prepadal do stále horšej a horšej<br />

choroby. Nakoniec na ňom lekárska<br />

veda uplatnila niekoľko desiatok<br />

rôznych medikamentov vrátane<br />

každodenných infúzií. A celkom nakoniec<br />

sa uvažovalo o invalidnom<br />

dôchodku.<br />

Vtedy sme s manželkou navrhli<br />

liečiteľa. Rodičia boli proti liečiteľom<br />

dosť nabrúsení. Mama, lekárka,<br />

zažila niekoľko zbabraných liečiteľských<br />

prípadov, ktorým lekárska<br />

veda v poslednej chvíli zachránila<br />

život; povedzme si na rovinu a s rešpektom,<br />

že lekárska veda niekedy<br />

dokáže zachrániť život a že naopak<br />

jestvujú aj neseriózni liečitelia. Otec<br />

bol zo zásady nabrúsený na čokoľvek,<br />

čo prekročilo rýdzo materiálne<br />

hranice smerom k ezoterike. Dôvodom,<br />

prečo sa obaja prestali liečiteľstvu<br />

brániť, bola skutočnosť, že obaja<br />

svojho syna milovali a že už nevedeli,<br />

ako ďalej.<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

Tak sme sa jedného dňa vybrali<br />

so svojím mladým príbuzným k nám<br />

známemu liečiteľovi. Sami, bez rodičov,<br />

len s ich súhlasom. Čo si tí<br />

dvaja s liečiteľom povedali, nevieme,<br />

a ani to vedieť nemusíme. Isté však<br />

je, že sa odtiaľ vrátil ako vymenený.<br />

Denne zjedol niekoľko kilogramov<br />

jabĺk, aby prečistil organizmus,<br />

a do týždňa vysadil všetky výdobytky<br />

chemicko-lekárskeho inžinierstva,<br />

aj keď mu liečiteľ taký radikálny<br />

krok neodporučil. Tiež je isté, že tú<br />

zmenu musel mať už v sebe predpripravenú,<br />

že to nebol len pasívny zázrak<br />

liečiteľových rúk, že potreboval<br />

impulz a že sa ho celou svojou dušou<br />

chopil.<br />

Keď o dva mesiace neskôr jeho<br />

mamka náhle zomrela, bol tento<br />

bývalý pacient schopný tú životnú<br />

ranu zniesť, ten pacient, ktorý upútaný<br />

na lôžko kedysi vyčkával, až mu<br />

mama po príchode zo zamestnania<br />

vpichne pravidelnú infúziu. Dnes to<br />

je svalnatý mladý muž, úspešný v zamestnaní.<br />

Ako to?<br />

„Chorôb je veľa, no zdravie je<br />

len jedno“ hovorí ľudová múdrosť<br />

dneška. V tých slovách je<br />

i povzdychnutie nad nevypočítateľnosťou<br />

osudu, nad malou matematickou<br />

pravdepodobnosťou náhody,<br />

že práve ja zostanem zdravý,<br />

keď skoro všetci ostatní nie sú. Lenže<br />

– náhoda je nepoznaná nutnosť. Nutnosť?<br />

Áno, nutnosť. Nepoznaná. Byť<br />

chorý, znášať únavu a bolesť istotne<br />

nie je ľahké. Ale svojím spôsobom je<br />

to ľahšia pasívna obmena znášania<br />

niečoho, čo prišlo a čo sa musí prečkať<br />

v posteli. A býva ťažšie pripustiť<br />

si, že som si svoju chorobu a bolesť<br />

spôsobil sám. Že nie je súhrou štatistických<br />

náhod, ale informáciou<br />

o vlastnej chybe, ktorú už telo nedokáže<br />

ďalej znášať. Je to tým ťažšie,<br />

že svoju chybu cez okuliare svojej<br />

vlastnej predpojatosti väčšinou nevidíme,<br />

a niekedy dokonca leží i v našom<br />

minulom živote. Síce minulom,<br />

ale našom. Pripustiť si také niečo,<br />

v tom je kus prácnej statočnosti,<br />

a potom ešte to následné hľadanie,<br />

kde tá chyba je.<br />

Všimli ste si, že o živote začneme<br />

často premýšľať až po neúspechu?<br />

Dokiaľ sa všetko darí, môže to zostať<br />

tak, ako to je, či je to dobré alebo zlé.<br />

A tak môže byť príčinou problémov<br />

so žalúdkom napríklad nervozita, tá<br />

zase vyplýva z nedostatočnej vnútornej<br />

dôvery v múdre, nechaotické<br />

usporiadanie sveta, a koniec-koncov<br />

skončíme pri chýbajúcom presvedčení<br />

a dôvere v Boha. Teda pri<br />

skupine prvoradých otázok, ktoré<br />

mnoho ľudí považuje za druhoradé,<br />

pretože im to ide úspešne aj bez nich,<br />

dokiaľ... sa u nich nedostavia žalúdočné<br />

problémy.<br />

Lenže – koľko asi takých ľudí namiesto<br />

prehĺtania tabletiek prijme<br />

toto napomenutie tak, ako bolo životom<br />

mienené?<br />

A ešte jedno lenže: prečo by sme to<br />

napomenutie nemohli prijať práve<br />

my? Veď o všetkých týchto veciach<br />

vieme a ony nádherne zapadajú<br />

do celostného obrazu sveta, múdro<br />

spravovaného a tak prirodzene pochopiteľného.<br />

Dajme sa do toho, veď naše choroby<br />

sú koniec koncov iba odstavným<br />

pruhom na ceste za zmyslom<br />

života, za vzdelávaním duše.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz


ZDRAVIE<br />

– od ľahkej drogy<br />

až žkť ťažkej zmene osobnosti<br />

Následky užívania omamných a návykových látok<br />

V dnešnej dobe sa pôsobenie návykových<br />

a omamných látok často bagatelizuje<br />

– natoľko, že sa s nimi mnohí,<br />

najmä mladí, zahrávajú. Ľahkomyseľný<br />

prístup sa však vypomstí veľmi nepriaznivými<br />

dopadmi. Pozrime sa preto detailnejšie,<br />

ako pôsobia drogy na telo<br />

a dušu.<br />

N<br />

ajzávažnejšie poškodenia spôsobujú<br />

tzv. nelegálne drogy, užívané<br />

buď vo forme prášku, injekčne<br />

alebo inhaláciou. Ich dôsledky sú<br />

všeobecne známe; učí sa o nich už<br />

na základnej škole. Ale často sa podceňujú<br />

legálne drogy, ku ktorým patria<br />

v prvom rade u nás bežne konzumované<br />

alkoholické nápoje.<br />

Zrejme už každý mohol pozorovať<br />

ich účinok: od počiatočného rozjarenia,<br />

cez túžbu po nekonečných<br />

diskusiách a presviedčanie druhých<br />

o svojej pravde, až po poškodenie<br />

fyzického tela i psychiky. Ľudovo<br />

sa tomu hovorí „prepitý mozog“.<br />

Podľa tohto sloganu si niektorí študenti<br />

cielene „vyplachujú z hlavy“<br />

rôzne zbytočnosti, ktoré sa museli<br />

naučiť na skúšku. Mnohí dokonca<br />

žartujú, koľko miliónov mozgových<br />

neurónov im pijatika zlikvidovala.<br />

Pozrime sa na jednotlivé fázy opitosti.<br />

Počiatočné účinky vyzerajú<br />

zdanlivo neškodne: najprv vzniká<br />

pocit určitého uvoľnenia, pretože<br />

alkohol rozširuje kožné cievy, čím<br />

sa povrch tela prekrví a zaplaví<br />

ho pocit tepla. Ďalším orgánom,<br />

na ktorý alkohol výrazne pôsobí, je<br />

mozog; tu má však opačný účinok:<br />

spôsobuje stiahnutie mozgových<br />

ciev, čím dochádza k zníženiu zásobovania<br />

mozgu krvou s mnohými<br />

nepriaznivými dôsledkami.<br />

Alkohol zasahuje predovšetkým<br />

niektoré z jeho častí, ako je mozoček<br />

a vnútorné oblasti mozgu, tzv. limbický<br />

systém. Tieto oblasti mozgu<br />

totiž obsahujú receptory, na ktoré<br />

sa alkohol viaže. Mozoček je tak vyradený<br />

zo svojej normálnej činnosti,<br />

čo sa prejaví na viacerých úrovniach.<br />

Dochádza k dyskoordinácii pohybov,<br />

viditeľnej poruche rovnováhy<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


ZDRAVIE<br />

– postihnutý nie je schopný ísť rovno<br />

po vyznačenej čiare. Pri tomto teste<br />

so zatvorenými očami vykazuje opitý<br />

horšie výsledky, ako triezvy človek.<br />

Je to dané tým, že u opilca s vyradeným<br />

mozočkom prevezme jeho funkciu<br />

intelekt, ktorý spoločne so zrakovou<br />

kontrolou jeho pohyby upravuje.<br />

Pri zatvorených očiach však rozum<br />

korekcie vykonávať nemôže.<br />

Intoxikácia mozočku má aj ďalšie<br />

nepriaznivé dopady. Cez túto<br />

oblasť totiž v normálnom prípade<br />

prichádzajú rôzne varovania – hoci<br />

napomenutie: „Nepi!“ Kto však má<br />

chuť na nejaký ten pohárik, nechce<br />

tento vnútorný hlas počuť. Radšej<br />

privíta našepkávanie, ktoré mu ponúka<br />

rôzne dôvody, prečo sa napiť:<br />

od výhovoriek na okolie, ktoré mu<br />

údajne nerozumie, a otrepaných fráz<br />

typu: „nejaký ten pohárik neuškodí“,<br />

až po úplné hlúposti.<br />

Už v tejto fáze nemá zmysel snažiť<br />

sa postihnutému čokoľvek vyhovoriť,<br />

pretože nám aj tak nebude<br />

veriť. Odblokovaním varovného<br />

hlasu citu totiž rastie falošná sebaistota<br />

človeka. To sa dá často pozorovať<br />

u podnapitých osôb: okato<br />

presviedčajú svoje okolie, že všetko<br />

vedia najlepšie, a druhí ničomu nerozumejú.<br />

Pre nezaujatého pozorovateľa<br />

to býva až komické, zvlášť keď<br />

ostatných presviedča o niečom, čo<br />

nepozná a čomu vôbec nerozumie –<br />

trebárs ich poúča, ako sa hrá na hudobný<br />

nástroj či vykonáva športová<br />

aktivita, ktorú sám predtým nikdy<br />

nepestoval.<br />

VPLYVY VEDÚCE<br />

K ZMENE OSOBNOSTI<br />

P<br />

rečo sa pri popíjaní človek tak<br />

zmení? Uvedomme si, že látky,<br />

ktoré prechádzajú do krvi, posilňujú<br />

určité druhy myšlienok. Alkohol<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

napr. podporuje rozvoj namyslenosti,<br />

sebectva, sebaľútosti, žiarlivosti atď.<br />

Tieto vlastnosti sa však vyvíjajú postupne,<br />

postihnutý to ani nevníma.<br />

Je to podobné, ako keď polievame<br />

kvetiny, aj tie rastú pomaly.<br />

Každý iste pochopí, že ak má niečo<br />

vyrásť, musí sa najskôr zasadiť semienko.<br />

Analogicky si vysvetľujeme,<br />

že u niektorých ľudí po požití alkoholu<br />

spočiatku nepozorujeme nepatričné<br />

prejavy. Naopak, dobrosrdečný<br />

človek sa môže alkoholom uvoľniť<br />

natoľko, že by najradšej „objímal celý<br />

svet“. Odblokovanie zábran však nie<br />

je bez nebezpečenstva, o čom sa presvedčili<br />

napríklad tí, ktorí sa v opitosti<br />

zaplietli do neželaných vzťahov.<br />

Rovnako je potrebné brať do úvahy,<br />

že nepriaznivé účinky alkoholu<br />

sa zosilňujú súčasným príjmom ďalších<br />

látok. Mnohí si napr. neuvedomujú<br />

interakcie s rôznymi liekmi,<br />

ktoré človek bežne užíva. Je ešte<br />

častým javom, že sa v reštauráciách<br />

a podobných zariadeniach fajčí. Tabakový<br />

dym po vdýchnutí (aj pasívnom,<br />

tzn. ak nefajčiar dýcha takto<br />

zamorený vzduch) prechádza cez<br />

pľúc do krvi a jeho toxické splodiny<br />

tak okrem iného poškodzujú pečeň,<br />

mozog a ďalšie orgány.<br />

Pripomeňme si aj jemnohmotné<br />

znečistenie miest, kde ľudia obyčajne<br />

popíjajú a debatujú v lepšom<br />

prípade o nepodstatných veciach,<br />

v horšom – zanadávajú si na iných,<br />

ohovárajú, atď. Tieto negatívne myšlienkové<br />

formy sa môžu nepozorovane<br />

„usídliť“ v mozgu prítomného<br />

človeka, ktorý predtým ani takéto<br />

zmýšľanie nemal. A pokiaľ sa tieto<br />

semienka zalievajú alkoholom, podporujú<br />

vdychovaním tabakového<br />

dymu a ďalšími škodlivými vplyvmi,<br />

môžu ľahko vyklíčiť. Po určitom čase<br />

dochádza k tomu, že sa u pôvodne<br />

dobrého človeka začnú objavovať pokrivenia<br />

charakteru.<br />

Najprv sa môže vyskytnúť iba<br />

jedna nedobrá vlastnosť, napr. sebaľútosť.<br />

Tá si však pritiahne i sebeckosť,<br />

čo dokazujú závislí ľudia svojimi<br />

činmi. Pokiaľ si niekto zapáli<br />

cigaretu či v horšom prípade marihuanu,<br />

bez výčitiek svedomia tým<br />

zamorí obrovský priestor; tento<br />

zapáchajúci dym napr. v parku cítiť<br />

do vzdialenosti desiatok metrov.<br />

Alkoholik zase svojím sklonom ničí


ZDRAVIE<br />

dobré vzťahy v rodine, spôsobuje ostatným<br />

zbytočné škody a pod.<br />

Postupne sa na závislú osobu nabaľujú<br />

ďalšie z temných útvarov<br />

a prúdov, ktoré čakajú iba na to, aby<br />

sa mohli napojiť na nejaký objekt –<br />

napr. na mozog človeka, ktorý nemá<br />

silnú vôľu k dobru. Práve táto povahová<br />

črta predurčuje jednotlivca, ako<br />

rýchlo sa stáva závislým, a či svoje<br />

slabosti premôže. Človek so skutočne<br />

silnou vôľou možno i skúsi, aké to<br />

je „opiť sa“, ale pokiaľ zistí, že mu to<br />

nič dobré neprináša, dokáže sa tohto<br />

sklonu zbaviť.<br />

Značný vplyv má aj druh vyžarovania<br />

krvi. Pokiaľ v ňom prevládajú<br />

svetlejšie odtiene, nemôžu<br />

sa temné prúdy tak ľahko napojiť.<br />

Ak je naopak vyžarovanie matné<br />

a oslabené (napr. chorobou), daný<br />

človek podlieha atakom ľahšie. Alkohol<br />

prítomný v krvi mení jej normálne<br />

vyžarovanie a napomáha to,<br />

že sa z človeka stane úplný slaboch.<br />

Pokiaľ si niekto dopriava nejeden<br />

pohárik alkoholu, môžeme na ňom<br />

postupne pozorovať rozličné nepriaznivé<br />

dopady a indispozície.<br />

U mnohých pijanov sa napr. vyskytujú<br />

občasné poruchy mozgu, ako<br />

je zhoršená orientácia či výpadky<br />

pamäti; tie bývajú spočiatku krátkodobé,<br />

ale postupne môžu prechádzať<br />

až v tzv. „okná“. Vtedy opitý<br />

človek akoby stratí denné vedomie;<br />

síce nezaspí, ale často vystrája<br />

až neuveriteľné veci. Hocikedy potom<br />

sám krúti hlavou nad tým, čo<br />

robil, keď mu ostatní o tom rozprávajú.<br />

A vlastne ani nechápe, prečo<br />

to všetko stváral. V týchto prípadoch<br />

sa mohlo stať, že si jeho telo<br />

zrejme požičala nejaká k zemi pripútaná<br />

duša (medzi ne patria aj mnohí<br />

z tých, ktorí zomreli, bez toho, aby<br />

sa zbavili svojej závislosti), ktorá<br />

si chcela „vyhodiť z kopýtka“. Potrebuje<br />

teda „bábku“, pretože bez<br />

pozemského tela nie je možné si zafajčiť,<br />

opiť sa ani užívať iné opojné<br />

látky.<br />

Keďže väčšina ľudí baží po niektorom<br />

z týchto pôžitkov, bude takýchto<br />

k zemi pripútaných duší zjavne dosť.<br />

S veľkou vehemenciou sa preto snažia<br />

zlákať každého slabocha, aby si<br />

dal pohárik, zapálil cigaretu alebo<br />

užil iný opojný prostriedok. No ľudová<br />

múdrosť hovorí: „Podaj čertovi<br />

prst a odtrhne ti celú ruku“. Z uvedených<br />

dôvodov je skutočne riskantné<br />

oslabovať svoje telo tým, že si do krvi<br />

pridáme ľubovoľnú omamnú látku<br />

a poskytneme ho tak pripútaným dušiam<br />

na vyžitie sa.<br />

KÝM PEČEŇ STVRDNE...<br />

Z<br />

hrňme si deje, ktoré nasledujú<br />

po vypití alkoholu: pokiaľ ho<br />

hneď nevyvrátime, prechádza cez<br />

črevnú stenu do krvi, čím mení jej<br />

zloženie. Odborne sa uvádza, že pijan<br />

má určité promile alkoholu<br />

v krvi; to sa postupne znižuje, ak už<br />

ďalej alkohol nepije.<br />

Doba odbúravania alkoholu je<br />

u rôznych ľudí rozdielna a ovplyvňujú<br />

ju vrodené dispozície, aktuálny<br />

zdravotný stav, užívanie niektorých<br />

liečiv atď. Kým alkohol v krvi klesne<br />

na únosnú mieru, trvá to dosť hodín<br />

(závisí od vypitého množstva a ďalších<br />

vplyvov). K odbúravaniu alkoholu<br />

dochádza v pečeni, z čoho vyplýva,<br />

že tento životne dôležitý orgán<br />

je dlhodobo preťažovaný, či lepšie<br />

povedané: nezmyselne ničený. Alkohol<br />

sa totiž označuje ako pečeňový<br />

jed. Preto sú u pijana popisované jej<br />

časté poškodenia.<br />

V počiatočnom štádiu sa dá pozorovať<br />

zväčšenie pečene, ktoré vyplýva<br />

z jej stukovatenia; odborne<br />

sa tento stav nazýva steatóza. Porucha<br />

jej činnosti sa môže prejaviť aj<br />

pozmenenou aktivitou pečeňových<br />

enzýmov. Toto štádium je ešte vratné,<br />

ale postihnutý musí prestať piť alkoholické<br />

nápoje. Ťažším typom poškodenia<br />

je alkoholická hepatitída<br />

Ľudský mozog pod vplyvom alkoholu<br />

je prístupnejší temným vplyvom, čo<br />

sa môže prejaviť v ľudskom správaní<br />

alebo žltačka (chorý má pritom žltkastú<br />

pokožku).<br />

Posledným stupňom je stvrdnutie<br />

a zvraštenie pečene nazývané cirhóza.<br />

Ide v podstate o premenu pôvodne<br />

zdravého pečeňového tkaniva<br />

na nefunkčné väzivo. Cirhóza sa radí<br />

k závažným patologickým stavom,<br />

pretože môže spôsobiť až smrť. Je<br />

smutné, keď by ste mali možnosť vidieť,<br />

ako sa zdravá jasnočervená pečeň<br />

mení na nepoznanie, až vyzerá<br />

ako skrčený špinavý papier.<br />

Vráťme sa ešte k účinkom alkoholu<br />

na mozog. Táto toxická látka je krvou<br />

privádzaná do mozgu, čo logicky<br />

spôsobuje jeho značné poškodenie.<br />

Dokazujú to psychické poruchy u alkoholikov,<br />

ako sú psychózy (choromyseľnosť),<br />

paranoja (podozrievavosť),<br />

alkoholová demencia (strata<br />

intelektu) a ďalšie.<br />

K najznámejším a zároveň i najobávanejším<br />

patrí delirium tremens<br />

alebo „trasľavé šialenstvo“. Tento<br />

stav je sprevádzaný zrakovými či<br />

ďalšími halucináciami. Postihnutý<br />

má napr. pocit, že po ňom lezú zvieratá<br />

či hmyz a chcú ho napadnúť.<br />

Strach strieda eufóriu, chorý je často<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


ZDRAVIE<br />

dezorientovaný. Tento nebezpečný<br />

stav niekedy trvá aj viac dní; keďže<br />

postihnutý pritom nechce prijímať<br />

jedlo ani tekutiny, môže sa uňho rozvinúť<br />

až celkový metabolický rozvrat.<br />

Tieto otrasné stavy vyplývajú nielen<br />

zo zneužívania alkoholu, ale<br />

i ďalších drog, ktorých dopady bývajú<br />

ešte tvrdšie. Okrem toho u nich<br />

dochádza k rýchlejšiemu návyku<br />

a mávajú bezprostredný účinok. Napríklad<br />

mládežou často skúšaná inhalácia<br />

rôznych rozpúšťadiel dokáže<br />

v priebehu chvíľky spôsobiť zmeny<br />

vnímania (napr. zrakové, sluchové<br />

či iné halucinácie). Rýchla reakcia<br />

vyplýva hlavne z toho, že čuchové<br />

bunky (nachádzajú sa v hornej časti<br />

sliznice nosa) sú priamymi výbežkami<br />

mozgu a nervové spoje od nich<br />

vedú do vnútorných oblastí mozgu.<br />

Závislí niekedy zneužívajú aj rôzne<br />

omamné medikamenty (analgetiká,<br />

anestetiká atď.); hltajú ich buď ako<br />

prášky, alebo v horšom prípade ich<br />

aplikujú priamo do krvi injekčne.<br />

Okrem fyzického poškodenia orgánov<br />

(pečeň, mozog a ďalšie) a skokových<br />

a výrazných zmien vo vyžarovaní krvi<br />

ich užívanie spôsobuje až rozpad jednotlivých<br />

častí osobnosti.<br />

Oblasť drogových závislostí je nesmierne<br />

široká a účinky jednotlivých<br />

látok vyplývajú z ich rôznorodého<br />

chemického zloženia. Niektoré<br />

z nich sa radia medzi psychofarmaká,<br />

z čoho vyplýva ich výrazný vplyv<br />

na zmenu psychiky. Rozsah článku<br />

však neumožňuje zaoberať sa tvrdšími<br />

drogami podrobnejšie.<br />

Vráťme sa teda opäť k alkoholu:<br />

z hľadiska zloženia ide o jednoduchú<br />

látku, chemickým názvom označovanú<br />

ako etanol. A pritom táto prirodzená<br />

zlúčenina, ktorú organizmus<br />

v malom množstve i sám produkuje<br />

a v normálnom prípade dokáže odbúrať,<br />

môže pri dlhodobom pití spôsobiť,<br />

že sa z človeka stane žalostná troska.<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

U<br />

PRÍČINY ZMENY<br />

OSOBNOSTI<br />

závislých ľudí dochádza k nepriaznivým<br />

zmenám v zložení<br />

krvi aj z ďalších dôvodov: zlá životospráva<br />

a nedostatok nevyhnutných<br />

živín (vitamíny, minerály, atď.). U alkoholikov<br />

je potrebné počítať aj s ich<br />

zvýšenou spotrebou, lebo pri spaľovaní<br />

alkoholu sa práve spotrebovávajú<br />

vo vyššej miere. Ako už bolo<br />

uvedené, najzhubnejší účinok má alkohol<br />

na mozoček; špeciálnymi lekárskymi<br />

metódami sa dá u alkoholikov<br />

dokázať až jeho atrofia. Táto<br />

časť mozgu má okrem riadenia telesných<br />

funkcií ešte dôležitejšiu úlohu<br />

– má byť nástrojom ducha: previesť<br />

jeho chcenie až k dennému vedomiu,<br />

do predného mozgu a ovládať pozemské<br />

telo.<br />

Z uvedeného vyplýva, že poškodením<br />

zadného mozgu zamedzíme<br />

i možnostiam prejavov ducha. Preto<br />

sa aj utlmí hlas svedomia, a naopak,<br />

uľahčí sa pôsobenie temných prúdov<br />

a k zemi pripútaných duší. Ak nie<br />

je totiž celý mozog dostatočne zásobovaný<br />

krvou, a teda „preduchovnený“,<br />

môžu sa zvlášť na predný mozog<br />

ľahko pripojiť rôzne temné formy<br />

či duše. Preto sa dajú po konzumácii<br />

alkoholu pozorovať až skokové<br />

zmeny v správaní človeka – v opitosti<br />

sa často v krátkej chvíli môže napojiť<br />

na zavádzajúce prúdy, ktoré ho potom<br />

ovládajú!<br />

Najhorším z dopadov alkoholu nie<br />

je teda ničenie pozemského tela, ale<br />

brzdenie, až znemožňovanie duchovného<br />

vzostupu! Je symbolické, že anglický<br />

jazyk má rovnaký výraz „spirit“<br />

pre ducha i alkohol. Duchovné<br />

vnemy sa dajú totiž zameniť za alkoholové<br />

opojenie. Podnapitý človek<br />

si často pripadá ako „duchaplný“<br />

a pritom tára len rôzne nezmysly.<br />

Pomerne ľahko sa dá však rozpoznať,<br />

odkiaľ také správanie pochádza;<br />

smer pôsobenia je totiž protichodný:<br />

zatiaľ čo duchovný vedie<br />

človeka nahor, alkohol vždy dole!<br />

Keďže my sa rozhodujeme, akou cestou<br />

pôjdeme, dôsledky našej voľby<br />

potom dopadajú tiež len na nás.<br />

Preto by sme už konečne mali „prekuknúť“<br />

tieto zvody temna a prestať<br />

plytvať čas na nezmyselné ničotnosti,<br />

ktoré okrem ničenia pozemského<br />

tela ešte aj umožňujú temným<br />

prúdom a formám, aby sa mohli pozemsky<br />

prejavovať. Mali by sme tiež<br />

prehodnotiť škodlivé zvyky – napr.,<br />

dokázať odmietnuť tradíciu, že pri<br />

každej oslave sa musí piť alkohol.<br />

Hlavne v rodinách je nutné inšpirovať<br />

mladšiu generáciu novými príkladmi,<br />

medzi ktorými nebude figurovať<br />

ponižujúce sa predvádzanie,<br />

že v opíjaní je čosi úžasné.<br />

Veď baviť sa dá aj bez alkoholu, čo<br />

potvrdia ľudia, ktorí mali možnosť<br />

žiť v islamskom svete; na svadbe tam<br />

pijú čaje, ovocné šťavy či ďalšie bežné<br />

nápoje – a pritom dokážu i veselo<br />

tancovať. Nezamieňajme teda menejcennú<br />

alkoholickú „bujarú veselosť“<br />

za nádhernú vlastnosť ducha, ktorou<br />

je radostné nadšenie! Pokiaľ v sebe<br />

jeho prejavy prebudíme, bude nám<br />

až nepochopiteľné, že sme mohli sadnúť<br />

na lep nezmyselným zvyklostiam,<br />

ktoré škodia telu i našej duši. Sami<br />

pocítime, že prežitok duchovných<br />

prúdov oblažuje oveľa viac.<br />

Ing. Vít Syrový<br />

www.vitsyrovy.cz


ROZHOVOR<br />

„Život byl poměrně nudný.<br />

Tak proč si ho nezpestřit?“<br />

Rozhovor s mužom,<br />

ktorý bol závislý<br />

na drogách<br />

Měl pocit, že žije v krásnějším světě<br />

než ostatní. Myslel si, že všechno má<br />

pod kontrolou. Sám sebe začal vidět<br />

v lepším světle, domníval se, že už ví<br />

víc než ti druzí. A pak najednou zjistil,<br />

že všechno je jinak… a uviděl skutečný<br />

svět, ve kterém se nacházel. Drogovou<br />

závislost. Kouřil marihuanu, hašiš, vyzkoušel<br />

i pervitin. Cestu ven z bludiště mu<br />

pomohla nalézt víra. Myslíte si, že vám<br />

by se to nikdy nestalo? Co když má podobný<br />

problém někdo z vašich blízkých?<br />

Anebo co když nevíte všechno o svých<br />

dospívajících dětech?<br />

SG: Znám jednoho drogově závislého<br />

člověka. Pravidelně kouří marihuanu.<br />

Obecně se říká, že marihuana<br />

není zdaleka tak nebezpečná<br />

jako kouření cigaret či alkohol. Zdá<br />

se mně, že právě na to tento člověk<br />

(a řada jiných) hřešil a stále hřeší.<br />

Trávu kouří už mnoho let a donedávna<br />

o sobě říkal, že nemá žádný<br />

problém. Jak pozná drogově závislý,<br />

že má problém?<br />

Zistí to väčšinou až vtedy, keď<br />

sa rozhodne prestať. Predtým si<br />

žiadnu závislosť neuvedomuje, pretože<br />

si myslí, že má úplne slobodnú<br />

vôľu – dá si len vtedy, keď sám<br />

chce. Necíti žiadnu fyzickú potrebu<br />

po droge. Je ako človek, ktorý sa nechá<br />

unášať prúdom rieky a neuvedomí<br />

si jej silu dovtedy, kým sa nerozhodne<br />

plávať proti prúdu. Aspoň<br />

u mňa to tak bolo.<br />

SG: Hovořte o vlastní zkušenosti…,<br />

kdy jste přišel na to, že ten<br />

problém máte i vy…<br />

Bolo to vo chvíli, keď som si zrazu<br />

uvedomil, že sa môj život akosi príliš<br />

točí okolo tejto jednej „zábavky“.<br />

Na začiatku som chcel marihuanu<br />

iba vyskúšať. Neskôr som si povedal,<br />

že na tom predsa nič zlé nevidím<br />

a určite mi neuškodí fajčiť ju<br />

raz za tri mesiace. Postupne sa ten<br />

interval skracoval – raz za mesiac,<br />

raz za týždeň, iba cez víkendy.<br />

Celý týždeň som sa tešil na to, že si<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


