28.03.2019 Views

Успенська вежа, № 10 (жовтень) 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 Жовтень <strong>2018</strong><br />

Ієрей Іван ПОЛЕЖАКА, Харківщина<br />

«Володарюйте»,<br />

«підпорядковуйте»<br />

«І сказав Бог: «Сотворімо людину<br />

за образом Нашим і за подобою<br />

Нашою, і нехай володарює вона над<br />

рибами морськими, і над птахами<br />

небесними, і над звірами, і над худобою,<br />

і над усією землею, і над усіма<br />

плазунами, що повзають по землі».<br />

І сотворив Бог людину за образом<br />

Своїм, за образом Божим сотворив<br />

її; чоловіка і жінку сотворив їх. І<br />

благословив їх Бог і сказав їм Бог:<br />

«плодіться і розмножуйтеся і наповняйте<br />

землю та підпорядковуйте її<br />

собі; володарюйте над рибою морською,<br />

над птаством небесним і над<br />

усяким звірем, що рухається по землі»»<br />

(Бут. 1, 26-28).<br />

Захотів Бог сотворити людину<br />

на образ Свій і на подобу Свою, і<br />

сотворив. І словами «володарюйте»<br />

та «підпорядковуйте» розкрив, що є<br />

Образ Божий в людині. В слова «володарюйте»<br />

та «підпорядковуйте»<br />

ми вкладаємо свій зміст, який є дуже<br />

далекий від того, про що говорить<br />

Бог. І коли ми розважаємо над словами<br />

в Біблійному контексті, то потроху<br />

осягаємо, що представляє собою<br />

людина як творіння Боже.<br />

Боже мій милостивий, розкрий розум<br />

наш на розуміння Твоєї Правди -<br />

«володарюйте», «підпорядковуйте»…<br />

За просвітленням Божим<br />

Кожна людина для нас є Даром<br />

Божим. Але це зовсім не означає, що<br />

ми повинні здувати з неї пилинку. Це<br />

лише означає, що Бог дарує нам зустріч<br />

з нею задля нашого духовного<br />

дозрівання. І Господь через ту людину<br />

спонукає нас, перш за все, до внутрішньої<br />

дії. А це глибока внутрішня увага<br />

до своїх станів і до іншої людини,<br />

з урахуванням зовнішніх обставин.<br />

Коли в глибокій внутрішній увазі ми<br />

пам›ятаємо про Господа, то є велика<br />

надія на те, що відчуємо Його волю<br />

відносно нас і відносно іншої людини<br />

і будемо діяти, як Він того хоче.<br />

Господь, перебуваючи на землі,<br />

діяв по-різному. Когось Він зціляв,<br />

когось викривав (називаючи гробами<br />

побіленими), а коли потребували<br />

того обставини, то перевертав столи у<br />

храмі. І все це заради спасіння людей.<br />

То ж коли ми уважні і внутрішньо з<br />

Господом, то можемо сказати добре<br />

або гірке слово для людини, яке стане<br />

в ній зерном духовного зцілення, а<br />

можемо звершити і різку, несподівану<br />

не лише для тієї людини, але і для<br />

нас дію. І все те буде служити спасінню<br />

нашому і спасінню інших.<br />

Кожна людина поруч з нами є великим<br />

Даром Божим, який навчає<br />

нас приймати себе, приймати іншу<br />

людину такими, якими ми є, і діяти<br />

не за інерцією, а за просвітленням<br />

Божим, відроджуючись до життя.<br />

Відчуваймо по-справжньому<br />

Кожна людина на нашому шляху,<br />

приємна вона нам, чи ні, і навіть<br />

коли вона нам не дуже приємна, чи<br />

навіть дуже неприємна, є великим<br />

Даром Божим для нас. Кожна людина,<br />

коли ми сприймаємо її як Дар Божий,<br />

служить нашій зустрічі з нею, з<br />

собою і з Богом.<br />

За метушнею життя, за життєвими<br />

проблемами нам важко уявити,<br />

наскільки сильно ми, люди, які живемо<br />

на цій землі, пов’язані між собою.<br />

А ще важче нам, великим чи малим<br />

егоїстам, зрозуміти, що в нашому<br />

житті однією з найважливіших справ<br />

є не та справа, яку ми робимо, можливо<br />

навіть з любов›ю, а ті люди, які<br />

в цю мить є поруч з нами, і ті люди,<br />

для яких ми робимо ту справу, навіть<br />

коли вони далеко і коли ми їх не<br />

знаємо. Господь говорить нам: «Син<br />

Людський не для того прийшов у світ,<br />

щоб Йому служили, а щоб послужити<br />

і віддати душу Свою на спасіння<br />

багатьох» (Мф. 20, 28).<br />

Ми в своєму житті звикли поділяти<br />

свої зустрічі з людьми на приємні<br />

та неприємні, корисні та некорисні,<br />