ROZHOVOR<br />

s kamarátmi cez víkend zahúlime.<br />

Niekedy to bolo aj 4x za deň. Jeden<br />

z vážnejších impulzov na zamyslenie<br />

nastal, keď som vyskúšal pervitín.<br />

Vtedy mi už došlo, že asi nie je všetko<br />

v poriadku. A keď som sa snažil prestať<br />

a nešlo to – vedel som, že mám<br />

problém.<br />

SG: Kolik Vám tehdy bylo let a jak<br />

jste se k drogám dostal?<br />

Bolo to v poslednom ročníku<br />

na základnej škole, takže som mal<br />

15 rokov. Bol som jeden z posledných<br />

chalanov z triedy, čo trávu vyskúšali.<br />

Nechcel som byť iný, byť outsider<br />

a bol som aj zvedavý. Život bol pomerne<br />

nudný, tak prečo si ho nespestriť?<br />

Dostať sa k tráve nebol žiadny<br />

problém. Bolo to rozšírené.<br />

SG: Jak dlouho u Vás závislost trvala,<br />

co všechno jste vyzkoušel?<br />

Približne rok som fajčil trávu bez<br />

nejakých výčitiek svedomia. A asi<br />

ďalší rok mi trvalo, kým sa mi podarilo<br />

prestať. Ja som fajčil trávu, hašiš<br />

a vyskúšal som aj pervitín. V čase,<br />

keď som prestal, sa pervitín v mojom<br />

meste veľmi rozšíril. Mnoho mojich<br />

kamarátov ho dlhší čas užívalo<br />

a niektorým to riadne skomplikovalo<br />

život.<br />

SG: Jak se to projevovalo ve Vašem<br />

životě?<br />

Veľmi nebadane, a postupne<br />

sa moja pozornosť začala sústreďovať<br />

stále viac len okolo tohto pôžitku.<br />

Vznikol z toho akýsi koníček,<br />

ktorý všetky ostatné záujmy zatlačil<br />

do úzadia. Marihuana je zvláštna<br />

droga. Človeku sa zbystrí vnímanie,<br />

veľmi veľa začne premýšľať a vnímať<br />

veci, ktoré iní ľudia nevnímajú. To<br />

spôsobí, že človek spyšnie a na ostatných<br />

sa začne pozerať zvrchu.<br />

Bude ich považovať za nevedomých<br />

a hlúpych, kým on je ten, ktorý „vidí<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

viac“. Je to taká zvláštna psychická<br />

premena o ktorej som v odbornej<br />

literatúre nikdy nečítal, ale som<br />

o nej presvedčený. Ja som bol taký<br />

tiež a zbadal som to aj u niektorých<br />

kamarátov. Je tu aj nebezpečenstvo<br />

skĺznutia k ďalším drogám, hoci to<br />

mnohí popierajú. Taký ten prirodzený<br />

odpor k drogám veľmi nebadane<br />

slabne. To čo ste predtým nemali<br />

v pláne nikdy vyskúšať, zrazu<br />

nespôsobuje odpor. Nie je to tak<br />

u každého človeka, ale stáva sa to.<br />

SG: Co Vám pomohlo vzpamatovat<br />

se a jak dlouhá a těžká byla<br />

cesta k úplnému zbavení se závislosti<br />

na drogách?<br />

Možno to vyznie ako klišé, ale<br />

bola to viera, ktorá mi nesmierne pomohla.<br />

Už od detstva som bol presvedčený<br />

o tom, že okolo nás existuje<br />

aj neviditeľný svet a hľadal som odpovede<br />

na existenčné otázky. Presne<br />

v tom čase, keď som bol takmer pri<br />

vrchole svojej závislosti, sa mi dostala<br />

do rúk kniha, ktorá radikálne<br />

zmenila môj pohľad na svet. Vďaka<br />

tej knihe som si uvedomil, že ako<br />

človek mám obrovskú zodpovednosť<br />

za svoje činy a musím za ne<br />

niesť zodpovednosť, a to až za hrob,<br />

teda aj po mojej pozemskej smrti.<br />

Veľmi jasne som si uvedomil, že Boh<br />

mi moje nesprávne činy neodpustí<br />

len preto, že v neho uverím a budem<br />

sa k nemu večer modliť. Pochopil<br />

som, že Božia láska je prísna. To<br />

bolo pre mňa kľúčové uvedomenie.<br />

Bez neho by som to nikdy nezvládol.<br />

SG: Ten člověk, o kterém jsem<br />

mluvila na začátku je starší než Vy,<br />

také později než Vy začal s drogami.<br />

Zdá se, že jeho život se točí v jednom<br />

úzkém kruhu. Hledá viníky svého<br />

nešťastného života kolem sebe, nikoliv<br />

v sobě. Má šanci se s takovým<br />

přístupem ze závislosti dostat?<br />

Myslím si, že nie. Pokiaľ nepochopí,<br />

že základný problém spočíva<br />

v jeho postoji, nikdy nenájde silu<br />

dostať sa z toho. Pokiaľ bude hľadať<br />

vinu všade, len nie v sebe, vždy bude<br />

jeho závislosť dostávať novú potravu,<br />

vždy bude dôvod dať si ešte jednu<br />

dávku. Povie si: „Tento život, tento<br />

svet je úplne „na houby“, prečo by<br />

som si ho nemohol aspoň trocha<br />

spríjemniť…“ atď. Jeho blízki, alebo<br />

lekári sa môžu snažiť akokoľvek, výsledok<br />

nebude trvalý. Zbaviť sa závislosti<br />

vyžaduje nesmierne silné vypätie<br />

vôle. To najsilnejšie, akého ste<br />

schopní.<br />

SG: Potkáváte ještě někdy lidi<br />

ze „své party“? Co dělají a jakým<br />

dojmem na Vás dnes působí?<br />

Ani moc nie. Tie kontakty sa prerušili.<br />

Spájala nás hlavne táto vášeň.<br />

Potom už nebol dôvod stretávať<br />

sa. Boli sme na rozdielnej vlnovej<br />

dĺžke. Ale zo začiatku bolo ťažké odlúčiť<br />

sa od nich. Bolo to však nutné.<br />

Niektorí skončili veľmi zle. Jedného<br />

kamaráta hľadala polícia, tak musel<br />

ujsť do zahraničia. Predtým okradol<br />

svoju babku. Iný sa stal dealerom<br />

drog, ďalší skončil na psychiatrii<br />

a odvykačke. To boli hlavne tí, čo<br />

prešli k tvrdším drogám. Niektorí<br />

ostali pri marihuane, ale aj ich život<br />

to poznačilo. Ten záujem, chuť dobývať<br />

svet, vyvíjať sa – to zrazu prestalo.<br />

Mám z nich pocit, akoby sa vývoj ich<br />

osobnosti v istom bode výrazne spomalil<br />

až zastavil. Uspokojili sa s málom…<br />

Pritom si dobre pamätám<br />

koľkí z nich boli veľmi talentovaní,<br />

no ten talent nechali zakrpatieť.<br />

SG: Říká se – co tě nezabije, to<br />

tě posílí… Pomohla Vám závislost<br />

na drogách a její následné překonání<br />

v upevnění například i životních<br />

postojů a vztahů k lidem ve vašem<br />

okolí?


ROZHOVOR<br />

Moja rodina o mojej závislosti<br />

nevedela. Jedine môj brat, ktorý<br />

v tom kráčal so mnou. Navzájom<br />

sme sa podporovali, keď jeden padol,<br />

druhý mu podal ruku, aby dokázal<br />

vstať a naopak. Spolu sme<br />

padali, spolu sme vstávali zo zeme<br />

a liečili si rany. To nás nesmierne<br />

spojilo. Neviem či by sme to jeden<br />

bez druhého zvládli. Pochopil som<br />

ale aj to, že žiadny človek vám nedá<br />

toľko opory a sily, ako viera a dôvera<br />

v Boha. Tie ťažké chvíle, keď padnete<br />

– a viete, že niekto tam hore Vám<br />

chce pomôcť a nikdy Vás neopustí,<br />

pokiaľ vy neopustíte Jeho – to vás<br />

prinúti ísť k hraniciam svojich schopností…<br />

a vy to nakoniec zvládnete.<br />

SG: Jak se díváte na lidi, kteří<br />

mají problém s drogami? Je to pro<br />

Vás stále živé téma?<br />

Vzbudí to vo mne hlavne súcit. Pokiaľ<br />

to zažijete a prekonáte, nikdy takých<br />

ľudí nebudete súdiť. Viete totiž,<br />

čím prechádzajú. Pokiaľ si človek<br />

uvedomí svoju závislosť, zrazu uvidí<br />

svoju pravú tvár, stav v ktorom sa nachádza<br />

a to je mimoriadne ťažký pohľad.<br />

Človek totiž môže úplne stratiť<br />

sebaúctu, sebadôveru, môže k sebe<br />

pocítiť odpor. Je to jeden z najbolestivejších<br />

stavov aké som kedy zažil.<br />

Asi to nie je tak u každého, ale u mňa<br />

to tak bolo. To najhoršie, čo môžete<br />

takému človeku urobiť je – že ho budete<br />

zahŕňať výčitkami. To najlepšie<br />

– dať mu mimoriadne veľa lásky.<br />

Ukázať mu jeho prednosti, posilniť<br />

v ňom sebaúctu a neúnavne ho podporovať.<br />

Prísni musíte byť tiež, to je<br />

na mieste a je to dokonca žiaduce, ale<br />

nezabudnite mu nikdy ukázať, že ho<br />

milujete, aj keď je závislý…<br />

SG: Líbí se mně projekty, kdy<br />

do škol chodí přednášet studentům<br />

a žákům o drogové závislosti<br />

právě bývalí drogově závislí. Myslím,<br />

že tato forma může mít ten nejsilnější<br />

účinek v protidrogové prevenci.<br />

Souhlasíte?<br />

S tým absolútne súhlasím. Drogová<br />

závislosť vytvorí nezmazateľné<br />

ryhy do duše človeka. To mu<br />

prepožičia schopnosť veľmi sugestívne<br />

a vierohodne o tom rozprávať<br />

– čo vyvolá u poslucháčov silný dojem.<br />

Rozdiel medzi prednášajúcimi,<br />

u ktorých jeden hovorí z vlastnej skúsenosti<br />

a druhý len na základe počutého<br />

alebo prečítaného je markantný.<br />

To poslucháči okamžite rozoznajú.<br />

Zážitky a skúsenosti abstinenta sú<br />

veľmi bohaté a odstrašujúce…<br />

SG: Co byste Vy řekl těm studentům,<br />

kteří se myšlence na marihuanu<br />

a jiné drogy usmívají a koketují<br />

s názorem, že zkusit se přece musí<br />

všechno?<br />

Pokiaľ človek takto myslí, dláždi si<br />

skutočne veľmi nepríjemnú životnú<br />

cestu. Ono to vždy vyzerá zo začiatku<br />

nevinne. V každom jednom prípade.<br />

Nikto neskúša drogy s tým úmyslom,<br />

že chce byť závislý, človek ten rast závislosti<br />

vôbec nemá šancu spozorovať.<br />

On si to uvedomí až vo chvíli, keď<br />

si zrazu chce dať pauzu alebo prestať.<br />

Lenže vtedy už môže byť neskoro.<br />

Nech sa ani nespolieha na to,<br />

že napr. marihuana je len ľahká<br />

droga. Na každého to pôsobí inak.<br />

Niekto je k závislostiam náchylnejší,<br />

iný nie. Ja chápem, že je mimoriadne<br />

ťažké odolať tomu pokušeniu, pokiaľ<br />

sa aj priatelia na túto cestu vydali,<br />

ale možné to je. Môže sa tým vyhnúť<br />

veľmi mnohým nepríjemnostiam.<br />

Veľký človek nie je ten, kto všetko<br />

vyskúša s myšlienkou, že nič ho nemôže<br />

zlomiť. Taký človek je pyšný<br />

a pripravuje si ťažký pád. Veľký je ten,<br />

ktorý sa dokáže odtrhnúť z davu, pokiaľ<br />

vie, že to je správne. A v dnešnej<br />

dobe je to veľmi potrebné – pretože<br />

dav ide nesprávnym smerom. Človek<br />

nesmie nikdy nechať bez povšimnutia<br />

tie časté tiché varovania svedomia.<br />

Veľmi by som si prial, aby mladí<br />

ľudia vedeli, že ich svedomie je ich<br />

najlepším priateľom, ktorého sa musia<br />

držať.<br />

A rodičom by som chcel poradiť,<br />

aby si viac všímali sv oje deti. Aby<br />

s nimi veľa komunikovali, rozprávali<br />

sa, zaujímali sa o ne, zdieľali s nimi<br />

ich detstvo. Prijímali ich také aké<br />

sú, aj s ich chybami. Žiadne dieťa<br />

sa nevyhne prešľapu. Rodič musí pochopiť,<br />

že keď dieťa dospieva, musí<br />

sa do značnej miery stať jeho priateľom<br />

a odložiť čiastočne svoje „rodičovstvo“.<br />

Poznám rodičov, ktorí takýto<br />

vzťah so svojím dieťaťom majú<br />

– a to dieťa sa im zdôveruje s vecami,<br />

ktoré by som ja svojim rodičom<br />

vtedy nikdy nepovedal. Dokonca<br />

aj to, že vyskúšalo marihuanu. Rodiča<br />

to zabolelo, ale podarilo sa mu<br />

potlačiť výčitky a dieťa rešpektovať.<br />

To dieťa už viac marihuanu neskúšalo.<br />

Deti láka to, čo je prudko zakázané.<br />

Možno to vyznie čudne, čo<br />

teraz hovorím, ale verte mi, je lepšie<br />

o tom vedieť a nechať dieťa urobiť aj<br />

takýto prešľap, ako ho od raného detstva<br />

strašiť vyhrážkami, že ak vezme<br />

drogu do úst, pôjde na ulicu. Ale čo<br />

považujem ešte za dôležitejšie je, vychovávať<br />

deti od detstva k pravým<br />

hodnotám. Aby chápali, že šťastie<br />

človek nenájde, ak si život preplní<br />

pôžitkami. Šťastný je človek, ktorý je<br />

plný vysokých ideálov a celý svoj život<br />

zameria na to, aby k nim smeroval,<br />

napĺňal ich. To je pravé nefalšované<br />

šťastie. Ak toto dieťa pochopí svojím<br />

srdcom, má tú najlepšiu ochranu pred<br />

drogami. Bude totiž šťastné a prirodzene<br />

sa vzoprie myšlienke vyskúšať<br />

niečo, čo jeho pocit šťastia oslabí.<br />

Jméno respondenta neuvádíme<br />

Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


VÝCHOVA<br />

„V pote svojej tváre…“<br />

Základ pracovnej motivácie už v detstve<br />

MARIANNE KLAUSER STALDER<br />

„V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nenavrátiš do zeme, z ktorej si bol<br />

vzatý…(Gen. 3, 19)“ Tak znela podľa Biblie veta, ktorú si Adam vypočul ako príkaz<br />

na cestu pri opustení raja. Bežný výklad to chápe predovšetkým ako trest Boží a často<br />

sa stretávame s predstavou, že práca znamená najmä nepríjemnú námahu, kým dôchodok<br />

prináša naopak zaslúžené obdobie bezstarostného života a slobody. Je teda<br />

práca zásadne niečo nepríjemného? Znamená teda „motivácia k práci“ len nejaké<br />

donútenie sa k neobľúbenej činnosti, ak je to bezpodmienečne nutné?<br />

T<br />

MOTIVÁCIA –<br />

VNÚTORNÝ MOTOR<br />

úžba po činnosti a sústredenom<br />

využití vlastnej energie<br />

na dosiahnutie užitočných cieľov<br />

je od nepamäti prirodzenou potrebou<br />

dospelého človeka. Je to podvedomé<br />

vnímanie neustáleho pohybu<br />

vo stvorení, v ktorom sa má pohybovať<br />

aj človek a vyvíjať sa v ňom.<br />

Tento vnútorný postoj k činnosti<br />

spolu s potrebnou schopnosťou podávať<br />

výkon definuje psychológia<br />

pojmom pracovná motivácia. Je<br />

to pripravenosť prijímať prácu ako<br />

niečo v živote zo zásady dobrého,<br />

realizovať sa prácou, byť prospešný,<br />

presadzovať sa a namáhať sa.<br />

Rodičia detí a dospievajúcich sú<br />

často svedkami podobného javu:<br />

niektorí mladí ľudia sa odmalička<br />

vyznačujú usilovnosťou a radosťou<br />

z práce, iní naproti tomu prejavujú<br />

nadmerné očakávania alebo je ich<br />

pripravenosť k činnosti obmedzená.<br />

Očividne sa zdá, že rastie počet<br />

mladých ľudí, ktorí navzdory nadaniu,<br />

dobrým školám a starostlivej,<br />

rodičovskej podpore majú problémy<br />

vynaložiť úsilie na splnenie úloh<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

a vôbec niečo robiť. Chýba im teda<br />

pracovná motivácia.<br />

V<br />

ZÁKLADY V DETSTVE<br />

ychádzame z toho, že mnohé<br />

vlastnosti, zásadne ovplyvňujúce<br />

prístup k práci a činnosti vôbec, si ľudia<br />

do tohto života prinášajú nie ako<br />

genetické vlohy, ale ako skúsenosti<br />

z predchádzajúcich pozemských životov.<br />

Schopnosť pustiť sa do plnenia<br />

úlohy, usilovnosť a nasadenie majú –<br />

rovnako ako hudobné nadanie a iné<br />

talenty – individuálny pôvod, siahajúci<br />

ďaleko za hranice súčasného<br />

života. Všetky tieto prinesené vlohy<br />

môžu byť v detstve buď podporované<br />

a ďalej rozvíjané, alebo obmedzované<br />

a krivené. Výchova ich môže<br />

oslabiť, či dokonca udusiť.<br />

Vzhľadom na súčasné požiadavky<br />

spoločnosti začínajú rodičia a vychovávatelia<br />

často veľmi zavčasu<br />

pôsobiť na deti, aby si natrénovali<br />

jednostranné školské znalosti a predčasne<br />

si osvojili aj postoj k práci<br />

a disciplínu. Najčastejšie k tomu<br />

dochádza formou učenia a cvičení,<br />

ktoré sa sústreďujú na školské<br />

výkony. Deti potom prirodzene reagujú<br />

únavou, stratou odvahy a neskôr<br />

odporom k tomuto jednostrannému<br />

tréningu zameranému na memorovanie<br />

a výkony, ktoré nezodpovedajú<br />

ich veku.<br />

Iným extrémom je, že sa deťom<br />

a mladistvým dostáva starostlivosti<br />

ďaleko nad rámec potrebného. Odstraňujú<br />

sa im z cesty všetky ťažkosti,<br />

ktorých zvládnutie by vyžadovalo<br />

určité úsilie, nasadenie. Aj takéto nereálne<br />

skleníkové podmienky majú<br />

za následok zase len ochabnutie síl.<br />

Vyvstáva teda otázka: Ako v detstve<br />

a dospievaní budovať základy<br />

zdravej motivácie k činnosti a radosti<br />

z práce?<br />

ZÁŽITKY Z PRÍRODY<br />

A SKÚSENOSTI<br />

SPROSTREDKOVÁVANÉ<br />

ZMYSLAMI<br />

P<br />

redovšetkým v prvých siedmich<br />

rokoch života vníma dieťa prevažne<br />

„bytostne“. To znamená, že má<br />

všetky zmysly otvorené pre farby,<br />

tvary, formy, vône, tóny a pohyby


VÝCHOVA<br />

v prírode. Hmyz, ktorý práve letí<br />

okolo, rozmanité farby slimačích<br />

ulít a kameňov, sviežosť horského<br />

vzduchu, rast kvetín a rastlín, tajomstvá<br />

a prekvapenia lesov, všetko, čo<br />

tu „behá a lieta“, hlasy zvierat, živly<br />

vody, ohňa, zeme, vzduchu… tomu<br />

všetkému je malé dieťa otvorené, toto<br />

všetko celou svojou dušou vníma<br />

a môže sa z toho tešiť.<br />

Pri svojich detských hrách naplno<br />

prežíva stavanie hrádze na potôčiku,<br />

zalievanie kvetiniek, ochranu zvierat<br />

a starostlivosť o ne, pomoc pri starostlivosti<br />

o malého súrodenca, vykrajovanie<br />

sušienok, usilovné hnetenie<br />

cesta na chlieb, alebo čistenie,<br />

strúhanie ovocia do kašičky, vyhrabávanie<br />

zemiakov, vyludzovanie<br />

tónov z hudobných nástrojov, spievanie<br />

z plného hrdla…, s takými<br />

základnými skúsenosťami prežíva<br />

dieťa samé seba v radostnom pohybe.<br />

Povzbudzuje sa tým rozvoj zmyslov<br />

a na základe týchto zmyslových skúseností<br />

sa rozvíjajú individuálne rozumové<br />

schopnosti a telesná zdatnosť.<br />

Tak vzniká telesný základ pre<br />

neskoršie cielené činnosti.<br />

Pokiaľ však v týchto cenných prvých<br />

detských rokoch dominuje televízia<br />

alebo počítač, vzniká nebezpečenstvo,<br />

že namiesto prirodzeného<br />

rozvoja vlastnou aktivitou a vnímaním<br />

bytostného prírodného zachvievania<br />

preváži rozumové vnímanie<br />

nad duševným. To sa neskôr bude<br />

môcť zvrátiť len ťažko.<br />

D<br />

ZMYSEL PRE DOBRÉ:<br />

VYCIŤOVANIE<br />

ROVNOVÁHY<br />

eti majú hlbokú potrebu dávať<br />

a pomáhať. Nachádzajú kvetinky<br />

a kamienky a majú radosť<br />

z toho, že ich môžu odovzdávať ďalej.<br />

Neskôr sú to potom vlastné výtvory,<br />

ktorých užitočnosť deti podnecuje<br />

k ďalšej činnosti. Základnou skúsenosťou<br />

každého dieťaťa má byť nielen<br />

vedomie toho, že je o neho postarané,<br />

že je chránené a že mnohé samozrejme<br />

dostane, ale aj to, že môže<br />

samo niečo dávať, byť užitočné a primerane<br />

sa na niečom podieľať.<br />

Deti, ktoré tento zákon rovnováhy<br />

medzi dávaním a prijímaním neprežili<br />

a takto prirodzene – napríklad<br />

kvôli rozmaznávajúcej výchove<br />

– ho nepochopili, potom majú jednostranne<br />

požadujúce očakávania,<br />

ktoré im v neskoršom období života<br />

môžu spôsobiť veľa trápenia.<br />

HRY, PRÍBEHY,<br />

PREDSTAVOVANIE ROLÍ<br />

V<br />

o veku približne siedmich rokov<br />

prebieha viditeľná fyzická zmena.<br />

Dieťa stráca mliečne zuby, vyťahuje<br />

sa do výšky, telo sa mu spevňuje<br />

a teraz sa tiež uvoľňujú sily, ktoré<br />

môžu byť využívané aj intelektuálne.<br />

Dieťa je už pripravené na školu, aj<br />

keď hra a zábava má pre vývoj i naďalej<br />

ústredný význam. V druhom<br />

sedemročnom období potom nadobúda<br />

na význame jazyk, čísla, technika<br />

a prírodné vedy.<br />

Okrem prvých skúseností s učením<br />

ovplyvňujú detské prežívanie<br />

aj príbehy, v ktorých ide o nejakú<br />

rolu. Robin Hood, malá čarodejnica,<br />

biblické a historické postavy<br />

ako Mojžiš alebo „Správna päťka“…,<br />

to všetko sú ľudia, ktorí vykonávajú<br />

mimoriadnu činnosť, ktorí za dobro<br />

vo svete bojujú odvážne, zo všetkých<br />

síl a proti všetkým prekážkam. Identifikácia<br />

s týmito postavami v hrách<br />

na roly umožňuje detskej duši ukazovať<br />

sa v rôznych podobách. S týmito<br />

predstavami o rolách vzniká<br />

celkom mimovoľne aj individuálna<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


VÝCHOVA<br />

a napodobňovaním svojho bezprostredného<br />

okolia sa učia sociálnemu<br />

správaniu. V druhej „sedemročnici“,<br />

teda medzi 7. a 14. rokom<br />

veku, potrebuje dieťa dospelých<br />

strach, alebo hovoria v tejto súvislosti<br />

o nepríjemnostiach a ťažkostiach.<br />

Rodičia, ktorí vyjadrujú radosť<br />

z úspešného projektu alebo<br />

z dojímavého stretnutia s úspechom<br />

pri práci. Matky samoživiteľky,<br />

ktoré sa statočne a s veľkým<br />

osobným úsilím starajú v ťažkostiach<br />

o svoju malú rodinu… Tieto<br />

skúsenosti sa v detskej predstave<br />

sformujú do pojmu: „To je práca.“<br />

A táto predstava môže byť spojená<br />

s príjemnými alebo nepríjemnými<br />

pocitmi, môže pôsobiť napínavo,<br />

príťažlivo alebo znepokojivo, odpudivo.<br />

Vnútorný postoj k veľkej<br />

životnej téme práce sa tak spája<br />

s určitými obrazmi, predstavami<br />

a pocitmi. Môže mať napríklad<br />

spojitosť so statočnosťou a ľudskosťou.<br />

Alebo práca môže mať charakter<br />

lopoty a nevoľníctva.<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

obrazotvornosť. Schopnosť predstaviť<br />

si seba samého v nejakej role je<br />

kvalita, ktorá je potrebná aj v neskorších<br />

životných fázach, napríklad pri<br />

výbere povolania, keď sa dospievajúci<br />

musí predsa tiež rozhodnúť pre<br />

úlohu, „rolu“.<br />

V stretávaní s príbehmi a ľuďmi<br />

prežíva dieťa aj rôzne vlastnosti,<br />

ako sú krása alebo ošklivosť, pomoc<br />

alebo zlo, hrdinstvo alebo zbabelosť,<br />

kamarátstvo alebo náladovosť,<br />

odvaha alebo strach. Začína prvé<br />

rozlišovanie medzi dobrom a zlom<br />

vo svete. A dieťa prežíva, že sa človek<br />

sám musí rozhodovať pre dobré<br />

činy.<br />

ŽIVOTNÉ A PRACOVNÉ<br />

HODNOTY DOSPELÝCH<br />

M<br />

alé deti nevedome vnímajú<br />

vnútorný postoj dospelých<br />

ľudí, ku ktorým môže vzhliadať. Sú<br />

to rodičia, starí rodičia i priatelia,<br />

ktorých správanie dorastajúce deti<br />

citlivo vnímajú a nechávajú sa ním<br />

ovplyvňovať. Už nikdy potom nevstrebáva<br />

dieťa tak bezproblémovo<br />

životné hodnoty dospelých, ktoré<br />

môže z hĺbky duše milovať a akceptovať,<br />

ako práve počas tejto životnej<br />

fázy.<br />

Príklad, ktorý dávajú dieťaťu<br />

rodičia svojím životom v oblasti<br />

„učenia – konania – povinnosti<br />

a práce“, pôsobí teraz formujúcim<br />

spôsobom. Môžu to byť rodičia,<br />

ktorí pracujú dobre naladení,<br />

alebo naopak po práci pôsobia unavene<br />

a vystresovane. Rodičia, ktorí<br />

si nosia domov z práce starosti či<br />

AKO FORMUJE<br />

HODNOTENIE<br />

y si ale dobrý pomocník!“ –<br />

„T„Na teba sa človek môže spoľahnúť!“<br />

– „S tebou sú neustále problémy!“<br />

– „Nechaj to, to nemôžeš!“<br />

– „Musíš len správne chcieť a nebyť<br />

lenivý!“<br />

Také hodnotiace vety dospelých,<br />

ktoré dieťa počúva počas prvých desiatich<br />

rokov života, sa môžu vryť<br />

hlboko do detskej duše a ovplyvniť<br />

vývoj osobnej identity a sebavedomia.<br />

Naše úsudky ale aj nevyslovené<br />

myšlienky týkajúce sa povahy dieťaťa<br />

formujú jeho sebadôveru a spolurozhodujú<br />

tak o tom, či sa bude mladý<br />

človek neskôr púšťať do nových úloh<br />

s dôverou, alebo pred nimi bude bojazlivo<br />

ustupovať.<br />

Okolo 9. roku života dochádza<br />

k jemnému duševnému odlúčeniu<br />

od vychovávateľov a krátko na to dokáže<br />

dieťa proti takým hodnoteniam


VÝCHOVA<br />

hlasne protestovať, a tým sa vymedziť!<br />

V<br />

ROZVOJ VLASTNÝCH<br />

IDEÁLOV A ZÁUJMU<br />

O SVET<br />

dieťati vzniká v priebehu puberty<br />

obraz „sveta“. Ak je dieťa<br />

ešte malé, obmedzuje sa tento svet<br />

na priestor každodenného prežívania:<br />

domov, neskôr škôlka, škola, záujmové<br />

krúžky, výlety do prírody…,<br />

to všetko prispieva k predstave o domove<br />

a svete.<br />

Mladý človek si postupne buduje<br />

svoj vzťah k iným ľuďom a k okolitému<br />

svetu. Svoj záujem obracia<br />

za hranice bezprostredného okolia<br />

domova – do sveta, v ktorom čakajú<br />

na objavenie napínavé a zaujímavé<br />

elementy. V takom svete a pre<br />

taký svet by potom človek neskôr<br />

rád pracoval, chcel by ho chrániť<br />

alebo zakrátko k nemu aj prispievať<br />

vlastnými silami. Tak sa môže vyvinúť<br />

pracovná motivácia, ktorá nie<br />

je postavená jednostranne na osobnej<br />

ctižiadosti, ale na ideáloch. Táto<br />

pracovná motivácia v sebe obsahuje<br />

základy pre zrelú činnosť v neskoršej<br />

dospelosti: lásku, vedomie povinnosti<br />

a vernosť.<br />

V<br />

VYKROČENIE<br />

K VLASTNÝM<br />

ROZHODNUTIAM<br />

tretej „sedemročnici“, teda medzi<br />

14. a 21. rokom, sú to stále<br />

viac vlastné presvedčenia a ideály,<br />

ale aj osobné averzie, ktoré určujú<br />

druh a smerovanie vlastných<br />

činností. V týchto rokoch sa začína<br />

v mladých ľuďoch prejavovať<br />

duch so svojimi vývojovými búrkami.<br />

Až teraz vzniká plné vedomie<br />

vlastnej možnosti rozhodovania,<br />

a mladý človek sa tým stáva voči životu<br />

plne zodpovedným.<br />

Väčšinou sú v tejto fáze nutné<br />

aj prvé rozhodnutia pre povolanie<br />

alebo ďalšie školské vzdelávanie.<br />

Rodičia a vychovávatelia sú žiadaní<br />

o radu pri premýšľaní a diskutovaní,<br />

nie však o to, aby dospievajúcim<br />

vnucovali svoje názory a osobné záľuby.<br />

A čo dospelí? Ak majú správne<br />

vychovávať svoje deti, musia predovšetkým<br />

pozorovať dieťa a riadiť<br />

sa podľa toho. Vlastné priania musia<br />

pritom úplne ustúpiť bokom. Dieťa<br />

má ísť životom vlastnou cestou, nie<br />

cestou vychovávateľovou.<br />

Mladistvým ide teda o to, aby<br />

sa rozhodli pre budúcu cestu, ktorá<br />

sa čo najviac hodí k ich povahe, k ich<br />

schopnostiam a sklonom. Každý<br />

mladý človek je v tejto fáze nabádaný<br />

k tomu, aby sebakriticky uvažoval<br />

o svojich silných a slabých stránkach.<br />

Stretnutie s pracovným svetom mu<br />

jasne ukáže, že sa blíži doba, kedy<br />

bude odkázaný sám na seba.<br />

Je to životná fáza charakterizovaná<br />

vážnosťou a melanchóliou, pretože<br />

mladiství v nej ostro vnímajú všetky<br />

rozpory a nepravdy vo svete. Svet<br />

a okolie začínajú zraňovať vo svojej<br />

nahej realite. Mladému človeku<br />

však príde v určitej fáze na pomoc<br />

ohromne veľká sila, ktorú môže<br />

využiť, aby medzi pocitmi, ktoré<br />

sa na neho rútia, našiel osobnú cestu.<br />

Vďaka neuveriteľnej schopnosti nadšenia<br />

pre nové úlohy, sociálne projekty,<br />

kultúrne skúsenosti a mnohému<br />

ďalšiemu sa stane doposiaľ<br />

nemožné možným! Kto už niekedy<br />

zažil, ako intenzívne sa nadšená<br />

mládež dokáže angažovať za sociálne<br />

projekty, divadelné vystúpenia,<br />

mládežnícke skupiny alebo užitočné<br />

technické vymoženosti, ten sa naučí<br />

žasnúť!<br />

A takto vznikla z predošlých detských<br />

ideálov osobne vytvorená vôľa<br />

k dobrému.<br />

Prichádzajú však aj problematické<br />

životné skúsenosti, ako konzumácia<br />

drog alebo ľahko dosiahnuteľné internetové<br />

zážitky a mnoho ďalšieho,<br />

čo láka k rýchlemu odreagovaniu<br />

a k ľahkému kráteniu dlhej chvíle.<br />

To sú v tejto fáze života najnebezpečnejší<br />

lupiči, ktorí obmedzujú rozvoj<br />

osobnej vôle, schopnosť nadšenia<br />

a potláčajú zdravý vzťah k svetu.<br />

Znovu je dôležité, aby vedľa mladých<br />

stáli autentickí, viditeľní (nie<br />

dokonalí!) dospelí, ktorí radostne<br />

žijú podľa vlastných hodnôt, a tým<br />

stanovujú prirodzené hranice.<br />

Teraz už možno od mladých ľudí<br />

požadovať aj skutočné nasadenie<br />

a usilovnosť. Aj samotný život začína<br />

klásť svoje požiadavky. Pre<br />

mnoho mladých ľudí to znamená<br />

drastickú zmenu, na ktorú ešte nie<br />

sú pripravení. Pritom sa ukáže, či<br />

v predošlých detských fázach došlo<br />

k vnímaniu zákona rovnováhy, ktoré<br />

spôsobuje, že mladí ľudia sa púšťajú<br />

do zverených úloh so samozrejmosťou,<br />

či dokonca s chuťou a radosťou.<br />

Po zvládnutí všetkých prekážok<br />

obdobia mladosti môže po 21. roku<br />

života začať „učenie a vandrovanie“.<br />

Čerstvo dospelého človeka to ťahá<br />

„do sveta“, aby v ňom počas učenia,<br />

práce, boja s prekážkami pozbieral<br />

skúsenosti pre vlastný vývoj. Čakajú<br />

na neho trenice, výzvy a hraničné<br />

zážitky – a tie neustále nabádajú, aby<br />

nasadzoval svoje najlepšie sily.<br />

Marianne Klauser Stalder<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


„<br />

ROZHOVOR<br />

Lieky na trvalé uzdravenie<br />

nestačia. Uzdraviť<br />

sa musíme my sami.<br />

Rozhovor pre časopis Svet Grálu<br />

s Prof. RNDr. Ludmilou Kameníkovou, DrSc.<br />

Ludmila Kameníková sa po štúdiách stala vedecko-pedagogickou pracovníčkou a teraz<br />

pôsobí v laboratóriách Farmakologického ústavu 1. lekárskej fakulty Univerzity<br />

Karlovej v Prahe. Veľmi stručne povedané, v 60-tych rokoch stála pri zrode nového<br />

vedného odboru, ktorý sa odborne nazýva xenobiochémia a ktorý sa zaoberá premenou<br />

cudzorodých látok v tele. Pri skúmaní účinku liekov zistila i to, prečo lieky<br />

jednému pomáhajú a inému zasa nie, a že samotné lieky na trvalé uzdravenie nestačia.<br />

„Pri všetkých chorobách je potrebné, aby sme my sami napomáhali svoje uzdravenie<br />

svojou mysľou. Príčina každej choroby je totiž vždy duchovná,“ – to sú jej slová.<br />

Už ako malé dievčatko chcela vedieť, čo sa deje v telách živočíchov, ktoré so záujmom<br />

pozorovala. A túžba poznávať a objavovať, poznať príčiny živých dejov ju potom<br />

už nikdy neopustila.<br />

“<br />

Pani profesorka, čo Vás priviedlo<br />

k vede?<br />

V polovici päťdesiatych rokov,<br />

keď som sa rozhodovala kam ísť<br />

na vysokú školu, sa veľa hovorilo<br />

o biochémii ako o perspektívnom<br />

odbore. Od detstva, keď som pozorovala<br />

chrobáčikov, húsenice i domáce<br />

zvieratká, ma zaujímalo, čo<br />

sa v každom živom tele deje a ako<br />

je všetko vo vnútri vzájomne prepojené<br />

– teda ako to funguje. Klasickú<br />

medicínu som robiť nechcela, preto<br />

som sa prihlásila na prírodné vedy.<br />

Vzhľadom na to, že v tom roku otvorili<br />

v Brne iba pedagogické, nie vedecké<br />

zameranie odboru, ponúkli<br />

mi štúdium farmácie, ktoré sa v Čechách<br />

dalo študovať na univerzite<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

iba v Brne. Farmaceutickú profesiu<br />

v lekárni som však po štúdiu<br />

robiť nechcela, tak som sa nakoniec<br />

rozhodla, že ukončím prvý<br />

ročník a potom prestúpim na prírodné<br />

vedy. Päťročné štúdium bolo<br />

veľmi zaujímavé – rozsiahle – prešli<br />

sme všetky odbory prírodných<br />

vied, preto som na farmaceutickej<br />

fakulte zostala a po ukončení tejto<br />

vysokej školy som sa stala asistentkou<br />

na katedre biochémie. Ďalšiu vedeckú<br />

obhajobu ašpirantskej práce<br />

som mala už na prírodovedeckej fakulte<br />

v Prahe. Začala som sa venovať<br />

problematike biotransformácie, t.j.<br />

premene liečiv a iných cudzorodých<br />

látok v tele. Vôbec sme vtedy netušili,<br />

že sa rodí samostatný vedný odbor<br />

xenobiochémia, pretože naše skúmanie<br />

bolo začiatkom 60-tych rokov<br />

ešte v plienkach. Som rada, že som<br />

mohla stáť pri kolíske tohto odboru<br />

v našej republike.<br />

Čoho sa teda xenobiochémia<br />

týka?<br />

V krátkosti povedané, zaoberá<br />

sa premenou cudzorodých látok<br />

v živom tele. To znamená, čo sa deje<br />

v bunkách, keď sa do nich dostane<br />

telu celkom cudzia látka. Dnes je to<br />

nesmierne rýchlo sa rozvíjajúci odbor.<br />

Pozrite sa na ten obrovský boom<br />

vo vývoji cudzorodých látok. Stretávame<br />

sa s nimi úplne všade – v potravinách,<br />

v liekoch, v kozmetike,<br />

v životnom prostredí atď. a naše telo<br />

sa musí s nimi nejako vyrovnať. Je


ROZHOVOR<br />

až obdivuhodné, že si ľudské telo<br />

s cudzorodými látkami vždy nejako<br />

poradí, dokáže ich transformovať<br />

a potom ich v pôvodnej forme<br />

i v zmenenej forme metabolitov vylúči.<br />

V súčasnosti sa v laboratóriu<br />

Farmakologického ústavu 1. lekárskej<br />

fakulty Karlovej univerzity<br />

v Prahe zaoberáte problematikou<br />

hepatoprotektívnych látok<br />

na izolovaných pečeňových bunkách.<br />

Môžete laikovi vysvetliť, čo<br />

to znamená?<br />

Jedným z najdôležitejších orgánov<br />

nášho tela je pečeň. Jej funkcie sú<br />

veľmi široké, tu prebiehajú katabolické<br />

i anabolické procesy, t.j. dochádza<br />

k spracovaniu všetkých zložiek<br />

našej potravy – sacharidov, tukov,<br />

proteínov, ale aj k tvorbe látok telu<br />

vlastných. Pečeň je schopná regenerovať<br />

vlastné poškodené bunky, samé<br />

majú veľkú regeneračnú schopnosť<br />

a správne zloženie krvi je vždy odrazom<br />

zdravej činnosti pečene. Popri<br />

tom sú aj najdôležitejším orgánom<br />

na likvidáciu všetkých cudzorodých<br />

látok, teda látok telu neznámych,<br />

s ktorými sa dnes stretávame a hovoríme<br />

o rôznych „éčkach“ – farbivách,<br />

spojivách, konzervačných látkach,<br />

stabilizátoroch a pod. Z toho teda<br />

vyplýva, že funkcia pečene je absolútne<br />

nezastupiteľná. Každé ochorenie<br />

pečene ovplyvňuje aj ostatné<br />

časti tela. Je tiež potrebné povedať,<br />

že nedostatočná činnosť pečene má<br />

za následok stále sa rozširujúcu chorobu,<br />

ktorú nazývame metlou ľudstva,<br />

teda rakovinu.<br />

Písali ste, že pri vedeckom objasňovaní<br />

účinkov a toxicity chemických<br />

liečiv v tele ste si kládli otázky<br />

týkajúce sa jednoty človeka s prírodou<br />

a jej zákonitosťami, postavením<br />

človeka vo stvorení. K akému<br />

poznaniu ste v tejto súvislosti dospeli?<br />

Viete, pri práci s bunkami ako<br />

sotva viditeľným živým organizmom<br />

vám začnú prichádzať úžasné<br />

myšlienky na nesmiernu dokonalosť<br />

všetkých dejov v tomto nepatrnom<br />

ohraničenom priestore. Človek neustále<br />

žasne nad dokonalosťou plánu<br />

života, čo ho nakoniec vedie k presvedčeniu,<br />

že vznik života na tejto<br />

planéte nemôže byť náhodný. My<br />

vlastne poznávame vždy len nepatrný<br />

kamienok – prášok z celej mozaiky<br />

života a s novými objavmi neustále<br />

prichádzam k tomu, že nikdy<br />

nebudeme schopní povedať, že vieme<br />

všetko, že je všetko prebádané. Čím<br />

viac objavujeme a poznávame, tým<br />

viac si uvedomujeme zložitosť všetkých<br />

interakcií na úrovni molekúl,<br />

buniek, tkanív i celého organizmu.<br />

Áno, neustále sa pred nami otvárajú<br />

nové poznatky, nové svety, čo sme<br />

predtým ani nevideli, ani netušili, napriek<br />

tomu, že tieto reakcie už prebiehali<br />

a my sme zaznamenali iba ich<br />

zlomok. Ich pochopenie si však vyžaduje<br />

základnú zmenu myslenia. Je<br />

to vlastne taký výhľad na trvalý ďalší<br />

vývoj nášho poznávania. A to je určite<br />

na celom bádaní veľmi vzrušujúce.<br />

Vo svojom živote ste sa určite<br />

stretli s faktom, že lieky raz pomáhajú<br />

a inokedy zase nie. Ako je to<br />

možné?<br />

Samotné lieky totiž na trvalé<br />

uzdravenie nestačia. Pri všetkých<br />

chorobách je potrebné, aby sme si<br />

k uzdraveniu pomáhali sami svojou<br />

mysľou. Príčina každej choroby je<br />

vždy duchovná. Ak chceme odstrániť<br />

vlastnú príčinu choroby, musíme<br />

sa pozrieť na vzájomný vzťah medzi<br />

duchom, dušou a telom. Na začiatku<br />

nášho rozhovoru sme spomínali<br />

pečeň. A práve tento dôležitý<br />

orgán veľmi silno podlieha citovým<br />

náladám. Väčšmi, než iné orgány.<br />

Poznáme množstvo ľudových porekadiel<br />

na túto tému. Napr. „zlosť<br />

mu užierala pečeň“ – alebo „voš mu<br />

prebehla cez pečeň“, ide teda o tých<br />

jedincov, ktorí sú často nahnevaní,<br />

podráždení, proste žijú v negatívnych<br />

emóciách nahnevanosti. V takýchto<br />

stavoch sú títo ľudia odrezaní<br />

od posilňujúceho žiarenia, ktoré by<br />

malo prežiariť ich ducha. Tí ľudia,<br />

ktorí sa zaoberajú problémom „prečo<br />

práve ja som musel ochorieť?“, sú nespokojní<br />

so svojím stavom, teda sú<br />

odpojení od onoho posilňujúceho<br />

vesmírneho žiarenia. Celkom inak<br />

sa bude dariť tomu, kto je pozitívne<br />

naladený a berie chorobu ako dar,<br />

pretože každá choroba nás učí a formuje;<br />

učí nás trpezlivosti, pomáha<br />

upokojiť a urovnať si vlastné myšlienky,<br />

pomaly nás odvracia od materialistického<br />

zamerania k zmysluplným<br />

veciam a činnostiam a postupne<br />

nás vedie k pokore a vďake za každý<br />

okamih nášho života. Všeobecne<br />

sa hovorí, že na vyzdravenie je potrebné<br />

mať vieru. To dokazujú napríklad<br />

výsledky placebo efektu pri<br />

klinických štúdiách. Tento efekt však<br />

nebude nikdy prijatý do štandardnej<br />

medicínskej praxe bez „merateľných<br />

výsledkov“. Výsledky účinku<br />

placebo efektu sú zistiteľné, sú dokonca<br />

i zmerateľné, ale vzhľadom<br />

na to, že tento efekt je aktivovaný<br />

jedinečným spôsobom, a to podľa<br />

toho, ako hlboko každý jednotlivec<br />

verí vo svoje uzdravenie pomocou<br />

liekov, potom tieto výsledky nie sú<br />

ľahko predvídateľné alebo reprodukovateľné.<br />

A práve táto reprodukovateľnosť<br />

je jedným zo základných parametrov<br />

všetkých klinických štúdií<br />

s novými liekmi.<br />

Ako teda môžu emócie pôsobiť<br />

na celé telo vrátane ovplyvnenia<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


ROZHOVOR<br />

metabolizmu cudzorodých látok<br />

v tele?<br />

Každá emócia je momentálne vnútorné<br />

naladenie, ktoré človek prežíva,<br />

je to jeho reakcia na okolitý svet. Pozitívne<br />

emócie, ako sú city lásky,<br />

úcty, dobra, radosti, altruistické postoje<br />

a najviac pocit vnútorného pokoja<br />

a mieru, pôsobia harmonicky<br />

na vnútorné telesné prostredie<br />

a vedú k podpore vylučovania látok<br />

cudzorodých telu. Veda aj prítomnosť<br />

mnohých chemických pôsobkov<br />

sprevádzajúcich naše emócie už<br />

v krvi preukázala. Napr. existenciu<br />

endorfínov, čo sú peptidy, kolujúce<br />

v našej krvi pri prežívaní pozitívnych<br />

emócií. Človek by si mal byť plne vedomý,<br />

že každý stres je požieračom<br />

našej životnej energie. To nie je len<br />

prosté konštatovanie. Vedeckým bádaním<br />

sa preukázala rozdielna aktivita<br />

mnohých enzýmov a dejov<br />

v tele, ku ktorým dochádza pri strese<br />

(hovoríme o tzv. oxidačnom strese)<br />

na rozdiel od stavu pohody a pokoja.<br />

Čitatelia už isto veľakrát počuli<br />

o nežiaducich účinkoch tzv. radikálových<br />

molekúl v tele, ktoré si človek<br />

v stresových situáciách vytvára,<br />

a o dôležitosti podávania vitamínov,<br />

minerálov a stopových prvkov v období<br />

veľkého časového vypätia. Jednoducho,<br />

pokiaľ je to možné, treba<br />

sa stresu vyhnúť. To je však len jedna<br />

stránka mince. Aký vplyv má celkový<br />

psychický stav pacienta na jeho<br />

zdravie, sa síce tiež vedecky skúma,<br />

žiaľ, od celkového zhodnotenia sme<br />

ešte veľmi ďaleko.<br />

Sú lekári schopní choroby vzniknuté<br />

zo stresu a strachu liečiť?<br />

Medicína tu, žiaľ, stále pokrivkáva.<br />

Súčasná medicína, a to ako v oblasti<br />

diagnostických postupov, tak<br />

i v liečení chorôb, je založená prevažne<br />

na materiálnom skúmaní tela,<br />

na skúmaní vzťahu klinických príznakov<br />

k laboratórnym zmenám t.j.<br />

k zmenám, ktoré sa zistili chemickým,<br />

mikrobiologickým, röntgenologickým,<br />

patologicko-anatomickým<br />

a aj molekulárno-genetickým<br />

skúmaním. Lekári vidia prevažne<br />

len postihnutý orgán a nie celé telo<br />

v jeho komplexnosti. Medicínu<br />

sme si „rozškatuľkovali“ na jednotlivé<br />

odbory, z ktorých sa na rozdiel<br />

od starých kultúr vytratil onen holistický<br />

pohľad na ľudské telo. Zdravie,<br />

ktoré nie je statickým, ale dynamickým<br />

stavom, nie je možné docieliť, ak<br />

na svojej duševnej pohode nepracujeme<br />

sami, ak neprijmeme poznanie,<br />

že sme porušovali prírodné zákonitosti.<br />

Lieky, ktoré pacient dostane<br />

a ktoré stabilizujú a kompenzujú jeho<br />

stav, neriešia však primárnu príčinu<br />

choroby. Na každom chorom potom<br />

záleží, aby pochopil, že utrpenie, stav<br />

depresie, strachu i iné ochorenia nie<br />

sú ničím iným, len spätným pôsobením<br />

nesprávne žitého pozemského<br />

života. Prvotnou príčinou chorôb sú<br />

teda poruchy duchovné. Choroba je<br />

priamym výsledkom našich vlastných<br />

myšlienok, slov i činov. Mali<br />

by sme si však aj uvedomiť, že sme<br />

sa nenarodili na túto planétu po prvý<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


ROZHOVOR<br />

raz ako sa spieva v pesničke, že „život<br />

máš len jeden“. To je veľký omyl. Pokiaľ<br />

prijmeme myšlienku reinkarnácie,<br />

až potom pochopíme, že mnohé<br />

choroby si prinášame na svet z minulých<br />

životov. My sami sa podieľame<br />

na uvoľňovaní mnohých stimulov,<br />

ovplyvňujúcich sekundárne<br />

fyziologické procesy v organizme.<br />

Veď v knižnom vydaní „Základov<br />

etikoterapie“ Dr. Bezděka už v 20-<br />

tych rokoch minulého storočia bolo<br />

poukázané na zmenu zloženia krvi<br />

v závislosti od negatívnych emócií.<br />

Tomu by mala súčasná medicína venovať<br />

oveľa väčšiu pozornosť, i keď<br />

sa pripúšťa, že duševný stav človeka<br />

silne ovplyvňuje priebeh každého<br />

ochorenia.<br />

Aký vplyv môžu mať užité lieky<br />

na organizmus neskôr?<br />

Ak sú chemické liečivá podávané<br />

pri liečbe akútnych chorôb, potom<br />

sa liek užíva len po určitý čas a telo<br />

postupne vylúči jednak pôvodné liečivo,<br />

aj jeho metabolity. Horšie je to<br />

pri dlhodobej terapii chronických<br />

chorôb. Predovšetkým u seniorov<br />

alebo u tých chorých, ktorí užívajú<br />

liek dlhý čas a to súčasne s ďalšími<br />

inými liekmi. Je to preto, že často<br />

dochádza ku kumulácii preskripcie<br />

– predpisovaniu liekov rôznymi špecialistami.<br />

Veľká spotreba rôznych<br />

liekov vedie ku kumulácii liečiv a ich<br />

metabolitov v tele, k výskytu radu<br />

nežiaducich reakcií a vzájomnej interakcii<br />

liečiv medzi sebou. V takých<br />

prípadoch by bolo správne vykonať<br />

u pacienta, obzvlášť u seniorov, odbornú<br />

kontrolu nevyhnutnosti užívania<br />

všetkých liekov. A to nielen z pohľadu<br />

zníženia zvýšenej a nadmernej<br />

spotreby liečiv u nás, ktoré veľakrát<br />

končia nevyužité v lekárničke, ale<br />

predovšetkým kvôli výskytu už spomínaných<br />

nežiaducich reakcií a možných<br />

vzájomných interakcií. Tento<br />

problém zostáva veľkou bolesťou súčasnej<br />

farmakoterapie.<br />

V tejto súvislosti sa často hovorí<br />

o účinkoch antibiotík. Poznám<br />

napríklad detských lekárov, ktorí<br />

predpíšu dieťaťu antibiotiká skoro<br />

preventívne – ešte než choroba prepukne<br />

a až neskôr sa ukáže, či sú<br />

antibiotiká skutočne nevyhnutné.<br />

A potom sú aj takí, ktorí si nutnosť<br />

predpísania tohto lieku overia.<br />

Myslím si, že naozaj nie je treba<br />

pchať do detí obrovské množstvá antibiotík.<br />

Dnes sa, žiaľ, predpisujú antibiotiká<br />

ako na bežiacom páse, čo je<br />

možné doložiť renomovanými štúdiami,<br />

v ktorých sa udáva, že antibiotiká<br />

sa predpisujú zbytočne v takmer<br />

80-tich percentách prípadov. Zneužívanie<br />

antibiotík už od druhej polovice<br />

20. storočia viedlo k vytvoreniu<br />

stále väčšej rezistencie na tieto<br />

látky. Preto postupne dochádzalo aj<br />

k vývoju stále silnejších a citlivejších<br />

chemických formulácií. Najčastejším<br />

omylom, a to nielen v pediatrickej<br />

praxi, je nesprávne diagnostikovaný<br />

rozdiel v nutnosti aplikácie antibiotík<br />

alebo antivirotík.<br />

Sme takzvaná vyspelá civilizácia,<br />

ktorá má dnes takmer na každú<br />

chorobu nejaký liek.<br />

Následkom užívania chemických<br />

liekov je však naša spoločnosť oveľa<br />

viac chorá než napríklad civilizácie,<br />

ktoré používajú prírodné liečebné<br />

metódy. Je to tak, pani profesorka?<br />

Súčasná farmakoterapia je založená<br />

prevažne na liečbe chemickými<br />

látkami, ktoré sú telu cudzie,<br />

teda neprirodzené. I keď sú pri všetkých<br />

nových liečivách známe ich<br />

mechanizmy účinku, t.j. na ktorej<br />

úrovni v bunke pôsobia, nevyhneme<br />

sa u žiadneho liečiva výskytu nežiaducich<br />

účinkov ani interakcií. Nie<br />

je žiadnym tajomstvom, že veľké<br />

percento hospitalizovaných pacientov<br />

sa lieči na následky nežiaducich<br />

účinkov chemických liečiv pri ich<br />

nadmernej a dlhodobej konzumácii<br />

najmä v kombinácii s mnohými<br />

inými liekmi. Fytoterapia (t.j. rastlinná<br />

liečba) je i u nás neoddeliteľnou<br />

súčasťou alopatického terapeutického<br />

systému. Má však aj svoje<br />

úskalia. Na rozdiel od lekárstva východných<br />

kultúr je u nás situácia<br />

v liečbe ochorení pomocou liečivých<br />

rastlín celkom iná. Nedôvera vyplýva<br />

jednak z prevahy ponuky liečiv<br />

chemického charakteru, o ktorých<br />

účinku boli budúci lekári počas<br />

svojho vysokoškolského štúdia dostatočne<br />

poučení, a jednak z chybnej<br />

domnienky, že tento spôsob liečenia<br />

patrí skôr k liečiteľovi. Ďalšiu<br />

svoju úlohu hrá výskyt mnohých<br />

chemicky nejednotných účinných<br />

látok v rastline a premenlivosť ich<br />

obsahu v rastlinnom materiáli. Ak<br />

je však lekár správne informovaný,<br />

môže svojim pacientom odporúčať<br />

tie prípravky, o ktorých vie, že ich<br />

účinnosť bola testovaná a hodnotená<br />

na základe súčasných poznatkov<br />

vedných odborov farmakodynamiky,<br />

farmakokinetiky a toxikológie.<br />

Rastlinné prípravky pôsobia komplexne<br />

v malých dávkach, podávanie<br />

musí byť dlhodobé, pretože účinok<br />

sa dostavuje až za dlhší čas. Okrem<br />

toho musia byť tieto prípravky získavané<br />

z lokalít ekologicky čistých,<br />

bez chemickej kontaminácie, prísad<br />

pesticídov, mikrobiálneho znečistenia.<br />

Preto sa stretávame so snahou<br />

výskumných pracovníkov izolovať<br />

účinné látky z rastlín a ďalej ich modifikovať.<br />

Lenže rastlinné prípravky<br />

pôsobia najlepšie v komplexe všetkých<br />

účinných látok, ktoré obsahuje<br />

celá rastlina.<br />

Aký by bol podľa Vás ideálny stav<br />

medicíny?<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


ROZHOVOR<br />

Možno, že som svojím kritickým<br />

pohľadom na súčasnú farmakoterapiu<br />

teda terapiu chemickými látkami<br />

vyvolala vo vás smutné pocity. Ale<br />

tušíme, že všetko nové sa rodí v bolesti.<br />

Som v tomto smere optimistická,<br />

pretože sa začínajú otriasať už mnohé<br />

„stĺpy“ opreté o dosiaľ prevzaté alebo<br />

naučené názory.<br />

Otvárajú sa nové obzory a napĺňajú<br />

sa pradávne tvrdenia, že medicína<br />

je veľmi široký odbor úzko spojený<br />

s ďalšími vednými odbormi, hovoríme<br />

teda, že je multidisciplinárnym<br />

odborom. Lekárska prax v posledných<br />

dvoch desaťročiach potvrdila,<br />

že lieky, ktoré obsahujú fyziologickú<br />

alebo homeopatickú dávku, majú<br />

vždy očakávaný liečivý účinok a pritom<br />

neprinášajú závažné riziko. Ak<br />

hovoríme o riziku, potom by som<br />

chcela zdôrazniť, že ak lekár uvažuje<br />

o farmakoterapii, mal by sa vždy zamýšľať<br />

nad tým, čo prevládne – či to<br />

bude pre pacienta benefit alebo riziko<br />

podania.<br />

V posledných rokoch sa u nás začína<br />

rozširovať novinka v liečbe pacientov<br />

– tzv. fyziologická regulačná<br />

medicína. Dá sa povedať, že sa stáva<br />

akýmsi prepojovacím mostíkom medzi<br />

konvenčnou medicínou a homeopatiou.<br />

Jej výhoda spočíva v nízkej<br />

koncentrácii podanej účinnej – telu<br />

vlastnej – látky vo fyziologickej koncentrácii.<br />

Táto koncentrácia je účinná,<br />

ale na rozdiel od vyšších dávok chemických<br />

látok vykazuje vysokú bezpečnosť.<br />

Aj keď lekári už zaznamenávajú<br />

úspechy v liečbe pacientov, má<br />

tento spôsob liečby rad oponentov<br />

a je prijímaný s veľkou nedôverou. To<br />

býva takmer vždy, keď sa objaví niečo<br />

nové. – Veď čas všetko preverí.<br />

Pamätám si na veľké diskusie farmakológov<br />

pred rokmi a na ich pripomienky<br />

k výsledkom homeopatickej<br />

liečby. Upozorňovali na to,<br />

že homeopatiká nemôžu mať žiaden<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