на… Поділяємо і навіть не здогадуємось,<br />

що зустріч не відбулась, бо<br />

ми не відчули себе сравжніми, іншу<br />

людину – справжньою, і не відчули<br />

справжнього, а не видуманого нами<br />

Христа. Бо Христос, незважаючи на<br />

всю повноту Своєї святості і морок<br />

нашої гріховності, не відкидає нас,<br />

не говорить нам, що Йому неприємно<br />

перебувати з нами. Він просто знаходиться<br />

поруч з нами і служить, присвячуючи<br />

нам Свій час і Своє життя.<br />

Важко, дуже важко буває нам під<br />

час непорозумінь з іншими людьми,<br />

коли майже неможливо стримати<br />

себе від емоцій і засуду. І лише Бог,<br />

коли ми згадуємо про Нього в такі<br />

миті, просвітлює нас і дає нам силу<br />

вчасно зупинити себе у внутрішній<br />

спробі виправдати себе і довести<br />

іншому… І коли ми користуємося<br />

силою, наданою Богом, то несподівано<br />

для себе можемо сказати іншій<br />

людині: «Вибач, я не знаю, на чиєму<br />

боці правда. І я зараз не хочу продовжувати<br />

розмову в тому дусі, в якому<br />

ми її ведемо, бо втрачаю себе і тебе.<br />

Мені потрібен певний час для заспокоєння,<br />

а потім, якщо забажаєш, продовжимо<br />

розмову». Такі слова, чи<br />

інші, лунають з глибини нашої душі<br />

і дивують і нас, і людину, з якою ми<br />

мить до цього перебували в конфлікті.<br />

Ми залишаємо конфліктувати, а<br />

людина поруч з нами стає Божим даром,<br />

за допомогою якого ми маємо<br />

шанс протверезіти, відчути своє падіння,<br />

відчути Любов Божу і вилізти<br />

з мороку гріха, зігріваючись Божою<br />

Любов’ю і навчаючись любити.<br />

«Полюби Господа Бога твого всім<br />

серцем твоїм, і всією душею твоєю,<br />

і всією думкою твоєю». Це є перша і<br />

найбільша заповідь. Друга ж, подібна<br />

до неї: «Люби ближнього твого,<br />

як самого себе. На цих двох заповідях<br />

утверджується весь Закон і Пророки»<br />

(Мф. 22, 37-40).<br />

Навчитись молитись,<br />

щоб Бог чув<br />

Хоч і зрідка, але доводиться чути<br />

запитання: «Як навчитись молитись,<br />

щоб Бог чув? Як навчитись каятись,<br />

щоб Бог простив? Як навчитись любити?».<br />

Запитання, на які не можна<br />

відповісти загальними фразами. Глибокі,<br />

дуже важливі і вистраждані. І<br />

як на них правильно відповісти, щоб<br />

людина почула і зрозуміла - я того не<br />

знаю. Єдине, що я знаю, так це те, що<br />

РОЗДУМИ СВЯЩЕНИКА<br />

Ієрей Іван Полежака<br />

коли я хочу чогось навчитись, то я<br />

повинен це робити. Невміло, не уявляючи<br />

до кінця, як його здійснювати,<br />

але вперто і терпляче робити. При виконанні<br />

роботи з’являються навички,<br />

з’являється досвід, і, в кінці кінців,<br />

робота звершується і приносить потрібні<br />

плоди. Але це стосується лише<br />

фізичного виміру життя. Знаю, що в<br />

духовному житті цього мало.<br />

В духовному житті без Бога нічого<br />

не здійснюється: ні глибока молитва,<br />

ні покаяння, ні любов. Коли<br />

ми хочемо отримати духовні плоди,<br />

то, крім того, щоб старанно трудитись<br />

над цими плодами, нам потрібно<br />

пам’ятати в цей же час про Бога,<br />

про Його Заповіді Любові і просити<br />

про підтримку і допомогу. «Просіть,<br />

і дасться вам; шукайте, і знайдете;<br />

стукайте, і відчинять вам. Кожний<br />

бо, хто просить, одержує; хто шукає,<br />

знаходить; хто стукає, тому відчиняють»<br />

(Мф. 7, 7-8).<br />

Я не можу дати поради, як навчитись<br />

молитись, щоб Бог чув, як навчитись<br />

каятись, щоб Бог простив,<br />

як навчитись любити. Але я твердо<br />

знаю, що цього варто вчитись і докладати<br />

до того максимум зусиль,<br />

повсякчас пам’ятаючи про Бога і бажаючи<br />

бути з Ним.<br />

Сказав Господь ученикам своїм:<br />

«Цей рід виганяється тільки<br />

молитвою і постом» (Мф. 17, 21)<br />

Ми, грішні люди, залежимо від<br />

впливу злих сил. Залежимо в такій<br />

мірі, що, частіше за все, навіть не помічаємо<br />

того. І лише коли натворимо<br />

дурниць, дивуємось, як ми, такі гарні<br />

та мудрі, утнули таке. Та коли уважно<br />

заглибимося у свій стан душі, в себе,<br />