účinok, pretože v homeopatických<br />

zriedeniach sa nenachádza ani jeden<br />

mol danej látky. Predstava vplyvu nejakej<br />

nehmotnej informácie na liečbu<br />

chorôb u homeopatík bola nepredstaviteľná.<br />

Ale 200 rokov užívania<br />

homeopatík v rade krajín, zvlášť<br />

u našich nemeckých susedov, a to<br />

s pozitívnymi výsledkami, prinieslo<br />

v súčasnosti svoje ovocie na pôde<br />

zmeny nášho vnímania i poznania.<br />

Fyziologická regulačná medicína,<br />

ktorá vychádza z dosiaľ nahromadených<br />

vedeckých poznatkov je vhodná<br />

na liečbu mnohých ochorení, ktoré<br />

zaraďujeme medzi tzv. civilizačné<br />

choroby. Prekvapujúce je objasňovanie<br />

mechanizmu účinku liečiv v nízkych<br />

dávkach, založené na základoch<br />

kvantovej fyziky. Udelenie Nobelovej<br />

ceny za fyziku trom bádateľom Saulovi<br />

Perlmutterovi (USA), Brianovi<br />

P. Schmidtovi (Austrália) a Adamovi<br />

G. Riessovi (USA) v roku 2011 je tým<br />

najlepším dôkazom.<br />

Čo by ste odporúčali ľuďom pri<br />

užívaní liekov, ktoré si bežne kúpime<br />

v lekárni?<br />

Aby opatrne zvažovali stále sa stupňujúci<br />

vplyv reklamy na zaručene<br />

účinné prípravky a dokázali si vybrať<br />

z tej veľkej záplavy voľne predajných.<br />

Farmaceuti v lekárňach vždy<br />

vedia, na ktorý prípravok prebehla<br />

televízna reklama, pretože potom<br />

sa značne zvýši dopyt. – Je potrebné<br />

sa detailne povypytovať na účinnosť<br />

prípravkov, rozlišovať lieky voľne<br />

predajné od doplnkov stravy. A nebáť<br />

sa zveriť so svojimi chorobami aj<br />

atestovaným farmaceutom v lekárňach,<br />

ktorí potom môžu vyhľadať<br />

pre každého jedinca ten najúčinnejší<br />

preparát a dokážu odborne poradiť<br />

vhodné dávkovanie daného liečiva<br />

v priebehu dňa.<br />

Rozhovor viedla Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

N<br />

iekedy to možno skutočne<br />

tak vyzerá. Človek má pocit,<br />

že sa mu rúcajú jeho základné istoty,<br />

hrozí strata práce... Krízy<br />

sú súčasťou ľudského života. Nezriedka<br />

sú dokonca nevyhnutné.<br />

Situácia sa dostane až tak ďaleko,<br />

že sa človek musí obrátiť, zmeniť<br />

svoje životné smerovanie. Z tohto<br />

hľadiska môžu byť krízy nutné<br />

a užitočné.<br />

Krízou odborne nazývame taký<br />

stav, keď nároky okolia zaťažia človeka<br />

natoľko, že sa začne správať<br />

a prejavovať inak, ako je preňho typické.<br />

Definícia hovorí, že existujú<br />

krízy, ktoré dokážu človeka zahnať<br />

až na hranicu jeho možností, či dokonca<br />

až za ňu. Takto postihnutý<br />

sa potom ocitá vo veľmi nepríjemnom<br />

stave, ktorý ho môže zatlačiť<br />

do tej miery, že stratí sebakontrolu.<br />

Často ho prenasleduje veľký strach<br />

či pocity osamotenia.<br />

Kríza sa tiež označuje ako výnimočný<br />

stav. Teda, že nie každá záťaž<br />

je zároveň aj krízou. Veľa konfliktov<br />

a problémov si žiada riešenie, alebo<br />

dokonca prináša napredovanie. Spočiatku<br />

nejde o skutočné krízy.<br />

P<br />

KRÍZA V ZAMESTNANÍ<br />

SA NEOBJAVÍ LEN<br />

TAK Z NIČOHO NIČ<br />

očet životných kríz vyvolaných<br />

situáciou v práci v posledných<br />

rokoch narastá. Vo viacerých regiónoch<br />

stojí dokonca na vrchole<br />

rebríčka v psychoterapeutickej<br />

praxi. „Je práca príčinou chorôb<br />

u našich pacientov?“ – tak znel<br />

pred časom názov lekárskej konferencie<br />

vo Švajčiarsku. Aktuálne<br />

prieskumy ukazujú, že popri tomto<br />

vývoji bol v celej nemecky hovoriacej<br />

oblasti pozorovaný obrovský


SPOLOČNOSŤ<br />

Kríza v zamestnaní<br />

MARIANNE KLAUSER STALDER<br />

„Zrútil sa mi svet“<br />

nárast porúch spôsobených strachom.<br />

Pracovné prostredie ako aj<br />

spoločenské podmienky sa preukázateľne<br />

zmenili. A to tak, že stále viac<br />

ľudí túto veľkú životnú tému práce<br />

a povolania pociťuje ako ohrozenie<br />

ich existencie; prináša skľúčenosť,<br />

vyvoláva v nich nepokoj a následne<br />

osobnú krízu. A práve v oblasti povolania<br />

je zreteľne vidieť, ako rôzne<br />

ľudia reagujú na krízové udalosti.<br />

Hroziace prepustenie môže u jednej<br />

osoby vyvolať veľký pocit strachu<br />

a tiesne, iná osoba to môže chápať<br />

len ako podnet osudu, aby danú situáciu<br />

uchopila a odhodlala sa na veľkú<br />

zmenu.<br />

Miera i oblasť zraniteľnosti je u každého<br />

človeka individuálna. Niekto je<br />

schopný prekonať ťažké ochorenie, ale<br />

pri hrozbe prepustenia, keď sa má s danou<br />

situáciou vyrovnať, ocitá sa so svojimi<br />

schopnosťami v koncoch a je paralyzovaný<br />

existenčnými starosťami.<br />

Naproti tomu niekto iný je schopný<br />

brať intrigy a zmeny pracovného<br />

prostredia s nadhľadom, či dokonca<br />

na ľahkú váhu, no nedokáže sa vyrovnať<br />

s náhlou smrťou niekoho blízkeho.<br />

Každý z nás je vystavený rozličným<br />

krízovým situáciám. Pokiaľ<br />

teda prichádzate do kontaktu s človekom,<br />

ktorý práve prežíva nejakú<br />

krízu, urobíte dobre, ak sa rozpomeniete<br />

na svoje vlastné slabé<br />

miesta, na vlastnú zraniteľnosť.<br />

Je dobré si uvedomiť, že človek,<br />

ktorý má práve krízu, dokázal<br />

zvládnuť nejaké predošlé záťažové<br />

životné situácie. Krízy v zamestnaní<br />

málokedy vznikajú len<br />

tak znenazdajky. Ako znázorňuje<br />

náš graf, niekedy sa vyvíjajú<br />

pomaly, inokedy sa rýchlo<br />

vyostria.<br />

Spúšťačom krízy v zamestnaní<br />

býva väčšinou prežitie nepríjemnej<br />

situácie, či už ide o výmenu šéfa,<br />

reštrukturalizáciu v podniku, disharmóniu<br />

v pracovnom kolektíve, či<br />

pretrvávajúce stresové situácie. Vyvolávajú<br />

ich aj poplašné správy o blížiacich<br />

sa racionalizačných opatreniach<br />

a z nich vyplývajúceho znižovania<br />

počtu pracovných miest, nerovnaké<br />

zaobchádzanie so zamestnancami, atď.<br />

Stáva sa, že keď sa niekto teší navonok<br />

dobrým podmienkam, netrúfa si túto<br />

„zlatú klietku“ opustiť, nechce riskovať<br />

náhlu zmenu. Ako krízu môže človek<br />

prežívať aj situáciu, keď sa rozhoduje<br />

medzi dvomi pracovnými ponukami.<br />

Spúšťačov krízy existuje viacero:<br />

možno ich rozdeliť na dve skupiny.<br />

Jednu tvoria vnútorné faktory, ktoré<br />

tkvejú v samotnom človeku, v druhej<br />

skupine sú vonkajšie faktory vychádzajúce<br />

z pracoviska (od nadriadeného,<br />

kolegov, z pracovnej atmosféry a pod.).<br />

Uvedené činitele môžu v človeku vyvolávať<br />

nepokoj a napätie. Môžu ho nútiť<br />

reagovať a riešiť veci inak ako predtým.<br />

Vtedy je potrebné nabrať odvahu<br />

a pustiť sa hoci aj do niečoho nového.<br />

Prípadne vziať zodpovednosť do vlastných<br />

rúk, nielen za seba, ale aj za iných.<br />

Možno ide len o to, poučiť sa z nepriaznivej<br />

situácie, pochopiť niečo o sebe<br />

alebo o druhých, ktorým sme predtým<br />

príliš dôverovali. Možno si máme<br />

uvedomiť neetické pracovné princípy,<br />

ktoré sa na pracovisku uplatňujú. Človek<br />

by sa mal rozpomenúť na situácie,<br />

ktoré už skôr možno zámerne prehliadol.<br />

Možno sa treba zo svojej pozície<br />

zastať mladšej spolupracovníčky.<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

Naopak, inokedy sa zase človek práve<br />

pre svoj vyšší vek môže začať cítiť neisto.<br />

Čím väčšmi sú vyhliadky do pracovnej<br />

budúcnosti človeku zahmlené,<br />

tým viac sa uňho vynárajú starosti<br />

a strach.<br />

A<br />

VÝCHODISKO Z KRÍZY<br />

k sa chceme hlbšie zamyslieť nad<br />

krízou v zamestnaní, položme<br />

si predovšetkým tieto dve otázky:<br />

prečo a načo?<br />

Otázka „prečo“ sa pýta na dôvody.<br />

Vyzýva na to, aby sa človek úprimne<br />

zamyslel, ako sa vlastne do tejto ťažkej<br />

situácie dostal a potom pochopil, aký<br />

má na nej podiel. Ak má doterajší vývoj<br />

udalostí pochopiť, je nutné obzrieť<br />

sa späť.<br />

Otázka „načo“ nabáda k zamysleniu<br />

sa, aké ponaučenie z tejto situácie plynie<br />

a kam sa máme posunúť ďalej.<br />

Obe otázky nás vedú k vnímaniu<br />

nášho vnútorného hlasu. Pri pozornom<br />

načúvaní sa môžu vynoriť nové<br />

odpovede na situáciu v zamestnaní.<br />

Tie sú vždy osobné, „šité“ pre dotyčného<br />

človeka. Niekoho môžu nasmerovať<br />

k podaniu výpovede, pre iného<br />

budú výzvou – v danej pozícii zotrvať,<br />

avšak s novým pohľadom na veci.<br />

Tieto vnútorné odpovede na vonkajšiu<br />

situáciu majú hlboký zmysel.<br />

Ich správnosť spoznáme podľa toho,<br />

že prinesú vnútorný pokoj a istotu,<br />

i keď sa vonkajšia situácia vyvíja nepriaznivo<br />

alebo nejednoznačne.<br />

Vízia jasného východiska, či aspoň<br />

nového smerovania človeka posilní natoľko,<br />

že dokáže krízu hladko zvládnuť;<br />

to znamená, že ju začne riešiť už<br />

v počiatočnej fáze, teda skôr, než dôjde<br />

k jej eskalácii.<br />

Pozrime sa na priebeh krízy na príklade<br />

znázornenom v grafe. Zamestnankyňa<br />

poradenských služieb jednej<br />

veľkej zdravotníckej organizácie<br />

na sebe pozoruje rastúcu nespokojnosť<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

ZLATÁ STREDNÁ CESTA<br />

Iste vás napadlo, že ľudia, ktorí sa trvalo musia namáhať o živobytie, sú omnoho<br />

zdravší a dožívajú sa vyššieho veku, ako tí ľudia, ktorým sa už od mladosti viedlo<br />

veľmi dobre a ktorí boli ochraňovaní a odchovávaní čo najstarostlivejšie. Iste ste už<br />

pozorovali, že u ľudí, ktorí vyrástli v blahobyte a ktorí robia všetko pre svoje telo a,<br />

žijú pohodlne bez vzrušovania, sa rýchlejšie prejavujú vonkajšie známky blížiacej<br />

sa staroby, než u ľudí pozemsky nemajetných, prinútených vypĺňať svoje dni stále<br />

prácou!<br />

Dávam za príklad tie prípady života naplneného prácou, kde nie je zbytočné prepínanie,<br />

kde nedochádza k tomu, že by zúrivá vášeň po hromadení pozemských<br />

pokladov alebo po inom vyniknutí nikdy nedopriala pracujúcim skutočného pokoja.<br />

Kto sa stane otrokom takej vášne, nachádza sa vždy vo vysokom napätí, a tým<br />

zároveň pôsobí neharmonicky v zachvievaní stvorenia. Následky sú pritom tie isté<br />

ako u tých, čo sa zachvievajú príliš pomaly. Teda aj tu platí zlatá stredná cesta pre<br />

každého, kto chce žiť správne v tomto stvorení a na zemi.<br />

Abd-ru-shin<br />

(„Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, zväzok 3, ukážka z prednášky„Pohyb“ zákonom stvorenia“.)<br />

v zamestnaní. (1) Zreteľne cíti, že sa jej<br />

vytratil elán a radosť z plnenia úloh.<br />

Ako bývalá zdravotná sestra bola dlhé<br />

roky vo svojej pozícii poradkyne spokojná,<br />

až kým vedenie útvaru neprešlo<br />

do rúk jej mladšej kolegyne.<br />

Mnohé príkazy jej pripadajú nezmyselné<br />

a nesúvisiace s náplňou jej práce.<br />

(2) Na mieste je teda otázka, ako ďalej.<br />

Pani má 56 rokov a je slobodná, finančne<br />

odkázaná sama na seba. Má<br />

teda vydržať na tomto pracovisku, a to<br />

pokiaľ možno až do dôchodku, ako jej<br />

radia priatelia? Má tam zotrvať, hoci<br />

je jej motivácia minimálna, a teda aj<br />

jej pracovné nasadenie je iba obmedzené?<br />

Šance na trhu práce sú v jej<br />

veku pomerne malé. Má sa napriek<br />

tomu ešte vzchopiť a pokúsiť sa nájsť<br />

si novú prácu?<br />

V priebehu skúmania seba samej (3a)<br />

si uvedomuje, že vždy pracovala s nadšením<br />

a obetavosťou, že radosť plynúca<br />

zo starostlivosti o zákazníka bola charakteristickým<br />

znakom jej osobnosti.<br />

Navzdory svojmu veku sa rozhodne,<br />

že to v podobnej pracovnej oblasti vyskúša<br />

inde. Zostavenie žiadosti o zamestnanie<br />

ju stojí veľa námahy. Musí<br />

sa naplno vzchopiť a nabrať odvahu,<br />

aby sa mohla uchádzať o miesto<br />

u niekoľkých nových zamestnávateľov.<br />

A hľa, navzdory svojmu veku ju<br />

pozývajú na prijímacie pohovory. Len<br />

zopár mesiacov úsilia – a prejaví sa jej<br />

motivácia ako i odborné skúsenosti<br />

a nájde si pracovné miesto v oblasti<br />

opatrovateľských služieb pre seniorov.<br />

V pracovnom živote sa pred ňou otvorili<br />

nové horizonty. S radosťou sa pozerá<br />

na nové úlohy, pri ktorých bude<br />

môcť uplatniť všetky svoje doterajšie<br />

skúsenosti.<br />

To, že sa človeku nedarí vyriešiť<br />

konfliktnú situáciu takýmto alebo<br />

podobným spôsobom, môže mať niekoľko<br />

dôvodov. Bráni mu v tom lipnutie<br />

na vlastných nárokoch a požiadavkách.<br />

Alebo nevie nájsť odvahu ísť<br />

do niečoho nového, pretože východisko<br />

je príliš nejasné. Alebo daná situácia<br />

pôsobí natoľko bezvýchodiskovo,<br />

že paralyzuje jeho vnútornú<br />

silu a odvahu na rozhodovanie. Z pôvodne<br />

obyčajnej konfliktnej situácie<br />

sa tak vyvinie hlboká kríza v pravom<br />

zmysle slova. (3b)<br />

Potom už stačí len nepatrný podnet,<br />

povestná „posledná kvapka“ (4),<br />

ako je napríklad nemiestna poznámka<br />

niektorej z kolegýň či náročná porada,<br />

alebo nepríjemný hodnotiaci pohovor<br />

s nadriadeným. Skrátka, pohár pretečie<br />

a nastáva akútna kríza. (5) Často<br />

však v nej ide o udalosti, ktoré dozrievajú<br />

už dlhšie a ktoré sa dali dávnejšie


SPOLOČNOSŤ<br />

rozpoznať. Teraz sa môže stať, že sa dotyčná<br />

osoba v slzách zrúti, alebo sa uzatvorí<br />

do seba a prestane komunikovať.<br />

Už nevidí žiadne východisko. Oči jej<br />

zastrie beznádej a strach.<br />

Iný príklad. Len zopár týždňov<br />

po tom, ako vedúci odborný referent<br />

a zármutkom. Trvá mu niekoľko dní,<br />

kým pochopí, že ide o skutočnosť.(6)<br />

Pri vstrebávaní toho, čo sa stalo, (7)<br />

si nakoniec musí priznať, že príznaky<br />

tejto hrozby mal rozpoznať už pred<br />

rokmi. Teraz chápe, že sa mal ďalej<br />

vzdelávať. To sa mu však vtedy zdalo<br />

Graf ukazuje typický priebeh krízy tak, ako je opísaná v článku:<br />

1. Prvotné znepokojenie<br />

2. Zvýšené znepokojenie, starosti zo vzniknutej situácie<br />

3a. Napnutie síl a vyvinutie aktívneho úsilia<br />

3b. Vyvrcholenie doterajšej situácie pre konflikt alebo hrozbu výpovede<br />

4. Vnútorné rozhodovanie<br />

5. Pretiekla posledná kvapka, udalosti sa dali do pohybu<br />

6. Vyvrcholenie napätia, vyhrotená situácia. Buď sa zrútim, alebo situáciu vyriešim<br />

7. Akceptovanie situácie<br />

8. Fáza spracúvania situácie (zhodnotenie minulosti a súčasného stavu)<br />

9. Hľadanie zmyslu, východiska<br />

10. Nová úloha, stotožnenie sa s novou situáciou<br />

v automobilovom závode oslávil svoje<br />

šesťdesiatiny, predvolal si ho nadriadený.<br />

Krátko predtým sa so všetkou<br />

poctou oslavovalo jeho tridsaťročné<br />

pôsobenie v podniku. Teraz mu neočakávane<br />

oznámili, že žiaľ, z dôvodu<br />

úsporných opatrení je podnik nútený<br />

zriecť sa ďalšej spolupráce s ním. Dostane<br />

ešte dva týždne na to, aby odovzdal<br />

svoju pracovnú agendu kolegovi,<br />

a potom bude jeho pracovný pomer<br />

ukončený.<br />

Šok zo správy hlboko zasiahol jeho<br />

dušu. Cíti sa zmätený a silne otrasený.<br />

Dovtedy veselý pán sa dostal do ťažkej<br />

depresie, sprevádzanej skľúčenosťou<br />

nepohodlné. Spoliehal sa na kolegialitu<br />

svojich nadriadených. Teraz tu stojí<br />

s vedomím premeškanej situácie a bez<br />

vyhliadky na nové pracovné miesto...<br />

Bez svojej obvyklej pracovnej činnosti<br />

si pripadá neužitočný a nútený odísť<br />

do predčasného dôchodku. Má však<br />

výhodu: nie je sám, jeho manželka<br />

a dospelé deti stoja pri ňom, povzbudzujú<br />

a utešujú ho. Po neľahkých mesiacoch,<br />

keď situáciu ťažko vnútorne<br />

spracovával a prešiel tak procesom<br />

sebapoznania, (8) mu osud prideľuje<br />

novú, neobvyklú úlohu. Má prevziať<br />

občasné opatrovanie svojho nedávno<br />

narodeného vnúčaťa. Čoskoro zisťuje,<br />

že jeho život je tým obohacovaný<br />

o nové skúsenosti a pocity. (9)<br />

V úlohe starého otca v sebe znovu<br />

nachádza dávno zabudnuté stránky<br />

svojho ja. (10)<br />

NOVÉ POZNANIE<br />

PRINÁŠA NOVÉ ŠANCE<br />

K<br />

ríza človeka núti, aby situáciu<br />

sám (pre seba) spracoval, a tým<br />

prišiel k novým poznatkom. Tým<br />

sa krízy môžu zmeniť na nové životné<br />

šance. Nejde to však zo dňa<br />

na deň. Primerané spracovanie situácie<br />

rozhodujúcim spôsobom závisí<br />

od ochoty k sebapoznaniu.<br />

Samozrejme, aj ľudia v okolí človeka<br />

v kríze môžu veľkou mierou prispieť<br />

k tomu, aby situáciu úspešne zvládol.<br />

Najlepšou podporou sú chápavý postoj,<br />

vcítenie sa a snaha porozumieť, a predovšetkým<br />

presvedčenie, že v danej<br />

situácii môže byť skrytý hlbší zmysel,<br />

ktorý má človek nájsť – a že to dokáže.<br />

Všetko úsilie lekárov a iných odborníkov<br />

by mali ísť týmto smerom. Namiesto<br />

chlácholenia alebo podávania<br />

liekov sú namieste konštruktívne rozhovory,<br />

ktoré vyvolajú dôležité sebapoznávacie<br />

procesy, vďaka ktorým sa človek<br />

posilní a sám je schopný prehodiť<br />

výhybku.<br />

Ak človek krízu v zamestnaní<br />

vhodne spracuje, pri spätnom pohľade<br />

väčšinou rýchlo pochopí zmysluplnosť<br />

všetkých udalostí, pretože zasiahli<br />

do životného plánu opravným spôsobom.<br />

Nebude sa potom obzerať späť<br />

so strachom a hnevom – životnú lekciu<br />

pochopil a dokázal všetkým odpustiť.<br />

Marianne Klauser Stalder<br />

stadler@svetgralu.sk<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


CVIČENIE<br />

Ešte viac<br />

ohybnosti<br />

Jednoduché<br />

cvičenia na kĺby<br />

A<br />

ko Vám išlo prvé cvičenie<br />

na zvýšenie ohybnosti (Svet<br />

Grálu č. 32) Už sa Vám darí držať<br />

telo vzpriamené? Vstávate ráno<br />

lepšie a ľahšie? A ako sú na tom<br />

Vaše kĺby? Sú trochu pohyblivejšie?<br />

Už sa Vám kútiky úst pohybujú<br />

smerom k ušiam ľahšie a bezbolestne?<br />

Ako sa cítite?<br />

Takže pokračujeme. Máme tu<br />

ďalší pohybový program, tentoraz<br />

špeciálne na kĺby. Ste pripravení?<br />

To najdôležitejšie už ovládate –<br />

vzpriamený „kráľovský“ postoj<br />

s najkrajším úsmevom.<br />

Zachovajme si dôveru a podarí<br />

sa to. Pridajme ešte trochu nadšenia<br />

a uvoľnime sa. – A teraz s chuťou<br />

do toho!<br />

(Cvičenia robíme plynule, ale<br />

nie rýchlo – primeraným pozvoľným<br />

tempom, aby sme si nič nenatiahli<br />

či nevyvrtli. A ešte niečo:<br />

nezabudnite po každom cviku<br />

pretriasť precvičovaný kĺb, aby<br />

sa uvoľnil.)<br />

Najprv sú na rade paže:<br />

1. Roztiahnite prsty ako slnečné<br />

lúče a potom ich zovrite,<br />

akoby trochu kládli<br />

odpor. Striedavo ich rozťahujte<br />

a zvierajte. …aj keď<br />

to ide trochu ťažšie, nestrácajte<br />

radosť z cvičenia.<br />

2. Zovrite päste a pokojne<br />

nimi krúžte v zápästiach.<br />

Preciťujte živosť vo svojich<br />

zápästiach.<br />

3. Vystrite ramená a upažte.<br />

Teraz krúžte predlaktiami<br />

pred sebou (áno, pomalším<br />

tempom). Pozornosť venujte<br />

lakťom. Predstavujte<br />

1. V stoji zopnite paže<br />

a vzpažte. Ešte viac natiahnite<br />

chrbticu, voľne a vysoko.<br />

Naťahujte sa striedavo<br />

doprava a doľava<br />

– príjemne, s úsmevom.<br />

Potom sa zakloňte (obrázok<br />

7) – na okamih vydržte –<br />

a zasa sa naťahujte smerom<br />

nahor. Svoje paže pomaly<br />

spustite nadol vedľa tela.<br />

Birgit Marie a Philipp Seifertovci<br />

Aj vaša chrbtica už netrpezlivo čaká na rozcvičenie:<br />

si pritom, že ramená máte<br />

voľne položené na doskách<br />

či parapete (kde zostal váš<br />

úsmev?) (obrázok 1).<br />

4. Zovrite pravú päsť a pokojne<br />

krúžte napnutou pravou<br />

pažou najprv jedným,<br />

potom druhým smerom.<br />

Potom rovnako krúžte aj<br />

ľavou pažou.<br />

1<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

Birgit a Philipp Siefertovci<br />

7<br />

2. Založte si ruky v bok –<br />

palce smerujú k chrbtici.<br />

Krúžte bokmi a trupom doľava,<br />

potom doprava. Cvičte<br />

8


1. Stojíte na ľavej nohe.<br />

Pravé chodidlo zrolujte<br />

priamo cez prsty (koleno<br />

smeruje dopredu, obrázok<br />

2) a zase späť na brušká<br />

prstov (obrázok 3). I keď to<br />

trochu zabolí, nestrácate<br />

úsmev, Vaše prsty Vám<br />

budú vďačné (pri väčšej bolesti<br />

nohu uvoľnite, aby ste<br />

sa vyhli kŕču). Pritom môžete<br />

popremýšľať, prečo<br />

máte v štyroch prstoch<br />

2 3 4 5<br />

A teraz poďme precvičiť nohy:<br />

po tri a v palci „len“ dva<br />

kĺby. Také malé časti tela<br />

a toľko kĺbov... Potom<br />

prsty vytáčajte rovnako<br />

ďalej, ale šikmo, aby sa dostal<br />

na rad aj malíček (koleno<br />

smeruje do strany,<br />

obrázok 4). Snažte sa cvičiť<br />

uvoľnene a s ľahkosťou.<br />

Cvičenie má byť príjemné,<br />

nie prehnane zaťažujúce.<br />

Rovnako precvičte aj ľavú<br />

nohu.<br />

2. Stojte vzpriamene a pokojne.<br />

Udržujte v sebe<br />

tichú radosť. Pozerajte<br />

sa na jednu nohu. Druhou<br />

nohou, čo najviac natiahnutou,<br />

krúžte. Najprv<br />

jedným a potom druhým<br />

smerom. Nohy vystriedajte.<br />

3. Zodvihnite pravú nohu,<br />

koleno smeruje dopredu.<br />

Predkolením kývajte niekoľkokrát<br />

dopredu a dozadu,<br />

potom ním krúžte<br />

najprv jedným, potom<br />

druhým smerom. Zopakujte<br />

rovnakým spôsobom<br />

aj druhou nohou. Stojte<br />

rovno, s úsmevom, i keď<br />

sa Vám noha zdá ťažká<br />

(obrázok 5).<br />

4. Zdvihnite opäť pravú<br />

nohu (ako v bode 3), kývajte<br />

6<br />

ňou napravo a späť (koleno<br />

smeruje doprava), opäť<br />

vpred (koleno smeruje<br />

vpred), opäť doprava. A teraz<br />

ostaňte tak, ako ste.<br />

Krúžte kolenom do strany.<br />

Nohou maľujte veľké<br />

kruhy pozvoľným tempom<br />

v oboch smeroch, prirodzene<br />

opäť s úsmevom (obrázok<br />

6). Vytrvalo sa usmievajte,<br />

i keď Vaša noha<br />

nebola ešte nikdy taká<br />

ťažká. Nohy vystriedajte.<br />

plynule ale nie prirýchlo;<br />

s dôrazom a cielene si rozhýbte<br />

všetky stavce, aby<br />

ste sa čo najviac ponaťahovali<br />

a svojmu chrbtu priniesli<br />

úľavu. Dbajte, aby<br />

ste sa neprepínali a nespôsobili<br />

si tým bolesť (z nadmerného<br />

natiahnutia) (obrázok<br />

8).<br />

3. Rozkročte sa o niečo<br />

viac než na šírku ramien,<br />

prsty nôh smerujú mierne<br />

9<br />

dovnútra (kvôli stabilizácii<br />

nôh). Rozpažte, končeky<br />

prstov položte zľahka<br />

na ramená a vzpriamte krk<br />

nahor, panva smeruje dole.<br />

Teraz hlavu otočte tak, aby<br />

ste sa pozerali na pravý lakeť,<br />

postupne sa otáčajte<br />

doprava: najprv ramená,<br />

potom hrudník a nakoniec<br />

boky. Celú chrbticu otočte<br />

doprava – pozornosť<br />

upriamte na stavce. Teraz<br />

sa zasa od bokov až k hlave<br />

otočte späť. Temeno opäť<br />

otočte – veľmi jemne ho<br />

nahnite – nahor. Potom<br />

celé cvičenie zopakujete<br />

na ľavú stranu (obrázok 9).<br />

4. Predkloňte sa. Kolená sú<br />

dostatočne ohnuté, paže<br />

a hlava voľne visia. Pohojdávajte<br />

sa uvoľnene sem<br />

a tam, ako handrová bábika.<br />

Teraz sa zasa stavec<br />

po stavci narovnajte smerom<br />

nahor. Keď sa vyrovnáte,<br />

zakrúžte ešte<br />

ramenami (nahor–dozadu–<br />

dole–do strán) a panvu nechajte<br />

klesnúť. Ešte raz príjemne<br />

pretraste celé telo.<br />

Cítite tú tichú radosť, pokoj<br />

a energiu? Výborne!<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

Niekoľko úvah<br />

nielen o škole a školstve<br />

Škola, resp. obdobie školskej dochádzky,<br />

je dôležitou súčasťou života každého človeka.<br />

Do školy prichádzame v šiestich rokoch,<br />

prežijeme v nej časť svojho detstva,<br />

celé obdobie dospievania a opúšťame<br />

ju (tí najvytrvalejší) v čase dospelosti.<br />

Ide o veľmi dôležité obdobie, v ktorom<br />

vývoj telesný sprevádza vývoj duševný.<br />

Pre zdravý, harmonický vývoj človeka<br />

je dôležité, aby prebiehal rovnovážne,<br />

rovnomerne, prirodzene – úmerne veku<br />

a schopnostiam.<br />

Učím na gymnáziu a o školstve,<br />

študentoch, obsahu a spôsobe vyučovania<br />

premýšľam tak dlho, ako<br />

dlho učím. V nadchádzajúcich riadkoch<br />

sa zameriam na školu a vzdelanie<br />

všeobecnejšie a podelím sa o niekoľko<br />

vlastných pozorovaní a úvah.<br />

Šárka Šandová<br />

Gymnázium je najťažšou strednou<br />

školou vôbec. Mladí ľudia získavajú<br />

prevažne teoretické znalosti z mnohých<br />

odborov, učivo je náročné a je<br />

ho veľa. Dovolím si tvrdiť, že veľakrát<br />

je zbytočné. Študenti sa s veľkým<br />

množstvom učiva vyrovnávajú<br />

rôzne. Veľká väčšina sa však snaží.<br />

Chcú mať dobré známky, chcú robiť<br />

radosť rodičom aj sebe. Občas chcú<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

urobiť radosť aj učiteľom. Mnohí sú<br />

veľmi bystrí a cieľavedomí a na gymnázium<br />

prichádzajú, aby potom pokračovali<br />

v štúdiu na vysokej škole.<br />

No prichádzajú aj tí, ktorí sa len nevedeli<br />

rozhodnúť, čím by v živote<br />

chceli byť. Aj pre nich je tento druh<br />

školy určený.<br />

Učím študentov vo veku od pätnástich<br />

do devätnástich rokov. Je to pre<br />

mladých ľudí obdobie fyzicky a psychicky<br />

veľmi náročné, ba dramatické.<br />

V tomto veku sa telo rýchlo premieňa<br />

a prebúdza sa duch. Búrky telesné<br />

sprevádzajú búrky duševné. Dospievajúci<br />

sú náladoví a často veľmi výbušní,<br />

emócie zvládajú ťažko. Veľmi<br />

rýchlo „rekognoskujú“ terén a rýchlo<br />

vyhodnotia každú situáciu. Hocikedy<br />

nemilosrdne, v neprospech ostatných.<br />

Neuznávajú kompromisy,<br />

čierna je čierna, s bielou sa nekamarátia.<br />

A basta! Svoje o tom určite vedia<br />

všetci rodičia.<br />

Mladí sú vtedy obzvlášť silno otvorení<br />

vplyvom z okolia, preto sú takí<br />

citliví a zraniteľní. Zo strany dospelých<br />

potrebujú práve v týchto rokoch<br />

veľkú mieru tolerancie, úctu a lásku.<br />

Zdá sa to často až nemožné, no ak<br />

to my, „už dospelí“ zvládneme, staneme<br />

sa svedkami zázraku. Rýchlo<br />

totiž na naše správanie zareagujú<br />

a náš dobrý vklad s radosťou opätujú.<br />

Trochu prekvapene potom zistíme,<br />

že sa dokonca milo usmejú a podržia<br />

nám pri vstupe do triedy alebo<br />

do obchodu dvere. Z neznesiteľného<br />

adolescenta a zlostnej pubertiačky<br />

je ako mávnutím čarovného prútika<br />

galantný mladý muž a jemná, pôvabná<br />

dievčina.<br />

Ako som už uviedla, v tejto dobe<br />

sa všetkým dospievajúcim začína<br />

prebúdzať duch. Prejavuje sa ako<br />

túžba „po niečom“. Mladí ľudia<br />

sa túžobne rozhliadajú okolo seba<br />

a hľadajú... Hľadajú, kam svoju<br />

túžbu upriamiť, kam upnúť svoje<br />

sily. Nemajú vo veľkej väčšine poňatia,<br />

ako by mal predmet ich túžby<br />

vyzerať, nevedia nič, alebo vedia len<br />

málo o úlohe človeka na zemi. Majú<br />

túžbu letieť, majú na let silu, ale nevedia<br />

kam... Spomeňme si, zažili sme<br />

to tiež. Je to veľký prerod, slovami<br />

básnika „ťažká hodina“: pre chlapca<br />

doba rytierskych ideálov, pre dievča<br />

sen o kráse a harmónii, o lesných lúkach...<br />

Navôkol sú ľahko dostupné ciele:<br />

dobré známky, maturita, štúdium<br />

na vysokej škole, zamestnanie s dobrým<br />

platom, rodina, pekný dom,<br />

sympatická manželka/manžel, dobré<br />

deti. K tomu ešte niečo z telesných<br />

pôžitkov a adrenalínových zážitkov<br />

a šťastie je zaručené. Toto čisto materialistické<br />

riešenie väčšina postupne<br />

prijme. Nie je na tom predsa nič zlé,<br />

žijú tak všetci, alebo tak chcú žiť. Ak<br />

sa rozhliadnu okolo seba, nie je vidieť<br />

nič iné. Aké možnosti teda majú?<br />

Tí pozorní si síce všimnú, že ani ich<br />

príbuzní a známi nie sú takí úplne<br />

šťastní, nakoniec však dlhoročný<br />

vzor správania postupne prijmú<br />

za svoj. Ako by aj nie! Ak si má človek<br />

vybrať nejakú inú možnosť žitia,<br />

musí o nej najprv vedieť. Prihováram<br />

sa za ne: ak robia podľa nás niečo zle,<br />

majme na pamäti, že napodobňujú<br />

NÁS! Ich výbušné reakcie v čase dospievania<br />

sú podľa všetkého zapríčinené<br />

často práve rozporom medzi<br />

tým, čo by chceli a nevedia to definovať,<br />

a tým, čo im spoločnosť, rodina,<br />

škola, ... ponúka. Môžeme im síce<br />

pomôcť svojou trpezlivosťou a zhovievavosťou,<br />

ale aj ukázať, že život<br />

môže vyzerať inak.<br />

Materialistický, čisto konzumný<br />

spôsob života je súčasným školským<br />

systémom naďalej udržiavaný. V našich<br />

školách zatiaľ stále prevažuje rozumové<br />

vyučovanie a rozvoj jemnejšieho<br />

citu, nástroj ducha, je odsunutý<br />

nabok. Výkon často prevažuje nad<br />

zážitkom, výsledok nad tvorivým<br />

procesom. Zavedené hodnotenie potom<br />

spôsob výučby len podčiarkuje<br />

– čo cíti človek pri čítaní veršov, to<br />

sa oznámkovať nedá. Na vyváženie<br />

takejto jednostrannosti nestačia dve<br />

hodiny výtvarnej alebo hudobnej výchovy<br />

týždenne (na štátnych školách<br />

si študenti vyšších stupňov gymnázií<br />

medzi týmito predmetmi volia, v treťom<br />

a štvrtom ročníku ich nemajú<br />

vôbec) a krátke chvíle čítania či počúvania<br />

umeleckej literatúry. Tieto<br />

potreby dostatočne nepokryjú ani<br />

voliteľné semináre vo vyšších ročníkoch,<br />

ktoré sú navyše závislé od dostatku<br />

financií, dostatku priestoru<br />

a osvietenosti vedenia škôl.<br />

Na pestovanie a rozvoj citu by bolo<br />

treba jednak zmeniť obsah a spôsob<br />

vyučovania, jednak znížiť počet študentov<br />

v triede, veľakrát aj oddeliť<br />

dievčatá od chlapcov. Spoločné hodiny<br />

im nedovolia správať sa prirodzene;<br />

chlapci sa predvádzajú<br />

(v každom veku inak) a dievčatá sú<br />

hanblivé (v tom lepšom prípade)<br />

alebo sa tiež začnú predvádzať (v tom<br />

horšom). K správnemu a potrebnému<br />

rozvoju vyložene ženských, či<br />

naopak mužských vlôh a schopností<br />

nedôjde vôbec. Aby dievčatá v tomto<br />

systéme „obstáli“, svoju jemnú prirodzenosť<br />

často radšej potlačia.<br />

Mám šťastie, že občas učím dievčatá<br />

a chlapcov oddelene. Sú to<br />

jedny z najkrajších hodín. Keď učím<br />

dievčatá, rovnorodosť skupiny nám<br />

umožní učiť sa iným spôsobom<br />

a dotkneme sa občas aj hlbších tém<br />

(tak nejako nás to tam „šupne“).<br />

V okamihu únava opadne, všetky<br />

oči sa roztvoria, ústa sa neboja hovoriť<br />

a začnú sa usmievať. Mám<br />

možnosť vidieť, čo dievčatá naozaj<br />

zaujíma, a verte alebo nie, ono ich<br />

naozaj niečo zaujíma – len matematika<br />

ani fyzika to nie je. To však neznamená,<br />

že by s týmito predmetmi<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

dospievajúce dievčatá nemali prísť<br />

do kontaktu. Pre tých čitateľov, čo<br />

práve namietate, že môžu teda študovať<br />

inú školu, oponujem: ale prečo?<br />

Chcú byť právničkami, učiteľkami,<br />

psychologičkami, lekárkami (tam tú<br />

fyziku predsa len trochu potrebujú)!<br />

Chcú pomáhať ostatným a zároveň<br />

byť vzdelané. Na ďalšie štúdium<br />

potrebujú všeobecný základ. Lenže<br />

dnes to nie je základ, ale NÁKLAD!<br />

Maturovala som kedysi na gymnáziu<br />

a vidím, ako objem učiva od tých<br />

čias vzrástol. A keď počujem svoju<br />

štrnásťročnú dcéru, študentku viacročného<br />

gymnázia, odriekať latinské<br />

pojmy z biológie, mám chuť jej<br />

to učenie zakázať.<br />

Problém so zvládaním neúmerného<br />

množstva učiva nemajú len dievčatá,<br />

unavení a bez chuti sú napospol všetci.<br />

Zistíme to, keď sa im pozrieme do očí.<br />

Jas a lesk zmizli, namiesto nich nastúpila<br />

šeď a oči sa zakalili. Občerstvujúca<br />

a čistá radosť zo života, viditeľná<br />

ešte pred niekoľkými rokmi, v ranom<br />

detstve, je preč. Som presvedčená,<br />

že za tým nie je len lenivosť. Ubíja ich<br />

stereotyp, nezáživný priebeh výučby<br />

a veľké množstvo nepotrebných detailov.<br />

Skrátka: nerovnovážne pestovanie<br />

rozumu. My učitelia sme sami<br />

špecialisti na jeden až dva odbory, oni<br />

musia zvládnuť všetky. Dobre, viem,<br />

že nie do hĺbky, že na poznávanie<br />

majú vek (a ako si povedia niektorí:<br />

„Nemajú nič iné na práci.“). Ale aj tak<br />

toho majú dosť a mali by sa sebe venovať<br />

aj inak. Schopnosti, ktoré dostali<br />

do vienka, zverenú hrivnu, ktorú by<br />

mali zveľaďovať, často – vďaka nezmyslom,<br />

ktoré od nich my učitelia<br />

vyžadujeme – vôbec nerozvinú.<br />

Hoci majú svetu čo ponúknuť a svet<br />

by potom mohol žasnúť. Vidím ich,<br />

ako dennodenne zápasia. Lenže tieto<br />

zápasy ich neposilňujú, iba vysiľujú<br />

a mnohí tak premárnia veľa drahocenného<br />

času.<br />

V súčasnej dobe, preplnenej informačnými<br />

technológiami a informáciami<br />

vôbec je náš tradičný (teda prevažne<br />

pasívny) spôsob rozumového<br />

vyučovania ďalej neudržateľný. Aj napriek<br />

prehnaným obavám niektorých<br />

kolegov nemám strach, že by školy<br />

boli v budúcnosti zbytočné alebo<br />

že by učitelia vymizli (napríklad<br />

vďaka e-learningovej forme štúdia),<br />

len bude treba školy podstatne zmeniť.<br />

Prichádzajú deti, ktoré nás k zmenám<br />

môžu viesť. Mali by sme im uzdičku<br />

len jemne popoťahovať, samy nám<br />

dajú najavo, kadiaľ treba ísť.<br />

Zmeny v školstve sú samozrejme<br />

neodmysliteľne späté so zmenami<br />

celospoločenskými a tie sú závislé<br />

od zmien jednotlivcov. Jedno bez<br />

druhého možné nie je. Ide o to – zistiť,<br />

ako by sa mal človek meniť, aby<br />

svojou zmenou životu na zemi prospieval.<br />

Ak sa obzrieme späť, myslím,<br />

že z výsledku našich skutkov<br />

by sme už mohli konečne pochopiť,<br />

že životu na zemi veľmi neprospievajú.<br />

– Človek si má brať z toho, čo<br />

mu stvorenie poskytuje, ale nezabúdať,<br />

že má byť hospodárom múdrym,<br />

nemá brať viac, než nutne potrebuje.<br />

A keď niečo dostane, má aj dávať,<br />

vrátiť... Aby však človek pochopil,<br />

čo a ako má robiť, musí životu rozumieť.<br />

Dnešná škola mu toto porozumenie,<br />

žiaľ, veľmi neposkytuje.<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

V školách i v rodinách sa snažíme<br />

odhaľovať, podporovať a rozvíjať<br />

vlohy a schopnosti detí a mladých<br />

ľudí. Snažíme sa poukazovať na to,<br />

že cnosti nie sú slabosti a že pravda<br />

a láska predsa len zvíťazí nad lžou<br />

a nenávisťou. Ale to nestačí. Je potrebné<br />

viesť deti a mladých ľudí k vedomému<br />

životu. Aké krásne by bolo<br />

učiť mladých ľudí používať rozum<br />

tak, aby sa netopili v chápaní nezmyselných<br />

vecí! Aby vedeli pochopiť súvislosti,<br />

ktoré im umožnia viesť naplnený<br />

život. O to predsa má ísť úplne<br />

všetkým: rodičom, učiteľom... a nakoniec<br />

aj politikom. Jedine človek<br />

žijúci uvedomelo bude spoločnosti<br />

prinášať tie pravé hodnoty. Plne vedome<br />

znamená žiť podľa odvekých<br />

pravidiel, teda podľa stále platných<br />

a nemenných zákonov, a s vedomím<br />

súvislostí. Aby sme tak mohli žiť, potrebujeme<br />

tieto pravidlá a súvislosti<br />

najprv poznať. Z domova i zo školy.<br />

Zdá sa mi, že sa (aj my učitelia) doslova<br />

bojíme niektorých tém a pojmov.<br />

Značnou devalváciou prešli<br />

obsahy slov ako vlasť, národ, česť,<br />

úprimnosť, otvorenosť, čistota, prostota,<br />

krása... (Na slovo láska a pokora<br />

sú mladí doslova alergickí – tak ich<br />

vyučil súčasný svet.) A pojmy ako sú<br />

mravnosť, poriadok sveta, Desatoro,<br />

Božia vôľa a Boh nevyslovujeme radšej<br />

vôbec. Nie z úcty, ale zo strachu;<br />

z obavy, čo by nám na ne povedali ostatní.<br />

Naše školy mladých ľudí vzdelávajú<br />

a vychovávajú podľa súčasných<br />

zvyklostí, snažia sa ich viesť aj k plneniu<br />

povinností a oproti dobám minulým<br />

aj k vyjadrovaniu vlastných<br />

názorov, takže dnes sa nám študenti<br />

vedia rýchlo, občas aj celkom fundovane,<br />

vyjadriť k hocičomu – od boja<br />

za oslobodenie Tibetu až po príčinu<br />

klesania hrubého domáceho produktu.<br />

No akosi sme ich zabudli<br />

viesť k iným než len pozemským<br />

hodnotám. Kam sa vytratilo vedenie<br />

k poznaniu toho, čo je nepominuteľné,<br />

večné a čo človeku zostáva aj<br />

po jeho odchode do iných úrovní?<br />

Na jednej škole v meste, kde žijem<br />

a pracujem, je nápis s výrokom J. A.<br />

Komenského: „HĽADAJ SVETLO<br />

A PRAVDU, NÁJDEŠ BOHA AJ<br />

SEBA SPOZNÁŠ.“ Myslím, že práve<br />

názory J. A. Komenského na školu<br />

a vzdelanie by nám aj do budúcnosti<br />

mohli byť inšpiráciou.<br />

Náš národ (český, pozn. red.) nie<br />

je podľa môjho názoru natoľko ateistický,<br />

ako tvrdia prieskumy. V dobe<br />

pobielohorskej mal takmer každý<br />

doma starostlivo uschovanú Bibliu<br />

kralickú alebo nejakú inú, českú,<br />

a tento duchovný rozmer či potenciál<br />

máme stále v sebe. No máme<br />

v sebe aj určitý druh vnútornej rebélie<br />

– proti vrchnosti a proti dogmám;<br />

a to je podľa mňa tiež dobre.<br />

Je v poriadku neprijímať bezhlavo<br />

alebo z donútenia, je v poriadku hľadať<br />

a o nájdenom premýšľať.<br />

Mnohé školy už od deväťdesiatych<br />

rokov zavádzajú otvorenejší spôsob<br />

výučby, v ktorej sa deti do hodín<br />

zapájajú oveľa aktívnejšie, skúšajú<br />

sa aj prevzaté metódy (waldorfská<br />

pedagogika alebo pedagogika montessori).<br />

O obsahu a spôsobe výučby<br />

na všetkých typoch škôl sa medzi<br />

odborníkmi i laikmi diskutuje neustále.<br />

Kiež by konečne smerovali<br />

školy tak, aby pomáhali svojim žiakom<br />

v pochopení poriadku sveta<br />

a tým v nájdení zmyslu ľudského<br />

života. Aby mladých ľudí podporovali<br />

v nachádzaní vlastnej, jedinečnej<br />

cesty, a zároveň ich inšpirovali k spolupráci<br />

s ostatnými, aby ich viedli<br />

k zodpovednosti v myslení, reči a konaní<br />

a pomohli im pochopiť rozdiel<br />

medzi mužským a ženským pôsobením.<br />

Potom bude mať vyučovanie<br />

ten správny zmysel.<br />

Pochopenie poriadku sveta, pochopenie<br />

zákonov stvorenia a úlohy<br />

človeka v ňom, to je podľa môjho názoru<br />

úloha každého človeka – pravé<br />

vzdelanie má človeku na jeho ceste<br />

za poznaním pomôcť. Jedine tak<br />

bude ľuďom naozaj na úžitok. A jedine<br />

potom budú ľudia využívať<br />

všetky svoje schopnosti vo svoj prospech<br />

i na úžitok celku. Teda s takým<br />

vzdelaním, ktoré prináša skutočné<br />

poznanie.<br />

...<br />

„Človeku nie je nič platné, ak je<br />

najrýchlejším bežcom, obratným<br />

boxerom či odvážnym automobilovým<br />

pretekárom, alebo keď vie,<br />

či sa kôň objavil na Zemi pred muchou<br />

alebo po nej. Takéto úsilie<br />

smeruje len k smiešnosti, k samoľúbosti!“<br />

„Človek predovšetkým nevyhnutne<br />

potrebuje preskúmať všetko,<br />

čo slúži jemu ku vzostupu, a tým aj<br />

k podpore celého stvorenia. Pri svojej<br />

práci sa musí pýtať, aký úžitok<br />

prinesie jemu samému a ostatným<br />

ľuďom. V budúcnosti musí každého<br />

človeka ovládať jediný cieľ: spoznať<br />

a tiež vyplniť miesto, ktoré má<br />

vo stvorení zaujímať ako človek!“<br />

(Abd-ru-shin: Vo svetle Pravdy, prednáška<br />

Pohyb ako zákon stvorenia)<br />

...<br />

Ak mladým v tomto úsilí pomôžeme,<br />

získame nielen ich rešpekt<br />

a úctu, ale zažijeme s nimi aj veľa radosti.<br />

Sami sa tak staneme hodnotnejšími<br />

ľuďmi a to nás povedie k väčšej<br />

spokojnosti, šťastiu... a aj k prostej<br />

vďačnosti za život.<br />

Šárka Šandová<br />

sarka.sandova@svetgralu.cz<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


ZAMYSLENIE<br />

Slova se mluví<br />

Velký mlýn s pilou v Jeřmani<br />

je připomínán v roce 1618.<br />

V současnosti slouží jako chalupa<br />

a část jako bytový dům. Z části je<br />

také ruina. Foto: Ján Kadlec<br />

a mlýny melou…<br />

Jak lidé drží dané slovo? Marie Šuláková<br />

ři vzpomínce na „staré dobré časy“<br />

P v nás povětšinou vyvstane stesk<br />

po lepších dobách, anebo možná vůbec<br />

stesk po lepším prostředí, než je<br />

to dnešní, na pováženou pokročilé<br />

a moderní. Naše krajina nám k takový<br />

m vzpomínkám nabízí sdostatek<br />

nenápadných památníků minulých<br />

časů. Nejen výstavné hrady a zámky,<br />

kdepak. Jsou to i kapličky, křížky<br />

u cest, smírčí kříže, prastaré aleje<br />

a stoleté stromy, studánky i klikaté<br />

polní cesty. Taky třeba mlýny.<br />

Taková profese mlynáře byla velmi<br />

specifická. Jednalo se vždy o zručného<br />

řemeslníka, který rozuměl stavbě<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

a provozu mlýna. Mlynář býval často<br />

svobodný člověk, u něj se scházeli lidé<br />

z různých vesnic, zblízka i z daleka.<br />

Byla to místa veselá i smutná, kam<br />

mlynářští tovaryši – krajánci přinášeli<br />

zprávy ze světa. Obdobím největšího<br />

rozkvětu mlynářského řemesla<br />

byl konec 19. a začátek 20. století.<br />

Dnes je sláva mlynářského řemesla<br />

již minulostí, po mlýnech zbyly již<br />

jen více nebo méně zachovalé stavby.<br />

Jedna taková nesmírně pozoruhodná<br />

památka se však nachází naproti<br />

tomu nikoliv na břehu potoka,<br />

ale v archivu: je to tak zvaná Řimická<br />

smlouva.<br />

ROK 1474: MLYNÁŘSKÁ<br />

SMLOUVA<br />

Říká se „Co je psáno, to je dáno“. To<br />

platí. Ale známe to všichni z médií<br />

a mnohdy i z vlastních zkušeností:<br />

Všude se dají najít kličky, jak<br />

ze smlouvy vycouvat, a to dokonce<br />

i v takových spisech, které vypadají<br />

jednoznačně a smysluplně. Mimochodem<br />

– a co není psáno… to není dáno,<br />

byť jste si to podáním ruky slíbili, prostě<br />

máte smůlu. A tak se spousta lidí<br />

trápí nad tím, jak byli napáleni, zneužiti,<br />

jak se jim podvodníci a nepoctivci<br />

někde vysmívají za jejich naivitu


ZAMYSLENIE<br />

a víru v dobro, v to, že dané slovo platí.<br />

Nastupuje strach a nervozita při uzavírání<br />

každé další dohody, smlouvy,<br />

nastupuje nedůvěra, obava, že budeme<br />

opět zneužiti. Výsledkem toho jsou<br />

smlouvy a jejich přílohy a dodatky,<br />

kterých stále přibývá a v kterých se už<br />

ani čert nevyzná. Nedůvěra vyvolává<br />

strach, strach nedůvěru.<br />

Pohled do určitých historických<br />

momentů na nás může působit jako<br />

pohled do čisté vody. A když už je řeč<br />

o vodě a smlouvách, existovalo kdysi<br />

tzv. vodní právo, kterým se řídili mlynáři.<br />

Toto právo určovalo potřebné<br />

množství vody pro jednotlivé mlýny.<br />

Museli jej dodržovat mlynáři, stavitelé<br />

i vrchnost v případě, že jeden vodní<br />

tok poháněl více mlýnů. Například<br />

Mlýnský potok na Litovelsku protékal<br />

mnoha vesnicemi i samotným městem<br />

Litovel, jež byly majetkem několika<br />

vrchností. Pro potřebu údržby<br />

jezu, náhonu a zajištění dostatku vody<br />

proto vznikla unikátní tzv. Řimická<br />

smlouva z roku 1474.<br />

V citaci této pozoruhodné smlouvy<br />

si všimněme především, jak jednoznačně<br />

muselo platit dané slovo<br />

v době, kdy lidé neměli ani mobilní<br />

telefony, ani internet a další komunikační<br />

vymoženosti dnešní doby.<br />

Neměnitelná zásada, již obsahovala<br />

Řimická smlouva, byla ve své době považována<br />

za posvátnou a nikdo si ji<br />

nedovolil měnit.<br />

„V roce 1474 se u příležitosti položení<br />

nového dřevěného prahu sešli u řimického<br />

jezu zástupci vrchnosti mlýnů<br />

a k uvarování všech nepřístojností při<br />

nezbytných opravách stanovili jako<br />

hlavní zásady následující: Kromě již<br />

existujících nesměl být na řece zřízen<br />

žádný další mlýn. Jestliže by někdo vystavěl<br />

přesto nové dílo, měl zaplatit pokutu<br />

2 000 kop grošů. Žádný mlynář<br />

se nesměl na svém mlýně, na jezu nebo<br />

žlabu pouštět na vlastní pěst do žádných<br />

změn, k nim mohlo dojít pouze<br />

s vědomím a schválením zúčastněných<br />

mlynářů a vrchnosti, neboť každý mlynář<br />

musel nechat odtékat vodu tak, jak<br />

ji přijímal. Údržba řimického jezu<br />

se měla stát věcí oprávněných majitelů.<br />

V případě, že by mladečský mlynář<br />

jako nejbližší k jezu seznal za nutnou<br />

nějakou opravu, měl poslat prvnímu<br />

sousedovi dřevěnou sekyrku, ten ji<br />

měl do hodiny předat dalšímu a ten<br />

opět dalšímu tak, aby ještě v průběhu<br />

téhož dne dorazila až k mlynáři<br />

Zbytky štukové výzdoby na mlýně znázorňují lva držícího sekeru – znak sekerníků.<br />

Tito zruční řemeslníci dokázali vyrábět všechny potřebné součásti mechaniky vodního mlýna.<br />

Foto: Ján Kadlec<br />

ve Lhotě. Ten musel následujícího dne<br />

časně ráno vyrazit s pacholkem nebo<br />

mládkem k řimickému jezu, po cestě<br />

proti proudu se všude zastavit a vzít<br />

s sebou všechny mlynáře s čeledí. Nejdéle<br />

dvě hodiny po úsvitu měla začít<br />

práce, která mohla skončit až po západu<br />

slunce. Každý měl být na místě<br />

den co den tak dlouho, dokud nebude<br />

dílo dokončeno. Mlynáři z Mladče<br />

a Lhoty jako zástupci ostatních mlynářů<br />

měli dbát na dodržování těchto<br />

ustanovení, řídit práce na řimickém<br />

jezu a v případě potřeby pozvat neposlušné<br />

před litovelského rychtáře a nechat<br />

je odsoudit. Jestliže by někdo byl<br />

odsouzen a nezaplatil uloženou pokutu,<br />

měl být s pomocí chudobínské<br />

vrchnosti uvězněn v Litovli tak dlouho,<br />

dokud povinnost nesplní… V roce 1497<br />

bylo toto narovnání schváleno i králem<br />

Vladislavem Jagellonským s dodatkem,<br />

že pevně stanovená věčná činže mlynářů<br />

nesmí být změněna ani v případě,<br />

že by Vlašimští panství ze zástavy vyplatili.<br />

Všechny tyto dokumenty tvoří<br />

tzv. Řimickou smlouvu.“<br />

Dnes se nám taková smlouva<br />

s dřevěnou sekyrkou může zdát<br />

až úsměvná. Anebo v nás vyvolá<br />

touhu, že bychom taky chtěli, aby dohoda<br />

fungovala a dané slovo platilo –<br />

i když třeba nebude napsané na papíře.<br />

Kdysi platily jednoduché a jasné<br />

dohody a dnes – byť se zdá všechno<br />

zřejmé, musí se vyjadřovat množství<br />

lidí, každý vnáší svůj pohled a na výsledek<br />

se čeká dlouhé měsíce.<br />

Nemá však smysl trápit se nad<br />

dnešním světem a bát se, že zlo nebude<br />

potrestáno. O to nechť už se postará<br />

vyšší moc, přírodní zákony odjakživa<br />

fungovaly a fungovat budou.<br />

A když už byla řeč o mlýnech, je třeba<br />

mít stále na paměti, že i když se nám<br />

někdy může zdát, že Boží mlýny melou<br />

pomalu, jistě melou jistě.<br />

Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


34<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

Rozhovor s Margot Ruis<br />

Zhováral sa Werner Huemer<br />

Život s „druhým svetom“


ROZHOVOR<br />

Pod titulom „Prírodné bytosti a liečenie Zeme“ vydala Margot Ruis svoju druhú knihu<br />

o svojich kontaktoch s bytosťami prírody. Sprostredkováva v nej ľudstvu varovanie<br />

a dobré rady z ríše „druhého sveta“. Sveta, v ktorom majú svoj pôvod procesy rastu<br />

a formovania v prírode. Hlavnými jej témami sú – pochybný vývoj technológií a spoločnosti<br />

v uplynulých rokoch, jeho účinky na prírodné bytosti a predovšetkým praktické<br />

námety, ako niečím prispieť k „liečeniu Zeme“.<br />

SG: Vaša prvá, úspešná kniha „Prírodné<br />

bytosti – stretnutie s priateľmi človeka“<br />

vyšla po prvý raz v roku 1994 a dosiahla<br />

už 5 vydaní. Čo bolo podnetom k vašej<br />

novej knihe „Prírodné bytosti a liečenie<br />

Zeme“?<br />

Ruis: Téma na mňa roky dorážala,<br />

najprv slabo, potom naliehavejšie,<br />

a v posledných rokoch vyložene<br />

dôrazne. Rozhovory s prírodnými<br />

bytosťami som si bezprostredne zapisovala;<br />

mala som teda veľa poznámok,<br />

z ktorých postupne vyplynulo,<br />

ako a ktoré problémy sa objavovali –<br />

a potom už išlo len o to, knihu skutočne<br />

napísať.<br />

SG: Čo je hlavným obsahom novej knihy?<br />

Ruis: Jej jadrom je, aby sme si uvedomili,<br />

že všetko, čo robíme, má vplyv<br />

na celkové zachvievanie Zeme, a to je<br />

dôležité nielen pre prírodné bytosti,<br />

ale i pre nás samotných, pre celé ľudské<br />

pokolenie.<br />

SG: V ktorých oblastiach alebo rovinách<br />

by sme napríklad mohli niečo zmeniť?<br />

Čo musíme urobiť, aby sme prispeli k liečeniu<br />

Zeme?<br />

Ruis: Čin začína už tým, že isté veci<br />

nerobíme, že ich zanecháme alebo<br />

ich zmeníme. Človek dnes sotva<br />

myslí na to, že všetko, čo sa z našich<br />

úst a reproduktorov rinie do sveta,<br />

má svoj účinok. Všetky tieto vibrácie<br />

majú vplyv na prírodné bytosti. Ide<br />

aj o nepríjemné záchvevy rôznych<br />

prístrojov a teda o to, ako používanie<br />

týchto zariadení obmedziť. Mobilná<br />

sieť predstavuje obrovský problém,<br />

ktorý bol náhlym a mimoriadne citeľným<br />

zásahom do vlnového znečistenia<br />

ovzdušia, zvlášť do života bytostí<br />

vzduchu. No aj ostatné prírodné<br />

bytosti sú tým veľmi ovplyvnené. Poznanie,<br />

že život je možný aj bez mobilu<br />

a eliminovanie tohto strašiaka by<br />

bolo pre prírodu obrovskou úľavou.<br />

Musíme si predstaviť, že tieto záchvevy<br />

pôsobia bezprostredne na telá<br />

vzdušných bytostí, čím sa ony samé<br />

menia. Stávajú sa potom vo svojom<br />

prejave agresívnejšími a nemôžu<br />

sa tomuto vplyvu vyhnúť. Zmenenou,<br />

ostrou a spaľujúcou kvalitou ovzdušia<br />

trpia aj stromy.<br />

SG: Zhoršili sa tieto veci v posledných<br />

rokoch?<br />

Ruis: Určite stúpla miera vysielaného<br />

hluku. „Nekonečným rámusom“ nazývali<br />

aj naše myšlienky a emócie. Aj<br />

to, čo produkovalo naše zariadenie,<br />

bolo opisované ako rušivé a obťažujúce,<br />

ako nejaká hustá hmla, ale to<br />

nebolo ničím v porovnaní s terajším<br />

stavom!<br />

SG: Preto je asi dôležité začať s ozdravovaním<br />

Zeme už vo svojich myšlienkach<br />

a pocitoch. Máte v tomto smere nejaké<br />

odporúčania?<br />

Ruis: Áno; keď nás prírodné bytosti<br />

o niečo požiadajú, ide veľmi<br />

často o veci na myšlienkovej úrovni.<br />

Napríklad, aby sme sa každý<br />

deň na chvíľu posadili, obrátili<br />

sa do svojho vnútra, pokúsili sa nechať<br />

odplynúť myšlienky a sústredili<br />

sa na vďačnosť, lásku a úctu, a potom<br />

tieto city vyslali von do prírody,<br />

k prírodným bytostiam. Toto môžu<br />

robiť i ľudia, ktorí na prírodné bytosti<br />

neveria, veď prírodu má rád skoro<br />

každý. Vzdušné bytosti si tiež prajú,<br />

aby sme pri reči dávali pozor na svoje<br />

slová, lebo „vydychovaný vzduch je<br />

často otrávený“ aj slovami. Teda ďalšia<br />

vec, ktorú môže urobiť každý. Ide<br />

teda o to, vytvoriť úplne nové pole zachvievania<br />

– iné ako je v súčasnosti.<br />

Súčasné energetické pole vytvorilo<br />

množstvo vecí, ktoré neprospievajú<br />

ani prírode, ani ľudstvu, ba naopak,<br />

priviedli nás na okraj priepasti. Aby<br />

mohlo vzniknúť niečo nové, musí<br />

jestvovať určité zachvievanie, určitá<br />

vibrácia. Vo vibračnom poli, ktoré<br />

tu pár storočí a možno ešte dlhšie<br />

máme, sa objavili veci ako spaľovací<br />

motor, mobilné siete, génové inžinierstvo,<br />

atómová energia, masový<br />

chov zvierat atď., zoznam by mohol<br />

pokračovať. Toto pole sa vytvorilo<br />

zásluhou ľudí zameraných na „mať,<br />

vlastniť“ – majetok, postavenie, moc<br />

atď. „Mať“ je hlavnou pohnútkou života.<br />

Naším cieľom má byť vytvorenie<br />

poľa, ktoré vzíde z pohnútky<br />

jednoducho „byť“, teda zo života samého.<br />

Tu máme úplne iné hodnoty:<br />

spontánnosť, dôveru, prepojenosť<br />

so životom, dávanie, zdieľanie, radosť,<br />

jednoduchosť – prostú radosť<br />

z bytia! Samozrejme, s takouto životnou<br />

orientáciou je aj jednoduchšie<br />

byť šťastný – veď na to potrebujeme<br />

oveľa menej. A keď dostatočné množstvo<br />

ľudí urobí tento krok od „mať“<br />

k „byť“, bude možné, aby pole „mať“<br />

zaniklo, a naopak vzišlo pole „byť“.<br />

Prostredníctvom tohto energetického<br />

poľa by sa potom mohli prejaviť<br />

celkom iné technické riešenia, ktoré<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