то розуміємо, що дурниці ми творили<br />

не самостійно, а в присутності<br />

сили, яка нашіптувала: «Ну давай, ти<br />

ж герой, доведи це всім… Не бійся,<br />

тобі все можна… Переможців не судять…»,<br />

або ж: «Так треба… Так правильно…<br />

Тільки так, і не інакше». Чи<br />

так, чи інакше зомбує нас та сила, - це<br />

не важливо. Варіації її дій безмежні.<br />

Важливим для нас є те, що ми помітили<br />

свою залежність. І дякувати за<br />

те Богові, бо без Нього, без Його підтримки<br />

виявити таке неможливо. То<br />

ж коли виявили і зрозуміли, що помітили<br />

з Божою допомогою, то в Бозі<br />

і в Його слові шукаємо підтримку та<br />

опору. І чуємо слова: «Цей рід виганяється<br />

тільки молитвою і постом».<br />

Молимось, постимо, отримуємо<br />

певні полегшення та перемоги, але<br />

не отримуємо повного звільнення<br />

від залежності. Вдумуючись, шукаючи,<br />

експериментуючи, аналізуючи,<br />

ми починаємо відчувати, а потім і<br />

чітко розуміти, що є піст іншого рівня.<br />

Піст, коли ми не тільки тіло своє<br />

обмежуємо і тренуємо, а ще щось<br />

інше, щось важливіше за тіло. Обмежуємо<br />

і тренуємо те, рідне наше<br />

і невідоме нам, з чого виникають<br />

певні внутрішні потреби, а з ними і<br />

залежності.<br />

Знову: Богу подяка. Бо без Нього<br />

це не відкривається і не здійснюється.<br />

Це наш початок (один із його<br />

варіантів) духовної праці. Початок<br />

досить просто виражається словами:<br />

«триматись постійно Бога, вслуховуючись<br />

в Його Слово», але дуже<br />

не просто виконується, бо «Царство<br />

Небесне здобувається силою» (Мф.<br />

11, 12). То ж хтось прикладає силу<br />

і утримується в слові, хтось в пориві,<br />

хтось в дії… Кожна людина має<br />

свій город, який потрібно обробити<br />

і надати Богові без бур’янів. Але<br />

лише діючи за словом Божим ми<br />

отримуємо силу і натхнення на спасительну<br />

дію, в якій і піст і молитва<br />

отримують новий сенс та силу.<br />

«Блаженні ті, що слухають слово<br />

Боже і виконують його» (Лк. 11,28).<br />

А ми ще маємо надію<br />

Просить праведний Авраам Бога<br />

за Содом та Гоморру: «Невже ж Ти<br />

справді хочеш погубити праведного з<br />

грішним? Ануж є в цьому місті п›ятдесят<br />

праведних. Чи справді їх погубиш<br />

і не простиш місцю задля п›ятдесятьох<br />

праведних, що в ньому?»<br />

… Господь же сказав: «Коли знайду<br />

в Содомі, в місті п›ятдесят праведників,<br />

помилую все місце задля них».<br />

…Нарешті Авраам промовив: «Не в<br />

гнів нехай моєму Господеві промовлю<br />

ще раз: а може їх там знайдеться<br />

хоч десять?». І відповів: «Не зруйную<br />

і заради десяти» (Бут. 18, 23-32).<br />

Не може бути вільною людина,<br />

яка Бога не має, яка до Бога не молиться<br />

і за Його Словом не живе.<br />

Доля такої людини – рабство. Рабство<br />

чи то від іншої людини, чи то<br />

від обставин, чи то від власного егоїзму,<br />

який з›їдає здоровий глузд.<br />

Не може бути вільною держава, в<br />

якій люди раби. В якій люди залежать<br />

від інших людей, від обставин, від власного<br />

егоїзму. Коли Бог не на першому<br />

місці – не може бути вільною людина,<br />

не може бути вільною держава. Бо внутрішній<br />

ворог руйнує її, а зовнішній<br />

користується тим і захоплює.<br />

Заради десяти праведників готовий<br />

був Бог зберегти Содом та Гоморру.<br />

Не знайшлось. А ми ще маємо<br />

надію. Україна ще живе. Ще твориться<br />

молитва в серцях людей. Ще є в<br />

людей прагнення бути з Богом, слухати<br />

Його Слово і жити по Слову.<br />

Дякую Тобі, Господи, за кожну<br />

людину, яка молиться, за кожну людину,<br />

яка прагне Тебе, за кожну людину,<br />

заради якої Ти тримаєш нас.<br />

Не твердість влади, не сила зброї,<br />

не міцність духу людей спасає нас, а<br />

лише Ти, Господи. Ти, Який чуєш молитви<br />

подвижників і даєш твердість<br />

владі, силу зброї, міцність духу людському.<br />

Все даєш в свій час і в потрібному<br />

місці. Дякую Тобі, Господи.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!