ROZHOVOR<br />

sú teraz „za závojom“, ako bytosti<br />

prírody hovoria; technológie, ktoré<br />

sú v súlade s prírodou, prírodu ani<br />

človeka nepoškodzujú, a sú celkom<br />

odlišné od dosiaľ známych zelených<br />

technológií. – To však teraz zatiaľ<br />

neprichádza do úvahy, pretože na to<br />

neexistuje zodpovedajúce pole. Prírodné<br />

bytosti žijú v nádeji, že my ľudia<br />

budeme schopní ho vytvoriť. S životom<br />

zameraným na samotné bytie<br />

veľa vecí samo od seba padne, napr.<br />

čudný finančný systém, ktorý dnes<br />

spôsobuje veľké problémy.<br />

SG: Môžeme teda povedať, že nám i živej<br />

prírode je život s duchovnou orientáciou<br />

prospešný?<br />

Ruis: Áno, prírodné bytosti mi opakovane<br />

hovorili, že my, ľudia, by sme<br />

mali viac využívať silu svojich želaní,<br />

že veľmi málo vedome a cielene používame<br />

našu veľkú duchovnú silu.<br />

Človek si môže napríklad opakovane<br />

želať: „Nech sú bytosti vody šťastné,<br />

nech sú bytosti vzduchu šťastné...<br />

nech sú všetky bytosti prírody<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

šťastné...“ Ony tvrdia, že máme takú<br />

veľkú silu, že by sme mohli svojím<br />

duchom vytvárať netušené veci.<br />

SG: Existuje mnoho ciest k spojeniu<br />

so svojím vnútrom. Vaša životná cesta<br />

je ovplyvnená šamanizmom. Existujú<br />

podľa Vás nejaké kritériá, ktoré – bez<br />

ohľadu na vierovyznanie alebo inú príslušnosť<br />

človeka – sú nevyhnutné na to,<br />

aby sa dalo hovoriť o duchovnom vývoji<br />

alebo vedomom živote?<br />

Ruis: Áno, dokonca považujem tieto<br />

kritériá za zásadnejšie, než zisťovanie,<br />

či je niekto kresťan, hinduista alebo<br />

snáď ateista. Jednoducho ide o to, čo<br />

človek vyžaruje. Kam sa uberá jeho<br />

duch? Čo je stredobodom záujmu<br />

jeho života? Musí to byť niečo, čo<br />

sa dotýka okolia. Pre mňa sú i to najväčšie<br />

filozofovanie a krásna teória<br />

bezcenné, pokiaľ sa neprejavia v každodennom<br />

praktickom živote. Ide tu<br />

o spolupatričnosť, otvorenosť a prepojenosť<br />

s ostatnými, o vyžarovanie<br />

kvalít ako je radosť, láska a mier.<br />

Okrem toho – základné princípy<br />

života, pokiaľ sa poriadne pozriete,<br />

sú vo všetkých náboženských vyznaniach<br />

rovnaké.<br />

SG: Keď už je reč o konkrétnych skutkoch:<br />

zaoberáte sa projektom sociálnej pomoci<br />

v Indii, ktorý sme v SG už raz predstavovali.<br />

Aký je jeho stav v súčasnosti?<br />

Ruis: V Indii máme rozbehnutých<br />

niekoľko projektov, teraz je stredobodom<br />

pozornosti Omkareshwar. Je<br />

to jeden ostrov na rieke Narmada,<br />

kde bola postavená škola, ktorú už<br />

navštevuje 550 až 600 detí. Minulý<br />

rok v nej po prvý raz prebehli maturitné<br />

skúšky a všetci uspeli. Škola<br />

má už dobrú povesť. Ale zatiaľ tu nie<br />

je žiadny spoľahlivý príjem a každý<br />

mesiac sa vynára otázka, či budeme<br />

môcť zaplatiť učiteľov a či nám vôbec<br />

zostane na nákup potravín.<br />

Niekedy dostaneme do daru väčšiu<br />

sumu, čo nám umožní pokračovať<br />

napriek vysokej inflácii, ktorá<br />

je v Indii veľkým problémom. Ceny<br />

potravín nesmierne vzrástli, v priebehu<br />

niekoľkých rokov sa prakticky


ROZHOVOR<br />

zdvojnásobili, čo však nie je len vinou<br />

inflácie, ale má to čosi do činenia<br />

aj so špekuláciami.<br />

SG: A je už vidieť, že deti, ktoré dostali<br />

v škole solídne vzdelanie, majú aj skutočne<br />

väčšiu šancu v živote?<br />

Ruis: Áno, v každom prípade. Je to<br />

zrejmé hlavne u dievčat. Už malé<br />

dievčatká rozkvitajú a rozvíjajú svoje<br />

sebavedomie. I keď ich rodičia v 14-<br />

tich rokoch vezmú zo školy, lebo<br />

zistia, že na to, aby doma pomáhali,<br />

to stačí..., niektorí stále ešte nepochopili,<br />

akú šancu deťom poskytuje<br />

vzdelanie. Hoci sa trebárs v 16-tich<br />

rokoch vydajú – v Indii majú rodičia<br />

právo to určovať – majú celkom<br />

iné vybavenie do života, o ktoré ich<br />

už nikto nemôže pripraviť. Už sa nenechajú<br />

tak využívať, ako ich matky.<br />

A pre budúce generácie to bude samozrejmosťou,<br />

pretože budú trvať<br />

na tom, aby ich dcéry navštevovali<br />

školu tiež. Tie budú zase o čosi slobodnejšie<br />

a nezávislejšie. Z prvého<br />

maturitného ročníka ich šesť študuje<br />

ďalej a ostatné sa pokúsia postaviť<br />

sa na vlastné nohy. Veď v Omkareshware<br />

nič nie je.<br />

SG: Robí sa niečo aj v oblasti zdravotníctva?<br />

Lekárska starostlivosť tam všeobecne<br />

nie je na veľmi vysokej úrovni.<br />

Ruis: Tá je zanedbávaná. Ale v rámci<br />

projektu sa konajú konkrétne akcie<br />

pre obyvateľstvo na homeopatickej<br />

báze, profylaxia zameraná<br />

na chrípku a maláriu. Tie sú prirodzene<br />

prijímané s nadšením, pretože<br />

sú zadarmo.<br />

SG: Ako je možné tieto projekty sociálnej<br />

pomoci v Indii aj konkrétne podporiť?<br />

Ruis: Nášmu združeniu „Dana<br />

Mudra – Dávajúca ruka“ je možné<br />

posielať dary, ktoré putujú do Indie.<br />

Klub má aj dve CD „Piesne z iného<br />

sveta“, ktorých námetom je prevažne<br />

ríša prírodných bytostí – je možné<br />

objednať a kúpiť si ich v združení.<br />

Tieto albumy vznikli s cieľom – Peniaze<br />

pre Indiu na vlastných nohách.<br />

Na našich stránkach sa o projektoch<br />

sociálnej pomoci píše podrobnejšie.<br />

SG: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor<br />

a veľa úspechov s vašou novou knihou<br />

i projektom v Indii.<br />

Zhováral sa Werner Huemer<br />

werner.huemer@svetgralu.cz<br />

Viac informácií na: www.danamudra.org<br />

Kontakt:<br />

danamudra@gmx.at<br />

Margot Ruis pochádza z Viedne,<br />

v súčasnosti žije vo Waldvierteli<br />

(Rakúsko), pravidelne cestuje<br />

do Indie, kde od roku 2003<br />

podporuje projekt sociálnej pomoci.<br />

V roku 1994 jej vyšla prvá<br />

kniha „Prírodné bytosti – stretnutie<br />

s priateľmi človeka“, v novembri<br />

2011 kniha „Prírodné bytosti<br />

a liečenie Zeme – život s druhým<br />

svetom (v Nakladateľstve Grálu,<br />

Hart-Purgstall)<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


Milí čitatelia, srdečne Vás pozývame na<br />

4. prednáškové fórum časopisu Svet Grálu<br />

V sobotu 10. novembra 2012 od 10. hodiny<br />

vo veľkej sále B. Bakalu, Žerotínovo nám. 6, Brno<br />

Téma<br />

NEVIDITEĽNÝ SVET<br />

PROGRAM<br />

10.00 –10.15<br />

10.15 –11.45<br />

Zahájenie<br />

Artur Zatloukal: Neviditeľný svet<br />

ako odomknutá pokladnica<br />

Čo je dôležité, je očiam neviditeľné, správne vidíme len srdcom. Ale mali by sme<br />

o tom i vedieť. Autor je riaditeľom nakladateľstva Integrál Brno,<br />

pravidelne publikuje vo Svete Grálu a prednáša.<br />

12.00 –12.30<br />

Predstavenie nových kníh nakladateľstva Integrál Brno<br />

a Stiftung Gralsbotschaft<br />

12.30 –14.00<br />

14.00 –16.00<br />

16.00 –16.15<br />

16.15 –17.45<br />

Prestávka<br />

Prestávka<br />

Margot Ruis: Bytosti prírody a liečenie Zeme –<br />

život s neviditeľným svetom<br />

Známa rakúska autorka rozpráva o bytostiach prírody, s ktorými sa stretla na<br />

svojich cestách po svete, a vplyve, ktorý na nich má ľudská činnosť. V závere<br />

predstaví aj svoju novú rovnomennú knihu. Po prednáške bude nasledovať<br />

autogramiáda.<br />

Do češtiny tlmočí PhDr. Magdaléna Havlová<br />

Jan Palouček: Priateľstvo s neviditeľným svetom<br />

V jemnom vnímaní spočíva najspoľahlivejšia ochrana pred nebezpečenstvom<br />

a chybnými krokmi. Prednášajúci je lekár a liečiteľ, autor kníh „Posolstvo<br />

farieb“ a „Cesta k uzdraveniu“. Pravidelne publikuje vo Svete Grálu, vedie<br />

semináre a prednáša.<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

Celodenné vstupné (kompletný program) 190 Kč (cca 7,60 €).<br />

Vstupné na jednotlivé prednášky 90 Kč (cca 3,60 €)<br />

Vstupenky sa predávajú až na mieste.


FOTOREPORTÁŽ<br />

OKOLO NÁS<br />

Priblíženie sveta, ktorý je pevnou súčasťou<br />

našich všedných dní, napriek tomu, že ho nevidíme.<br />

Na mieste si budete môcť zakúpiť knihy, DVD a CD<br />

nakladateľstva Integrál Brno a Stiftung Gralsbotschaft.<br />

Usporadúva nakladateľstvo Integrál Brno a Nadácia Hnutia Grálu v Českej republike.<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


POČASIE Z ĽUDSKEJ RUKY<br />

Vedci v mnohých krajinách pracujú na tom, aby dokázali cielene<br />

ovplyvniť počasie. Manipulácia s počasím je však grotesknou hrou<br />

obrátenou proti prírode.<br />

Počasie je zriedkakedy také, aké by si<br />

ľudia v danom okamihu a na danom<br />

mieste priali. Často sa nám zdá, že je<br />

príliš mokro, príliš chladno, príliš horúco<br />

alebo veterno, atď. Túžba ľudí<br />

ovplyvniť počasie vo svoj prospech je<br />

preto stará – a už dávno to nie je len<br />

obyčajné želanie. Metóda „očkovania<br />

mrakov“, ktorou je možné ovplyvniť<br />

zrážky, sa dnes využíva zhruba v tridsiatich<br />

štátoch sveta. Otázkou sú však<br />

možné dôsledky týchto operácií.<br />

NÁLETY PROTI<br />

KRUPOBITIU<br />

V poľnohospodárskych oblastiach<br />

s častým výskytom krupobitia, ako<br />

je napríklad Bavorsko, sa očkovaním<br />

mrakov chráni úroda pred zničením<br />

alebo poškodením krúpami. V Rosenheime<br />

v podhorí Álp je letové stredisko,<br />

kde piloti vzlietajú priemerne<br />

dvadsaťpäťkrát za sezónu, aby nebezpečné<br />

mraky naočkovali chemikáliami<br />

– najčastejšie jodidom strieborným.<br />

Pri tomto ošetrení sa do mrakov<br />

vstrekujú dodatočné zárodky, na ktorých<br />

sa usadzuje ľadová voda. Tým<br />

sa vytvorí namiesto krúp, veľkých<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

niekedy ako tenisové loptičky, mnoho<br />

malých zrniečok, ktoré sa cestou<br />

k zemi rýchlejšie roztavia a namiesto<br />

krupobitia potom len prší.<br />

Keď je hlásená nebezpečná búrka,<br />

nezostáva pilotom do štartu lietadla<br />

veľa času. Kľúčovú úlohu tu totiž<br />

zohráva práve okamih očkovania.<br />

Do búrky sa pilot musí dostať v priebehu<br />

15 minút, inak je príliš neskoro.<br />

Aby totiž očkovanie malo zmysel, nesmú<br />

byť ešte v mrakoch vytvorené zárodky<br />

krúp. Na okraji búrky musí pilot<br />

vyhľadať vzostupný prúd a potom,<br />

v správnom okamihu, lietadlo vypustí<br />

do mrakov bilióny čiastočiek jodidu<br />

strieborného, aby tak hmota dodaných<br />

kondenzačných zárodkov zasa<br />

raz zabránila nebezpečnému krupobitiu.<br />

Podľa vykonaných štúdií zostávajú<br />

po takomto zásahu v pôde len<br />

minimálne, neškodné stopy striebra<br />

a jódu.<br />

Roztok jodidu strieborného sa používa<br />

aj v prípade, keď je potrebné<br />

na určitom území vyvolať zrážky<br />

kvôli suchu. Napríklad vo Wyomingu<br />

na severozápade Spojených štátov<br />

padá málo zrážok dokonca aj v zime,<br />

pretože krajina leží v dažďovom tieni<br />

Skalistých hôr a často trpí suchom.<br />

Aj tu existujú spoločnosti, ktoré síce<br />

nevedia vyčarovať dažďové mraky,<br />

môžu však existujúce kopovité mraky<br />

„postrčiť“, aby z nich začalo pršať. Použijú<br />

opäť jodid strieborný, ktorý<br />

sa umelo vytvoreným teplým vznosným<br />

prúdom transportuje do mrakov.<br />

Dlhoročné výskumy potvrdili,<br />

že jodid strieborný je účinným prostriedkom<br />

proti krupobitiu a že „lietajúci<br />

tvorcovia počasia“ konajú záslužnú<br />

prácu. Napriek tomu kritika<br />

manipulácie s počasím neutícha.<br />

Mnohí poľnohospodári sú totiž presvedčení,<br />

že očkovanie mrakov znižuje<br />

celkové množstvo zrážok – a tak<br />

sa na dážď, ktorý pole toľko potrebuje,<br />

až príliš často čaká márne.<br />

AJ POLITICI POTREBUJÚ<br />

SLNEČNÉ POČASIE<br />

V Moskve 9. mája každoročne bez<br />

výnimky svieti slnko. 9. mája sa totiž<br />

v Rusku oslavuje víťazstvo nad<br />

fašistickým Nemeckom, a oslavuje<br />

sa veľkou vojenskou prehliadkou.<br />

V tento deň jednoducho slnko svietiť<br />

musí! Ruskí „výrobcovia počasia“


SPOLOČNOSŤ<br />

uskutočňujú vôľu vládnych orgánov<br />

pomocou upravených dopravných lietadiel.<br />

Na palubách nesú veľké množstvo<br />

chemikálií: jodid strieborný,<br />

kvapalný dusík, suchý ľad, cement.<br />

Keď hrozí nebezpečenstvo, že by<br />

dážď padal práve v Moskve, lietadlá<br />

smog vo veľkomestách.<br />

No všetko sa môže zvrtnúť. Podľa<br />

správ v tlači spôsobila umelo vyvolaná<br />

snehová búrka nad Pekingom<br />

v novembri 2010, pri ktorej spadlo<br />

viac ako 16 miliónov ton snehu, veľa<br />

problémov. Úmysel bol dobrý: sneh<br />

Scenáre popisujú ochromenie zásobovania<br />

pitnou vodou umelo vyvolaným<br />

suchom, výrobu alebo odstránenie<br />

hmly a mrakov podľa potreby, vyvolanie<br />

záplav, ktoré zabránia zásobovaniu<br />

nepriateľských vojsk, cielenú<br />

produkciu umelých búrok a kontrolu<br />

vyštartujú a ošetria mraky vhodnou<br />

chemikáliou vo vzdialenosti asi<br />

100 km pred hlavným mestom. Dážď<br />

potom spadne mimo Moskvy. Na zabezpečenie<br />

krásneho slnečného počasia<br />

v čase vojenskej prehliadky je<br />

potrebných 10 až 12 lietadiel, náklady<br />

na túto akciu: približne 1,2 miliónov<br />

eur.<br />

No nejde len o zabezpečenie počasia<br />

na oslavy. Vysoké náklady na odstraňovanie<br />

snehu v Moskve viedli<br />

k úvahám, ako zredukovať toto veľké<br />

množstvo napadaného snehu. Podľa<br />

súčasnej koncepcie by nasadenie<br />

50 lietadiel proti mrakom znížilo<br />

množstvo snehových zrážok o 15 %,<br />

a zrejme by sa to moskovskej radnici<br />

vyplatilo. O následkoch zníženého<br />

množstva zrážok pre krajinu okolo<br />

Moskvy sa zatiaľ nehovorí...<br />

Majstrom sveta vo výrobe počasia<br />

je však Čína. Podľa oficiálnych údajov<br />

sa tam už na prelome tisícročia ročne<br />

„vyrobilo“ 250 miliárd ton dažďovej<br />

vody. Popri lietadlách sa na ostreľovanie<br />

mrakov používajú aj rakety a protilietadlové<br />

delá. Umelo vyrobený<br />

dážď neprináša len vlahu poľnohospodárom,<br />

má aj pomáhať odstraňovať<br />

mal zabrániť trvajúcemu suchu v oblasti<br />

hlavného mesta. Milióny Číňanov<br />

však mrzli v nevykúrených bytoch,<br />

kolabovala letecká aj pozemná<br />

doprava, dochádzalo k dopravným<br />

nehodám na zasnežených cestách<br />

i k výpadkom prúdu. Čínska tlač kritizovala<br />

„svojvoľné vládne rozhodnutie“,<br />

ktoré zrejme nevzalo do úvahy<br />

možné nepriaznivé dopady pre obyvateľstvo.<br />

KEĎ POČASIE<br />

ROBÍ ARMÁDA<br />

Ovplyvňovať počasie podľa potreby<br />

nebolo dávnym snom len vedcov a výskumníkov,<br />

ale aj vojakov. Už v roku<br />

1940 spoznal jeden z vtedajších vysokých<br />

dôstojníkov letectva Spojených<br />

štátov, George C. Kenney, že štát,<br />

ktorý ako prvý bude môcť kontrolovať<br />

cesty vzduchových más a naučí sa určiť<br />

miesto a čas zrážok, ovládne zemeguľu.<br />

V roku 1996 prezentovali USA<br />

štúdiu o počasí, rozoberajúcu koncepty,<br />

technológie a schopnosti, ktoré<br />

Spojené štáty potrebujú, aby si aj v budúcnosti<br />

udržali dominantnú moc<br />

vo vzdušnom priestore a vo vesmíre.<br />

vrstiev atmosféry, aby mohol byť riadený<br />

alebo naopak sabotovaný radar<br />

aj komunikácie cez satelity.<br />

Aj na takýchto projektoch sa teda<br />

pracuje. Že by týmito aktivitami v postihnutých<br />

oblastiach mohlo trpieť aj<br />

civilné obyvateľstvo? To sa jednoducho<br />

zahrnie do vedľajších škôd.<br />

Ľudstvo vykonáva s počasím a vôbec<br />

s klímou našej Zeme experimenty,<br />

nad ktorými stráca kontrolu a ktorých<br />

dôsledky často nedokáže ani odhadnúť.<br />

Tieto pokusy môžu pritom mať<br />

dramatický vplyv na životné podmienky<br />

budúcich generácií. Odklon<br />

od prírody, naša nemilosrdná túžba<br />

po moci a zisku, ktorá sa nezastaví<br />

pred rastlinami ani zvieratami, pred<br />

prírodnými zdrojmi ani pred ľuďmi,<br />

je však bludnou cestou. Dobrý vzťah<br />

k počasiu budeme mať len vtedy, keď<br />

naše úmysly, naše ciele i očakávania<br />

budú v súlade s prírodou.<br />

Literatúra:<br />

http://de.wikipedia.org/wiki/<br />

Wetterbeeinflussung a iné<br />

Reinhardt Wurzel<br />

reinhardt.wurzel @svetgralu.sk<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


DOTYKY KRÁSY<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

severoamerického<br />

kontinentu<br />

ozľahlé nekonečné pláne, hlboké masívy kaňonov vytvorené dávnym<br />

R odchodom ľadovcov, len lietadlami dostupné rozprávkové jazerné<br />

krajiny, nepriestupné lesy s tisícročnými sekvojovými hájmi v okolí<br />

pohoria Sierra Nevada, hnedočervené púšte nabádajúce človeka k pokornému<br />

stíšeniu a stále zelené sopečné ostrovy omývané tyrkysovým<br />

morom – to sú len niektoré z nedávno prežitých dotykov prírody na západe<br />

USA a Havajských ostrovoch uprostred Tichého oceánu. Nechať<br />

ich len tak prebehnúť rozumom a vyplniť si len ďalšie biele miesto v cestovateľskom<br />

denníku by bola „večná“ škoda. Každému takému dotyku,<br />

nech nás zastihne kdekoľvek, dajme šancu nájsť odozvu v našom vnútri.<br />

Celá planéta Zem je prepožičaná nám ľuďom ako nádherná školská<br />

trieda, ako pestrý priestor k nášmu poznávaniu a dozrievaniu. A tento<br />

priestor je posiaty krásou prírody. Všetky dary v nej obsiahnuté nám<br />

majú byť inšpiráciou a vzorom, pohladením i nádejou. Dívajme sa okolo<br />

seba so široko otvorenými očami i srdcom a vnímajme hĺbku krásy<br />

na každom našom kroku. Je to odlesk obrazu krásy nebeskej.


43<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


Kalifornia je už niekoľko miliónov rokov domovom obrích stromov<br />

– sekvojí. Tie najstaršie dnešné velikány majú údajne za sebou<br />

už viac než 3 000 rokov života. Niektoré sekvoje nosia aj zaujímavé<br />

mená ako Tri grácie, Generál Grant alebo Veľký Grizly.<br />

Život na Havaji je vyjadrený jediným,<br />

najčastejšie tam používaným<br />

slovom Aloha. V havajčine<br />

vyjadruje toto slovo cit, lásku,<br />

mier, súcit i srdečný pozdrav.<br />

Šance zažiť krásu k nám prichádzajú<br />

každý deň, nech sa nachádzame<br />

kdekoľvek na Zemi alebo<br />

v hlbinách vesmíru. Krása je priamym<br />

mostom k radosti, k zjasneniu<br />

nášho citového vnímania.<br />

A čistá radosť je najlepšia<br />

a najpriamejšia cesta k poznaniu<br />

nášho Stvoriteľa.<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

Jan Piechaczek<br />

jan.piechaczek@svetgralu.cz


Ako staré<br />

myšlienkové<br />

vzorce<br />

vymeniť<br />

za duchovnú<br />

slobodu<br />

Werner Huemer<br />

„Myslím a konám len na základe vlastného<br />

úsudku a myšlienok, nenechám<br />

sa pri tom nikým ovplyvňovať.“ – Väčšinou<br />

sa s touto predstavou stotožňujeme.<br />

Predpokladáme, že sme pri<br />

každom čine i myšlienke sami sebou<br />

a v prípade, že to nechceme – nemôže<br />

nás nikto a nič ovplyvniť. Avšak pri detailnejšom<br />

pozorovaní svojho konania<br />

môžeme túto predstavu veľmi rýchlo<br />

opustiť a uvedomiť si svoju ďalekosiahlu<br />

závislosť. Dokonca i ten, kto si<br />

o sebe myslí, že našiel cestu k duchovnému<br />

vývoju, môže o svojej domnelej<br />

nezávislosti zapochybovať.<br />

Nebezpečenstvo<br />

dogmatizmu<br />

VPLYV MYŠLIENOK<br />

SPOLOČNOSTI<br />

Všetko, čo vidíme, počujeme,<br />

alebo akokoľvek vnímame, zanecháva<br />

v našom myslení určité stopy.<br />

Nikto nie je nezávislou entitou, stojacou<br />

izolovane od okolitého sveta.<br />

Dieťa je formované názormi svojich<br />

rodičov, učiteľov, známych i priateľov.<br />

Dospelí sú zasa rozhodujúcim<br />

spôsobom ovplyvnení spoločnosťou.<br />

Tradície, vierovyznanie, vzory,<br />

predsudky i vzdelanie zanechávajú<br />

stopy v našom vnútornom myšlienkovom<br />

svete. Všetci sa teda vo svojich<br />

myšlienkach stotožňujeme aj<br />

s myšlienkami iných ľudí a prijímame<br />

ich za svoje vlastné.<br />

Predstavme si obraz: Všade okolo<br />

nás sa vznášajú akési zhluky či<br />

zoskupenia hotových myšlienok<br />

– čiastočne vlastných a čiastočne<br />

cudzích – ktoré rozhodujúcim spôsobom<br />

ovplyvňujú naše konanie,<br />

schopnosť úsudku i naše postoje.<br />

Väčšina ľudí si túto závislosť<br />

od cudzích myšlienok vôbec neuvedomuje,<br />

a teda jej ani neprekáža.<br />

Mnohí dokonca cítia potrebu žiť<br />

život určený inými ľuďmi – alebo<br />

lepšie povedané, nechať sa viesť cudzími<br />

názormi – pretože veria, že to,<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


NÁBOŽENSTVO<br />

čo robia mnohí iní, je tá najlepšia<br />

životná cesta a opora. Móda, hudba<br />

a športové trendy, jazykové a iné<br />

kultúrne zvyklosti, želania pripojiť<br />

sa k spoločenstvám rovnakej viery<br />

či rovnakého zmýšľania, to všetko je<br />

potvrdením tejto skutočnosti.<br />

TÚŽBA<br />

PO DUCHOVNEJ<br />

SLOBODE<br />

Na druhej strane takmer každý<br />

človek pociťuje nutkanie odpútať<br />

sa od sveta myšlienok, ktoré ho obklopujú<br />

a ovplyvňujú. Chce si svoj<br />

život určovať sám, nielen sledovať<br />

vopred stanovenú a vyšliapanú<br />

cestu. Táto túžba po slobode sa prejavuje<br />

predovšetkým v mladosti,<br />

keď sa duch človeka prebúdza a celkom<br />

nezávisle od rodičov chce začať<br />

sám určovať svoju životnú cestu<br />

a svoje názory.<br />

Táto túžba oslobodiť sa od zabehnutých<br />

názorov a obmedzení môže<br />

nastať i kedykoľvek neskôr, zvlášť, ak<br />

je človek nespokojný so svojimi životnými<br />

pomermi a hľadá novú životnú<br />

cestu, alebo keď nie je spokojný s doterajšími<br />

odpoveďami na svoje otázky<br />

o živote a prebudí sa v ňom túžba<br />

po hlbšom poznaní pravdy.<br />

SLEPÁ ULIČKA<br />

NA NOVEJ CESTE<br />

„Kto hľadá, nájde!“ Tak znie múdrosť<br />

z pokladnice vedomostí ľudstva.<br />

Zákony prírody sú uspôsobené tak,<br />

že človeka pri tomto hľadaní podporia<br />

a bohato ho odmenia – pokiaľ<br />

hľadá správne. Teda s otvoreným<br />

srdcom, mysľou bez predsudkov,<br />

a s radostnou dôverou. Kto takto<br />

hľadá, môže si byť istý, že nájde<br />

niečo, čo ho povznesie, povzbudí<br />

na ďalšej ceste, dodá mu odvahu,<br />

alebo rozšíri obzor jeho chápania.<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

V každom prípade získa pre seba<br />

niečo cenné.<br />

Ako príklad venujme pozornosť<br />

niekomu, kto opúšťa svoju cirkev.<br />

Nie preto, že stratil vieru v Boha, ale<br />

Duchovná cesta,<br />

po ktorej máme<br />

ísť, nespočíva<br />

v bezmyšlienkovitom<br />

nasledovaní určitých<br />

prikázaní.<br />

preto, že sa s interpretáciami a postojmi<br />

cirkvi nedokáže vnútorne<br />

stotožniť. Cíti napríklad, že pre duchovný<br />

život mu nestačí len navštevovať<br />

nedeľné omše a spásu nedosiahne<br />

len vierou v Spasiteľa. Preto<br />

sa napr. pripojí k nejakej spoločnosti,<br />

ktorá sa zaoberá konkrétnejšími<br />

ideálmi, priamo zasahujúcimi<br />

do bežného života. Predpokladajme,<br />

že sa od tejto chvíle vzdá fajčenia<br />

cigariet, začne sa zdravo stravovať,<br />

hľadá vnútorný pokoj v pravidelných<br />

modlitbách, atď. Jeho život<br />

naberá úplne iný smer, nové ideály<br />

vedú k novým poznatkom a novým<br />

známostiam. Otvárajú sa mu<br />

ďalšie horizonty poznania. Tento<br />

nový vývoj ľudí osviežuje a obšťastňuje.<br />

Ich vnútorný život sa orientuje<br />

na zmysluplné ciele. Často však<br />

bez toho, aby si to uvedomili, ocitnú<br />

sa na svojej novej ceste v novej slepej<br />

uličke. Opustili síce myšlienkové<br />

konštrukcie z predošlej doby, vykročili<br />

k vyššej úrovni poznania, avšak<br />

opäť sa pripojili k cudzím myšlienkovým<br />

konštrukciám, k novým<br />

názorom, ktoré vyplynuli zo skúseností<br />

niekoho iného – a tým zabrzdili<br />

svoj vlastný vývoj.


NÁBOŽENSTVO<br />

PEVNÉ NORMY<br />

ZNAMENAJÚ<br />

ZASTAVENIE<br />

Predovšetkým náboženské zoskupenia<br />

sa často vymedzujú od ostatných<br />

životných smerov konkrétnymi<br />

kódexmi. Mnohé z nich majú<br />

veľmi presne stanovené, čo a ako<br />

robiť pre splnenie ideálov, o ktoré<br />

sa usilujú, čo si členovia nemajú<br />

všímať, čo pôsobí povzbudivo a čo<br />

brzdí. Tieto pravidlá správania<br />

môžu byť presne písomne stanovené,<br />

ale môžu aj nevyslovené iba<br />

„visieť vo vzduchu“, a svojou vágnosťou<br />

môžu mať ešte väčší vplyv,<br />

obzvlášť na prístupných, citlivých<br />

a otvorených ľudí.<br />

Z objektívneho hľadiska môžu<br />

byť takto nariadené koncepcie,<br />

príkazy alebo pravidlá správania<br />

správne a povzbudzujúce. Zanechať<br />

fajčenie, vedieť, ako sa stravovať,<br />

navštevovať pravidelné pobožnosti<br />

a rozjímania, to všetko sú<br />

cenné a odôvodnené odporúčania,<br />

prispievajúce k naplnenému, šťastnému<br />

životu. Pravidlá správania<br />

nám poskytujú oporu a chránia nás<br />

pred pádom. V tom spočíva cena<br />

náboženských prikázaní, alebo<br />

iných múdrych rád.<br />

Ale táto opora môže viesť aj k zastaveniu,<br />

a pri slepom nasledovaní<br />

až k pasivite. Dochádza k tomu<br />

vtedy, keď sa predpisy správania<br />

prijmú ako príkaz pre život samotný,<br />

keď niekto podľahne omylu,<br />

že sú za všetkých okolností vždy<br />

správne a musia sa bezpodmienečne<br />

dodržiavať.<br />

Na toto „slepé dodržiavanie“ pravidiel<br />

poukázal aj Abd-ru-shin<br />

(1875 – 1941), ktorý chcel svojím<br />

dielom „Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“ priviesť všetkých poslucháčov<br />

a čitateľov k duchovnej<br />

slobode: „Keď ale poviem: ‚čiň to<br />

a ono, zanechaj to‘, podávam tým<br />

len slabé, vonkajšie barly, s ktorými<br />

nikto nemôže chodiť samostatne,<br />

pretože mu barly neslúžia súčasne<br />

aj na ‚videnie‘. A ‚cestu‘ musí predsa<br />

jasne pred sebou vidieť, inak mu<br />

barly nič nepomôžu. Taký človek<br />

sa poneviera, blúdiac ako slepec<br />

po neznámej mu ceste. Nie, to nie<br />

je to pravé, to by viedlo zase len<br />

k novej dogme, ktorá je prekážkou<br />

každému vzostupu.“<br />

V barlách, teda v slepom bezmyšlienkovitom<br />

nasledovaní určitých<br />

prikázaní, nespočíva duchovná<br />

cesta, po ktorej máme ísť.<br />

Taký človek vyradil zo svojho života<br />

všetok zdravý vnútorný pohyb<br />

i napriek tomu, že do bodky<br />

spĺňa všetky prikázania. Je ako kus<br />

dreva, neohybný, neústupný, bez životného<br />

tepla a úžitku. Taký človek<br />

nikdy ani nebude radostne pôsobiť<br />

na druhých ľudí. Na otázku, čo<br />

má človek robiť, aby viedol zmysluplný<br />

život a dosiahol svoj životný<br />

cieľ, nemožno odpovedať predpismi<br />

správania. Abd-ru-shin to formuluje<br />

takto: „Bolo by nesprávne odpovedať<br />

na túto často sa vyskytujúcu<br />

otázku podľa celkom určitého<br />

pravidla nasledovne: Rob to a rob<br />

ono! Tým ešte nie je ukázaná cesta!<br />

Nebolo by v tom nič živé, a preto by<br />

z toho ani nemohlo vzniknúť nič,<br />

čo žije…“<br />

PRAVÚ CESTU<br />

UKAZUJE<br />

VNÚTORNÝ HLAS<br />

K hlboko zakorenenému omylu,<br />

že duchovný vývoj možno dosiahnuť<br />

prísnym a bezpodmienečným<br />

dodržiavaním určitých pravidiel<br />

správania alebo ideálov, sa takmer<br />

neodvratne pripája prostý vzorec<br />

myslenia: ak – potom. Ak niečo<br />

Správne konať<br />

neznamená strnulo<br />

a navzdory všetkým<br />

ťažkostiam robiť<br />

len to, čo sme si<br />

zaumienili, ale<br />

znamená to konať<br />

primerane.<br />

zodpovedá platným predpisom<br />

alebo vytúženým ideálom, potom<br />

je to správne. Ak nie, potom to musí<br />

byť chybné. Napríklad, keď sa niekto<br />

vegetariánsky stravuje, musí byť duchovne<br />

pokročilý; keď autor používa<br />

v texte slovo „sexuálne žiadostivý“,<br />

musí byť nemorálny; keď dieťa stále<br />

plače, musí byť zle vychované, atď.<br />

Keď konanie človeka posudzujeme<br />

tak, že ho porovnáme s našou<br />

predstavou ideálu a na základe tejto<br />

predstavy hodnotíme celého človeka,<br />

alebo situáciu, vopred sa uzatvárame<br />

pred skutočným vnútorným hlasom.<br />

Posudzovanie, fixované na jediný bod,<br />

je totiž ideálnou pôdou pre rozumové<br />

hodnotenie. Rozum – v protiklade<br />

ku komplexne a primerane usudzujúcemu<br />

citu – sa môže sústrediť<br />

vždy len na jeden bod alebo jeden aspekt.<br />

Čierno-biele posudzovanie ľudí<br />

a správania je veľmi rozšírené; nevyžaduje<br />

totiž žiadne hlbšie, diferencovanejšie<br />

zvažovanie, teda žiadnu duchovnú<br />

prácu, ale väčšinou je veľmi<br />

vzdialené pravde; cit je uvádzaný<br />

do omylu vplyvom logiky rozumu.<br />

Je to jedine „vnútorný hlas“ ducha,<br />

ktorý ukazuje skutočnú pravú cestu,<br />

nezapratanú fixnými predstavami –<br />

teda mylnými predpokladmi, že určité<br />

pravidlá správania sú za všetkých<br />

okolností v nezmeniteľnej<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


48<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

Martin Schott<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tajomná moc<br />

myšlienok<br />

Naše činy a slová pôsobia<br />

viditeľne na naše okolie<br />

– ale ako je to s našimi<br />

myšlienkami? Majú aj<br />

myšlienky nejaký vplyv?<br />

Táto kniha prináša informácie<br />

o podivuhodných vedeckých<br />

výskumoch a čitateľom<br />

sprostredkúva poznanie<br />

„tajuplnej moci myšlienok“.<br />

80 strán, formát 115 x 180 mm,<br />

lepená väzba, český jazyk.<br />

ISBN 978-3-87860-393-1<br />

(Vydavateľstvo Stiftung<br />

Gralsbotschaft).<br />

Knihu si môžete objednať<br />

prostredníctvom priloženého<br />

objednávacieho kupónu<br />

na konci časopisu, alebo<br />

v našom on-line obchode<br />

na stránke www.svetgralu.sk.<br />

forme správne a platné. Tento postoj<br />

je ostatne aj živnou pôdou pre<br />

každý druh dogmatizmu, sektárstva<br />

a náboženského fanatizmu.<br />

Správne konať predsa neznamená,<br />

že budeme strnulo a navzdory všetkým<br />

ťažkostiam robiť len to, čo sme<br />

si zaumienili, ale znamená to konať<br />

primerane, t.j. podľa aktuálnej situácie,<br />

s ohľadom na svojich blížnych,<br />

ich túžby, povahu, atď.<br />

Abd-ru-shin nabáda čitateľov<br />

svojho diela k tomu, aby odhodili<br />

strnulosť vo vzťahu k svojim blížnym<br />

a namiesto toho sa stali živými<br />

a pohyblivými. Strnulosť je vždy<br />

nesprávna, pretože je neprirodzená<br />

a nie je v súlade s prazákonmi stvorenia,<br />

ktoré vyžadujú pohyb.<br />

Ak chceme poznať, čo je v danej<br />

situácii správne a primerané, riaďme<br />

sa spoľahlivým ukazovateľom cesty:<br />

vnútorným hlasom, citom. Pretože<br />

ten zvažuje vždy nesebecky a všeobsiahlo.<br />

Pre cit nie sú dôležité nejaké<br />

potreby alebo určité pravidlá<br />

správania, ale celková situácia, ktorá<br />

si vyžaduje zodpovedajúce správanie.<br />

Čo je pre jedného človeka správne,<br />

môže byť naopak pre iného chybné.<br />

Rovnaký lejak prinesie vysušenej<br />

zemi vytúžené vyslobodenie, a zaplavenej<br />

zemi definitívnu skazu.<br />

KEĎ SI CITY<br />

NAVZÁJOM<br />

ODPORUJÚ<br />

Jedno a to isté správanie môže<br />

mať rôzne pozadie; rovnaká reakcia<br />

môže byť pre niekoho úplne<br />

nevhodná, pre iného však úplne<br />

správna. Ak sa nachádza niekto iný<br />

v rovnakej situácii ako my, môže byť<br />

úplne správne, že mu jeho cit ukazuje<br />

inú cestu. Iný človek môže totiž<br />

mať síce rovnaký duchovný cieľ<br />

ako my, ale jeho úloha a jeho osobné<br />

schopnosti a možnosti sú iné. Preto<br />

môžeme brať usmerňované pocity<br />

a hodnotenie ako varovný signál.<br />

Prirodzene nám cit dovoľuje aj<br />

objektívne hodnotenie, napríklad<br />

ľudský zmysel pre krásu nás bude<br />

vždy oslovovať v prípade, že niečo<br />

zodpovedá svojím tvarom, formou<br />

alebo farbou prirodzenej harmónii.<br />

A táto harmónia, alebo krása<br />

je stála a nemenná v každej dobe.<br />

AKO ZÍSKAŤ SKUTOČNÚ<br />

SLOBODU?<br />

Ukazuje sa, že cesta opúšťajúca<br />

stopy starých, cudzích myšlienok, nevedie<br />

vždy k slobode. Často sa staré<br />

usmernenia názorov a zvyklostí len<br />

zamenia za nové usmernenia iných<br />

ľudí s inými zvyklosťami. A tak duchovná<br />

túžba po slobode a prekonaní<br />

cudzích vplyvov zostáva nenaplnená.<br />

Je potrebné, aby si človek túto myšlienkovú<br />

závislosť od cudzích vplyvov<br />

uvedomil.<br />

Samozrejme, že cenné pokyny<br />

alebo životné pravidlá nezahodíme<br />

cez palubu. Každý človek predsa potrebuje<br />

pre svoj život pevnú oporu<br />

a mantinely. Existuje však určitá<br />

jemná hranica medzi dogmami<br />

a pomocou, ktorá presne vie, kedy<br />

ktoré pravidlo použiť, kedy vložiť<br />

do svojich slov viac lásky, alebo viac<br />

prísnosti, kedy je čas mlčať, a kedy<br />

hovoriť. Na zistenie tohto rozdielu<br />

však pravidlá nikdy nevzniknú.<br />

A tak je to správne, pretože nás to<br />

núti trvale svoje činy zvažovať citom,<br />

neupadnúť do strnulosti, a tak<br />

sa stať živými a slobodnými.<br />

Werner Huemer<br />

werner.huemer@svetgralu.cz


Werner Huemer<br />

100 odpovědí<br />

na životní otázky<br />

KNIŽNÉ NOVINKY<br />

Väčšina ľudí sa či už otvorene alebo podvedome<br />

domnieva, že nie je v našich možnostiach odpovedať<br />

na otázky posmrtného života, i keď človek pripustí,<br />

že existuje svet za naším známym viditeľným svetom...<br />

Boh, život po pozemskom živote, reinkarnácia, osud…<br />

ostáva mnoho ďalších otázok: Je osud spravodlivý?<br />

Existuje i nezaslúžené utrpenie? Opakujú sa inkarnácie<br />

donekonečna? Sú choroby podmienené karmou?<br />

Vyplnia sa katastrofické proroctvá? A nakoniec: Aký<br />

má celý ten životný kolotoč vlastne zmysel? Ukazuje<br />

sa, že na všetky tieto otázky predsa len existujú<br />

odpovede.<br />

Naša cena: 10,80 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 10,30 €<br />

Leninger, Leningerová a Gross<br />

Most Času<br />

„Je návrat duší skutočnosťou? Reinkarnovala<br />

sa do malého Jamesa duša pilota, ktorý zahynul<br />

v druhej svetovej vojne?<br />

Krok za krokom sa chlapcovi rodičia snažia túto<br />

záhadu objasniť a s každým ďalším detailom, s každou<br />

ďalšou informáciou, ktorá ako čiastočka zapadá<br />

do úplne neuveriteľnej skladačky, sa ich pôvodná<br />

nedôvera rozplýva.<br />

Podivuhodný príbeh malého Jamesa ukazuje,<br />

že na niektoré veci nie je jednoduché nájsť racionálne<br />

odpovede.<br />

Strhujúce rozprávanie, ktoré sa číta jedným dychom.<br />

Naša cena: 10,80 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 10,30 €<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu<br />

na konci časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk.<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


Podporučík James McCready Huston<br />

ml. VC-81; zahynul v boji 3. marca 1945<br />

B. Leininger, A. Leiningerová,<br />

K. Gross: Most času (Soul Survivor).<br />

Vydala Euromedia Group 2010.<br />

James Leininger a Jack Larsen<br />

počas zrazu veteránov spolku<br />

Natoma Bay Association. San<br />

Antonio, september 2004<br />

BOLA TO PROSTE REINKARNÁCIA<br />

V roku 1998 sa v USA manželom Leiningerovcom<br />

narodil syn James.<br />

Po dvoch šťastných rokoch začalo mať<br />

dieťa desivé nočné mory: spiaci syn<br />

sa v postieľke hádzal, kopal a strašne<br />

zo sna kričal. Upokojoval sa iba pomaly,<br />

po dlhom materskom láskaní.<br />

Opakovalo sa to potom takmer noc<br />

čo noc, mesiac čo mesiac. Znepokojení<br />

rodičia postupne pochopili, že dieťa<br />

volá o pomoc, pretože je zakliesnené<br />

v kabíne horiaceho lietadla, a nemôže<br />

sa dostať von. Nielen to, opatrnými<br />

otázkami dospeli k tomu, že malý<br />

James pozná ohromujúce množstvo<br />

presných podrobností zo života istého<br />

amerického stíhača z obdobia druhej<br />

svetovej vojny, z bojov s Japonskom.<br />

Povedal im, že štartoval z lietadlovej<br />

lode Natoma, že lietal v stíhačke typu<br />

Corsair, ktoré mali tú vlastnosť, že pri<br />

štarte ťahali doľava a často im pri pristávaní<br />

praskali pneumatiky. Jeho<br />

kamaráti sa volali Jack Larsen, Leon,<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

Billy a Walter. Pri útoku na japonský<br />

ostrov Iwodžima jeho lietadlo zostrelil<br />

protilietadlový granát a horiaci stroj<br />

sa zrútil do mora. Pri návšteve leteckého<br />

múzea sa James – iba trojročný –<br />

nedokázal odtrhnúť od expozície vrtuľových<br />

lietadiel z vojny a ohuroval otca<br />

podrobnými znalosťami. Vysvetlil mu<br />

napríklad, že hák v zadnej časti je určený<br />

na zabrzdenie pristávajúceho lietadla<br />

na palube lode. Raz pri sledovaní<br />

vojnového dokumentárneho filmu<br />

v televízii o zostrelení japonskej stíhačky<br />

Zero namietol: „Toto nie je Zero,<br />

to je Tony!“ Tony hovorili Američania<br />

nemeckým stíhačkám Messerschmidt<br />

109, z ktorých niekoľko kusov dopravila<br />

do Japonska nemecká ponorka.<br />

Okamih, keď si otec Bruce Leininger<br />

po prvý raz sadol k internetu<br />

a skúsil si overiť slová svojho<br />

syna, bol pre neho šokom: na webových<br />

stránkach objavil fotografiu<br />

skutočne existujúcej lietadlovej lode<br />

Natoma Bay, o ktorej dovtedy nemal<br />

samozrejme ani potuchy. Len veľmi<br />

zdráhavo a neradi sa obaja manželia<br />

postupne zmierovali s myšlienkou,<br />

že ich syn neblúzni a nerozpráva nezmysly,<br />

ale že je zrejme inkarnáciou<br />

letca, ktorý zahynul a ktorého zážitky<br />

boli zrejme natoľko silné, že mu nevymizli<br />

z pamäti ani po polstoročnej<br />

prestávke v záhrobí. Najmä Bruce<br />

takú predstavu ostro odmietal z pozície<br />

úprimne veriaceho kresťana. Vyvrátenie<br />

myšlienky reinkarnácie bolo<br />

pre neho také dôležité, že sa radoval<br />

z každej nezrovnalosti a zarmucovalo<br />

ho, keď sa ukázalo, že malý James<br />

predsa len všetko vykreslil presne.<br />

„Bol som pokrstený a vychovaný<br />

v metodistickej viere. Každú nedeľu<br />

som chodil s matkou a sestrou do kostola…<br />

Schádzali sme sa dvakrát<br />

do týždňa na štúdium biblie, na diskusie,<br />

a snažili sme sa zladiť svoje životy<br />

s Božím Slovom…


RECENZIA<br />

Ak Jamesove nočné desy boli skutočne<br />

prejavom prežitku z minulého<br />

života, a teda dôkazom reinkarnácie,<br />

potom podľa môjho názoru došlo<br />

k porušeniu Božieho sľubu spásy<br />

človeka. Ak sa nesmrteľná duša môže<br />

sťahovať z jedného tela do druhého,<br />

prechádzať z jednej generácie<br />

na druhú, akú úlohu potom hrá v živote<br />

kresťana vykúpenie? Aký význam<br />

má posledný súd, keď môžu duše<br />

voľne opúšťať telesné schránky a opäť<br />

do nich vstupovať? Táto myšlienka<br />

je v príkrom rozpore s evanjelickým<br />

učením o znovuzrodení prostredníctvom<br />

duchovnej premeny každého<br />

človeka. S príchodom Jamesovho<br />

zlého sna som stratil duchovný pokoj<br />

a ocitol som sa vo vojne s celým svojím<br />

presvedčením.“<br />

Nastalo poctivé, zdĺhavé, húževnaté<br />

a detailné preverovanie informácií<br />

trojročného syna. Hľadanie<br />

na internete, v archívoch, stovky telefonátov<br />

a schôdzok s pamätníkmi,<br />

účasť na zrazoch vojnových veteránov.<br />

Leiningerovci vylučovacou metódou<br />

zistili, že ich syn – ak to bol<br />

on – sa vtedy volal James McCready<br />

Huston a postupne si potvrdili pravdivosť<br />

všetkých detailov. Nakoniec<br />

padla i posledná opora Bruceovej<br />

nedôvery: našiel priameho svedka<br />

Hustonovho zostrelenia. Bol to zadný<br />

strelec bombardéra z inej perute, ktorého<br />

pri útoku stíhačky sprevádzali,<br />

a ten potvrdil priebeh posledných<br />

okamihov, ktoré sa malému Jamesovi<br />

vracali v nočných morách:<br />

„Asi tridsať metrov naľavo od nás<br />

sa držal jeden Wildcat…“ Tu musíme<br />

prerušiť citáciu z knihy. Malý James<br />

Leininger hovoril o stíhačke Corsair,<br />

zatiaľ čo na lietadlovej lodi Natoma<br />

Bay boli stíhačky typu Wildcat. Z tejto<br />

nezrovnalosti sa otec Bruce Leininger<br />

dlho radoval ako z dôkazu nezmyselnosti<br />

reinkarnácie. Ale Huston, ako<br />

sa ukázalo, lietal na dvoch typoch stíhačiek,<br />

na Corsairoch a Wildcate. Keď<br />

to Bruce zistil, pocítil, že jeho doterajší<br />

obraz sveta sa rúca a on stráca<br />

pôdu pod nohami.<br />

„V jednom okamihu otočil jeho pilot<br />

hlavu a pozrel sa mojím smerom. Zachytil<br />

som stíhačov pohľad, a v tom<br />

sa to stalo. Predok Wildcatu trafil granát<br />

– podľa mohutnosti explózie musel<br />

byť veľkej ráže.<br />

Ešte pred okamihom nedotknutý<br />

stroj zahalili jasné plamene. Nerozpadol<br />

sa, len ako ohnivá guľa zmizol<br />

podo mnou… Viete, pán Leininger,<br />

bol som posledný, kto ho videl živého,“<br />

zadŕhal sa v silnom pohnutí John.<br />

„Neviem, kto to bol ani ako sa volal,<br />

ale jeho tvár a oči ma prenasledovali<br />

celý život.“ Sklonil hlavu a do chvejúcich<br />

sa rúk vzal Hustonovu fotografiu.<br />

„Áno, to je on. Poznávam tú tvár.<br />

Teraz konečne viem, kto sa na mňa<br />

od tej nešťastnej chvíle stále pozeral.“<br />

Bruce Leininger si vtedy s konečnou<br />

platnosťou uvedomil, že bude<br />

musieť nájsť novú cestu medzi skutočnosťou<br />

a vierou. „Boh, ako ja verím,<br />

nás obdaril duchom. A ten žije<br />

večne. Duch Jamesa Hustona se vrátil<br />

k nám. Prečo, to neviem, ale urobil to.<br />

Je jednoducho veľa vecí, ktoré si človek<br />

nedokáže vysvetliť, nieto ich spoznať.“<br />

Kniha – napoly dokument, napoly<br />

emotívne rozprávanie skutočnej udalosti<br />

– o malom reinkarnovanom Jamesovi<br />

a dospelých hľadačoch pravdy<br />

– je výnimočná nespochybniteľnosťou<br />

faktov. Také podrobné a presné vedomosti<br />

malého dieťaťa skutočne ťažko<br />

vysvetliť inak než reinkarnáciou. Navyše<br />

sa ten príbeh odohral v kresťanskom<br />

kultúrnom prostredí, ktoré predstavu<br />

reinkarnácie odmieta a prijme<br />

ju až vtedy, keď všetky iné vysvetlenia<br />

zlyhajú. Tých faktov je veľa, a sú<br />

zaujímavé. Napríklad rozhovor päťročného<br />

Jamesa so svojou 86-ročnou<br />

bývalou sestrou o rodinných tajomstvách,<br />

ktoré nemohol poznať nikto<br />

iný než rodinný príslušník. Alebo keď<br />

sa malý James otcovi zdôveroval, ako<br />

si v záhrobí vyberal rodičov: „Bol som<br />

rád, keď som našiel mamičku a teba.<br />

V tom veľkom ružovom hoteli na Havaji.<br />

Bol večer, sedeli ste na pláži a jedli.“<br />

A ukázal prstom na fotografiu hotela,<br />

v ktorom manželia trávili dovolenku<br />

krátko predtým, než Andrea Leiningerová<br />

zistila, že je tehotná.<br />

Kniha prináša pútavý príbeh, stojí<br />

za to si ju prečítať.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


Jaroslav<br />

Klimecký<br />

Anton<br />

Bruckner<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

POMOCNÝ<br />

UČITEĽ<br />

indhaag – je malá, hornorakúska<br />

pohraničná dedina.<br />

W<br />

Vo svojom Zápisníku hudobníka<br />

spomína J. B. Foerster: „dedinčania<br />

v poobedňajších hodinách denne<br />

stretávali mladého muža nápadného<br />

zovňajšku i spôsobov. Bol oblečený<br />

v dlhom kabáte, nezvykle širokých<br />

nohaviciach, topánky z červenej kože,<br />

na hlave obrovský širák. Kráčal voľne,<br />

v zamyslení, neraz prepočul pozdrav<br />

okoloidúcich. Občas sa zastavil, vyňal<br />

z klobúka notový papier a zapisoval.<br />

Čoskoro bol známy po celom kraji<br />

a skôr než sa zistilo, že je to mladý<br />

pomocný učiteľ Bruckner, dostal prezývku<br />

Pohrkaný.“<br />

Anton Bruckner sa narodil v roku<br />

1824 v Ansfeldene pri Linci, ako najstarší<br />

z dvanástich detí. Otec bol miestnym<br />

učiteľom, organistom a zakrátko<br />

začal svojho syna učiť hrať na husle<br />

a organ. Anton sa už v 12-tich rokoch<br />

pokúšal o komponovanie.<br />

Otec predčasne zomrel a matka musela<br />

s ostatnými deťmi opustiť školu<br />

a presťahovať sa k príbuzným. Bruckner<br />

ju neskôr podporoval finančne až do jej<br />

smrti. Anton, trinásťročný chlapec, bol<br />

prijatý ako choralista do augustiniánskeho<br />

kláštora sv. Floriána v Ansfeldene,<br />

kde potom študoval popri husliach<br />

a organe aj hudobnú teóriu. Pripravoval<br />

sa na učiteľskú dráhu ako jeho otec<br />

i dedko. Od roku 1845 bol učiteľom<br />

v Ansfeldene, od roku 1851 potom u sv.<br />

Floriána pomocným organistom.<br />

Bruckner, pôvodne autodidakt;<br />

sám sa vypracoval na mimoriadnu<br />

technickú výšku ako organista, takže<br />

v roku 1856 postúpil na miesto organistu<br />

dómu v Linci. Odtiaľ dochádzal<br />

do Viedne študovať kontrapunkt<br />

a kompozíciu u významného teoretika<br />

Simona Sechtera. Po jeho smrti<br />

bol menovaný profesorom na viedenskom<br />

konzervatóriu, neskôr lektorom<br />

viedenskej univerzity a v roku 1891 mu<br />

bol udelený čestný doktorát. To už bol<br />

uznávaným skladateľom. V deň promócie<br />

boli prednesené pamätné slová:<br />

„Kde sa musí veda zastaviť, tam začína<br />

ríša umenia. Ono musí vyjadriť to, čo<br />

zostáva pre vedu uzavreté: v tomto<br />

zmysle sa skláňa dnes rektor viedenskej<br />

univerzity pred niekdajším pomocným<br />

učiteľom z Windhaagu.“ Pri ďakovnej<br />

reči Bruckner odpovedal: „Nemôžem<br />

nájsť slová, aby som vám poďakoval;<br />

ale keby som tu mal organ, dokázal by<br />

som vám to vysvetliť.“<br />

No kým Bruckner dospel až k udeleniu<br />

doktorátu, musel prejsť mnohými<br />

protivenstvami života.<br />

VIEDEŇ<br />

Hornorakúsky organista Bruckner<br />

prekročil už štyridsiaty rok svojho života,<br />

keď skomponoval svoju prvú symfóniu.<br />

Predviedol ju v roku 1868 v Linci<br />

za značných ťažkostí. Najal veľký orchester,<br />

ktorý potom s nezvyklým dielom<br />

a s technickými problémami ťažko<br />

zápolil. Nakoniec Bruckner zožal nečakaný<br />

úspech, na základe ktorého mu<br />

bola ponúknutá profesúra na viedenskom<br />

konzervatóriu.<br />

Bruckner spočiatku váhal. Nechcelo<br />

sa mu do cudzieho neistého postavenia.<br />

V tom čase okrem iného prežíval


HUDBA<br />

bolestné sklamanie z nešťastnej lásky –<br />

uchádzal sa o mladú, sedemnásťročnú<br />

Jozefínu Langovú, ktorú však rodičia<br />

nechceli vydať za štyridsaťdvaročného<br />

muža. Bruckner nakoniec riešil situáciu<br />

odchodom z Linca. Do Viedne<br />

s ním odchádzala i jeho sestra Maria<br />

Anna, ktorá mu viedla domácnosť.<br />

Vo Viedni však nastali hneď spočiatku<br />

ťažkosti. Jeho nedávno dokončenú<br />

Omšu F moll viedenskí speváci<br />

odmietli ako nespievateľnú. A čoskoro,<br />

keď sa prejavil jeho príklon k Wagnerovi,<br />

bol zaradený medzi Wagneriánov.<br />

Hudobná Viedeň bola vtedy rozdelená<br />

na Wagneriánov a Brahmánov,<br />

ctiteľov skladateľa Brahmsa. Brahms<br />

sám s týmto rozdelením nesúhlasil,<br />

ale hlavné slovo mal vtedy kritik viedenských<br />

novín Neue Presse, Eduard<br />

Hanslick, rodák z pražského Židovského<br />

Mesta, ktorý viedenskú hudobnú<br />

spoločnosť takto rozdelil. Wagneriáni<br />

patrili medzi zavrhnutých.<br />

Vtedy Bruckner prerušil skladateľskú<br />

činnosť a odišiel na organové turné.<br />

Najprv po Francúzsku, a neskôr koncertoval<br />

v Londýne. Ešte v Anglicku<br />

začal znovu komponovať – a to svoju<br />

2. symfóniu. Zadal ju Viedenským<br />

symfonikom. Bola mu vrátená ako nehrateľná.<br />

Vtedy sa rozhodol: najme si orchester<br />

(za 400 zlatých, čo bola vtedy nemalá<br />

suma) a usporiada samostatný koncert.<br />

Najatí hudobníci hrali však s úplnou<br />

nechuťou. Na skúškach bol Bruckner<br />

predmetom vtipov a poznámok. Napodiv,<br />

napriek zlému prorokovaniu<br />

priateľov, napriek ešte horším vtipom<br />

muzikantov, mala symfónia nečakaný<br />

úspech.<br />

V máji 1869 navštívil Bruckner premiéru<br />

Wagnerovej opery „Tristan<br />

a Isolda“ v Mníchove. Vtedy sa prvýkrát<br />

stretol s Wagnerom. Ten označil<br />

jeho 2. symfóniu ako „veľmi milú“<br />

a mal záujem o symfóniu ďalšiu.<br />

MARIÁNSKE LÁZNE<br />

V roku 1873 navštívil Bruckner Mariánske<br />

Lázne. Ubytoval sa v hostinci<br />

Weisses Rössl (Biely koník) a zapísal<br />

sa ako: „Pán dvorný organista a profesor<br />

z Viedne“. 18. augusta toho roku<br />

oslávil potom narodeniny cisára Franza<br />

Jozefa organovou improvizáciou na rakúsku<br />

hymnu v miestnom dekanskom<br />

kostole.<br />

V Mariánskych Lázňach dokončil<br />

svoju 3. symfóniu, ktorú potom priamo<br />

z Mariánskych Lázní išiel predstaviť<br />

Wagnerovi do Bayreuthu. Wagner bol<br />

symfóniou nadšený a Bruckner mu ju<br />

venoval.<br />

Avšak vo Viedni, kde sa všetko stavalo<br />

proti nemu, nemala symfónia šťastie.<br />

Bola stále odkladaná, až sa Bruckner<br />

znovu rozhodol pre samostatný koncert.<br />

Už pri skúškach sa mu hudobníci smiali<br />

do tváre, pri koncerte publikum húfne<br />

odchádzalo, muzikanti, len čo doznel<br />

posledný akord, balili nástroje a mizli.<br />

Na pódiu zostal Bruckner sám. Len niekoľko<br />

jeho žiakov, medzi nimi aj mladý<br />

Gustav Mahler, sa prizeralo smutnému<br />

koncu koncertu.<br />

Pre zdrveného Brucknera bolo však<br />

veľkým prekvapením, keď k nemu pristúpil<br />

nemecký nakladateľ Theodor Rätig<br />

a požiadal ho o partitúru symfónie<br />

k vydaniu. Tak sa stalo, že prvýkrát<br />

publikované dielo otvorilo Brucknerovi<br />

cestu do sveta. V Nemecku sa mu<br />

dostalo uznania a zahanbená Viedeň<br />

musela vziať Brucknera na vedomie.<br />

3. symfónia bola neskôr pomenovaná<br />

„Wagners symfonie“.<br />

V lete 1880 bol Bruckner na prázdninách<br />

vo Švajčiarsku a opäť sa zamiloval<br />

do veľmi mladej dievčiny. Po jeho odchode<br />

si nejaký čas písali, ale ona prestala<br />

odpovedať. Pre jej rodinu nebol<br />

tentoraz prekážkou jeho vek, ale náboženské<br />

vyznanie. Bruckner, oddaný katolík,<br />

ona kalvínka.<br />

V tej dobe ho priatelia jemne, v dobrom<br />

úmysle nabádali, že by bol čas<br />

sa oženiť. Pod vplyvom nedávneho<br />

sklamania ich Bruckner odbíjal,<br />

že nemá čas, musí dokončiť svoju<br />

4. symfóniu. Neoženil sa nikdy.<br />

Vtedajší Wagnerov žiak, dirigent<br />

Hans Richter, ponúkol Brucknerovi<br />

predvedenie 4. symfónie, ktorú autor<br />

nazval „Romantická“. Richter presadil<br />

uvedenie vo Viedni a Bruckner sa dočkal<br />

veľkého úspechu. Bol po každej<br />

vete vyvolávaný, aplauz nemal konca-<br />

-kraja. V roku 1882 bol Bruckner naposledy<br />

za života Wagnera v Bayreuthe.<br />

Prišiel na premiéru „Parsifala“. Svoju<br />

úctu k Wagnerovi prejavoval už šesťdesiatročný<br />

Bruckner takmer detinsky.<br />

Stále nosil cez ruku frak, aby sa do neho<br />

mohol obliecť, keby sa Wagner blížil.<br />

Priblížiť sa k Wagnerovi bolo pre neho<br />

sviatkom.<br />

Bruckner sám píše, čo sa stalo, keď<br />

sa ho Wagner pýtal na jeho dojem<br />

z Parsifala: „Sám majster ma držal<br />

za ruku. Tu som klesol na kolená, pritisol<br />

ústa na jeho ruku a bozkajúc ju,<br />

povedal som: ‚Majstre, zbožňujem<br />

Vás.‘ Wagner na to povedal: ‚Vstaňte,<br />

Bruckner a upokojte sa. Dobrú noc.‘<br />

To boli posledné slová, ktoré mi Majster<br />

povedal.“<br />

7. SYMFÓNIA<br />

Pod dojmom tohto posledného<br />

stretnutia s Wagnerom začal Bruckner<br />

komponovať svoju 7. symfóniu. Dielo,<br />

ktoré má v sebe najviac vrúcnosti, najviac<br />

citu zo všetkých jeho symfónií.<br />

Bruckner bol sám užasnutý nad tým,<br />

čo napísal. Rozprával napríklad o tom,<br />

ako vznikla hlavná téma prvej vety:<br />

vo sne sa mu zjavil už zosnulý priateľ,<br />

kapelník Dorn, a nadiktoval mu túto<br />

tému so sľubom, že tento motív mu<br />

prinesie šťastie.<br />

Téma je to skutočne úžasná. Keď<br />

sa z tichého tremola sláčikov začne<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


HUDBA<br />

téma rozvíjať, znie hudba z iného,<br />

krajšieho sveta. Adagio druhej vety<br />

má rovnako jedinečnú tému. Hrajú ju<br />

štyri wagnerovské tuby, sprevádzané<br />

hlbokými sláčikmi. Dostáva tak mimoriadny,<br />

smútočný výraz. Podľa<br />

Brucknerovho rozprávania vzniklo<br />

v poslednom období Wagnerovej choroby.<br />

Bruckner píše dirigentovi Mottlovi:<br />

„Prišiel som raz domov a bol som<br />

veľmi smutný. Tušil som, že Majster už<br />

nebude dlho nažive; a tu mi napadlo<br />

Adagio cis moll. Keď prišla depeša<br />

z Benátok (kde Wagner zomrel), tu<br />

som plakal, veľmi plakal. A potom som<br />

Majstrovi napísal opravdivú smútočnú<br />

hudbu.“ Celé svoje kresťanské presvedčenie<br />

vložil Bruckner do tejto časti.<br />

Siedmej symfónie sa ujal mladý<br />

Brucknerov žiak, dirigent Artur Nikisch,<br />

a predviedol toto dielo 30. 12.<br />

1884 v lipskom Gewandhause.<br />

Dielo okamžite prerazilo. Postavilo<br />

Brucknera do pravého svetla, ktoré<br />

mu bolo tak dlho upierané. Šesťdesiatročný<br />

Bruckner, tvoriaci celý svoj<br />

život podľa najvnútornejšieho presvedčenia,<br />

začal žať úspechy a bol<br />

označený za prvého symfonika svojej<br />

doby. Už predtým sám Wagner prehlásil<br />

Brucknera za najvýznamnejšieho<br />

symfonika po Beethovenovi.<br />

PRAHA<br />

Roku 1884 vo veľkonočnom týždni<br />

navštívil Bruckner aj Prahu. Vtedy<br />

pred slávnostným otvorením Rudolfina<br />

otestoval nový organ v koncertnej<br />

sále. Hral vtedy aj vo svätovítskej<br />

katedrále, v strahovskom kláštornom<br />

chráme a tiež v emauzskom kláštore.<br />

Na prahu svojich sedemdesiatin<br />

komponuje 8. symfóniu. Venuje ju<br />

cisárovi Franzovi Jozefovi a získava<br />

predvedenie Viedenskými filharmonikmi,<br />

pod vedením Hansa Richtera.<br />

Úspech bol nesmierny. Symfónia bola<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

označená za „korunu hudby 19. storočia“.<br />

Svoju „Deviatu“ Bruckner venoval<br />

„Kráľovi kráľov, nášmu Pánovi“. Symfónia<br />

nie je dokončená. Pred smrťou<br />

Bruckner určil, aby v prípade jeho<br />

úmrtia bolo namiesto 4. vety vložené<br />

jeho „Te Deum“. Až sedem rokov<br />

po jeho smrti, vo februári 1903, bola<br />

symfónia predvedená vo Viedni.<br />

Bruckner zomrel 11. októbra 1896.<br />

Podľa jeho želania bol pochovaný<br />

v kostolnej krypte u sv. Floriána v augustiniánskom<br />

kláštore v Ansfeldene.<br />

Priamo pod organom. Tu začínal ako<br />

malý spevák, sem sa nakoniec vrátil.<br />

NÁZORY<br />

Mirko Očadlík v knihe Svět orchestru<br />

píše: „Bruckner bol v podstate<br />

ľudský primitív, ktorý nedbal príliš<br />

na životné konvencie. V tomto svojom<br />

duchovnom i ľudskom osamotení<br />

dokázal osnovať svoje predstavy s neobyčajnou<br />

silou ducha, ktorý práve<br />

svojou primitívnosťou odhadne viac,<br />

než mnohá špekulácia poučených…<br />

Hymnickosť, ktorá bola výsostným<br />

znakom Brucknerovej osobnosti, vyplývala<br />

z bezmedznej viery v Boha<br />

a v ľudstvo.“<br />

„Bruckner zostal veľkým dieťaťom<br />

až do posledných rokov svojej staroby,“<br />

píše J. B. Foerster vo svojom Zápisníku<br />

hudobníka.<br />

Sám Bruckner potom v jednom liste<br />

Wagnerovi napísal: „Mojej hudbe najlepšie<br />

rozumejú deti a zvieratá.“<br />

ZNEUŽITÉ DIELO<br />

Málo sa u nás vie o ďalších osudoch<br />

Brucknerovho diela. Po skončení<br />

vojny v roku 1918 sa Nemecko ocitlo<br />

v dôsledku stále pokračujúcej blokády<br />

a reparačných povinností na pokraji<br />

ekonomickej katastrofy. V tejto hlbokej<br />

materiálnej i duchovnej núdzi volal<br />

národ po novom vedení. Falošný prorok<br />

pozdvihol hlavu. Prehlásil sa za Vodcu<br />

a záchrancu národa. Ľud ho vítal ako<br />

spasiteľa a osloboditeľa i v Rakúsku,<br />

ktoré bolo obsadením v marci 1938<br />

pripojené k Veľkonemeckej ríši. Keď<br />

potom po nečakanom prepadnutí Poľska<br />

l. septembra 1939 spoznali jasajúci<br />

ľudia jeho pravú tvár, bolo na návrat<br />

príliš neskoro. Začala druhá svetová<br />

vojna a Hitler viedol nemecký národ<br />

nezadržateľne do priepasti.<br />

Aj v umení povstali falošní proroci.<br />

V chaose horúčkovitého hľadania pútali<br />

pozornosť na seba predstieraním<br />

pravdivosti, boľševizmus v umení dosahoval<br />

vrchol. Zostávala jediná možnosť<br />

k záchrane: návrat k čistým prameňom.<br />

Ktoré umenie mohlo byť čistejšie, než<br />

umenie zrodené z hlbokej viery v Boha?<br />

V hudbe Bach, Beethoven, Bruckner.<br />

Zvlášť Brucknerovo dielo, posvätené<br />

hlbokou vierou v Boha a v ľudstvo.<br />

Bruckner sa stal pre mnoho zúfajúcich<br />

a prosiacich o pomoc ukazovateľom<br />

cesty do krajšieho, duchovného sveta.<br />

Bolo to hnutie čistého umenia. Boli<br />

to Brucknerove spoločnosti, spolky, nadácie,<br />

ktoré už predtým vznikali v Rakúsku<br />

i Nemecku. Zlučovali sa existujúce,<br />

zakladali sa nové. Na čele týchto<br />

snáh stál Brucknerov žiak, dirigent Artur<br />

Nikisch. V rokoch 1919–1920 predviedol<br />

v lipskom Gewandhause cyklus<br />

Brucknerových symfónií, k stému výročiu<br />

narodenia Antona Brucknera 1924<br />

bola založená Medzinárodná Brucknerova<br />

spoločnosť.<br />

Tieto celonárodne rozšírené čisté<br />

snahy boli silnejúcim fašistickým režimom<br />

v Nemecku v dvadsiatych<br />

a hlavne potom v tridsiatych rokoch<br />

minulého storočia bezpríkladne zneužité<br />

k propagácii nacistickej ideológie.<br />

Žiadny iný hudobný skladateľ, ani<br />

Wagner, ani Richard Strauss, žiadny<br />

iný väčší umelec tej doby nebol taký<br />

zneužitý, tak totálne „okupovaný“ nacistickou<br />

ideológiou, ako Bruckner.


W INDHAAG<br />

Vyvrcholením znetvoreného kultu<br />

a populizmu fašistickej kultúrnej politiky<br />

bolo na ôsmej Brucknerovej slávnosti<br />

v roku 1937 v Regensburgu uvedenie<br />

Brucknera, jeho busty, do siene<br />

slávy, do Walhally. Bruckner je tu štylizovaný<br />

ako všemohúca modla. Uvedenie<br />

bolo sprevádzané bombastickými<br />

predslovmi ministra propagandy Goebbelsa,<br />

Ríšskeho prezidenta hudobnej<br />

komory Raateho i Hitlera.<br />

Nacistická tlač reagovala: „Bol to povznášajúci<br />

symbol nesmierneho spojenia<br />

Vodcu s nemeckým národom, keď<br />

Vodca sám, vlastnou rukou kládol vavrínový<br />

veniec k základom piedestálu,<br />

ktorý nesie Brucknerovu bustu.“ Už<br />

účasť Hitlera a Goebbelsa na tomto uvedení<br />

do Walhally ukazuje, aký veľký<br />

význam sa tomuto kultúrnemu „spektaklu“<br />

prikladal.<br />

Došlo aj na zmiešanie umenia a politiky.<br />

Brucknera a Hitlera spája vraj podobný<br />

životný osud. Obaja pochádzajú<br />

z nemeckorakúskeho národa. Obaja<br />

museli tvrdo bojovať o presadenie svojich<br />

ideálov. Bruckner v hudbe, Hitler<br />

v politike. Každý však nakoniec vyšiel<br />

z tohto boja víťazne.<br />

Tu bol položený skutočný základ znetvoreného,<br />

fašistického kultu, ktorý bol<br />

pripomínaný na každom nacistickom<br />

zjazde, na každej slávnosti. Brucknerova<br />

hudba znela pri Hitlerových<br />

päťdesiatych narodeninách v apríli 1939,<br />

znela na verejných koncertoch, v rozhlase,<br />

a znela do posledných okamihov<br />

rozpadajúcej sa Veľkonemeckej ríše.<br />

Znela ako sprievodná hudba pri kobercovom<br />

bombardovaní nemeckých<br />

miest, pri „konečnom víťazstve“ fanatizmu<br />

a nacistickej hystérie. Sprevádzala<br />

posledné historické okamihy nemeckého<br />

národa. Jeho „Súmrak bohov“.<br />

Po zrútení dlho neprichádzala rehabilitácia<br />

zneužitého diela. Nacistická<br />

ideológia a jej výbežky boli hlboko zakorenené<br />

a pôsobili ešte dlho. Pre staršiu<br />

generáciu pôsobí ako rušivá trauma<br />

dodnes.<br />

Rehabilitácia diela sa presadzovala<br />

často so značnými prekážkami. Nové<br />

chápanie diela, očisteného od minulosti,<br />

nebolo prijímané jednoznačne.<br />

Rakúsky časopis pre hudbu v roku 1946<br />

dosť nadnesene prevoláva: „Už prišiel<br />

čas, aby Bruckner ako herold rakúskeho<br />

ducha, nositeľa božej idey v slobodnom,<br />

internacionálnom svete, vystúpil<br />

a obšťastnil tak ľudstvo svojím svätým<br />

posolstvom.“<br />

O takých „nacionalistických“ a iných<br />

názoroch sa diskutovalo ešte v šesťdesiatych<br />

a sedemdesiatych rokoch minulého<br />

storočia. Dodnes existujú obhajcovia<br />

starých posvätných tradícií<br />

a obhajcovia nového, očisteného chápania<br />

Brucknerovho diela.<br />

Mathias Hansen sa pýta v prílohe<br />

svojej knihy Anton Bruckner, vydanej<br />

v roku 1987 v Lipsku, či by nebolo múdrejšie<br />

urobiť za minulosťou konečne<br />

hrubú čiaru.<br />

Dnes v Rakúsku existuje veľa inštitúcií<br />

a škôl nesúcich Brucknerovo meno.<br />

V jeho rodisku, Ansfeldene, je v bývalej<br />

škole Brucknerovo múzeum. Múzeum<br />

je aj vo Windhaagu, malej šumavskej<br />

dedine na rieke Malši neďaleko českých<br />

hraníc, kde Bruckner v rokoch 1841 –<br />

1843 učiteľoval. Na mnohých miestach,<br />

kde napríklad len prespal, sú pamätné<br />

dosky. Brucknerove spoločnosti vydávajú<br />

časopisy, starajú sa o propagáciu,<br />

usporadúvajú festivaly.<br />

Pre rakúsku hudbu predstavuje<br />

Bruckner jeden z vrcholov<br />

domáceho hudobného<br />

vývoja. Rakúšania<br />

ho dodnes<br />

nazývajú „Božím muzikantom“.<br />

Jaroslav Klimecký<br />

Literatúra:<br />

Mathias Hansen: Anton Bruckner, Leipzig<br />

1987<br />

J. B. Foerster: Zápisník hudebníkův, Praha<br />

1929<br />

Mirko Očadlík: Svět orchestru, Praha 1952<br />

Kolektiv autorů: Dejiny evropské civilizace,<br />

Praha 1997<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


Gerhard Kruse<br />

Polarita<br />

či protiklad?<br />

Priťahovanie, stret, rezonancia,<br />

alebo prečo dobro nie je opakom zla<br />

Medzi ženou a mužom nepochybne existujú protichodné zákonitosti vzájomnej príťažlivosti;<br />

iste ste sa už zamysleli nad tým, prečo. Sú si vzájomne sympatickí preto, lebo<br />

sú rozdielni, alebo práve preto, že sú si v mnohom podobní? Ľudové porekadlá hovoria:<br />

„protiklady sa priťahujú“ ale aj „vrana k vrane sadá“ – ktoré pravidlo teda skutočne platí?<br />

Zo skúseností vieme, že pravdivé sú obidve. Ako je to možné?<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


VZŤAHY<br />

ZÁKON POLARITY<br />

VO SVETOVOM DIANÍ<br />

Zistenie, že „protiklady sa priťahujú“<br />

nás privádza k zákonu polarity. Ten<br />

symbolicky popisuje už kniha Genesis<br />

Starého zákona. Po Stvoriteľovom<br />

slove „buď svetlo“ sa rozdelila tvorivá<br />

božská sila: „Svetlo bolo oddelené<br />

od tmy dňom a nocou. Tak bol z večera<br />

a rána prvý deň ...“ (1. Mojžišova,<br />

Genesis).<br />

Aj Abd-ru-shin vo svojom diele<br />

Vo Svetle Pravdy v rovnakom zmysle<br />

ukazuje, že Božské svetlo sa v procese<br />

stvorenia rozdelilo na dve doplňujúce<br />

sa polárne sily. Tie sa vzájomne podmieňujú<br />

a pôsobia na seba príťažlivo,<br />

keďže patria k sebe. Pozitívne a negatívne<br />

vyžarovanie vytvára pole napätia,<br />

čo vo stvorení vyvoláva krúživý<br />

pohyb. Ten sa v mikrokozme prejavuje<br />

napr. ako krúženie elektrónov okolo<br />

atómového jadra, v makrokozme zase<br />

ako krúženie galaxií.<br />

Polarita – teda rozdelenie jednotnej<br />

sily na dva vzájomne sa priťahujúce<br />

póly je východiskom pre pohyb<br />

a formovanie v hmotnom svete. Východné<br />

filozofie preniesli polaritu síl<br />

do symbolu yin a yang. Ten zobrazuje<br />

polárne, vzájomne sa doplňujúce<br />

princípy vo forme dvoch kvapiek vlievajúcich<br />

sa do kruhu. Rovnocenne<br />

pôsobiace polárne sily vyjadruje i rovnoramenný<br />

kríž v kruhu, ktorý symbolizuje<br />

Pravdu.<br />

V živej prírode je rozdelenie druhov<br />

na samčie a samičie pohlavie základom<br />

udržania života prostredníctvom<br />

rozmnožovania. Organizmy sa musia<br />

vzájomne „oplodniť“, aby zachovali<br />

bytosti svojho druhu. Aj mužský<br />

a ženský duch by mali spolupôsobiť<br />

harmonicky – až spojenie ženskej<br />

a mužskej časti totiž vytvára jednotu.<br />

Polarity sa prirodzene priťahujú<br />

a spoločne vytvárajú celok. Každé<br />

rozdelenie so sebou nesie aj túžbu<br />

po spojení. Protikladné póly sú totiž<br />

dvoma aspektmi rovnakého druhu, pričom<br />

sa nedá rozlišovať medzi dobrým<br />

a zlým. V prípade polarity pôsobí požiadavka<br />

„keď to – tak aj to“.<br />

Príkladom polarity je aktivita a pasivita,<br />

ktoré môžu harmonicky spolupôsobiť,<br />

alebo aj rytmy prírody ako deň<br />

a noc, odliv a príliv, výdych a nádych,<br />

bdelosť a spánok, napätie a uvoľnenie.<br />

Aj naše fyzikálne predstavy sú<br />

ovplyvnené polaritou. Myslím tým<br />

napríklad atómovú a elektromagnetickú<br />

polaritu (pozitívny a negatívny<br />

náboj), alebo informatiku založenú<br />

na binárnom systéme. Ide o najjednoduchší<br />

z mysliteľných číselných<br />

systémov, ktorý pozná len dva odlišné<br />

symboly. V binárnom systéme<br />

je možné jedným miestom – jedným<br />

„bitom“ (binárnou cifrou), zakódovať<br />

dve znamienka. Každý bit tak môže<br />

byť len v dvoch stavoch, a to buď 0<br />

alebo 1 – teda prúd prechádza (=áno)<br />

alebo nie.<br />

Až polarita umožnila rozmanitosť<br />

sveta. Veľmi trefne ju popísal už čínsky<br />

filozof Lao Tse (5. storočie pr. Kr.)<br />

v „Tao te ťing“ (verš 42): „Z večného<br />

[absolútne čistého TAO, ešte-nie-<br />

-začiatku], vzniklo jedno (TE, tvorivý<br />

prapočiatok života). Z jedného<br />

vzniklo druhé (polarita yin a yang).<br />

Z druhého bol tretí (CHI, životná sila,<br />

ktorá v sebe onú polaritu zjednocuje).<br />

Z tretieho vzniklo veľa.“<br />

ZÁKON POLARITY<br />

V BEŽNOM ŽIVOTE<br />

Tak ako dýchanie tvoria výdych<br />

a nádych, aj harmónia pohybu vesmírnych<br />

telies je vyrovnaním medzi<br />

pohybom krúžiacich súhvezdí a príťažlivou<br />

silou ich hmoty. Ak má vládnuť<br />

harmónia, musí byť dávanie a branie<br />

v rovnováhe. Rovnako aj nás ľudí<br />

núti zákon vyrovnania k určitému<br />

správaniu. V manželstve a rodine,<br />

v zamestnaní, v spoločenstve, v sociálnom<br />

systéme a štáte – všade sa má<br />

vyvažovať medzi dávaním a braním,<br />

aby „systém“ fungoval. Možno je to<br />

chyba pojmu „branie“ užívanému ako<br />

protipól dávania; skúsme ho nahradiť<br />

slovom prijímanie, určite pocítime<br />

významový posun.<br />

Ak teda pri dávaní či prijímaní<br />

dôjde k jednostrannému prepínaniu,<br />

dostavia sa nepríjemné následky. Vykorisťovanie<br />

príliš vysokými daňami,<br />

či nesprávne odmeňovanie v pracovnom<br />

živote vedie k nespokojnosti rovnako<br />

ako premrštené sociálne dávky<br />

odmeňujúce lenivosť.<br />

Aj vo vzťahu človeka k jeho Stvoriteľovi<br />

sa rozmohla bezmyšlienkovitá<br />

jednostrannosť. V skutočnosti nie<br />

sme vďační za dar života, dary prírody,<br />

či možnosť byť vedomými hosťami<br />

vo stvorení. Pramálo sa staráme<br />

o vôľu Božiu, zrkadliacu sa v zákonoch<br />

stvorenia – ku ktorým patrí aj<br />

zákon vyrovnania.<br />

Porekadlo „protiklady sa priťahujú“<br />

vyjadruje zákon polarity. Z polárnych<br />

síl, medzi ktorými jestvuje napätie,<br />

vyplýva túžba po harmónii a snaha<br />

oba póly znovu zjednotiť do uzavretého<br />

druhu. Úplne iný dej prebieha,<br />

keď na seba narazia dva uzatvorené<br />

druhy. V takýchto prípadoch sa protiklady<br />

odpudzujú, a rovnaké sa priťahuje.<br />

Tu už totiž pôsobí zákon príťažlivosti<br />

rovnorodého druhu.<br />

STARÁ OTÁZKA<br />

DOBRA A ZLA<br />

Zákon príťažlivosti rovnorodého zahŕňa<br />

predovšetkým naše myšlienky,<br />

chcenie a konanie, všetko to, k čomu<br />

inklinujeme. Práve toto chcenie určuje<br />

druh našej osobnosti – v rámci druhu<br />

sme si podobní, no chýbajú nám vlastnosti,<br />

ktoré majú tí druhí – a vzájomným<br />

spojením vznikne dokonalý harmonický<br />

celok.<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012


VZŤAHY<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

33 | 2012<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 33/2012, vyšlo 1. 9. 2012.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Vojenská 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Roman Levický (Slanec), Rastislav Podivinský<br />

(Trenčianske Teplice), Tomáš Výboch (Komárno),<br />

Václav Kazda (Brno), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st.<br />

(Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Igor<br />

Mešťánek, Tomáš Mešťánek, Rastislav Podivinský,<br />

Adela Slováčková, Andrea Stúpalová, Vladimír<br />

Trebichalský, Dagmar Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha),<br />

Martin Pukančík (Košice)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Elena Pimonova, Kopeysk, Russian Federation<br />

(2, 39); Andrzej Tokarski (3); Sami Lamberg (5); Spline_x (7); Raanan<br />

Mori, Kfar Sava, Israel (8); Konstantin Kirillov, Pushkino, Russian<br />

Federation (11); Sean Prior, Cork, Ireland (15, 16); Artsiom Kireyau,<br />

Minsk, Belarus (20); Marina Zlochin, Haife, Israel (28); GekaSkr<br />

(30); Marie Šuláková, Veselíčko, Czech Republic (32, 33); Maxim<br />

Loskutnikov, Schyolkovo, Russian Federation (40, 41); Jan Piechaczek,<br />

Karviná, Czech Republic (42-44); Andreus (45); Olga Yastremska,<br />

Nikolaev, Ukraine (46); Serhiy Stakhnyk, Faro, Portugal (59); Elena<br />

Elisseeva, Toronto, Canada (zadná strana)<br />

• Dreamstime.com: Robert Kneschke, Köln, Germany<br />

(titul)<br />

• Svet Grálu: (18, 37, 48-51)<br />

• GralsWelt: (23, 25-27, 34, 36, 56)<br />

• Commons.wikimedia.org: (52, 55 – Franz Pfeiffer)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Dielo „Vo Svetle Pravdy“ vysvetľuje,<br />

že človek svojím chcením nadväzuje<br />

kontakt s neutrálnou prasilou,<br />

ktorá prežaruje a oživuje stvorenie.<br />

Spôsob chcenia si volíme podľa našej<br />

slobodnej vôle, a sila potom oživuje<br />

všetko, čo sme kedy chceli. Tak<br />

naším chcením ožíva buď to dobré –<br />

teda budujúce, požadujúce, alebo zlé<br />

– teda spomaľujúce, životu nepriateľské.<br />

Chcenie tak tvorí uzavretý druh,<br />

preto rovnorodé priťahuje alebo je<br />

ním priťahované. Odtiaľ pochádza<br />

porekadlo „vrana k vrane sadá.“<br />

Človek má používať svoje chcenie<br />

zodpovedne. V prípade dobrého, čistého<br />

chcenia môžeme vďaka príťažlivosti<br />

rovnorodého získať ďalšiu pomoc<br />

z vyšších úrovní stvorenia a byť<br />

tak posilnení v našich cnostiach. Ich<br />

základnými príkladmi sú „veľké<br />

cnosti“ ako je múdrosť, statočnosť,<br />

rozvážnosť a spravodlivosť (hlavné<br />

cnosti) a „kresťanské cnosti“ – viera,<br />

láska, nádej, rovnako ako pojem dobroty,<br />

krásy a pravdy, ktoré opísal antický<br />

filozof Platón.<br />

Každé dobré chcenie a čisté myslenie<br />

sa spája s pomáhajúcou silou,<br />

ktorá cnosť sprostredkováva. Pokiaľ<br />

si však človek kvôli vnútornej slabosti<br />

myslí, že sa môže svojvoľne presadiť<br />

proti zákonom života, vytvorí<br />

sa spomaľujúca, životu nepriateľská<br />

vlastná forma. Tá ide proti milujúcej,<br />

požadujúcej a spravodlivej vôli<br />

Stvoriteľovej.<br />

V teológii morálky boli sformulované<br />

takzvané „najväčšie hriechy“<br />

alebo „smrteľné hriechy“, a to: pýcha,<br />

chamtivosť, závisť, zlosť, necudnosť,<br />

nenásytnosť a duchovná lenivosť.<br />

Tie sú aj odpoveďou na veľkú<br />

otázka ľudstva, odkiaľ sa berie zlo. Je<br />

to dôsledok nášho chcenia! Cnostný<br />

alebo hriešny život – tu nejde o polaritu,<br />

ale o dva vzájomne sa úplne<br />

vylučujúce druhy. Existuje len buď<br />

– alebo!<br />

Súčet slobodných činov človeka<br />

formuje jeho charakter, schopnosti<br />

a tká koberec jeho osudu. Skrze svoj<br />

duchovný pôvod nesie v sebe každý<br />

duch len ušľachtilé a čisté schopnosti<br />

– ako „hrivnu“, pomocou ktorej má<br />

pôsobiť vo stvorení. Aj napriek tomu<br />

však môže vďaka prepožičanej slobodnej<br />

vôli uviaznuť, pôsobiť rušivo,<br />

či ničivo – teda žiť hriešne.<br />

Už pri zbežnom pozorovaní<br />

je zrejmé, že ľudia radi kritizujú<br />

u druhých obzvlášť tie chyby, ktorými<br />

sami trpia. Vo svojom podobenstve<br />

to vyjadril Syn Boží Ježiš:<br />

„Vidíš triesku v oku blížneho svojho<br />

a nevšímaš si trám v oku svojom.“<br />

(Mt. 7,3) Je zrejmé, že hovorí o človeku,<br />

u ktorého bol prítomný práve<br />

protiklad vytýkanej necnosti. Došlo<br />

tak k „zrkadleniu“ jeho temnej<br />

stránky, aby pod slabosťou objavil<br />

skutočnú prednosť.<br />

POLARITA NIE JE<br />

PROTIKLAD<br />

Dobré chcenie tvorí uzavretý druh,<br />

a práve tak je i zlé chcenie druhom<br />

samo osebe. Pre obidva z nich platí,<br />

tak ako pre každý iný druh, zákon<br />

príťažlivosti. Preto sa napr. hudobníci<br />

radi stretávajú pri hudbe, fajčiari<br />

v hlúčiku s inými fajčiarmi a nefajčiari<br />

sa im naopak radšej vyhnú. Sú<br />

iného druhu.<br />

Práve pre svoj druh pôsobia ľudia<br />

často protikladne, no vo svojom<br />

druhu prináša polarita dopĺňanie<br />

sa do harmonického celku. A to platí<br />

nielen pre partnerské vzťahy, ale pre<br />

všetky aspekty života.<br />

Gerhard Kruse<br />

gerhard.kruse@svetgralu.sk


kalendar_titul 2013.indd 1 21.7.2012 13:27:06<br />

PREDNÁŠKY<br />

Program Centra SG Košice:<br />

Otváracie hodiny centra: v utorok a vo štvrtok od 17:00 – 19:00<br />

Aktivity pre verejnosť<br />

Prednášky:<br />

September – Voda, udivujúce vlastnosti vody<br />

Október – Logoterapia: liečba zmyslom, MUDr. Margaréta Černáková<br />

November – Ako rozoznať pravé od falošného, Ing. Jozef Šramek<br />

December – Nájsť tak pevný bod, Ing. Rudolf Harčarík<br />

Presné termíny našich aktivít sa onedlho dozviete na www.svetgralu.sk,<br />

na tel. čísle 0905 889 088 alebo priamo v Centre SG, na Hlavnej 85<br />

v Košiciach. (Je to spravidla každá druhá sobota v mesiaci.)<br />

Na stretnutie s Vami sa teší kolektív Centra SG v Košiciach<br />

Poselství barev 2013<br />

Kalendár MUDr. Jana Paloučka<br />

• Kalendár bez diára<br />

• Kalendár s diárom<br />

s fotografiami Karla Prskavca<br />

Každý deň, týždeň aj mesiac v roku má svoju farbu, ktorá ovplyvňuje<br />

náš život, podobne ako ho ovplyvňujú fázy Mesiaca alebo postavenie<br />

planét.<br />

6,40 € / 6,00 € *<br />

7,80 € / 7,40 €*<br />

KNIŽNÉ NOVINKY<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV<br />

ve dnech roku<br />

2013<br />

Barva roku 2013 – zlatá<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV<br />

ve dnech roku<br />

2013<br />

s fotografiemi Karla Prskavce<br />

Kalendáre budú dostupné od polovice septembra.<br />

*pre predplatiteľov<br />

Každý den, týden i měsíc v roce má svou barvu, která ovlivňuje náš<br />

život, podobně jako jej ovlivňují fáze Měsíce nebo postavení planet.<br />

Barva dne vystihuje sílu, která právě obzvlášť výrazně působí.<br />

Barva roku 2013<br />

zlatá<br />

Kalendár si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu<br />

na konci časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk.


Láska k blížnemu,<br />

dobrota, bratský<br />

súcit sú trpiacemu<br />

často potrebnejšie,<br />

než akékoľvek lieky.<br />

F. M. Dostojevskij<br />

(Zápisky z mŕtveho domu)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!